ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Askeryds socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 490 Naturnamn : 350 Bebyggelsenamn : 212 Naturnamn : 35
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning /Se Askeryd sn Nummerförteckning förteckning
Askeryd sn /Se »aska åå» å Askeryd sn Abrahams mosse Saknas
Askeryd sn *Askeryes gatu Saknas Askeryd sn Assjö välde »skog o mark»
Askeryd socken Assjön sjö Andersbo t Bylingen hage
Askeryd sn /Se Assjön sjö Anderstorp t Bylingsgölen göl
Askeryd sn Assjön sjö Askeryd gård Försjön sjö
Askeryd sn Assjön sjö Assjö prästgård Havregölen Saknas
Askeryd sn Assjön sjö Assjö prästgård gård Husasjön sjö
Askeryd sn Assjön sjö Assjö södergård gård Häradssjön sjö
Askeryd sn Assjön sjö Backhemmet t Härön ö
Askeryd sn Assjön sjö Bergholm t Hästeslid brant backe
Askeryd sn Assjön sjö /Se Bjursön t Jungfruön liten ö
Askeryd sn Assjö Välde »skog och mark» Björkelund t Korpkullarna berg
Askeryd sn Assjö välde »skog o mark» Björkholmen t Kråkan göl
Askeryd sn Assiö välde »skog o mark» Björkäng t Kråkegölen Saknas
Askeryd sn Blackhagen äga Björnslätt t Lillamörken göl
Askeryd sn Blackängen äng Bocksholmen t Långemossen Saknas
Askeryd by o. sn Bordsjöbäcken bäck Bodaskog lht Långnäset udde
Askeryd sn Bordsjöbäcken bäck Bordjö gård Lägern sjö
Askeryd sn /Se Bordsjön sjö Borgen gård Lägern sjö
Askeryd sn Bordsjön sjö Breviken t Marn sjö
Askeryd socken Bredeviken äng Brink t Maränden nordligaste viken av sjön Marn
Askeryd socken Breviken betesmark? Broddsgården bebyggelse Ormgölen göl
Askeryd socken Brink ägomark Brohemmet t Predikstolen berg
Askeryd sn Brink ägomark Broholm t Rasmus hål djup och sumpig sänka
Askeryd socken Brinken ägomark /Se Brokafall gård Rasmussabergen Saknas
Askeryd sn Broddsgårdsmossen Saknas Bron t Spelhestrabäcken bäck
Askeryd sn Broddsgårdsmossen ägomark Brostugan t Spökgölen Saknas
Askeryd socken Brohemmet terräng Bråten t Stigön ö
Askeryd by, socken Bygget ägomark Bålviken t Stolpgölen göl
Askeryd sn Bylingen terräng Bäckhemmet t Storamörken göl
Askeryd sn Bylingsgölen sjö Bäckhemmet t Svartan göl
Askeryd sn Bålviken vik Börnäs gård Svartegölen Saknas
Askeryd sn Bålviksgrundet ö Dala t Sävegöl göl
Askeryd sn Börenäsgölen sjö Djupadal gd Tannesten sten
Askeryd sn Djupaberget udde(?) Djupadal by  
Askeryd sn Duveryd utj Dumstorp t  
Askeryd sn Ekeberget ägomark Duveryd by  
Askeryd sn Ekeberget berg Duveryd t  
Askeryd sn Eldstorp triangelpunkt Duveryd t  
Askeryd sn Eremiten Kristers bönegrotta grotta? Edhult gård  
Askeryd sn Fjölen terräng Ekeberget t  
Askeryd sn Fjölen terräng Eldstorp gård  
Askeryd sn Fjölen terräng /Se Fjölen t  
Askeryd socken *Forsabäcken bäck Forsen t  
Askeryd sn Forsagölen sjö Franshemmet t  
Askeryd sn Fridhem ägomark Fridhem t  
Askeryd sn Fridhemsviken vik Furuskallen t  
Askeryd sn Fruäng äng Fällestugan t  
Askeryd sn Furuskallen berg? Granelund t  
Askeryd sn Försjön sjö Gransnäs t  
Askeryd sn Försjön sjö Granstugan t  
