ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Linderås socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 643 Naturnamn : 588 Bebyggelsenamn : 880 Naturnamn : 906
Förkortningar förteckning Förkortningar förteckning Linderås sn källförteckning Linderås sn källförteckning
Linderås sn källförteckning Linderås sn källförteckning Linderås sn källförteckning Linderås sn källförteckning
Linderås sn källförteckning Linderås sn källförteckning Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Förkortningar förteckning Aftonsorgen kärrodling Linderås socken Anda floe vattensamling
Kyndarås Saknas Andersbo terräng Linderås sn Anda floe vattensamling
Linderås sn Annikekullen äga /Se Linderås sn Andfloen vattensamling
?Linderås sn Avlängen sjö Linderås sn Andfloen vattensamling
Linderås socken Avlången sjö »Linneråsa stolla» inbyggarbeteckning /Se Anisatäppan lagmark
Linderås sn /Se Avlången sjö Stertebon inbyggarbeteckning Anisatäppan hagmark
Linderås sn Avlången sjö Spinken inbyggarbeteckning Arvidstorpslyckan åker, tp
Linderås sn Avlången sjö Månsingen inbyggarbeteckning Avlången sjö
Linderås sn Avlången sjö /Se Adel Molanderas, se Nytorp backstuga Avlången sjö
Linderås sn Avlången sjö /Se Adelövs marknad hemmansdel Avlången sjö
Linderås sn Badbotten vik Ahls-Måssas backstuga Avlången sjö
Linderås sn Badviken vik Alekas hemmansdel Backa mad slåttermad
Linderås sn Baggåsen berg Andersbo torp Badsanden badstrand
Linderås sn Barön ö Anderstorp bs Bankagärdet åker
Linderås sn Bastukätten åker Anderstorp backstuga Bastubacken lid
Linderås sn Bastuspjället åker Annehill lht Bastuberget berg
Linderås sn Bergaberget berg Arvidstorp t Bastugrinden grind
Linderås sn Bergkällan gränsmärke Arvidstorp torp Bastugrinden grind
Linderås sn Bergshägnen äng Arvidstorp torp Bastugärdet åker
Linderås sn Bjuggskälla källa Arvidstorp torp Bastulindan åker
Linderås sn Bjuggskälla källa Arvidstorp torp Bastutorget »torg»
Linderås sn Bjurkälla källa Asplunda lht Bergaberget berg
Linderås sn Björkhagen terräng Axeryd bebyggelse Berggärdet åker
Linderås sn Björnobäcken bäck Axeryd by Berghagen äga
Linderås sn Björnafällan terräng Axeryd by Berghagen hage
Linderås sn Björnakällan källa Backasand backstuga Betesberghagen beteshage
Linderås sn Björnakärret slåtterkärr Backen hmd Björkåkrarna åker
Linderås sn Björnakärret äga Backen lht Björnamarken skog
Linderås sn Björndalsgapet rörligt stängsel Backen hmd Björnamossen mosse
Linderås sn Björndalsspjället åker Backen hmd Björndalen slåtteräng
Linderås sn Björnehall råmärke Backen hemmansdel Björndalen slåtteräng
Linderås sn Blacka ängskift Bankhemmet soldattorp Björndalen slåtteräng
Linderås sn Blacka åker Bankhemmet soldattorp Björndalsmaden slåttermad
Linderås sn Blackagrundet ö Bekhemmet t Blackegrundet grund
Linderås sn Bladers ägomark Beckhemmet torp Blackorna grund
Linderås sn Bladersviken vik Beckhemmet torp Blomkvistskålgården tomt - åker kring rivna backstugan
Linderås sn Blötåkern åker Beckhemmet torp Bläsarps lid backe
Linderås sn Brickarpshemmet ägomark Berget avs. Blötan äga
Linderås sn Brokabolet utjord Berget torp Bockaberget berg
Linderås sn Brokabolet utjord Berget torp Bocka maderna kärr
Linderås socken Brokabolslyckan lycka Berget hemmansdel Bockamaderna mader
Linderås socken Brokahagen hage Bergholmen bs Bodängen äng
Linderås socken Bromsudden udde Bergholmen lägenhet Borregrinden grind
Linderås socken Brospjällen åkrar Bergholmen lägenhet Botorps udde udde
Linderås socken Bråtafällan ängsmark Bergstugan backstuga Branthängslen hage
Linderås sn Brännaberget berg Björkenäs bs Bredflon utvidgning av Svartån
Linderås sn Brödgatan väg /Se Björkhaga gd Bremskullen kulle
Linderås sn Brössåkrar åkrar Björkhaga bebyggelse Bremsudden udde
Linderås sn Buta åker Björnafällan torp Bremsudden udde
Linderås sn Byavattne vik? Björnafällan bs/tp Brinke grind grind
Linderås sn Byxåkern åker Björnafällan bs/tp Broahagsgrinden grind
Linderås sn *Bållsjön sjö Björnfällan t Broarödjan bete
Linderås sn Bålverksåkern åker Björnmossen stuga Brokabolet natn
Linderås sn Bålverksåkern åker Blåsten backstuga Brokängen äng
Linderås sn Båraberget berg Bläsarp by Brolinabacken lid
Linderås sn sn Båraberget berg /Se Bläsarp bebyggelse Bromsudden, se Bremsudden udde
Linderås sn Båraberget berg /Se Bläsarp hemman Brudgummamossen mosse
Linderås sn Bännebackarna backar /Se Bläsarp by Brudhall berghäll
Linderås sn Bännelyckan åkerlycka /Se Bläsarp by Brudhall berghäll
Linderås sn Börjeshem terräng Borran backstuga-torp Brygghuset stor sten
Linderås sn Börkelindorna åker Botorp gd Bränneberget berg
Linderås sn Dagsa-Jons terräng Botorp gods Bröder stenar stenblock
Linderås sn Dagstorp terräng Botorp bebyggelse Bröder stenar stenblock
Linderås sn Dammen brunn Botorp gd Bröder stenar stenblock
Linderås sn Dammen vattensamling Botorp herrgård Bröder stenar stenblock
Linderås sn Dammen sjö Botorp herrgård Brödgatan bygata
Linderås sn Djurefallsfällan »fälla» Brandtastugan backstuga Bunkaberget berg
Linderås sn Domarebacken höjd /Se Branteborg lht Bunkaviken vik
Linderås sn Dombruket äga Brickarp by Bussabackarna höjder
Linderås sn *Dommare backen Saknas Brickarp bebyggelse Busshemmet åker
Linderås sn Domarekullen fornlämning /Se Brickarp hemman Bya kålgård tomt
Linderås sn Drillebron bro Brickarphemmet lht Bya vattne vattningsställe
Linderås sn Drillebron bro Brohagen bs Bya vattne vattningsställe
Linderås sn Dryllan försvunnen kvarn /Se Broahagen torp Byggas äng äng
Linderås sn Dryllebron bro Brohagen torp Byggemaden slåttesmad
Linderås sn Dryllebron bro Bron torp Bygärdet åker
Linderås socken Dryllebron bro Bron avs. Bykeberget berg
+Linderås sn Dryllebron bro Bron torp Båraberget berg
Linderås sn Dryllebron bro Bron torp Båraberget berg
Linderås sn Dryllebron bro Bron torp Båraberget berg
Linderås sn Dryllebron bro /Se Brostugan backstuga Båraberget berg
Linderås sn Dryllån å /Se Brostugan backstuga/torp Båraberget berg(-häll)
Linderås Saknas Dryllån å Brånarp gd Båraberget berg(-häll)
Linderås sn Drängagråten markområden /Se Brånarp bebyggelse Bäckagärdet åker
Linderås sn Ekelund ägomark Brånarp hemman Bäckamaden slåttermad
Linderås sn Ekelundsberget berg Brånarp hemman Bäckmannalyckan åkerlycka
Linderås sn Ekstugudalen betesmark Bygget bs Bännebackarna lider
Linderås sn Farmors linda äga Bygget t Bännelyckan åkerlycka
Linderås sn Finnabacken kärr Bygget torp Dagningakullen höjd
Linderås sn Finnabacken kärr Bygget torp Dagningakullen höjd
Linderås sn Finnabacken kärr Byn hemman Dahlagrinden grind
Linderås sn Finnabacken äga Byn, Norre, Södre bydelar Dalen f.d. äng, nu åker
Linderås sn Finnanäs grind grind Bäck avs. Dalen slåtteräng
Linderås sn Fiskstenaviken vik Bäck torp Dalängen äng
