ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Rogberga socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 240 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 202 Naturnamn : 54
Rogberga sn Anneberg ägomark Rogberga sn Alön Saknas
Rogberga sn Bergön ö Rogberga sn Bergön Saknas
Rogberga socken Boglaslätt utjord Rogberga sn Brudberget Saknas
Rogberga sn Busken ägomark Rogberga socken Drabo-landet strand
Rogberga sn Byggegärdet terräng Rogberga sn & kyrkoby Draboviken Saknas
Rogberga sn Bäckamarken utjord Rogberga sn Draboviken vik
Rogberga sn Bäckamarken ägomark Abborrabo lht Elmviksån å
Rogberga sn Drabo terräng Anderstorp avs Fiskliderna Saknas
Rogberga sn Draboviken vik Arvidsbo bebyggelse Granömossen Saknas
Rogberga sn Enholmen terräng(?) Arvidsbo hemmandel Gråland vedernamn på bygd
Rogberga sn Fråntabacken terräng Backegård bebyggelse Gälahagen skogsmark
Rogberga sn Furön strandparti Berget bs Hulbäcka-liden lid
Rogberga sn Granömossen mosse Berghem bs Hästön Saknas
Rogberga sn Hacket ägomark Berghem torp Högstorpalyckan åker
Rogberga socken Hagaberget berg *Bettlehem stat.-bost. Kitteklint höjd
Rogberga sn Holmalyckan ägomark Bogla by Kleva Saknas /Se
Rogberga sn /Se Hopamossen mosse Bogla by Klevabergen ås
Rogberga socken Horsarp utjord Boglaslätt utjord Klevaliderna Saknas
Rogberga sn Horsarps mosse, se Hunshults mosse Saknas Bostället bebyggelse Klevarpsbergen Saknas
Rogberga socken Hunshults mosse mosse Bostället förr häradshövdingeboställe Kleven berg
Rogberga socken Huskvarna ån å Brännberget avs Knekt Lille ö
Rogberga socken Hästaön mossholme Bygget hemmansdel Knekt Store ö
Rogberga socken Högagärde triangelpunkt Bäckamarken utjord Konungsömossen Saknas
Rogberga sn Höggärden ägomark Bäckamarken Saknas Krokabo backar Saknas
Rogberga sn Högstorp terräng Dalen avs Lillån biflod
Rogberga sn Johannesland strandområde Drabo torp Linnösgölen Saknas
Rogberga sn Karlslund ägomark Ekeberg avs Micklastenen minnesmärke
Rogberga sn Kitteklint höjd Elmevik by Mjälaryds backar höjder
Rogberga sn Klevabergen berg Enholmen lht Riddersbergsön Saknas
Rogberga sn Klevabergen bergås /Se Fagerslätt Sållarehemmet Saknas Rogbergasjön Saknas
Rogberga sn Knekt, Lille ö Fagerslätt by Rogbergasjön sjö
Rogberga sn Knekt, Store ö Fagerslätt utjord Rommen åkerområde
Rogberga sn Koberget höjd Fagerslätt by Sandgölen Saknas
Rogberga sn Konungsömossen mosse Fagerslätt Västra bebyggelse Snapö ö
Rogberga sn Konungsömossen mosse Fiskaretorpet f.d. torp Sörgårdsön Saknas
Rogberga sn Korpön mossholme Gesällskog bs Tenhultssjön Saknas
Rogberga sn Lillagölen göl Granö Stora bebyggelse Tenhultasjön sjö
Rogberga sn Lillemosse mosse Grenåsa by Tjurabergen berg
Rogberga sn Linnösgölen göl Grenåsa by Tjurens-kammare grotta
Rogberga sn Linnösmossen mosse Grenåsatorp avs Tjurkammaren håla
Rogberga sn Ljungkullen terräng Grötåsa by Turba mosse Saknas
Rogberga sn Mjälaryd triangelpunkt Gäddevik by Tvätteviken Saknas
Rogberga sn Mjälarydsbackar höjd Gärdet bs Ubbarpssjön Saknas
Rogberga sn Musslebobäcken bäck Hacket avs Ulvgraven skogs- o. bergstrakt
Rogberga sn Myrstada slätt slätt Haga avs Uvaberget berg
Rogberga Saknas Ormakärret kärr Hagen bs Uvberget Saknas
Rogberga sn Osbacken terräng Hagen lht Västansjösjön Saknas
Rogberga sn Osbäcksmossen mosse Hallandsberg avs Vestansjösjön sjö
Rogberga sn Oset terräng Hjärttorp torp Vestansjöån å