Askeryd Saknas Försjön sjö Grävlingekullen t  
Askeryd sn ?Försjön sjö Gröndalen t  
Askeryd sn Försjön sjö Gröndalen t  
Askeryd sn Försjön sjö Gärdeshemmet t  
Askeryd sn Granelund ägomark Gärdesstugan t  
Askeryd sn Granelund ägomark Gölen t  
Askeryd sn Grävlingeberg berg Gölen t  
Askeryd sn Grävlingekullen ägomark Haga t  
Askeryd sn Gröndalen ägomark Hagalund t  
Askeryd sn Gröndalen ägomark Hagen t  
Askeryd sn Grönlund terräng Hagrida gd  
Askeryd sn Gungorna slåttermad Hagrida gård  
Askeryd sn Gåsafloden vattensamling Hallastugan t  
Askeryd sn Hagen ägomark Herrehagen t  
Askeryd sn Hagstugan terräng Hesterslid gård  
Askeryd sn Havragölen sjö Hjälmsrödjan t  
Askeryd sn Helsikes hål terräng Holma by  
Askeryd sn Herrahagen ägomark Hultarödje gård  
Askeryd sn Herrön äga Hultet t  
Askeryd sn Hjälmgärdet åker Hulu by  
Askeryd sn *Holmaviken vik Hytten torp  
Askeryd sn Hultarödje triangelpunkt Håkansgården bebyggelse  
Askeryd sn Hultarödje triangelpunkt Häggeveden torp  
Askeryd sn Hultet äng Hälla by  
Askeryd sn /Se Hultet ägomark Hästemålen gård  
Askeryd by och sn /Se Husasjön sjö Hästholmen torp  
Askeryd sn /Se Husasjön sjö Höglid gård  
Askeryd sn /Se Husasjön sjö Höglycke t  
Askeryd sn /Se Hussjön sjö Ingevallstorp gård  
Askeryd sn /Se Häradssjön sjö Isaryd t  
Askeryd sn /Se Häradssjön sjö Johannesberg t  
Askeryd sn /Se Häradssjön sjö Johanstorp t  
Asparedha, se Askeryd sn Härön ö Jordkulan t  
Askeryd by Härön ö Justorp t  
Askeryd by Härön ö Karlstorp t  
Askeryd by, sn Härön ö Karstorp by  
?Askeryd gd Härön ö Klinten t  
Askeryd by, sn Hästeslid backe Klockarehemmet t  
Askeryd by Hästeslid landsvägsbacke /Se Klåvan t  
Askeryd by Hästeslidån å /Se Konungsäng by  
Askeryd by Hästholmsgölen sjö Konungsäng hemman  
Askeryd by Hästsjön, se Häradssjön sjö Kråkefors såg  
Askeryd by *Hästön holme Kråkefors t  
Askeryd by Höglycke ägomark Krånglebo bebyggelse  
Askeryd gdr Jons hage skogsmark Kullatorp gård  
Askeryd gd Jordkulan terräng Kullen t  
Askeryd hg Jungfruön ö Kullingberg t  
Askeryd by Jungfruön ö Kunhult gård  
Askeryd gd /Se Kalvabäcken bäck Kvarnen t  
Askeryd hg /Se Karlstorp ägomark Kvarnstugan t  
Askeryd herrgård /Se Kiärsiön, se Skärsjön, Stora o. Lilla sjö Kvarntorpet t  
Askeryd by /Se Killaudden udde Källehult t  
Askeryd poststation /Se Klinten terräng Källeryd t  
Askeryds gärde bebyggelse Klinten berg? Laggebo t  
Askeryds hembygdsgård Saknas /Se Klockdjupet kärr? Larstorp t  
Askeryds kyrkby poststation /Se *Kloque Steenar Saknas Lillahemmet t  
Assjö by Kohagsmossen ägomark Lilla-Lönhult bebyggelse  
?Assjö by Korpakullarna berg Lillaryd t  
Assjö by Korskullen terräng Lillgården gård  
Assjö by Kransabo terräng Lindsbo t  
Assjö by Kransabo skogsmark Linkulla bebyggelse  
Assjö by Kringlan åkerstycke Lutarp Saknas  
Assjö gd Kråkan sjö Lutarp by  
Assjö by med kvarnar Kråkefors ägomark Lycke t  
Assjö by /Se Kräklan terräng Lyckås t  
Babel torp Kullen ägomark Lönhult by  
