ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bottnaryds socken : Mo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 215 Naturnamn : 484 Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 133
Bottnaryd sn Abborragölen sjö Bottnaryds socken socken Aborrgölen Saknas
Bottnaryd sn Alekärret kärr Bottnaryd sn Abborragölen tjärn
Saknas Saknas Ambogölen sjö Bottnaryd socken Ambosjön sjö
Bottnaryd sn Ambo mosse mosse Bottnaryd socken Andsjön Saknas
Bottnaryd sn Ambo mosse mosse Acksjö gård Axadungen skogsdunge
Saknas Saknas Ambo mosse mosse Ambo bebyggelse Bergsjö Saknas
Bottnaryd sn Ambo mosse mosse Ambo gård Bergsjö sjö
Bottnaryd sn Andsjön sjö Ambo gård Belinga bäck bebyggelse
Bottnaryd sn Falla gård Axtorp t Betinga göl bebyggelse
Bottnaryd sn Andsjön sjö Axsjö gd Betsgöl göl
Bottnaryd sn Andsjön sjö Axö säteri Blåstaängen f.d. slåtteräng
Bottnaryd sn Axadungen terräng Axiö gård Bockö Saknas
Bottnaryd sn Baggakällorna terräng? Axö Saknas Bondegärdes mader sanka ängar
Bottnaryd sn /Se Berga skogsmark Axöhult avs Bottnaryds källa hälsokälla
Bottnaryd sn Berga skogsområde Axöhult avs Bottnarydsmon skog
Bottnaryd sn Bergaskogen skogsmark Backen t Bottnarydssjön sjö
Bottnaryd sn Bergaskogen skogsområde Bet by Braemviken torp
Saknas Saknas Bergslyckan terräng Bet gård Bussbroflogen del av sjö
Bottnaryd sn Bergsjön sjö Bet by Bussbroflogen del av sjö
Saknas Saknas Betingabäck bäck Bet Norrgård Saknas Båckön ö
Bottnaryd socken Betingabäck bäck /Se Bet Södergård Saknas Bönareds brunn djupt ställe i sjö
Bottnaryd sn Betingagöl sjö Blåsten stuga Bönaredsflogen del av sjö
Bottnaryd sn Betingagöl göl /Se Bondegärde bebyggelse Dagsjömon skogsmark
Bottnaryd sn Bjurbäckssjön, se Nässjön sjö Bondegärde gård Dagsjön Saknas
Bottnaryd sn Björkan, se Nässjön sjö Borgen bebyggelse Dagsjön sjö
Bottnaryd sn Björkan, se Svansjön sjö Borgen gård Dagsjön sjö
Bottnaryd sn Björkelund ägomark Borrebo bebyggelse Dansken f.d. slåtteräng, nu uppodlad
Bottnaryd sn Björkkärret terräng Borrebo gård Djupsträtterna bråddjupa stränder
Bottnaryd sn Björkön, se Silö ö Bosgård bebyggelse Drakahall klippa
Bottnaryd sn Björkön ö Bottnaryd pastorsboställe Dränkeviken vik
Bottnaryd sn Blombackagärdet ägomark Brassviken t Dumme mosse Saknas
Bottnaryd sn Bläckmaden mad Brinkebo avs Dumrae mosse mosse
Bottnaryd sn Bläckmaden sank mark Brittebo avs Dummeån vattendrag
Bottnaryd sn *Bockasten sten Budsbron t Dumme-ån å
Bottnaryd sn Bockön ö Budshemmet t Fallamon skog
Bottnaryd sn Bockön ö Bullerbo t Flategärdes öja halvö
Bottnaryd sn Bockön ö Bussbron torp Fåramon skog
Bottnaryd sn *Boksten gränssten Busshemmet, Lilla torp Fårudden udde
Bottnaryd sn Bosbroändan, se Bussbroflogen sjö Bygget avs Förveta upplagsplats för virke
Saknas Saknas Bottnaryds källa offerkälla /Se Bygget t Getavrån skogsmark
Bottnaryd sn Bottnaryds källa Saknas Bygget torp Gruvan torp
