ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vireda socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 322 Naturnamn : 211 Bebyggelsenamn : 268 Naturnamn : 62
Förkortningar förteckning /Se Förkortningar förteckning /Se Vireda sn Aspeledet grind
Vireda sn Alsåket sankt stråk Vireda sn Brännebergen berg
Vireda sn Axelsberg berg Vida sn Bunn sjö
Vireda sn Axelsön ö Vireda sn Bunn sjö
Vireda sn /Se Axelsön ö Vireda sn Dumbomsgärdet gärde
Vireda sn Bergen berg Vireda sn Flaggbacken plan
Vireda sn Björkstubben åker Anderstorp bs Gamlemadsviken vik
Vireda sn Blankevik vik Backen Saknas Gubbalyckekällan källa
Vireda sn Blomkvistatorpet ägomark Bergdala lht Gärdsudden udde
Vireda sn Bolaberget berg Bergen bs Israelsgölen göl
Vireda sn Bolebäcken bäck Berghemmet lht Israelsgölen göl
Vireda sn Bolebäcken bäck Berglunda lht Kierydlandet Örens strand
Vireda sn Brostorp triangelpunkt Betania lht Klintaberget berg
Vireda sn Bräknebomossen mosse Betel bs Klintabergen berg
Vireda sn Brännebergen berg Bjursbäck Saknas Kopparpagölen Saknas
Vireda sn Bunn sjö Bjursbäck torp Korpaklint berg
Vireda sn Bunn sjö Bjursbäck torp Korpaklint berg
Vireda sn Bunn sjö Björka lht Kopparegölen göl
Vireda sn Bunn sjö Björkelund lht Krogarehålet fördjupning
Vireda sn Bunn sjö Björkenäs by Kvistalyckan lycka
Vireda sn Bunn sjö Björkenäs by Käringamarken betesmark
Vireda sn Bunn sjö Björkenäs by Lerön udde
Vireda sn Bunn sjö Björkenäs Lilla gd Löfstads källemark hagmark
Vireda sn Bunn sjö Björkenäs Stora gd Madaskeberget berg
Vireda sn Bunn sjö Björkliden lht Mjölberget berg
Vireda sn Byxåkern åker Blackarp gd Mosserydssjön sjö
Vireda sn Dalhem ägomark Blackarp gd Mosserydsjön sjö
Vireda sn *Den helige Tores källa källa /Se Blackarp gård Myggdungen äng
Vireda sn Dumbomsgärdet ägomark Boarp by Mälladasken berg
Vireda sn Ekeberg triangelpunkt Boarp by Märrasprängan backe
Vireda sn Ekegrensåkern åker Boarp by Märrsprängan backe
Vireda sn Fjädertoppen höjd? Botorp bs Norrängen äng
Vireda sn Fjädertuppsberget berg Brostorp by Nyängen äng
Vireda sn Flinteliden lid Brostorp gd Prästamaden f.d. mad
Vireda sn Fröberg ägomark Brostorp gård Pulsagatan byväg
Vireda sn Fållhemmet mosse? Brostorp by Rajen skog
Vireda sn Fällan terräng Bräknebo avs. Ruppen sjö
Vireda sn Gapet del av Ören Dalhem lht Rupphulta sandar sandstrand
Vireda sn Glyttan sumpmark? Dalvik lht Sjoaliden backe
Vireda sn Grankärr triangelpunkt Djupedal by Söderängen äng
Vireda sn Grankärrs udde, Lilla udde Djupedal gårdar Sötåsasjön sjö
Vireda sn Grankärrsöarna öar Djupedal by Toen sjö
