ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Marbäcks socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 160 Bebyggelsenamn : 372 Naturnamn : 32
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning Marbäck sn Nummerförteckning förteckning
Marbäck socken Amundstorp ägomark Sagesmän förteckning Blå led korsväg
Marbäck sn /Se Amundstorp ägomark Sagesmän förteckning Blå led korsväg
Marbäck sn Andersbo ägomark Mårbäck sn Flottholmen ö
Marbäck sn Backen ägomark Marbäck sn Flottön holme
Marbäck sn Backen ägomark Marbäck by o. sn Försjön sjö
Marbäck sn Björnhemmet ägomark Marbäck sn Gravsjöhultasjön sjö
Marbäck sn Bondevägen väg Amunstorp t Gullaryds berg berg
Marbäck sn Borgen terräng Amundstorp t? Gyllingen sjö
Marbäck sn Borgen terräng Andersberg t Herrestadön ö
Marbäck sn Bäck terräng Andersberg t Hultasjön sjö
Marbäck sn Bäckebo terräng Andersbo t Hyllen sjö
Marbäck sn *Dembsængin äng Backen Saknas Hyllingen sjö
Marbäck sn Ekäng ägomark Backen t Häradskällan Saknas
Marbäck sn Faneholmen ängsmad Bastun t Häradskällan källa
Marbäck kyrkby Fanholmen mad Berg gd Häradskällan socknar
Marbäck sn Flottholmen, se Rödholmen holme Berg gård Häradskällan vattenkälla
Marbäck sn Flottholmen holme /Se Berga Saknas Jutakullen berg
Marbäck sn Flottholmen f.d. holme /Se Berga by Kolön ö
Marbäck sn Flottön ö Berga by Långeliden lid
Marbäck sn Frinary, se Ralången sjö Berget t Notåsalid backe
Marbäck sn Fölungefoten äng Biarp gd Prästliden lid
Marbäck sn Försjön insjö Biarp gård Ralången sjö
Marbäck socken Försjön sjö Biarp by Ralången sjö
Marbäck sn Försjön sjö Biarp hemman Snålängen f.d. slåtteräng
Marbäck by ?Försjön sjö Björstorp gård Stalpet vattenfall
Marbäck sn Försjön sjö Björstorp gd Stalpet vattenfall
Marbäck sn Försjön sjö Björstorp hemman Storängen slåtteräng
Marbäck sn Gottamålaån å Björnhemmet t Svartån Saknas
Marbäck sn Gravsjöhultasjön sjö Blekinge Saknas Söljen sjö
Marbäck sn Gravsjön insjö Blekinge gård Sörekulle berg
Marbäck sn Gravsjön sjö Blekinge gd Vrangsjösjön sjö
Marbäck sn Gravsjön sjö Blekinge hemman  
Marbäck sn Gravsjön sjö Blågrindar gd  
Marbäck sn Gravsjön sjö Blågrinda t  
Marbäck sn Gravsjön sjö Blåleden t  
Marbäck socken Gravsjön sjö Blåleden gd  
Marbäck sn Gravsjön sjö Bommeryd Saknas  
Marbäck sn Grönekälla gränsmärke Bommeryd t  
Marbäck sn Hemsebäcken bäck Bondarp Saknas  
Marbäck sn /Se Hemsebäcken bäck Bondarp t  
Marbäck sn /Se Herrstadsön halvö Borgen t  
Marbäck sn /Se *Hultasjön sjö Bron Saknas  
Marbäck sn /Se Hultasjön sjö Bron t  
Marbäck sn /Se Hultet, Stora skogsparti Bron t  
Marbäck sn /Se Hultsberg berg Bron torp  
*Barbeck = Marbäck? by Hyllemaderna mader Bondarp t  
?*beiarathorp» beb. Hyllen sjö Bondarp gd  
Berg gård Hyllen sjö Brostugan t  
Berg gd Hyllen sjö /Se Brudabäcken torp  
Berga by Hyllingen sjö Brudebäcken Saknas  