Bottnaryd sn Bottnarydssjön sjö Bålabo bebyggelse Grävlingen f.d. slåtteräng
Saknas Saknas Bottnarydssjön sjö Bålabo gård Gudmunds tuva klippö
Bottnaryd sn *Bottnaryd skog skogsparti Bäckalyckan avs Gumme tuva grund
Bottnaryd sn? Brassviken terräng Bäckalyckan torp Gårdsjön Saknas
Bottnaryd sn Brassviken terräng Bäckanäs bebyggelse Gölmossen mosse
Bottnaryd sn Brattelidslyckorna ägomark Bäckanäs gård Hattabäcken bäck
Bottnaryd sn Bredaryd ägomark Bästhult bebyggelse Hattabäcken Saknas
Bottnaryd sn Bredarydsbäcken bäck Bästhult gård Hattåsen Saknas
Bottnaryd sn Brudabron bro Dammen bebyggelse Hjälpa till åker
Bottnaryd sn /Se Brudabron terräng Drottningsberget t Hägnerna äng
Bottnaryd sn /Se Bussbroflogen sydligaste delen av sjön Stråken Ekebacken t Hösabrobäcken bäck
Bottnaryd sn /Se Bussbroflogen sjö Ekebacken torp Hösabron bro
Bottnaryd sn /Se Bussbroflogen del av Stråken /Se Ekenäs avs Kaggaledet grind
Bottnaryd poststation /Se Bussbromon skogsmark Ekornahult by Kattegölen tjärn
*Aaslarid Saknas /Se Bussbromon skogsmark Fagerås bebyggelse Kisteliderna sluttning
*Aaslarid Saknas /Se Busshemmet, Lilla terräng Fagerås gård Kistelidviken vik
Ambo by Busshemmet, Stora terräng Falla bebyggelse Klintaberget höjd
Ambo by Busshemmet, Lilla terräng Falla gård Klintaberget Saknas
Anughbodhir by Busshemmet, Stora terräng Falla Lilla hmd Knossängen madäng
*Aslaxthorp förr gård Bygget betesmark Falla Stora hmd Kohagsrödjorna skog
Aslaxthorp Saknas Bygget terräng Finskhemmet avs Kohultsgölen Saknas
*Aslagxtorp gd Bygget terräng Flatgärde bebyggelse Kolabobrinkarna landsvägssluttning
*Aslagstorp öde gd *Bäckenäs bro bro Flategärde gård Kolaladan lastningsplats
*Aslagstorp Saknas Bönaredsflogen del av Stråken Fläckebo Saknas Kolva ko sten
*Aslagstorp Saknas Bönaretsflogen del av sjön Stråken Fläckebo by Komossen mosse
*Aslaxthorp förr gd /Se Cedera terräng Frälsegård bebyggelse Kyrkekärren kärrmark
*Aslagstorp förr gd /Se Cedera terräng Frälsegård bebyggelse Käringaliden landsvägslid
*Axolryd = Axö gd Dagsjöbäcken bäck Fåglaberg t Lilla gölen tjärn
Axolryd = Axö gd /Se Dagsjömon skogsmark Färjebo t Lillesjö sjö
Axtorp förr torp? Dagsjön sjö Föresjö t Lillesjö sjö
Axö gd Dalstorp ägomark Försjö ödetorp Lillesjön Saknas
Axö gd /Se Dammen sankmark Galtås t Ljungbergen bergkomplex
Berg by Djäknebäcken bäck Granen t Lundsåsa källa källa
Bet by Djäknemon skogsmark Gruvan Stora t Lövö Saknas
Bet. Saknas Djäknemon terräng Gruvan, Stora torp Madabron bro
Bet by Dränkeviken vik Gunillaberg säteri Madaån tillflöde till Nackebosjön
Bet by /Se Dränkeviken vik Gunillaberg gård Mörtsjön Saknas
Bet nu del av sn Dumme mosse mosse Gunillaberg herrgård Mörtesjö sjö
Bet by Dummemosse mosse Gunnarsö Saknas Nackebosjön Saknas
Bet by /Se Dumme mosse mosse Gunnarsö Saknas Nackebosjön sjö
Bet by /Se Dumme mosse mosse Gunnarsjö gård Nissan å
Bet by /Se Dumme mosse mosse Gärdestorpet bebyggelse Nässjön Saknas
