ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norra Solberga socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 320 Naturnamn : 208 Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 57
?Solberga, Norra sn ---*agasiö?, se Gesshultsjön sjö Karlsson Saknas Brantebergen Saknas
Solberga, Norra socken Bastugölen göl N.Solberga sn sn Brånen kärr
Solberga, Norra sn Berget skogsmark Norra Solberga sn sn Brännerisliden Saknas
Solberga, Norra sn Bjälmen sjö /Se Solberga sn Byggegölen Saknas
Solberga, Norra sn Björkelund terräng(?) Almnäs avs Dropparen kärr
Solberga sn Björkholmen terräng +Anderstorp bs Dundermon mo
Solberga, Norra sn Björnavången terräng Anneberg tätortsnamn Duschen vattenfall
Norra Solberga sn Blankefallsgöl göl Anneberg industrisamhälle Emme källa källåder
Solberga N. sn Boaskogsgölen göl Aspelund bs Fallegölen Saknas
Solberga, Norra sn Bokdungen skogsmark +Berget bs Flisbysjön Saknas
Solberga, Norra socken Bokelund skogsmark Berglunda Saknas Fågelängen Saknas
Solberga, Norra sn Bokhaga skogsmark Berglunden bs Gisskullagrund Saknas
Solberga, Norra socken Boån å Björkeberg avs Gisshultasjön Saknas
Solberga, Norra sn /Se Brantebergen berg /Se Björkelund avs Gisshultasjön sjö
Solberga, Norra sn Brantebergsgölen göl Björkelund bs Glömmingeån vattendrag
Solberga, Norra sn Buckhult triangelpunkt Björkelund avs Gripbäcken Saknas
Solberga, Norra sn Buskebo betesmark +Björkholmen bs Holmagölen göl
Solberga sn Bäckavik vik Björkholmen bs Holmserydssjön Saknas
Solberga, Norra sn Dalen ägomark Björnavången försv. torp Holmserydsjön sjö
Norra Solberga sn Dammen göl Björnavången försv. torp Hulterna löv- o. slåtteräng
Solberga, Norra sn Dunder ägomark Blankefall gd Hästsjön Saknas
Solberga, Norra sn Emme källa källa /Se Blankefall Saknas Iskällaren kärr
Norra Solberga sn Fallegölen göl Blixås bebyggelse Johannesbergssjön Saknas
Solberga sn Flisbysjön sjö Blixås gd Klintagölen göl
Solberga sn Flisbysjön sjö Blixåsmon bebyggelse Klintagölen göl
Norra Solberga sn Flisbysjön sjö Bo bs Korpaberget Saknas
Solberga sn Flisbysjön sjö Bokdungen hållplats Kruttlesjön Saknas
Norra Solberga sn Flisbysjön sjö +Bokelund torp Kvarnaliden Saknas
Solberga, Norra sn Flisbysjön sjö Bollebo Saknas Kvarnstensberget Saknas
Solberga, Norra sn Flisbysjön sjö +Brabo bs Lomhemsgölen Saknas
Solberga, Norra sn Flugen, se Flisbysjön sjö Branteberg gd Lopperydsbäcken vattendrag
Solberga, NOrra sn Flugensjön, se Flisbysjön sjö Branteberg bebyggelse Långgöl Saknas
Solberga, Norra sn Flugen, se Flisbysjön sjö Bråna Saknas Midsommarliden backe
Solberga, Norra sn Fågelängen skogsmark Buckhult by Näbbhultagölen Saknas
Solberga, Norra sn /Se Fällan terräng Buckhult bebyggelse Ormarydssjön Saknas
Norra Solberga sn /Se Fällebo ägomark Bygget Saknas Orrakullen Saknas