Berga by Hyllingen sjö /Se Brudbäcken t  
Berga by Hästhagsberget berg Brunnseryd by  
?Berga by Illmörkie skogsparti Brunnseryd Norra gd  
Berga by Jutaberget berg Brunnseryd Övre gd  
Berga by Jutaberget berg Brunseryd, Övre och Nedre by  
Berga by Klinten terräng Busshemmet t  
Berga by Klockarelyckorna terräng /Se Busshemmet Saknas  
Berga by Kolön, L ö Busshemmet torp  
Berga gd Kolön, Stora ö Bygget t  
? Berga by Lammarps källa källa Bygget Saknas  
Berga by Lillahemmet ägomark Bäck t  
Beyaretorp, se Bjärstorp gd Lilla hultet ägomark Bäck Saknas  
?Biarp gd Lillsjön sjö Bäckebo t  
?Biarp gd Lortviken vik Bäckebo Saknas  
Biarp gd Lortviken vik Bäckebo torp  
Biarp gd /Se Långeberg berg Bäckstugan Saknas  
Blekinge hemman Långeberget gränsberg Bänarp eller Bondarp, se 1 Bondarp Saknas  
Blekinge bebyggelse /Se Långmossen mosse Eke gård  
Bommeryd gd Långemossen äga Eket gd  
Bommeryd hemman Mohemmet ägomark Eket hemman  
Bommeryd gd /Se Myran, inre slåttermad Ekäng bs  
Brunseryd fideikommissegendom Myran, yttre slåttermad Ekäng Saknas  
Brunseryd hg Målkvistadammen damm Fagerhult gård  
Brunseryd gdr Måluddavik vik Fagerhult gd  
Brunseryd hg *Måttståken bro? Fagerhult hemman  
Brunseryd herrgd Märkelsebäcken gränsbäck Farstorp gård  
Brunseryd herrgård /Se Noen, se Ralången sjö Farstorp gd  
Brunnseryd beb /Se Norråsen ägomark Fredriksberg Saknas  
Brunseryd gdr /Se Notåsagölen sjö Fridhem t  
Busshemmet torp Notåsa lid backe Fridhem Saknas  
Fagerhult gd Notåsa lid landvägsbacke Furåsen Saknas  
Fagerhult gd /Se Nybygget ägomark Fällan t  
?Farstorp by Nybygget terräng Fällan Saknas  
Farstorp by Nystorp ägomark Föråsen t  
Farstorp by Nyängsbäcken bäck Gottamålen sn  
Farstorp by Nyängsbäcken bäck Gottamålen gård  
Farstorp by /Se Nöjdakullen betesmark? Gottamålen gd  
Farstorp by /Se Pussebäcken gränsbäck Granestorp Saknas  
Gottamålen gd /Se Rakelshagen äga Gravsjöhult Saknas  
Gottemålen utjord Ralången sjö Grafsjöhult gård  
Gottemålen utjord Ralången sjö Gravsjöhult gd  
Gottemålen utjord Ralången sjö Gravsjöhult hemman  
Gravsjöhult gd Ralången sjö Grafsjöhultakvarnen t  
Gravsjöhult herrgd Ralången sjö Grindstugan t  
Gravsjöhult hg /Se Ralången sjö Grishemmet hmd  
Gripgården ä. namn på Katrineholms herrgård /Se Ralången sjö Gullaryd gd  
?Gullaryd gd /Se Ralången sjö Gullaryd gd  
?Gulleryd gård Ralången sjö Gullaryd gård  
?Gulleryd gård Ralången sjö Gulleryd hemman  
Gullaryd gd /Se Ralången sjö Gungsan Saknas  
Gullaryd gd /Se Ralången sjö Gungsen t  
Gullaryd gd /Se Ralången sjö Gungsan soldattorp  
Gåseryd gd Ralången sjö Gustavsberg Saknas  
Gåseryd kyrkoherdebost. Ralången sjö Gåseryd Saknas  
Gåseryd gd /Se Ralången sjö Gåseryd gd  
?Gärde by Ralången sjö Gåseryd prästgård gård  
?Gärde gd Ralången sjö Gärde Saknas  