Bet gd /Se Dumme mosse mosse Götebo t Nässjön sjö
Bet gd:ar /Se Dumme mosse mosse Götebo torp Nässjön sjö
Bålabo by /Se Dumme mosse Saknas Hagen avs Osaflogen del av sjö
Bäckanäs gd Dumme mosse Saknas Hagen torp Plankeladan lastningsplats
Bäckanäs gd Dumme mosse mosse Hallen bebyggelse Prästeryds mosse mosse
Bäckanäs gd /Se Dumme mosse mosse Hallen gård Prästö Saknas
Bäckanäs gd Dumme mosse mosse Hallen Saknas Prästö ö
Falla gd Dumme mosse mosse /Se Hansabo t Ryabäckaviken vik
Falla, Lilla gd Dummeån å Hoppet t Ryabäcken bäck
Falla gd /Se Dummeån å Hulan bebyggelse Råbockanabben udde
Flategärde gd Dummeån å Hulan gård Siggamon skog
Fläckebo by Dummeån å Huset t Silö ö
Saknas Saknas Dummeån å Hyttan gård Skaruviken vik
Granbäck Saknas Dummeån å /Se Hyttegård bebyggelse Skvallretorget vägskäl
Gunillaberg by Dummeån å /Se Hyttsgården gård Skyttlet? äng
Gunillaberg hg /Se Dumn, se Dummeån å Hällebråten torp Skäktudden udde
Gunillaberg hg /Se Dumn (fsv.), se Dummeån å Häveryd bebyggelse Småbergen höjd
*Gunnabodha försv. gd dumnærmosæ, se Dumme mosse mosse Häveryd gård Spikafuren fura
?Hallen gård dumnær guild, se dumnæquild förgrening av Dummeån? Högaberg avs Spikaledet numera borttagen grind
Hyttan gård /Se Dumnæquild förgrening av Dummeån? Högelyckan gård Spikamon skog
Hyttegården Saknas /Se dumnæquild förgrening av Dummeån? /Se Högelycke bebyggelse Store mosse mosse
Högelyckan Saknas dumpnaermosæ, se Dumme mosse mosse Högelycke Saknas Storön Saknas
Högelyckan gård Elie Klint se Älgklinten höjd? Hörnet bs Stråken sjö
Högelyckan g. Elses kärr kärr Ingeshult bebyggelse Stråknavägen landsväg
Högelycke gd Elskärret kärr Ingeshult gd Stråken sjö
Ingeshult gd Elskärret kärrmark Ingeshult gård Stråken sjö
?Ingeshult by Eriksberg berg? Intaget t Stubbaviken vik
Ingelshult Saknas Eriksberg terräng Johanstorp torp Stubbaviken vik
*Kakestra Saknas Ernaboön, se Ärnabo ö ö Klerebo bebyggelse Svaludden udde
Kakestra förr gd /Se *Falla bro bro Klerebo t Svaludden Saknas
Klerebo gd *Falla kvarn nedlagd(?)kvarn Klerebo gård Svansjön Saknas
Klerebo kvarn, såg o. garveri Fallamon skog Klerefors såg Svansösjön sjö
Klerebo gd Fallamon skogsmark Klinta torp Svälterna onyttiga mossmarker
Klerebo gd Fallamon terräng Klinten t Tokebosjön sjö
Klerebo gd /Se *Falla äng ängsmark Klinten torp Torstaden vik
Saknas Saknas Farfars kulle terräng Knotsryd t Tuven grund
Klerebo gd /Se Farfars nabbe udde Kohult bebyggelse Tuven numera nedshaktad kulle
Saknas Saknas Farfars nabbe udde Kohult gård Vaggeliden backe
*Klidrukvarn försv. kvarn Flatgärde, Gamla terräng Kohult by Vallsjön Saknas
Kohult gd Flatgärdsöja ö Kolgränna bebyggelse Vika sand vik
Kohult gd /Se Friskuppas ägomark Kolgränna gård Västersjön del av Gårdsjön
Kohult gd Fåglabergsmossen mosse Kolgränna Saknas Yxbäcken bäck
Kohult gd Förveta näs Korphult t Ådran sund
Kohult gd Getavrån terräng Kullen t Älgaflogen del av sjö
