ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bankeryds socken : Tveta härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 186 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 284 Naturnamn : 542
Bankeryd sn Algutserydssjön sjö Bankeryd sn Nummerförteckning förteckning
Bankeryd sn Assiskulle terräng ?Bankeryd sn Abrahams hacke åker
Bankeryd sn Attarp triangelpunkt Bankeryds socken socken Algutserydsgärdet åker
Bankeryd sn Bergahagen skogsmark Bankeryd socken Algutserydsgölen göl
Bankeryd sn Bergön terräng Bankeryd Saknas Algutserydsgölen Saknas
Bankeryd socken Bergön terräng Bankerydsborna inbyggarbeteckning Allégärdet åker
Bankeryd socken Björnabäcken bäck Alefors saxfabrik Allégärdet åker
Bankeryd sn /Se Björnamossen ägomark Algutseryd gård Amerika åker
Bankeryd sn Blekeberg triangelpunkt Algutseryd bebyggelse Assis kulle höjd
Bankeryd sn Bockabäcken bäck Anneberg bs Attarpabron bro
Bankeryd sn Bockabäcken bäck Aspåsen t Attarpadammen damm
Bankeryd sn Bockabäcken bäck Attarp säteri Attarpahagen skog
Bankeryd sn Bommen terräng Attarp säteri Attarpaån Saknas
Bankeryd sn Borstingen ägomark Backen by Backagärdena åkrar
Bankeryd sn Bosarydsmon skog Backen by Backagärdet åker
Bankeryd sn ?*Brokvarn försvunnen kvarn Bankeryd Saknas Backamo skog
Bankeryd sn Bygget terräng Bankeryd by Backens mo skog
Bankeryd sn Bäckarö ägomark Bankeryd Saknas Backamo skog
Bankeryd Saknas *Djuraberg? (Tjuraberg?) natn? /Se Barnhemmet t Bankagärdet åker
Bankeryd sn Domneådammen del av sjö Bergastugan bs Bastuvekarna åker
Bankeryd sn Domneådammen del av Domneån Berget lht Bergagärdet åker
Bankeryd sn Domneån å Berghem lht Bergagärdet åker
Bankeryd sn Domneån sjö Berghem bs Bergahagen hage
Bankeryd sn /Se Domneån å Berghem lht Bergahagen hage
Bankeryd sn /Se Domneån å Bergstugan bs Berghemsgärdet åker
Bankeryd samh. och sn /Se Domneån å Bergsäter v Berglundsgärdet åker
Bankeryd sn /Se *Dompn, se Dummeån å Björkeberga v Bergmansgärdet åker
Bankeryd sn /Se *Domsbro? bro Björkelund bs Bergmansängen äng
Bankeryd sn /Se Drottningstenen gränssten? Björkelund t Bergåkern åker
Algutseryd gård Drottningstenen terräng Björkelund lht Bergön ö
Algutseryd gd Drösphultagölen sjö Björkhagen v Björkedungen dunge
Algutseryd gård *Dumme bro bro Björkäng lht Björkelundsgärdet åker
Algutseryd gd /Se Dummemosse mosse Bodh gård Björnabäcken bäck
Attarp gård Dummeån å Bod Saknas Björnabäcken bäck
Attarp gård Dummeån å Bohème v Björnabäcken bäck
Attarp gård Dummeån å Bommen t Björnamossen mosse
Attarp gd Dummeån å /Se Bosaryd gård Bockabron bro
Attarp gd Dummeån å /Se Bosaryd by Bockabäcken bäck
Attarp gd Dumn, se Dummeån å Bruket Saknas Bodabiten åker
Attarp gd Dumn, se Dummeån å Bygget lht Bodaliden lid
Attarp gd Dungen ägomark Bygget lht Bodaliden lid
Attarp gd /Se England terräng Bygget lht Bodgärdet åker
Attarp gd /Se England terräng Bäckaryd g.t. Bodsbäcken bäck
Attarp gd /Se Fattigkrog ägomark Bäckastugan bs Bodsledet grind
?Backen by Fiskebäcksviken vik /Se *Bäckebo lht Bodsmon skog
?Backen by Fritiofadalen ägomark Dalaryd bs Borstingen bergsluttning
?Backen by Fällorna skogsmark Dalen lht Borstingen odling
Bankeryd by Granalyckan ägomark Dalskog lht Borstingen åker
»bierkkarydh», se Barkeryd sn Granalyckan terräng Daniels bs Bosarydsbäcken bäck
Bosaryd gd /Se Grantorpamossen ägomark Domnaryd by Bosarydsbäcken bäck