?Gärde by Ralången sjö /Se Gärde gård  
Gärde gd Ralången sjö /Se Gäle gd  
Gärde hmn Ralången sjö /Se Haga gård  
Götesmålen utjord /Se Rydboholm ägomark Haga gd  
Haga by Råbockakällan källa Haga by  
Haga gd:ar Rävakullen ägomark Hagastugan t  
Haga by Rödholmen holme /Se Hagastugan Saknas  
Haga by Rödholmen, se Flottholmen holme /Se Hagen t  
Haga by Rödholmen f.d. holme /Se Hagen gd  
Haga by Sandhemsgölen sjö Hagen Lilla gd  
Haga gd Sjöstugan terräng Hagen Stora gd  
*Harstadhe se Herrestad herrg. Sjötorp terräng Hattarp gård  
Hardhstadha, se Herrestad gd *Skog, Lilla utjord Hattarp gd  
*Harstad, Stora, se Herrestad herrgd Skrikebo betesmark Heljarp gd  
?Herrestad gd Slottsmaden sumpmark Helgarp hemman  
Herrestad gd *Slummarpssjön, se Gravsjön sjö Herrestad gård  
Herrestad gd Smittebo terräng Herrestad gd  
Herrestad herrgård Snickarhemmet ägomark Herrestad gods  
Herrestad herrg. Snickehall udde Holma Saknas  
Herrestad Saknas Stalpadammen sjö Holma gård  
Herrstad gd Stalpet vattenfall Holma Saknas  
Herrestad, Lilla gd Stalpet sjö Holmastugan Saknas  
Herrestad säteri Stalpet vattenfall /Se Holmen t  
Herrestad herrgd Stalpån del av Svartån Holmen Saknas  
Herrestad eg. /Se Stenstugan betesmark Holmstahem Saknas  
Herrestad, Lilla gd Storahagen terräng Holsten t  
Herrestad hg /Se Stora hultet ägomark Hullsberg t  
Herrestad herrgård /Se Stora maden ägomark Hultet Lilla Saknas  
Holma gd Stubben terräng Hultet Stora Saknas  
Hårsnäs gård Svartån å Håkanstorp Saknas  
Horsnäs hgd Sågen terräng Håkanstorp hmd  
Horsnäs, (numera Katrineholm) hg Söljen sjö Häljarp gård  
Horsnäs gd Söljen sjö Häradskällan gård  
Horsnäs gd Söljen sjö /Se Hättarp Saknas  
Horsnäs, (numera Katrineholm) hg Trajen terräng Hättarp gd?  
Horsnäs, (numera Katrineholm) hg Tällåsen terräng Hättarp gård  
Horsnäs, (numera Katrineholm) hg Vallstorpabäcken bäck Hättarp hemman  
Horsnäs, nu Katrineholm gd /Se Vickenstorpagölen sjö Högaskog gård  
Horsnäs, se Katrineholm hg Vikaviken vik Högaskog hemman  
Horsnäs, se Katrineholm hg Viken, Lilla betesmark Högaskog Lilla gd  
Hårsnäs, se Katrineholm herrgd Vrangsjöbäcken bäck Högaskog, Stora gd  
Häljarp gd Vrangsjön sjö Ingelsbo gård  
Häljarp gd Vrangsjön sjö Ingelsbo gd  
Häljarp gård Vrangsjön sjö Ingelsbo hemman  
Heljarp by Vrangsjön sjö Janstorp t  
Häljarp gd Vrangsjön sjö Johannelund t  
Häljarp gd Vrangsjö(n) sjö o. gd /Se Johanstorp t  
Häradskällan hemmansdel Våmmagatan terräng Johanstorp Saknas  
Häradskällan hemmansdel Åleberget gränsberg Juarkullen Saknas  
Härtorp gd Årefälla ägomark Jularp by  
Hättarp g Åskeberget gränsberg Jularp gd  
Hättarp gd Öxnalyckan äng Karlsbo t  
Hättarp prästhemman   Karlsbo Saknas  
Hättarp gd   Karlstorp t  
Hättarp gd   Karlstorp Saknas  
Hättarp presthemman   Katrineberg t  
Högaskog gd   Katrineholm Saknas  
