ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skärstads socken : Vista härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 551 Naturnamn : 245 Bebyggelsenamn : 457 Naturnamn : 577
Skärstad sn Bengtagölen sjö Skärstad sn Andreasalyckan Saknas
Skärstad sn Blackorna skogsmark Skärstad sn Arrehägnen Saknas
Skärstad sn Boabacken skogsmark Skärstad sn Arrehägnslyckan torp
Skärstad socken *Bockasten gränsmärke Adelsvärdska skolan Saknas Backagärdet Saknas
Skärstad socken Bockåsen höjd Alarp gård Backagärdet Saknas
Skärstad sn Bondakällan källa Alelund lht Backebo hål sumpmark
Skärstad socken Bosgårdsviken vik Algutstorp Saknas Baggaberget berg
Skärstad sn Bredskiften ägomark Algestorp gård Baldershage slåttermark
Skärstad sn *Brokasten gränsmärke Anderstorp lht Bastelyckan Saknas
Skärstad sn *Bäcka sten gränsmärke Anneberg lht Bastängen äng
Skärstad sn Dammen damm? Anneberg bs Bengtagölen Saknas
Skärstad sn Dammen, Lilla damm Aspelund lht Bergagärdet Saknas
Skärstad sn Dammen, Stora kärr Augusteborg lht Bergagärdet Saknas
Skärstad sn Djupängen sumpmark Augustenborg lht Bergagärdet Saknas
Skärstad sn Drättinge hult skogsmark Backebo bs Bergahagen slåttermark
Skärstad sn Dynamitkullen höjd Backen lht Bergalyckan Saknas
Skärstad sn Dånerna skogsmark Bakslänga hemmansdel Berghems dammar förr dammar, nu odlade
Skärstad sn Dånängen, Stora ägomark Becksmällan lht Bjälkeledshage slåttermark
Skärstad sn Dånängsbäcken bäck Bergelund lht Blackerna betesmark
Skärstad sn Edeskvarnaviken vik Berghaga = Berghagen Saknas Boabacken berg
Skärstad sn *Edeskvarna ån å Berghagen lht Boaberget berg
Skärstad sn Edeskvarnsån, se Haneforsån å /Se Berghem by Bockabacken betesmark
Skärstad sn Edstorpet skogsmark Berghemsgatan bs Bockåsakärret Saknas
Skärstad sn Eds å vattendrag Berghälla lht Bockåsen berg
Skärstad sn *Eds å vattendrag Bergsdal lht Boholmen betesmark
Skärstad sn Ennäset terräng Bergsäter lht Bommelyckan Saknas
Skärstad socken *Eskilsæng jordlott Bergsäter lht Bonnakällan källa
Skärstad sn *Eskils äng äng Bergsätra lht Bonnakällan Saknas
Skärstad socken *Eskilsäng äng Björkeberg lht Bosgårds ryd äng
Skärstad socken Fjällagölen tjärn Björkelund lht Bredskften gärde
Skärstad socken Fredstorp betesmark Björkelund lht Bredängen äng
Skärstad socken Funkaberget berg Björkelund lht Bredängen Saknas
Skärstad sn Fåglarödjan terräng Björkenäs lht Broalyckan Saknas
Skärstad sn *Fågla sten gränsmärke Björkenäs torp Brobyholmsliden backe
Skärstad sn Förberget berg Björkhyddan lht Brodalslyckan Saknas
Skärstad sn »Geistr», senare Gester namn på ett försv. vattendrag /Se Björkliden lht Broängen äng
Skärstad sn /Se Gilebosjön, se Pukasjön sjö Björstorp gård Brunnsgärdet Saknas
Skärstad sn Gilebosjön sjö Blåsåsen hemmansdel Brunnsgärdet Saknas
Skärstad sn *Gile bro kavelbro Blåsåsen, Lilla lht Brunnshagarna slåttermark
Skärstad sn *Gile hall, Norra gränsmärke Bockebo gård Bråssalindorna åkrar
Skärstad sn *Gile hall, Södra gränsmärke Borg Saknas Brännemon Saknas
Skärstad sn Grön gölen göl Bosgård by Bunn gärde
Skärstad sn Gröngölen tjärn Bostorp lht Byxorna åker
Skärstad sn *Gubbesten gränsmärke Botorp gård Bålaberget berg
Skärstad sn Gullåsberget berg Bradeborg lht Bäckagärdet Saknas
Skärstad sn Gunnlavad terräng Bretstorp gård Bäckalyckan Saknas
Skärstad sn *Halladreth fiskevatten Broby lht Dalavadet mad
Skärstad sn Halvtyskemossen mosse Brobyholm lht Dalavadsgärdet Saknas
Skärstad sn *Hanafors fors Broddstorp gård Dammen gärde
Skärstad sn Hanefors-ån eller Edekvarnsån å Brostugan hemmansdel Dammen gärde
+Skärstad sn Hanefors-ån å Broängen lht Dammsgärdet Saknas
Skärstad sn Haneforsån å /Se Brunkulla gård Dammshagen förr slåttermark, nu odlad
Skärstad sn Harget ägomark Bäckadal lht Dammskullarna kullar
Skärstad sn Heden terräng Bäckadal lht Djupängen äng
Skärstad sn Heden betesmark /Se Bäckalyckan lht Drillalyckan Saknas
Skärstad sn *Helvetesdräkt fiskeplats Bäckalyckan lht Drättinge hult skogsmark
Skärstad sn Hjortronmossen mosse Bäckelyckan bs Dånerna dal
