ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hakarps socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 334 Naturnamn : 120 Bebyggelsenamn : 154 Naturnamn : 43
Hakarp sn *Aldynsskog skog Hakarp församling Baggarpagölen göl
Hakarp sn Ammarpagölen sjö Baggarpen inbyggarbeteckning Brantåsen höjd
Hakarp gård Backen ägomark +Abrahamstorp förr bs Brunstorpamossen mosse
Hakarp förr sn /Se Baggarpagölen sjö Ammarp bebyggelse Djuragårdarna betesmark
Hakarp sn Benaberg berg Arvidstorp torp Ekåsen ås
Hakarp samh. o. förs. Bergelund ägomark Baggarp bebyggelse Falkaberget berg
Hakarp sn Björnåsen, Lilla ägomark Bergelund Lilla lht Gissebobacken landsvägsbacke
Hakarp f.d. sn, ingår nu i Huskvarna stad Brantåsen berg +Bergelund Stora lht Holavedsvägen Västra landsväg
Hakarp sn Bron ägomark Berget bs Holavedsvägen Östra landsväg
Hakarp sn Brunnstorpamossen mosse +Berget förr bs Holavägen vägar
Hakarp sn *Budzöö qwærnaström vattendrag Berget torp Holmen kulle med ruiner
Hakarp förr sn, nu ingående i Huskvarna stad *Butsö kvarnström Saknas Bjursbäcken torp Hägnen inhägnad äng
Hakarp sn *Budsö kvarnström Saknas Björnåsatorpen torp Högaberg kulle
Hakarp sn Bussö ö /Se Björnåsen Lilla torp Högamon skogsmark
Hakarp sn Dalen terräng Björnåsen Stora torp Intaget betesmark
Hakarp sn Dalskogsdammen sjö Björstorp bebyggelse Islaggsliden backe
Hakarp sn Djuragårdarna skogsmark Bockamålen bebyggelse Istasbacken landsvägsbacke
Hakarp förr sn i Tveta hd, ingår nu i Huskvarna stad Ekåsen terräng Bockamålen bebyggelse Juten sluttning
Hakarp sn Finntorp ägomark Bredgård bebyggelse Klevaliden motortävlingsbacke
Hakarp sn Framhagen skogsmark Broholm hmd Klintahagen skogsmark
Hakarp sn Friedländers väg gata /Se Brunstorp bebyggelse Kolabottnen betesmark
Hakarp sn Gallesten gränssten /Se Bråneryd Saknas Kvarnahagen hage
Hakarp sn Garpe skans ruin /Se Bråneryd säteri Laduhägnen åker
Hakarp f.d. sn, nu förs. *Garpa skans skans /Se Bygget bs Laggebosjön sjö
Hakarp sn Garpa skans förr befästning /Se Bäckalyckan avs Laggen sjö
Hakarp förr sn, ingår numera i Huskvarna stad /Se Garpa vall backe /Se Bäckaskog Lilla avs Lekåsen åkerslänt
Hakarp sn /Se Hagberget berg Bäckaskog Stora avs Lokleven bergstup
Hakarp sn /Se Holavägen vägar /Se Bäckastugan bs Lundaberget berg
Hakarp sn /Se Holländaregatan gata /Se +Bäcken förr bs Lunden försvunnen björkdunge
Hakarp sn /Se Holmalyckan terräng Dalen bs Lusaberget berg
Hakarp sn /Se Holmen terräng Dalskog bebyggelse Lusaberget berg
Hakarp samh. /Se Holvägen, Östra väg /Se Dungen bs Plåtängen äng
Ammarp gd /Se Holvägen, Ö. o. V. landsvägar /Se Ebbes bruksanläggning Rönnåkrarna åkrar
Baggarp gård Hopamossen mosse Ekholmen lht Sjöbackarna backsluttning
Baggarp gd /Se Hovrätten terräng +Erikstorp förr torp Sotåsen bergsås