Vireda sn Gråhall »gränsberg» Ekeberg gd Toen sjö
Vireda sn Gräsberget triangelpunkt Ekeberg gård Tosänkan vik
Vireda sn Grävlingeberget berg Elinberg Saknas Tämjeliderna backar
Vireda sn Gåsfloden vattensaml. Erikslund bs Viredaholmssjön sjö
Vireda sn /Se Gäddegöl göl Fredshemmet lht Vållingsön ö
Vireda sn /Se Gölarödjan äga Fridslund lht Västerängsviken vik
Vireda sn /Se Hagaberget berg Fröberg bs Åsa bäck gränsbäck
Vireda sn /Se Hagaviken vik Fållhemmet bs Älmaberget berg
Vireda by och sn /Se Hamnaviken vik Fällan Saknas Älmbergs tannesten ö
Vireda sn /Se Hamnen betesmark Fösebacken gd Älmebergsgölen göl
Vireda sn /Se Hampelyckan åker Fösebacken, Stora och Lilla gårdar Älmebergsviken vik
Vireda sn /Se *Helige Tores källa, se *Den helige Tores källa källa Glyttan bs Öasjön sjö
Vireda sn /Se *H. Thores kiälla källa Granelund lht Öasjön sjö
Bjursbäck tp /Se Hestraån å Grankärr gård Öasjön Saknas
Björkenäs by Hjortafloen tjärn Grankärr Saknas Önskebacken backe
Björkenäs by Hjortberget berg Grankärr by Önskebacken kulle
Björkenäs by o. hg Horsekärr kärr Grankärr by Ör sjö
Björkenäs, Stora o. Lilla by resp. gd Horskärret kärr Grankärr by Ör sjö
Björkenäs by Horsrödja äng Grankärr by Ören sjö
Björkenäs by Horsrödja äng Gransbo t Ören sjö
Björkenäs by Hunnaviken vik Granstugan bs  
Björkenäs by Hytte-lyckorna ägor Grönalund torp  
Björkenäs by Hästskodungefällan fälla Gröna hund torp  
Björkenäs by Hästskodungen fälla Gustavslund bs  
Björkenäs by Hästskofällan fälla Haga lht  
Björkenäs, Stora by Höjden ägomark Hagen t  
Björkenäs by Idhultagölen göl Hamnen bs  
Björkenäs, Lilla hg Israelsgölen göl Henriksnäs bs  
Björkenäs, Lilla herrgd Karskabo terräng Herra-Mosseryd hemman, herrgård  
Björkenäs, Lilla gd Kierydån å Hestra by  
Björkenäs, Lilla gd Klintaberget berg Hestra gd  
Björkenäs, Lilla herrg Klintens ägomark Hestra gård  
Björkenäs, Lilla by Kajorna beteshage Hjälpen t  
Björkenäs gdr Kopparegölen göl Holma lht  
Björkenäs gdr Kopparpagölen göl Holmstrand lht  
Björkenäs by Kopparpön ö Horsedal Saknas  
Björkenäs by Korpaklint berg Horsedal Saknas  
Björkenäs gd Korpaklint berg? Horsedal gård  
Björkenäs by Korpeklint berg Hult lht  
Björkenäs by Krogarehålet fördjupn. v. landsväg /Se Hultamålen Saknas  
Björkenäs, Lilla gd Kvarnabergen berg Hultamålen gd  
Björkenäs by /Se Kyrkoledet grind Hultamålen gård  
Björkenäs torp bebyggelse Kämpestenar gränsmärke Hultamålen hemman  
Blackarp gd Lafyllan åker Hultrum Lilla Saknas  
Blackarp gd /Se Lerön halvö Hultrum Lilla gd  
Boarp by Liden ägomark Hultrum by  