Skärstad Saknas Hukarp triangelpunkt Bäckanäs lht Dånängsbäcken bäck
Skärstad sn Huleberget berg Bäckastugan bs Dämmbacken kulle
Skärstad sn Hultgapet terräng Bäcken hemmansdel Ekebacken betesmark
Skärstad sn Hulvestorpagölen sjö Bäcken avs Ekedal lht
Skärstad sn Häggekärret kärr Bönarp gård Ekholmakalgården åker
Skärstad sn Hägnen ägomark Charlottenberg lht Ekekullagärdet Saknas
Skärstad sn Hängslalyckan ägomark Dalen t Ekerödjorna gärde
Skärstad sn *Hängsten gränsmärke Dalen torp Ekkullaliden sluttning
Skärstad sn *Häradsberget berg Dalskog lht Enebacken kulle och dunge
Skärstad sn *Häradsbäcken uttorkad bäck Dalskog lht Ennäset betesmark
Skärstad sn Hästabacken berg Deragården bebyggelse Eskilstorpahägnen betesmark
Skärstad sn Hästaberget berg Djärvastugan bs Fagerriket betesmark
Skärstad sn Hästeberget berg Drättinge gård Fajåkern Saknas
Skärstad sn *Hästestall mosse Eckersberg = Ekeberg Saknas Farmorshage slåttermark
Skärstad sn /Se Hästhagen terräng Ed lht Fattigstugan Saknas
Skärstad sn Hävden skogsmark Edesberg lht Fattigstugeliden Saknas
?Skärstad sn Hävderna berg? Edeshål kvarn Fjällagölen Saknas
Skärstad sn Högaberg berg Edeskvarna Saknas Fjällamossen mosse
Skärstad sn Högaberget berg Edeskvarna by Fjällhängslen betesmark
Skärstad sn Höjden berg Edeslund lht Flaggansåkrarna Saknas
Skärstad sn Ilebosjön sjö Edesäng lht Flaten gärde
Skärstad sn /Se *Ingeboravad kärr Edet by Flinkagärdet Saknas
Skärstad sn Jarlsbo ägomark Edet Halla gård Flinkarödjan betesmark
Skärstad sn /Se Jumpa trädgård Edet Per gård Flogärdet Saknas
Skärstad sn *Kiddesten gränsmärke Edet, Stora gård Flokagärdet Saknas
Skärstad sn Kisteberget berg Edet, Lilla gård Flokagärdet Saknas
Skärstad sn Kisteberget berg Edstorpet t Flättingafloken betesmark
Skärstad sn Klockarebäcken bäck Edvardsberg lht Framängen äng
Skärstad sn Klockarlyckan ägomark Ekeberg Saknas Frommahägnen betesmark
Skärstad sn /Se Klostret ägomark Ekeberg gård Fröhagen Saknas
Skärstad sn /Se *Klååbeen allmeningh skog Ekeberg lht Fröjdagärdet Saknas
Skärstad f.d. by o. sn /Se *Knutssten gränsmärke Ekenäs lht Funkaberget berg
Skärstad sn /Se Korsför fura-gränsmärke Ekenäs lht Funkagärdet Saknas
Skärstad sn /Se Korsför fura-gränsmärke Ekhagen lht Funkalyckan Saknas
Skärstad sn /Se Korsför fura-gränsmärke Ekholmen lht Funkalyckorna Saknas
Skärstad sn /Se *Korshall gränsmärke Ekholmen lht Funkebogärdet Saknas
Alarp gd Koryet skogsmark Ekholmen lht Fyraochtjugefästadrätten »notadrätt»
Alarp gd /Se Krafshemmet terräng Ekskogen lht Fåglarödjan betesmark
?Algutstorp gd Krafshemmet, Stora skogsmark Enekullen bs Fårabacken betesmark
?Algutstorp gd Krigsmanskällan källa Eriksberg lht Fårabacken betesmark
Algutstorp gd /Se Kringlagärdena ägomark Esbjörnarp gård Fårakojeflaten gärde
Algutstorp gd /Se Kråkeberget berg Eskilstorp gårdar Gaflakärret Saknas
Algutstorp gd /Se Kråkgölen tjärn Fagerslätt lht Gatsbrunnen brunn
?Berghem by Kusabo terräng Fageräng lht Gestravännet nyodling
Berghem by Kvarnabetet terräng Fingalstorp gård Getrödjan betesmark
Berghem by Kvarnbäcken bäck Fiskebäck bs Gilebosjön sjö
Berghem by Kvarnängen terräng Flinkebo bs Granbacken lht
Berghem by Kvillen åker /Se Flädinge by Granåkrarna Saknas
Berghem by Kviståsen terräng Fredstorp t Gravsdrätten »notadrätt»
Berghem by Källesjön sumpmark Fridhem lht Gropagärdet Saknas
Berghem by Käringaberget berg Fridhem bs Gropagärdet Saknas
Berghem by *Käringesten gränsmärke Fridhem t Grytbergen stenar
Berghem by *Laghødreth fiskevatten Fridhem lht Grytängshagen slåttermark
Berghem by Landsjön sjö +Fridhem lht Gråssåkrarna gärde
Berghem by Landsjön sjö Fridholmen lht Gråtarekalgården åker
Berghem by Landsjön sjö Fridlunden lht Gråtarelyckan Saknas
Berghem by Landsjön sjö Frälsegården gård Gräsberget berg
Berghem by Landsjön sjö Frälsegården bebyggelse Gräsryt betesmark
Berghem by Landsjön sjö Funkebo bs Grävlingadalen ravin
Berghem by /Se Landsjön sjö Funkebo t Grävlingahålet Saknas