*Berghem backstuga /Se Humblaruma å fordom namn på Huskvarnaån Eskilstorp bebyggelse Stagghagsbacken åker
Bjursbäcken gård /Se Humblaruma å fordom namn på Huskvarnaån +Esterlunda nu försvunnen gård Tranemon skogsmark
Bjursbäcken tp /Se Humblaruma å fordom namn på Huskvarnaån Fagerberg lht Ulvadalen dalsänka
Björstorp gd /Se *Husbron bro? Fagerslätt bebyggelse Varpaskans raserad skansanläggning
Bockamålen gd /Se Huskvarnaån, se Humblaruma å Saknas Fagerslätt gd Varpavägen väg
Bockamålen gård /Se Huskvarnaån å Fagerslätt egnahemsområde Visjön sjö
Bockamålen gd /Se Huskvarnaån å Falkaberget hmd Vättern insjö
*Brukemåla gård /Se Huskvarnaån å Finntorp förr torp Åbo gärde (förr t)
Brunstorp gård Husån å /Se Frånsynen Lilla bs  
Brunstorp gd Hålavägen väg Fällan torp  
Brunstorp gd Hägnen betesmark +Föråsen förr t  
Brunstorp gd /Se Högaberg berg Glasberga Norra hmd (förr torp)  
Brunstorp gd /Se Höganäs skogsmark Glasberga Södra hmd  
Bråneryd gård Jankebo betesmark +Gruveryd bebyggelse  
Bråneryd hg Jutehålan damm /Se Grönadal bs  
Bråneryd gd /Se Juten äng Gunnestorp bebyggelse  
Bråneryd gd /Se Juten äng /Se Göransberg bebyggelse  
Bråneryd gd /Se Juten (Jutagärdet) äng /Se Hagaberg bs  
Bråneryd gd /Se Karia höl ställe i mad /Se Hagstensgärdet gd  
Bråneryd gård /Se Klevabacken backe /Se Hagstensgärdet bebyggelse  
[Bradagardhin] Saknas Knappnålsgölen tjärn Hakarp Saknas  
»brædagardhin» gd Kolabottnen skogsmark Halleberg avs  
Brönistorp, se Brunstorp gård Korpabackarna terräng Hallen bs  
Bäckalyckan torp /Se Kruttornslyckan åker /Se Holmalyckan förr bs  
Carlfors fabrik /Se Kyrkstigen stig /Se Hovrätten bs  
Dalskog, se *Raten gd Kovasjön sjö /Se Hulestorp bebyggelse  
Djupadal (Norrängen) torp /Se Källebäcken ägomark Hägnen torp  
Ebbes samh. /Se Laggarebosjön sjö Höggärdet bebyggelse  
Ebbes lg:er /Se Larstorp ägomark Hökhult bebyggelse  
*Ekåsen torp /Se Laskeshåla håla /Se Ingelycke bebyggelse  
Eskilstorp gd /Se »Lekåsen» höglänt plats /Se +Jonsbo förr bs  
*Esterlunda försv. gd ´Lekåsen´ höglänt plats, nu åker /Se Karlsfors Saknas  
Esterlunda numera försv. gård Lillån å Karlsfors trämassefabrik (förr pappersbruk)  
Esterlunda numera försv. gård /Se Lokleven terräng Kikstorp Saknas  
Esterlunda nu försv. gd Lundabärget berg /Se Kikstorp Stom Saknas  
*Esterlunda gård /Se Lundabärget berg /Se Kleven Lilla torp  
*Esterlunda förr gd? /Se Lundaberget berg Kleven Stora t  
*Esterlunda gd /Se Lundaberget berg /Se Klinten bs  
Fagerhult nyodling /Se Lundaberget berg /Se Klockarestommen bebyggelse  
Fagerslätt gård Lusaberget berg Knutstorp bebyggelse  
Falkaberget torp /Se Läxarpagölen sjö Kruthuset gammal byggnad  
Finntorp tp /Se Nydala ägomark +Kvarnen = Tokarp Lilla bebyggelse  
