ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säby socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1187 Naturnamn : 767 Bebyggelsenamn : 735 Naturnamn : 188
Säby, ingår nu i Tranås stad förr sn Förkortningar förteckning /Se Säby socken Nummerförteckning förteckning
Förkortningar förteckning Abborrgölen göl Säby sn Nummerförteckning förteckning
Säby socken Abborrgölen göl Säby sn Nummerförteckning förteckning
Säby socken Abborrgölen sjö Säby sn Albromossen mosse
Säby socken Abborrgölen göl Säby sn Alebrobacken backe
Säby förr sn, nu förs. Abborrgölen göl Säby förr sn Alebron bro
Säby förr sn Abborrgölen göl Galtåsen inbyggarbeteckning Anders (i) Trehörningstorp gata Saknas
Säby sn Abborrgölen göl Galtåsen inbyggarbeteckning Avlången sjö
Säby sn *Abborrmossarna mossar Säboe inbyggarbeteckning Avlången sjö
Säby f.d. sn Abrahams ön ö Säbybo inbyggarbeteckning Bergängen äng
Säby f.d. sn Abrahamsön ö Sagesmän förteckning Bockamaderna mader
Säby sn Albromossen mosse Sagesmän förteckning Bodaviken vik
Säby förr sn, nu förs. Albromossen mosse Sagesmän förteckning Byggeliabacken backe
Säby förr sn *Alebrokärret kärr Alfällan bs Drillaviken vik
Säby sn Alevarpet fiskvarp Allansro avs. Dryllån å
Säby förr sn *Alevarpssten gränsmärke Anderstorp bs Dryllån å
Säby förs. Alfällan terräng Anneberg bs Drängagråten åker
Säby sn Amunds hage hage Aspan avs Dumsamon skog
Säby sn /Se *Amundshagen hage Bagaremålen bebyggelse Eskila-backen lid
Säby sn Amundsmo skog Bakaremålen hemman Farsbosjön sjö
Säby sn Amunds skog skog Bakaremålen hemman Fetås gd
Säby sn Avlången sjö Ballstorp bebyggelse Fjättarpagölen göl
Säby sn Avlången sjö Ballstorp hemman Flaggstångestället granskog
Säby sn Avlången sjö Bellö avs. Försjön sjö
Säby sn Avlången sjö Berget bs Försjön sjö
Säby sn Backen ägomark Berget avs. Gastamötet ställe
Säby sn Barkakaret göl Bergfall avs. Giftastenen flyttblock
Säby sn Barkakaret sjö Bergåkra avs. Gisslarpebäcken bäck
?Säby sn sn Barkakaret göl Bjugstorp utjord Griftakullen kulle
Säby sn Barkakaret göl Bjärsjö hemman Gubbakärret kärr
Säby sn *Basthagen äng Björka bebyggelse Gullarydsbäcken å
Säby sn Berghem terräng Björka hemman Gummelyckelandet strand
Säby sn Berners utsikt terräng Björkastugan t Habbadalen slåtteräng
Säby sn Berners utsikt terräng Björkbacka avs. Hålavedsträ firmanamn på träindustri
Säby sn Bjurstorp sumpmark? Björkbacken stuga Häradsbäcken bäck
Säby sn Björkevarpet notvarp Björkdala avs Hästhagen beteshage
Säby sn Björkevarpet notvarp Björkelund bs Högstorpssjön sjö
Säby sn *Björnlyckan åker Björkenäs lht Illern sjö
Säby sn Björnmossen mosse Björkslund avs Jonsahemsgölen göl
Säby sn Blackåkra åker Björnklo bebyggelse Kabisan åkerlycka
Säby sn Blankhem ägomark Björnklo hemman Kabisemossen mosse
Säby socken *Blåbärsmossen mosse Blankhem t Kalvhagen hage
