ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bälaryds socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 156 Naturnamn : 230 Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 18
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning Bälaryd sn Anebysjön Saknas
Bälaryd sn Alebäcken ägomark Bälaryd sn Göljarydsgölen Saknas
Bälaryd socken Anebysjön sjö Alebäcken t Hallängsliden backe
Bälaryd sn Anebysjön sjö Amerika gd? Hedabergen Saknas
Bälaryd sn Anebysjön sjö Annelund t Julsbolet gd
Bälaryd sn /Se Anebysjön sjö Berget t Julsbolet gård
Bälaryd sn Anebysjön sjö Björka gd Korgliderna backar
Bälaryd sn Anebysjön sjö Björka by Larstorpargölen Saknas
Bälaryd sn Anebysjön sjö Björkakvarnen t Lillesjön sjö
Bälaryd sn Anebysjön sjö Björkenäs, Lilla t Nordsjön sjö
Bälaryd sn Arboga sten gränsmärke Björkenäs t Ruskeboliden brant backe
Bälaryd sn Barkahagen skogsmark Björstorp by Skinkesjön sjö
Bälaryd sn Bengtshåla Saknas Boafall gd Skinkorna mader
Bälaryd sn Berget ägomark Boafall gård Skärsjön sjö
Bälaryd sn Bockasten gränsmärke Boatorpet t Skärsjösjön Saknas
Bälaryd sn Boanäs ägomark Bockholmen t Smetaledet grind
Bälaryd sn Boatorpet ägomark Bolerum by Tobaksliden brant backe
Bälaryd sn Braske källa källa Bolerum by Tornberget berg
Bälaryd sn Bringesten gränssten Brostugan t  
Bälaryd sn Brittekullen ägomark Brödfällan t  
Bälaryd sn /Se Broholm ägomark Bygget t  
Bälaryd by och sn /Se Brostugan terräng Bälaryd Saknas  
Bälaryd sn /Se Bråten, Lilla äng Bälaryd gård  
Bälaryd sn /Se Bråten, Södra slåttermark Bälarydstorp Saknas  
Bälaryd sn /Se Buska betesmark Bälarydstorp gd  
Aneby m:e /Se Byggekallgården ägomark Bälarydstorp gård  
Björka by Dansarebacken terräng Duveryd t  
Björka gdr Drakaröret fornlämning Fagerhult gd  
Björka by Falkabo ägomark Fagerhult gård  
Björka by Femstenarör gränssten? Fläcken t  
Björstorp by Fiskarevik vik Fällan t  
Björstorp by Fläcken terräng Gränsen lht  
Björstorp by Fåglakullen »skogspark» Gränsen t  
Björstorp by Fällan ägomark Göljaryd gård  
Björstorp by Före mosse äga Haddarp by  
Björstorp by Galtalyckan terräng Hammarebo t  
Björstorp gdr Granebo ägomark Helgabo gd  
Björstorp by Granebäcken bäck Hemmet t  
Björstorp by /Se Gransbo ägomark Hillerstorp gård  
Boafall gd Gransjön, se Skärsjön sjö Holkenstorp gd  
Boaryd gd *Gransjön, se Skärsjön sjö Holkenstorp gård  
Bolerum by Gransjön sjö Hultsbäcken gård  
Bolerum gdr Grindstugan terräng Humlekulle gd  
Bolerum by Göljarydsgölen sjö Humlekulla gård  
Bolerum by /Se Göljarydsgölen göl /Se Häljabo gård  
Borfall gd(?) Hammarbo terräng Högaskog t  
Bälaryd by Hanesten råmärke Högstorp lht  
Bälaryd gd(?) Harrödjorna äga Högstorp t  
Bälaryd Saknas /Se Hedabergen berg Högträttan t  
Bälarydstorp hemman Hedabergen berg /Se Hökhemmet t  
Bälarydstorp gd Heljabo veke äga Johannesberg t  
Bölaryd poststation /Se Hemängarna ängar Johannesberg t  
*Ekeberg gd(?) Hjertebron bro Jonsbo t  
Fagerhult gd Hoamossen mosse Junebäck t  
Göljaryd gd Hoparödjan äga Kalvarödjorna t  
Göljaryd gd Hultsbäcken bäck Karlsberg torp  
Göljaryd by /Se Hultsbäcken bäck Karlsberg t  
Göljaryd by /Se Huvudtall gränsmärke Karlstorp t  
Haddarp by Hyllemaderna mad Karstorp gård  
Haddarp gd Hålebäck bäck Klockarp torp  
Haddarp by Hängseln äga Knohult Saknas  
Haddarp by /Se Hängslen hage Knohult gd  