»Glasberga» Saknas /Se Pinefjäll terräng +Källebäcken t  
*Gropen backstuga /Se Plåtängen terräng Källerödjan t  
?Gruveryd bebyggelse Pungavrängen ägolott /Se Kämparp bebyggelse  
*Gruveryd , nu 1 Göransberg Saknas Rambergsliden väg? /Se Larstorp bs  
Gruveryd gd /Se Ramsjöholmsvägen väg /Se Lunden t  
Gruveryd gd /Se Renstorp skogsmark Lundholmen avs  
Gunnestorp gd /Se Rosendalabäcken bäck Läxarp bebyggelse  
Göransberg gd /Se *Råbäcken bäck Marieberg lht  
Göransberg gd /Se Råmmarpagölen göl Marielund lht  
Jöransberg gd /Se Råmmarpagölen tjärn +Mossvik förr bs  
?Hakarp by Rädishällvägen väg /Se Nordskogen t  
Hakarp gd Sanddalslyckan ägomark Norregård bebyggelse  
Hakarp gård Skogsmaden skogsmark Norrängen lht  
Hakarp samh? Skogstorpet terräng +Norrängen förr t  
Hakarp by *Skålabrogöl göl Nybygget bs  
Hakarp by, sn Slottet ägomark Nybygget torp  
Hakarp by,sn Smedstorpsbäcken bäck Nybygget bs  
Hakarp by Smedstorpsbäcken bäck Nydala hmd  
Hakarp by Snyggamaren ägomark Nyelund f.d. soldattorp  
Hakarp gd Sotåsen terräng Nyhem = Bäckastugan fattighus  
Hakarp gd /Se Stagghagsbacken terräng Olstorp torp  
Hakarps Lillagård gd Stockeryd skogsmark Petersberg bebyggt område  
Holvedstorp, se Hulustorp gd Storskogen skogsmark Pinefjäll t  
*Holvedstorp torp /Se Storskogen skogsmark Prästgård gård i Hakarp  
Holvedstorp gd /Se *Strands bäck bäck Raten bebyggelse  
Homblarwm, se Rosendal Saknas Strutsabacken nedfartsväg /Se Renstorp bs  
Hulustorp gd Strömmastigen väg /Se Risängen t  
Hulustorp gd Sörängen ägomark Rosendala bebyggelse  
Hulustorp gd /Se Tillsynen terräng Rydsberg torp  
Humblaborg medeltida fäste Tuvan terräng Råmmarp bebyggelse  
Humblaborg medeltida fäste /Se Uddebo ägomark +Rässla försvunnen gård  
Humblaborgh, se Rumlaborg f.d. slott Ulvadalen dal Sjöaslätt bs  
Humblarum gård Utsiktsberget berg? Sjöbacken torp  
Humlarum (numera Rosendal) gård Utsiktsberget berg Sjöbo torp  
?Humblarum förr gård *Varpa skans skans /Se Sjöryd Saknas  
Humlarum gd Varpaskans terräng Sjöryd Saknas  
Humlarum, (numera Rosendal) gård /Se Varpa skans skans /Se Skams undantag trakt  
Humblarum (numera Rosendal) gård Watter Lacus, se Vättern sjö Skogen bs  
Humlarum (numera Rosendal) hg Visjön sjö Skogen t  
Humlarum (numera Rosendal) gd Vättern insjö Skogsbacken bs  
Humlarum (numera Rosendal) förr biskopsgård, nu hg Åbo terräng Slögestorp bebyggelse  
Humlarum (numera Rosendala) gd Ådalsliden terräng Smedstorp bebyggelse  
Humlarum (nu Rosendal) gd Ängsberg berg? Spelebo avs  
Humlarum (nu Rosendal) gd   Stensholm bebyggelse  
Humlarum, nuv. Rosendal hg   Stibbarp bebyggelse  
*Humlarum f.d. biskopsgods   Stibbarp gd  
Humlarum f. gd   +Stockeryd förr gård  
Humlarum (nu Rosendal) gd   Stommen bebyggelse  