Linderås sn Floden brunn Bäck torp Dalängen äng
Linderås sn Floden brunn Bälstorp hemman Dammaberget berg(-häll)
Linderås sn Flolinda äng Bännans bs Dammbackarna äga
Linderås sn Fläskängen äng /Se Börjeshem bs Degelalyckan mindre åker, tp
Linderås sn /Se Fogdesten råmärke Börjeshem bs Den kringelte åkern del av Lyckegärdet
Linderås sn /Se Friarestättan stätta /Se Carlsborg jordbrukslht Djupa kärr kärrslåtter
Linderås sn /Se Frucken sjö Dagstorp bs Djurafalla mo skog
Linderås sn /Se Frucken sjö Dagstorp torp Djuralyckan åkerlycka
Linderås sn /Se Frucken sjö Dalen backstuga Djurshult utjord
Linderås sn /Se Frucken sjö Dalhem lht Djurshult utjord
Linderås sn /Se Frucken sjö Dammen avs. Domarebacken höjd med domarring
Linderås sn /Se Frucken sjö Dammen torp Domarebacken höjd med domarring
Adolfslund tp /Se Frucken sjö Dammen torp-lht Domarebacken höjd med domarring
Adolfslund torp Frucken sjö /Se Dammen torp - lht Dombruket åkerskift
Alingsborg lht Frucken sjö /Se Dammstugan bs Driften vallgata
Alingsås backstuga Frucken sjö /Se Daxa-Jons bs Dryllån å
Andersbo backstuga frucknen, se Frucken sjö Daxa-Jons, se Stenstorp backstuga Drängagråten parti av äng
Andersbo torp Fåglabro bro Daxtorp backstuga Drängagråten åkerskift
Anderstorp backstuga Fållen, Stora åker Daxtorp backstuga Dungagärdet åker
*Appallahylta ödet Fållingeåkern åker Djurafall by Dungaledet grind
Arvidstorp lht /Se Fållingeåkern åker Djurafall Norrgård gd Dyhålorna dy tag
Arvidstorp, Lilla torp Fållings skiften åker Djurafall Södergård gd Dyvasen fiskvase
Arvidstorp, Lilla torp Fållingsåkern åker Djurafall by Ekåkern åkerskift
Axeryd by Fångåkern åker Djurafall bebyggelse Eldstorpsgrinden grind
Axeryd gd Fällan terräng Djurafalla by Enebackalyckorna åkerlyckor
Axeryd by /Se Fällhem terräng Djurs-Lottas backstuga Eriks kärr slåtterkärn
Axeryd by /Se Galtalyckan äga Dolkatorpet soldattorp Evas floar vattensamlingar
Bergsmåla soldattorp Galten sten-råmärke Dragbo bs Falkagrinden grind
Bergsmåla soldattorp /Se Galten råmärke Dragbo åker(-lycka) Falkalyckan åker
Björstorp backstuga Galten råmärke Drottningsholm bs Fastakålgården åker
Bläsarp by Galten sten /Se Ekeberg gd Fattigstugubrunnen brunn
Bläsarp by Gerarna åkrar Ekeberg bebyggelse Finnanäsbacken backe
Bläsarp by Gerarna ägor /Se Ekebergsstugan backstuga Finnanäsbäcken bäck
Bläsarp by Gjutorna backar /Se Ekebergsstugan backstuga Finnanäsbäcken bäck
Bläsarp by Grevatorpet äng /Se Ekekulla gd Finnanäs´ hump slåtter
Bläsarp gd Grevatorpet förr äng /Se Ekekulla bebyggelse Finnanäs hump slåtter
Bläsarp by Grubberödjorna ägor Ekekulla hemman (by) Fiskerenen gångstig
Bläsarp by /Se Grymma kärr slåtterkärr /Se Ekekulla hemman (by) Fiskerensgärdet åker
Bläsarpshemmet soldattorp Gråbohult utjord Ekekulla hemman (by) Fiske sten stenhäll
Botorp hg Gråbohult utjord Ekelund backstuga Fiskestenaviken vik
?Botorp herrg Gråbohult utjord Ekelund backstuga Fjäderhönebergen berg
Botorp hg Gråbohult utjord Ekholma lht Fjäderhöneberget berg
Botorp hg Grå mosse, Lilla mosse Ekkulla hemman Fjärden, Stora sjön Loven
Botorp hg Grå mosse, Stora mosse Eklund bs Floen åker
Botarp by Grävlinge berg gränshöjd /Se Eldstorp gd Fläskängen äng
Botorp hgd Grönkulla hall gränsberg Eldstorp bebyggelse Fredaliden lid
Botorp hg Gunga ängskift Eldstorp hemman Friaregapet skyttelled
Botorp hg Göljamaden mad /Se Eliedal backstuga Friaregrinden grind
Botorp gd Haga ägomark Enebacken bs Friaresnipen åkerskift
Botorp herrgd Halsåkern åker Enebacken soldattorp Friskalyckan åker
Botorp hg Halvbyta ägor Enebo backstuga Frucken sjö
Botorp hg Hampalyckan äga Enekullen bs Frucken sjö
Botorp herrg Heden äng Esstorp hemman Frucken sjö
Botorp hg Holm, Lilla förr äng /Se Fattiggården hemmansd. Frucknäteliden backe
Botorp hg Holma-gatan väg /Se Fattiggården hemmansdel Fröafällan betesmark
Botorp gd Holma kulle fastmarkshöjd Fattiggården hemmansdel Fröaviken vik
?Botorp hg Hovgöl göl Finntorp bs Fåglamossen mosse
Botorp hg Hovgöl, el Hovgölsgölen sjö /Se Finnanäs by Fårabergen höjd
Botarp herrgd Hultalindan äga Finnanäs bebyggelse Fårabergsviken vik
Botorp hg /Se Hunden slåttermark /Se Finnanäs by Fårfällorna bete
Botorp gd /Se Husarängen terräng Finnanäs by Fäbrokärret kärr
Botorp hgd /Se Husåkern åker Finnanäs Norrgård hemman Fäbron bro
Brickarp by Hålkärret ägomark Finn-näs hemman Fäbron bro
Brickarp by Hängseln, Stora äng Finntorp backstuga Fällekärret kärr
Brickarp by Hängslen hage Finntorp backstuga Fällelyckan åker
Brickarp by Härjabäcken bäck Fjättarp gd Fällemossen odlad mosse
Brickarp gd Härjabäcken bäck /Se Fjättarp gd Fällhemshagen åker
Brickarp gdr /Se Hässledal rågångsmärke Fjettarp bebyggelse Färdig åkerlycka
Brickarp by /Se Hässledal rågångsmärke Fjättarp hemman Färdig åkerlycka
Brickarp by /Se Hässledalssten råmärke Floadalen torp Förste mad mad
Brickarpshemmet backstuga Hässlesund natn Flodalen avs. Gammelängen äng
Brostugan backstuga Hättan åker Floddalen avs. Garvarekullen åker
Brostugan backstuga Hättan äga Flottet bebyggelse Gastagrinden grind
Brunstorp, se Brånarp by Hölpa slåttermark Frambygden bygden närmarst kyrkan Gatan, Nora, Södra, Östra byvägar
Brånarp by Hölpa slåttermark Freden, se Friden backstuga Gatekullen höjd
Brånarp gd Hönan åker /Se Freden lht Gatugärdet åker
Brånarp gd /Se Inges bäck bäck /Se Friden bs Gatulyckorna åkerlyckor
Brånarp gd /Se Intäkten äng Friden backstuga Getfällan betesmark
*Brädegården Saknas Intäkten äng /Se Friden backstuga Getryggarna skogig ås
Capellegården gd /Se Isakalyckan äga /Se Friden backstuga Giftastenen flyttblock
Dal backstuga Jonaberget udde Fridhem bs Grinden vid Ingas bäck grind
Dalhem lägenhet Jonsahemsgölen göl Fridhem lht Grindstugugärdet åker
Dalstugan backstuga Jonstorp ägomark Fridhem bs Grindstugulyckan mindre åker
Djurefall by Jontaviken vik Fridhem backstuga Gropahagen äga
Djurefall gd Jordbroarna bro Fridhem, se Friden backstuga Grymma kärr slåtterkärr
Djurefall by Jordpärekätten äga /Se Fridsborg lht Grymma kärr kärrslåtter
Djurefall gdr /Se Jordpäronkätten, Lilla natn Fridsborg lht Grå mosse, Lilla vildmosse
Djurafall Norrgård bebyggelse Jungfruhagen hage Friskans backstuga Grå mosse, Stora vildmosse
Djurafall Norrgård bebyggelse Jungfruudden udde Frucknäte by Gråten äng
Djurafall Södergård bebyggelse Jungfruudden udde /Se Frucknäte by Gräsfällan slåttermark
Drabo nu försvunnet tp /Se Jutalindan åker Frucknäte by Gräsrödjorna äng
Drillebron torp Jutalindan äga Fruktnäte by Gröne fläck öppen plan
Dryllan torp Jutorna, se Gjutorna backar Frucknät by Grönkulla göl vattensamling
Ekeberg gd Järnberget höjd Fruktnöte bebyggelse Gubbalyckan åker
?Ekekulla gdar /Se Kalv sjö /Se Fruktnöte by Gubbalyckorna åkerlyckor
Ekekulla gd Kalven sjö Fålarp gd Gubbalyckorna åkerlyckor
