ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Flisby socken : Södra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 221 Naturnamn : 286 Bebyggelsenamn : 413 Naturnamn : 100
Flisby sn Amerikamon skogsmark Flisby socken socken Anebysjön Saknas
Flisby sn Andersbo terräng Flisby sn Anebysjön sjö
Flisby socken Anderstorp skogsmark Andersberg bs Assjön sjö
Flisby sn Anderstorp terräng Andersberg lht Ass-sjön sjö
Flisby sn Anderstorpsgölen tjärn Andersbo bs Boaskogsgölen Saknas
Flisby sn Anebysjön sjö Andersbo bs Borgen namn på ett ställe
Flisby sn Anebysjön sjö Anderstorp avs Borgarliden Saknas
Flisby sn Anebysjön sjö +Anderstorp bs Borrsjön Saknas
Flisby sn Anebysjön sjö +Anderstorp hmd Borrsjön sjö
Flisby sn Anebysjön sjö Applarp Saknas Brudberget Saknas
Flisby sn /Se Anebysjön sjö Aplarp bebyggelse Brudberget berg
Flisby sn Anebysjön sjö /Se Applarp gård Brudberget berg
Flisby sn Anebysjön sjö +Aplaryd, se 1 Aplarp Saknas Bruddungen område
Flisby sn Applarp triangelpunkt Aspelund bs Bruddungen Saknas
Flisby sn Assjön sjö +Barkabo t Brudberget berg
Flisby sn Assjön sjö Berg Saknas Brudstenarna domarering
Flisby sn /Se Assjön sjö Berg by Bulaskjulan åker
Flisby sn Assjön sjö Berget bs Bålkastet rishög
Flisby sn Assjön sjö Berghem f.d. soldattorp Bålkastet plats vid väg
Flisby sn Assjön sjö Bergstorpet f.d. soldattorp Erkelstorpa källa källa
Flisby sn Assjön sjö Björkelund bs Erkestorpa källa hälsokälla
Flisby sn sn Assjön sjö Björkholmen bs Fiskarhems-mosse mosse
Flisby sn Backen terräng Björkholmen t Fiskeviken Saknas
Flisby sn Barkabo terräng Björkhyddan bs Flisby mon skog
Flisby sn Berget höjd Björnaryd bs Flisbysjön Saknas
Flisby Saknas Bergholm ägomark Boaskog Saknas Flisbysjön sjö
Flisby sn Bergudden udde Boaskog gård Gäddeviks moaberg berg
Flisby sn Björkhagen betesmark Bombasund gård Harerydssjön Saknas
Flisby sn Björkön ö Boråshemmet f.d. husartorp Hopaslåttern betesmark
Flisby sn Björnaryd ägomark +Bredebolet hmd Hängnen äng
Flisby Saknas Boaskogsgölen göl Brokullen avs Hästskobäcken vattendrag
Flisby sn Bobergshagen ägomark Brostugan avs Hästsjön Saknas
Flisby sn Borrsjön sjö Brånstorp bebyggelse Hästsjön sjö
Flisby sn Borrsjön sjö /Se Brånstorp by Höga holme Saknas
Flisby sn Brudaberget höjd Brånstorp Lilla hmd Johannesbergssjön Saknas
Flisby sn Bruddungen terräng /Se Brånstorp Stora hmd Jungfrukärret Saknas
Flisby sn Bruket terräng Brånstorps kvarn ödekvarn Jungfrun ö
Flÿsby sn Brånen terräng Brånstorps kvarn ödekvarn Klevaberget Saknas
Flisby sn Byggebäck ägomark Brötjehaga bebyggelse, utj. Knektängen Saknas
Flisby sn Båle lider skogsmark Brötjehaga bebyggelse Knutstorpssjön Saknas
Flisby sn Bålsjön sjö Brötjehaga utj. Käringadalen dal
Flisby sn /Se Bålsjön sjö Brötjehaga gård Ledsåkern åker
Flisby sn Dalakärrsbäcken bäck +Burebo förr husartorp Lillesjön Saknas
Flisby sn Dalen terräng Burebo lht Liskan kärr
Flisby sn Dalen terräng Bygget t Liskorna mader
Flisby sn /Se Dammabäcken bäck Bygget bs Långkärret Saknas
Flisby sn /Se Diamanten udde Bygget avs Lövön ö
Flisby sn /Se Dombruket ägomark +Bygget bs Lövön Saknas