Boarp gd Lillängen äng Hultrum, Stora gd  
Boarp by Lillö ö Hultrum gård  
Boarp by Lillön, se Axelsö ö Hultrum, Stora herrgård  
Boarp by /Se Lyckan betesmark Hultsberg bs  
Bolarp utjord Långbromossen mosse Hultäng t  
Bolarp utjord Långkärret kärr Hultäng f.d. torp  
*Bollarp Saknas Långkärret kärr Hytten hemmansdel  
Brostorp by Lövkullen ägomark Häggeberg torp  
Brostorp gd /Se Madaskan skogsmark Höjden bs  
Bräknabo bebyggelse Mellanön ö Idhult by  
Bållarp tujord /Se Metareberget ö Idhult gd  
»bärstorp» nu försvunnen gd Mjölberget berg Idhult gård  
Darstorp f.d. beb. /Se Mon ägomark Johannesberg t  
Djupedal gd Mosserydssjön sjö Karlsberg bs  
Djupedal by Mosserydsjön sjö Karlsborg bs  
Djupedal by Mosserydssjön sjö Karlslund bs  
Djupedal gdr /Se Muggebo terräng Karlsnäs lht  
Ekeberg gd Myrkullen gravplats Kieryd by  
Ekeberg gd Märkeslid lid Kieryd Saknas  
Ekeberg gd Mörtegöl göl Kieryd by  
Ekeberg gdr /Se Mörtgölen göl Kieryd by  
Ettingsgård f.d. gd /Se Norra gärde gärde Kieryd by  
Folkarp gd Nyhägnen hage Kieryd kvarn gård  
Fösebacken gd Nyrödingsbäcken bäck Kopparp by  
Fösebacken gd Nyrödjorna äga Kopparp gård  
Fösebacken gdr Nyängen äga Kopparp gd  
Fösebacken, Lilla hemman Orrhönan uppgivet gränsmärke Kopparp by  
Fösebacken, Stora hemman Perstorp ägomark Krogen torp  
Fösebacken gddr /Se Petters terräng Krokshälla Saknas  
Glyttan torp Pettersvik vik Krokshälla Saknas  
Glyttan torp Prången äng Kroxhälla gård  
Grankärr by Raflningen sjö Kullen t  
Grankärr by Rajskogen äga Kullen bs  
Grankärr by Roppen sjö Kulltorp lht  
?Grankärr by Roppen, se Ruppen sjö Kvistholmen bs  
Grankärr by Ruppen sjö Kviststugan bs  
Grankärr by Ruppen sjö Kyleberg bs  
Grankärr by Ruppen sjö Källstorp lht  
Grankärr by Ruppen sjö Liten t  
Grankärr by Ruppen sjö Lillebacken Saknas  
Grankärr by Ruppen sjö /Se Lillebacken bebyggelse  
Grankärr by Rupphulta sandar bankar Ljungen bs  
Grankärr gdr Rupphultssjön sjö Lunda lht  
Grankärr by Rådjursberg berg Lunden lht  
Grankärr by Rödehall »gränsberg» Lundsberg bs  
Grankärr by /Se Saltängsviken vik Lyckan t  
*Gyllemåhlen Saknas Sandrödjorna äga Lyckås lht  
Gyllemålen »tilläga» Sandspiället äga Lövdala lht  
Gyltan torp Sjömarken skog Lövhult lht  
Göljemålen utjord /Se Skarsjön sjö Lövsta Saknas  
*Hemmingstorp Saknas Skarsjön sjö Lövsta gård  
Hemmingstorp utjord /Se Skarsjöviken vik Lövstad gård  
Hestra by Skarviken vik Lövstugan torp  
Hestra by Skvalebäcken kärr? Magnusagården hemmansdel  
Hestra by Skvalebäcken bäck Mon t  
Hestra by Spinkemosse äga Mossebo avs.  