Solberga, Norra sn /Se Gissamossen mosse Bygget bebyggelse Risagölen sjö
Solberga, Norra sn /Se Gisseberg terräng Bygget bebyggelse Råsberget Saknas
Solberga kyrka kyrka *Gisshulta bron bro Bållebo bebyggelse Sjunnarydssjön Saknas
Blankefall by Gisshultasjön sjö Bållebo gd Sjunnarydssjön Saknas
Blankefall by Gisshultsjön sjö Bäckaskog bs Sjöaberget Saknas
Blixås gd Gisshultsjön sjö Bäcken avs Skarneviken vik
Bollebo gd:ar /Se Gisshultasjön sjö Bänarp gd Skanviken vik
Branteberg by Gisshultsjön sjö Bänarp bebyggelse Skaven skogsmarker
Branteberg by Gisshultasjön sjö Dammen avs Skaven område
Branteberg by Gisshultssjön sjö Danstorp by Skrämmagölen Saknas
Branteberg gd /Se Gisshultsjön sjö Danstorp bebyggelse Smälleberget Saknas
Bränkälla el. Brännekälla förr torp el.backstuga /Se Gisshultasjön sjö Dunder bebyggelse Svarte källa källa
Buckhult by Gisshultssjön sjö /Se Dunermon bebyggelse Svartån Saknas
Buckhult by Gladhem ägomark Dungen avs Tjärmon skogsmark
Buckhult gd Gladrabo skogsmark +Ekholmen bs Trehörningen sjö
Buckhult by Glädjen terräng Ekholmen bs Trehörningen sjö
Buckhult by Granelund skog +Emmaus bs Tulundabäcken Saknas
Buckhult gd *Grimmarydberget berg +Eriksberg t Vittingsberget diabasberg
Bokhult gd Grimmarydberget Saknas Fåglehult Saknas Vässeldasjön Saknas
Buckhult by /Se *Grimmarydskogen skog Fåglehult gd Åsasjön sjö
Bållebo, se Bollebo gd:ar Grimmarydskogen Saknas Fågelhult bebyggelse Älmeshultasjön Saknas
?Bänarp gdar Gripslund ägomark? Fåglehult Lilla Saknas  
Bänarp gd *Gudsiö Saknas Fågelhult Lilla bebyggelse  
Bänarp by Gullarpsgölen göl Fågelhult Stora bebyggelse  
Bänarp gd Gunnerstorp ägomark Fällan avs  
?Bänarp gdr *Gäddevikssjön, se Hästsjön sjö +Fällebo bs  
Bänarp gd Göljaryd terräng Förnäs bs  
Bänarp gd Göljarydsgölen göl Gabriellas Saknas  
Danstorp by /Se Hagaborg ägomark Gimmarp bebyggelse  
*Fagrafoorss torp Hagadal sankmark Gisseberg bs  
*Fagrafors Saknas Hagalund terräng Gisshult Saknas  
Fagraström trol. = Fagrafoorss, se Fagrafoorss torp? Hallebo skogsmark Glahytt bs  
*Fagraström Saknas Hamnarydssjön sjö Glädjen bs  
Fågelhult by *Hammarydssjön sjö Glömminge by  
Fågelhult by Hamnarydssjön sjö Glömminge bebyggelse  
Fågelhult by Hillebo ägomark +Granholmen bs  
Fågelhult by Hilleboviken vik Grimmaryd, se 1 Grimsberg Saknas  
Fågelhult Stora gd Holmagölen göl Grimmaryd bebyggelse  
Fåglehult Lilla gd Holmserydsjön sjö Grimsberg Saknas  
Gimmarp gd Hovet sankmark Grimsberg bebyggelse  
Gimmarp gd /Se Hulterna terräng +Grimsbergskrogen torp  
Gisshult hg Hultet terräng +Grimsbergskrogen torp  
Gisshult hg Häggelund ägomark Grindstugan avs  
Gisshult gd Hällebo skogsmark Grindstugan bs  
Gisshult herrgd Häradsbäcken bäck +Gripslund t  
Gisshult hg /Se Hästsjön sjö +Gröndal bs  
Gisshult gd:ar /Se Hästsjön sjö Gröndal bs  
