ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järsnäs socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 129 Naturnamn : 266 Bebyggelsenamn : 216 Naturnamn : 96
Jærpsnæs, se Järsnäs sn Aspön ö Järsnäs socken socken Bockaklintarna Saknas
Järsnäs socken Bergön ö Järsnäs sn Bodanäsgölen göl
Järsnäs sn /Se Blomsterön ö Järsnäs sn Bredafalls mosse Saknas
Järsnäs sn Bockaklintarna ägomark Aneberg bs Brännön Saknas
Järsnäs sn Bokulla terräng Aspholmen bs Dagön Saknas
Järsnäs sn Breafullsgölen tjärn Aspholmen bs Drakaberget Saknas
Järsnäs sn Breafallsmosse mosse Backen avs Drakaberget berg
Jersnäs sn Brännön ö Bergholmen lht Drakakärret Saknas
Järsnäs sn Brännön ö Bergkvara bs. Farfarsön ö
Järsnäs sn Bäverdammen sjö Bergshult bebyggelse Finnerydssjön Saknas
Jersnäs sn Dagön ö Bergshult gård Gatön Saknas
Järsnäs sn Dalön ö Björkelund t Gransefallssjön sjö
Järsnäs Saknas Donationen ägomark Björkelund bs Gransjön Saknas
Järsnäs sn Drakaberget berg? Björkelund torp Gräsön Saknas
Järsnäs sn Drakakärret kärr Björkelund torp Gräsön ö
Järsnäs sn Farfarsön ö + Björkenäs bs Gröndal hälsokälla
Järsnäs sn Farfarsön ö Björkudden bebyggelse Gyngsåsa mossmark
Järsnäs sn Femstenarör gränssten? Björkudden, Lilla bebyggelse Gångön udde
Järsnäs by och sn /Se Finnerydssjön sjö Björkudden Stora bebyggelse Gällön förr ö
Järsnäs sn Fivlerydsbäcken bäck Björkudden by Hallarna stenklippor
Järsnäs sn /Se Floafällan skogsmark Bodanäs bebyggelse Hattasjön sjö
Järsnäs sn Frostön skogsmark Bodanäs gård Helsikesgölen Saknas
Järsnäs sn Fröviksviken vik Broholm lht Herevadssjön Saknas
Järsnäs sn Fäviken vik Brostugan bs Herevadssjön sjö
Järsnäs sn /Se Galta hall ö Brostugan torp Holma näs Saknas
Järsnäs sn /Se Getön halvö Brunnshult Saknas Holmanäs näs
Järsnäs sn /Se *Gransjön, se Skärsjön sjö Brunnshult bebyggelse Husudden Saknas
Järsnäs sn /Se Gransjön sjö Brunnsvik Saknas Håknarpanäs näs
Jersnäs sn /Se Grimmerydskärret kärr Brunnsvik bebyggelse Härskuttasjön Saknas
Bergshult gd Gräsön ö Brunsvik gård Härshultasjön sjö
Bodanäs gård Grönefläck ö Dala bebyggelse Hästön Saknas
Bodanäs gård Guldkullen höjd Dala by Järsnära Lillesjö Saknas
Bodanäs gård Gråffven, se Ylen sjö +Eneboholm bs Järsnäsasjön sjö
Bodanäs gård Gångön halvö Fagerlund bs Kassön Saknas
Bodanäs gård Gällögölen göl Fallen f.d. soldatorp Kasön ö
Bodanäs gård Gällöviken vik Fallnäs Saknas Kattberget höjd
Bodanäs gård Gölen sjö Fallenäs Saknas Klockarudden Saknas
Bodanäs gård Hallarna udde Fallnäs by Kojesjön Saknas
Bodanäs gård Hasjön sjö Finneryd bebyggelse Kojesjön sjö
Bodanäs gård Hasjön sjö Finneryd by Kvarnagölen Saknas
*Bredagård Saknas Hattagölen göl Finnestorp bebyggelse Kyrkön Saknas
*Bredhagardh Saknas Hattaudden udde Floafällan t Källön Saknas
?Brunsvik gd Helvetesgölen göl Flofällan torp Lanån å
Dala by Hemmaviken vik Frälsegård bebyggelse Lillån Saknas
Dala by Hjortebo ägomark Frövik bebyggelse Långeberg höjd
Fallnäs gd:ar /Se Hjortebrån å Frövik by Långebrodiket bäck
Fallnäs by /Se Hjorteboån å Fårafällan torp Långebron jordbank
Finneryd by Holma näs terräng Förola, se Sundsholm bebyggelse Lången sjö
