ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ölmstads socken : Vista härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 275 Naturnamn : 102 Bebyggelsenamn : 365 Naturnamn : 412
Ölmstad sn *Albogabron bro? Ölmstad sn Alboga mad Saknas
Ölmstad sn Albogaån å Ölmstad sn Albogaån å
Ölmstad sn Appelåsabackarna skogsmark Ölmestad sn Alebomslyckan åker
Ölmestad sn Apelåsen natn. /Se Ölmstad sn Alebäckshagen slåttermark
Ölmestad sn Aspholmen ägomark Ölmstad sn Alehagen slåttermark
Ölmstad sn Blåansbergen berg Ölmestadsborna inbyggarbeteckning Aplåsabackarna berg
Ölmstad sn Brunnsborg terräng Alboga Saknas Arnelindorna åker
Ölmestad sn Bruxile ström å /Se Alboga by Backagärdet Saknas
Ölmstad sn Bunn sjö Alboga by Baggåker Saknas
Ölmestad sn Bunn sjö Alboga by Baggängen äng
Ölmstad sn Bunn sjö Alnarp lht Basteskiften åker
Ölmestad sn Bunn sjö Anderstorp gård Blacklyckan Saknas
Ölmestad socken Bunn sjö Ansestorp gård Blåansbergen berg
Ölmstad sn Bunn sjö Aplås gård Bonnaskratten åker
Ölmstad sn Bunn sjö Appelås gård Boslyckan Saknas
Ölmestad socken Bunn sjö Backasand lht Boslyckegärdet Saknas
Ölmstad sn Burakullen höjd Backen bs Breabytet slåttermark
Ölmestad (Ölmstad) sn Dalsrödjan ägomark Backen hemmansdel Bredåkrarna Saknas
Ölmstad sn Donkabacken höjd Bakslängan bs Brohagsåkrarna Saknas
Ölmstad sn /Se Dungafällan ägomark Berg gård Bromsängen äng
Ölmestad sn Dysumpen sumpmark Berg gård Broåker Saknas
Ölmstad sn Dödaspringet terräng Berget gård i Brötjemark Broåkersgärdet Saknas
Ölmstad sn Dödssprånget bergsspricka /Se Berget lht Brunnslyckan Saknas
Ölmestad sn Dödssprånget bergsspricka /Se Berghem lht Brygghusgärdet gärde
Ölmstad sn Dödsprånget ättestupa /Se Bergskogen, Lilla t Bunn sjö
?Ölmstad sn Ebbesbo ägomark Bergskogen, Stora t Bunn sjö
Ölmstad sn Ekebacken höjd? Bergslund bs Burakullen kulle
Ölmstad socken Falkaberget berg Bergslund bs Buråkersflaten gärde
Ölmestad sn Fattigdomsberget triangelpunkt Björkeberg gård Buråkersgärdet gärde
Ölmstad sn Fårabackarna terräng Björkeberg gård Byabacken kulle
Ölmstad sn Gatan ägomark Björkelund bs Byaberget berg
Ölmstad sn Gislaström vattendrag Björkelund lht Byabergsbetet betesmark
Ölmestad sn *Gisla ström öde kvarnström Björkstugan bs Byabergsmaden mad
Ölmstad sn *Gislaström Saknas Björnaryd gård Byxalindorna åkrar
Ölmestad sn Gomorra `notadrätt´ Björnaryd by Byxalinna åker
Ölmstad sn Gorela notdragningsplats Björstorp gård Byxedalen slåttermark
Ölmstad sn Gubbatorpet ägomark Björstorp gård Byxåkern Saknas
Ölmestad Saknas Hallabacken terräng Blommens bs Byxåkern Saknas
Ölmestad sn Hasslingen mosse /Se Blomstugan bs Byxåkern Saknas
Ölmstad sn Hestralyckan förr åker /Se Botorp gård Bållingakällan källa
Ölmestad sn Hopaskogen skogsmark Brahus bs Bäcklången gärde
Ölmestad sn Huskvarn bergsklyfta /Se Broddens bs Bäcklångshagen slåttermark
Ölmestad sn Hålatorpet terräng Broddens bs Dalaberget betesmark