Haddarpetorp st Hängslen skogsmark Knohult by  
Hillerstorp gd Häradsgranen gränsmärke Kojan t  
Hillerstorp gd Häradsrör gränsröse Kransås gård  
Hillerstorp gd /Se Högbetan hage Kullen t  
Holkenstorp gd Jerpesten råmärke Kyrkonäs gd  
»holmstenstorp» nu försvunnen gd Jerpesten råmärke Kyrkonäs gård  
Hultsbäcken gd Johannesberg ägomark Källeryd gård  
Hultsbäcken gd Jutehultet kärr, gränsområde Labbarp gd  
Humlekulla gd Jättasten sten Labbarp gård  
Humlekulla gd Jättesten sten Labbarp gd /Se  
Husbold, se Julsbolet gd Klämmesö äng Larstorp gd  
Julsbolet gd Knektahagen skogsmark Larstorp by  
Julsbolet hmn Knohultagölen sjö Larstorp by /Se  
?Julsbolet gd Kolafällan »skogs kill» Liljeholmen torp  
Julsbolet gd /Se Korpön terräng Lillgården gård  
Karstorp gdr Korsskälet Saknas Lindholmen torp  
Karstorp by Kringeln »skogstract» Ljungtorpet t  
?Karstorp by Krogaliden terräng Ljusbo torp  
Karstorp gd Kulebosjön sjö Lyckeberg t  
Karstorp gd Kullen terräng Lyckås t  
Karås gd(?) Kvarnkullen åker Lönholmen by  
Klockaregården gd Källehängslemossen mosse Markshem lht  
Knohult by Käringekärren äga Mosstugan t  
Knohult by Labbarp triangelpunkt Mårtenstorp gd  
Knohult by Larstorpagölen göl Mårtenstorp gård  
Knohult by Larstorpagölen sjö Mårtenstorp by /Se  
Knohult Saknas /Se Larstorpamossen mosse Mällebo t  
Knohult by Liljeholmen terräng Nordsjö gård  
Knohult gdr Lillaö ö Norrhemmet t  
Knohult by Lillesjön sjö Norrhemmet torp  
Kyrkonäs hemman Linabäcken bäck Nybygget t  
Kyrkonäs gd /Se Lomön holme Nydala t  
Källeryd gd Lunden äng Nykullen t  
Körsnäs, se Kyrkonäs gd /Se Lyckan ägomark Nytorp lht  
Labbarp gd Långetäppan äga Näset t  
Larstorp by Malmbron bro Oxhagen t  
*Liljekulla förr kvarn Mellbo terräng Perstorp t  
Lönholmen by Mossebo terräng Perstorp t  
Lönholmen gd Måsön ö Rappet t  
Lönholmen by Nordsjön sjö Rya gård  
Mårtenstorp gdr Nordsjön sjö Sandhem lht  
Nordsjötorp by Nordsjön sjö Sandliden t  
Rya gd Nordsjön sjö Sjudarens t  
Rödja gd Nordsjön sjö Sjöbo t  
Sjöeryd by el. gård Nordsjön sjö Sjöbotten t  
Sjöeryd by Nordsjön sjö Sjöeryd gård  
Skalleryd by /Se Nordsjön sjö /Se Sjöstugan t  
Skallerydstorp bebyggelse Nordsjötorp triangelpunkt Skalleryd gård  
*Skertefall gd(?) Norrhemmet terräng Skanshemmet lht  
Skogseryd gd Norrhemmet terräng Skattegården gård  
Skogseryd by /Se Nybrofällorna äga Skogseryd gård  
Skålleryd gd Nybygget terräng Skogseryd gd  
Skärsjö hg /Se Nydala ägomark Skogslund lht  
Skärsjö hg Nyhagen hage Skottsfall gd  
Skärsjö hg Nykullen terräng Skottsfall gård  
Skärsjö gd Näset ägolmark Skärsjö Saknas  
Skärsjö gd Oxerödjor äga Skärsjö gård  
Skärsjö herrgd Oxmossen slåttermark Smedhemmet t  
Skärsjö hg Plåten skogsmark Snusasken lht  
Skärsjö hg Puffatorpet ägomark Stensnäs lht  
Skärsjö hg Putten ängkärr Strömsborg lht  
Skärsjö hg Rosahagen skogsmark Strömslund torp  
Skärsjö herrgd Rosens ägomark Svenstorp t  
Skärsjö hg /Se Ruskeboliden terräng Svenstorp t  
Svarvarebo bebyggelse Rävaberget berg Svärdstorp gård  
Svenstorp t Rävaberget berg Sörhemmet torp  
Svärdstorp gd Rödmossen mosse Tolarp gård  
Tolarp by Sandbrokärret äga Torp by  
Tolarp gd Sjudarens ägomark Torstorp Saknas  
Tolarp by Sjöalyckesjön? sjö Torrstorp gd  
Tolarp by Sjöalyckesjön sjö Torrstorp gård  
Tolarp by Sjöalyckesjön sjö Troppen gd?  
