ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öggestorps socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 162 Bebyggelsenamn : 297 Naturnamn : 584
Yggelsthorp, se Öggestorp sn Alakällan källa Öggestorp socken Nummerförteckning förteckning
Öggestorp sn Ballsehål terräng Öggestorp socken Abrahamsliden lid
Öggestorp sn Benstampadammen damm Abrahams bs Alakällan källa
Öggestorp sn /Se Berghem ägomark Aledal lht Alehagen hage
Öggestorp sn Berghemsmossen mosse Anna-Lisas bs Alehagen hage
Öggestorp sn Björkelund terräng Aspholmen bs Allésgärdet åker
Öggestorp sn Bofors terräng Balsehål bs Andersaledet grind
Öggestorp by o. sn Borgen ägomark Bergelund t Andreasahagen hage
Öggestorp by o. sn Borgen terräng Berget bs Anebergshagen hage
Öggestorp sn Brarör terräng Berghem t Anebyängen äng
Öggestorp sn Brinken ägomark Berghem t Aspholmavägen väg
Öggestorp sn Brinken ägomark /Se Betania skolhus Backagärdet åker
Öggestorp sn Dalakällan källa Björkebacken bs Balsehål åker
Öggestorp sn Danakärret kärr Björkebacken bs Balsehålskärret kärr
Öggestorp sn *Djuraberg? (Tjuraberg?) natn? /Se Björkelund bs Balsehålsvägen väg
Öggestorp sn Draboviken vik Björkudden bs Banegärdet åker
Öggestorp sn Drottningåkern åker /Se Blommens bs Bastegärdet åker
Öggestorp sn sn Dungahörne gränsmärke? Boda by Basteliden lid
Öggestorp sn Dungen ägomark Boda by Basthagen hage
Öggestorp sn Ekekullen höjd Bofors t Bastängen åker
Öggestorp sn Esbjörnabobäcken gränsbäck Borgen t Bergagärdet åker
Öggestorp sn Esbjörnabogölen göl Borgen t Bergängsgärdet åker
Öggestorp sn Fageräng terräng Borrebo t Björkelund åker
Öggestorp sn Falkabofallet terräng Borrebo t Björkelundskällan källa
Öggestorp sn Femtingagölen göl Boslätt bs Björkhagen hage
Öggestorp Saknas Femtingaån å Branta öde t Blomagärdet åker
Öggestorp sn Flathälla triangelpunkt Brinken bs Blomahagen hage
Öggestorp sn Flathällemossen betesmark Brockegård bebyggelse Blommalyckan åker
Öggestorp sn Flisberget berg Bråckegården gård Bockalyckan åker
Öggestorp sn Froståsamossen ägomark Bräknebo lht Bockamossen hage
Öggestorp sn Fåglasången terräng Bygget t Bodabäck bäck
Öggestorp sn Fårahagskärret kärr Bygget t Bodalid lid
Öggestorp sn Gatekällan ägomark Byslätt lht Bodaliden lid
Öggestorp sn /Se Gransbo ägomark Charlottendal bs Bodaliden äng
Öggestorp sn /Se Grenemosse ägomark Charlottenlund bs Bodaåkern åker
Öggestorp sn /Se Gubbalyckan sankmark Dalen bs Bolaliden lid
Öggestorp sn /Se Gölabäcken bäck Dungen t Bolet äng
Öggestorp sn /Se Gölahagen skogsmark Dungen torp Bolhagabäcken bäck
Öggestorp sn /Se Gölamossen mosse Dygden t Bolhagarna hagar
Yggilstorp, se Öggestorp sn Hagrödjan ägomark Ekeberg lht Bolhagen hage
Anna-Granns f.d. torp? Hiegöl göl /Se Esbjörnabo bebyggelse Bolhagen hage
Boda by Hiegölsgölen göl Esbjörnabo by Bolhagen hage
Boda by Hjortabo sankmark Fageräng bs Bolhagen hage
Boda by Hjärtnabben udde Falkabo t Bolhagsgärdet åker
*Bredgården Saknas Huskvarnaån å Falkabo t Bolsåkrarna åkrar
*Djuraberg? (Tjuraberg?) bebn? /Se Hägghult ägomark Falkatorpet bs Borgaskogen skog
Esbjörnabo gd /Se Hägnen terräng Femtingen utjord Borrebohagen hage