Berghem by Landsjön sjö Fällan bs Grävlingen dal
Berghem komministerbost. Landsjön sjö Gatan bs Gröngölen Saknas
Berghem by /Se Landsjön sjö Gestra by Gröngölemossen mosse
Berghem by /Se Landsjön sjö Gestra by Gubbahägnen Saknas
Berghem by /Se Landsjön sjö Gilebo t Gubbalyckan Saknas
Berghems Kapellansgård komministerboställe /Se Landsjön sjö Gissebo gård Gungsegärdet Saknas
Björstorp gd /Se Lansiö, se Landsjön sjö Gottland bs Gunlavad badställe
bo ortnamnselement /Se Lappsjön sjö Granbacken lht Gårdsberget berg
Bockebo gd /Se Lappsjön sjö Granelund lht Gårdesbacken kulle
Bockebo gd /Se Lappsjön sjö /Se Gransäter lht Gölarummet skogsmark
Borsgård by /Se Larstorp terräng Grav gård Göranspjällen åker
Bosgård by /Se Lillesjön sjö Grönliden lht Gösåkrarna Saknas
Botarp gd Lillesjön sjö Gylfa lht Hallagärdet Saknas
Botarp gd Lindan terräng Gästgivarens gästgivaregård Haltyskemossen mosse
Botarp gd /Se *Lonegårds(?) klint berg Haga lht Hammaren gärde
Brotten (=nuv. Långeberg) gd /Se Lugnatorpet ägomark Haga lht Hampalandet åker
Broddstorp gd /Se Lyckås hult skogsmark Haga lht Hampalyckan Saknas
Brunkulla gd Långberget berg Hageberg lht Harabacken kulle
Brunkulla gd Långberget berg Hagalund lht Hasslingagärdet Saknas
Brunkulla gd /Se Långmossen mosse Halisa t Hasslingen mosse
Brunkulla gd /Se Långängen terräng Halla gård Hattings brunn brunn
Bönarp gd Lökabacken skogsmark Halla Ede bebyggelse Hattinslid backe
Bönarp gd /Se Lönegårdsberget berg Hallagård bebyggelse Healyckan Saknas
*Börkebod gd /Se Lönegårdsberget berg Hallagård gård Heden betesmark
Drättinge hg *Lönewålsberget berg Hammarberg lht Hemgärdet Saknas
Drättinge hg Lönneberget berg /Se Hanfors lht Herragärdet Saknas
Drättinge herrgård Lövrödjan skogsmark Hannero lht Higöl göl
Drättinge gd Lövrödjegölen tjärn Harjet hemmansdel Holkagärdet Saknas
Drättinge hg Mellangölen sjö Heden lht Horsagårdshagen slåttermark
Drättinge gd Mellanhängslemossen mosse Heldaholm lht Horshagen Saknas
Drättinge hg *Mjölkemossen mosse Hestra gård Hovs göl Saknas
?Drättinge gård Mossabo ägomark Hillinge by Hovs marker skog
Drättinge gd /Se Muggedungen terräng Hittebo lht Hulemon skogsmark
Drättinge gd /Se Målabråten terräng Hjälmstorp gård Hultarpabäcken bäck
Drättinge gd /Se Måla kulle terräng Holkahagen utjord Hultasjön gärde
Drättinge gd /Se Målarhägnen terräng Holken hemmansdel Hulvaskogen skogsmark
Drättinge gd /Se Nabbaberget udde Hov by Hulvestorpagölen Saknas
Drättinge hgd /Se Nejagölen sjö Hov by Hunnakullen kulle
Drättinge gd /Se Nejens terräng Hukarp by Hussebergshålet skogsområde
Ed Saknas Nockamossen mosse Hulan Saknas Håknarpsgärdet Saknas
Ed lht /Se Norrängen ägomark Hulan gård Håleberget berg
Edeskvarna by Nydala ägomark Hulsingstorp Saknas Hålebäck bäck
Edeskvarna by Nystugan terräng Hulsingstorp gård Hålgropen grustag
Edeskvarna by Nyängen terräng Hultarp gård Häggekärret kärr
Edeskvarna gd Nyängen terräng Hulvestorp gård Hägnalyckan Saknas
Edeskvarna by Orrabacken triangelpunkt Humlagården bebyggelse Hägnamossen odlad mosse
Edeskvarna by Oxaryet terräng Hunneryd gård Hällängen äng
Edeskvarna by /Se Oxarödjan terräng Håkanskog bs Hängslabacken betesmark
Edeskvarna by Petersborg ägomark Håknarp gård Hängslabergen berg
Edeskvarna by /Se Postskogen skogsmark Hägnen lht Hängslaberget Saknas
Edet by *Prästgårdsäng äng Hägnen lht Hängslagärdet Saknas
Edet by Pukasjön sjö Hälleskär lht Hängslalyckan Saknas
Edet by Pukasjön sjö Hästhagen bs Hängslan betesmark
Edet by Pukasjön sjö Hästhagen t Häradsvägen Saknas
Edet by *Påbron bro eller byggnad på en bro Högaberg lht Häradsvägsgärdet Saknas
?Edet by /Se Ramsjön sjö Högliten lht Hästabacken betesmark
Edet by /Se Ramsjön sjö Höganäs jordbruksfast. Hästabacken betesmark
Edet gd:ar /Se Ramsjön sjö Höjden bs Hästaberget berg
Edzquern, se Edeskvarna by Ramsjön sjö Jarlsbo torp Hästabetet betesmark
Eedh, se Edeskvarna by Ramsjön sjö Johanneslund lht Hästaspringan Saknas
Ekeberg el. Katteberg gd Ramsjön sjö Johansberg lht Hästaspringskullen Saknas