Kohult gd Getavrån terräng Kvarnbacken t Älgån å
*Kvernabool Saknas Getryggen skogsmark Kyrkoryd bebyggelse Älgån Saknas
*Kæbbabool Saknas Granebäcken bäck Kyrkoryd gård Älgån å
Ladshestra gård Granebäcken bäck Kåkulla bebyggelse Ärnabo udde udde
Ledshestra gd Granebäcken bäck Kåkulla gård Önabackarna skogsbackar
Ledshestra gd /Se Granen terräng Käringliden avs Öxnabäcken bäck
Ledshestra gd /Se Granhultet ägomark Käringaliden lägenhet  
Ledshestra by /Se Granstugan samfällt område Kärret bs  
Leffzhestra se Svedshestra gård Granstugan terräng Lagerstorp avs  
Löckna gd /Se Grimsö berg? Ledet avs  
Lönåsen gård Gruvan, Lilla terräng Ledshestra gd  
Lönåsen gd Gruvan, Lilla terräng Ledshestra bebyggelse  
Lövtorp förr torp? Grävlingabacken terräng Ledshestra gård  
*Muggabol gd Gudmunds tuva holme Lerbacken bebyggelse  
*Muggabol Saknas Gudmunds tuva grund Lerbacken torp  
Saknas Saknas Gudmunds tuva skär Liden bs  
*Muggabol Saknas Gudmunds tuva holme Lillegård bebyggelse  
Målskog Saknas Gudmunds tuva ö Linnefällan bebyggelse  
Målskog gd Gudmunds tuva holme Linnefällan gård  
Saknas Saknas Gudmunds tuva skär Lugnen ödetorp  
Måleskog gd Gumme tuva grund Lugnet t  
Nackebo by (förr sn) Gungsmaden terräng Lunden t  
Nakubodha sn nu del av sn Gunillabergsån å Lunden torp  
Nackebo förr egen sn, nu by /Se *Gunnetuva, se Gumme tuva grund Lyckna Saknas  
Nackebo by Gårdsjön sjö Lyckna Lilla bebyggelse  
Nackebo f. egen sn, nu en del av Bottnaryds sn /Se Gäddpölen sjö Lyckna Stora bebyggelse  
Nackebo gd Gölamossen mosse Löckna by  
Nakaboda socken Gölamossen mosse Löckna gård  
Nackebo förr egen sn, nu by Gölamossen mosse Löckna mosse lastplats  
Nackebo förr sn, nu by Gölamossen mosse Löckna Lilla Saknas  
?Nackebo by Gölen, lilla sjö Löckna Stora Saknas  
Nackebo by Gölen sjö Lycknatorp bebyggelse  
Oset hemman Gölen sjö Löcknatorp Saknas  
Prästeryd prästhemman Gölen, Stora sjö Lönnkullen t  
Prästeryd prästhemman Hacket terräng Lönåsen bebyggelse  
?Rud by Hagakärret kärr Lönåsen gård  
? Rud by Hagen ägomark Lönsåsen Saknas  
Rud by Hagen ägomark Lycknabygget avs  
Rud by Hattabäcken bäck Lövstugan t  
Rud by Hattabäcken bäck Lövtorp t  
Röshult gd Hattabäcken bäck Lövås t  
Skällingsö by Hattabäcken bäck Madbacken bs  
Sköldstugan förr stuga ? Hattåsen skogsmark Matsagård gård i Rud  
*Spakebool Saknas Hattåsen höjd Mattsagården gård  
Stockeryd by /Se Hulebäcken bäck Mohemmet bebyggelse  
Stommen gd Hulebäcken bäck Mosebo t  
Sundsered Saknas Hulsebäckamaden mad Mosebo torp  
Svansö gammalt herresäte /Se Hulsebäckamaden sank mark Målskog Saknas  
Svansö gammalt herresäte Hulsebäcken bäck Målskog bebyggelse  
Svansö (Svansjö) hg Hulsebäcken bäck Måleskog gård  
Svansö? ?gd Hulsebäcken bäck Nackebo Saknas  
Swansö Saknas Hulta bäck, se Hattabäcken bäck Nackebo Saknas  
Svansö herrgård Hultet terräng Nackebo by  