?Bosaryd gd Hallonaberget berg Domnaryd by Bosarydshagen f.d. äng
Bosaryd gd Hovagärdet ägomark Driften Saknas Bosarydsmon skog
Bosaryd g Hästklippan terräng Dungen bs Brantalyckan åker
Bosaryd gd Högalund ägomark Dylyckan bs Brukalyckan åker
Bosaryd gd Högåsen ägomark Döva-Majas bs Brukskällan källa
Bosaryd gd Kaptenskammaren grotta /Se Ekefors fabrik o. v Brunnsgärdet åker
Bosaryd hg Klerebodammen damm *Ekelund t Brunnskärret kärr
Bosaryd gd Klerebodammen sjö Ekerosastugan lht Brunnskärret skog
Bosaryd by Kriken terräng Ekeryd gård Brunnsängen äng
Bosaryd gd /Se Källaregärdet ägomark Ekeryd gård Brunnsängen äng
Bosaryd gd /Se Labbarpaberget berg Ekestugan bebyggelse Brygghusgärdet åker
Bosaryd gd /Se Lillån å Ekestugan bebyggelse Buskhagsgärdet åker
Bosaryd gd /Se Lillån å Eketorp v Byggegärdet åker
*Djuraberg? (Tjuraberg?) bebn? /Se Lillån å Eksäter lht Byledet grind
Domnaryd by Lillån å England bs Bäckabron bro
Domnaryd by Lillån å Fiskarns bs Bäckabron bro
Domnaryd gd Lundängen terräng Fiskartorpet v Bäckabron bro
Domnaryd by Moahagen skogsmark Flasarp gård Bäckagärdet åker
Domnaryd by Mon terräng Flasarp gård Bäckagärdet åker
Domnaryd by Norget terräng Flaskebo bebyggelse Dammhagen hage
Domnaryd by Norget terräng Flaskebo gård Dammkullagärdet åker
Domnaryd by Ollabäcken bäck Flodastugan stuga Dammkullen åker
Domnaryd by Ollabäcken bäck Fridhem lht Danielabron bro
Domnaryd by Rasslefall fors Fridhem lht Danielabäcken bäck
Domnaryd by /Se Rasslefall terräng Fridhem lht Domn strandområde
Domnaryd by /Se Risbro bro Fridhem v Domnsand strandområde
Domnaryd by /Se *Risbro bro Fröjden t Domsand sandstrand
Domnaryd gd:ar /Se Risbrodammen sjö Fröjden lht Domnshamn strandområde
Domnaryd by /Se Risbrodammen sjö Furulund stuga Domnsviken vik
Domnaryd by /Se Rådalen terräng Furulund bs Domnån å
Ekeryd gård Rådalen terräng Furulund bs Dummeån Saknas
Ekeryd gård Rävabackarna terräng Fåfängan förr t Dumsbron Saknas
Ekeryd gård Rävabackarna terräng Fällorna bs Driftagärdet åker
Ekeryd gd /Se Sjöbo ägomark Fällorna t Driftagärdet åker
Flaskebo by Sjövikssjön sjö Föra bs Driften lid
Flaskebo by Skansakällan källa? Granbäck Saknas Driften väg
Foklalesther, se *Fågelhestra t. Skogen skogsmark Granbäck gård Duvekullen äng
*Fågelhester försv. torp Sköttningen åker /Se Granbäck herrgård Dungalyckan åker
*Fågelhuster torp Smala gatan terräng Granshult by Ebbarpabron bro
*Fågelhestra t. Smittermarken skogsmark Granshult by Ebbarpaspången spång
*Fågelhestra Saknas Stampafallet fors Grindstugan bs Ekedal åker
*Fwghelestra tp /Se Sörhagen ägomark Gustafsberg lht Ekelundsgrinden grind
*Fågelhester försv. gd »tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) natn? /Se Göransberg hmd Ekerosagärdet åker
Fågelhestra förr torp /Se Tjuvanabben udde Horstorp gård Ekerydbron bro
Granbäck gd Tjuvanabben näs Horstorp bebyggelse Ekestugebäcken bäck
Granbäck gd *Tjuvenabbe udde Hovastugan lht Ekestugeskogen skog
Granbäck g. Tjuvenabben udde Hovet lht Eskilstorpagärdet åker
Granbäck gd Tomtaberget berg Hulubo lht Fabriksliden lid
Granbäck gård Tomtaberget berg +Hulugård bebyggelse Fattigkrog grind
?Granbäck indr. överstebost. Torpet ägomark Häggeberg f.d. S.T. Fattigkrog jätteek
Granbäck gård Tranebosjön sjö Hällefors S.T. Fisket bro
Granbäck gård Tranemaden terräng Hällstorp bs Flasarpagärdet åker
Granbäck gård Ulvhalla terräng Högalund t Flasarpagärdet åker
