ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljungarums socken : Ingår i Jönköpings stad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 80
Ljungarum sn Dunkahallar ström ström Saknas Saknas Saknas Saknas
Ljungarum by o. sn Galtesten gränssten /Se Ljungarum församling Aborrabacken ställe med fast mark
Ljungarum sn Gottland holme /Se Ljungarum f.d. socken Amerikaskogen skog
Ljungarum förs. Gubbatrapporna backe /Se Ljungarum f.d. kyrkby, nu gård Andre skogen skogsdunge
Ljungarum förr sn /Se Himlakullen bergknalle /Se Annelund torp Björkekullen kulle
Ljungarum sn Hummershål plats /Se Arsblötan torp Bommeråsen åssträckning
Ljungarum sn *Hårksjön, se Råcksjön sjö Backen torp Brännerihagen hage
Ljungarum f.d. sn *Holmarna terräng? Berget t Domarekullen kulle
Ljungarum sn *Jerichos åker åker /Se Berghem torp +Dämmet förr fördämning
Ljungarum sn *Jerusalems åker åker /Se Björkelund torp Ekekullen kulle
Ljungarum sn Sjön, Lilla, se Munksjön sjö Bommen t Femte skogen skogsdunge
Ljungarum förs. Lille siöö, se Munksjön sjö Bommeråsen torp Fiskareliderna landsvägsbackar
Ljungarum by Lillesjön, se Munksjön sjö Bäckas torp Fjärde skogen skogsdunge
Ljungarum sn Lillesjön, se Munksjön sjö Duvekullen t Flygfältet flygfält
Ljungarum Saknas Munkesjön, se Rocksjön sjö Ekeberg herrgård Friaredalen dalsänka
Ljungarum sn Munksjön sjö Erlandsbo torp Förstagärdet åker
Ljungarum f. sn Munksjön sjö Fagerhult bs Förste skogen skogsdunge
Ljungarum sn Munksjön sjö Fiskarehemmet torp Galtesten sten
Ljungarum förs. Munksjön sjö Fjällens bs Gottland ö
Ljungarum f. sn Munksjön sjö Fridhem hus Granskogsliden backe
Ljungarum förs. Munksjön sjö Furulund bs Gräshagen nu bebyggd hage
Ljungarum förs. Munksjön sjö Fällorna bs Gröna udde underminerad udde
Ljungarum församl. Munksjön sjö Granholmen bs Gubbatrapporna terrass
Ljungarum församl. /Se Munksjön sjö Grästorp t Himlakullen höjd
Ljungarum församl. Munksjön sjö Gölen torp Hummes hål förkastningsravin
Ljungarum församl. Munksjön sjö Hagaberg lht (förr lantbruksskola) Husberget höjd
Ljungarum förr sn /Se Munksjön sjö Hastverket Lilla t Huskvarnaån å
Ljungarum sn /Se Munksjön sjö /Se Hastverket Stora t Hökabäcken bäck
Ljungarum förr sn, nu förs. /Se *Norsudden udde /Se Holmen torp Hörnaliden backe
Ljungarum sn /Se *Pigsjord? Saknas Hovslätt gård, samhälle o. järnvägsstation Jättastenen sten
Ljungarum förs. /Se Rocksjön sjö +Hypsken torp Jössa hål pöl
Ljungarum sn /Se Rocksjön sjö Höggärdet äng Kalmarebacken, se Kalmen sandbacke
Duvekullen tp /Se Råcksjön sjö Hörnet t Kalmen kulle, udde och badplats
Ekeberg gård Rocksjön sjö /Se Jordanstorp bebyggelse Klynnorna åker
Ekeberg gd Tabergsån å Jära herrgård Knattaliden backe
Ekeberg hg Uppsalaängen äng /Se Kettilstorp herrgård Korpagärdet åker
Hastverket, St. o. L. tp /Se Vinnamoen skog /Se Knatten t Kråkeboån Saknas
Hovslätt samh. /Se Vättern insjö Kullen t Kyrkovägen genväg
Hästverket, St. o. L. Saknas /Se   Kullen bs Kämpevägen väg
Hörnet tp /Se   Kärrebo torp Käringaröven dalsänka
Jordanstorp gd   Laxfiske bebyggelse Lillån tillflöde
Jordanstorp gd /Se   Ledet torp Linnéadungen skogsdunge
Jordanstorp tp /Se   Lindalsbrunn förr brunnsanläggning Ljungarumsskogen skogsmark
?Jära gård   Ljungarum bebyggelse Massaladan förr pudrettlada
Jära gd   Mellangård bebyggelse Mellanpinan hage
Jära gård   Mellangård gård i Tokarp Mellanängen äng
Jära gd   Myrebo bebyggelse Morfars lind nu försvunnen lind
Jära gd   Norregård herrgård Norrgårdsliden backe
Jära gård   Norregård bebyggelse Norsudden udde
Jära gd   Norregård bebyggelse Nytorpagärdet åker
Jära hg   Nygård bebyggelse Petteras vik nu igenvuxen vik
Jära gd   +Nygård hmd Prästabroliden backe
Jära gd /Se   +Nytorp bs Prästabro mosse mosse
Jära gd /Se   Odensborg torp +Prästabron förr bro
Jära gård /Se   Pusta torp Päronet mynning, nu ävja
Järtorpet tp /Se   Riskullen torp Rosenlundsbankarna sandbankar
Knatten tp /Se   Roligas hus Rudedammen pöl