Granstorp f.d. torp? Högåsen höjd Flathälla by Brarör berg
Hässlebo by Jungfruön mossholme Flathälla gård Brarörslyckan åker
?Kalvsås gd /Se Jättastenen sten Fridhem lht Brinkagärdet åker
Kanarp by Kallevrå ägomark Fridhem bs Broängen äng
Kanarp by Kanarpamossen mosse Fridhäll lht Broängsgärdet åker
Kanarp by Kaptenskulle triangelpunkt Fågelsången t Brygghusängen äng
Kanarp by Kittatorpet f.d. torp Fäktehål bs Bäckabron bro
Kanarp by Klackarpssjön sjö Gransbo t Dalakällan källa
Kanarp by Klevabergen bergås /Se Gransbo bs Dalavägen väg
Kanarp by Knut, Gule skogsmark Gransbo torp Dalen åker
Kanarp by Korpön mossholme Gransbo bs Dalgången åker
Kanarp by Kullen ägomark Granstorp bs Dammagärdet åker
Kanarp by Kungastenarna fornlämning Granstorp bs Dammgärdamossen mosse
Kanarp by Kvarnabäcken bäck Haga bs Danakärret kärr
Kanarp by Kvarnadammen göl Haga lht Danaliden lid
Kanarp by Källefällan sankmark Haga bs Dormen åker
Kanarp by Laggarebosjön sjö Hagalund bs Drabogärdet åker
Kanarp by /Se Laggarebomossen mosse Hasselbacken lht Drabokullen höjd
Kanatorppa qwærn, se Kanarp by Landsvägsmossen ägomark Henriksgård bebyggelse Draboudden udde
Koffra, se Kåveryd hg Lappland sankmark Henriksgården gård Draboviken vik
?Kyrkbyn, (möjl. = Öggestorp) by Lassakammare sankmark Hjortabo t Driftalyckan åker
*Kåveryd gård Lerängen sankmark Hokabo f.d. GT Driften väg
Kåveryd hgd Lunden, Lilla terräng Hokabo lht Drottningagärdet åker
Kåveryd hg Lönnängen sankmark Hokabo t Drängagråten åker
Kåfveryd hg Makabergen skogsmark Hovmansgård bebyggelse Drängstugegärdet åker
Kåveryd hg Malmagärdet terräng Hovmansgården gård Dungahagen hage
Kåveryd hg Malmamossen ägomark Hårsbo bebyggelse Dungahörne gränsmärke
Kåveryd hg Masugnsgärdet betesmark Hårsbo gård Dungakällan källa
Kåveryd herrgd Mellanmaden ägomark Hägghult t Dungen åker
Kåveryd gd Mjälahatten höjd Hägghult t Dygdalyckan åker
Kåveryd hg /Se Moagölen göl Hägnen bs Dyhålan tjärn
Kåveryd gd /Se Moahylpan sankmark Hägnen bs Dytaget dyhåla
Kåveryd gd /Se Moahylpan sankt ställe /Se Hägnen hedet Ekekullen lund
Kåveryd gd /Se Moamossen mosse Hägnen bs Ekelidegärdet åker
Kåveryd gd /Se Murren betesmark Hägnen bs Ekeliden lid
Kåveryd hg /Se Månsarpa kulle höjd Högåsen t Ekliden Saknas
»langahwlt», se *Långahult förr beb. Najen skogsmark Johannisberg t Esbjörnabobäcken bäck
»langahwlta quærnn», se *Långahulta kvarn förr kvarn Norre mosse ägomark Johannisberg bs Esbjörnabogölen göl
»langholta qwern», se *Långhulta kvarn förr kvarn Orrakullen höjd Johannesberg bs Fagerslättamossarna mossar
[Lidagöl] Saknas Paradiset ägomark Jonstorp torp Fagerängsmossen åker
»lidhagøl» förr beb. Pilaskogen terräng Jonstorp t Falkabobron bro
»lidhagøl» beb. Prästaviken vik Kalvsås gård Falkabofallet vattenfall
Ljungarp gd Pukesten minnessten Kalvåsen lht Fanemad mosse
[Långhults kvarnar], se [Långhult] Saknas Pukestenen sten /Se Kanarp by Femstenarör gränsmärke
*Långahult förr beb. Ribbingsön terräng Kanarp by Femstenarör råmärke
*Långahulta kvarn förr kvarn Ribbingsöängen terräng Kanarp hp Femtingagölen göl