Flisby sn /Se Drakarör sankmark med fornminne Bygget torp Majebäcken Saknas
Flisby sn /Se Drakarör höjd +Bålelid t Nybroån å
Flisby sn /Se Duveryd ägomark Bäcken bs Näsaviken vik
Applarp gd Fagerhultstorpet ägomark Bötastugan bs. Orregöl Saknas
Applarp gd Fagerlund ägomark Dala bebyggelse Oset vik
Berg by Flisbysjön sjö Dala by Påsahål göl
?Berg gdr Flisbysjön sjö Dalagasshult utj. Rappe udde Saknas
Berg by /Se Flisbysjön sjö Damparp, se 1 Dämparp bebyggelse Rogölen Saknas
Berg by Flisbysjön sjö Damparp gård Rosjön Saknas
Boaskog gd Flisbysjön sjö Dämparp bebyggelse Rosjön sjö
Boaskog gd Flisbysjön sjö Ekeberg utj. Rosjön sjö
Brånstorp by Flisbysjön sjö Ekekullen avs Rosjön sjö
Brötjehaga gd Flisbysjön sjö Ekeryd gård Rothuggsfloen Saknas
Damparp gd Flisbysjön sjö Ekeryd säteri Rummet runsten
?Ekeryd gd Flisbysjön sjö /Se Erkestorp bebyggelse Råskogs kulle höjd
Ekeryd gård Flisbysjön sjö /Se Erkelstorp gård Rävaberget Saknas
Ekeryd gd Flugen, se Flisbysjön sjö Erkestorp Saknas Rävadalen hage
Ekeryd gd /Se Flugen, se Flisbysjön sjö Fagerhult bebyggelse, utj. Sakristian äng
Erkelstorp gd Flugen, se Flisbysjön sjö Fagerhult skatte utj. Sjöskiften åker
Erkelstorp Saknas Flugensjön, se Flisbysjön sjö Fagerhult Västra bebyggelse Skinkan, se Skinkemad mad
Erkenstorp gd Fredriksberg berg Västra Fagerhult by Skinkemad Saknas
Erkestorp gd Fridhem ägomark Fagerhult Östra bebyggelse Skinke mader mader
Erkestorp torp /Se Fällan terräng Östra Fagerhult by Skinkesjön Saknas
Fagerhult Östra by Fällan ägomark Fagerhultsstugan bs Skinkessjön sjö
Fereas, se Förås? by Fällan terräng Fiskarehemmet t Skärsjön Saknas
Flisby by Godahoppsudden udde Fiskarehemmet bs Skärsjön sjö
Flisby poststation /Se Gransjön sjö Flisby järnvägsstation Skövlebron Saknas
?Förås by *Gransjön, se Skärsjön sjö Flisby prästgård prästgård Spökeliden Saknas
?Förås by Gransjön, se Skärsjön sjö Freden bs Stampabäcken Saknas
Förås by Grindstugan ägomark Freden lht. Stavrabo gärde
Förås by Grönkullen ägomark +Fredriksberg t Stenkars göl Saknas
Förås by Gubbhålsberget berg Fridhem bebyggelse Stenkarsgölen göl
Förås by /Se *Gäddvikssjön, se Hästsjön sjö Fällan bs Stenkarsån å
Givarp by Hansabo ägomark +Fällan bs Storön Saknas
Givarp by Hermestorp terräng Fällan torp Storön Saknas
Givarp by Hjertebron bro Förås bebyggelse, utj. Styvahacket åker
?Gullarp hg Hultet skogsmark Förås by Svartån Saknas
?Gullarp hg Hultet ägomark Förås krono utj. Svartån å
?Gullarp hg Hålet sankmark Gasshult bebyggelse Syredasjön Saknas
Gullarp hg Hägnen ägomark Gasshult gård Tallön ö
Gullarp herrgd Häradsrör gränsröse Givarp bebyggelse Tallön ö
Gullarp hg /Se Hästberget höjd? Givarp by Toftalindan åker
Gullarp hg /Se Hästsjön sjö Glahytt avs Turkiet trakt
Gäddevik (numera Gäddeviksholm) gd Hästsjön sjö Glahytt torp Tuvadalen däld
Gäddevik(sholm) hg Hästsjön sjö Godahoppsudden avs Tärnön ö
Gäddevik(sholm) herrgd Hästsjön sjö Gransbo bs Vibäckabäcken Saknas
Gäddevik (numera Gäddeviksholm) gd /Se Hästsjön sjö Grindstugan bs Vibäcksbäcken bäck