Ölmstad sn Häradsmarken skogsmark Broddenäs bs Dalbergslindan åker
Ölmestad sn Häradsmarken skogsmark Brunnshagen lht Dalsbäcken bäck
Ölmstad sn Häradsstenen gränssten Brunnslyckan bs Dalsplöjorna åker
Ölmstad sn /Se Hökabacken höjd Brunnslyckan lht Dammen gärde
Ölmstad sn Ingerydsdalen dal Brötjemark, se Ölmstad tätort Dammängen äng
Ölmstad sn Ingerydsdalen dal /Se Brötjemark by Djupakärrsgärdet Saknas
Ölmstad sn /Se Inges hed terräng /Se Brötjemark by Djupängen äng
Ölmstad sn /Se Kolåsen ägomark Brötjemarks station Saknas Djupängsmossen Saknas
Ölmstad sn Korpaskalle berg? Bullerbäcken hemmansdel Drabogärdet Saknas
Ölmstad sn Kvarnasjön, Nedre sjö Brunns station Saknas Drängsgråten åker
Ölmestad sn Kvarnaskogen skogsmark Bunnsdal avs Dunderlindan Saknas
Ölmstad sn /Se Kvillan mad /Se Bunnsholm lht Durkelsbacken betesmark
Ölmstad sn /Se Kvillen mad /Se Bunnstugan lht Durkelsgärdet Saknas
Ölmestad sn /Se Käll-Johannes ägomark Byggens hemmansdel Durkelsåkrarna Saknas
Ölmstad, tidigare även Ölmestad sn /Se Lunneberget berg Bållingens lht Duvekullagärdet gärde
Ölmstad sn /Se Långö ö Bäcken hemmansdel Dysumpen kärr
Ölmstad by o sn /Se Makareberget berg Bäckstugan torp Däldabacksbetet betesmark
Ölmstad sn /Se Midsommarsbacken höjd Bössebo t Däldalyckan åker
Olestad, se Ölmstad sn Mossen ägomark Dalskog lht Döaspringet bergstup
ölmestaboe inbyggarbeteckning Målåkersberget berg *Dalsro lht Edmansåkern Saknas
Alboga by Måsaberget berg Dalsröljan t Ekebackslyckan Saknas
Alboga Saknas Norre backe höjd? Domikabacken bs Ekebackaslätten äng
Alboga by /Se Nybygget ägomark Drefseryd by Ekorrningehagen äng
Alboga by Panaberget berg Drevseryd by Ekåkern Saknas
?Alboga by Rastadrätten `notadrätt´ Dungafällan bs Ekåkersgärdet Saknas
?Alboga by Ropsten sten? Ebbesbo t Esketorpa mosse mosse
?Alboga by /Se Ryssalyckan ägomark Ebbesbo torp Farfarslyckan Saknas
Alboga by Ryssebo terräng Ekeryd lht Finnahägnen betesmark
Alboga by /Se Rävaberget berg Ekhagen lht Finnahägnen äng
Alboga by /Se Röttleström å /Se Ekhagen lht Flanken åker
Alboga by /Se Röttleån, se Albogaån å Ekholmen lht Flaten gärde
Alboga by /Se Röttleån å Eländet bs Floen vattensamling
Alboga by /Se Röttleån å Enekullen bs Floen vattensamling
Alboga gd Röttleån å Erlansbo Saknas Flokabackarna gärde
Ansestorp gd /Se Röttleå å /Se Esbjörnagården förr hemmansdel Floåkersgärdet Saknas
Apelås militieboställe Sandvikabäcken bäck Esbjörnarp lht Fyrkanten åker
Appelås gd /Se Sjöbergen berg Fagerslätt lht Fårabackarna betesmark
Apelås nu försvunnet militieboställe /Se Sjöbergen berg Fageräng lht Fårabackarna Saknas
Berg gd /Se Skavadrätten `notadrätt´ Fattigdomen bs Fårabacken beteshage
Berg gd Skogsgläntan skogsmark Filipsberg lht Förberget berg
Bjöckeberg gd /Se Skrältebacken höjd Finnarp gård Galthålet förr kärr, nu utdikat
Björkeberg gd /Se Slottet terräng Finnarp gård Gapalyckan lycka