Ekeberg, katteberg Saknas /Se Ramsjön sjö /Se Jordstorp gård Hästen betesmark
Ekeberg gd /Se Ramsjön sjö /Se Jumpa torp Hävden betesmark
Esbjörnarp gd /Se Rasten jordvall /Se Karsnäs, Stora o. Lilla gårdar Hästen, Norra o. Södra betesmark
Esbjörnarp gd /Se Rulleberget berg Katrineholm lht Hävderna betesmark
Eskilstorp by Rumperydsudden udde Katteberg Saknas Högaberegt berg
?Eskilstorp gd Rydatorpet ägomark Kavlestugan lht Höganäsagärdet Saknas
Eskilstorp by *Råbäcken bäck Kaxholmen gård Höglidbacken betesmark
Eskilstorp gd /Se Rådagölen sjö Kättilstorp gd Höjden berg
Fingalstorp by /Se Råmmarpa gölen göl Kettilstorp gård Intaget lycka
Fingalstorp gdr /Se Råmmarpagölen tjärn Kisarödjan Saknas Intaget betesmark
Flättinge by Rävlingasjön sjö Kisarödjan lht Intaget betesmark
Flättinge by Rävlingasjön sjö Klingastugan bs Isingen gärde
Flättinge by Röstetorpet terräng Klockarelyckan gård (utjord) Jonsängsgärdet Saknas
Flättinge by Salesten gränssten Klostret hemmansdel Jonasaliden backe
Flättinge by Sikabetet skogsmark Klåben avs Juanäset udde
Flättinge gd /Se Sjöbergen berg Kopparmålen torp Jumpa gärde
Flättinge by /Se Sjöängen ägomark Krabbeliden bs Jumpabacken kulle
Flättinge by /Se Skjortabacken terräng Krafshemmet, Stora t Jumpaliden backe
Flättinge by /Se Skogen skogsmark Krakarp by Jungfruhamnen »notadrätt»
Gestra by Skrälleberg ägomark Kringeln lht Jungfrukullen kulle
Gestra by Skålabro terräng Kristineberg lht Kalvaberget berg
Gästra by *Skålabrogöl göl Kristinedal lht Kalvarödjan betesmark
Gestra by Slottsberget berg Kronogården gård Kattebergslyckan Saknas
Gestra by Spökedungen skogsmark Kronogården gård Kilalyckan Saknas
Gestra by /Se *Stacka fiskevatten Kronogården gård Kislehagen slåttermark
Gestra by *Stendammen damm Kronogården gård Kisteberget berg
Gestra by /Se Stenhultet skogsmark Kronogården gård Klevagärdet Saknas
Gestra by /Se Stensiken mosse? Kronogården bebyggelse Kleven betesmark
Gestra by /Se *Stiabäcken bäck Kronogården gård Klockarebäcken bäck
Gilebo tp /Se Stickelösaberget triangelpunkt Krubbarp gård Klockarehägnen betesmark
?Gissebo beb. Stjärnemaden ägomark Krusebo t Klostergärdet Saknas
Gissebo gd Stolpen ägomark? Kularp gård Knektalyckan Saknas
?Gissebo gd Storskogen skogsmark Kullen bebyggelse Knektängen äng
Gissebo gård *Strandsbäcken bäck Kvarna by Knopåkern Saknas
Gissebo indr. militieboställe *Strands bäck bäck Kvarnhålet kvarn Knutslyckan Saknas
Gissebo indr. militieboställe Striden terräng Kvarnstugan lht Knäpplyckan Saknas
Gissebo indr. militieboställe Svinagölen tjärn Kvilla lht Kokärret Saknas
Gissebo gård Svinaskogen skogsmark Kvillen Saknas Kolastan Saknas
Gissebo indr.militiebost Tallebo ägomark Kärr gård Korpagärdet Saknas
Gissebo gd /Se Tjuvakistan terräng Kättilstorp Saknas Korpamossen odlad mosse
?Grav gård Torishagen skogsmark Lappland gård Kortabacken kulle
Graf g Torpabetet betesmark Lappland t Koryt betesmark
Grav gd Toskäppagölen tjärn Larstorp gård Kottabacken, se Kortabacken kulle
Graf g Trankullen höjd Ledet bs Krabbeliden backe
Grav gd *Trinne mosse mosse Lekarebo eller Kisarödjan, se 2 Kisarödjan Saknas Krakakällan källa
Grav gd /Se Trånghallen, Lilla berg Lekarebo gård Kraken gärde
Halisa torp Trånghallen, Stora berg Liden lht Krigsmanskällan källa
?Halisa torp Tummabo terräng +Liljas lht Krika beteshage
?Halisa t *Uvenstorpaberget berg Lillakarsnäs = Karsnäs, Lilla Saknas Krikalyckan Saknas
Hallösa hgd Uveberget berg Lillegård gård Krikarödjan betesmark
Hallösa by Vipekullen kulle /Se Lillhamra lht Kringlagärdena Saknas
Hallösa herrgård Vistakulle berg Lillvik lht Kråkebacken Saknas
Hallösa (numera Lyckås) gods Vistakulle berg Lindsfors lht Kråkeberget berg
Hallösa, se Lyckås gods Vista kulle berg Ljungsberg lht Kullarödjan betesmark
Hallösa by /Se Vistakulle berg Ljungsbo t Kullavrån betesmark
Hallösa, se Lyckås gd /Se Vista kulle berg Ljungstorp bs Kusabetet beteshage
*Hallösa gods /Se Vista kulle kulle Lugnatorpet t Kvarnabetet betesmark