Ekliden lht Kapela göl göl Fålarp gd Gubbamossen odlad mosse
Eldstorp hg Kapelaledet grind Fålarp bebyggelse Gummelyckan mindre åker
Eldstorp hg Kapela mosse mosse Fålarp hemman Gustavasdike dike
Eldstorp hg Kapela mosse mosse Fällan bs Gustavas dike dike
Eldstorp herrg Karlalindan äga Fällan bs Gårdshagen äng
Eldstorp gd Karlhulta sodal hålväg /Se Fällan backstuga Gårdshagen äng
?Eldstorp hg Kassabrunns källa gränsmärke Fällan torp Gårdshagslyckan åker
Eldstorp herrg Katterör råmärke Fällan backstuga Gäddbrokärret kärr
Eldstorp gd /Se Kirsebärsspjällen åker Fällan bs Gäddbrokärret kärr
Eldstorp hgd /Se Klarkaberget berg Fällan backstuga Gäddbron bro
Eldstorp herrgård /Se Klassas ägomark Fällhemmet bebyggelse Göbergsmon storskog
»eleffstorp», se Eldstorp hg Klein-kålgården, se Klänga-kallgårn åker Färdigs backstuga Göbergsskogen storskog
Elfshem torp Klovasten råmärke Gaddarp t Göljamaden mad
Elfshem torp Klovasten råmärke Gaddarp bebyggelse Göljamaden mad
Ensnäs backstuga Klovstensvad råmärke Gaddarp hemman Göljamaden mad
Fattiggården gd /Se Klänga-kallgårn åker /Se Gatan backstuga Hagakriken äga
Fattiggården, (el. Ödegården, Lilla) gd /Se »Knalsmadh» äng Gatan backstuga Hallabacken lid
Finnanäs by Knektahagen skogsmark Gladeras backstuga Hallängen äng
Finnanäs by Knivåkern åker Glassås gd Halsen landtunga
Fjättarp gd Knutahem terräng Glassås bebyggelse Halsen äng
Fliseryd by Knäppåkra åkrar Glassås hemman Hargabackagrinden grind
Flugebo by Knöpplan, Stora o. Lilla åkrar Glassås hemman Hargabackarna ås
Flugebo by Knöpplan, Stora o. Lilla åkrar Glassås hemman Hargabäcken bäck
Flugebo beb /Se Kohagstorpet terräng Glassås Norrgård gd Hargamossen mosse
Frambygden del av sn /Se Kohagsudden udde Glassås Södergård gd Hedarna äng(ar)
Fredriksdal backstuga Korsgärdet gärde Glädjen backstuga Hedarna äng(ar)
Fruktnöte by Koudden udde Glädjen backstuga Hedarna äng(ar)
Fruktnöte by Kovåker åker Gnobo backstuga Hemhagarna hage
Fruktnöte by Krigsgölen göl Granelund bs Hemmagärdet åker
Fruktnöte by Krigsgölen göl Granelund backstuga Herraröven äng
Fruktnöte by Krikakullen höjd? Granelund lht Herraröven äng
Fruktnöte gdr Krogarelinda åker Granelund backstuga Hjortamossen mosse
?Fruktnöte by Krogarelyckan äga Granstugan backstuga Holma gata fägata
Fruktnöte gd /Se Kroglinderna åkrar Grimmestorp by Holmagärdet åker
Fruktnöte by /Se Kryckelindan åker /Se Grimmestorp bebyggelse Holmagärdet åker
Fræknæthe, se Fruktnöte by Krypstenen sten Grimmestorp hemman Holmakärret kärr
Förbacken backstuga Kråkudden udde Grimmestorp hemman Hopängen äng
Gaddarp gd Kullafällorna skogsmark Grindstugan bs Hovgölssjön sjö
Gatan soldattorp Kullen terräng Grindstugan bs Hultagladet äng
Glassås by Kungastenarna resta stenar /Se Grindstugan backstuga Hultalyckorna lyckor
Glassås gd Kungaön halvö Grindstugan t Hultängen slåtteräng
?Glassås gd Kvarnarpa ström fall Grindstugan torp Hululedet grind
Glassås gd Kvarnarpa ström fall Grindstugan backstuga Humpen äng
Granlund backstuga Kvarnbäcken bäck Gropastaden samling backstugor Hunden äng
?Grimmestorp by Kvarnlindan åker Gropen bs Hundkullen åker
Grimmestorp gd Kvillera område, terräng /Se Gropen backstuga Hurtigakärret slåtterkärr
Grimmestorp by Kvillorna terräng /Se Grönkullen avs. Husabränna, Lilla o. Stora ägor (kärr)
Grimmestorp hmn /Se Kyrkogärdet åker /Se Grönkullen torp Husabränna, Lilla o.Stora ägor
Gäddarp g Kyrkospängerna spänger Grönkullen torp Husarängen äng
Göberga herrgård Källeråsen slåtter Grönkullen torp Husarängen äng
Göberga hg /Se Källesten råmärke Grönkullen torp Hyttagrinden grind
Göberga gd *Källmarken utjord Gärdesgården backstuga Hyttagärdet åker
Göberga gd Källskift ängskift Göberg gods Hyvelbanorna lycka
Göberga hg Källstugan ägomark Göberga gd Hålkärren slåtterkärr
Göberga hgd Kärrtorpet äga Göberga herrgård Hålkärret kärr
Göberga hgd Kätten, Lilla åkermark Göberga bebyggelse Hålkärret slåtterkärr
Göberga gd Lafylla ägor Gölen bs Häggakärret slåtterkärr
Göberga hg Lars Larssons vik vik Gölen bs Hägghagen äng
Göberga hg Liden ägomark Haga avs. Hägnagärdet åker
Göberga hg Liljeholmen försvunnet (?) namn på utjord /Se Hagalund lht Hägnalyckan åker
Göberga hg *Lilla Jordzfals giärde Saknas Hagalund bs Hägnalyckan åkerlycka
Göberga hg Lillgölen göl Hagalund bs Hägnen äng
Göberga hg Lillön ö Hagalund lht Hägnen äng
Göberga herrgård Linderåsbäcken bäck Hakebo by Hägnen äng
Göberga herrgård *Linderåssjön försv. sjö Hakebo bebyggelse Hängslaberget berg
Göberga herrgård Lindviken vik Hakebo by Hässleängen äng
Göberga herrgd Linnebergshagen beteshage Hakebo by Hästadammen beteshage
Göberga hg /Se Lomhagen hage Hakebo by Hästadammsbäcken bäck
Göberga gd /Se Lorasjön sjö /Se Hakebo by Hästakärret slåtterkärr
Göberga gd /Se Loren sjö Hakstugan, se Månstorp backstuga Häst-källan källa
Gökhemmet backstuga Loren sjö Hallagården bebyggelse Hättan äga
Gökhemmet backstuga Loren sjö Hallen bs Högamåla lid backe
Haddemålen gd /Se Loren sjö Hallen (f.d.) soldattorp Högamålens grind grind
Hagen hmnsdel Loren sjö Hallen (f.d.) soldattorp Hönan åkerskift
Hagen hemmansdel Loren sjö Hansa-Adelas hmnsdel Hösebrännorna ägor
Hagstugan backstuga Loren sjö Hansa-Kalla-gården hmd Hösebrännorna ägor
Hakebo gd Loren sjö Hemmet backstuga Ingas bäck bäck
Hakebostuvan bebygg. Lor(en) sjö /Se Hjälmedal gd Intaget slåtter
Hakebotorp bebygg. Loren sjö /Se Hjälmedal gd. Intäkten äng
Hallen backstuga Loren sjö /Se Hjälmedal bebyggelse Jansgärdet åker
Hemmingstorp försvunnet tp /Se Loren sjö /Se Hjälmedal hemman Jonaberget berg(häll)
Holmagården gd /Se Loren sjö /Se Hjälmedal hemman Jonaberget berg(häll)
Holmen by Lor(en) sjö /Se Hjälmedal hemman Jonaviken vik
Holmen by lorn, se Loren sjö Holmagården hmd Jonsahemsgölen göl
Holmen by Lorsändeviken vik Holmen gd Jons kärr slåtterkärr
Holmen by Lorön ö Holmen bebyggelse Jordsfälletall tall
Holmen by Luffarberget berg Holmen by Jungfrukällan källa
Holmen gd:ar Luffarviken vik Holmen by Jungfrukällan källa
Holmen by Lundsudden udde Hovgöl gd Jungfruudden udde
Holmen by Lunta åker Hovgöl by Jungfruudden udde
Holmen by Lurhagen hage Hovgöl bebyggelse Jutaliderna backar
Holmen by Lyckegärdeshällen triangelpunkt Hulan gd. Jutaliderna backar
Holmen gd Lystringsbergen berg Hulan bebyggelse Jutaliderna backar
Holmen komministerbost Lystringsbergen berg Hulan hemman Jutorna backar
Holmen gdr /Se Lystringsberget berg Hult torp Jättasten sten
Holmens gd /Se Långeåsar åsar Hult torp Kallalyckan åker
Horsgöl, se Hovgöl gd Långhällamarken utjord Hultet avs. Kalle Görans krök krök
Hovgöl gd Långhällamarken utjord Hålan hemman Kalven sjö
Hovgöl gd /Se Långhällaskogen utjord Hägnen t Kalv vik
Hulan gd Långlyckan äng Hägnen torp Kalv sjö
Hult gd /Se Långskift ängskift Hägnen backstuga Kalvhagen hage