Finneryd by Holmaviken vik Gatön bs Lången sjö
Finneryd by Hultet skogsmark Granelund avs Långevaden udde
?Finneryd by Huluån å Gransbo avs Långevarn udde
Finneryd by Husudden udde Gransbo torp Långevadsgrundet grund
Finneryd by Håknarpanäs halvö Gransefall bebyggelse Morfars ö Saknas
Finneryd by /Se Hålemossen mosse Gransefall by Mossakojesjön sjö
Frövik by Hålängen ägomark +Grenåsen bs Mölön ö
Frövik gd:ar /Se Hägghultasjön sjö Grimmeryd bebyggelse Nordsjön Saknas
Frövik by Härshultssjön sjö Gräsön t Norra näs Saknas
Gransefall by Hästebäcken gräns Gysberg bebyggelse Norrgårdsudden Saknas
Gransefall by Hästsjön sjö Gyberg by Nätaren sjö
Gransefall gd:ar /Se Hästön halvö Gällön utj. Nätar(e)n sjö
*Gulkyrkio Saknas /Se Hästöudden udde Haga bs Lille Nätaren sjö
Gyeberg by Högagrund ö Hagalund avs Nätaren Lille sjö
Gyeberg by Högstorpasjön, se Ylen sjö +Hallen bs Nätaren, Store sjö
Gyeberg by Hökabacken triangelpunkt Hattakvarnen Saknas Olseryds mad Saknas
Gy(d)eberg gd:ar /Se Järsnäsa Lillesjö sjö Hatten bebyggelse Oxhagen Saknas
Hatten gd Järsnässjön, se Nätaren, Stora Saknas Hatten gård Rangelen åker
Hatten gd Järsnässjön, se Nätaren, Stora Saknas Hemmingetorp bebyggelse Rickarpasjön sjö
Hatten torp Kalvhagsudden udde Hemmingstorp by Salighetens ö ö
?Hemmingstorp by /Se Kampåsen terräng Hjortebo bs Saxaviken vik
Holma hg Karsängsgölen sjö Holma bebyggelse Seland ö
Holma herrgd Karsängsudde udde Holma herrgård Simudden Saknas
Håknarp gd Kassön ö +Husudden bs Sjömaden Saknas
Håknarp gd /Se Kattberget triangelpunkt Håknarp bebyggelse Skiftesön Saknas
Julsäng by Katteberget berg Håknarp gård Skärsjöbäcken Saknas
Julsäng by /Se Kittåsen ås? Högstorp bebyggelse Skärsjön Saknas
Järsnäs gdr Klerebäcken bäck Högstorp Lilla avs Skärsjön Saknas
Järsnäs gd:ar o. socken /Se Klockarudden udde Julsäng bebyggelse Smögden vik
Järsnäs poststation /Se Knappabygget ägomark Julsäng Lilla bebyggelse Storån Saknas
Karmeshult gård Knektabetet terräng Julsäng Stora bebyggelse Storön Saknas
Karsäng by Kohagsudden udde Julsäng (St. o. L.) gård(ar) Storön ö
Karsäng by Kohagsviken vik Järnäs bebyggelse Sundsån å
Karsäng gd Kohagsviken vik Järsnäs Lilla bs Sundsön Saknas
Karsäng by Kojesjömossen ägomark Karlslund bs Svenstorpasjön Saknas
Kölsnäs by /Se Kojesjön sjö Karsäng bebyggelse Södermossen Saknas
*Lillgården Saknas Kojesjön sjö Klarebäcken avs Tjuvberget berg
Makebo by Komossen ägomark Klockarebolet utj. Tjärholmen Saknas
Makebo gd Kristineberg terräng Kojen lht Torstorpagölen göl
Makebo by Kulebosjön sjö Kojen torp Tvillingsöarna Saknas
Mårtens drätt by Kurran ägomark Korödjan bebyggelse Vargsundet Saknas
Mårtensdrätt by /Se Kvarnagölen göl +Korödjan t Vargasundet sund
Nybrohult by Kyrköarna öar Kulebo Saknas Venabäcken Saknas
Nybrohult by Källön ö Kulebo bebyggelse Venabäcken bäck
Nätarn poststation /Se Kölsnäsudde udde Källeberget bs Väderkvarnsberget berg
Olseryd by /Se Laggeboviken vik Kölsnäs bebyggelse Ylen sjö
?Renstorp by Lampebo terräng Kölsnäs gård Ylen sjö
Renstorp by /Se Lanamossen mosse Lundholmen avs. Älgaberget höjd