Hestra gd /Se Vista kulle berg Lugnet lht Kvarnabäcken bäck
Hestra gd /Se Vistakulle triangelpunkt Lund (Stora) bebyggelse Kvarnagärdet Saknas
*Hillingaryd Saknas Vista kulle kulle /Se Lundboholm lht Kvarnbo udde udde
Hillinge by Vistakulle berg /Se Lunden lht Kvarnängen äng
Hillinge by Vista kulle kulle /Se Lundåkra avs Kvillan åker
Hillinge by Vistakulle berg /Se Lyckan bs Kvisåsen berg
Hillinge by Vista offerkälla källa Lyckås gård Kyrkan åker
?Hillinge by Vättern insjö Långategen bs Kyrkebacksängen äng
Hillinge by Åshöjden höjd Långsberg gård Kyrkeberget berg
Hillinge by Ödelappland ägomark Långängen bs Kyrkegärdet Saknas
Hillinge by   Lönneberg lht Kyrkegärdet Saknas
Hillinge by /Se   Lönneberga lht Kyrkekärret Saknas
Hillinge by /Se   Lövholmen lht Kyrkesköten gärde
Hillinge by /Se   Mad gård Kyrkstättebiten åker
Hillinge by /Se   Mariedal lht Kyrkängen äng
Hjälmstorp gd /Se   Marieholm lht Kyrkängen äng
Hjälmstorp gd /Se   Marielund lht Kållsjömarkerna barrskogsområde
Holmaboda gd?   Marielund lht Kålsåkern Saknas
*Holmaboda Saknas   Mellangården gård Källaregärdet Saknas
»holmstensthorp», se Hulsingstorp by   Mellangården gård Källegärdet Saknas
Horsaryd herrgård /Se   Mellangården gård i Siringe Källekullen kulle
Hov by   Mellby lht Källesjön gärde
Hov by   Mossen bs Källsiken åker
Hof by   Mossen lht Källängen äng
Hov by   Muggebo gård Käringaberget berg
Hov by   Muggedungen t Käringabergsbetet betsmark
?Hov by   +Muggedunge lht Käringahagen slåttermark
Hov by   Muskan t Kölnebacken betesmark
Hov by   Mykinge gård Kölnebetet betesmark
Hov by   Målen Saknas Kölnegärdet Saknas
Hov by   Målen, Södra gård Kölnegärdet Saknas
Hov by /Se   Mårtenstorp gård Kölnegärdet Saknas
Hov by   Mölängen hemmansdel Kömansliden backe
Hov by /Se   Nanny borg lht Käreboliden backe
Hov by /Se   Nedergården gård Körebolyckan Saknas
Henkarp by   Norrgården gård Ladugårdsgärdet Saknas
Hukarp by /Se   Norrgården gård Ladugårdsgärdet Saknas
Hukarp by /Se   Norrgården gård i Hov Ladugårdsgärdet Saknas
Hukarp by /Se   Norrgården gård i Siringe Ladugårdsgärdet Saknas
Hukarp by /Se   Norrängen lht Ladängen äng
Hulan gd   Nybygget lht Landsjögärdet Saknas
Hulan gd /Se   Nybygget, Nya lht Landsjön Saknas
?Hulsingstorp by   Nybygget lht Lappsjön sjö
Hulsingstorp Saknas   Nybygget bs Lejongärdet Saknas
Hulsingstorp by   Nydala lht Lerhålehagen slåttermark
Hulsingstorp gd   Nydala lht Liaberget berg
Hulsingstorp gd   +Nydala lht Lillagärdet Saknas
Hulsingstorp gd /Se   Nyfors lht Lillesjön sjö
Hulsingstorp gd /Se   Nygården gård Lilleskogen skogsmark
Hulsingstorp gd /Se   Nylandet torp Lillängen gärde
Hultarp indr. militieboställe   Nyland lht Lillängen äng
Hultarp indr. militieboställe   Nynäs lht Lindan åker
Hultarp gd   Nystugan t Lindan åker
Hultarp indr. militiebost.   Nytorp lht Linderhultet lövskogsområde
Hultarp gd   Nöden bs Lundalyckan Saknas
Hultarp gd /Se   Observatorium t Lundshagen slåttermark
Hultarp gd /Se   Orrebacke lht Lunkahålet sumpig ängsmark
Hultarp gd   Palmelund lht Lunkahålsgärdet Saknas
Hultarp gd /Se   Paris torp Lunnaberget Saknas
Hultarp-Solberga by? /Se   Persgård gård Lunnamaden mad
Hulvestorp gd /Se   Perstorp t Lunnamadsgärdet Saknas
Hulvestorp gd /Se   Petrastugan bs Lunkängen äng
Hulvestorp gd /Se   Pickarp gård Lyckåkrarna Saknas
Hunneryd gd   Postgården Saknas Lyckåsa råar ängar
?Hunneryd gd   Prästgården bebyggelse Långa Dåna förr slåtteräng
Hunneryd gård   Pusta hemmansdel Långagärdet Saknas
Hunneryd gd   Ringsberg gård Långagärdet Saknas
Hunneryd gd /Se   Ringsberg gd Långrödjan gärde
Hunneryd gd /Se   Roma, se Råmna lht Långrödjan betesmark
Håknarp gd /Se   Romnarp Västra Saknas Lång ängen äng
Håknarp gd /Se   Romnarp, Västa gård Långängssnipen åker
Hålan gd   Romnarp Östra Saknas Läktaregärdet Saknas
Hålan gård   Romnarp, Östra gård Läktaren gärde
?Jordstorp gd   Rosenberg lht Lökabacken trädgårdstäppa
?Jordstorp gd   Rosenberg lht Lönegårdsberget berg
Jordstorp gd   Rosenberg lht Lönegårdsängen äng
