ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Barkeryds socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 192 Bebyggelsenamn : 166 Naturnamn : 73
Barkeryd sn Alborödjningen ägomarker Barkeryds socken socken Barkerydssjön Saknas
Barkeryd sn /Se Aspens betesmark Alarp Saknas Bockaberget höjd
Barkeryd sn Aspholmen ägomark Backen bebyggelse Bortängen Saknas
Barkeryd sn Barkerydssjön sjö Barkeryd bebyggelse Bredmaderna mader
Barkeryd sn Barkerydssjön sjö Berget bs Drängagråten äng
Barkeryd sn Barkerydssjön sjö /Se Björkelund lht Dundersjön Saknas
Barkeryd sn /Se Barngölen göl Björnholmen bebyggelse Erke lyckor åker
Barkeryd sn Besbacken terräng Björnholmen Lilla Saknas Fläskabiten äng
Barkeryd sn Björkhaga ägomark? Björnholmen Lilla t Framängen Saknas
Barkeryd sn Björkudden udde +Blaskebo t Fredriksdalssjön Saknas
Barkerys sn sn Bockhagen skogsparti Boarp hmd Gullkullen hmd
Barkeryd sn Bredmaderna ägomark Boarp Norra bebyggelse Haradungen skogsparti
Barkeryd sn Brånen terräng Boarp Södra hmd Holmabäcken vattendrag
Barkeryd sn Dammen vattensaml. +Bojebo bs Hulugölen Saknas
Barkeryd sn Djävulsön ö Brittebo Saknas Huluån Saknas
Barkeryd sn Dundersjöbäcken bäck Broddarp Saknas Hängslabacken Saknas
Barkeryd sn Dundersjön sjö +Broddens bs Hängslabacken Saknas
Barkeryd sn Ekelsjösjön, se Fredriksdalssjön sjö Broholm bs Hängslamossen Saknas
Barkaryd sn Ekesjön, se Fredriksdalssjön Saknas +Brostugan bs Hängslamossen Saknas
Barkeryd sn *Ekesjösjön, se Fredriksdalssjön sjö Bruket lht Hästsjön Saknas
Barkeryd sn Finnaboängen terräng Bruket f.d. järnbruk, nu kvarn och Såg Hästön Saknas
Barkeryd sn Fjällen ägomark Bruket Saknas Intagsmossen mosse
Barkeryd Saknas Flickatäppan ägomark Brunnstorp bebyggelse Kejsarekullen Saknas
Barkeryd sn Framnäskulle terräng Bygget torp Knäveröarna öar
Barkeryd sn Fredriksdalssjön sjö Bygget bs Kolafällan Saknas
Barkeryd sn Fredriksdalssjön sjö +Bygget bs Kolafällekärret Saknas
Barkeryd sn Fredriksdalssjön sjö Bästhult Saknas Kramsängesjön Saknas
Barkeryd sn Fredriksdalasjön sjö Dalskog bs Kuddemossen Saknas
Barkeryd sn Fredriksdalsån å +Dalskog bs Kvarnagårdarna utmarker
Barkeryd sn Fredriksdalsån å Ekefall Saknas Kvarnön Saknas
Barkeryd sn Fridhem ägomark Ekhagen bs Kyrkolyckan gärde
Barkeryd sn Fåglarpamossen mosse Ekholmen bs Lidhagen Saknas
Barkeryd sn /Se Getakärren ägomark Erikstorp Saknas Linnelyckan åker
Barkeryd by och sn /Se Getudden udde Fjällen bs Lättarpasjön Saknas
Barkeryd sn /Se Granats betesmark Fredriksberg t Lögesjön Saknas
Barkeryd sn /Se Granholmen ägomarker Fredriksdal järnvägsstation Madhemsbäcken Saknas
Barkeryd sn /Se Gransbo terräng +Fridhem bs Majas lyckor åker
Bierkrydha, se Barkeryd sn Granö ö Fåglarp Saknas Mellanmossen Saknas
Bierkkarydh, se Barkeryd sn Gustavahacket ägomark Fåglarp Saknas Norragölen Saknas
?Alarp by *Gäddevikssjön, se Hästsjön sjö Fåglarp, se Lättarps gård hp Norre kärr Saknas
Barkeryd by Helmers udde udde Galtesten bs Norre mo Saknas
Barkeryd poststation /Se Hemgölen göl +Granberg bs Ostabiten slåttermark
Boarp hg *Hettebo mosse mosse Granelund bs Puttehål kärr
Boarp herrgd Holmabäcken bäck Gransbo bs Ribbingsnäsasjön Saknas
Boogtorpp trol. nuv. Boarp, se Boarp herrgd Holmen udde +Gransbo bs Ryssbysjön Saknas
Broddarp by Holmen mossholme Granskehult avs Råsamossen Saknas