Bankhemmet torp Kullen ägomark Mellangården gård  
Björneslätt bebyggelse Kullingsberg berg Modala t  
Bockhemmet Saknas Kullingsberg berg Mohemmet t  
Bordsjö, Södra gd Kunhultasjön sjö Molunda t  
Bordsjö hg Kunhultasjön sjö Mon t  
Bordsjö fideikommissegendom Kunhultasjön sjö Mossen t  
Bordsjö fideikommissegendom Kvarnstugan terräng Mosstugan t  
Bordsjö fideikommissegendom /Se Kvarnstugan terräng Måtorpet gård  
Bordsjö hg Kyrkröret fornlämning Möjefall t  
Bordsjö fideikommissegendom Laderödjan äng Mörkhult t  
Bordsjö hmn Ladgölen sjö Nordlunda t  
Bordsjö gd Ladurödjan äng Norrgården gård  
Bordsjö fideikommissegendom Larödjan skogsmark Norråsen t  
Bordsjö hg Lassarp ägomark Nybygget t  
Bordsjö gd Lassarp ägomark Nystorp t  
Bordsjö fideikommissegendom Lerön ö Närmestorp t  
Bordsjö fideikommissegendom Lerön ö Näset t  
Bordsjö fideikommissegendom Lilla gölen sjö Oron Västra gd  
Bordsjö fidekommissegendom Lille Skirsiön, se Skärsjön, Lilla sjö Oron Östra gd  
Bordsjö fideik. Lillängsviken vik Oron by  
Bordsjö fideikom.-egendom Lillön ö Orostorp t  
Bordsjö hg Lillön ö Perstorp t  
Bordsjö by Lillön ö Perstorp t  
Bordsjö hg Lindsbo betesmark Påland t  
Bordsjö by Ljustorp terräng Ramsvik gård  
Bordsjö gd Luckebäcken gränsbäck Redeby by  
Bordsjö gdr Luffarstenen sten Ropsten t  
Bordsjö fideikommissegendom Lund ägomark Rosenberg t  
Bordsjö fideikommissegendom Lundstorp betesmark Rosendal t  
Bordsjö hg Lycke ägomark Rota gård  
Bordsjö gård Lycke ägomark Roxnäs t  
Bordsjö fideikommissegendom Låckebäcken bäck Ruggemålen t  
Bordsjö fideikommissegendom Låckebäcksvadet vad Råmärket t  
Bordsjö hg Långemossen mosse Råttekulla gård  
Bordsjö hg Långenäsudden udde Rödjestugan t  
Bordsjö hg Lägeln, Västra, se Lägern, Västra sjö Rödjestugan t  
Bordsjö herrgd Lägerbobygden Saknas /Se Rödkullen t  
Bordsjö hg /Se Lägerbobygden trakt omkring sjöar Sandliden t  
Bordsjö hg /Se Lägern, Västra sjö Sandrödjan torp  
Bordsjö herrgård /Se Lägern, Västra sjö Sandtorp torp  
Bordsjö gd /Se Lägern, Västra sjö Selevik gd  
Bordsjö(n) gd /Se Lägern Västra gränssjö Selevik gård  
Bordsjö fideikommiss /Se Lägern, Västra sjö Sevestorp t  
Bordsjö fideikommiss /Se Västra Lägern sjö Sillevik, se 1 Selevik gd  
*Borsio, se Bordsjö hmn Lägern, Västra sjö Sjöamålen gd  
Brink torp Lägern, Västra sjö Sjöamålen gård  
Brokafall by Lägern, Västra sjö Sjöeryd t  
Brokafall gd Lägern Västra gränssjö Sjöhester gård  
Brokafall gd Lägern, Västra Saknas Sjöstugan t  
Brokafall gd Lägern, Västra sjö Skogsholmen t  
Brokafall gd Västra Lägern sjö Skräddarehemmet t  
Brokafall g Lägern, Västra sjö Skyttakvarnen t  
Brokafall gd Lägern, Västra sjö Skyttlingabäck gård  
Brokafall gd Lägern, Västra sjö Skärpan t  
Brokafall gd Lägern, Västra sjö Smedstorp t  
Brokafall gd /Se Lägern Västra sjö Smugefall bebyggelse  
Bron backstuga Lägern, Västra sjö Snickarehemmet t  
Börenäs gård Lägern, Västra sjö Snällebo t  
Börenäs gd Lägern, Västra sjö Spinkhemmet gård  