Jordstorp gd   Rosenborg lht Lövrödjan utjord
Jordstorp gd   Rosendal lht Madkärret nu odlat kärr
Jordstorp gd /Se   Rosenholm lht Magnusa hål äng
Jordstorp gd /Se   Rudaholm lht Magnussalyckan Saknas
Jordstorp gd /Se   Rude by Mangelbodgärdet Saknas
Jordstorp gd /Se   Ruduborg lht Mattängen Saknas
Karsnäs by   Rumperyd Saknas Mellangärdet Saknas
Karsnäs by /Se   Rutan Saknas Mellangölen Saknas
Katteberg gd   Råby Saknas Mellanhängslen betesmark
Katteberg gd   Råby Gästgivaregård bebyggelse Mellanskogen betesmark
Katteberg gd   Råmma lht Mellanängarna gärde
Katteberg gd   Råmma bs Middagsbiten åker
Katteberg (=Ekeberg) gd /Se   Råmmarp gård Midsommarsbacken kulle
Katteberg, Ekeberg Saknas /Se   Rävakullen Saknas Midsommarskullen Saknas
Kaxholmen indr. militiebost.   Rävlinge Saknas Mjärdabrunn källa
Kettilstorp gd /Se   Rävlinge gård Moberget berg
Kopparemålen gd   Röängen gård Mokärret kärr
Kopparmålen gd   Sandhem lht Mossen bs
Kopparmålen gd   Sandhem lht Myggedungen kulle
Kopparmålen t   Sandholmen lht Mykingagärdet Saknas
Kopparmålen t /Se   Sandsjö lht Mykingavrån skogsmark
Kopparnålen torp   Sandvik by Myrarishage betesmark
Kopparmålen tp /Se   Siggarp gård Myrberget Saknas
Kopparmålen gd /Se   Simonstorp lht Myrkärret kärr
Kopparemåla gd /Se   Siringaskogen lht Målabråten skogsmark
Kraparp by /Se   Siringe by Måladrätten »notadrätt»
Krakarp by   Siringe station Saknas Målahultet skogsmark
Krakarp by /Se   Sjöberg lht Måla kulle berg
Krubbarp gd   Sjöberg lht Målängen äng
Krubbarp gd   Sjöholmen lht Målängsgärdet Saknas
Krubbarp gd /Se   Sjölandet t Märrahängslen betesmark
Krubbarp gd /Se   Sjöstorp torp Mölängsflaten gärde
Kularp gd   Sjötorp lht Mörkegölen Saknas
Kularp gd /Se   Sjövik lht Mörkemosse mosse
Kärr gd /Se   Sjöåker lht Möteberget berghäll
Kättilstorp gd /Se   Skansen sommarvilla Nabben udde
Lappland hmn   Skatta bebyggelse Nederstagärdet Saknas
Larstorp gd /Se   Skattegården bebyggelse Nejagölen Saknas
Larstorp gd /Se   Skattegården gård Nilsatomten åker
Lekarebo gd   Skattegården gård Nissarödjan bete
Lekarebo gd:ar /Se   Skattegården gård Norrgårdshägnen betesmark
Lekarebo gd /Se   Skattegården bebyggelse Nycklat betesmark
*Lilla gården gd   Skattegården bebyggelse Nydala bs
Lyckås hgd   Skavebo bs Nyängen äng
Lyckås (förr Hallösa) hg   Skogen lht Nyängen Saknas
Lyckås (förr Hallösa) hg   Skogen lht Nyängsgärdet Saknas
Lyckås hg   Skogen Saknas Nåckagölarna Saknas
Lyckås hg   Skogsgården bebyggelse Nåckamossen mosse
Lyckås, förr Hallösa gd   Skogslund lht Odlet åker
Lyckås (förr Hallösa) gods   Skogslund lht Ollagärdet Saknas
Lyckås (förr Hallösa) gods   Skogslyckan lht Ollagärdet Saknas
Lyckås, förr Hallösa herrgd /Se   Skuggan lht Orrebacken kulle
Lyckås, förr Hallösa by   Skumningen torp Orrakällan källa
?Lyckås gd   Skålabro gård Orralinna åker
Lyckås Saknas   Skärsjöfall gård Ostalyckan Saknas
Lyckås (förr Hallösa) gods   Skärstad Saknas Oxabetet betesmark
Lyckås hg   Skärstad by Oxaryt betesmark
Lyckås hg   Skärstad jordbruksfast. Oxarödjan betesmark
Lyckås hg   Skärstadstorpet jordbruksfastighet Pinan betesmark o. åker
Lyckås gd /Se   Smeastugan bs Pinkängen äng
Lyckås gd /Se   Smetlåga gård Pinkängen äng
Lyckås gods   Sofielund bs Plåtagärdet Saknas
Lyckås gods   Solbacken sommarvilla Plåtängen äng
Lyckås hg /Se   Solberga gård Plåtängen äng
Lyckås hg /Se   Solhem lht Plöjorna åkrar
Lyckås hg   Solhem lht Postbetet betesmark
Lyckås herrgård /Se   Solvik lht Postskogen skogsmark
Lyckås (förr Hallösa) by /Se   Solåker lht Prästgårdsgärdet Saknas
Lyckås gd /Se   Sjunkanäs jordbruksfast. Prästhävden äng
Lyckås gods /Se   Stackeryd gård Ramsadalen dalgång
Långeberg by   Staffanstorp gård Ramsjön sjö
Långeberg by   Starevet bs Rasten landremsa
Långeberg gd /Se   Stansberg lht Remmen gärde
Långeberg gd /Se   Stenhultet bs Risängen äng
Lövrödjan utjord /Se   Stenslund lht Rovhägnen betesmark
Mad gd /Se   Stenstorp t Rovängen äng
Mad gd /Se   Stickelösa by Roängen betesmark