Säby socken Bodaviken vik Blankhemmet soldattorp Katarpe lid
Säby socken Bolshagen äng Blankhester bebyggelse Katarpe lid lid
Säby socken Bondetorpet förr äng /Se Blankhester by Kattefloen kärr
Säby socken *Bosshemsmossen mosse Blankhestra hemman Kattefotakullen kulle
Säby f.d. sn *Bosshemsskogen skog Blåsten backstuga Klevaberget höjd
Säby socken Boviken, Norra vik Blötan torp Klämsmålahagen hage
Säby sn Boviken, Södra vik Blöten stuga Kofållen ägolott
Säby f.d. sn Boviken, Norra vik Boda bebyggelse Kohagen hage
Säby sn Boviken, Norra vik Boda hemman Karpaberget berg
Säby förs. Boviken, Södra vik Boshem eller Bygget, se 1-2 Bygget Saknas Korpanäbben udde
Säby sn Boviken, Södra vik Boshem bebyggelse Koskitaren udde
Säby sn *Bovikskärret kärr Brandebo t Kratseviken vik
Säby sn Bremossegölen göl Bredkärr Norrgård gd Kulla Källa källa
Säby sn *Bremosseholmen skogsbacke Bredkärr Södergård Saknas Kungshatt sten
Säby sn *Bremossen mosse Bredkärr bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn Brinkeberg berg /Se Bredstorp, Norrgård Saknas Kvillerna slåttermader
Säby förs. Brinkeberg berg /Se Bredstorp Södergård Saknas Kvillerna slåttermader
Säby sn Brinkeberg berg /Se Bredstorp bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn *Brobäckssten gränsmärke Bredstorp hemman Kvillerna slåttermader
Säby sn *Brohagen hage Brostugan bs Kvillerna slåttermader
Säby sn Brokärret, Norra äng Brostugan bs Kvillerna slåttermader
Säby sn Bromossen mosse Brostugan t Kvillerna slåttermader
Säby sn Brona ägomark Brummesmålen, se 1 Brunnsmålen Saknas Kvillerna slåttermader
?Säby sn Brona sumpmark? Brunnsmålen Saknas Kvillerna slåttermader
Säby sn Brusarp äromark Brunsmålen bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn Bråmåla bäck bäck Brunnstugan t Kvillerna slåttermader
Säby sn Bråmålagölen göl Brusarp Saknas Kvillerna slåttermader
Säby sn Bråmålagölen göl Brusarphem t Kvillerna slåttermader
Säby sn Bråmålagölen göl Brynestorp Saknas Kvillerna slåttermader
Säby förr sn Brännekärret kärr Brynestorp Norrgård bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn Brännekärret kärr Brynestorp Södergård bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn *Brömshemsviken vik Bråten bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn *Byviken vik Bråten hemman Kvillerna slåttermader
Säby sn Bäckadalen terräng Brömshem bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn *Bäckesten gränsmärke Bygget Saknas Kvillerna slåttermader
Säby sn *Bäcklyckan åker Bygget bebyggelse Kvillerna slåttermader
Säby sn *Bäcklyckorna åkrar Bygget bs Käckön rågångsö
Säby kyrkby, förs. Bällstorpsgöl göl Bygget t Kärleksudden udde
Säby sn Bälsjön sjö Båtilsstugan eller Ålbäcken, se 1 Ållebäcken Saknas Ladugårdsgärdet gärde
Säby sn /Se Bänarpa berg berg Båtilstugan bebyggelse Lillån å