Gäddevik, äldre namn på nuv. Gäddeviksholm gd Hästsjön sjö Grindstugan bs Vildskiften mossteg
Gäddeviksholm, se Gäddevik gd Högalund fornminne Gröndal bs Vässeldasjön Saknas
Gäddeviksholm hg /Se Höge holme holme Gunnarsskog t Öntamon mo
??Hammarsberg gd Isakalyckan ägomark Gäddevik Saknas Östrabysjön Saknas
Hammarsberg by Johannesberg ägomark Gäddevik herrgård Östrabysjön sjö
Hammarsberg gd /Se Johannesbergssjön, se Vässledasjön sjö /Se Gäddeviksholme herrgård  
Hareryd by Jonsbo ägomark Gärdsfall bebyggelse  
Hareryd by Kajalyckan terräng Göteborg bs  
Hareryd by Kajsebacke terräng Hagen t  
Hareryd by Karlslund ägomark Hagen avs  
Hareryd by /Se Karlstorp ägomark Hagen torp  
+Hermestorp Saknas Kiddudden udde Hallebo avs  
Hultåkra by Klevaberget berg Hallebo S.T.  
Hytten, (Lilla) torp /Se Knutakärr kärr Hammarsberg Saknas  
Håknarp hemman Knutstorpssjön sjö /Se Hammarsberg bebyggelse  
Håknarp hemman Knutstorpssjön sjö Hammarsberg by  
Håknarp gd /Se Knutstorpssjön sjö /Se Hansabo torp  
Johannisberg, förr Sjöryd hg Kobusaberget triangelpunkt Hareryd bebyggelse  
Johannesberg hg Kobussen ägomark Hareryd by  
Johannesberg el. Sjöeryd hgd Korpabergen höjd Hermestorp Saknas  
Johannesberg (Sjöryd) gd Krutabo ägomark Hjortholmen avs  
Johannesberg gd Kråkön ö Hultarp avs  
Johannesberg hg /Se Kullen terräng +Hultet t  
Johannesberg gd /Se Kvarnängen ägomark Hultåkra bebyggelse  
Johannesberg, se Sjöryd herrgd Kvastholmen ö Hultåkra by  
Jordanstorp gd:ar /Se Källstorp ägomark Humpen avs  
Knutstorp gd Kärrakullen ägomark Hyltan utj.  
Knutstorp herrgd Ladaängen skogsmark Hytten torp  
Knutstorp hg /Se Leliden ägomark Hytten Lilla t  
Knutstorp lg /Se Lergropudden udde +Håkanstorp t  
Knutstorp hgd /Se Liljeholmen ägomark Håknarp bebyggelse  
?Lidhult by Liljeholmsbukten vik Håknarp by  
Luttersjö gd Lilla ön ö +Hålet t  
Luttersjö gd Lillängsberget berg Häggedal bs  
Luttersjö gd /Se Lillön ö Häggedal bs  
Luttersjö by /Se Linnedalsviken vik Hällebo torp  
Naskarp by Liskan kärr +Högalund t  
Naskarp gd Ljungen ägomark? Högetorp bs  
Norregården gd /Se Ljungholmen ägomark Höglid bs  
Nyaby gd Lugnet terräng Höglid bs  
Nöbbeled by Lunden ägomark +Höjden bs  
Olarp gd /Se Lustigkulla ägomark Jakobsdal bs  
?Orreda indr. militisboställe Luttersjösjön, se Vässeldasjön Saknas +Jerusalem t  
Orreda gd Luttersjösjön,s e Vässledasjön sjö Johannesberg Saknas  
Orreda gd Luttersjösjön, se Vässledasjön sjö Johannesberg Saknas  
Orreda gd Långkärret ägomark Johannesberg herrgård  
?Orreda indr. militiebost. Lövholmen ägomark Johannesberg bs  
Orreda gd Lövön ö Johanstorp bs  
Orreda gd Majebäcken bäck Jolstorp bebyggelse  
Orreda g Marieberg terräng Jordanstorp gård  
Orreda hg Mellbo ägomark +Juskhemmet t  
Orreda gd Moberget ägomark Karlshamn bs  
Orreda gd Mohagen terräng Karlstorp bs  
Orreda gd /Se Molund ägomark Karlstorp avs  
Orreda gd /Se Mon skogsmark Karlstorp bs  
Orred gd /Se Munkabo ägomark Katrineberg t  
Polackehemmet torp Måsastenarna grund Katrineberg torp  
Prästgården gd Märrhemmet terräng Klockaregården Saknas  
Rickelstorp gd Mölarpsån å Knagghemmet utj.  