?Tolarp gd Sjöalyckesjön sjö Troppen t  
Tolarp by /Se Sjöbo ägomark Trädgårdshemmet t  
Tolarpe torp torp Sjöfällorna äga Tälle gård  
Torp by Sjökärret kärr Tällö gd  
»Torstenstorp», se Torstorp Saknas Sjömadsfällorna äga Täringstorp gd?  
Torstorp gd Sjöstugan ägomark Täringstorp gård  
?Torstorp gård Sjövik terräng Vasslösa t  
Torstorp gd Sketnegapslindan åker Viljanstorp Saknas  
Tovarp utjord Skinkemad utj. Viljanstorp gd  
Tälle gd Skinkesjön sjö Viljanstorp gård  
Tällö gd /Se Skinkesjön sjö Väståker lht  
Tällö gd Skinkesjön sjö Ådala t  
Tällö gd Skinkesjön sjö Åkersberg t  
Tällö gd Skinkessjön sjö Åkersberg lht  
Tällö gd Skinkesjön sjö Ånäs t  
Tällö indr. militiebost. Skinkorna mader Öja Saknas  
Tällö gd /Se Skitnefällorna kommun mark Öja gd  
Täringstorp gd Skitneviken mad l. kärr Öja gård  
Viljanstorp gd Skittan beteshage Ön lht  
Vältebo torp Skogsholm terräng    
Ängeshult gd (?) Skottabo ägomark    
Öja gd Skottkullen ägomark    
  Skottsfallaön halvö    
  Skottsfallaön ö    
  *Skottsfallsjön, se Skärsjön sjö    
  Skottsfallsön beteshage    
  Skärbäcken bäck    
  Skärsjön, se Gransjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjön sjö    
  Skärsjösjön sjö    
  Skärsjösjön sjö    
  Sköldakärret kärr    
  Slangermaden äng    
  Snusasken terräng    
  Spelebo terräng    
  Stenfällorna äga    
  Stenkersmossen mosse    
  Stockavad gränsställe    
  Stötalyckan äga    
  Stötensäng Saknas    
  Stötens äng Saknas    
  Suntebo ägomark    
  Svartebro spänger spänger    
  Svartebäcken bäck    
  Svarte göl tjärn    
  Svarte kärret kärr    
  Svarte kärret kärr    
  Svartekärret äga    
  Svarvarbo ägomark    
  Svensudden udde    
  Sänkesmossen betesmark    
  Särävelsbäcken bäck    
  Särävelsbäcken bäck    
  Sättsjön, se Sjöalyckesjön sjö    
  Sävrävlingen, se Sjöalyckesjön sjö    
  Sörhemmet betesmark    
  Tannehall holme    
  Tannehall holme    
  Tannehall holme    
  Tannehall holme    
  Ternehall, se Tannehall holme    
  Tobaksliden terräng    
  Tornsjön, se Skärsjön sjö    
  Torpet ägomark    
  Tornsjön, se Skärsjösjön sjö    
  Tosänkerna äga    
  Tosänkorna äga    
  Trappeberget berg    
  Troppen ägomark    
  Trädgårdshemmet terräng    
  Trätehagen äng    
  Tärnehall gränshall    
  Udda-Majas terräng    
  Urkullen ägomark    
  Vallebo ägomark    
  Vantarpabäcken bäck    
  Vekängen äng    
  Vidabo ägomark    
  Vitagöl göl    
  Vitahall gränsmärke    
  Vitarps äng äng    
  Vitehall gränsmärke    
  Vittenkärret kärr    
  Åsabacken terräng    
  Äskebäcken gränsbäck    
  Ägebrobäcken bäck    
  Ägebron bro    
  Äskebäcken bäck    
  Ödehägnen beteshage    
  Ön skogsmark    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.