Säby sn Bärgslekärret slåtter Bärkadalen bs Lillängen äng
Säby sn Bärgslekärret äga Bäckaskog t Lindön ö
Säby förr socken Dagningen ägomark Bäckastycket lht Lugnalandet badplats
Säby sn *Dammen äng Bäckastycket avs Lugnen st. vägen
Säby förr sn Dammen sjö Bäckstugan avs Lyngsbergen berg
Säby förr sn Dombruket äng Bälgen bs Lådan lådfabrik
Säby förr sn Dombruket ägomark Bällstorp bebyggelse Långebron bro
Säby sn *Doppesten gränsmärke Bällstorp hemman Lärkemåla kolbotten kolbotten
Säby sn Dovarp betesmark Bänarp bebyggelse Löfstad torg torg o. markn.plats
Säby Saknas Drillebron bro Bänarpsstugan bs Mada källa källa
Säby sn Drillebron bro Början avs Mada källa källa
Säby sn *Drillebron bro (?) Charlottenberg bs Milekärret kärr
Säby sn Drillemon skog Dagningen t Mossastan utdikade mossar
Säby sn Dryllan försvunnen kvarn /Se Dagstorp t Mossen mosse
Säby sn Dryllebron bro Dalhem bs Muggebolyckan hage
Säby sn Dryllebron bro Dalhem lht Muskekärret kärr
Säby sn Dryllebron bro Dalhem ställe Nissagölen göl
Säby sn Dryllebron bro Dalhem bs Nissagölen göl
Säby sn Dryllebron bro /Se Dalhem lht Norra mossen igenlagd åker
Säby sn Dryllebron bro Dalhem bs Norrån del av Svartån
Säby sn Dryllån å Dammstorp Saknas Nye bro landsvägsbro
Säby f. sn Dryllån å Djupadal eller Åsen, se 1 Åsen Saknas Nyebro landsvägsbro
Säby f. egen sn Dumsamon skog Djupedal bebyggelse Nyebro landsvägsbro
Säby f. egen sn Ekmarksberg berg /Se Dockarp t Nyebro landsvägsbro
Säby sn Elia kärr kärr Dockarp torp Olagölen göl
Säby sn Engiegiölen, se Ängbogölen tjärn Doppedalen t Opprestesten sten
Säby förr sn, nu förs. Envisegölen göl Drumstorp bebyggelse Persabygget husbygge
Säby sn Envisegölen göl Drumstorp hemman Platsen marknadsplats
Säby förr sn Erikslund ägomark Dryllan t Polackakullen kulle
Säby sn *Erikssten gränsmärke Dumstorp bebyggelse Predikstolen plan
Säby f.d. sn /Se Finnaberget berg Dumstorp hemman Prysshemsdalen ängsslåtterområde
Säby f.d. sn /Se Finnaberget berg Ebbarp bebyggelse Prysshemshalsen ägolott
Säby f.d. sn /Se Fjättarpagölen tjärn Ebbarp Norrgård Saknas Pukaberget höjd
Säby sn /Se ?Fjättarpagölen göl Ekbäcken avs. Ralle hål moras
Säby förs. /Se Fjättarpagölen tjärn *Ekedalen bs Rallehålsbergen berg
Säby förs. /Se Fjättarpagölen göl Eketopp lht Rallehålsbergen berg
Säby f.d. sn /Se Fjättarpagölen göl Ekholmen bs Rallån å
Aby by Fjättarpagölen göl Ekholmen avs. Rasslefall sågverk
*Aby, se Åbonäs el. Åbynäs gård »Friggestorp» förr utj. Eksberg bs Rastastenen grund
Agmundamale, se Anundhamale torp? Fräkstorp terräng Ekäng avs. Rastesten, se Rastastenen grund
*Agmundamåla Saknas Fröamaden äga Eriksberg avs. Remsan åker
*Agmundamåla torp /Se *Frömadshagarna hagar Eriksberg lht Romanö ö
?Anundmåla torp fyrSiön, se Försjön sjö Erikslund avs. Rosandera-brånen plats