Rickarp gd /Se Lanån å Långsberg avs  
Ryd by Lilla gölen sjö Långebo avs  
Ryd gdr Lilla ön ö Makebo bebyggelse  
Ryd gdar Lillhagsudden udde Marietorp avs  
Ryd by Lillsjön sjö Mellangård bebyggelse  
Ryd by Lillsjöviken vik Mellangård gård i Nybrohult  
Ryd by Lillön ö Mellangård gård i Ryd  
Ryd by /Se Linabäcken bäck Mjölnarebo t  
Signelsbo by Lindholm ägomark Mjölnarebo gård  
Signelsbo by /Se Lindholmen ägomark Mon bs  
Sonatorp gd /Se Lindvalls ägomark +Mon t  
Stockeryd gd Liselund skogsmark Mon t  
Stockeryd gd Ljungan skogsmark Mossakojan bs  
Stockeryd gd Ljungansmossen mosse Mosskojorna Saknas  
Stockeryd gd Ljungbergsgölen tjärn Mårtensdrätt bebyggelse  
Stockeryd gd /Se Ljungåsagölen göl Måsdrätt by  
Stockeryd gd /Se Ljungåsen ås Nedregård gård i Svenstorp  
?Sund gd Lusthusön ö Nibberhult by  
Sundsholmen gd /Se Lycksalighetens ö ö Nordskog avs  
*Sundstorp förr gd Långeberg berg Norregård gård i Dala  
Svallebo gd /Se Lången sjö Norregård gård i Frövik  
Svenstorp by Lången sjö Norregård gård i Hemmingstorp  
Svenstorp by Lången sjö /Se Norregård gård i Järsnäs  
Torestorp g Långevan halvö Norregård gård i Nyborhult  
Torestorp gd Länsmansön ö Norregård gård i Renstorp  
Torkelstorp gård Lövgrensmossen mosse Norregård gård i Ryd  
Torkelstorp gd Mellangårdsön ö Norrlyckan bebyggelse  
Torkelstorp gd Moatorpet terräng Norrön avs  
Torkelstorp gd /Se Mon skogsmark Nybrohult bebyggelse  
Torkelstorp gd /Se Morfarsön ö + Nybygget t  
Torkelstorp gd /Se Nordsjön sjö Nybygget t  
Tälgkullen, se Tällekullen gd Nordsjön sjö Nybygget torp  
Tällekullen gd /Se Nordsjön sjö Nyhagen bs  
  Norrgårdsudden udde Nyhagen torp  
  Norrlyckan ägomark Nyholm bs  
  Nosjön sjö Näset bs  
  Nydala ägomark Ossjö by  
  Nyhagen ägomark Olseryd bebyggelse  
  Nymad mosse Perstorp t  
  Näset näs Prästegård bebyggelse  
  Nätaren Stora sjö Renstorp bebyggelse  
  Nätaren, Stora sjö Renstorp by  
  Nätaren, Stora sjö Rickarp bebyggelse  
  Nätaren, Stora Saknas Rickarp gård  
  Nätaren, Stora o. Lilla sjöar Rickebo t  
  Nätaren, Lilla o. Stora sjö +Riket lht  
  Nätaren, Lilla o. Stora sjö Ryd Saknas  
  Nätaren, Lilla o. Stora sjö Ryd bebyggelse  
  Nätaren sjöar Ryd by  
  Nätaren sjö Sandhult bs  
  Nätaren, Lilla sjö Sandtorpet torp  
  Nätaren, Lilla sjö Sandtorpet f.d. soldattorp  
  Nätaren, Stora sjö Sandvik lht  
  Nätaren, Stora sjö Signesbo bebyggelse  
  Nätaren, Stora sjö Signesbo by  
  Nätaren sjö /Se Sjöhemmet f.d. soldattorp  
  Nätaren St. o. L sjöar /Se +Sjöholmen bs  
  Nätaren sjö /Se Sjöholmen bs  
  Nätaren sjö /Se Skogatorpet torp  
  Nätaren sjö /Se Skogen bs  
  Nätteren lacus, se Nätaren, Lilla o. Stora sjö +Skogen t  
  Offertallen tall? Skogen f.d. soldattorp  
  Osfällan terräng Skogsdal bs  
  Oxhagsviken vik Skogslund avs  
  Oxhultet skogsmark Skogslund bs  
  Prästängen äng? Skärsjökvarn å  
  Prästängen terräng Smedstorp avs  
  Rickarpamossen mosse Snickaregård bebyggelse  
  Riket ägomark +Sniglaberget f.d. soldattorp  
  Roparudden udde Sonatorp Saknas  
  Ryssaviken vik Sonatorp utj.  