Börnäs gd Lägern, Västra sjö Spelhester bebyggelse  
Börenäs gd /Se Lägern, Västra sjö Stabberyd t  
»Bøtis bol» fd. gd Lägern, Västra sjö Strömslund t  
*Bötesbolene Saknas /Se Lägern, Västra sjö Stubbarp bebyggelse  
Djupadal lht /Se Lägern, Västra sjö Svanholmen t  
*Dugridh torp Lägern, Västra sjö Svenshem t  
Duveryd by Lägern V:a sjö /Se Svenstorp bebyggelse  
*Duvoryd Saknas Lägern, Västra sjö /Se Säldefall t  
Duveryd torp Lägern, Västra sjö /Se Sällstorp t  
Dufveryd torp Läjern, Västra, se Lägern, Västra sjö Södergården bebyggelse  
Duveryd torp /Se Löjehagen kohage Södramålen t  
Duveryd tp /Se Lönneberget berg Sörviken t  
Edhult hg Lönnehagen äga Söråsen t  
Edhult herrgård Marn sjö Sörängen t  
Edhult herrgård Maren sjö Tingshall t  
Edhult herrgård Maren sjö Torrarp t  
Edhult hg Maren sjö Tällåsen t  
Edhult herrgård Maren sjö Vallstorp t  
Edhult hg Maren sjö /Se Vära bebyggelse  
Edhult by Markalyckan ägomark Västergården gård  
Edhult hg Marken skogsmark Västorp bebyggelse  
Edhult Saknas Marken skogsmark Västorp gd  
Edhult by /Se *Marsbron bro Åkersberg t  
Edhult gd *Marsbron bro Åmarp t  
Edhult gd Marsbron bro Åsnaryd bebyggelse  
Edhult hg Marsbron bro Åstugan t  
Edhult hg *Marsöoset Norra bäckmynning Ägersryd by  
Edhult gd *Marsöoset Södra mynning i sjö Älverstorp t  
Edhult hg *Millaren? vik Äsevad bebyggelse  
Edhult gd /Se Moaviken vik Äsperyd t  
?Eldstorp by *Modalabäcken bäck Äsperödjan t  
?Eldstorp by Modalagölen sjö Ödarp bebyggelse  
?Eldstorp by Molunda terräng Östergården gård  
?Eldstorp by Molunda sankmark Östorp t  
Eldstorp gd Mossön ö Överstorp t  
Eldstorp by Mossön ö    
Eldstorp by /Se Mossön ö    
Eldstorp by /Se Målaön ö    
Eldstorp by /Se Mörkgölen sjö    
Eldstorp by /Se Mörkgölen, Stora sjö    
*Elofsthorp Saknas Mörkhultsviken vik    
»elofsthorp» beb. Norrmon skogsområde    
[Elofstorp] Eldstorp torp Norrmon skogsmark    
*Elofsthorp Saknas /Se Norrsjön, se Kunhultasjön sjö    
»fiælansaas» försv. beb.? Norsjön, se Kunhultasjön sjö    
Fureskallen torp Notö ö    
Furskallen torp Notö ö    
Grankärr Saknas *Nybro bro    
?*Grankärr försv. gd /Se *Nybro gräns bro    
»Gregorssa bool» fd. gd *Nybro bro    
»gregorssa bool» förr gd /Se *Nybro bro    
*Gregorsbol Saknas /Se Nybro ägomark    
Gölen bebyggelse Nybro ägomark    
Hagrida gård *Nyebro bro    
Hagrida gård Nyebro bro    
Hagrida gd Nymossen ägomark    
?Hagrida gd /Se Nymossen ägomark    
?Hagrida gård Näsaudden udde    
Hagrida utjord Näsaviken vik    
Hagrida gd /Se Ola hål terräng    
Hagrida gd /Se Ola hål terräng    
Hagrida gd /Se Olahål vik    
Hagrida gd /Se *Orosbäcken bäck    
Hagrida gd /Se *Orosön Lilla ö    
Hagrida gd /Se Orotorp ägomark    
[Heemwidabygdh] Saknas Oxebrotskällan källa    
*Heemwidabygdh Saknas /Se Oxrödjorna beteshage    
*Heemwidhakolle gd? Parkelabo ägomark    
Hesterslid gd /Se Parkelabo ägomark    
Hesterslid gd /Se Pinte udde udde    