*Anundhamale t.? Fyrsiöön, se Försjön sjö Etterlycke utjord Rossasten(en), se Rastastenen grund
*Anundamåla ödet *Fågelmossarna mossar Falla bebyggelse Rota källa källa
Aspa torp Fäberget berg Falla hemman (by) Rota källa källa
Aspa torp Färesbosjön sjö Farsbo bebyggelse Rävakullen höjd
Bakaremålen gd /Se Försjön sjö Fetås bebyggelse Rävakullen kulle
Ballstorp gd Försjön sjö Fetåsstugan t Röde järnbron bro
Ballstorp g Försjön sjö Finnhemmet avs. Rödkärren kärr
Ballstorp gd Försjön sjö Fiskhemmet t Sjöberget höjd
Ballstorp gd Försjön sjö Fiskarehem t Skoboviken vik
Ballstorp gård Försjön sjö Fjällvik lht Skärpans kolbotten kolbotten
Ballstorp gd Försjön sjö Fredriksberg bs Snittarpegölen göl
*Bejaretorp Saknas /Se Försjön sjö Fridhem bs Snurken beteshage
Bellö tp /Se Försjön sjö Fridhem bs Snälleboberget höjd
*Biaratorp Saknas /Se Försjön sjö Fridhem bs Sockerknölen ställe
»biornsk [..]» försv. beb.? Försjön sjö Fridhem bs Sommasjön sjö
*Birkefall Saknas Föseberget berg Fräkstorp bebyggelse Sommaviken vik
Bisphem torp /Se *Fösingstorps ängkärr kärr Fröafall bebyggelse Sommen sjö
»biugstorp» nu försvunnen gd Galgbacken terräng Fröafallstugan t Stallbergabäcken bäck
Bjuggstorp hmn *Gatryggsten gränsmärke Furulid avs. Stenahagen hage
Bjuggstorp hemman Getaryggen terrängformation Fållen torp Stensjön sjö
Bjuggstorp hemman Gisslehem ägomark Fällan avs. Stora lyckan åker
*Bjärotorp ödetorp /Se Glostorp triangelpunkt Fällan avs Stora mark skogsmark
?Björka gård Grankullen terräng Fällan torp Storån å
?Björka gd Gravakullen terräng Färestorp bebyggelse Storån mellanarm
Björka gd Griftakullen gravplats Färestorp hemman Stridaberget berg
Björka gård Gräddegölen Lilla, se Barkakaret göl Färsbo hemman Stutaberget berg
Björka gd Grävlingeberget berg Fösingstorp bebyggelse Stygge-Nissa göl göl
Björka hmn *Grävlinge berget berg Galtås bebyggelse Stygge-Nissa göl göl
Björka gd /Se *Grönkullen äng Galtås hemman Svartgölen göl
*Björketorp Saknas Grönkullen ägomark Gamle Marken torp Svartgölen göl
Björnklo gd Grönkullen ägomark Gisslahemmet t Svartån å
Björnklo gd *Grönkullesten gränsmärke Gissnabo Saknas Svente-Snälla-gölen göl
Björnklo gd *Gubbehagen äng Gissnabo bebyggelse Såckarpegölen göl
Björnklo g *Gubbelyckan åker Gladhytt stuga Sågarebäcken bäck
Björnklo gd Gubbens äng slåtterkärr Gladhyttestaden husanhopning Sågarängen ängsmark
Björnklo gd Guldkusten strandområde Gladhyttestaden husanhopning Säby kyrkogata väg
Blankhester gd Guldkusten udde Glashemmet avs Säbysjön sjö
?Blankhester by Gullbergsbråna gruva Glastorp bebyggelse Säbysjön sjö
Blankhester gd /Se Gullgruva gruva Gransbo bebyggelse Sännevadslandet strandområde
Boda gd Gummelyckeviken vik Gransbo herrgård Säthälle lider backar
Boda gd Gunnarp ägomark Grindstugan bs Sävsjösjön sjö
Boda by Gyllingstorp lht /Se Grindstugan avs Söderån södra armen av Svartån