Granbäck gd Vattendriften ägomark? Högalund bs Flaskebobäcken bäck
Granshult by Watter Lacus, se Vättern sjö Högåsen t Flaskebohagen äng
Granshult by Vattnet bäck Hörnet förr t Flaskebohagen äng
?Horstorp by Vättern insjö Hörnet lht Flodagärdet åker
Horstorp by Vättnet bäck Hörnet t Flötängen äng
?Horstorp gd   Kappen bs Framgärdet åker
Horstorp by   Karlslätt lht Framgärdet åker
*Hulebo kvarn kvarn   Katrineholm lht Fröjdagärdet åker
Klerebo gd   Klerebo gård Fröjdahagen hage
Kler(e)bo gd /Se   Klerebo bebyggelse Fröjdavägen väg
Klerebo gd /Se   Klerefors fabrik Fårabetet hage
Klerebo gd /Se   Klefven t Fårabetet hage
*Klerebo kvarn kvarn   Kleven lht Fåragärdet åker
Kler(e)fors kvarn /Se   Klockaregård hmd Fårahagen hage
Klerefors fabr. /Se   Kohagen bs Fägateliden lid
Klerefors valsullsfabrik (f.d. kvarn) /Se   Kolaryd gård Fällebacken Saknas
Kolaryd by   Kolaryd by Fällebrinken Saknas
Kolaryd by   Kolaryds knektatorp S.T. Fällorna åker
Kolaryd by   Kolaryds kvarn bebyggelse Fällorna åker
Kolaryd gd /Se   Kolaryds kvarn avs. Föradalen hage
Kortebo gd   Kortens lht Föregärdet åker
Kortebo gård   Krabberyd bebyggelse Gastakullen berg
Krabberyd by /Se   Krabberyd gård Getabäcken bäck
Labbarp by   Kroken lht Granalyckan åker
Labbarp by   Kroken t Granbäckagärdet åker
Labbarp by   Kullatorp v Granbäckaängen äng
Måleskog by   Kullen bs Granbäcksliden lid
Målskog gd   Kvarnen kvarn Granhagsgärdet åker
Måleskog by   Kvarngården avs. Granshultsbron bro
Måleskog by   Källarp S.T. Granshultsbäcken bäck
Målskog by   Källhagen bs Granshultsgärdet åker
Målskog hg /Se   Labbarp gård Granshultsmarken hage
Månseryd hg   Labbarp Saknas Granshultsängen åker
Månseryd gd   Landskaja v Grantorpamossen mosse
Månseryd gård   Ledstugan bs Granåkern åker
Månseryd herrgd   L:a Ekeryd stuga Gravalyckan åker
Månseryd hg /Se   Lillegård gård Gravkullagärdet åker
Månseryd gd /Se   Lillegård bebyggelse Gårdshagen hage
*Mölneryd Saknas   Lillegård bebyggelse Gårdshagen hage
*Mölnaryd t.?   Lilltuna lht Gårdshagen äng
*Mölnaryd Saknas   Lillåsen lht Gårdshagen? hage
*Piksthorp Saknas   Ljungarp lht Hagagärdet åker
Rukarp gård   Ljunghem lht Hallonaberget berg
Rya by /Se   Lundas bs Hopamarken hage
Stibberyd beb. /Se   Lunden lht Horstorpsgärdet åker
Svinhaga by   Lunden lht Hovagärdet åker
Svinhaga gd   Lunden t Humlagården dunge
Svinhaga by   Läsäng bs Humpen åker
Svinhaga by   Iliastugan bs Hundåkern åker
Svinhaga by /Se   Johanstorp lht o. såg Hundåsen ås
Svinhaga by /Se   Madbacken t Husagärdet åker
Svinhaga, Stora förr namn på Sjövik   Madkroken bs Hålängslyckan åker
Svinhaga, Lilla gd   Mariedal avs. Hägnagärdet åker
»tiura:biærh:e» (a:tiura:biærh:e) bebn? /Se   Markaberget bs Hägnalyckan åker
Tokeryd gd   Mellangård gård Hägnen hage
Tokeryd utjord   Mellangård bebyggelse Hägnen äng
Tokeryd utjord   Mellangård gård Hälleforsagärdet åker
Tokeryd gd /Se   Mellangård bebyggelse Hälsokällan f.d. källa
Tornaryd indr. militieboställe   Moen lht Hängflyet kärr
?Tornaryd gd   Mohemmet bs Hästhagalyckan åker
?Tornaryd gd   Mohemmet bs Hästhagen skog
Tornaryd indr. militiebost.   Mon t Hästhagen hage
Tornaryd gd   Mosebacke bs Hästklippan berg
Tornaryd gd   Mostugan lht Hästklippan berg
Tornaryd gd   Målskog Saknas Höga lid Saknas
Tornaryd gd   Målskog Saknas Höga renen åker
Tornaryd gård   Målskog Saknas Högelid lid