Hägnestugan backstuga Långåsasten råmärke Hälabo backstuga Kalvhagen äng
Hängslen backstuga Läsarelyckan åkerlycka /Se Hättens hmd Kalvhagstäppan äng
Hästhagen backstuga Löjehålorna djupvattenshålor /Se Högamålen gd Kalvs mader (slåtter) mader
Högamålatorp torp Lönemossen mosse Högamålen gd Kalvs mader (slåtter-) mader
Högamålen gd Lönesten lågt berg Högamålen bebyggelse Kalvs mader (slåtter-) mader
(?)Högamålen gd Lövstugan ägomark Högarösten backstuga Kampabackarna lider
Högamålen gd? Madstugan ägomark Högarösten bs Kampakällan brunn
Högemålen gd Madtorpet äga Högarösten backstuga Kampaliderna lider
Högamålen gd /Se Majlenakullen höjd Högemålen hemman Kapela göl sjö
Högamålen gd /Se Maj-Lenelyckan äga /Se Högliden bs Karlsaskogen skog
Höglycke backstuga Maj-Lenes äga /Se Ingevallstorp utjord Kattfloen vattensamling
Ingemundarp utjord Marken, Norra skog Ingvaldstorp utjord Kattfloen vattensamling
Ingemundarp utjord Mellgårdsviken vik Ingvaldstorp utjord Kattkällan källa
Ingemundarp utjord Miöekiälla källa Johannesagården hmd Kattnackaskogen skog
Ingvaldstorp backstuga Miöekiälla källa Johannesberg lht Kattnackaskogen skog
Jacobshemmet torp Miöekiälla källa Johannesberg lht Kattnacken utjord -torp
Johannesberg backstuga Miöekiälla källa Johannesberg bs Kattnacken utjord - torp
Johannesberg f.d. soldattorp Moaberget berg Jonsahem torp Klangagärdet åker
Johannesberg tp /Se Moaviken vik Jonsahem torp Klangakullen höjd
Jonsberg backstuga-lht Mohyltan ägomark Jonsahem torp Klein-kålgården åkerlycka
Jonstorp backstuga Mokällan källa /Se Jonsahem tp Klockaregärdet åker
Jonstorp backstuga Mossagölen göl Jonstorp backstuga Klockaregärdet åker
Jordfällan gd Myrhagen äng Jonstorp backstuga Klockarelyckan åker
Jordfällan gd Myrkällan källa Jordfällan by Klockarelyckan åker
Jordfällan by /Se Myrkärret äng Jordsfällan bebyggelse Klärkagrinden grind
Jordsfällan, Lilla hmn Mysterskift äng Jordsfällan, Jossfällan hemman Knektalyckorna åkerlyckor
Kabbisan bebyggelse Mystrer åker Lilla Jordsfällan bebyggelse Knektåkern åker
Kammaren bs Målabrobäcken bäck Jordsfällan, Lilla hmn Knutakärret kärr
Kapela by Månelyckor åker Stora Jordsfällan bebyggelse Knycklan åker
Kapela by Månstorp betesmark Jutstugan backstuga Knycklan åker
Kapela by Månstorp terräng Jönsahem t Kohagen betesmark
Kapela by Mässledal natn Kalles i Berget ställe Kohagsberget berg
Kapela by Mökällan källa Kampastugan bs Kohagsgrundet grund
»kaprillæ», se Kapela by Mörkviken vik Kamphemmet backstuga Kohagslyckan åkrar
»kartørp» nu försvunnen gd Mörkviken vik Kapela by Koledet grind
Kattnacken t. Mörkviken vik Kapela by Koledet grind
Kinneberg soldattorp Noen sjö Kapela bebyggelse Koppargrundet grund
*Klockaregården Saknas Noen sjö Kapla by Koppargrundet grund
[Klockaren] Saknas Noen sjö Kapela by Korpabackarna lider
Knycklan tp /Se Noen sjö Kapela Lill(e)gård hemman Kotallen tall
Kossmete, se Rossmäte by Noen sjö Kapela Lill(e)gård hemman Koängen äng
Krabbåsen bebyggelse Noen sjö Kapela mosse hemman Krigsgölen göl
Krabbåsen bebyggelse Noen sjö Kapela Norrgård hemman Krikakullarna kullar
Kristianshem torp Noen sjö Kapela Ravelsgård hemman Krikakullarna kullar
Kristianshem torp Noen sjö Karlhult avs. Krikamossen kärr
Kristianshem torp Noen sjö Karlhult torp Krikorna äga
Kristineberg backstuga Noen sjö Karlhult torp Krikängen äng
Krogen stuga Noen sjö /Se Karlstorp torp Kringeln åker
Krogen stuga Noen sjö /Se Karlstorp backstuga Kringeln åker
Krogen bebyggelse Noen sjö /Se Karpastugan inhysesstuga Kringlamaden mad
»krångztorp» nu försvunnen gd Noen sjö /Se Karpastugan inhysesstuga Kryckelindan åker
Kvarnarp gd Norra vattnet vik Karpastugan inhysesstuga Kråkudden udde
Kvarnarp gd Norrskift ängskift Kattnacken t Kullafällorna äga
Kvarnarp gd Norrängsviken vik Kattnacken torp Kullagärdet åker
Kvarnarp gd Nothuskullen höjd? Kattnacken utjord - torp Kvarnahagen hage
Kvarnarp lht /Se Notosberget udde Kattnacken utjord - torp Kvarngärdet åker
Kvarnarpatorp torp Notosviken vik Klangen backstuga Kvarnhagen hage
Kåkenhus tp /Se Notön ö Klasas backstuga Kvickakålgården åkerlycka
Källbygget backstuga Nybro bro /Se Kleins backstuga Kvickalyckan åkerlycka
Källstugan, Lilla backstuga *Nybro bro Klärkhemmet backstuga Kvillerna slåttermader
Källstugan, Lilla backstuga *Nyebro bro Klärkhemmet backstuga Kvillerna slåttermader
Kärr torp Nyebro bro /Se Knutahem torp Kvillerna slåttermader
Larstorp torp Nyhägnen äng Kohagstorpet torp Kvillerna slåttermader
Liden torp Nyland ägomark Kristianshem avs. Kvillerna slåttermader
Liden torp Nytorp ägomark Kristineberg lht Kvillerna slåttermader
»lidenraes», se Linderås sn Nästmaden ägomark Kråkedansen backstuga Kvillerna slåttermader
Linderås by Onsdag(s) lyckan åker Kullen backstuga Kvillerna slåttermader
Linderås by Onsdag(s) lyckan åkerlycka Kullen hmd Kvillerna slåttermader
Linderås by Oset vik Kurran verkstad, bs Kvillerna slåttermader
Linderås by Oxhagen terräng Kvarnarp bebyggelse Kvillerna slåttermader
Linderås by Packerydsudde udde Kvarntorp gd Kvillerna slåttermader
Linderås gård, by Packerydsviken vik Kvarnen lht Kvillerna slåttermader
Linderås by Parabackarna backar /Se Kåknus torp Kvillerna slåttermader
Linderås by Pekahall sten Kåkenhus avs. Kvillerna slåttermader
Linderås by Petershov ägomark Kåkenhus torp Kvillerna slåttermader
Linderås by Piklinda åker Kåkenhus torp Kvillerna slåttermader
Linderås poststation /Se Pilskift ängskift Kåkenhus torp Kvillerna slåttermader
Linnedal lägenhet Plåtängen slåtteräng /Se Kållberg t Kvillerna slåttermader
Lisebo tp /Se Pomagranen gran Kålberg torp Kvillerna slåttermader
Lunden backstuga Pomegran gran Kållberg torp Kvillerna slåttermader
Lunneberg backstuga Pomegran gran Kållberg torp Kvillerna slåttermader
Lyckan backstuga Posthemsberget berg? Kållberg t Kyrklyckan åker
Lyckan torp Potateslindan åker Kållberg soldattorp Kyrklyckan åker
Lyckan torp Potatiskätten åker Källemoen backstuga Kyrklyckan åker
Låckarp gd Prästängsbron bro Källstugan avs. Kyrkogatan väg
Låckarp gdr /Se Pölsa åker Källstugan torp Kyrkogrinden grind
Låckebäck bs Rammabergen berg /Se Källstugan torp Kyrkogärdet åker
Lövhagen backstuga Rattnacken, se Kattnacken utjord Källstugan torp Kyrkogärdet åker
Lövholmen backstuga Reddarpe rödjorne åker Kärleken hmd Kyrkogärdet åker
Lövingsborg backstuga Reddarpe rödjorne äga Landsnäs lht Kyrkogärdet åker
Lövstugan backstuga Refsberget, se Rävaberget berg Landsnäs backstuga-lht Kyrkoliden backe
Madstugan torp Renhultabäcken bäck Landtorp t Kålgården f.d. åker
Mantorp tp /Se Ricka ängsmark Landtorp t Kåltäppan åker
Massaremålen bebyggelse /Se Rovhagen äng Landtorp backstuga, lht Källaredalen slåttermark
Mohyltan nu försvunnet (?) tp /Se Roxhall udde Larsa-Tildas backstuga Källaregrundet grund