Gisshult gd /Se Hästsjön sjö Gullarp Saknas  
Glahytt = Marielund bs /Se Hästsjön sjö Gummarp bebyggelse  
Glömminge gd Hästsjön sjö +Gåvetorp bs  
Glömminge hg Hästsjön sjö Gölhagen avs  
Glömminge herrgård Höjden höjd Göljaryd avs  
Glömminge hg Iggesholm skogsmark +Hagalund bs  
Glömminge hg Iskällaren terräng +Hammarsberg bs  
Glömminga hg Jansberg skogsmark? Hamnaryd gd  
Glömminge hg Jarlalyckan terräng Hamnaryd bebyggelse  
Glömminge herrgd Kaffekullen höjd Hammarydskrogen torp  
Glömminge hg Karlsudde udde Hatten bebyggelse  
Glömminge hg Karusellen ägomark +Havsberg torp  
Glömminge hg Kattebäcken bäck Havsvik Saknas  
Glömminge gd Kattgölen göl Havsvik bebyggelse  
Glömminge by /Se Kolstorpsgölen göl Henriksberg bs  
Glömminge gd /Se Korset ägomark Herrängen avs  
Glömminge gd /Se Kottebo ägomark Holma bebyggelse  
Grimmaryd, (numera Grimsberg) gd Kristineberg terräng Holmasågen bebyggelse  
Grimmaryd (numera Grimsberg) gd *Krätlasjön sjö Hovet torp  
Grimmaryd (numera Grimsberg) hg Kullakällan ägomark Hult bebyggelse  
Grimmaryd (numera Grimsberg) hg Kullatorpet ägomark Hultet bs  
Grimmaryd (numera Grimsberg) herrgd Kungsgravarna fornminnen Hultastugan bs  
Grimmaryd (numera Grimsberg) gd Källelund terräng Hultastugan Västra bs  
Grimmaryd (numera Grimsberg) gd Källåsen skogsmark +Hultåkra bs  
Grimmaryd (numera Grimsberg) hg Kärrsmon sankmark Hulu bebyggelse  
Grimmaryd (numera Grimsberg) hg Lindesberg ägomark? Hyltan gd  
Grimmaryd (numera Grimsberg) hg Lomhemmet ägomark Hyltan bebyggelse  
Grimmaryd (numera Grimsberg) gd Lomhemsgölen göl Hyltebygget Saknas  
Grimmaryd hg Lugnet terräng Hyltebygget bebyggelse  
Grimmaryd gd /Se Lutersjön, se Vässledasjön sjö Håknarp bebyggelse  
Grimmaryd, ä. namn på Grimsberg gd /Se Luttersjösjön, se Vässledasjön sjö ?Hålet torp  
Grimsberg gd Luttersjösjön, se Vässledasjön sjö Häggenäs avs  
Grimsberg herrgd Lyckeberg terräng Hässlebo t  
Grimsberg gd /Se Lyckås ägomark +Högalund bs  
Gullarp gd Långarumsgölen terräng Ingesberg avs  
Gullarp gd /Se Långgöl göl Johannesberg bs  
Saknas Saknas Långkärr betesmark +Johannesdal bs  
Gummarp by Manntorp terräng Kakelöse kulle f.d. soldattorp  
? Gummarp gd Mantorp ägomarker +Karlberg t  
?Gummarp gd Markalyckan ägomark +Karlstorp bs  
Gummarp by /Se Mostorp terräng Karstorp by  
Gunnarstorp försv. beb. /Se Mörtviken vik Karlstorp Saknas  
Göljaryd avs. Mörtviken terräng Katrineholm hmd  
Göljaryd by /Se Norrhemmet terräng Kidö bebyggelse  
Hamnaryd gd Nybroån å Klippet bebyggelse  
Hamnaryd gd Nygärdet ägomark Knapparp Saknas  
Hamnaryd herrgd Nyholm ägomark Knappevad kvarn  
Hamnaryd gd /Se Näbbhult ägomark Knutstorp f.d. husartorp  
Hatten gd Näsviken vik Knåpet bs  
Havsvik gdr Ollebo ägomark Kolstorp Saknas  
Hafsvik g Oset vik Kolstorp utj.  