Rickelstorp gd Mölarpsån å Knagghemmet bs  
Ro by Mörtviken vik Knutstorp Saknas  
Råskog by Norden ägomark Knutstorp herrgård  
Råskog by Norremon skogsmark Korstall bs  
Råskog by Norrhemmet terräng +Kullen bs  
?Råskog by Norrskog ägomark Kullen bs  
Råskog by *Notehed f.d. Eksjö landsförs. +Kullen bs  
Råskog by Notviken vik Kullen bs  
Råskog by Nybroån å Kullen bs  
?Råstorp by Nydala ägomark Kvarnstugan t  
Sibbemålen gd Nygårdsbäcken bäck Kvarnängen bs  
Sibbemålen gd Nyholm ägomark Kvisttorp bs  
Sibbemålen gd Näsaviken vik Kvisttorp bs  
Sibbemålen gd /Se Näsudden udde Kårarp bebyggelse  
Sibbamåla gd /Se Nöbble hed terräng /Se Kårarp by  
Sjöryd, se Johannesberg Saknas Ollebo ägomark +Källstorp t  
Sjöryd el. Johannesberg hg Opphem terräng Källstorp bs  
Sjöryd el. Johannesberg hg Orregöl sjö Källstorp avs  
Sjöryd el. Johannesberg hg Orregöl sjö Källås avs  
Sjöryd (nu Johannesberg) hg Oset vik Larstorp avs  
Sjöryd, numera Johannesberg herrgd Oskarsmossen ägomark Larstorp torp  
Sjöryd, se Johannesberg hg /Se Oxhagsberget skogsmark +Ledliden bs  
Sjöryd gd /Se Perstorp ägomark Lerbäck t  
Skeppsås by Perstorp ägomark Lerbäck torp  
Skeppsås by Perstorp terräng Lid t  
?Skog gdr /Se Petersborg ägomark Lid torp  
Skog by Purkan ägomark Lidhem bs  
?Skog by Påsahål terräng Lidhult Saknas  
Skog gdr Påsen ägomark Lidhult by  
?Skullaryd gd Rappe udde udde Liljeholmen avs  
Skullaryd gd /Se Rickelstorps bro bro /Se Liljeholmen bs  
Skullaryd gd Rickelstorpsån å Lindedal torp  
Sonarp by Rogölen göl Linnedal t  
Sonarp by Rogölen sjö Ljungen t  
?Sonarp by Rosabo höjd +Ljungholmen t  
Sonarp by Rosenlund ägomark Ljungholmen t  
Sonarp by /Se Rosjön sjö +Ljungkullen bs  
Sonarp by /Se Rossjön sjö Lugnet avs  
Späckavad gd Rosjön sjö Lugnet bs  
Stenkar by /Se Rosjön sjö Lugnet bs  
Sunneränge by Rosjön sjö Luttersjö Saknas  
Sunneränge by Rosjön sjö Lyckebo bs  
Sunneränga by Rosjön sjö Lyckeryd bs  
Sunneränge by Rosjön sjö Lyckås bs  
Sunneränga by /Se ?Rosjön sjö +Lövholmen bs  
Sunneränga by Rosjön sjö +Madstugan t  
Svamperyd by Rosjön sjö /Se +Marieberg bs  
Svamperyd by Rothugget ägomark Marielund t  
?Svamperyd by Rummet fornlämning? Marielund bs  
Svamperyd by /Se Russjön, se Rosjön sjö Mellangård gård i Förrås  
Syreda gdr *Ryssjön, se Rosjön sjö Mellangård gård i Hareryd  
Syreda gdr /Se Råskog kulle höjd Mellangård gård i Råskog  
Syreda by /Se Ränneslätt ägomark Mellangård gård i Sunneränga  
Syreda by /Se Rävudden ägomark +Mellebo t  
Syreda gd:ar /Se Rödberget berg Mjölarp, se 1 Mölarp Saknas  
Syreda gd:ar /Se Rödsjön, se Rosjön sjö /Se Mjölarp gård  
?Tofta by Siöerydssjön, se Vässledasjön sjö +Moberget bs  
Tofta by /Se *Sjörydssjön, se Väseldasjön sjö Mohagen t  
Tofta by /Se Sjörydssjön = Vässeldasjön sjö Mohagen torp  
Torrsjö by Sjöstugan terräng Molund bs  
Torrsjö hg Skinke mader sankmarker Molund bs.  