Svansö hg Hultet terräng Nolbo lht  
Svansö Saknas Hulubäcken bäck Norrgård bebyggelse  
Svansö by Husabäcken bäck Norrgård gård i Rud  
Svansö gd Husabäcken bäck Norrgården gård  
Svansö Saknas Hålbäcken bäck Nybygget t  
Svansö (Svansjö) herresäte /Se Hålbäcken bäck Nybygget t  
Svansö hg Hålbäcken bäck Nydala torp  
Svansö herresäte /Se Häljabråten skogsmark Nylund bs  
Svansö hrst Häljarydsån, se Gunillabergsån å Nyskog avs  
Svansö hg /Se Hällbråten ägomark Nåthult bebyggelse  
Svansö hg Hällbråten delvis odlat område Nåthult gård  
Svansö hrgd? Hästahultet skogsmark Nåthult by  
Svansö hg /Se Hästahultet skogsmark Olsbo Saknas  
Svansö herrgd /Se Hästö ö Olsbo gård  
Svansö Saknas Hästön ö Olsbo by  
Svansö Saknas /Se *Höbron bro Oset bebyggelse  
Tokabo by Höge kulle terräng Oxhagen t  
Tokabo by /Se Hörydet ägomark Pellarp ödetorp  
Tröttenstorp, Trottenstorp, se Drottningstorp by Hösabrobäcken bäck Perstorp lht  
Ubbered hmd Hösabrobäcken bäck Prästeryd bebyggelse  
Ubbered gd /Se Hösabrobäcken bäck Prästeryd gård  
*Undilijd Saknas Hösabron bro Romhult bebyggelse  
Älgafall by Kalängen äng Romhult gård  
?Älgaryd by Kalängen ägomark Roten avs  
?Älgaryd by Kattegölen terräng Roten lht  
Älgaryd förr egen sn, nu by /Se Kavlabrotorpet ägomark Roten gård  
Älgaryd förr egen sn, nu by Kilamon skogsmark Roten gård  
Älgaryd f. egen sn, nu en del av Bottnaryds sn /Se Klintaberget triangelpunkt Rud Saknas  
Älgaryd förr sn, nu by Klintabäcken bäck Rud by  
Älgaryd by Klintamon terräng Rudsbyn by  
Älgaryd by (förr egen sn) /Se Klosterbacken betesmark Rudsbyn by  
Älgås by Knossängen sankmark Ryden lht  
?Ärnabo gård Knäppetå ägomark Rydet bebyggelse  
Ärnabo by Kolvako terräng Rävahemmet gård  
Ernabo gd /Se Komosse mosse Rödjan t  
  Komosse mosse Rödjan torp  
  *Krok Eek gränsmärke ? Rödjerna gård  
  *Krok Ek gränsmärke ? Rödjestugan torp  
  *Krokek gränsmärke Rödjorna Saknas  
  *Krommekälla källa Rödjorna bebyggelse  
  *Krume källa gränsmärke Sandlid t  
  *Kråmmekälla källa? Siggakärr t  
  Kvarnbäcken bäck Siggekärr torp  
  Kvarnbäcken bäck Siggelycke bebyggelse  
  Kvigberget berg Siggelycke gård  
  Kvigberget berg Sjöhult avs  
  Kyrkekullen kulle Sjöryd lht  
  Kyrkekullen terräng Sjöstugan t  
  Kyrkekärren kärr Sjöstugan torp  
  Kyrkekärren kärrmark Sjövik bs  
  Käringalyckan ägomark Sjöåkra avs  
  Kärret kärr Skattegård bebyggelse  
  Ledshestramossen mosse Skattegård bebyggelse  
  Lilla gölen tjärn Skogslid Saknas  
  Lillebrobäcken bäck Skogslid bebyggelse  
  Lillebrobäcken bäck Skogslida gård  
  Lillesjö sjö Skällingsö Saknas  
  Lillesjö sjö Skällingsö gård  
  Lillesjö sjö Sköldstugan avs  
  Lillesjön sjö Smedagården Saknas  
  Lyckås betesmark Smedhemmet avs  
  Lyckås delvis odlat område Smedhemmet gård  
  *Långbro gränsbro Snarrydet t  
  Lännarydet skogsmark Snorrydet torp  
  Lännarydet skogsmark Snyggebo t  