Broddarp by Hulu i Barkeryd triangelpunkt Gransäng Saknas Råsen förr mad, nu nyodling
Broddarp by /Se Huluån å Granön bs Rävön Saknas
Broddarp by /Se Hägnabäcken bäck Gullriket hmd Sjöafallssjön Saknas
Bästhult by /Se Hämtegölen göl Haddarp bebyggelse Skärsjön Saknas
Bästhult poststation /Se Hängslen skogsparti +Haga bs Slåttängen Saknas
Fåglarp by Hästsjön sjö Hagaberg bs Snäveröarna, se Knäveröarna öar
Fåglarp by /Se Hästsjön sjö Hagen bs Staplakärret Saknas
Fåglarp by /Se Hästsjön sjö +Hagen t Staverön skogsdunge
Gransäng by Hästsjön sjö Hallhult Saknas Staverösmossen Saknas
Gransäng by Hästsjön sjö Hallhult Saknas Stenholmen slåtteräng
Gransäng by Hästsjön sjö Havrida Saknas Stenkarsån Saknas
Gransäng by Hästön terräng Holmen Saknas Storemossen Saknas
Gransäng by Hästön terräng Holmen bebyggelse Svartgölen Saknas
Haddarp gd /Se Höjden höjd Holmen bebyggelse Svinakärret Saknas
Hallhult by /Se Hökasjön sjö Hult Västra avs Sänkemossen Saknas
Havrida by Kalvudden udde Hulthagen avs Södrafölen Saknas
Havrida by /Se Kapellet fornlämning Hulu Saknas Södre mo utmark
Havrida by /Se Kapellmossen ägomark Hulukvarn lht Tjuraslätten äng
Havrida by /Se Karlslund ägomark Husartorpet bebyggelse Tjuravrån slåttermark
Havrida by /Se Karlstorpsudden udde Högstorp bebyggelse Tjärbrännegärdet Saknas
Hulu by Karsbobäck bäck Högåsa lht Trollbergen Saknas
Hulu by Kejsarekullen fornlämning Johannesberg bs Trätefällan Saknas
Hulu by Knektabo ägomark Karlslund bs Trätemaden Saknas
Hulu by Kolafällemossen ägomark Karlslund bs Törsbosjön Saknas
Hulu by Korpabackarna ägomark Karlstorp bs Västerängarna Saknas
Hulu by Kortebo terräng Klangen bs Västra slätt ängsmark
Hulu by Kramsängsgölen göl Klockarestom utj. Ängaberget höjd
Hulu by /Se Kristeratorpet terräng Kniphammaren bebyggelse  
Kortebo tp /Se Kuddemossen mosse +Kortebo t.  
Krakebo by Kvarnagårdarna ägomark Krakebo Saknas  
Krakebo by Kvarnagölen göl Kramsäng Saknas  
Krakebo by Kvarndammen göl +Kransbo bs  
Krakebo gd /Se Kvarndammen damm Kronsgård bebyggelse  
Kulebo by /Se Kvarndammen damm Kulebo Saknas  
Kynholmen by Kvarndammen damm Kullen förr bs, nu hmd  
Kynholmen gd Kvarntorpet terräng(?) Kynholmen bebyggelse  
Kynholmen, se även »tiwdandatorppe» by Kvarnön mossholme Källeryd Saknas  
Kynholmen, se även »thiwthandaholm» by Kyrkehagen terräng Kättholmen bebyggelse  
Kynholmen by /Se Laggen ägomark Lindholmen bs  
Källeryd by /Se Lassakärr ägomark Linneryd bs  
Lockarp gd /Se Lerstad terräng Ljungholmen bs  
Lunnestorp by Lidhagen skogsmark Ljungholmen lht  
Lunnestorp by /Se Lidhagen skogsparti Ljuvarp t  
Lättarp gd /Se Liljedalen terräng Lockarp bebyggelse  
*Lögasjö Saknas Liljeholmen udde Lugnet Saknas  
*Lögasiöö gd l. sjö? /Se Lillön ö Lundholmen bs  
Mossvik gd Lillören skär Lunnestorp traktnamn  
Mossvik gd Linddalslyckan ägomark Lunnestorp Saknas  
Mossvik gd Linga-Majes ägomark Långåsa Saknas  
Maalabro möjl. nuv. Mållebo, se Mållebo by Lugnet ägomark Lättarp bebyggelse  
Mållebo by Långåsa triangelpunkt Lättarps gård hp  
Mållebo by /Se Långåsagölen göl Lönnlyckan lht  
Ribbingsnäs herrgd Lättarpasjön sjö +Lövholmen bs  
Ribbingsnäs hg /Se *Lögasiöö sjö +Maderna t  
Rosby, se Ryssby by Lövholmen ägomark +Madhemmet t  
?Ryssby gdr Madhemmet ägomark Mellangård bebyggelse  
Ryssby by Madhemsbäcken bäck Mossvik Saknas  