*Motsaryd förr ödetorp Runnehie terrängområde Larsens, se Sjöhem backstuga Källaregärdet åker
Målen by Rydsgöl göl Ledbo backstuga Källesvängen vägkrök
Målen by Ryttarekällan källa? /Se Liden soldattorp Käppåsen ås
Målen by Ryttarekärr kärr Liden soldattorp Käringaliden lid
Målen by Ryttarekärren kärr /Se Liden hemmansdel Kärrängen äng
Målen gd Ryttarekärret kärr Liden backstuga Kölnebacken äga
Målen gd /Se Ryttakärret ägomark Liden backstuga Ladugårdsgärdet åker
Nilstorp backstuga Ryttarekärret kärr /Se Liden backstuga Ladugårdslyckan mindre åker
Nobynäs hg /Se Råsa led grind Liljeslätt backstuga Landskiften slåtter
*Nodhabymåla torp /Se Råsa led grind /Se Liljestad backstuga Landsvägsgärdet åker
Nybygget torp? Råsa utjord triangelpunkt Lillegården gd Landsvägsängen äng
Nybygget torp Rävaberget berg Lillegården bebyggelse Landåkrarna åkrar
Nylund backstuga Rävaberget berg Lindatorpet soldattorp Larsa-källa källa
Oberga gd Rävaberget berg Linderås by Larsa vik vik
Oberga gd Rörsåker åker Linderås bebyggelse Lidgrinden grind
Oberga gård Sandviken vik Lindhem lht Lidgärdet åker
Oberga gd Sandviken vik Lindstugan backstuga Lidgärdet åker
Oberga gd Sibbalindor åker Linneberg backstuga Lillenäsa bäck bäck
Oberga hg Siggarpesand vik? Linnedal lht Lillesjön del av sjö
Oberga gd Silvergölen göl Lisebo backstuga Lillån å-arm
Oberga gd Sjöhagen terräng Lisebo hmd Lillängen äng
Oberga gd /Se Sjöhagen terräng Lisebo hemmansdel Lillön öar
Oberga gd /Se Sjökullen udde Lugnet backstuga Lindakällan offerkälla
Olofstorp torp Sjölidaudden udde Lunda-stugan bs Lindan åker
Owabærgha, se Oberga gd Sjöstugan terräng Lunden bs Lindblomslyckan åker
Oxhagen backstuga Sjötäppan äng Lyckan backstuga Linden åker
Persbo hemmansdel (torp) Sjövik terräng Lyckås bs Linden åker
Persbo hemmansdel (torp) Sjövikaön ö Lyckås soldattorp Lindtorpagrinden grind
Pershemmet backstuga Sjöviken vik Låckarp by Lindviken vik
Pershemmet backstuga Sjöängen terräng Låckarp bebyggelse Lommabackadalen slåttermark
Pershemmet backstuga Skanslindan åker Längeryd backstuga Lommabacken åker
Perstorp hemmansdel Skavet åker Löfhem backstuga Loren sjö
Pinsebo bs Sketnemad mad Lövelund bs Loren sjö
Possetorp torp? Skogbogatan fägata Lövelund lht Lortmaden slåttermad
Possetorp nu försvunnet tp /Se Skogbo grinden grind Lövholmen bs Lortmaden slåttermad
Postens tp /Se Skogbo grindhen grind /Se Lövholmen backstuga Lortmaden slåttermad
Posthemmet tp /Se Skobo led grind /Se Lövstugan bs Lunda-dälden djup svacka i landsvägen
»rabærgsasom» Saknas Skogbovägen väg /Se Lövstugan backstuga Lundagärdet åker
*Rabærgsasa Saknas Skräddarehuvudet åker Lövstugan backstuga Lundsudden udde
*Rabergsås, se även *Råbergsås Saknas Skyttlemad mad Madstugan backstuga Lustig kulle höjd
*Rabergxasa Saknas Skyttningeskiften åker Madstugan backstuga Lustig kulle höjd
*Rabærgxasa Saknas Skyttninge skiften åker Magnisagården hmd Lustig kulle höjd
Rasmushemmet torp Skyttningeskifter åker Mantorp bs Lustig väsen lekplats
Ravelsgården gd /Se Skärpan terräng Marken torp Lyckan, Norra åker
Reddarp torp Skärpaslätta ägomark Marken backstuga Lyckan, Södra åker
Reddarp torp Skärpebacken åker Marken avs. Lyckegärdet åker
Renhult tp /Se Skärpe slätt nu tallskog /Se Marken torp Lyckorna äng
Repkullen tp /Se Skärpingen åker Marken torp Lysingsbergen berg
Riddersberg backstuga Sköttninge skifter åker Masaremålen eller Flodalen, se 1 Flodalen gd Långe hump slåttermark
Rosendal gård Slåttaberget berg Masaremålen avs. Långerydberget berg
Rosendal f.d. sätesgård Slättemad slåttermad Mellangården hmd Långsnipen åkerskift
Rosendal f.d. sätesgård Smalhagen slåtteräng Mellangården bebyggelse Långåsarna berg
Rosendal gd Smedhemmet terräng Mellangården bebyggelse Långåsarna berg
Rosendal lht /Se Smedlyckorna ägomark Mellangården bebyggelse Långåsarna berg
Rosenlund backstuga Smedsten råmärke Mellangården bebyggelse Långängen äng
Ryd by Smörmossen äga /Se Mellangården bebyggelse Läsarelyckan åkerlycka
Ryd gdar Smörmosseviken vik Mellangården bebyggelse Löjehålan djup
Ryd by Snättins ägomark Mellangården bebyggelse Lökaliden lid
Ryd by Spinkaberget berg /Se Mellangården bebyggelse Lökaliden lid
Ryd by Spångaberget berg Mellangården bebyggelse Lökaliden backe
Ryd by Spångagärdet gärde Mickelsbo torp - bs Madbackarna slåtter
Ryd by Spångamaden slåttermad Mickelsbo torp Madbacken slåtter
Ryd by Spånhagarne äng Mobygget t Majlenelyckan åkerlycka
Ryd by /Se Stagghagen skogsmark Mobygget backstuga - torp Maltållan djupränna
Ryd gdr /Se Stallviken vik Moen torp Marisse lid backe
*Råbergsås Saknas Starre källa källa Moen torp Marisse lid backe
Rået bebyggelse Starre källa källa Mohyltan t Marka-kålgården lycka
Rået bebyggelse Stuvens ägomark Mohyltan t Markalyckan åker
?Råsa by Stenharget äng Mohyltan torp Marken bete
?Råsa by Stenharget äng Mohyltan torp Mellangårdsmaden slåttermad
Råsa by Stertebo puls sankmark Mon t Mellangårdsviken vik
Råsa by Stora bol äng Mon t Mellangärdet åker
Råsa gd Storåkern åker Mon torp Mellanlyckan mindre åker
Råsa by Stranden terräng Mossberga backstuga Mellanån å-arm
Råsa by /Se Strandingamaden uppodlad mad /Se Mossen bebyggelse Mjölkviken vik
Råsa gdr /Se Strandinga-maden ägor /Se Mostugan torp Moaviken vik
Råssmark by Stutavad övergångsställe Mostugan torp Mohagslyckan åker
Råssmark by Stutavadet sumpmark Motan t Mohylteön ö
Råssmark by Stutavadsbro landsvägsbro Motan t Mohylteön ö
Råssmark by Stutavads bäck bäck Motan torp Mokällan offerkälla
Rossmark by Stångelyckan åker Motan torp Mokällan offerkälla
?Råssmark by Surlindeskiften åker Motan torp Mokällan offerkälla
Rossmark by Svartefalls kärr kärr Målaberget bs Mon, Norra skog
Råssmark by Svartevadskärret kärr Målaberget backstuga Mossängen slåtter
Råssmark by Svartån å Målen by Moteskogen skog
?Råssmark by Svartån å Målen bebyggelse Muggebo mjölkkällare
Råsmark by /Se Svartån å Målen hemman Mullakålgården ödetomt
Råsmark by /Se Sveekärr kärr Målen by Munkaberget berg
Råssmäte by Säckakärren kärr /Se Månsa-Jons hmd Munkaberget berg
Råssmäte by Sänningsnäs ö Månstorp bs Munkhagen slåttermark
Råssmäte by Söderlinderna åkrar Månstorp torp Muragrinden grind
Råssmäte by Sörängsviken vik Månstorp backstuga Muragärdet åker
Rossmäte by Tallabacken backe /Se Månstorp backstuga Myrekällan källa
Rossmäte by Tjuvaberget udde Månstorp backstuga Myrkällan källa
Rossmäte by Tolindan åker Måssagården hmd Myrkällan källa
Råssmäte by Tomtebolet äng Nabben backstuga Myrkällan källa
Rossmäte by Toppen åker /Se Nilsagården hmnsdel Måssafloen stationär mindre vattensamling
Råssmäte by Torahängsla beteshage Nilsagården hmnsdel Måssagapet skyttelgap
Rossmäte by Torahängsla beteshage Nilsagården hmnsdel Måssagärdet åker
Råssmäte by Tora kulle äga /Se Nineve stad backstugor Måssahägnen slåtteräng