Boda gd *Gåsängarna ängar Grindstugan bs Södra mossen igenlagd åker
Boda rättaredöme Saknas Gäddegölen göl Gripenberg by Tafsan källa
Bodastugan bebyggelse Gäddgölen, Lilla sjö Gripenberg bebyggelse Tempelberget berg
[Bogstämåla] Saknas Gäddgölen Stora, se Vännerstensgölen göl Gripenberg gods Tempelberget berg
*Bogstamåla Saknas *Gäddgölsmossen mosse Gripenberg gods Tenbäcken bäck
Bollahullt torp *Gäddgölsmossen, Lilla mosse Grybäcken torp Tjurahålet hål
»branddaboda» nu försvunnen gd *Gölarviken vik Grytbäcken bebyggelse Tjurmossen mosse
Brandebo lht Gölastättan stätta Grytbäcken hemman Tjurnäset näs
Brandebo bebyggelse *Gölkärret kärr Gränarp Saknas Traskeliden lid
Bredhagardem Saknas *Gölkärret kärr Gränarp Lilla bebyggelse Trollberget höjd
*Bredhagarden Saknas *Göllyckan åker Gränarp Stora bebyggelse Tränstorpagölen göl
»bredhagarden» gård *Götviken vik Grönkullen bs Tränstorpasjön sjö
Brekärr gd Hagen terräng Grönlund t Vallen marknadsplats
Bredkärr gdr /Se Hagen ägomark Gullabo f.d. stuga Vittingen göl
Bredstorp gdr *Hagön ö Gullebo t Vittingen sjö
Brestorp by Hallesten gränssten Gummelycke bebyggelse Vittingen sjö
Brestorp by Hallycka äga Gunnarp bs Väggärdet gärde
Brestorp by Hammarsberg ägomark Gunnarsmålen Saknas Västersjön vik
Brestorp by Hammarsberg ägomark Gunnarsmålen bebyggelse Västre(-)sjön vik
Brestorp by Harabacken lycka Gunnarstorp bebyggelse Ållabäcken ställe i Säby
Brestorp by *Harekullesten gränsmärke Gyljemålen, se 1 Göljamålen Saknas Ösjösjön sjö
Brestorp by *Helgeands äng Saknas Gylgemålen hemman  
Brestorp by *Helgeandsäng äng Gyllingstorp t  
Brestorp gd *Helghanzäng äng Gyllingstorp hemman  
*Broo torp *Helgharsäng Saknas Gåpenäs, se 1 Åbonäs Saknas  
*Bro ödet Helgeklint bergkulle Gårebo hemman  
*Bro Saknas Helgeklint kulle /Se Gåseryd utjord  
*Bro Saknas *Hellemossarna mossar Göljamålen Saknas  
»broddarp» nu försvunnen gd Helveteshål stenblock /Se Göljamålen bebyggelse  
Brunnsmålen hmn *Hemängsmossen, Västra mosse Haga bebyggelse  
Brunnsmåla by /Se Hersberget hage Hagabolet Saknas  
Brusarp by Hersbergsudden udde Hagarp bs  
Brusarp gdr Herrängen äng Hagarp bs  
Brynestorp beb. Hillens terräng Hagalund bs  
Brynestorp gd Hjortsölan kärr /Se Hagalund t  
»bråndzmåla» nu försvunnen gd Hjälmkärrsviken vik Hagalund avs.  
Brännestugan Saknas Hjälmkärrsviken vik Hagalund bs  
Bygget tp /Se Hubbarps lid lid Hagen t  
*Byrkefall Saknas Hultakärret eller Madekärret kärr Hagen t  
*Byrckefal torp Hultamaden sumpmark Hagen avs.  
Bäckahemmet bebyggelse *Hultaskogen skog Hagen lht  
Bäckahult torp Hultet terräng Hallebo t  
Bäcketorpet torp Hultet terräng Hallebo torp  
?Bänarp gd Humlebron bro Hallingstorp bebyggelse  
Bänarp by Hytten terräng Hellstorp bs  
Bänarp gd *Hyttens äng äng Hemmet avs.  