Rogberga sn Riddersbergsön ö Holmaliden lid Västrabysjön Saknas
Rogberga sn Rogberga triangelpunkt Holmen torp Vestrabysjön sjö
Rogberga sn Rogbergasjön sjö Hornsjöhult, se Hundshult Saknas Västragölen Saknas
Rogberga sn Rogbergasjön sjö Horsarp utjord Åkarps lider lider
Rogberga sn Rogbergasjön sjö Hulbäcken torp Älggölen Saknas
Rogberga sn Rogbergasjön sjö /Se Hult Saknas  
Rogberga sn Rudde kulle kulle Hult by  
Rogberga sn Rävaberget höjd Hult by  
Rogberga sn Sandgölen göl Hulubäcken avs  
Rogberga sn /Se Skiften terräng Hulugård bebyggelse  
Rogberga sn /Se Skyltalyckan terräng Hundshult by  
Rogberga sn /Se Snapö terräng Hundshult by  
Rogberga sn /Se Stockebråta terräng Hundshult by  
Rogberga sn /Se Store mosse mosse Hyltan by  
Rogberga sn /Se Sällskog terräng Hyltan by  
[Backa] Saknas Södragärdet ägomark Hyltan, se Hyltansby hållplats  
*Backa förr beb. Sörgårdsön ö Hyltansby hållplats  
*Backa förr beb. Sörängen sankmark Häljaryd by  
Bafla, se Bogla by Sörängen ägomark Heljaryd by  
Bogla by Tenelta s., se Tenhultasjön sjö Hällstorp lht  
Bogla by Tenhultasjön sjö Högstorp torp  
Bogla by Tenhultsjön sjö Ingaryd bebyggelse  
Bogla by Tenhultasjön sjö Ingaryd gård  
Bogla by Tenhultasjön sjö Kalles i Kleven bs.  
Bogla by Tenhultasjön sjö Kappen bs  
Bogla by Tenhultasjön sjö Klevarp by  
Bogla by Tenhultasjön sjö Klevarp by  
Bogla by Tenhultasjön sjö Knivshult bebyggelse  
?Bogla by Tenhultasjön sjö Knifshult by  
Bogla by Tenhultasjön sjö Korpön avs  
Bogla by Tenhultsjön sjö /Se Krokabo hmd  
Bogla by Tjurhemmet sankmark Kroneken avs  
Bogla by Trollberget berg Lidhult by  
Bogla by Turbagölen göl Lidhult gård  
Bogla by /Se Turba mosse mosse Linnön avs  
Bogla by /Se Tvätteviken vik Lindö S.T.  
Bogla by /Se *Ubbarpssjön sjö Ljungholmen bs  
Bogla by /Se Ubbarpasjön sjö Luffarhotellet bs  
?Fagerslätt by Ubbarpaån å Lugnet avs  
?Fagerslätt by Uvaberget höjd Lunden avs  
Fagerslätt by Vasabrokärret kärr Lunden S.T.  
Fagerslätt by *Vordabäk bäck Lundholmen avs  
Fagerslätt by Wänstansjön, se Rogbergasjön sjö +Lutafällan hmd  
Fagerslätt by Västraby triangelpunkt Långebron bebyggelse  
Fagerslätt by Västrabysjön sjö Rönneberg bebyggelse  
Fagerslätt by Västrabysjön sjö Maden Södra avs  
Fagerslätt by Västra kärr kärr Mellanbron bebyggelse  
Fagerslätt by Åttingen betesmark Mellangård gård i Fagerslätt  
Fagerslätt by Älggölen göl Mellangård gård i Hult  
Fagerslätt by   Mellangård bebyggelse  
Fagerslätt by   Mellangård gård i Åkarp  
Fagerslätt, Västra gd   Mellgården gård  
Fagerslätt by   Mellsberg bs  
Fagerslätt by /Se   Mjälaryd by  
Grenåsa by   Mjälaryd by  
Grenåsa gd /Se   Musslebo bebyggelse  
Hult by   Mosslebo kvarn kvarn  
Hult indr. militiebost.   Målen bebyggelse  
»honsywlth», se Hundshult by   Målen gård  
»hwndzsiohulte», se Hundshult by   Månsebo Lilla avs  
Hundshult by   Månsebo Stora bebyggelse  
Hundshult by   Nedbyn bebyggelse  
Hundshult by   Nedbyn hemmansdel  
Hundshult by   Nedergård bebyggelse  
Hundshult by   Norregård gård i Fagerslätt  
Hundshult by   Norregård bebyggelse  
Hundshult by   Norregård bebyggelse  
Hundshult by   Norregård gård i Åkerby  
Hundshult by /Se   Nybygget torp  
Hyltan by   Nygård avs  
Häljaryd by   Nygärdet lht  
Häljaryd by   Nylund torp  
Häljaryd by   Nytorp torp  
Häljaryd by   Nättastugan S.T.  