[Långhult] Saknas Riket skogsmark Kanslund lht (f.d. ST) Femtingsgölen Saknas
*Långhult by Rävabackarna höjd Karlsborg bs Femtingaån å
*Långhulta kvarn förr kvarn Rävlakärr kärr Karlslund lht Femtingaån å
Målen by Rävlamossen mosse Karlsro bs Femtingen utjord
Målen by Seglarpabäcken bäck Karlstorp bs Femtingen vägskäl
Målen by Skansen terräng Kittas bs Femtingeån å
Norregård gård i Öggestorp *Skensjön, se Stensjön sjö Klangens bs Flathällemossen åker
?Olstorp by Skogatorpet terräng Kniphammaren lht Flisbergen berg
Risebo gd Skogstorp terräng Korsbacken avs Flisberget Saknas
?Rommelsjö by Skolbäcken bäck Korsbacken lht Flisberget berg
Romelsjö by Skrabben ägomark Kullen t Flodiket stort dike
Rommelsjö by Skrapåsen ägomark Kullen torp Froståsamossen mosse
Rommelsjö by /Se Skäggagöl göl Kåveryd by Froståsen åker
Romelsjö by /Se Skäggamossen mosse Kåveryd herrgård Fårahagen hage
Rommelsjö gd /Se Smedjebäcken bäck Laggarebo f.d. gård Fårahagen hage
Sekebo torp /Se Snattehål terräng + Laggarebo bebyggelse Fårahagen hage
Sjö, se Sjöberg by Snedbo ägomark? Lappland bs Fårahagskärret kärr
Sjö (nu Sjöberg) nu herrg. Sovaremossen mosse /Se Latåsen bs Fårhagen hage
Sjö (nu Sjöberg) gd Spökadungen terräng Ledet bs Fällorna hage
Sjö by Stavaknatten terräng Ledet bs Gamle stenarna domarering
Sjöberg gd Stenahagen sankmark Lennartsberg t Garnvindemossen mosse
Sjöberg herrgd Stenaharget röse /Se L. Sörängen t Gatekällan källa
Sjöryd hg Stenbobäcken bäck L. Vakten bs Grenemosse mosse
Sjöryd herrgd Stenhagen skogsmark Lille kulle bs Gonsgärdet åker
Sjöryd gd /Se Stensjön sjö Ljungarp herrgård Gottorpagärdet åker
Skägg gd Stensjön sjö Ljungarp gård Gransbo åker
»tiura: biærh:e» (a:tiura:biærh:e) Saknas /Se Stensjön sjö Ljungholmen torp Grävlingaberget berg
Torp gd Stensjön sjö Ljungholmen t Gubbalyckan åker
Torp gd Stensjön sjö Ljungholmen t Gubbåkern åker
Torp gd Stensjön sjö Ljungsbo t Gubbängen äng
Tubbarp by Stensjön sjö Lugnet bs Gubbängen äng
Tubbarp by Stensjön sjö Lugnet t Gule knut källa
Tubbarp by Stensjön sjö Lunden bs Gule knut mosse
Tubbarp by Stensjön sjö Lunden lht Gullelyckegärdet åker
Tubbarp by Stensjöån å Lunden bs Gårdhagakällan källa
Tubbarp by Stenån gränså Lunden Lilla avs Gårdhagen hage
Tubbarp gd /Se Store hage terräng Långegård bebyggelse Gärdet bs
Ubbarp gd Storeskogen skogsmark Långgården gård Gölabackagärdet åker
Ubbarp gd Storängen skogsmark Lövholmen bs Gölabäcken bäck
Ubbarp gd Stålakärret kärr Majas bs Gölabäcken bäck
Ubbarp gd Sundh sjön, se Stensjön sjö Malmen kronoutjord Gölagärdet åker
Ubbarp gd Svanabo terräng Malmen lht Gölahagen hage
Ubbarp gd Svenstorp f.d. torp Malmen lht Gölamossen mosse
Ubbarp gd Sågadammen damm Marieberg t Gölaplöjan åker
Ubbarp gd Södermossen ägomark Marielund lht Hagagärdet åker
Ubbarp gd /Se Sörmossen ägomark Marielund bs Hagakällan källa
Ubbarp gd /Se Tenelta s. se Tenhultasjön sjö Marielund bs Hagröjan berg
Ubbarp gd /Se Tenhultsjön sjö Mellangård gård i Målen Hagröjan åker
Uddsnäs hg Tenhultasjön sjö Mellangården gård Hagröjevägen väg
?Ulvsnäs hg Tenhultasjön sjö Missunna f.d. gård Harstenaberget berg