Torrsjö by /Se Skinkessjön sjö Mon torp  
Vänte utgård Skinkesjön sjö Mon Lilla t  
Åkersberg herrgd Skinkesjön sjö Mon Stora t  
??Östraby by Skogslund ägomark Mosshult gård  
Östraby by el. hg *Skottsfallsjön, se Skärsjön sjö Mosshult utj.  
Östraby by Skärsjön, se Gransjön sjö +Mostugan bs  
  Skärsjön sjö Murhemmet avs  
  Skärsjön sjö Mölarp bebyggelse  
  Skärsjön sjö Naskarp bebyggelse  
  Skärsjön sjö /Se Naskarp gård  
  Skärsjön sjö Niskabo torp  
  Skärsjön sjö Norregård gård i Förrås  
  Skövlebron bro /Se Norregård gård i Givarp  
  Späckavadsbäcken bäck Norregård gård i Hammarsberg  
  Starkalyckan ägomark Norregård gård i Hareryd  
  Stenbrogärdet ägomark +Norregård hmd  
  Stockavad gränsställe Norregård gård i Ro  
  Stockåsen ägomark Norregård gård i Råskog  
  Store-Mon ägomark Norregård gård i Sunneränga  
  Storö ö Norregård gård i Östraby  
  Storön ö Norrhem t  
  Storön ö Norrhemmet avs  
  Styggaberget höjd Norrhemmet bs  
  Sundstorp terräng +Norrhemmet bs  
  Svalön holme +Norrlunda bs  
  Svartån å Norsens bs  
  Svartån å Nyaby Saknas  
  Svensbo ägomark Nyaby bebyggelse  
  Svenstorp ägomark Nyaby gård  
  Svenstorp ägomark Nybygget bs  
  Svenstorp ägomark Nybygget bs  
  Sågviken vik Nybygget bs  
  Söderskog skogsmark Nydala bs  
  Söderön ö Nygård kvarn  
  Södra kärr kärr Nyholm bs  
  Södre mark skogsmark Nyland bs  
  Södre mon skogsmark Nyland lht  
  *Söndre ängian Saknas Nystorp avs  
  ?Sörängen Saknas Nystorp avs  
  Sörängen ägomark Nystorp H.T.  
  Talle fällor ägomark Nöbbele Saknas  
  Tallen terräng Nöbbeled bebyggelse  
  Tallön ö Nöbbeled herrgård  
  Tarren skog Nöden bebyggelse  
  *Torrsjön sjö Nöden gård  
  *Torrsjön sjö Olarp Saknas  
  Torssjön, se Östrabysjön sjö Olarp gård  
  Trädgårdshemmet ägomark Ollebo lht  
  Tullaviken vik +Opphem t  
  Tullen betesmark Opphem bs  
  Tullen terräng Orreda Saknas  
  Turkiet terräng /Se Orreda Saknas  
  Valbro ägomark Orreda herrgård  
  Valbrobäcken bäck Orrens torp  
  Vibäckabäcken bäck Persbo bebyggelse  
  Vitagöl göl Perstorp bs  
  Vänte terräng Perstorp t  
  Vässledasjön sjö Perstorp bs  
  Vässledasjön sjö Pipan gård  
  Vässledasjön sjö Prästekulla utj.  