Björnaryd by /Se Smedsbo ägomark Fridsberg lht Garpakärret Saknas
Björnaryd by Sockertoppen sten? Fridsdal bs Goda Morra »notadrätt»
Björnaryd gdr /Se Sodom »notadrätt» Fridhem lht Gomorra »notadrätt»
Björnaryd by /Se Spökeberget berg Fridhem t Gossalindorna åkrar
Björstorp gd /Se Sänkelidgärdet ägomark Fruktlösa bs Govela `notadrätt´
Botarp gd /Se Tokerydsrödjan triangelpunkt Frälsegården gård Grankärrsgärdet gärde
*Britijamarka by Uddadrätten »notadrätt» Frälsegården gård Gräshägnen betesmark
Brötjemark by Vättern insjö /Se Frälsegården bebyggelse Gubbalyckan Saknas
?Bröttjemark by Åkesro ägomark Frälsegården gård Gubben Noak askstubbe
Bröttjemark by Åskebäcken bäck Gatan bs Gammelkalgården lycka
Brötjemark by Åskebäcken bäck Gataskogen lht Gungsekärret kärr
Brötjemark by Ängsberg berg Granbäck lht Gunnarslyckan Saknas
Brötjemark by Ängslundsberget berg Granbäck bs Gunnesbergen berg
Brötjemark by Ölabergen berg Granelund bs Hagtornsdalen äng
Brötjemark by Ölabergen berg Gransberg lht Hakalyckan Saknas
Bröttjemark by Ölabäcken bäck Granslund lht Hallabacken kulle
Bröttjemark by Örberga berg Gränseryd lht Hallabacken kulle
Brötjemark by   Grönskogen lht Hallegärdet gärde
Bröttjemark by   Gunnedal lht Hallarödjan mosse
Brötjemark by /Se   Gunneryd by Hallaskogen skogsmark
Bröttjemark by /Se   Gunneryd by Hallåkern Saknas
Brötjemark by   Gunnerydsbacken bs Hampalyckan Saknas
Bröttjemark by /Se   Gustafsbo lht Hansåkern åker
Drefseryd by   Göransberg bs Haslingalindan åker
Drefseryd by   Göransberg bs Haslingen mosse
?Drevseryd by   Haga by Hinningsgärdet Saknas
Drevseryd by /Se   Haga gård Hopalyckan Saknas
Drevseryd gdr /Se   Hagadal avs Hovsagropen dalgång
Drevseryd by m. komministerbost.   Hagalasses bs Hovaskogsbergen berg
Drevseryd Södra gård gd   Halla gård Huaberget berg
Drevseryd, Södra gd /Se   Halland by Huahålet sumpmark
Drevseryd by /Se   Hallen Saknas Hullsåker Saknas
Finnarp gård   Hallsberg t Humlegårdshagen slåttermark
Fornås gd?   Heddeholm lht Hunnakullen äng
*Gislastrøm Saknas   Hovaskog gård Hyltan gärde
*Gislastrøm Saknas /Se   Hovaskog by Håkans lycka Saknas
*Giislaström Saknas /Se   Hunsberg by Hålhags linna åker
Gudmunderyd, se Gunneryd gd /Se   Hunseberg by Hålängen Saknas
Gudmunderyd by /Se   Håknarp gård Hårdbenera gärde
Gunneryd (Gudmundsryd) by   Håknarp by Hägnaledsåkern Saknas
Gunneryd by   Hägnen bs Hägnaspjellen åker
Gunneryd by   Hällstorp bs Hägnekärret Saknas
Gunneryd by /Se   Häradsmarken bs Hängslen, Östra o. Västra beteshagar
Gunneryd by /Se   Hästhagen bs Hängslet bete
Gunneryd gd /Se   Höganskog torp Häradssten sten
Haga by   Högliden lht Häradsstensgärdet Saknas
Haga by   Hökabo bs Häradsvägen väg
Haga by   Ingeryd by Häslelindan Saknas
Haga by   Ingeryd by Hästabetet Saknas
Haga gd   Jarlens bs Hästafällan betesmark
Haga by   Jarlhem bs Hästaskogen skog