Ulvsnäs hg Tenhultasjön sjö Moen f.d. gård Hemmagärdet åker
Ulvsnäs hg Tenhultasjön sjö Moen lht Hemmagärdet åker
Ulvsnäs fideik. Tenhultasjön sjö Molla-Johans bs Hiegölsgölen göl
Ulvsnäs herrgd Tenhultasjön sjö Mossabo t Hiegölsån å
Ulvsnäs hg Tenhultasjön sjö Murra t Hjortabo åker
Ulvsnäs hg Tenhultasjön sjö Målaskogen t Hjortabomossen mosse
Ulvsnäs gård »tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) natn? /Se Målen by Hjortabovägen väg
Ulvsnäs hg Tokarpsmossen mosse Målen by Hjortagärdet åker
Ulvsnäs hg Torpabergen berg Månsarp f.d. gård Hokaboskogarna skogar
Ulvsnäs gd Torpabergen höjd Månsarp Saknas Humpen åker
Ulvsnäs hg Trollebo hål terräng Mättebo bs Huskvarnaån å
Ulvsnäs gd Venemossen ägomark Meckebo bs Huskvarnaån Saknas
Ulvsnäs gd *Vik , se Stensjön sjö Merlunden lht Håmmeshål sank håla
Ulvsnäs hg Villekullaskogen skogsmark Nilsagård bebyggelse Hägghultagärdet åker
Ulvsnäs herrgd Ygestorpa s. se Stensjön sjö Nilsagården gård Hägghultaliderna lider
Ulvsnäs hg /Se Åsa ägomark Nordskogen bs Hägghultsliden Saknas
Ulfsnäs herrgård /Se Ängamossen ägomark Norregård gård i Kanarp Hägnahagen hage
Ulvsnäs gods /Se Öggestorpasjön, se Stensjön Saknas Norregård gård i Målen Hälsokällan källa
Ulfsnäs gods /Se Öhagen skogsmark Norregård gård i Öggestorp Hälsokällan källa
Utsnäs, se Ulvsnäs hg   Norregården gård Hälsokällan källa
Älgaryd gd /Se   Norregården gård Hässlegärdet åker
Älgaryd gd /Se   Norregården gård Hästabetet hage
Öggestorp sn   Norskogen bs Hästhagen hage
Öggestorp by   Nybygget t Hästhagen hage
?Öggestorp kyrkby   Nybygget lht Hästhagen hage
?Öggestorp kyrkby   Nybygget torp Hästhagen hage
Öggestorp by   Nybygget lht Hästhagen hage
Öggestorp by   Nybygget bs Hästhagen hage
Öggestorp by   Olovstorp Saknas Hästhagen hage
Öggestorp by   Olstorp gårdar Hästhagen hage
    Orrakullen bs Ilia kärr kärr
    Ovansjö lht Intaget hage
    Ovansjö lht Järvahagen hage
    Paradiset bs Jättastenen flyttblock
    Parken bs Jättastenen flyttblock
    Pepparrotagubbens bs Kalvahagen hage
    Perstorp bs Kanalen å
    Perstorp t Kanarpaån å
    Perstorp bs Kaptenskulle höjd
    Perstorp torp Kaptenskulle höjd
    Petters bs Karl-Johans-lyckan åker
    Prästegården gård Karlsro åker
    Rappens t Karlsvedkärret kärr
    Risabo gård Kassberget berg
    Risebo Saknas Kassbergshagen hage
    Risebo bebyggelse Kittevägen väg
    Rommelsjö hp Klangaliden lid
    Romelsjö by Knektahagen hage
    Romelsjö by Kniphammaren smedja
    Romelsjö by Kohagen hage
    Rosendal lht Kohagen hage
    Rosenhill lht Kohagen hage
    Seglarp t Kohagen hage
    Seglarp torp Kohagen hage
    Sekebo t Kohagen hage
    Sekebo t Kohagen hage
    Sjöberg Saknas Kohagen hage
    Sjöberg herregård Kohagen hage
    Sjöberg säteri Kohagen hage
    Sjöbo bs Kohagen hage
    Sjöeryd Stensjöholm boställe Kohagen hage
    Sjögård bebyggelse Kolfatsliden Saknas
    Sjögården bebyggelse Korpön Saknas
    Sjöryd med Ubbarp Saknas Korsbackabäcken bäck
    Sjöryd herregård Korsbackagrinden grind
    Sjöryd säteri Krikalyckorna åker
    Sjövik bs Kråkåsagärdet åker
    Skogatorpet t Kullabron bro