Bänarp gd *Håkanskärr kärr Hjälmaryd Saknas  
Bänarp by Håkanskärret »ängekärr» Hjälmaryd bebyggelse  
Bänarp by *Hålaviken vik Hjälmaryd hemman  
Bänatorp gd *Hålesten gränsmärke Hjälmsås Saknas  
Bänarp by *Östre Hålewägen skog Hjälmsås bebyggelse  
Bänarp gd *Håla-väijen väg /Se Holaveden häradsallmänning  
Bänarp by /Se *Häggesten gränsmärke Holmsätra avs.  
Bösemålen utjord *Häggmossen mosse Hubbarp by  
Bösemålen utjord Häggstugan terräng Hubbarp hemman  
Djupedal gd Häggstugan ägomark? Hudarp bebyggelse  
Djupedal gd Häggstugan ägomark(?) Hult Saknas  
Djupedal gd *Hägnön ö Hult utjord  
Djupedal gd Häradsbäcken bäck Hultarp bebyggelse  
Djupedal utjord Häradsbäcken bäck Hulu bebyggelse  
Doppedalen torp Häradsbäcken bäck Hulu Kvarn avs.  
Drumstorp gd Häradsgrop gränsmärke Hulustugan bs  
Drumstorp gd *Häradsmossen mosse Hyckle bebyggelse  
Drumstorp gd *Härsten gränssten Hyltan Saknas  
Drumstorp gd Hässlebäcken bäck Hyltan bebyggelse  
Drumstorp gd Hässlebäcken bäck Hyltan bebyggelse  
Drumstorp indr. bost. *Hästhagen hage Hyltan hemman  
Drumstorp gd *Hästhagen hage Hyltestugan t  
Drumstorp gd *Hästhagen hage Hytten t  
Drumstorp gd *Hästhagen hage Håkanstorp stuga  
Drumstorp gd Hästholmen ö Hålaveden Saknas  
Drumstorp gd Hästholmen holme Hårkrankeryd Södergård hmd  
Drumstorp gd *Hätteudde udde Hårkrankeryd bebyggelse  
*Drængxthorp förr torp Höga backen höjd Hårkrankeryd gård (by)  
*Drængxstorp tp Högaled gränsmarkering Häggarp bebyggelse  
*Drængxtorp t. Högefall gränsplats Häggarp hemman  
*Draegetorp ödet Högstorpasjön sjö Häggstugan t  
*Drängstorp Saknas *Hörnesten gränsmärke Häggstugan t  
*Drängstorp Saknas Illern sjö Hällstorp torp  
*Drängstorp försv. beb /Se Illern sjö Hängseln avs.  
Dumstorp g Illern sjö Höckle hemman  
Dumstorp gd Illern sjö /Se Höganloft avs.  
Dumstorp gd *Ingessten gränsmärke Högbacken t  
Dumstorp gd Islingen göl /Se Högstorp bebyggelse  
Dumstorp gd Johannesberg ägomark Högstorp hemman  
Dumstorp gård Johannestorp ägomark Hörnet avs.  
Dumstorp gd Jonsahemsgölen göl Hörnet hmd  
Dumstorp gd *Jordpäronlyckan åker Idelund bs  
*Dungestorp okänd by Juditsgölen göl Ingefredarp bebyggelse  
Ebbarp gdr Juditsgölen göl Ingefredarp gård  
Ebbarp gd Juditsgölen göl Jansberg t  
Ebbarp gd Juditsgölen göl Jonstorp avs.  
Ebbarp gd *Juditsmåla norra gölsten gränsmärke Jonstorp bs  
Ebbarp gd *Juditsmåla södra gölsten gränsmärke Juditsamålen hemman  
Ebbarp by *Juditssten gränsmärke Juditsmålen bebyggelse  
Ebbarp gd:ar *Julbärgzbrååne gruva Julseryd bebyggelse  
Ebbarp by *Jättekullen murad grav Junkaremålen bebyggelse  
Ebbarp by *Kallö, Södra ö? Jutstugan t  
Ebbarp gd *Kalvhagen hage Kabisan backstuga  
Ebbarp gd *Kalvhagen hage Kankeruke lht  
Ebbarp gdr Karlshamn udde Karlsberg avs.  