Ryssby by Magnisatorpet ägomark Mossvik Saknas  
Ryssby by Mosslyckan betesmark Målarekulla hmd (f.d. soldattorp)  
Ryssby by Mossviksviken vik Mållebo bebyggelse  
Ryssby by Mylingen f.d. torp(?) nu betesmark +Månsarp t  
Ryssby by Myrgölen göl Nedregård bebyggelse  
Ryssby by Mållebogölen göl Nordtorpet bs  
Ryssby by /Se Månsalyckan ägomark Norrängen bs  
Röja by Månsarp ägomark Norrängen bs  
Rödja by Norragölen göl Nybo t  
Rödzby Gwærn, se Ryssby by Norregöl göl Nybo bs  
Sjöafall by Norremo sankmark Nybygget t  
Skinnarbo gd /Se Notesudden udde Nybygget bs  
Spånarp by /Se Nybo ägomark Nylund bs  
Svenstorp by Nybyggemossen ägomark Nytorp avs  
Tapplarp gd Nyängsmossen terräng +Nytorp bs  
»thiwthandaholm» (= nuv. Kynholmen) by Näsjön, se Ryssbysjön sjö Perkullen avs  
»tiwdandatorppe» (= Kynholmen?) by Nässiön, se Ryssbysjön sjö Planen bs  
Thiwthandaholm, se Kynholmen gd Nässjön se Ryssbysjön sjö Prästegård bebyggelse  
*Tiwdandatorppe Saknas Oset vik Ribbingenäs bebyggelse  
Vallstorp by Oset vik +Rosenberg bs  
Vallstorp by Perkullaviken vik Rosenlund bs  
Äsperyd by Perkullen höjd? Rosenlund bs  
Äsperyd by Pungsfall ägomark Rya Saknas  
Äsperyd by Påvelyckan ägomark Ryssby by  
Äsperyd by /Se Ribbingsnässjön sjö Ryssbytorpet bebyggelse  
Äsperyd by /Se Ribbingsnässjön sjö Rödja Saknas  
  Rosenberg ägomark Rödjaby förslag t. benämn. å en hp  
  Runserydssjön sjö +Salthålet avs  
  Ryssbymossen mosse Sjöafall Saknas  
  Ryssbysjön sjö Sjöbo avs  
  Ryssbysjön sjö Sjöeryd Saknas  
  Ryssbysjön sjö +Sjölund soldattorp  
  Ryssbysjön sjö +Sjöudden bs  
  Ryssbysjön sjö Skattegård bebyggelse  
  Ryssbysjön sjö Skattegård bebyggelse  
  Ryssbyviken vik +Skinnarebo hmd  
  Ryssbyön ö Skogslund bs  
  Råsamossen ägomark Skogslund bs  
  Rävön terräng Skogslund bs  
  Rödjorna ägomarker Skogslund t  
  Skabo terräng Smedsbo bs  
  Skabo göl göl Spånarp Saknas  
  Skinnbyxarör fornlämning Stenbäcken avs  
  Skiremaden ägomark Stenholmen bebyggelse  
  Skytthem terräng Strömsfors bebyggelse  
  Skärsjön sjö Stubben torp  
  Skärsjön insjö Sund glasbruk  
  Skärsjön sjö Svenstorp Saknas  
  Skärsjön sjö Södergård bebyggelse  
  Snäveröarna öar Sörängen bs  
  Staplakärret kärr Sörängen t  
  Stenholmen mossholme Tapplarp Saknas  
  Stenudden udde Tuvängen bs  
  Stenön ö Törsbo Saknas  
  Stora rör fornlämning Uppegård bebyggelse  
  Storsjön sjö Vallstorp Saknas  
  Storudden udde Vindåker bs  
  Storön ö Åkerlund bs  
  Storören skär Äng Saknas  
  Stubbaviken vik Ängsholmen bs  
  Svarta kärr kärr Äsperyd Saknas  
  Svartamad terräng Esperyd by  
  Svartgölamossen mosse Äsperyd Saknas  
  Svartgölen göl    
  Svenstorpabäcken bäck    
  Sänkegöl göl    
  Sänkemossen mosse    
  Södergöl göl    
  Södragölen göl    
  Södremo skogsmark    
  Sörängsmossen mosse    
  *Toppabergh berg    
  *Toppaberg Saknas    
  Trollbergen berg    
  Trollbergen berg    
  Trollsgölen mosse    
  Trätemaden mad    
  Tuvängen ägomark    
  Törsbosjön sjö    
  Törsbosjön sjö    
  Vallstorpsgölen göl    
  Vinblads ägomark    
  Västerängarna terräng    
  Åkerslund ägomark    
  Älingabäcken bäck    
  Ängen terräng    
  Äskedalen, Lilla terräng    
  Äskedalen, Stora terräng    
  *Äsperydså å    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.