    Skogen bs Kullagärdet åker
    Skogen bs Kullaån å
    Skogen bs Kullen åker
    Skogsberg bs Kungslyckan åker
    Skogsberg bs Kvarnagärdet åker
    Skogslund f.d. ST Kvarnagärdet åker
    Skogslund torp Kvarnaledet grind
    Skogstorp torp Kvarnavägen väg
    Skogstorp bs Kvarnaängen äng
    Skogstorp t Kyrkeflatorna åkrar
    Skogstorp bs Kyrkegärdet åker
    Skrapåsen bs Kyrkeplöjan åker
    Skrikeled bs Kyrkvägen väg
    Skuggan t Kålfatsgrinden grind
    Skägg gård Kålfatsliden lid
    Skägg gd Kålfatsliden lid
    Skägg Saknas Kålle vrå odl. mosse
    Smedbo lht Kållevrågrindan grind
    Smedbo f.d. GT Källareåkern åker
    Smedens Saknas Källefällan hage
    Snattehål bs Källängen äng
    Snedbo t Källängen äng
    Snedbo t Ladröjan? hage
    Sofielund bs Ladröjan hage
    Sotebo bs Ladugårdslyckan åker
    Staffans bs Ladugårdsgärdet åker
    Stenbo bs Ladugårdsgärdet åker
    Stenhagen bs Ladugårdsgärdet åker
    Stensbo bs Ladugårdsgärdet åker
    Stenholmen bs Ladugårdsgärdet åker
    Stolpen bs Ladugårdsgärdet åker
    Stolpen bs Ladugårdsgärdet åker
    Stommen gård Ladugårdslyckan åker
    St. Vakten lht Laggarebogärdet åker
    Sundastugan bs Laggarebomossen mosse
    Svanabo bs Laggarebosjön sjö
    Svansbo f.d. ST Laggareboängen äng
    Svansbo t Laggebosjön Saknas
    Svenstorp t Landaliden Saknas
    Södergård gård i Kanarp Landsvägsgärdet åker
    Södergård gård i Öggestorp Landsvägsgärdet åker
    Södergård gård i Målen Landsvägsgärdet åker
    Sörgården torp Landsvägslyckan åker
    Sörgården f.d. gård Landsvägslyckan åker
    Sörgården lht Landsvägsmossen mosse
    Sörgården gård Lasses kammare grotta o. berg
    Sörgården gård Leakärret kärr
    Sörtorp utjord Lennartsberg berg
    Sörtorp lht Lennartsbergsbacken backe
    Sörängen lht Lennartsbergskällan källa
    Torp Saknas Lennartsbergsängen äng
    Torp gård Lerängen äng
    Tubbarp gårdar Lillagölen göl
    Tubbarp Saknas Lillebrunn åker
    Tullebo fideikommiss Lillegölen göl
    Tullebo gård Lillehagen hage
    Ubbarp säteri Lille kohagen hage
    Ubbarp gård Lilleskog skog
    Ulvsnäs herregård Lillängen äng
    Ulvsnäs säteri Lillängen äng
    Uppegård gård i Kanarp Ljungaledet grind
    Uppegården gård Ljungarpaliden lid
    Uppsala bs Ljungens hacke odling
    Utbyn gård Ljungfällan åker
    Utbyn bebyggelse Ljunghagen hage
    Utsikten lht Ljungholmagärdet åker
    Vakten stuga Ljungholmagärdet åker
    Viktorslund bs Ljungholmagärdet åker
    Västergård gård i Romelsjö Ljungholmaskogen skog
    Västermark bs Logaflatorna åkrar
    Västregården gård Lundagärdet åker
    Åbo bs Lundaliden lid
    Åkers lht Lundaängen äng
    Åkerslund lht Lyckorna åker
    Åsa t Lyckorna åkrar
    Älgaryd Saknas Lönnängen äng
    Älgaryd bebyggelse Lövhagen hage
    Älgaryd Norreg. gård Majas källa källa
    Ängen bs Makabergen kullar
    Ängåsen t Makaberget berg
    Äsphultet t Makabergsskogen hage
    Öggestorp by Makareberget Saknas
    Öggestorp by Malmakällan källa
    Öggestorp hp Malmakällan källa
    Östergård gård i Romelsjö Malmabron bro
    Östregården gård Malmagärdet åker