Hestra gd Stenbäcken bäck Mosseryd by  
Hestra gd Stenön ö Mosseryd Saknas  
Hestra gdr /Se Storudden udde Mosseryd gd  
Hestra gd /Se Storängen äng Mosseryd by  
Hestra gd /Se Storön halvö Mosseryd gårdar  
*Hogoboryd Saknas Ströpplingebäck vattendrag Mosseryd, Lilla hemman  
Horsedal gd Ströpplingsån vattendrag Myrkullen bs  
Horsedal gd Stäckehall »gränsberg» Målahult Saknas  
Horsedal lht /Se Surlindan äga Målahult gård  
Hultamålen gd Svenstorp terräng Målahult hemman  
Hultamålen by Svinåsen berg Nedbyn bebyggelse  
Hultamålen by Säldebäck gränsbäck Nordlunda bs  
Hultamålen by Sötåsasjön sjö Norratorp avs  
Hultamålen hemman Sötåsasjön sjö Norrgården gård  
Hultamålen »tilläga» Tannsten ö Norrängen bs  
Hultemålen gd Toen sjö Nydala bs  
Hultamålen hemman Tolsjön sjö Nykvarn lht  
Hultamålen gd *Toren sjö Nylyckan lht  
Hultamålen gd /Se Torpberget berg Nymålen Saknas  
Hultamålen by /Se Tores källa försv. källa? /Se Nymålen gård  
Hultrum by Torstefällan fälla Nymålen hemman  
?Hultrum, Lilla by Tosänkan vik Nynäs Saknas  
Hultrum by Trettikärret kärr Någorlunda bs  
Hultrum by Tången, Lilla äga Nöden t  
Hultrum, (Lilla) gd Tällebergs tjäldra gränsmärke Nöden hemmansdel  
Hultrum [Lilla] g Tällekulle gränshöjd Olstorp gård  
Hultrum, Lilla gd Täppan ägomark Olstorp Saknas  
Hultrum by Uveberget gränsberg Olstorp gd  
Hultrum, Lilla gd Viredaholmssjön sjö Olstorp by  
Hultrum, Lilla gd Viredaholmssjön sjö Oxhagen bs  
Hultrum by Viredaholmssjön sjö Paradis by  
Hultrum, Lilla by Vållingsön ö Paradis gd  
Hultrum, Lilla by Väggagölen sjö Penningaby f.d. torp  
??Hultrum, (numera Lilla o. Stora) by o. gd Värgehult gränsområde Perslund bs  
Hultrum, Lilla by Världen fälla Pinan t  
Hultrum, Lilla Saknas Älekärret kärr Prästgården gård  
Hultrum, Stora gd Älmebergsviken vik Pänningeby avs.  
Hultrum, Lilla gd Ängstrandstorpet ägomark Riket lht  
Hultrum (Stora) BY Äsklyckan åker Riket hemmansdel  
Hultrum, Stora hg Äspeberget gränsberg Rosenborg lht  
Hultrum, Stora herrgd Äspetjäldra gränsmärke Rosenlund lht  
Hultrum, Lilla gdar Öasjön sjö Rupphult gd  
Hultrum gdr Öasjön sjö Rupphult gd  
Hultrum, Stora hg Öasjön sjö Rupphult gård  
Hultrum, Stora hg Öasjön sjö Rupphult hemman  
HULTRUM GD Öa-sjön sjö Rusthållet hemmansdel  
Hultrum, Stora hg /Se Öasjön sjö Sandmad bs  
Hultrum, Stora o. Lilla gdr /Se Öasjön sjö Sanna lht  
Hultrum, St. o. L. gd resp. by /Se Öasjön sjö Sjöstugan t  
Hytten bebyggelse Önskebacken höjd Sjöudden torp  
Hytten lht /Se Ören sjö Skogslund lht  
Idhult gd Ören sjö Skvalebäcken bs  
Idhult by Ören sjö Släthult Saknas  
Idhult gd /Se Ören sjö Släthult by  
Ingefall f.d. beb. /Se Ören sjö Släthult by  
Kieryd by Ören sjö Släthult by  
Kieryd by Ören sjö Släthult by  
Kieryd by Ören sjö Släthult by  
Kieryd by Ören sjö Snippen bs  
Kieryd by Ören sjö Snurran lht  
Kieryd by Ören sjö Solhem lht  
Kieryd by Ören sjö Språksmålen hemman  
Kieryd by Ören sjö Språksmålen Saknas  
Kieryd gdr Ören sjö /Se Språksmålen gd  
Kieryd by Örhagen äng Språxmålen gård  
Kieryd by Östergårdsudde udde Staggarp Saknas  
?Kieryd by Östergårdsviken vik Staggarp gård  
Kieryd gd:ar   Stationen järnvägsstation  
Kieryd by   Storebacken Saknas  
Kieryd, Norra o. Södra gdr /Se   Storebacken bebyggelse  
Kieryd by /Se   Storbacken hemman  
Kierydh Saknas /Se   Storgården bebyggelse  
Koppamålen utjord /Se   Strandatorpet lht  
Kopparemålen »tilläga»   Stranden lht  
Kopparp by   Stridbecks-stugan backstuga  
Kopparp by   Sundby gård  
Kopparp by   Sundsvik bs  
Kopparp by   Svenstorp torp  
Kopparp by   Sågebacken bs  
Kopparp gd /Se   Såghemmet torp  
Kopparp gd /Se   Sörängen lht  
*Koppermåhlen Saknas   Taberg lht  
Krokshälla gd /Se   Tallebacka lht  
*Kropzhultt Saknas   Tallebo avs  
Kråkshälla gd   Tivoli avs.  