Humlarum (numera Rosendal) gd   Strömmatorpet förr pappersbruk  
Humlarum (num. Rosendal) gård   +Strömmen förr t  
Humblarum (numera Rosendal) förr biskopsgård, nu hg   Stutstorp Saknas  
Humlarum (numera Rosendal) Saknas   Stutstorp bebyggelse  
Humlarum (nu Rosendal) gd /Se   Svineryd bebyggelse  
Humlarum (numera Rosendal) Saknas   Säteriet säteri  
Humblarwm gd /Se   Sörskogen t  
Humlarum, se Rosendal gd   Sörängen lht  
Humlarum (num. Rosendal) gd /Se   Sörängen lht  
*Humblarum gd /Se   +Tillsynen förr t  
*Humblarum, nu Rosendal gd /Se   Tokarp Saknas  
Humblarum (numera Rosendal) gård /Se   Tokarp Lilla Saknas  
Humlarum (numera Rosendal) gd /Se   Tokarp Lilla bebyggelse  
»Hwmlarumbla», nu Rosendala f.d. biskopsgods   Tokarp Stora Saknas  
*Hälle gd   Tokarp Stora bebyggelse  
*Högaberg torp /Se   Torpängen = Ängen t  
?Höggärdet gd   Tuvan bs  
Höggärdet gd   Tyskängen förr t  
Höggärdet gd /Se   +Uddebo förr t  
Hökhult by   Vassarp Saknas  
Hökhult gd /Se   Vedermödan t  
*Hörnhult (Hörnet) torp /Se   Vissmålen bebyggelse  
Ingelycke gd /Se   Västergård = 1 Vassarp bebyggelse  
Jutaholm Saknas /Se   +Åbo förr t  
Jöransberg hg   Åkersberg bs  
Jöransberg herrgd   Ängen t  
Kavla Saknas /Se   Ängsberg lht  
»keegx thorp» = Kixtorp? beb.   Östergård = 2 Vassarp bebyggelse  
?Kixtorp beb.   Österängen bs  
Kixtorp gd      
Kikstorp gd /Se      
Knutstorp gd      
Knutstorp gd /Se      
*Krokabo torp /Se      
kwmblarwm, se Humlarum Saknas      
Källerödjan gård /Se      
Källerödjan gd /Se      
Kämparp gd /Se      
*Larstorp torp /Se      
Lexarp gård      
Lexarp gd /Se      
Pine fjäll tp /Se      
Raten gård      
Raten g(?)      
Raten gd      
Raten bebyggelse      
Raten gård      
Raten (Dalskog) gård /Se      
*Raten, nu Dalskog gd /Se      
Rathätte, se Raten gd      
Redishælla, se Rässla stamgård      
Rommarp gd /Se      
Rosendal, se Humlarum gd      
Rosendal gård      
Rosendal gård      
Rosendal gd      
?Rosendal hg      
Rosendal hg      
Rosendal gd      
Rosendal gård      
Rosendala nu en del av Huskvarna stad      
Rosendal, se Humblarwm herrgd      
Rosendal gd /Se      
Rosendala gård /Se      
Rosendal (förr Humlarum) gd /Se      
Rumlaborg, se Humlarum medeltida fäste      
Rumblaborg f. slott      
Rumblaborg sl.      
Rumblaborg sl      
Rumblaborg medeltida fäste /Se      
Rumblaborg sl.      
Rumblaborg medeltida fäste /Se      
Rumblaborg medeltida fäste      
Rumlaborg Saknas      
Rumlaborg befästning      
Rumlaborg sl.      
Rumblaborg medeltida fäste      
Rumlaborg medeltida fäste      
*Rumblaborgh förr slott      
Rumlaborg medeltida fästning, nu ruinkulle      
Rumblaborg medeltida fäste      
Rumblaborg f. slott      
Rumlaborg f.d. slott      
Rumlaborg sl.      