      Malmamossen mosse
      Masugnsgärdet åker
      Masugnshagen hage
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanhagen hage
      Mellanmaden mad
      Mellanängen äng
      Mjälahatten sank mosse
      Moabäcken bäck
      Moagärdet åker
      Moagölen göl
      Moahylpan sankt ställe
      Moamossen mosse
      Moen hage
      Mogölen Saknas
      Molyckan åker
      Mossabackarna skog
      Mossabacken väg
      Mossabron bro
      Mossagärdet åker
      Mossen åker
      Mowitsagärdet åker
      Månsarpa kulle höjd
      Månsarpa mosse mosse
      Månsarpa skog skog
      Månsarpavägen väg
      Månsarpa äng äng
      Mättebogärdet åker
      Mätteboskogen skog
      Najen äng
      Nattmansdungen skog
      Neckeboled grind
      Nerbolet åker
      Nilsagårdsgärdet åker
      Norelycke åker
      Norragärdet åker
      Norragärdet åker
      Norra gärdet åker
      Norrehagen hage
      Norre hagen hage
      Norremosse mosse
      Norremosse mosse
      Norrängen äng
      Nygärdet åker
      Nötabacken höjd
      Odlingen åker
      Orrakullabäcken bäck
      Oskarsåkern åker
      Oxabetet hage
      Oxhagarna hagar
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsmossen mosse
      Oxudden udde
      Per-Adela-maden mad
      Per-Adela-ön dunge
      Pigelipen åker
      Pipareberget berg
      Plöjegärdet åker
      Prästaskogen skog
      Prästaängen äng
      Prästegårdsudden udde
      Prästviken vik
      Prästängen äng
      Pukesten rest sten
      Pukesten sten
      Pukestensgärdet åker
      Rackaredungen skog
      Ramsgärdet åker
      Ribbingsögärdet åker
      Ribbingsön dunge
      Ribbingsöängen äng
      Riket hage
      Risebo bäck bäck
      Risebogärdet åker
      Romelsjö lider lider
      Ryttaregärdet åker
      Ryttareängen äng
      Ryttareängen äng
      Rävabackarna åker
      Rävabackarna åker
      Rävabackarna åker
      Rävla kärr kärr
      Rävlamosse mosse
      Rävlamosse Saknas
      Rävlamosse mosse
      Röda led grind
      Rödaled grind
      Röda ledet grind
      Röjden(?) äng
      Sandahlshagen hage
      Sandahlsliden lid
      Sandahlslyckan åker
      Sankemad mad
      Sekebogärdet åker
      Sillaflatan åker
      Sjuarehålan vägskäl
      Sjuareladan salpetersjuderi
      Sjuarelyckan åker
      Sjuareröret vägskäl
      Sjöbergsån å
      Sjöbråten äng
      Sjöflatan åker
      Sjögårdskällan källa
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet mosse
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Skansaliden lid
      Skansen höjd
      Skogen hage
      Skolebäcken bäck
      Skolegärdet åker
      Skomakaregärdet åker
      Skrabba åker
      Skrabba kärr
      Skrabba hage
      Skrikeled grind
      Skräddarelyckorna åkrar
      Skäggagöl göl
      Skäggs mosse Saknas
      Skäggamossen mosse
      Skäggamossen mosse
      Skäggavägen väg
      Skäggängen äng
      Skäggölen Saknas
      Slåttabolet äng
      Smedagärdet åker
      Smedgrinden grind
      Smedjebäcken bäck
      Smedhagen hage
      Smörveken åker
      Snattehål åker