  Röjemossen mosse Stockeryd Saknas  
  Saxaviken vik Stockeryd bebyggelse  
  Seland ö Stockeryd gård  
  Setatorpet ägomark Sund bebyggelse  
  Sjöbo ägomark Sund gård  
  Sjövik terräng Sundsholm Saknas  
  Skarpahagen terräng Sundsholm f.d. hg.  
  Skatön halvö Svallebo bebyggelse  
  Skiftesön ö Snustorp bebyggelse  
  Skomakarberget berg Svenstorp by  
  *Skottsfallsjön, se Skärsjön sjö Sågen lht  
  Skronkerna skogsmark Södergård gård i Dala  
  Skronkernagölen tjärn Södergård gård i Frövik  
  Skären öar Södergård gård i Hemmingetorp  
  Skärsjön, se Gransjön sjö Södergård gård i Nybrohult  
  Skärsjön insjö Södergård gård i Renstorp  
  Skärsjön sjö Södergård gård i Ryd  
  Skärsjön sjö +Sörängen bs  
  Skärsjön sjö Tovestorp bebyggelse  
  Skärsjön sjö Torkelstorp bebyggelse  
  Skärsjön sjö Torstorp f.d. hg  
  Skärsjön sjö Torpängen avs  
  Släggabäcken bäck Tykagård bebyggelse  
  Smilamossen ägomark Tällekullen Lilla avs  
  Snyggakarlgården terräng Tällekullen Stora avs  
  Snålholmen terräng Tällekullen torp  
  Sockertoppen berg Vaktholmen stuga  
  Stackafällan skogsmark Vaktholmen gård  
  Stenatorpet ägomark Vik bs  
  Stenudden udde Västergård gård i Finneryd  
  Stenön ö +Västergård förr hmd  
  Stinasgölen sjö Västergård gård i Signsebo  
  Stockholm skogsmark Åbron lht  
  Stora gölen sjö Åkersberg avs  
  Storegöl göl Åsen t  
  Stormön ö Åsen t  
  Storängen ägomark Åsen torp  
  Storön ö Älmhult bebyggelse  
  Storön ö Älmhult by  
  Ståckerydssjön, se Nätaren, Stora Saknas Ängalund bs  
  Sundsön näs Ängelund bs  
  Svallebogöl tjärn? Ängholmen torp  
  Svarte göl tjärn Ängsholmen t  
  Sågdammen damm Ängslund bs  
  Sågdammen sjö Östergård gård i Finneryd  
  Sågdammen sjö +Östergård förr hmd  
  Sågdammen damm Östergård gård i Signesbo  
  Sågebäcken bäck Österäng avs  
  Sågebäcken bäck Övregård gård i Svenstorp  
  Sällens terräng    
  Södergöl sjö    
  Söderängsskogen skogsmark    
  Tallgölen tjärn    
  Tallön ö    
  Tallön ö    
  Tjuvaberget berg    
  Tjuvaparagrundet holme    
  Tjärholmen ö    
  Torestorpamon skogsmark    
  Torestorpaviken vik    
  Torpet ägomarker    
  Torpängen ägomark    
  Toskäppan sjö    
  Toskäppan sjö    
  Toskäppebäcken gränsbäck    
  Tussen, Gröna ö    
  Tvillingsöarna öar    
  Udden udde    
  Udden udde    
  Vargsundet sund    
  Vekagrundet udde    
  Vekan holme    
  Venabäcken bäck    
  Venabäcken bäck    
  Vättertorpet terräng    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö    
  Ylen sjö /Se    
  Ylen sjö /Se    
  Yngsåsamossen mosse    
  Ån å    
  Älgaberget berg    
  Ängakullen höjd    
  Ängaviken vik    
  Ängaviken vik    
  Äskedalen terräng    
  Äspön ö    
  Äspön ö    
  Österskog terräng    
  Österäng skogsmark    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.