Rossmäte by Torka ängskift Nord-Augusts backstuga Mökällan natn. f.d. hmn
Rossmäte by Toåkra åkrar Norgården ?gd Mörke(r)viken vik
Råssmäte by /Se Tropphagen hage /Se Norrgården bebyggelse Mörkviken vik
Råssmäte by /Se Trätekärret ängkärr Norrgården bebyggelse Mörkviken vik
Rörbo torp /Se Tullebo triangelpunkt Norrgården bebyggelse Mörtberget berg
*Röshult Saknas Tulleboö halvö Norrgården bebyggelse Nabbagärdet åker
Rösmark, se Råssmark by Tussaliden backe /Se Norrgården bebyggelse Nattbetet kohage
Sandkullen torp Tuvahiet äng Norrgården bebyggelse Noen sjö
Sandkullen torp Tvillingsten milstolpe Norrgården gd Noen sjö
Sandliden backstuga Tången åker Norrgården bebyggelse Noen sjö
Sandstugan backstuga Tällerishagen hage Norrgården bebyggelse Noen sjö
Sandstugan backstuga Tällerisskiften åker Norrgården bebyggelse Norra hägnen slåtteräng
Sehwarztorp backstuga Tällerisskiften åker Norrgården bebyggelse Norrahägneudden udde
Sjöarp by /Se Törnåsen ägomark Norrgården bebyggelse Norra mad slåttermad
Sjöarp by Ubberyd utjord Norrgården bebyggelse Norra mon skog
Sjöarpstorp torp Ubberyd utjord Norrgården bebyggelse Norre mosse åker
Sjöstugan backstuga Uggleboberget berg Norrgården bebyggelse Norre udde udde
Sjötorp gård Ugglebokanalen kanal Norrgården bebyggelse Norrgårds dalar betesmark
Sjötorp gd Uggleboviken vik Norrgården bebyggelse Norrgårdsgärdet åker
Sjötorp gård Ulvasten jordfast sten Norrgården bebyggelse Norrgårdshagen äng
Sjötorp gd Ulvasten jordfast sten Norrgården bebyggelse Norrgårdslyckan åkerlycka
Sjötorp gd /Se Ulvasten jordfast sten Norrhemmet bs Norrgårdsmaden mad
Sjötorp beb. /Se Ulfsbäck bäck Norrhemmet backstuga - lht Norrhagarna hagar
Skallaboda = Stallboda utj. Ulvshall råmärke Norrstugan bebyggelse Norrköpingsresan slåttermark
*Skallaboda Saknas Ulvshall råmärke Norrstugan hemman Norrängen äng
*Skallabotha Saknas Ulvshall råmärke Nybyggaregården bebyggelse Norrängen äng
*Skallaboda gd? Ulfssund natn Nybyggaregården hemman Norrängen äng
*Skallaboda ödet. Ulfssund natn Nybyggaregården hemman Norrängen äng
*Skallaboda Saknas Utsiktsberget berg /Se Nybyggaregården hemman Norrängen äng
*Skallebo Saknas Valabacken backe /Se Nybygget backstuga Norrängen äng
Skallaboda nu försvunnen bebyggelse /Se Valahagen skogsmark Nydala bs Norrängen äng
Skogsbygden del av sn /Se *Vangsjöklint höjd Nydala bs Norrängen äng
Skrufhult by Vansjugen, se Noen sjö Nydala backstuga Norrängsviken vik
Skrufhult by Vetebiten åker Nydala backstuga Notesviken vik
Skyttehemmet torp Vetebiten åker /Se Nyhem bs Nothusberget berg
Skyttehemmet torp Viggskifterna äng Nykulla t Nothuskullen låg höjd
Skärpan tp /Se Vippersjögrundet grund /Se Nykvarnen avs. Nye bro landsvägsbro
Slættisfaal Saknas Vippersjögrundet fiskeställe /Se Nykvarn kvarn o torp Nye bro landsvägsbro
*Slætafaal gd? Vita hallar berghällar /Se Nykvarn kvarn o torp Nyebro landsvägsbro
*Slätafall ödet. Vithallsgrundet grund Nyland backstuga Nyebro landsvägsbro
*Slättefall Saknas Vithallsudden udde Nynäs bs Nygärdet åker
Smedstorp backstuga Vitlingen, se Vittingen sjö Nynäs backstuga - lht Nyhagen hage
Sonarp hemmansdel (torp) Vittingen sjö Nytorp bs Nyhägnen beteshage
Sonarp hemmansdel (torp) Vittingen sjö /Se Nytorp backstuga - lht Nyhägnen slåttermark
Sopstugan bebyggelse Vittingskärret kärräng Nytorp backstuga Nykvarnabäcken bäck
Solberga nu avhyst gd el. tp. /Se Vrååkrar åkrar Näshult lht Nylanden åker
Spinkens gd /Se Väderkvarnaberget triangelpunkt Oberg hemman Nylandsgärdet åker
*Stallaboda, möjl.=*Skållaboda, se *Skallaboda gd? /Se Väderkvarnsberget berg /Se Oberga gd Nylandslyckan åker
Stenstorp backstuga /Se Vägesten sten Oberga bebyggelse Nyrödseln äng
Stertebo by /Se Vännersrydsgölen göl Oberga herrgård Nyängen äng
Stockabäcksmåla, se Stockbäck Saknas Vänsterkärrsviken vik Obergagården hmndel Närmstängen äng
Stockebäck by Vänstern sjö Osa-Majes backstuga Näsmaden mad
Stockebäck by Vänster sjö Oxhagen torp Obergs grind grind
Stockebäck by Vänstern sjö Oxhagen backstuga Odlingen, Lilla o. Stora åker
Stockebäck by Vänstern sjö Oxhagen backstuga Orrafloen vattensamling
Stockebäck by Vänstern sjö Packeryd gd Orre floe vattensamling
Stolpen backstuga Vänstern sjö Packeryd bebyggelse Osa-Majas berg
Stolpestugan backstuga Vänstern sjö Packeryd hemman Oxadricken vattningsställe
Storängsgrinden backstuga Vänstern sjö Paradis t Oxhagen betesmark
Stärtebo hmn /Se Vänstern sjö Paradis torp Oxhagsgatan väg
Svenstorp hemmansdel Vänstern sjö Paradis torp Oxhagsmossen mosse
Sågarehemmet torp Vänstern sjö /Se Paradis, Lilla backstuga Parabackarna lider
Sänninge gård Vänstern sjö /Se Pershem soldattorp Pelles kärr slåtterkärr
Sänninge gård Vänstern sjö /Se Pershem soldattorp Piekällan källa
Sänninge gd Vänstern sjö Perstorp bs Pigskratten parti av äng
Sänninge gd Värmeliden backe /Se Perstorp bs Pinkekällan källa
Sänninge gd Väster södra gärdet åker Petersberg backstuga Pinkekällan källa, f.d. hmnt
Sänninge gd Väster ö ö Pettersberg backstuga Pinsagärdet åker
Sänninge gd Västerön ö Pimsebo, se Pinsebo bs & tp Pinsebo floar stationära mindre vattensamlingar
Sänninge gd Yxa åker(del) Pinsebo t Pinsebo lid lid
Sänninge gd Yxa åker Pinsebo torp Pinsebo lid lid
Sänninge gd Yxhuvudet åker (del) Pinsebo bs o tp Pinsebomoen stor skog
Sänninge gd Åkertorpet äga Pinsebo bs ) tp Plantehagen odlad mosse
Sänninge gd Ålebäck bäck Posthemmet torp Plåtängen slåtteräng
Sänninge gd Ålebäck bäck Posthemmet torp Posta-kålgården åkerlycka
Sänninge gd Ålegöl göl Post-Pelles hmnsdel Posthemsberget berg
Sänninge by /Se Åsabrunn tjärn? Prästgården bebyggelse Prångakärret kärr
Sänninge gd /Se Åsarna åkrar Prästgården bebyggelse Prången bete
Sänninge gd /Se Åsbogärdet ägomark Quickens backstuga Prästaklämman passage
Sänninge gd /Se Åshemmet ägomark Raman backstuga Prästaklämman passage
Sänninge gd /Se Åshemmet terräng Rama-stugan backstuga Prästängen äng
Sänningshemmet soldattorp Åtlamossen mosse /Se Rappabo backstuga Prästängsbäcken bäck
Sänningshemmet soldattorp Älegöl göl Rask-Andersas backstuga Pulsakärret kärr
Sätra by Älegöl göl /Se Ravelsgården gd Pulsakärret kärr
Sätra by Älesjön göl Ravelsgården bebyggelse Pulsakärret kärr
Sätra by Älesjösten råmärke Ravelsgården hemmansdel Pulsamossen mosse
Sätra by Älgabrosten råmärke Ravelsgården hemmansdel Puttlekällan källa
Sätra gdar Älgafloen göl Redligas soldatorp Puttlekällan källa
?Sätra by Ängstuguberget berg Renhult torp Puttlekälleåkern åker
Sättrahemmet torp Ärrehagen hage Renhult torp Pyschorna slåttermad
Sörhemmet soldattorp Ärrehagen hage Renhult torp Pyschorna slåttermad
Sörhemmet soldattorp Ärtelyckan äga Repkullen avs. Påsagatan väg
Sörhemmet soldattorp Äspelund terräng Repkullen torp Påsamaden mad