*Martinstorp gd   Stjärnesmadbacken bs Rudeängen äng
*Mellangården gd /Se   Stjärnemaden bs Rulleberget berg
Mellangården gd /Se   Stolpen bs Rumpen åker
Muggebo gd /Se   Storkarsnäs Saknas Rumperydsudden udde
Muggebo gd /Se   Strand gård Ryaliden backe
Mykinge gård   Strandalyckan lht Ryalyckan Saknas
Mykinge gd   Strandgården lht Ryamaden odlad mosse
Mykinge gd   Strandkullen lht Rydagärdet Saknas
Mykinge gd   Strandvallen lht Rydet betesmark
Mykinge gd   Strånna hemmansdel Rydsängen äng
Mykinge gård   Svenstorp t Ryssgärdet Saknas
Mykinge gd   Svängen jordbruksfast. Råbygärdet Saknas
Mykinge gd, f. gdr /Se   Säby gård Råbyhagen slåttermark
Mykinge gdr /Se   Sänka bs Råbäckadalen Saknas
Mykinge gd /Se   Södergården gård Rådagölen Saknas
*Mylnuryd Saknas   Södergården gård Rådaskogen skogsmark
Mylnuryd by /Se   Södergården bebyggelse Råmmadalen slåttermark
Målen gd /Se   Södergården gård i Siringe Råmmagärdet Saknas
Målen gård   Söderängen lht Råmmagärdet Saknas
(Södra) Målen gd /Se   Tallebo t Råmmalyckan Saknas
*Måns Södergården gd /Se   Tallebo lht Råmmarpagölen Saknas
Mårtenstorp by   Tegelbruket Saknas Rån slåttermark
Mårtenstorp gd   Tidaholm lht Rävaberget berg
Mårtenstorp gd /Se   Tirån avs Rävaberget berg
Mårtenstorp gd /Se   Tolarp gård Rävabetet betesmark
*Måå Saknas   Toria observatorium Rävagravsgärdet Saknas
Norrgården gd /Se   Torkelstorp gård Rävakärret kärr
Pickarp förr namn på Ängsberg   Trankullen torp Rävlingasjön sjö
Pickarp gd /Se   Trebönderna hemmansdel Rödjan betesmark
Pickarp (=nuv. Ängsberg) gd /Se   Trollarp gård Salpeterladeplan åkerbit
Ringsberg gd   Trädgårds hemmansdel Samslåttan äng
Ringsberg gd /Se   Tullebo t Sandbackagärdet Saknas
Rom(me)narp, Västra gd /Se   Tummabo bs Sandhålegärdet Saknas
Romnarp, Västra o. Östra gdr /Se   Tummalasses Saknas Sandskifterna gärde
?Romnarp, Västra o. Östra gdr /Se   Täppan bs Sikabetet beteshage
Rom(me)narp, Östra gd /Se   Uppegården gård Sikagärdet Saknas
Rosenholm (förr Horsaryd) herrgård /Se   Uppegården gård i Stickelösa Sikalyckan Saknas
Rudu by   Valdemarsro lht Silverkällsgärdet Saknas
Rudu by   Vargen bs Sinkabira skomakarverkstad
?Rudu by   Vikåsen lht Siringagärdet Saknas
Rudu by   Visborg lht Siringaån å
Rudu by   Vistaberg lht Sirshävd betesmark
Rudu by   Vret bs Sjöbergen berg
?Rudu by   Västergården gård Sjöbergsgärdet Saknas
Rude by /Se   Västergården bebyggelse Sjöbetet betesmark
Rudu by /Se   Västergården gård i Stickelösa Sjögärdet Saknas
Rumperyd gdr /Se   Västerlund lht Sjögärdet Saknas
Rumperyd by /Se   Vättersborg lht Sjöhagen slåttermark
Rumperyd (=Fingalstorp) gdr /Se   Vättersholm lht Sjökroken gärde
?Råby by   Vättersmålen by Sjölanden betesmark
?Råby by   Åkersberg t Sjöängen gärde
Råby by   Ängsberg gård Skantegärdet Saknas
Råby by   Ängsberg lht Skanterna betesmark
Råby bebn /Se   Ängsberg lht Skarvesten flyttblock
Råby gd:ar /Se   Ängsberg lht Skatelyckan Saknas
Råmmarp gd? /Se   Ängsdal lht Skattahagen slåttermark
Rävlinge by   Ängsdal lht Skatteberget Saknas
Rävlinge by   Ängsdal lht Skedesdalen slåttermark
Rävlinge gd /Se   Ängsholm lht Skiften åker
Rävlinge gd /Se   Ängsholmen lht Skinsberget berg
Rävlinge Saknas /Se   Ängslund lht Skinta äng
Rävlinge gd /Se   Ödegården gård i Rude Skjortabacken kulle
Rävlinge by /Se   Ödelappland t Skjortabacken, se Kortabacken kulle
Rävlinge by /Se   Önnarp gård Skjortabacksgärdet Saknas
?Sandvik by   Östergården gård Skomakarelyckan Saknas
Sandvik by   Östergård, Lilla gård Skomakarelyckan Saknas
Sandvik by /Se   Österängen bs Skogshagen slåttermark
Sandvik by /Se   Österängen lht Skräddarelyckan Saknas
?Siggarp by   Österängen lht Skrälleberg gärde
Siggarp gd /Se     Skyllergärdet Saknas
*Siggetorp = Siggarp? by     Skärstadsängen äng
Siringe by     Skärstadsängsgärdet Saknas
Siringe Saknas     Slinkakastet ´notekast´
Siringe by     Slåtteberget berg
Siringe gd     Slätthägnen betesmark
Syringa by     Slättängen gärde
Siringe by     Smealyckan Saknas
Siringe by     Smedjegärdet Saknas