Havsvik gd Paradis terräng Kongsryd Saknas  
Holma by Perssonakullen höjd Kongseryd gd  
Hult by Perstorp ägomark Kongseryd bebyggelse  
Hult by Plåtfällan terräng Kongsryd by  
?Hult by Porsgölen göl +Krafshult bebyggelse  
Hult by Prästakullen höjd +Kristineberg bs  
?Hulu gd Risagölen göl Krogen bs  
Hyltabergh, se Hyltan by Rödjelund ägomark Kruttlan bebyggelse  
Hyltan by Sandstorp sankmark Krutlan gd  
*Hyltaberg Saknas Sjunnarydsjön sjö Kulla bebyggelse  
?Hyltan by Sjunnarydssjön sjö Kulla, Södra gd  
Hyltan gd Sjunnarydssjön sjö + Kvarnagården hmd  
Håknarp gd Sjunnarydssjön sjö Kvarnstugan bs  
Håknarp gd /Se Sjunnarydssjön sjö Kvisttorp avs  
Hässlebo t /Se Sjunnarydssjön sjö Kvisttorp bs  
Karstorp by Sjunnarydsjön sjö Kvisttorp bs  
Kidö gd /Se Sjunnarydssjön sjö Källebäcken avs  
Knapparp by Sjöaberget berg +Källåsen bs  
Knapparp by Sjöaberget berg Källåsen bs  
Knapparp by Sjöabergsudden udde Kärr bebyggelse  
Knapparp by Sjögläntan ägomark(?) Kärr gd  
?Knapparp, Lilla o. Stora gdr Sjörydssjön = Vässeldasjön sjö Kättstorp Saknas  
Knapparp gd *Sjörydssjön, se Väseldasjön sjö Kättstorp Saknas  
Knapparp gd:ar /Se Sjöstorp ägomark Kettstorp gd  
Kongseryd by Skarneviken vik Laryd Saknas  
Kongseryd by Skaven terräng Laeryd utj.  
Kongseryd by Skrämman skogsparti Lid t  
Kongsryd gårdar Smälleberget triangelpunkt Liden bebyggelse  
Kongsryd gd Snarebogölen göl Lidhem bebyggelse  
Kongsryd by /Se Snorluvagölen göl Ljungholmen t  
Kratzebro, se Hässlebo t /Se Snytet ägomark Ljunghult avs  
Kulla gd Spånshultagölen göl Ljustorp stuga  
Kvarngården gd Stenklämman berg Lomhemmet torp  
?Kärr gd Stensborg ägomark Lopperyd avs  
Kärr gård Stormlyckorna ägomark Lugnet bs  
Kärr gd Strömmen terräng Lundstorp bs  
Kättstorp gd Stubben terräng +Lyckås bs  
Kättstorp by /Se Svarte källa källa /Se Långarum bebyggelse  
»Lettesö» okänd gård Svarte källa källa /Se Lönås gd  
*Liidh t. Svartån å Lönås bebyggelse  
*Lid Saknas Svartån å Lövhagen bs  
Lid t Svartån å Lövhemmet avs  
Långarum gdr Tallholmen ägomark Lövhult Saknas  
Långarum gd Taskevadsgölen göl Lövhult by  
Långarum gd Tjärfällan ägomark Lövhult bebyggelse  
Långarum gd:ar /Se Tobiestugan fd. torp Lövhult Lilla bebyggelse  
Långarum gd /Se Toregöl göl Lövhult Stora bebyggelse  
?Lönås gård Trehörningen göl Manntorp bs  
?Lönås gdr Trehörningen sjö Marielund bs  
Lönås gd Tullen skogsmark Marietorp by  
Lövhult by Utkiksberget berg Marietorp bebyggelse  
Lövhult by Vasslösa sankmark Mittför bs  