Haga gd   Johannesberg bs Högmansgärdet gärde
Haga gd   Johansberg lht Hökabacken kulle
Haga gd   Johansberg lht Hökalyckan Saknas
Haga by   Jonsberg t Hökalyckan Saknas
Haga by   Jonshäll bs Hökegärdet gärde
Haga gd /Se   Juarp hemmansdel Ingerydsdalen dalgång
Hovaskog by   Jämmerdalen bs Intaget åker
Hovaskog by /Se   Jössadelen hemmansdel Jeen gärde
Hovaskog by   Karlhem Saknas Jergärdet gärde
Hovaskog by /Se   Karlhem gård Jerängsgärdet gärde
Hunseberg by   Karlhem gård Jonsagärdet Saknas
Hunseberg by   Karlslund lht Jyskällan gärde
Hunseberg by   Karlslund bs Järpakärret Saknas
Hunseberg by   Karlsro lht Kabbestättagärdet Saknas
Hunseberg by   Klintebo bs Kalvarödjan betesmark
Hunseberg gd:ar   Klockaregården bebyggelse Kalvhängslen beteshage
Hunseberg by   Knutagården bebyggelse Kantalyckan Saknas
Hunseberg by   Kojorna bs Kattöronen gärde
Hunseberg gd:ar   Kopparp gård Kestialyckan lycka
Hunseberg by   Kopparp by Kiddåkern Saknas
?Hunseberg by /Se   Korparp gård Klockarehägnen gärde
Hunseberg by /Se   Korparp by Knappalyckan Saknas
Håknarp gd /Se   Kristineberg bs Knappagärdet gärde
Håknarp gd /Se   Kristinelund bs Knektahängslen betesmark
Håknarp gd /Se   Kristinelund lht Knektalinden åker
Ingeryd by   Krons lht Knektaplöjorna åkrar
Ingeryd by   Kullen gård Knektaängen äng
Ingaryd by   Kullen gård Kohängslen betesmark
Ingeryd by   Kvarnarp lht Kojelyckan Saknas
Ingeryd by /Se   Kvarnaskogen bs Kolastackslyckan Saknas
Ingeryd by /Se   Kvarnen avs Korpaskalle berg
Ingeryd by /Se   Kvarningadelen hemmansdel Korsahall stenhäll
Ingeryd by /Se   Kvarntorp lht Korshallen berghäll
Ingeryd by /Se   Kvarnängen lht Korsvägshagen slåttermark
Ingeryd by /Se   Kyrkelyckan bs Krikabacken betesmark
Karlhem gd /Se   Kyrkängen bs Kringeldalen slåttermark
Karlhem gd /Se   Kyrkängen bs Kringelåker Saknas
Kopparp by /Se   Ledseryd gård Kringladalen äng
Kopparp gdr /Se   Ledseryd by Kringlagärdet Saknas
Korparp by /Se   Liden lht Krokåkrarna åkrar
Kullen gd /Se   Liljebo bs Kroppedammen slåttermark
Kättilstorp gd /Se   Lillegården bebyggelse Kroppsjöängen äng
Ledseryd gd /Se   Lindsberg lht Kruthagen slåttermark
Långeberg by   Lindholmen lht Kullahägnen Saknas
Långeberg by   Lindholmen torp Kullsängen äng
Långeberg by   Lindsholm bs Kullåker Saknas
Långeberg by   Ljugarp gård Kusabacken betesmark
Långeberg by   Lunneberget bs Kvarnagärdet gärde
Långeberg by   Långeberg by Kvarnalindan åker
Långeberg by   Långeberg, Norra gård Kvarnasjön sjö
Långeberg gd:ar   Långeberg, Södra gård Kvarnsjön, Nedersta sjö
Långeberg by   Lövholmen bs Kvillan mad
Långeberg by /Se   Lövhyddan lht Kvinsten flyttblock
Långeberg gdr /Se   Lövkullen bs Kvinstenagärdet Saknas
Norrgården gd /Se   Maden bs Kyrkegärdet Saknas
Ormestorp by   Marieberg bs Kyrkelyckegärdet gärde
Ormestorp gd   Markaboet bs Kyrkeröret stenrör
Ormestorp gd /Se   Mellangården gård Kyrkhagarna slåttermark