Hesterslid gd /Se Predikstolen skogsmark    
Hjortkullen hemmansdel Prutan ägomark    
Hjälmserydsstugan bebyggelse Prutan ägomark    
Hjälmsrödjan torp Prutemo terräng    
Holme by Prutemo skogsmark    
Holma by Påland ägomark    
Holma by Rasmusahål skogsmark    
Holma gd Rese sten gränssten    
Holma by Rese sten gränsmärke    
Holma by Ropsten strandområde    
Hultarödje gd Ropsten terräng    
Hultarödje gd Rothem ägomark    
Hulu by Rothem ägomark    
Hulu by Roxnäs sankmark    
Hulu by Ruggemålen strandområde    
Hulu by Ruggemålen terräng    
Hulu by Rusen terräng    
Hulu gd Råmärkeön ö    
Hulu by /Se Rävaberget berg    
Hytten torp /Se Sandliden ägomark    
*Häggabol del i Edhult, hg Seleviksön, se Jungfruön ö    
[Häggabol] Saknas Selltorpsgölen göl    
*Hägvidsmålen förr torp Selltorpsgölen sjö    
Hälla by Sjöstugan terräng    
Hälla gd Sjöstugeviken vik    
Hälla lht /Se Skogsholmen terräng    
Hästemålen gd /Se Skyttlingebäck triangelpunkt    
Hästholmen torp Skälesund natn.    
Högelid Saknas Skälesund natn    
Ingevaldstorp gd:ar Skälsbäcken gränsmärke    
Ingevaldstorp by Skälsbäcken gränsmärke    
Ingevalstorp gd Skärpan terräng    
Ingevallstorp by /Se Skärpan terräng    
*Karlstorpe, se Karstorp by Skärsjö mad(er) äga    
Karstorp by /Se Skärsjön, Lilla sjö    
Karstorp by Skärsjön, Lilla sjö    
Karstorp by Skärsjön, Lilla sjö    
Karstorp by Skärsjön, Lilla sjö    
Karstorp by Skärsjön, Lilla sjö    
Karstorp by Skärsjön, Stora el. Lilla sjö    
Karstorp by Smörstättan gränsmärke    
Karstorp by Snällebo terräng    
Karstorp by Snällebo terräng    
Karstorp by Soliden äng    
Karstorp by Spelhesterbäcken bäck    
Karlstorp torp Späckavadsbäcken bäck    
Karstorp gdr Spökgölen sjö    
Karstorp by /Se Stabberyd terräng    
Klovsten bebyggelse Stabberyd terräng    
Konungsäng by Stigön ö    
Konungsäng by Stigön ö    
Konungsäng by Stigön ö    
Konungsäng by Stockholmskärret kärr    
Konungsäng gd Stolpaliden terräng    
Konungsäng by /Se Stolpgölen sjö    
Korskällan bebyggelse Stora gölen sjö    
Kristers rike namn på Askeryds hembygdsgård /Se Stugön ö    
Kunhult gård Stugön ö    
Kunhult gd Stugön ö    
Kunhult gd Stugön ö    
Kunhult gd Stugön ö    
Kunhult gd Svanesjön, se Försjön sjö    
?Kunhult gård Svanholmen terräng    
Kunhult by Svanholmsgölen tjärn    
Kunhult gd /Se Svartan sjö    
Kunhultestugan bebyggelse Svensbo ägomark    
»litlathorp» beb. Svensbo betesmark    
*Litlathorp torp Svenshem ägomark    
Lutarp by Sågdammen damm(?)    
Lutarp by Sågdammen damm    
?Lutarp by Sällstorp terräng    
?Lutarp by Söravik »park»    
?Lutarp by Sörgårdsmossen betesmark    
Lutarp by Tannesten sten    
Lutarp by Templet sankmark    
Lutarp gdr Tingshall ägomark    
Lutarp by Trolludden udde    
Lutarp by *Tyskön ö    
?Lutarp Saknas /Se Tärnösten gränsmärke    
Lutarp gdr /Se Udden utjord    
Lutatorps rättaredöme Saknas Ulvakulla natn    
Lutsthorp se Lutarp by Ulva källa källa    
*Lägernässe Byy by Ulvasund natn.    