Sörhemmet bs Öagärdet åker /Se Repkullen torp Påsen mad
Taleryd by Ödegårdsberget berg Repkullen torp Rallebo hål kusligt ställe
Taleryd by Örsjön, Stora sjö Rosenborg lht Ramabergen berg
Taleryd by Ösjön sjö Rosenborg lht Raskakullarna kullar
Taleryd by /Se Ösjön, Lilla kärr? Rosendal gd Renhultabäcken bäck
Taleryd by /Se Ösjön, Stora sjö Rosendal bs Rosendals kors vägkorsning
Taleryd Saknas /Se   Rosendal bebyggelse Roshall berghäll
Talerydsgården gd /Se   Rosendal hemman Roxhall berghäll
Torahem tp /Se   Rosenlund bs Roxhall berghäll
Torastugan bebygg.   Roten hemmansdel Runestadkålgården tomtåker
Trädgårdsstugan torp   Runestad backstuga Rydsgärdet gärde
Tärenäs by   Ryd bebyggelse Rydsgölen göl
Tärenäs by   Ryd by Ryttarekärr kärr
Tärenäs by   Ryd hemman Ryttarekärret kärr
Tärenäs by   Ryd by Ryttarekärret kärr
Tärenäs by   Ryd by Ryttarekärret kärr
Tärenäs by   Ryssebo eller Folarp, se 1 Fålarp gd Råsa bäck bäck
Tärenäs by /Se   Ryssebo bebyggelse Råsa kärr kärr
Tärenäs gdr /Se   Råsa by Råsalyckan mindre åker
Uddarp by /Se   Råsa bebyggelse Råsmätavägen väg
*Uggloboda ödet.   Råsa hemman Råsmäte kors vägkors
*Vgglaboda t.   Råsa by Ränlaviken, se Rännilaviken vik
*Uggleboda Saknas   Råsa by Rännilaviken vik
*Ugglebo Saknas   Råsa by Räva sten sten
Uppsala gd /Se   Råssmark bebyggelse Räva sten rävlya
Wlhbergh, se Oberga gd   Råssmark by Rävastensfällan äga
Valastugan stuga /Se   Råsmark by Röda berget berg
Vallstorp by   Råssmark Mellangård gd Röda ledet grind
Vallstorp by   Råssmark Norrgård gd Rödjelyckan åker
Vallstorp by   Råssmark Södergård gd Rödjorna äng
Vallstorp by   Råssmarks bandel avs. Rödjorna äga
Vallstorp gdr /Se   Råsmäte by Röven äng
Vallstorp gdr /Se   Råssmäte bandel avs. Sadelsten sten
Vallstorp poststation /Se   Råssmäte Hallagård gd Sandasten sten
Vallåkra gd /Se   Råssmäte Norrgård gd Sandbergslyckan lycka
Vennersjö gd   Råssmäte Norrstugan gd Sanden åker
Wimmershäll lägenhet   Råssmäte Nybyggaregård gd Sanden åker
Vippersjö by   Råssmäte Södergård gd Sandhagen åker
Vippersjö by   Råsmäte hemman Sandhulegärdet åker
Vippersjö by /Se   Råssmäte bebyggelse Sandhålehalsen äga
Vippersjö gdr /Se   Råssmäte by Sandlyckan åker
Vippersjöhemmet soldattorp   Rödjan torp Sandlyckan mindre åker
Vispan bebyggelse   Rödjan torp Sandorna åkerskift
Väderkvarnen kvarn   Rödjestugan bs Sand, Sjöens sandstrand
Vännersryd gd /Se   Rödjestugan backstuga Sandviken vik
Ålbäckshult nu försvunnet tp /Se   Rödjetorp avs. Sandåkrarna f.d. åkrar
Ålebergshult torp   Rödjetorp f.d. torp Sjättingsgrinden grind
Ålebergshult torp   Rönnkullen lht Sjödalen äga
Ålebergshult torp   Rösten backstuga Sjödalen äga
Ålebäckshult torp   Rösten backstuga Sjöhagen hage
Årstad, Lilla backstuga   Röven backstuga Sjöhägnen äng
Åshemmet hmd   Samuela-Johannas backstuga Sjökullen höjd
Ångarp by   Samuelas backstuga Sjöliden backe
Ängarp gdr /Se   Sandhulan avs. Sjömaden fuktig slåttermark
Ängarp by /Se   Sandhulan torp - lht Sjömaderna slåttermader
Ängarp backstuga   Sandhulan torp - lht Sjömossen odlad mosse
Ängelund backstuga   Sandliden bs Sjörödjorna äga
Ängsholm backstuga   Sandliden Södra backstuga Sjövikaviken vik
Ödegården, Lilla (el. Fattiggården) gd /Se   Sands, se Stenstugan bs Sjövikaviken vik
Ön torp   Sandstugan bs Sjövikaön ö
Ön torp   Sandstugan backstuga Sjövikaön ö
    Siggarp gd Sjöängen äng
    Siggarp bebyggelse Sjöängsberget berg
    Siggarp hemman Skams undantag mosse
    Siggarp hemman Skansen höjdparti
    Siggarp hemman Skepphyttan båthus
    Siggarp hemman Skepphytta båtplats
    Sjoarp by Skogbo led grind
    Sjättingen bebyggelse Skogslyckan mindre åker
    Sjättingen bebyggelse Skruvhultsgärdet åker
    Sjöarp by Skräddaregapet skyttelgap
    Sjöarp bebyggelse Skyttaberget berg
    Sjöarp by Skyttagärdet åker
    Sjöarp by Skyttahagen betesmark
    Sjöarp by Skyttakällan källa
    Sjöbacka bs Skyttalyckorna åkerlappar
    Sjöbo backstuga Skyttängen äng
    Sjöbo backstuga Skärpeslätten terräng
    Sjöens hemmansdel Skärpeslätten terräng
    Sjögrens-Evas backstuga Skärpeslätten terräng
    Sjöhem backstuga Slinnamossen vildmosse
    Sjöhem backstuga Slåttaberget bergknalle
    Sjöstugan t Slåttaberghagen slåtter
    Sjöstugan f.d. torp Slåtterängen ängar
    Sjöstugan bs Slätten parti av äng
    Sjötorp gd. Smalhagen beteshage
    Sjötorp bebyggelse Smedjegrundet grund
    Sjötorp hemman Smedjegärdet åker
    Sjötorp hemman Smedjegärdet åker
    Sjötorp hemman Smedjelyckorna åkrar
    Sjötorp hemman Smedjeåsen grund
    Sjöviken backstuga Smedlyckan lycka
    Sjöviken backstuga Smällegrinden grind
    Skogbo backstuga Smörmossen äga
    Skogbygden bygd Smörmosseviken vik
    Skogbygden bygd Snedskagrinden grind
    Skumningen backstuga Snokakärret kärr
    Skärpan bs Snurken beteshage
    Skärpan torp Snålan slåtter
    Skärpan torp Sodalen ´hålväg´
    Skärsågen avs. Sodalen ´hålväg´
    Slabbas backstuga Soldatkärret kärrslåtta
    Slabbas backstuga Spinkarpaviken vik
    Slättäng backstuga Spinkarps tall tall
    Smedhemmet ? (säkerligen) bs Sprättelyckan åkerlycka
    Smedhemmet bs Spångaberget höjd
    Smedhemmet tp Spångaberget berg
    Smedhemmet t Spångaberget berg
    Smedhemmet torp Spången spång
    Smedstorp backstuga Spången spång
    Snicken hmd Spången spång
    Snätt in f.d. torp Spängerna, se Spången spång
    Snätt in backstuga Stackmaden slåttermad
    Solberga bebyggelse Stagghagen slåtter
    Solberga gd el. t. Stallmaden slåttermad
    Solhem f.d. soldattorp Stampen åker
    Solliden lht Stenahålet äga
    Solskinan hemmansdel Stenahålet äga
    Spingestickerutan hemmansdel Stenbrobäcken bäck
    Spinkarp by Stenbro led grind
    Spinkarp bebyggelse Stenbro led grind
    Spåstinas backstuga Stora grund grund
    Startebo hemman Stora hägnen slåtteräng
    Stensholm bs Stora ängen slåtteräng
    Stensholm backastuga - lht Store fjärden del av sjön Noen
    Stenstorp backstuga Store lycke åker
    Stenstorp backstuga Store lycke åker
    Stenstorp backstuga Store lycke åker
    Stenstuga bs Storån å-arm
    Stockabäck bebyggelse Storängen äng
    Stockebäck by Storängen äng
    Stockabäck by Storängen slåtteräng
    Storsågen avs. Storängen äng
    Stranden torp Storängen äng
    Stranden backstuga Storängen äng
    Stärtebo gd Storängsmaden fuktig slåttermark
    Stärtebo by Storön ö
    Stärtebo bebyggelse Strandingamaden mad
    Stärtebo, se även Startebo Saknas Strandingamaden mad
    Sunnerängen hemman Strandingamaden mad
    Sunnerängen lht Stubbalyckan åkerlycka
    Svarveriet bs - lht Stuglyckan mindre åker
    Svenstorp t Stutavadet vad
    Svenstorp backstuga - torp Stutavadet vad
    Svenstorp backstuga - torp Stärtebo bykeberg, se Bykeberget berg
    Svängen bebyggelse Stärteboviken vik