      Snokaåkern åker
      Snokåkrakällan källa
      Sotarestenen rest sten
      Sotebo åker
      Soteboliden lid
      Sovaremossen mosse
      Spökadungen lund
      Staffansåkern åker
      Starkahagen hage
      Stavaknatten höjd
      Stavalyckan åker
      Stenagärdet åker
      Stenagärdet åker
      Stenahagen hage
      Stenaharget röse
      Stenaröjan hage
      Stenbobäcken bäck
      Stenbogrinden grind
      Stenhagagärdet åker
      Stenhagaängen äng
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Steniga åkrarna åkrar
      Stensjön sjö
      Stensjön Saknas
      Stensjön sjö
      Stenån å
      Storagölen göl
      Storeskogen hage
      Stordiket kanal
      Stordiket dike
      Stordiket dike
      Storebrunn åker
      Storehage skog
      Store hage hage
      Store kohagen hage
      Storeskog skog
      Storeskogen skog
      Storgölen göl
      Storhagen hage
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängshagen hage
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stugegärdet åker
      Stålakärret kärr
      Svanabo åker
      Svanabohagen hage
      Svanaboängen äng
      Svanamaden åker
      Svanaängen äng
      Svarta grinden grind
      Svenstorpamossen mosse
      Sventes djup bråddjup
      Svinamaden mad
      Svinamadgärdet åker
      Södragärdet åker
      Södragärdet åker
      Södra gärdet åker
      Södremossar mossar
      Södremosse mosse
      Södre mossen mosse
      Södre hage hage
      Södrehagen hage
      Södre hagen hage
      Södre skog hage
      Sörgårdshagarna hagar
      Sörängskällan källa
      Sörängsmossen åker
      Tenhultssjön Saknas
      Tenhultasjön sjö
      Tenhultasjön sjö
      Tippängen åker
      Torpabergen Saknas
      Trollebo hål skog
      Trollkammaren grotta
      Trädgårdskullen höjd
      Tröskverksgärdet åker
      Tullebo grind grind
      Tullebo lid lid
      Tvärplöjan odl. mosse
      Ulvsnäsabron bro
      Ulvsnäsaån å
      Ulvsnäsån å
      Undantaget åker
      Uppsalagärdet åker
      Vaktaskogen hage
      Vaktaängen äng
      Vallåkern åker
      Venemossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vildmossen mosse
      Vilhelmsro udde
      Villekullaliden lid
      Villekullaskogen skog
      Virabruket masugn
      Virängen äng
      Virängen äng
      Västermark åker
      Västeråkrarna åkrar
      Västerängarna ängar
      Västerängen äng
      Västragärdet åker
      Västraängen äng
      Åbogärdet åker
      Åbovägen väg
      Åkersaskogen skog
      Åmmeshål mosse m. sank håla
      Åsakärret kärr
      Åttingsängen äng
      Älgarydsmossarna mossar
      Älmvikaslätterna åkrar
      Ängagrinden grind
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängakällan källa
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängalyckorna åkrar
      Ängamossen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen hage
      Äsphultavägen väg
      Äsphultaängen äng
      Öggestorpssjön Saknas
      Öhagen skog
      Östragärdet åker
      Överbolet åker
      Öåkern åker

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.