Ormestorp gd /Se   Mellangården gård Kållalyckan åker
Perstorp by   Mellangården gård Kålleberget berg
?Perstorp by   Mellangården bebyggelse Kållaregärdet Saknas
Perstorp by   Moaskog torp Källehagen slåttermark
Perstorp by /Se   Mossen bs Källesikegärdet Saknas
?Perstorp by /Se   Nebraska lht Källeriket sumpigt ställe med en brunn
Perstorp by   Nilsagården gård Kärrakalgården åker
?Prästekvarn by   Norrasten lht Kärringahagen slåttermark
Prästakvarn gd /Se   Norrgården gård Kölnegärdet Saknas
Prästgården gd /Se   Norrgården gård Ladugårdsgärdet Saknas
Pärstorp by /Se   Norrgården gård Lahagen slåttermark
*Rodeby förr gd   Norrgården gård Landinagärdet Saknas
Rosendal lht /Se   Norrgården gård Lammahagen slåttermark
Rosendal utjord   Norrgården Saknas Lerballen, Stora åker
Rosendal utjord /Se   Norr-Rasten bebyggelse Lergravsspjellen åker
Ryd by /Se   Norrängen lht Lerhålsdalen slåttermark
Ryd by /Se   Norrängen hemmansdel Liagärdet gärde
Ryd by /Se   Nybygget t Lidängen äng
*Ryem Saknas   Nydala bs Lillagärdet Saknas
*Ryem gd? /Se   Nygården bebyggelse Lillemansåkern Saknas
?Sandvik gd /Se   Nylyckan bs Lillängen äng, numera odlad
Sandvik gd /Se   Nylyckan bs Lindagärdet Saknas
Siggarp gd /Se   Ormenäs gård Liängsdalen gärde
Skraparp gd /Se   Ormestorp gård Loahall undervattensten
Skraparp gd /Se   Ormestorp by Logahall häll
Skäggsbolet gd /Se   Oskarsberg lht Lunneberget berg
Smedjeberg by   Prästakvarn gård Lusabacken åker
Smedjeberg gdr /Se   Prästakvarn gård Lyckegärdet gärde
Stamseryd utjord   Prästgården bebyggelse Lyftaliden metställe
Stamseryd gd /Se   Prästgården p-d Lyftastigen gångstig
Stamseryd samh. /Se   Prästegårds knäppask stuga Låhamnen `notadräd´
Tokeryd by   Pyttebo bs Långehage slåttermark
Tokeryd by   Pålsrödjan t Långholmen utägor
Tokeryd by /Se   Pälsarödjan t Långlindorna åkrar
Tokeryd by   Pärstorp by Långåker Saknas
Tokeryd by /Se   Rasten t Långåkersdalen gärde
?Tolarp gd /Se   Rasten lht Långö ö
Tolarp gård   Rasten bs Läktaregärdet Saknas
*Tornarp Saknas /Se   Rasten, Södra t Lövrödjan betesmark
Tuveryd by   Risebo torp Madgärdet gärde
Tuveryd by   Rosenberg lht Madängen äng
Tuveryd by   Rosendal lht Mahagen slåttermark
Tuveryd by   Rosendal lht Makareberget berg
Tuveryd by   Rosenlund lht Makarebergsbäcken Saknas
Tuveryd gd   Rosenlund lht Markagärdet Saknas
Tuveryd by   Rybo lht Midsommarsbacken kulle
Tuveryd by   Ryd by Missunnan `notadrätt´
Tuveryd gd /Se   Rya by Mormorsrödjorna betesmark
Tuveryd gd /Se   Ryd by Morra = Gomorra »notadrätt»
Tuveryd by /Se   Ryssebo t Målaflaten gärde
Udderyd by   Ryssebo bs Måla tånge betesmark
Udderyd by /Se   Rödjorna åkerområde Målåkersberget berg
Udderyd by /Se   Röven bs Målåkersgärdet Saknas
Udderyd by /Se   Sabels bs Märrafällan betesmark
Udderyd by /Se   Sandhålan bs Märrbetet beteshage
Väderberg gd /Se   Sandliden bs Mörkalyckan Saknas