Lönhult by Ulvanäset näs    
Lönhult by Väldebäcken bäck    
Lönhult gdr Väldebäcken bäck    
Lönhult torp Väldet skogsmark    
Lönhult gdr Vällingbäcken bäck    
Lönhult gdr Väratorpet ägomark    
Lönhult by Väratäppan ängkärr    
Lönhult gdr /Se Wäster Läyern, se Lägern, Västra sjö    
*Lönmo Saknas Wäster Läÿeren Lacus, se Lägern, Västra sjö    
?*Lönmo Saknas Wester Lejern, se Lägern, Västra sjö    
*Lööffmoo trol. = *Lönmo, se *Lönmo Saknas Wästre Lägen se V. Lägern sjö    
*Lövmo Saknas Åmarp, Lilla terräng    
Möjefall hemman Åsängen ägomark    
Mörkhult torp Åsängen äng    
»Nodbomale» gård Åsängen skogsmark    
*Ohlstorps Herregård Saknas Ängalyckan ägomark    
*Olafsthorp torp Äskelyckan åker    
»Olafsthorp» tp /Se Äspudden udde    
»olipsthorp» Saknas Östermon skogsområde    
Olstorpastugan bebyggelse Östermon skogsmark    
Oron, Västra o. Östra byar      
Oroen hmn /Se      
Persbol (Pedersbol) gård      
Pruta torp      
Prutan bebyggelse      
Prutan torp      
Påland torp      
*Pädarsbol gd f.d.      
Ramsvik gd      
Ramsvik gd      
Ramsvik gård      
Ramsvik gd /Se      
Ra:swik, se Ramsvik gd      
?Redeby by /Se      
Redeby gård      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by      
Redeby by /Se      
Redeby by /Se      
Redeby by /Se      
Redeby by /Se      
Ropsten torp      
Rosendae torp      
Ruggemålen bebyggelse      
*Ryd ödetorp      
[Rydh] Saknas      
Råttekulla gd /Se      
Selevik gdr /Se      
*Sigvidhabol Saknas /Se      
»Siwrdha bool» fd. gd      
[Siwidha bool] Saknas      
Sillevik by      
Sillevik hmn      
*Siparp Saknas      
Sjöamålen hmn      
Sjöemålen by      
Sjömålen by      
Sjöemålen by      
Sjöemålen by      
Sjöemålen by      
Sjöemålen by /Se      
Sjöhester gd /Se      
*Skinnarebo förr ödetorp      
*Skogsryd Saknas      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
?Skyttlingebäck gd:ar      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingebäck by      
Skyttlingabäck gd:ar /Se      
Skyttlingebäck gd /Se      
Skøtningabok, se Skyttlingebäck by      
Smugefall lht /Se      
Smygefall gd      
Spelhester gd      
Spelhester gd      
Spelhester gd      
Spelhester gd /Se      
Spelhester gd /Se      
Spinkhemmet Saknas      
Stillingabæk by      
?Stubbarp gd      
Stubbarp g      
Stubbarp gd      
Stubbarp gd /Se      
?Svenstorp gård      
?Svenstorp gd      
Svenstorp gård      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp g.      
Svenstorp gd      
Svenstorp gd      
Svenstorp g.      
Svenstorp gd /Se      
*Sårsidan Saknas /Se      
?Söråsen torp      
*Umatorp Saknas      
*Umatorp Saknas      
Uvåsen HT      
Väre gård      
Väre gård      
Väre gd /Se      
Vära gd /Se      
Vära gd /Se      
Vära gd /Se      
Väre gd /Se      
Yarsmala torp      
Ydhulth, se Edhult gd      
Västorp by      
Västorp by      
Västertorp by      
Västorp by      
Västorp gd och lht /Se      
?Åmarp t      
?Åmarp t      
Åmarp torp      
Ås utjord      
Åsen torp      
*Åsen Saknas      
Åsen torp      
*Åsen torp      
*Åsen beb.      
Åsen by      
Åsen torp      
Åsen by      
Åsnaryd gd /Se      
Ägersryd by      
?Ägersryd by      
Ägersryd by      
Ägersryd by /Se      
Ägersryd gdr /Se      
*Ælgiakulla torp      
*Älgakulla Saknas      
Äljekulla torp      
Äsevad gdr /Se      
Ödarp gd      
Ödarp g      
Ödarp gd      
Ödarp gd /Se      
Ödarpa stuga bebyggelse      
*Øiarsmala torp      
*Öjarsmåla Saknas      
*Öjarsmåla försv. beb.      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.