ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bredestads socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 116 Naturnamn : 95 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 6
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning Bredestad sn Kuvehall bergknalle
Bredestad sn *Anebybro bro Bredestad sn Munkakällan källa
Bredestad socken Anebysjön sjö Bredestad sn Orregöl göl
Bredestad sn Anebysjön sjö Bredstad sn Slantebacke backe
Bredestad sn Anebysjön sjö Bredestad sn Skrivareberget berg
Bredestad sn Anebysjön sjö Andersberg t Öjasjön sjö
Bredestad sn Anebysjön sjö Anderstorp gård  
Bredestad sn Anebysjön sjö Aneby gård  
? Bredestad sn Anebysjön sjö Aneby samhälle  
Bredestad sn Anebysjön sjö Björnaryd gård  
Bredestad sn /Se Anebysjön sjö Bone gård  
Bredestad by, sn Arboga sten gränsmärke /Se Bona gästgivargård  
Bredestad sn Björnabäcken bäck Bredestad by  
Bredestad sn Bockasten gränsmärke Dunderhus t  
Bredestad sn Bona damm damm Ebbarp Saknas  
Bredestad sn Bondevägen väg /Se Ebbarp gård  
Bredestad sn Bygget ägomark Enefall t  
Bredestad sn Dombruket åker Fribjörna gård  
Bredestad sn Dombruket åkerstycke Fridhem t  
Bredestad sn Dombruket ägomark Fridhem t  
Bredestad sn Dunderhus triangelpunkt Fällan torp  
Bredestad sn Ebbarpadammen damm Germundstorp gård  
Bredestad Saknas Fridhemsviken vik Gummarp by  
Bredestad sn Försjön sjö Gunnarstorp t  
Bredestad sn Försjön sjö Gjärvarp by  
Bredestad sn Försjön sjö Hagen t  
Bredestad sn ?Försjön sjö Hult by  
Bredestad sn Försjön sjö Hultastugan t  
Bredestad sn Galgbacken terräng Hultet t  
Bredestad sn Grönekälla »gränsmärke» Höglycke t  
Bredestad sn Grönekälla gränsmärke Högstorp t  
Bredestad sn Grönekälla gränsmärke Högstorp t  
Bredestad sn Holavägen landsväg Johannesberg t  
Bredestad sn /Se *Hultasjön sjö Jularp gård  
Bredestad sn /Se Hultasjön sjö Järvarp Saknas  
Bredestad sn /Se Hyllen dek av sjö Järvarp Västergård Saknas  
Bredestad sn /Se Hyllingen sjö Karlshult t  
Bredestad sn /Se Julesten gränsmärke Karlstorp t  
Bredestad sn /Se Kalvkärret slåtterkärr Kristineberg gård  
Bredestad sn /Se Krokeliden terräng Krogen lht  
Bredestad sn /Se Kunhultasjön sjö Kvickesborg lht  
Bredestad sn /Se Kuvehall ägomark Källstorp t  
?Anderstorp by Kuvehall berg /Se Labbarp och Björnaryd, se 1 Ebbarp Saknas  
Aneby by Källarelyckan åker Labbarp gård  
Aneby gods Larstorp ägomark Labbhem eller Mariefors, se 1 Mariefors Saknas  
Aneby by Lassatorpet ägomark Labbhem gård  
Aneby gd Lillsjön sjö Larstorp t  
? Aneby hg Ljungarp ägomark Ljungarp t  
Aneby herrgd Lund skogsmark Lundstorp t  
Aneby hg /Se Lundstorp ägomark Läversmålen gård  
Aneby hg /Se Lute tall gränsmärke Mantorp t  
Aneby gods /Se Lysningsliden terräng Mariefors Saknas  
Aneby samh. /Se Mantorp ägomark Mariefors gård  
Aneby gd /Se Micklabo ägomark Munkagård gård  
Aneby m:e /Se Moalyckan ägomark Myrestugan t  
Berga gård Munkabacken kulle /Se Målastugan t  
*Berga gd? Munkakällan källa Målen by  
[Berga] Saknas Munkekällan källa /Se Målsånna Saknas  
*Berga förr gd Målaberg ö Målsånna gård  
*Berga gd el. by Målarmon skogsmark Nordlunda torp  
*Berga försv. ort *Målasjön sjö Norrhemmet t  
Björnarp utjord Norrhemskärret kärr Nybygget t  
Bona gd Nystorp betesmark Orrarp gård  
Bona gästgivaregård Orregöl sjö Orrarp hemman  
Bredestad förr tingsplats, nu by /Se Rikamossen mosse Pottstugan t  
Bredestad sn Rovekärret slåtterkärr Purkan t  
Bredestad sn Rulleberget berg Påtorpet t  
Bredestad by Råbockakällan källa Rosenberg lht  
Bredestad sn Saltebacke terräng Rödjestugan t  
Bredestad by Sandhemsgölen sjö Sandhemmet t  
Bredestad by Sandstorp ägomark Sandliden t  
Bredestad by Sjökärret betesmark Sandstorp t  
Bredestad by Sjösten gränsmärke Skumningen t  
Bredestad by med tingsplats Skrivareberget berg Smedhemstugan t  
Bredestad by Skrivareberget berg Spånshult by  
Bredestad g. Skrålehide skogsmark Svenstorp t  
Bredestad tingsst. Skälet terräng Torenäs t  
Bredestad by Skärbäcken bäck Tyskhemmet t  
Bredestad by Stalpån del av Svartån Uddesbo t  
Bredestad gdr Svanesjön, se Försjön sjö Uddestorp gård  
Bredestad by Svartån å Versås t  
Bredestad poststation /Se Svenstorp ägomark Åkerslund t  
Djärvarp gd Tallesten gränsmärke Ängen t  
Fribjörnarp by Talludden udde Äspelund t  
Germundstorp utjord Tjuvagapet terräng Öja Saknas  
Germundstorp utjord Tummesten gränsmärke Öja gård  
Gummarp gd Uddesbo ägomark Öja Södergård Saknas  
Gummarp by *Ugglebro bro Öjastugan t  
Gärvarp gdr Ugglebron bro Örle by  
Horshaga utjord Vekängen äng Örle by  
Hult gd Vibäckabäcken bäck    
Jularp gd Ängen ägomark    
Jularp by Öhrlabäck bäck    
Jularp by /Se Öjasjön sjö    
Junebäck by /Se Örle lid lid    
Kristineberg gd /Se      
Kristineberg hg /Se      
Kristineberg Saknas /Se      
Labbarp utjord      
Löversmålen hemman      
Lövesmålen gd /Se      
Munkargård förr namn på Kristineberg      
Munkagård, se Kristineberg hg /Se      
Munkagård hg /Se      
Myrestugan torp      
Målen g      
Målen gd      
Målen gd      
Målesånna hmn      
Polestugan torp      
Sågarehemmet torp      
Tyskhemmet torp      
Uddestorp gd      
Öja gd      
Örle by      
Örled by      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.