?Kättilstorp hg   Rosenlund herrgård Rävabacken sandkulle
Kättilstorp herrgård   Ryden torp Röde påle vägskäl
Kättilstorp hg   Ryhov herrgård Salongen gärde
Kättilstorp herrg.   Ryhov herrgård Sandbergs väderkvarn förr väderkvarn
Kättilstorp gård   Råslätt Saknas Smörjegärdet åker
Kättilstorp gård   Sandkullen t Spängerna förr spångbelagd väg
Kättilstorp gård   Sanna gård och samhälle Stordiket avloppsdike
Kättilstorp gård   Simsholmen torp Stubbafällan del av Flygfältet
Kättilstorp gård   Simsholmen Lilla torp Svarta bron viadukt
Kättilstorp hg   Simsholmen Stora torp Sölveberget höjd
Kettilstorp herrgd   Sjöbo hus Tabergsån tillflöde
Kättilstorp gd /Se   Sjön t Tallahov område
Kättilstorp hg /Se   Sjösand stuga Tomterna åker
Kättilstorp gd /Se   Skatteutjord utj. Tredje skogen skogsdunge
Ladugården, se Ryhov landshövdingsboställe   Skogslund förr soldattorp Tredje ån vattendike
Ledet tp /Se   Skrämman hus Tyske granskogen grandunge
Lindal hälsobrunn /Se   Skålabro Saknas Uppsalaängen äng
Ljungarum by   Smedsbo hmd Vindabäcken tillflöde till Rocksjön
Ljungarum förr by   Snoppens bs Vindamon skogsmo
Ljungarum förr by   Snusasken bs Vindaviken vik
Myrebo gd   Snuta torp Vättern insjö
Riskullen tp /Se   Springet t Åbackarna ängar
Ryd gd /Se   +Stenvägarns stuga Ådran å
Ryd, se Ryhov (Rydhov) förr kungsladugård och landshövdingeboställe   Stolpen t  
Ryd, se Ryhov landshövdingeboställe   Stommen arrende (prästjord)  
Ryhov landshövdingeboställe, nu sjukhus   +Stridens torp  
Ryhov landshövd.boställe, nu sjukhus   Strömsberg herrgård  
Ryhov landshövdingeboställe, nu sjukhus   Stussbacken torp  
Ryhov landshövdingeboställe   Sänkorna torp  
Ryhov nu sjukhus   Södergård bebyggelse  
Ryhov landshövdingeboställe   Södergård gård i Tokarp  
Ryhov förr hg, nu sjukhus   Tokarp Saknas  
Rydhov landshövdingebost.   Torpa förr herrgård, nu stadsdel  
Ryhov förr gd, nu sjukhus /Se   Udden bs  
Ryhov sjukh. /Se   +Uppsala t  
Råslätt by   Utjord bebyggelse  
Råslätt gd   Vassnöden torp  
Råslätt by   Vedermödan t  
Råslätt by   Vinden bs  
Råslätt by   Vägen t  
Råslätt by   Västerbrunn förr brunnsanläggning, nu kaffestuga  
Råslätt by   Västergård bebyggelse  
Råslätt by   Vättersnäs lht  
Råslätt by   Änden torp  
Råslätt by   Ängastugan t  
Råslätt gd /Se   Östergård bebyggelse  
Sanda f.d. socken   Östergård bebyggelse  
*Sankt Görans kapell Saknas      
*Sankt Görans kapell Saknas      
*Sankt Görans kapell Saknas      
*Sankt Kristina kyrka      
Sanna, se Ljungarum förr sn      
Sanna by      
Sanna by      
Sanda sn      
Sanna förr sn, nu samhälle      
Sanna förr sn, nu by      
Sanna by      
Sanna by      
Sanda sn      
Sanna by      
Sanna by      
Sanna förr egen sn      
Sanna f. egen sn, nu by /Se      
Sanna förr egen sn      
Sanna f. kungsgård, nu by      
Sanna f. kungsgård, nu by      
Sanna by      
Sanda f.d. sn      
Sanna gd /Se      
Sanna by      
Sanda förr gård /Se      
Sanna by /Se      
Sanda by, förr sn /Se      
*Siken Saknas      
Simsholmen fiskarstuga /Se      
Skrämma, Röda o. Vita gd:ar /Se      
Skålabro gård      
Skålabro gd      
Skålabro gd      
Skålabro gård      
Skålabro gård      
?Skålabro gård /Se      
Skålabro gård      
Skålabro gård      
Skålabro gård      
Skålabro gd      
Skålabro gd /Se      
Skålabro gd /Se      
Skålabro gd /Se      
*Snusasken tp /Se      
Springet tp /Se      
Strömsberg herrgd      
Strömsberg gd /Se      
Studsbacken tp /Se      
*Thoruastathorp Saknas      
*Thoruastathorp ?försv. gd      
*Thoruastathorp ?försv. gd el. by /Se      
*Thoruastathorp Saknas      
Tokarp herrgård      
?Tokarp by      
Tokarp by /Se      
Tokarp hg      
Tokarp hg      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp gd /Se      
Tokarp gd /Se      
?Torpa gd      
Torpa gd      
Torpa gd      
Torpa gd /Se      
Vassnöden tp /Se      
Vedermödan tp /Se      
Vinden tp /Se      
Änden tp /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.