Lövhult by Vittingsberget berg med fornlämning Mossen t  
Lövhult by Vixen Norra sjö +Mostorp bs  
Lövhult by *Vära vattendrag /Se Muntarp by  
Lövhult by *Wæra vattendrag /Se Muntarp bebyggelse  
Lövhult by Väseldasjön sjö Målgärde gd  
Lövhult by Vässledasjön sjö Målegärde bebyggelse  
Lövhult by Vässledasjön sjö Målen by  
Marietorp by Vässledasjön sjö Målen bebyggelse  
Marietorp by Vässledasjön sjö Mörtviken bs  
Muntarp by Västtorp ägomark Nilstorp avs  
Muntarp by Västtorpet ägomark +Nilstorp torp  
Muntarp by Åkerslund ägomark Norrby avs  
Muntarp by /Se Åsasjön sjö Norregård gård i Hult  
Målegärde gd /Se Älingabäcken bäck Norregård gård i Muntarp  
Målen by Älmeshultasjön sjö Norregård gård i Vässelda  
Målen gd Älmeshultasjön sjö Norregård gård i Älmeshult  
Näs gd Älmeshultasjön sjö Norrgården hmd  
Näs gård Älmeshultsjön sjö Norrhemmet bs  
Näs by Älmeshultasjön sjö +Nybygget t  
Ormaryd by Äspelund ägomark(?) Nydalen bs  
Ormaryd by Ömme källa, se Emme källa källa /Se Nyholm hmd  
Ormaryd by, järnvägsstation Östorp terräng Nykvarnen bebyggelse  
Ormaryd by   Nystorp lht  
Ormaryd by   +Nystorp bs  
Ormaryd gd   +Näbbhult torp  
Ormaryd by   Näs bebyggelse  
Ormaryd samh. /Se   Ollebo torp  
Ormaryd samhälle /Se   Ormaryd Saknas  
Ormaryd by /Se   Oron bebyggelse  
Ormaryd poststation /Se   Packarp Saknas  
*Ormsnäs Saknas   Packarp bebyggelse  
*Ormsnäs försv. bebyggelse /Se   Pallarp avs  
Packarp gd   +Paradis t  
Packarp gd   +Perstorp t  
Packarp gd   Pilabo bebyggelse  
Packarp gd /Se   +Pinan bs  
Pilabo gd   Prästegård bebyggelse  
*Pipabodha torp?   Påskarp Saknas  
*Pipoboda t.   Ranglaryd Saknas  
*Pipaboda Saknas   Ranglaryd bebyggelse  
*Pipoboda Saknas   +Rosenlund bs  
*Pipaboda Saknas   Ryggen bebyggelse  
Påskarp by   Rödjelund bs  
Påskarp by   +Rösttorp bs  
Påskarp gd   Sandkullen avs  
Påskarp by /Se   +Sandstorp bs  
Sjunnaryd hg   Sjunnaryd Saknas  
Sjunnaryd hg   Sjunnaryd gd  
Sjunnaryd gd   Sjunnaryd bebyggelse  
Sjunnaryd gd /Se   +Sjöaberget t  
Sjunnaryd gd /Se   Sjöholmen t  
Sjunnaryd gd /Se   +Sjöstugan bs  
?*Skog försv. beb.   Skavåsen gård  
Skångesbo by   Skomakaretorpet bs  
Skångesbo gd   +Skrämman t  
*Skællekulle torp?   Skångesbo gd  
*Skällekulla Saknas   Skångesbo bebyggelse  
*Skällekulla Saknas   Släthult gd  
Släthult gd   Släthult bebyggelse  
Slätthult by   Smedhemmet avs  
Snarebo gd   Smålands Anneberg, se Anneberg tätortsnamn /Se  
Snarebo gd /Se   Snarebo Saknas  
?Solberga by   Snarebo bebyggelse  
Solberga by   Solberga bebyggelse  