Tornaryd gd   Målskog bebyggelse Högåsagärdet åker
Tornaryd indr. militiebost.   Målskog bebyggelse Höjgärdet åker
Tornaryd gd /Se   Månseryd säteri Hörnagärdet åker
Tornaryd gd /Se   Månseryd herrgård Hösängen hage
Tornaryd gd /Se   Norge förr t Hösängsgärdet åker
Torp gd   Norlyckan bs Iliagärde åker
?Torp gd   Norregård gård Intaget äng
Torp hg   Norrgård bebyggelse Jungfruviken Saknas
?Torp gd   Norrängen t Jämmerdalen äng
Torp hg   Norrängen t Jättastenen flyttblock
Trånghalla hgd   Nyarp gård Kapten Elins Grotta bergsgrotta
Trånghalla hg   Nyarp bebyggelse Kapen Elins grotta Saknas
Trånghalla gård   Nybygget t Kattedammen äng
Trånghalla gård   Nybygget lht Kiddhagen hage
Trånghalla herrg.   Nybygget t Kleinafallet vattenfall
Trånghalla hg /Se   Nydala t Klereboberget berg
    Oset lht Klerebovägen väg
    Oset handelsträdgård Klevabergen berg
    Petters bebyggelse Klevahagen hage
    Piltorpet f:d. S.T. Kleven berg
    Prinseryd Saknas Knallafallet vattenfall
    Prinseryd bebyggelse Knektahagen hage
    Prinsfors fabrik Knektatorpet åker
    Prinsfors avs Knektatorpet åker
    Prinsfors avs, fabrik Knektaängen äng
    Prinsfors hp Knäppet vägskäl
    Printzeryd gård Kohagen hage
    Prästgård gård Kohagen hage
    Ransberg gård Kohagsbacken åker
    Ransberg bebyggelse Kohagslyckan hage
    Rickarp by Kohagslyckan åker
    Rickarp gård Kolarydsgärdet åker
    Rydala lht Kolarydsgärdet åker
    Rödjorna bs Kolarydsvägen väg
    Rödjorna t Komarkagärdet åker
    Rödjorna t Komarken hage
    Sandkvistens bs Krabberydsstenen minnessten
    Sandvik lht Kriken skog
    Sigfridsro lht Krockehagen hage
    Sjöbo lht Krogabron bro
    Sjöbo t Krogadalen dal
    Sjövik Saknas Kråkberget berg
    Sjövik gård Kullagärdet åker
    Sjöåkra bebyggelse Kvarnabron bro
    Sjöåkra gård Kvarnagärdet åker
    Sjöåsen bs Kvarnakullabron bro
    Skansen lht Kvarnakullen åker
    Skinnkärr Saknas Kvarnastigen stig
    Skinkärr gård Kvarnavägen väg
    Skinnkärr bebyggelse Kvarndammen damm
    Skirebo gård Kyrkebron bro
    Skirebo bebyggelse Kyrkegärdet åker
    Skogatorpet t Kyrkegärdet åker
    Skogslund t Kyrkekällan källa
    Skogslund f.d. S.T. Kyrkeliden lid
    Skogslund bs Kyrkliderna Saknas
    Skogsvik lht Kyrkelyckan åker
    Slätten f.d. S.T. Kyrkevägen väg
    Solberga v Källaregärdet åker
    Solhyddan v Källaregärdet åker
    Stampen t Källaregärdet torp
    Stampen Saknas Källarelyckan åker
    Stibberyd f.d. gård Källebiten hage
    Stjärnvik lht Källerumpen väg
    Stom gård Källhagaledet grind
    Stom bebyggelse Källhagen hage
    Stubben bs Källhagsgärdet åker
    Stubbhagen t Källängen äng
    Stubbhagen t Källängslyckan åker
    Svenstorp bs Kärrängen hage
    Svinhaga Saknas Kärrängen äng
    Svinhaga gård Kärrängsgärdet åker
    Svinhaga, Lilla Saknas Labbarpaberget berg
    +Svenhaga Stora bebyggelse Labbarpagärdet åker
    Södergård bebyggelse Labbarpahagen hage
    Södregård gård Labbarpaskogen skog
    Tomten stuga Labbarpsberget berg
    Tornaryd gård Labbarpsgärdena åkrar
    Tornaryd Saknas Ladugårdsbäcken bäck
    Torp gård Ladugårdsgärdet åker
    Torp Saknas Ladugårdsgärdet åker
    Trånghalla, se Ulvhalla Saknas Ladugårdshagen hage
    Trånghalla poststation Ladugårdsängen äng
    Trånghalla herrgård Lallerydsbäcken å
    Trånghalla gård Lertaget åker
    Tröka v Lertaget lertag
    Tubbarp lht Lidaåkern åker