  Löjpölen sjö Spexhult bebyggelse  
  Lönneberg berg Spexhult gård  
  Lönsås källa källa? Spexhult by  
  Lönsås källa källa? Stenbacken t  
  Lönås offerkälla källa Stockaryd Saknas  
  Lövstugan, Lilla terräng Stockeryd bebyggelse  
  Lövtorp terräng Stommen bebyggelse  
  Lövås ägomark Stommen gård  
  Lövön ö Stommen bebyggelse  
  Lövön ö Ståckeryd gård  
  Lövön halvö Svansö Saknas  
  Maderna kärr Svansö Saknas  
  Maderna kärrmarker Svansö gård  
  Margreteberg berg Svansö gård  
  Margreteberg berg Svenningstorp bebyggelse  
  Marskärret kärr Svenningstorpet Saknas  
  Marstrandsmon skogsmark Svenningstorp gård  
  *Mohedesten gränssten ? Sågen avs  
  *Mohedesten gränssten? Södergård bebyggelse  
  Mohemmet skogsmark Södergård bebyggelse  
  Mohemmet terräng Södergården gård  
  Mohemmets äng, se Sjöstuguäng äng Sörtorp t  
  Molyckan ägomark Sörtorp torp  
  Mon betesmark Sötterfällan Saknas  
  Mon skogsmark Söttersfällan bebyggelse  
  Mosebo terräng Söttersfällan gård  
  Mosebo terräng Tokabo gård  
  Mosseberg ägomark Tokeberg bs  
  *Mosten gränssten? Tokebo Saknas  
  Myrmossen mosse Tokebo Saknas  
  Myrmossen kärrmark Tokebo gård  
  Mörtesjön sjö Tolabo Saknas  
  Nackebo triangelpunkt Tolabo Lilla bebyggelse  
  Nackebo triangelpunkt Tolabo, Lilla gård  
  Nackebosjön sjö Tolabo Stora bebyggelse  
  Nackebosjön sjö Tolabo, Stora gård  
  Nackebosjön sjö Tykås hmd  
  Nackebosjön sjö Tykås gård  
  Nackebosjön sjö Ubbared gård  
  Nackebosjön sjö Ubbared gård  
  Nissalyckan terräng Ubbered hmd  
  Nissalyckan terräng Ubbered Lilla bebyggelse  
  Nissan å Uddenäs t  
  Nissans källa förr gränsmärke /Se Uddenäs ödetorp  
  Nolängen terräng Ulvahallen avs  
  Nolängen terräng Ullebo t  
  Nordskogen skogsmark Ulvahallen torp  
  Nordskogen skogsområde Viken Saknas  
  Nybygget terräng Viken bebyggelse  
  Nybygget skogsområde Viken gård  
  Nyskog terräng Vågåsaberg t  
  Nyskog terräng Västergård bebyggelse  
  Nytorp ägomark Västerlund bs  
  Nytorp förr torp? Älgaryd by  
  Nyängen terräng Älgaryd by  
  Nässjön sjö Älgaryd Saknas  
  Nässjön sjö Älgarydsbyn by  
  Nässjön sjö Älgarydstorp bebyggelse  
  Nässjön sjö Älgås Saknas  
  Nässjön sjö Älgås Lilla Saknas  
  Nässjön sjö Älgås Lilla bebyggelse  
  Nässjön sjö Älgås Stora Saknas  
  Nässjön sjö Älgås Stora bebyggelse  
  Nässjön sjö Älgåsen, Lilla gård  
  Osabäcken bäck Älgåsen, Stora gård  
  Osabäcken bäck Ängastugan avs  
  Osabäcken bäck Ärnabo Saknas  
  Osaflogen del av Stråken /Se Ärnabo bebyggelse  
  *Osets kvarn nedlagd(?) kvarn Ärnabo gård  
  Pellarpabäcken bäck Äsphult avs  
  Pingstråsen terräng Öna bebyggelse  
  Prästeryds mosse mosse Östergård gård i Fläckebo  
  Prästeryds mosse mosse    
  Prästeryds mosse mosse    
  Prästeryds mosse mosse    
  Prästö ö    
  Påvens koja terräng    
  Påvens koja terräng    
  Rotaberg berg?    