Väderberg gd   Sandvik gård Naggalyckan Saknas
Väderberg gd /Se   Sandvik gård Nilsalyckan Saknas
?Ånaryd by   Siggarp gård Nissalyckan Saknas
Ånaryd by   Siggarp gård Norragärdet gärde
?Ånaryd by /Se   Sjöaslätt lht Norrebacke beteshage
Ånaryd by /Se   Sjöbo lht Norrestigen gångstig
Ånaryd by /Se   Sjölandet t Nylanden gärde
Ånaryd by   Sjölandet torp Nylandslyckan Saknas
Ånaryd by /Se   Sjövik lht Nyängslindan Saknas
Äng gd   Skattegården gård Ormakällalindan Saknas
?Äng gd   Skattegården gård Oxabetet Saknas
Äng gd /Se   Skattegården gård Oxafällan betesmark
Äng gd /Se   Skattegården gård Oxhägnen betesmark
Äng gd /Se   Skattegården bebyggelse Panaberget berg
Ängaskog gd /Se   Skogen torp Pilåkern Saknas
Ängaskog gd /Se   Skogen bs Pilåkersgärdet Saknas
Öland by   Skogen torp Plåtaskiften gärde
Öland by /Se   Skogsberg lht Prången pass
Ölandsmålen gd /Se   Skogsbo lht Ramsagärdet Saknas
Ölmstad by   Skogsdal lht Ramstadsgärdet Saknas
Ölmstad by   Skogsdal bs Ramstadshagen slåttermark
Ölmstad by   Skogshyttan lht Rastadrätten `nostadsrätt´
Ölmstad by /Se   Skogsholm lht Rasten smal landremsa
Ölmstad by   Skogsholm torp Roligheten åker och betesmark
Ölmstad poststation /Se   Skogslund lht Rolighetslyckan åker
    Skraparp gård Rosagärdet Saknas
    Skraparp gård Rosahagen Saknas
    Skrälleberg t Runnehagar slåttermark
    Skrälleberg torp Ryssalyckan Saknas
    Skålet t Rännarebäcksåker Saknas
    Skåret t Rävaberget berg
    Skäggsbo gård Rävaberget berg
    Skäggsbolet Saknas Rävakullen äng
    Skäggsbolet gård Rävastigen gångstig
    Slottet bs Rödjan åker
    Smedberg by Röllingsdalen gärde
    Smedjeberg gård Römsanylandet åker
    Smedsbo t Röttleån å
    Sparvens bs Röttleån ö
    Speltebo bs Samslåttan slåttermark
    Spiltebo bs Sandhålan sandtag
    Spässet bebyggelse Sandhålebacken betesmark
    Spässet gård Sandviks udde udde
    Stamseryd gård Sandvikabäcken bäck
    Stamseryd gård Sibirien betesmark
    Storegården Saknas Sikåkrarna Saknas
    Storängen lht Sjättingslotten åker
    Storängen torp Sjöberget berg
    Strängen bs Sjöåkersgärdet Saknas
    Strömsholm lht Sjöängen äng
    Strömslund avs Skantabackarna betesmark
    Svensbygd bs Skantalyckan Saknas
    Svensbygd torp Skantera betesmark
    Svensgård förr hemmansdel Skavadrätten `notadrätt´
    Södergården gård Skavens »notadrätt»
    Södergården gård Skiftagärdet Saknas
    Södergården gård Skiften gärde
    Södergården gård Skitarekullen kulle
    Södergården gård Skomakarebacken åker
    Södergården bebyggelse Skomakarelyckan Saknas
    Tokeryd by Skrekullarna bergkullar
    Tokeryd by Skrältebacken berg
    Tokerydsröljan utjord Slottagärdet gärde
    Tolarp gård Smealiderna backar
    Tolarp gård Smedjegärdet gärde
    Torslund torp Smedåkern Saknas
    Tuveryd gård Smettlyckan Saknas
    Tuveryd gård Snålan »notadrätt»
    Tåssehall t Sodom `notadrätt´