  Vässeldasjön sjö Prästgården, se 1 Klockaregården Saknas  
  Väseldasjön sjö Purkan f.d. soldattorp  
  Vässledasjön sjö Påland f.d. husartorp  
  Vässledasjön sjö /Se Rickelstorp Saknas  
  Åkersbergsmossen ägomark Rickelstorp gård  
  Älgaryd terräng Ro Saknas  
  Ängen terräng Ro bebyggelse  
  Äskebäcken bäck Ro by  
  Äskebäcken bäck Rosenlund t  
  Östrabysjön sjö Rosenö bs  
  Östrabysjön sjö Roskrogen avs  
    Rostock torp  
    +Rothugget t  
    Rudebäcken avs  
    Råskog bebyggelse  
    Råskog hemman  
    Råskog by  
    Råstorp bebyggelse  
    Råstock t  
    Råstorp by  
    +Rävudden bs  
    Rävudden bs  
    Rödberget f.d. soldattorp  
    Rödbron bs  
    Rör Lilla avs  
    +Rör Stora t  
    Sandkullen bs  
    Sandlid bs  
    Sandlid avs  
    Sandlid torp  
    Sibbemålen bebyggelse  
    Sibbemålen gård  
    Sjättingshemmet Saknas  
    Sjättingshemmet avs  
    Sjättingshemmet torp  
    Sjöarp avs  
    Sjöhagen bs  
    Sjöholmen bs  
    Sjölyckan avs  
    Sjöryd Saknas  
    Sjöstugan bs  
    Skathemmet, se Skatthemmet avs  
    Skatthemmet avs  
    Skedhemmet utj.  
    Skedhemmet gård  
    Skeppsås Saknas  
    Skeppsås bebyggelse  
    Skepsås by  
    Skog bebyggelse  
    Skog by  
    Skogslund t  
    Skullaryd bebyggelse  
    Skullaryd gård  
    Sköttingshemmet, se 1 Sjättingshemmet Saknas  
    Sköttingshemmet avs  
    Smedhemmet avs  
    Smedhemmet skattetorp  
    Sonarp bebyggelse  
    Sonarp by  
    Späckavad Saknas  
    Späckavad utj.  
    Späckevad gård  
    Stavegran bs  
    +Stavrabo t  
    Stengård bebyggelse  
    Stengård by  
    Stengård by  
    Stenkar bebyggelse  
    Stenkar by  
    +Stensberg t  
    Stolpasten avs  
    Stolpen avs  
    Styvens torp  
    Stövelbron bs  
    Stövelbron torp, (gård)  
    Stövelbron t  
    Sunneränga Saknas  
    Sunneränga bebyggelse  
    Sunneränga by  
    Svamperyd bebyggelse  
    Svamperyd by  
    Svenstorp t  
    +Svenstorp t  
    Svenstorp bs  
    Syreda bebyggelse, utj.  
    Syreda Saknas  
    Syreda utj.  
    Syreda herrgård  
    Södergård gård i Färrås  
    Södergård gård i Givarp  
    Södergård gård i Hammarsberg  
    Södergård gård i Hareryd  
    +Södergård hmd  
    Södergård gård i Ro  
    Södergård gård i Råskog  
    Södergård gård i Sunneränga  
    Södergård gård i Östraby  
    Sörängen bs  
    +Tallen t  
    Tingshall bebyggelse  
    Tingshall gård  
    Tofta bebyggelse  
    Tofta by  
    Tofta Lilla bebyggelse  
    Tofta Stora bebyggelse  
    Toppakullarna torp  
    Torrsjö bebyggelse  
    Torrsjö Saknas  
    Torrsjö f.d. komministerboställe  
    Torrsjö herrgård  
    Turkiet del av Flisby sn  
    Täringstorp by  
    Täringstorp bebyggelse  
    Udden avs  
    Udden gård  
    Uppsala Saknas  
    Uppsala avs  
    Vibäck bs  
    Vibäck lht  
    Vitarp bebyggelse  
    Vittarp by  
    Vänte utgård  
    Väntö utj.  
    +Västergård gård i Nyaby  
    Västergård gård i Nöbbeled  
    Åkersberg bebyggelse  
    Åkersberg f.d. herrgård  
    Åkerslund bs  
    Åsarp bs  
    Åsen t  
    Älgaryd bs  
    +Äspelund t  
    Östbergs lht.  
    +Östergård gård i Nyaby  
    +Östergård hmd  
    Österäng bs  
    Östraby bebyggelse  
    Östraby by  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.