Ebbarp gd /Se Karpaberget berg Karlsberg bs  
Elisabetshemmet bebyggelse Katarpalid terräng Karlslund avs.  
Enebusken torp Katarpslid backe Karlslund lht  
Envisan bebyggelse Katarpsviken vik Karlstorp t  
*Eriksmålen Saknas Klangen terräng Karlstorp avs.  
*Eriksmålen by /Se Klanggölen göl Karlstorp torp  
Eriksmålen by /Se Klanggölen göl Karpåsen avs.  
»esvaøpe», se Kvalarp Saknas Klanggölen göl Katarp bebyggelse  
Etterlyckan utjord-bebyggd Klanggölen göl Katarp hemman  
*Faderstorp Saknas Klevaberget berg Kimarp hemman  
Falla by Klevamaden slåttermark Klangen avs.  
Falla by Kleven ägomark Kleven t  
Falla by *Klovesten gränsmärke Klosterås bebyggelse  
Falla by Klövehall gränsmärke Klövaremålen Saknas  
Falla gd Knota ägomark Klövaremålen bebyggelse  
Falla gd *Knotegöl igenvuxen göl Knallen t  
[Fallet (Söderfall)] Saknas *Kohagen hage Knutingarp bebyggelse  
Farsbo by *Kohagen hage Kolamossen Saknas  
Farsbo gd *Kohagen hage Kolltorp bs  
Farsbo by Kohagsgölen göl Kolshult Västergård Saknas  
*Farstorp Saknas *Kokärret kärr Kolshult Östergård Saknas  
Fetås gd *Komossen mosse Kolshult bebyggelse  
Finnahem l. Finnhemmet tp /Se Korpaberget berg Kopparp bebyggelse  
Finnahemmet torp Korpaberget berg Kriken bs  
*Finnakloster Saknas Korpnäbben udde Kriken t(?)  
Finnetorpet Saknas Korpnäbben udde Krokstorp Saknas  
Fräkstorp gd /Se Krabbebäcken bäck Kronogården bebyggelse  
Fröafall gd Krammarpswijken, se Sjöviken vik Kroxtorp bebyggelse  
Fröafall hmn Krampevarpet notvarp Krämarp bebyggelse  
*Fynnacloster gd? Krampevarpet notvarp Krämarp hemman  
Fällan tp /Se Kriken åkerlycka Kräplan t  
Färesbo by Kriken ägomark? Kräpplan ställe  
Färesbo by Kriken terräng Kullen stuga  
Färesbo gd Krusehall gränsmärke Kullen hmd  
Färesbo by *Krämarps mad kärräng Kullen bs  
Färestorp gd *Krämmarpssjön sjö Kullen stuga  
Färestorp gd Krösarpa äng äng Kullen lht  
Färestorp gd Kullen ägomark Lilla Kullen bs  
Fänstorp Saknas Kullen ägomark Kulltorp avs.  
Färestorp gd Kungaön halvö Kungsbacken Saknas  
Färestorp gd Kungsbackagölen göl Kungsbacken lht  
Färestorp gd *Kungsbacken skogsbacke Kungshult Saknas  
Färestorp gd Kungsbacken höjdpunkt /Se Kungshult Saknas  
Fösingstorp by Kungsbacken höjdpunkt /Se Kungshult Lilla Saknas  
Fösingstorp by Kungsbackgölen göl Kungshult Lilla bebyggelse  
Fösingstorp by Kungsbackgölen göl Kungshult Stora Saknas  
Fösingstorp by Kungsbackgölen göl Kungshult Stora bebyggelse  
Fösingstorp by *Kungsbro, se Säby bro bro Kungshälla avs.  
Fösingstorp by Kungsgölen, se Kungsbackagölen göl Kurrhem t  
Fösingstorp gd Kungsgölen göl Kvalarp bebyggelse  
Fösingstorp hmn Kungshatt ö Kvarngården t  
Fösingstorp by /Se Kungshatt ö Kvarnstugan avs.  