    Udderyd by Staraliden backe
    Udderyd gård Stenbrohagen slåttermark
    Uppegården bebyggelse Stengärdshagen slåttermark
    Valens bs Stenhägnen betesmark
    Vislekullen hemmansdel Stenhägnen betesmark
    Visslekullen gård Stenkätten slåttermark
    Vrån bs Stenkättsåkrarna Saknas
    Västberg gård Stessåkrarna Saknas
    Väderberg gård Stolpaliden backe
    Västergården gård Stolpåkersgärdet Saknas
    Vätingen gård Storebro bro
    Vättersberg lht Storebrohagen slåttermark
    Åkersberg bs Storängen äng
    Ånaryd by Streppla ställe i å
    Ånaryd by Stubbalindan åker
    Åtorpet lht Stugegärdet gärde
    Äng gård Stugegärdet Saknas
    Äng gård Stångarya betesmark
    Ängalyckan bs Sumperna åker
    Ängaskog gård Sutbränneåkrarna Saknas
    Ängaskog gård Svartekärret Saknas
    Ängen bs Svartlindorna åkrar
    Ängsberg t Svinavallen åker
    Ängsberg bs Sänkeliden backe
    Ängsberg lht Sänkeligärdet gärde
    Ängsberg bs Södragärdet gärde
    Ängsberg bs Sörängen, Stora äng
    Ängsdal lht Tackagärdesspjellan åker
    Ängsholm bs Tackagärdet Saknas
    Ängsholm lht Tappahagen slåttermark
    Ängsholm bs Tagelkullen gärde
    Ängslund lht Tjurakärret kärr
    Ängslund lht Tohagen slåttermark
    Änkans hemmansdel Tokerydsbergen berg
    Ölan gård Tokerydsrödjan berg
    Öland by Tokeryds skanter betesmark
    Ölmstad tätort Tomten åker
    Ölmstad by Tomterumpan åker
    Ön gård Tomtgärdena Saknas
    Örberga bs Torpängen Saknas
    Örn gård Tosänkegärdet Saknas
    Österdal lht Tresnippen åker
    Österdal torp Trinningen åker
    Östergården gård Truvadalen äng
    Österängen bs Träffelyckan Saknas
    Österängen bs Tuvahgen slåttermark
      Tvååkersgärdet Saknas
      Tväråkern Saknas
      Tväråkersgärdet = Tvååkersgärdet Saknas
      Tyskalyckan Saknas
      Täppen lycka
      Udden `notadrätt´
      Valalyckan Saknas
      Vargåkrarna Saknas
      Veabackagärdet Saknas
      Veakastelinna åker
      Visslekullen åker
      Väderbergsmossen mosse
      Väderbäckshagen slåttermark
      Vädersbäcken del av Åskebäcken
      Vägagärdet Saknas
      Väglången gärde
      Väglångan gärde
      Västra landet gärde
      Vättern insjö
      Vättnet slåttermark
      Ågärdet gärde
      Ålagärdet Saknas
      Ålalyckan Saknas
      Ånarydsgärdet gärde
      Åskebäckaliden backe
      Åskebäcken bäck
      Åskebäcken bäck
      Älhagsåkrar Saknas
      Älmåkersgärdet Saknas
      Älängen gärde
      Ängelyckan Saknas
      Ängbogärdena Saknas
      Ängsbergsgärdet gärde
      Ärebiten åker
      Äskedalen gärde
      Äskhagsliden backe
      Äskåkern Saknas
      Äskåkrarna Saknas
      Äskåkrarna åkrar
      Ölabäcken bäck
      Ölahamnen brygga
      Ölandsbergen berg
      Örna gärde
      Örnabacken höjd
      Örnagärdet Saknas
      Örnagärdet Saknas
      Österdal äng

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.