    Syndafallet öknamn på L. Paradis Stättan klivanordning
    Säckhemmet backstuga Stövelkröken odlad mosse
    Sänninge gd Sundshagen hage
    Sänninge bebyggelse Sundshagen hage
    Sänninge hemman Sundströmsbron bro
    Sänninge bebyggelse Sundströmsbäcken bäck
    Sänninge by Sunneränge lid lid
    Sänninge by Svalget sjö
    Sänningehem t Svartevad kärr
    Sätra by och gd Svartevad kärr
    Sätra by Svartån å
    Sätra bebyggelse Svarveriliden lid
    Sätra bebyggelse Sventagrinden grind
    Sätra hemman Svinfållan åker
    Sättra by Svingården vik
    Sättra by Sågarebäcken bäck
    Sättra by Svältorna åker
    Sättra by Säckakullen kulle
    Södergården bebyggelse Säckakärren kärr
    Södergården bebyggelse Säckakärren kärr
    Södergården bebyggelse Säckakärren kärr
    Södergården bebyggelse Säckakärren kärr
    Södergården bebyggelse Säckalyckorna åkerlyckor
    Södergården bebyggelse Säckhemslyckorna åkerlyckor
    Södergården bebyggelse Sälands Kullen kullar
    Södergården bebyggelse Sälandskullarna kullar - berg
    Södergården bebyggelse Sänningsgrinden grind
    Södergården bebyggelse Sänningsgrundet grund
    Södergården bebyggelse Sänningslider stup
    Södergården bebyggelse Sännings lider stup
    Södergården bebyggelse Sänningsnäs udde
    Södergården bebyggelse Sänningsängen äng
    Södergården bebyggelse Söderängen äng
    Södergården bebyggelse Söderängen äng
    Södergården bebyggelse Söderängen äng
    Södergården bebyggelse Södragärdet gärde
    Södergården bebyggelse Södragärdet åker
    Södergården gd Södragärdet åker
    Söderängen bs Södragärdet åker
    Sörhemmet t Södragärdsdalarna slåttermark
    Sörhemmet Lilla backstuga Södra lund kärr
    Taleryd bebyggelse Södra lund kärr
    Taleryd by Södramaden slåttermad
    Taleryd by Södramaden slåttermad
    Talerydsgården hmd Södra mader slåttermader
    Taryd by Södra mon skog
    Tillöket åkerstycke Södra mosse mosse
    Tomten hmd Södre mosse åker
    Tomten hemmansdel Södre udde udde
    Tomtstugan backstuga Sörängen äng
    Tomtstugan backstuga Sörängsviken vik
    Torahem torp Tallabacken lid
    Torahem torp Tallen träd
    Torahem torp Tallen träd
    Torahem torp Tillöket åkerlycke, lht
    Torahem torp Tjuvakärret nu torrlagt kärr
    Tullebo gd Tohagen del av äng
    Tullebo bebyggelse Tohålan lingrop
    Tullebo hemman Tomten åker
    Tärenäs gd Tomten äng
    Tärenäs bebyggelse Tomten åker
    Tärnäs hemman Tomten åker
    Tärenäs by Tomtgärdet åker
    Törnås bs Tomthagen äng
    Uddarp by Tomtängen äng
    Uddarp bebyggelse Toppen åkerskift
    Uddarp hemman Toppen åkerskift
    Uddarp hemman (by) Tora kulle höjd
    Uppsala by Tora mosse mosse
    Uppsala gd Torke mon skog
    Uppsala bebyggelse Torkhusgärdesdalen slåttermark
    Upsala hemman Torkhusgärdet åker
    Uppsala hemman Torparemon skog
    Uppsala, Lilla backstuga Tremilabjörken björk
    Uppsala, Lilla backstuga Tremilabjörken björk
    Wahla-stugan bs Tresnipen åker
    Valla lht Tresnipen del av äng
    Vallberga lht Tresnipen åker
    Vallstorp by Tropphagen beteshage
    Vallstorp bebyggelse Tropphagen beteshage
    Vallstorp by Tropphagen beteshage
    Vallåkra gd Trätelyckor åkerlyckor
    Vallåkra bebyggelse Tullebo ö ö
    Vallåkra hemman Tussaliden lid
    Vallåkra hemman Tussaliden lid
    Veunersjö hemman Tärenäsgrundet grund
    Vennersjö avs. Täppan äng
    Vennersryd bebyggelse Täpporna ägor
    Vännersryd? gd Ugglebo äga
    Vinterstorp drängstuga Ugglebo äga
    Vippersjö by Ugglebobergen berg
    Vippersjö bebyggelse Uggleboberget berg
    Vippersjö hemman Uggleboviken vik
    Vippersjö by Uppsalehagen hage
    Vippersjö by Uppsalekullen kulle & åker
    Väderkvarnen avs. Uppsalekullen kulle & åker
    Väderkvarnen torp Uppsalekullen kulle o. åker
    Väderkvarnen torp Utjorden, se Djurshult utjord
    Vännersjöstugan torp Wahlabacken backe
    Vännersjöstugan torp Wahlaberget berg
    Vännersjöstugan torp Wahlagrinden grind
    Vännersjöstugan torp Vallstorpseken ek
    Västergården bebyggelse Vargamossen vildmosse
    Västergården bebyggelse Varggropen fångstgrop
    Västergården bebyggelse Vigeramossen odlad mosse
    Västra förstaden bebyggelse Vigeraodlingen mossodling
    Ådala avs. Vikfallsudde udde
    Åkersberg bs Wippalyckan åkerlycka
    Åkersberg backstuga - lht Vippersjögrundet grund
    Åkerslund bs Vippersjögrundet grund
    Ånäs lht Vippersjö klint lid
    Årstad bs Vispegärdet åker
    Årstad torp Vispelyckan åker
    Årstad backstuga - torp Vispängen äng
    Årstad backstuga, torp Vispängskällan källa
    Åsbo backstuga Vitahallar berghällar
    Åshemmet backstuga Vitahallar berghällar
    Älgabo bs/tp Vitahallar berghällar
    Älgafloen bs/tp Vithallsgrundet grund
    Älgafloen bs/tp Vithallsudden udde
    Älgafloen bs/tp Vithallsudden udde
    Älgaflon t Vittingen sjö
    Ängarp by Vittingskärret slåtterkärr
    Ängarp bebyggelse Vittingsmossen mosse
    Ängarp by Vårtkällan källa
    Ängholmen bs Väderkvarnsberget berg
    Änghult backstuga - lht Väderkvarnsberget berg
    Ängslyckan backstuga Väderkvarnsgärdet åker
    Ängsholmen bs Vällingkullen låg kulle
    Ängshult lht Vällingmaden slåttermad
    Ängstugan bs Vännersjö göl sjö
    Ängstugan t Vännersrydsgölen göl
    Ängstugan torp Vänster sjö
    Ängstugan backstuga - lht Vänsterkärret kärr
    Ängstugan backstuga - torp Vänsterkärrsvikerna vikar
    Ängstugan backstuga - torp Vänstern sjö
    Ärtebacken torp Vänstern sjö
    Ärtebacken torp Värmeliden backe
    Ärtebacken torp Värmeliden backe
    Äspelund bs Värmeliden backe
    Äspelund backstuga Västerdalen slåtter
    Ödegården bebyggelse Västergärdesdalarna slåtterområden
    Ödegården hemman Västerängen äng
    Ödegården hemman Västerängen äng
    Ödegården hemman Västerängen äng
    Ödegården, Lilla hemmansdel Västerängsåkrarna åker
    Ögården hemman Västra gatan väg
    Österbyn östra sockendel Västre mon stor skog
    Östergården bebyggelse Åkareberget höjd
    Östergården bebyggelse Ångren kvarn
    Östergården lht Åsahagen beteshage
    Östergården bebyggelse Åtlamossen mosse
      Åtlamossen mosse
      Åttingsgärdet åker
      Älgakällan källa
      Ängakriken äga
      Ängalyckan lycka
      Ängalyckorna åker
      Ängarödjan äga
      Ängatallen tall
      Ängatäppan äga
      Ödegårdsberget berg
      Ödegårdsliden backe
      Ögärdet åker
      Ögärdet åker
      Ösjön sjö
      Ösjön sjö
      Ösjön, Lilla sjö
      Ösjön, Lilla sjö f.d
      Stora Ösjön sjö
      Ösjön, Stora sjö
      Ösjön, Stora sjö
      Ösjön, Stora sjö
      Österbovägen väg
      Öster kärr slåtterkärr
      Österängen äng
      Österängen äng
      Östra mon skog

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.