  *Rudsbro, Stora bro    
  Ruskens terräng    
  Ryabäckaviken vik    
  Ryabäckaviken vik    
  Ryabäcken bäck    
  Ryabäcken bäck    
  Ryabäcken bäck    
  Ryamon skogsmark    
  *Rydzbro bro    
  *Ryskabäcken bäck    
  Råbockanabben udde    
  Råbockanabben udde    
  Råsadungen skogsmark    
  Rävabackarna terräng    
  Rävabackarna terräng    
  Rödjan terräng    
  Rödjan terräng    
  Rödjorna terräng    
  Rönneslätt terräng    
  Rönneslätt terräng    
  Rörbäcken, se Älgån å    
  Röshultsbäcken bäck    
  Siggamon skogsmark    
  Sikängen terräng    
  Silö ö    
  Silö ö    
  Silö ö    
  Sjöhult ägomark    
  Sjörydsmon terräng    
  *Sjöstuguäng äng    
  Skogslund ägomark    
  Skogsrydet skogsmark    
  Skräcklagölen sjö    
  Skräcklamossen mosse    
  Skvallertorget korsväg    
  Sköldstugan ägomark    
  Sköna lyckan terräng    
  Sköns betesmark    
  Sköthultagap terräng    
  Slättmosse mosse    
  Smällbo ägomark    
  Snaremossen mosse    
  Sobäcken bäck    
  Sobäcken bäck    
  Sobäcken bäck    
  Spikamon skogsmark    
  Stockabäcken ägomark    
  Stockabäcken bäck    
  Stora gölen tjärn    
  Store mosse mosse    
  Store mosse mosse    
  Store mosse kärrmark    
  Storö ö    
  *Strucken, Sjön, se Stråken sjö    
  *Strucken (trol.Stråken) sjö    
  Strycken, se Stråken sjö    
  Strucknavägen väg /Se    
  Struken Lacus se Stråken sjö    
  Struknen, se Stråken sjö    
  Stråken, se Strucken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö /Se    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö    
  Stråken sjö /Se    
  Stråknen, se Stråken sjö    
  Stubbaviken vik    
  Stubbaviken vik    
  Svaludden näs    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  Svansjön sjö    
  *Svanö rå gränsmärke    
  Svartebäcken bäck    
  Svartebäcken bäck    
  Svarte göl tjärn    
  Svarte göl sjö    
  Svenstorp ägomark    
  Svinesund terräng    
  Svinesund udde    
  Sågbäcken bäck    
  Sågbäcken bäck    
  Sågmon skogsmark    
  Söderås betesmark    
  Söderås delvis odlat område    
  Sörängen sankmark    
  Sörängen myrmark    
  Tackebosjön sjö    
  *Tackebosjön, se Nässjön sjö    
  Tobissemosse mosse    
  Tobissemosse mosse    
  Tockebosjön, se Svansjön sjö    
  *Tokebosjön sjö    
  Tokebosjön sjö    
  Tokebosjön sjö    
  Tokebosjön sjö    
  *Tokeboön näs    
  Tolaboflogen del av sjön Stråken    
  Tolaboflogen del av sjön Stråken    
  *Tolabo sten sten    
  Toppängskärret kärr    
  Trollabäcken bäck    
  Tulliden terräng    
  Tuven halvö    
  Tykås triangelpunkt    
  Ulvahallen ägomark    
  Undantaget terräng    
  Undantaget terräng    
  Vagnarsbron bro    
  Vallsjön sjö    
  Vallsjön sjö    
  Vika sand vik    
  Vika sand vik    
  Vägåsaberg ägomark    
  Västerlund terräng    
  Västersjön sjö    
  Åsabackahagen terräng    
  Åsabackahagen terräng    
  *Älgklinten höjd    
  *Älgklinten höjd    
  *Älgklinten höjd    
  *Älgklinten höjd    
  ?Älgån å    
  Älgån å    
  Älgån å    
  Älgån å    
  Älgån å    
  Älgåsa göl göl    
  Älgåsagöl sjö    
  Älgåsen berg    
  Ängen ägomark    
  Ängkärret terräng    
  Ängrydet ägomark    
  Ärnabo udde udde    
  Ärnabo udde udde    
  *Ärnabo ö ö    
  Öjorna terräng    
  Önabackarna terräng    
  Önabackarna terräng    
  *Örnakullen höjd    
  Österlid ägomark    
  Öxnabäcken bäck    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.