Högaskog gd /Se   Katrineholm gård  
Ingelsbo gd   Katrineholm gd  
Johanstorp (t. å Farstorp ?)   Klinten t  
Jularp by   Klinten Saknas  
Jularp gd   Klockaregården gård /Se  
Jularp, Norra gd /Se   Klockaregården gd  
Katrineholm hgd /Se   Klockarehemmet t  
Katrineholm herrgd   Klockarehemmet Saknas  
Katrineholm hg /Se   Knivarp Norrgård Saknas  
Katrineholm herrgård /Se   Knivarp Södergård Saknas  
Katrineholm, tidigare Horsnäs gd /Se   Knivarp by  
Katrineholm herrgård /Se   Knivarp gd  
Katrineholms hus hg /Se   Knivarp hemman  
Klockaregården gd   Knäppet t  
Kolstorp gd   Kolstorp t  
Kopparp gd   Kolstorp gd  
Kulla gd   Kopparp gård  
Kærthe, se Gärde gd   Kopparp gd  
*Langåsen gd   Krokebo t  
*Lamundathorp okänd gård   Krokstorp t  
Liden torp   Krokstorp, Lilla Saknas  
Limmene by   Krokstorp, Stora Saknas  
Limena gd   Kulla gård  
Limmene by   Kulla gd  
Limmene by   Kulla Lilla gd  
Limmene by   Kvarnen Saknas  
Limmene by   Kvarnhemmet t  
Limna gd   Kvarnhemmet Saknas  
Limna gd   Källmo Saknas  
Lindeskog gd   Källås t  
Lindeskog gd   Källås Saknas  
Lindeskog gd   Källås Lilla Saknas  
Marbäck by   Lamarp Saknas  
Marbäck by o. sn   Lamarp t  
Marbäck kyrkby   Larstorp t  
?Marbäck by /Se   Larstorp Saknas  
Marbäck gd, sn   Larstorp t  
Marbäck by   Ledstugan t  
Marbäck by   Lerstorp Saknas  
Marbäck by   Lillahemmet t  
Marbäck by   Lillahemmet Saknas  
Marbäck by o sn   Lillahultet t  
Marbäck by   Limna Saknas  
Marbäck by   Limna gård  
Marbäck by   Limmene ? gd  
?Marbäck by   Limmene by  
Marbäck poststation /Se   Limmenehemmet ST  
Mark, Stora o Lilla torp   Limnahemmet t  
Mossarp gd   Limnahemmet Saknas  
Måludden torp   Limnastugan t  
Måludden torp /Se   Limnastugan Saknas  
Mottåsa hg   Lindaskog, se 1 Äng Saknas  
Nottåsa herrgd   Linneskogen utjord  
Nottåsa hg /Se   Ludvigsborg t  
Paraklet bebyggelse   Lyckås t  
Påtorpet torp   Långliden t  
Rydhio, se Rödjan t   Långliden Saknas  
Råby by   Lövåsa Saknas  
Råby by   Lövåsen t  
Råby by   Madstugan t  
Råby by   Madstugan Saknas  
Råby by   Mantorp t  
Råby by   Mantorp Saknas  
Råby by   Mantorp torp  
Råby by /Se   Marbäck by  
Rödjan torp   Marbäck by och sn  
Rödjan torp   Mark Stora Saknas  
Rödjan torp   Mark t  
Sjöeryd gård   Mark, Östra t  
Sjöeryd gård   Mohemmet t  
Sköldseryd hmn   Mohemmet Saknas  
Sköldseryd gd /Se   Mon t  
*Smedsmåla = Smedstorp? gd   Mon Saknas  
*Smedsmåla Saknas   Mossarp Saknas  
Smedsmålen gd /Se   Mossarp Saknas  
Smedstorp gd   Mossarp hemman  
Smedstorp Saknas   Mossarpakrogen krog  
Smedstorp gd   Mossarps krog Saknas  
Smedstorp gd   Musarp, se 1 Mossarp Saknas  
Smedstorp gd   Musarp gård  
»Smitzmala» beb   Måludden t  
*Smitsmola Saknas   Måludden gd  
Sundstorp g   Norråsen t  
*Svensrödja = Rödjan? Saknas   Notebäck Saknas  