Häljaryd by /Se   Perstorp bebyggelse  
Ingaryd gård   Prästgården bebyggelse  
Ingaryd g   Pära-Lisas bs.  
Ingaryd gd   Renstorp avs  
Ingaryd gd   Riddersberg säteri  
Ingaryd gd /Se   Riddersberg herrgård  
Klevarp by   Rogberga bebyggelse  
Klevarp by   Rosenberg lht  
Klevarp by   Ryssebo avs  
Klevarp by   Sandvik avs  
Klevarp by   Sekebo bebyggelse  
Klevarp by   Sekebo hemmansdel  
Klevarp by   Sjövik avs  
Klevarp by   Skattegård bebyggelse  
Klevarp by   Skiften torp  
Klevarp by   Skiften torp  
Klevarp by   Skänkelund bs  
?Klevarp by   Snuta Lilla bebyggelse  
Klevarp by   Snuta Stora bebyggelse  
Klevarp by   Store Backe avs  
Klevarp by /Se   Strömsdal lht  
Cleffnathorp, se Klevarp by   Sållarehemmet utjord  
Knivshult by   Sällskog bs  
Knivshult gd   Sälleskog torp  
?Lidhult gd   Södergård bebyggelse  
Lidhult nu herrg.   Södergård bebyggelse  
Lidhult gd   Södergård bebyggelse  
Lidhult gd   Södergård gård i Åkerby  
Lönneberg gd   Sö(de)rgården gård  
?Mjälaryd by   Sörängen bs  
?Mjälaryd by   Sörängen torp  
Mjälaryd by   Tenhult Saknas  
Mjälaryd by /Se   Tenhult by och samhälle  
Målen gd   Tenhult herrgård  
Målen gd   Texabo lht  
*Rebarp försv. gd el. by   Tjurhemmet torp  
Riddersberg herrgd   Toppen bs  
Riddersberg säteri /Se   Torastugan bs  
Riddersberg hg /Se   +Trehörna Saknas  
Riddersberg hg /Se   Tullen lht  
Riddersberg hg /Se   Tullen ställe vid vägskäl  
Riddersberg hg /Se   Ubbarp by  
Riddersberg hg /Se   Uddebo avs  
Rogberga by o. sn   Uppegård bebyggelse  
Rogberga by o sn   Vissmålen bebyggelse  
Rogberga by   Våeryd by  
Rogberga by   Våeryd by  
Rogberga by o. sn   Västansjö by  
Rogberga by o. sn   Västansjö Lilla bebyggelse  
Rogberga by   Vestansjö by  
Rogberga by   Västansjö Stora bebyggelse  
Rogberga gdar   Vestansjö f.d. herrgård  
Rogberga gd   Västergård gård i Hult  
Rogberga by   Västergård bebyggelse  
Rogberga by   Västergård bebyggelse  
Rogberga by   Västerskog bs  
Rogberga by   Västraby by  
Rogberga by o. sn /Se   Vestraby by  
Sälleskog torp /Se   Åkarp by  
Tenhult hg   Åkarp by  
Tenhult hg   Åkarp by /Se  
Tenhult gd   Åkerby by  
Tenhult gd   Åkerby herrgård  
Tenhult järnvägs- post- telegrafst.   Åkersdal avs  
Tenhult hg /Se   Åkerslätt avs  
Tenhult samh. /Se   Åttingen hmd  
Tenhult samhälle, gd /Se   Åängen avs  
Tjuraberga Saknas /Se   Älmvik Saknas  
Tormenås herrgd   Älmvik bebyggelse  
Tormenås gd   Älmvikstorp avs  
Tormenås hg   Ängen hmd  
Tormenås hg   Ängen hmd  
Tormenås gård   Ön avs  
Tormenås hg   Östergård gård i Fagerslätt  
Tormenås förr hg   Östergård gård i Hult  
Tormenås förr gård /Se   Östergård bebyggelse  
Tormenås förr hgd /Se   Östergård gård i Åkarp  
Tormenås förr hgd /Se   Östergården gård  
Ubbarp by   Österängen avs  
Vissmålan gd      
Vissmålen gd      
Våeryd by      
Våeryd by      
Våeryd by      
Vårryd by      
Våeryd by /Se      
Våeryd by /Se      
*Västanmossa gd      
Västansjö hg      
Västansjö, Lilla by      
Västansjö by      
Västraby by      
Västraby by      
*Västramossa Saknas      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by      
Åkarp by /Se      
Åkarp by /Se      
?Åkerby gårdar      
Åkerby gd /Se      
[Älmevik] Saknas      
Älmvik by      
Älmvik by      
Älmvik by      
Älmvik by      
Älmvik gd      
Älmvik by /Se      
Öxnehaga by      
Öxenhaga by      
Öxnehaga by      
Öxnehaga by      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.