Siringe by     Smedjegärdet åker
Siringe by     Smedjelyckan Saknas
Siringe by     Smedjelyckan Saknas
Siringe by     Smörgummegärdet Saknas
Siringe by /Se     Snipen åker
Siringe by /Se     Snittan äng
Siringe by     Snurregärdet Saknas
Siringe by /Se     Snyggakällan källa
Siringe by /Se     Solandet strand
Skålabo gård     Son stenhäll
Skålabo indr. militiebost. /Se     Sorödjelyckan Saknas
Skärsjöfall hmn     Spinkagärdet Saknas
Skärstad by     Spökedungen träddunge
Skärstad gård     Stadsgärdet Saknas
Skärstad by     Stallaberget berg
Skärstad by     Stallberget Saknas
Skärstad by /Se     Stampa gärde
Skärstad poststation /Se     Starkagärdet Saknas
*Skärtesfall gd /Se     Starkängen Saknas
Smetlåga gd /Se     Staängen äng
Solberga by     Stenakätten åker
Solberga by     Stenbrogärdet Saknas
Solberga by     Stenkullen kulle
Solberga gd     Stenrörsgärdet Saknas
Solberga gd /Se     Stensamon skogsmark
Solberga gd /Se     Stensiken äng och gärde
Solberga gd /Se     Stickelösegärdet Saknas
Stackeryd gård     Stjärnemadgärdet Saknas
Stackeryd gd /Se     Stjärnhagen slåttermark
Stackeryd by /Se     Stolpeskiften Saknas
Stackeryd gd /Se     Storabetet Saknas
Staffanstorp gd /Se     Stora Dånängen äng, nu odlad
Stickelösa by     Stora Rydet äng
Stickelösa by     Store Skyttlingen beteshage
Stickelösa by     Storskogen skogsmark
Stickelösa by     Storskogen skogsmark
Stickelösa by     Storskogen skogsmark
Stickelösa by     Strannadrätten »notadrätt»
Stickelösa gd:ar     Stubbrödjan betesmark
Stickelösa by     Stugegärdet Saknas
Stickelösa by     Sulogagärdet Saknas
Stickelösa by     Sulogekällan Saknas
Stickelösa by     Sumpagärdet Saknas
Stickelösa by     Susenlund äng
Stickelösa by     Svarta hålet äng
Stickelösa by /Se     Svinagölen Saknas
Stickelösa by /Se     Svinahägnen betesmark
Stickelösa gdar /Se     Svinaskogen skogsmark
Strand gård     Svältskåren slåttermark
Strand gd     Svängagärdet Saknas
Strand gd /Se     Säbyrastadrätten »notadrätt»
Säby gård     Sänkalyckan Saknas
Säby gård     Sävafällan betesmark
Säby gd     Södragärdet Saknas
Säby gd     Södra rödje gärde
Säby gd /Se     Sördalen gärde
Säby gd /Se     Tallebolyckan Saknas
Säby Västergård gd /Se     Timotejsfällan betesmark
»Sægrimstorp» Saknas     Tobakslandskullen kulle
Tolarp gd     Tofta s.k. samslåtta
Tolarp gd     Tomten åker
Tolarp gd /Se     Tomten åker
Torkelstorp g     Torishagen slåttermark
Torkelstorp gd     Torkrysgärdet Saknas
Torkelstorp gd /Se     Torpalindan åker
Torkelstorp gd /Se     Torparebetet Saknas
Trollarp gd     Torparevråen lycka
Trollarp gd /Se     Toskäppan göl
Trollarp gd /Se     Tranekullsgärdet Saknas
Trollarp gd /Se     Trankullen kulle
Vista kulle höjd /Se     Trollarpagölen Saknas
Västergården gd /Se     Trollholmen åker
Västergården gd /Se     Trånghallen, Stora o. Lilla bergknallar
Vättersmålen by /Se     Tummaliden backe
Vättersmålen by /Se     Tuppalyckan Saknas
Vättersmålen by /Se     Tuppalyckan Saknas
Vättersmålen by /Se     Tuttan flyttblock
*Ålarp gd /Se     Tången gärde
Ängsberg, se Pickarp gd /Se     Tången betesmark
Ängsberg gd /Se     Tångängen äng
Äskestorp, se Eskilstorp by     Täljyxebacken Saknas
»ødhelstorp» Saknas     Tännbacken kulle
Önnarp gd     Täppan åker
Önnarp gd /Se     Uljeberget berg
Önnarp gd /Se     Ulvakullen berg
      Vassarpahägnen betesmark
      Vedbackegärdet Saknas
      Vipekullen Saknas
      Vintervägsåkern Saknas
      Vistakulle berg
      Väglångan gärde
      Vännet gärde
      Vännet åker
      Västerängen gärde
      Västragärdet Saknas
      Vättern insjö
      Vättersgärdet Saknas
      Ytterskogen skogsområde
      Ytterskogen skogsmark
      Åsöjen äng
      Åttingen gård
      Ängagärdet Saknas
      Ängagärdet Saknas
      Ängagärdet Saknas
      Ängalyckan Saknas
      Äsperödjan förr bete
      Ässgårdslyckan Saknas
      Ättgårdshagen slåttermark
      Ögärdet Saknas
      Önagärdet Saknas
      Öåkrarna Saknas

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.