*Sykomala okänd gård   Notåsa by  
Söljseryd, se Sköldseryd gd   Notåsa Norra gd  
Vrangsjö herrg.   Norra Notåsa by  
Wrangsjö herrgård   Notåsa Södra gd  
Vrangsjö herrgd   Södra Notåsa by  
Vrangsjö hg /Se   Nybo t  
Älekälla hemman   Nybygget Saknas  
Älekälla hemman   Nystorp t  
Älekälla hemman   Nystorp Saknas  
Äng gård   Nåtebäck t  
Äng gd   Näs Saknas  
Äng g   Ormestorp gd  
Äng gd   Ormestorp gård  
Äng gd   Paraklet t  
Äng gd /Se   Paraklet Saknas  
Öringe gd   Pinsmålen gård  
Öringe gd   Pyshemmet t  
Öringe hg   Pyshemmet Saknas  
Öringe gd   Rakhult torp  
Öringe gd   Rosenlund t  
Öringe herrgd   Rosenlund Saknas  
Öringe gd /Se   *Rydboholm lht  
Öringe hg   Rydboholm Saknas  
Öringe gd /Se   Råby by  
Öringe gd /Se   Råby gd  
    Råbystugan t  
    Råbystugan Saknas  
    Rödjan t  
    Sadelmakarehemmet t  
    Sadelmakarehemmet Saknas  
    Sarebo t  
    Siggarp gård  
    Siggarp Saknas  
    Sjöeryd gård  
    Sjöryd gd  
    Sjöstugan t  
    Sjöstugan Saknas  
    Sjötorp t  
    Sjötorp Saknas  
    Sjötorp torp  
    Skrikebo t  
    Skrikebo torp  
    Skrämman t  
    Sköldseryd gård  
    Sköldseryd gd  
    Sköldseryd hemman  
    Slumarp gård  
    Slumarp gd  
    Smedhemmet t  
    Smedhemmet Saknas  
    Smedstorp gård  
    Smedstorp gd  
    Smedstorp hemman  
    Smedstugan t  
    Smedstugan Saknas  
    Smittebo t  
    Snickarehemmet t  
    Snickarehemmet Saknas  
    Snurran utjord  
    Snurran gd  
    Stallarp gård  
    Stallarp gd  
    Stalpet t  
    Stalpet kvarn  
    Stebbarp torp  
    Stenstugan t  
    Stenstugan Saknas  
    Stibbarp Saknas  
    Stjärneberg hmd  
    Stjärneberg Saknas  
    Stockholmshemmet hmd  
    Stockholmshemmet Saknas  
    Storahagen t  
    Storahultet t  
    Stubben Saknas  
    Stubben t  
    Sågen Saknas  
    Sågen t  
    Sållastugan Saknas  
    Sållastugan t  
    Sållastugan soldattorp  
    Södergården gd  
    Torget t  
    Trajen t  
    Trajen torp  
    Tussebo Saknas  
    Tussebo t  
    Tån t  
    Tällåsen t  
    Udden Saknas  
    Ulvstorp gd  
    Ulstorp gård  
    Ulstorp hemman  
    Varghemmet, se Stjärneberg Saknas  
    Vickenstorp gd  
    Vickenstorp gård  
    Vickenstorp hemmansdel  
    Viken Saknas  
    Viken torp  
    Lilla Viken torp  
    Stora Viken torp  
    Vrangsjö gd  
    Vrangsjö gård  
    Vrangsjö gods  
    Vrangsjökrogen Saknas  
    Vrangsjökrogen t  
    Vrangsjökrog f.d. krog  
    Vrangsjö kvarn kvarn  
    Våmmen t  
    Västergården gd  
    Åsebo Saknas  
    Åsebo t  
    Äng Saknas  
    Äng gård  
    Äng gd  
    Ängsberg t  
    Ängsberg Saknas  
    Ängstugan Saknas  
    Ärlekälle gård  
    Ärlekälla hemman  
    Älekälle gd  
    Öringe gård  
    Öringe gd  

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.