*Litlahult torp   Tivoli t.  
Mosseryd by   Torkan bs  
Mosseryd gdr   Tornsborg avs  
?Mosseryd hg   Torönsborg Saknas  
Mosseryd gd   Uppbyn bebyggelse  
Mosseryd by   Uppegården bebyggelse  
Mosseryd by   Vakthemmet bs  
Mosseryd gdr /Se   Vallstorp bs  
Mosseryd by /Se   Vireda Saknas  
Målahult gd   Vireda by och sn  
Målahult gd /Se   Viredaholm gd  
»målarÿdh», Mosseryd nu försvunnen gd   Viredaholm gd  
Nedbyn hmn   Viredaholm gård  
Nedergården gård   Viredaholm herrgård  
Nissamålen torp   Viredalund lht  
Nyamålen hemman   Vireda station järnvägsstation  
Nyamålan »tilläga»   Visphemmet t  
Nybygget torp   Världen t  
Nymålen gd   Väsenberg Saknas  
Nymålen gd /Se   Väsenberg Saknas  
?Olovstorp by   Väsenberg gård  
?Olstorp gd   Väsenberg gård  
Olstorp gd   Ådala lht  
?Olovstorp by   Åkersberg lht  
Olstorp by /Se   Åkerslund avs.  
Paradis by   Åremålen gård  
Paradis gd   Åremålen gd  
Paradis gdr /Se   Åremålen hemman  
Rupphult gård   Åtorpet torp  
Rupphult g.   Älmberg by  
Rupphult by   Älmberg gård  
Rupphult gd /Se   Älmberg by  
Rupphult gd /Se   Älmhult lht  
Sandvik bebyggelse   Ängelund t  
*Skidaryd gd   Ängholmen lht  
*Skidaryd Saknas   Ängsberg lht  
Släthult by   Ängstugan bs  
Släthult by   Östergården hemmansdel  
?Slätthult by   Östergården hemmansdel  
Släthult by      
Släthult by /Se      
Språksmålen gd      
Språksmålen gd      
Språksmålen gd /Se      
Språksmålen gd /Se      
Staggarp gd      
Staggarp gd /Se      
Svartemålen gd /Se      
?Sörängen lht      
Tången torp      
Tången torp      
Uppebyn hmn      
Uppegården gård      
Utebyn hmn      
Wardovtorp, se Vordatorp t.      
*Vardotorp ödet. till en gd      
Vardotorp f.d. tp /Se      
Vireda (numera Viredaholm) hg      
[Vireda] g      
Vireda by      
?Vireda (numera Viredaholm) hgd      
?Vireda (numera Viredaholm) hg      
Vireda (numera Viredaholm) herrg.      
Vired by      
Vireda hg      
Vireda hg      
Vireda (numera Viredaholm) gd      
Vireda by o. sn      
Vireda herrgård /Se      
Vireda poststation /Se      
Vireda, se även Viredaholm hg      
Viredaholm hg      
Viredaholm herrgd      
Viredaholm hg /Se      
Viredaholm herrgård /Se      
*Vordatorp t.      
*Wåhlhult Saknas      
*Vårdatorp Saknas      
*Vårdatorp Saknas      
Världen torp      
Wärlden torp      
Väsenberg gd /Se      
Västergården gd      
?Åremålen gd      
Åremålen gd      
Åremålen gd /Se      
Åremålen gd /Se      
Älmeberg by      
Älmeberg by      
Älmeberg by      
?Älmeberg by      
Älmberg by      
Älmeberg by /Se      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.