Rumlaborg förr slott      
Rumlaborg sl.      
Rumlaborg medeltida fäste, fögderi      
Rumlaborg slott o. län      
Rumlaborg medelt. fäste      
Rumlaborg medelt. fäste      
*Rumlaborg förr slott      
Rumblaborg medeltida fäste /Se      
Rumlaborg Saknas      
Rumblaborgh slott, fögderi      
Rumlaborg f.d. slott      
Rumblaborgh slott, fögderi      
Rumlaborg f.d. slott      
Rumblaborgh slott, fögderi      
Rumblaborgh slott, fögderi      
Rumblaborg slott      
Rumlaborg slott      
Rumlaborg slott      
Rumlaborg slott      
Rumlaborg förr borg      
Rumblaborg medeltida fäste /Se      
Rumlaborg ruin      
Rumlaborg medeltida fäste      
Rumblaborg medeltida fäste      
Rumblaborg medeltida fäste      
Rumblaborg f. slott      
Rumlaborg medeltida fäste      
Rumblaborg förr slott      
Rumblaborg f. slott      
Rumblaborg under medeltiden slott      
Rumlaborg sl.      
Rumlaborg sl.      
Rumblaborg förr slott      
Rumblaborg medeltida fäste      
Rumlaborg f. slott      
Rumlaborg förr fästning /Se      
Rumlaborg medeltida fäste /Se      
Råmmarp kronoegendom      
Rædhishella, se Rässla f.d. gd      
*Rädishälla gård /Se      
»ræmbothorp» Saknas      
Rässla gd /Se      
Rässla stamgård      
Rässla en av stamgårdarna till Stensholm, hg      
Rässla gd      
Rässla f.d. gd      
Rässla gd      
Rässla f.d. gd      
Rässla gd      
Rässla gd      
Rässla f.d. gd      
Rässla en av stamgårdarna till Stensholm,hg      
Rässla gd /Se      
*Raedhishella försvunnen gd /Se      
Sanda förr egen sn, numera delad      
Sanda förr egen sn /Se      
Sanda f.d. sn      
Sanda förr egen sn      
Sanda sn      
Sanda sn      
Sanda sn      
Sanna förr egen sn, nu delad      
Sanda f.d. sn      
*Sjöaslätt torp /Se      
Slögestorp gd /Se      
Smedstorp gård      
?Smedstorp gd      
Smedstorp Saknas /Se      
Smedstorp gd /Se      
*Snickarestugan torp /Se      
*Spelebo torp /Se      
Spelebo förr klockareboställe /Se      
Stensholm hg /Se      
Stensholm g      
Stensholm hg      
Stensholm hg      
Stensholm hg /Se      
Stensholm hg      
Stensholm hg      
Stensholm gd      
Stensholm herrgd      
Stensholm hg /Se      
Stensholm gård /Se      
Stensholm samh. /Se      
Stensholm samh. /Se      
Stensholm förr sätesgård, nu hgd /Se      
Stibbarp by      
?Stibbarp by      
Stibbarp by      
Stibbarp by /Se      
Stibbarp gd /Se      
*Stockaridh gd /Se      
*Stockarydh gd /Se      
Strutsastugan (Grönadal) torp /Se      
?Stutstorp gdar      
Stutstorp gd:ar /Se      
?Svineryd gd      
Svineryd gd /Se      
Svineryd gd /Se      
*Tingsmålen gård /Se      
Tokarp hgd      
?Tokarp hg      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp gård      
?Tokarp hg      
?Tokarp hg      
Tokarp gård      
Tokarp gård      
Tokarp,Stora gård /Se      
Tokarp gd /Se      
*Torpängen torp /Se      
Vassarp gd      
Vassarp by      
Vassarp by      
Vassarp by      
Vassarp by      
Vassarp by      
Vassarp gd /Se      
Vedermödan tp /Se      
Vissmålen gård /Se      
Vissmålen gd /Se      
Vissmålen gd /Se      
Ängen torp /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.