Solberga gd   Spånshult t  
Solberga gd /Se   Stenklämman t  
*Stenpackatorp Saknas   Stensberg bs  
*Steenpackatorp gd?   +Stensberg bs  
?Stumperyd gd   Strömmen t  
?Stumperyd hg   Stubbarp f.d. husartorp  
Stumperyd gd   Stubben t  
Stumperyd gd   Stumperyd gd  
Stumperyd gd /Se   Stumperyd Saknas  
Syreda by   Svenstorp f.d. soldattorp  
Syreda by   Svenstorp avs  
Syreda by   +Svältan torp  
Syreda by   Sågen torp  
*Sændewiik torp?   Södergård gård i Hult  
*Sändevik Saknas   Södergård gård i Hult  
*Sändevik Saknas   Södergård gård i Muntarp  
*Sändevik Saknas /Se   Södergård gård i Vässelda  
*Tüldræmale torp?   Södergård gård i Älmeshult  
*Tildramåla Saknas   Sörby avs  
*Tildramåla Saknas   Sörgården hmd  
*Tjuvaboda t   Tallen torp  
*Tiwffnabodha torp   +Tallholmen f.d. soldattorp  
*Tjuvakulla Saknas   Tobiestugan torp  
*Tjuvaboda Saknas   Tullen bs  
*Tokatorp t.?   Tullen bs  
*Tokatorp Saknas   Tulunda f.d. soldattorp  
*Tokatorp Saknas   Uddhult bebyggelse  
*Twnabodhe, se *Tiwffnabodha torp   Uddhult gd  
*Tuvaboda Saknas   +Upphem bs  
Vedbo Solberga poststation /Se   Vibäck bebyggelse  
»wetzledom», se Vässleda by   Vibäck Norra Saknas  
Vibäck, Norra gd   Vibäck Norra bebyggelse  
Vibäck, Södra gd   Vibäck, Södra Saknas  
Vi(e)bäck gd:ar /Se   Viebäck, Södra gd  
Wåkabäcken förr torp el. bs /Se   Vibäck Södra bebyggelse  
Wäla förr t el. bs /Se   Vinkan avs  
*Værobro, se Væroström torp?   Vässelda bebyggelse  
*Värobro Saknas   + Västtorp bs  
Værobro Saknas /Se   Åkerlund bs  
*Väroström Saknas   Åkerlund Saknas  
*Väroström Saknas   +Åkerslund bs  
*Væroström torp?   Åsen Saknas  
*Wæro ström Saknas /Se   Åsen bebyggelse  
Wæro ström Saknas /Se   Älmeshult Saknas  
Vässleda by   Älmeshult by  
Vässleda by   Älmeshult bebyggelse  
Vässleda by   Äng bebyggelse  
Vässleda by   + Ängen bs  
Vässelda gd   Äng Norra bebyggelse  
Vässelda by /Se   Äng, Södra gd  
Vässelda by /Se   Äng Södra bebyggelse  
Älmeshult by   Ärrhult bs  
Älmeshult by   Äskemålen gård  
Älmeshult by /Se   Äskenäs bs  
Äng gd   Äskehult Saknas  
Äskhult hg   Äskehultamålen bebyggelse  
Äskhult hg   Äspelund avs  
Äskhult hg   Äspelund Saknas  
Äskhult hg   Öringe f.d. soldattorp  
Äskhult gd   Östorp torp  
Äskhult herrgd      
Äskhult gd /Se      
Äskhultamålen gd      
Äskhultamålen gd      
Äskhultamålen gd /Se      
Öringe tp /Se      
*Östenstorp Saknas      
?Östorp t      
? Östorp torp      
?Östorp t      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.