    Tubbarp kronoutjord Lillegärdet åker
    Tuvan lht Lillegärdet åker
    Tuvan v Lillgärdet åker
    Täppan v Lillån å
    Uddeberg lht Lillån Saknas
    Ulvhalla Saknas Lillåsbron bro
    Ulvsbo v Lillåsen ås
    Uttersberg Saknas Lillängen äng
    Utås v Lillängen äng
    Vinden bs Lillängsgärdet åker
    Vrån t Lillängsgärdet åker
    Vägen lht Lindhultsbron bro
    Västergård gård Ljungbergsgärdet åker
    Västergård bebyggelse Ljungängen äng
    Västergård gård Logagärdet åker
    Västergård bebyggelse Lundängen äng
    Västerås t Lyckan gärde
    Åbo lht Lyckorna åker
    Åkershult lht Långagärde åker
    Åtorp t Långskiften åker
    Åtorp lht Madagärdet åker
    Ängadal v Madagärdet åker
    Öen lht Maderna hagar
    Östergård gård Magnisa skog skog
    Östergård hmd Markaberget berg
    Östergård bebyggelse Markberget berg
    Öster o. Klockaregård = Prästgård Saknas Markabergsgärdet åker
      Marken skog
      Marken skog
      Marken åker
      Markängen äng
      Mejerigärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Moabitarna åkrar
      Moahagen skog
      Moen skog
      Moen skog
      Mogärdet åker
      Mohemsmossen mosse
      Moledet f.d. grind
      Molyckan åker
      Mon skog
      Mossagärdet åker
      Mossaliden lid
      Mossen åker
      Mossen åker
      Målskoglyckan åker
      Målskogsgärdet åker
      Månserydsgärdet åker
      Nolgärdet åker
      Nolgärdet åker
      Nolängen äng
      Nolängen äng
      Nolängen äng
      Nolängsgärdet åker
      Norget utäga, förr torp
      Norgärdet åker
      Norgärdet åker
      Norkällan källa
      Norkällorna kärr
      Norkärret hage
      Norkärret mosse
      Norlyckan åker
      Normarken skog
      Norre kålgården åker
      Norrängen åker
      Nyarpaberget berg
      Nyarpaberget berg
      Nyarpagärdet åker
      Nydalagärdet åker
      Nydalaspången spång
      Odlingen åker
      Ollabäcken Saknas
      Ollängen hage
      Oxbetet hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen skog
      Oxhagsberget berg
      Oxmarkagärdet åker
      Oxmarken hage
      Parken hage
      Parken hage
      Pettersgärdet åker
      Pettersledet grind
      Petterslyckan åker
      Pilagärdet åker
      Pilamon hage
      Prinserydsbron bro
      Prinserydsledet grind
      Prinsfors vattenfall
      Ransbergsgärdet åker
      Ransbergsgärdet åker
      Rasslefall vattenfall
      Rasslefall Saknas
      Ryttaremarken skog
      Rådalen äng
      Rådalen f.d. äng
      Rådalsvägen väg
      Rävabackarna berg
      Röjstugebron bro
      Sablabron bro
      Sablabrogärdet åker
      Sablaliden Saknas
      Samhagen hage
      Samhagen äng
      Samhagen äng
      Sandliden lid
      Sandliden Saknas
      Sandstensberget udde
      Sibirien åker
      Sjöbogärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjökärret kärr
      Sjökärret äng
      Sjömon utskog
      Sjöviksgärdet åker
      Sjövikssjön sjö
      Skansagärdet åker
      Skansagärdet åker
      Skansagärdet åker
      Skansakällan källa
      Skansen bergskant
      Skansen bergskant
      Skiften skog
      Skifterna åker
      Skireboledet grind
      Skirebovägen väg
      Skogagärdet åker
      Skogatorpslyckan åker
      Skogen hage
      Skogen hage
      Skomakarelyckan åker
      Skyttningen åker
      Skyttningen äga
      Slåttaängen äng
      Slätaberg berg
      Smala gatan fädrift
      Smalåkern åker
      Smedjeberget berg
      Smedjegärdet åker
      Smedsgärdet åker
      Smedstorpslyckan åker
      Sniketäppan äng
      Solskensberget berg
      Stadsgärdet åker
      Stadsliderna lider
      Stadsängen äng
      Stallsgärdet åker
      Stampafallet vattenfall
      Stampavägen väg
      Stampen vattenfall
      Stenhammaren fors
      Stenklämman åker
      Stibberydsbackarna Saknas
      Stibberydsbergen Saknas
      Stibberydsgärdet åker
      Stocken spång
      Stjärnviksgärdet åker
      Storagärdet åker
      Storagärdet åker
      Storegärdet åker
      Storehage hage
      Store kohage hage
      Storängen hage
      Storängen äng
      Storängsgärdena åkrar
      Storängsgärdet åker
      Storängsgärdet åker
      Storängsmossen mosse
      Strutalyckan hage
      Strutalyckan åker
      Strutängen äng
      Strutängsbäcken bäck
      Strutängsgärdet åker
      Stubbalyckorna åkrar
      Stugelyckan åker
      Styvagärdet åker
      Surpölen bs
      Svinahagen hage
      Svinahagsgärdet åker
      Svinahagssjön Saknas
      Svinhagsgärdet åker
      Svinhusagärdet åker
      Svinhusgärdet åker
      Svältorna åker
      Sågagärdet åker
      Söderbergsudden udde
      Södre hage hage
      Södre kålgården åker
      Sörbergsgärdet åker
      Sördammen avs
      Sörgårdsspängerna spänger
      Sörgärdet åker
      Sörgärdet åker
      Sörlyckan åker
      Sörmarken hage
      Sörmarken hage
      Sörängen äng
      Sörängen äng
      Sörängsgärdet åker
      Tjuvahålet däld
      Tjuvanabben udde
      Tjuvnabben udde
      Tjuvanabben udde
      Tjuvanabben udde
      Tjuvanabben grund och fiskeplats
      Tokerydhagen hage
      Tokerydsgärdet åker
      Tomtaberget berg
      Tomten åker
      Tomten äng
      Tomterna åker
      Tomterna äng
      Tornarydsgärdet åker
      Tornarydshagen hage
      Torparebetet hage
      Torpet åker
      Torpet åker
      Tranebosjön Saknas
      Tranemaden mad
      Trekanten åker
      Tresnippen åker
      Trollabäcken bäck
      Trånghallagärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädslyckan åker
      Trökagärdet åker
      Trökahagen hage
      Tunabogärdet åker
      Tunabovägen väg
      Täppan hage
      Uddeberg udde
      Ugglebron bro
      Vattendriften vadställe
      Vattendriften väg
      Visingsögärdet åker
      Västergärdet hage
      Västergärdshagen hage
      Västermarken betesmark
      Västermarken hage
      Västermarken hage
      Västermarken hage
      Västeråsmarken skog
      Västra landsvägen Saknas
      Vättern insjö
      Vättnet bäck
      Vättnet källa
      Vättnesmossen mosse
      Ågärdet åker
      Ågärdet åker
      Åkershultshagen hage
      Åmaden mad
      Åmaderna mader
      Åveken mad
      Åveken äng
      Åängen kärr
      Åängen äng
      Ällbergsliderna lider
      Älängen hage
      Ängaberget berg
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet åker
      Ängakällan källa
      Ängaliden lid
      Ängalyckan åker
      Ängalyckan åker
      Ängamossen mosse
      Ängavägen väg
      Ängen hage
      Ängen hage
      Ärrhagen hage
      Äspåsen åker
      Ön hage
      Östergärdet åker
      Östergärdet åker
      Östra landsvägen Saknas
      Övergången stock

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.