Fösingstorp by /Se Kungshult, Lilla ägomark(?) Kvarnstugan bs  
Fösingstorp gd /Se *Kungshultsbäcken bäck Kvarnstugan ställe  
Galtås by *Kungshultsskogen skog Kålshult hemman  
Galtås gdr *Kungsmaden kärräng Kåremålen bebyggelse  
Galtås by /Se Kungsmaden kärr Källeryd bebyggelse  
Galtås by Kungssten sten Källerydsstugan avs.  
Gastamötet torp Kungssten fornlämning Källmo t  
Gastamötet torp Kurrstugan terräng? Källstugan bs  
Gastamötet torp Kvarnagård ägomark Källstugan bs  
»gisamundhared», se Gissnabo gd *Kvarnhagen hage Källstugan bs  
Gismabo, se Gissnabo gd *Kvarnkärret kärr Källås bebyggelse  
»gismwndaboda», se Gissnabo gd *Kvarnlyckan åker Käringaberg hemman (by)  
*Gisslatorp gd Kvarnstugan ägomark Käringeberg bebyggelse  
*Gisslatorp Saknas Kvillerna ägomark Kärr t  
*Gislatorp Saknas Kycklingemaden mad Kärr torp  
Gissnabo gd *Kyrkoherdeberget berg /Se Kärrstugan lht  
Gissnabo by *Kålgårdslyckan äng Kättebo bebyggelse  
Gissnabo by Kåltorp ägomark Liljas st.  
??Gissnabo gd /Se Käckön ö Liljeholmen bs  
Gissnabo by Käckön holme Lilla Källmo bs  
Gissnabo gd Käckön ö Lillaryd Saknas  
Gissnabo gd Käckön ö Lillaryd bebyggelse  
Gissnabo gd /Se *Källare Lyckan åker Lillängen bs  
Gissnabo by /Se *Källhagen hage Lindelund bs  
Gissnabo gd /Se *Källkärret kärr Lindhem avs.  
Gjutstugan torp /Se Källstugan terräng Lindemålen bebyggelse  
Gladhytt stuga /Se Källstugemossen ägomark Linnemålen hemman  
Gladhyttestaden Saknas /Se *Källängen äng Lindsro lht  
Glashemmet torp Kärleksudden udde Lindstorp avs.  
Glostorp gd Kärleksudden udde Lindstorp bs  
Glostorp g *Kärret, Lilla kärr Ljungstugan bs  
Glostorp gd Källekärret äga Ljungstugan bs  
Glostorp gård *Ladesten gränsmärke Lugnebo t  
Glostorp gd Ladhägnen slåttermark Lugnen lht  
Glostorp hmn Lakärret äga Lugnen stuga  
?Glostorp gd Landbosjön sjö Lugnen avs.  
Gransbo gd *Landsvägsbacken backe Lugnet nu rivet torp  
Gransbo gd Lergölen göl Östra Lund t  
Gransbo herrgd Lergölen göl Lundarp bebyggelse  
Gransbo hg /Se *Liljeholmsfjärden del av Sommen Lundarphem torp  
»grimarp» nu försvunnen gd Lillön ö Lunden bs  
Gripenberg gd Lillön ö Lunden avs.  
Gripenberg hg Lindan, Stora, Andra, Yttersta åkrar Lyckan t  
Gripenberg gd *Lindhagen hage Lycke t.  
Gripenberg gd Lindkullen ägomark Lyckås avs.  
Gripenberg gods Lindön ö Lyckås bs  
Gripenberg hg /Se Lindön ö Lygnebron torp  
Gripenberg hg /Se Lindön ö Långsryd hemman  
Gripenberg herrgård /Se Lindön ö Långaryd bebyggelse  
Gripenberg samh. /Se Lindön ö Långberget t  
Gripenberg gods /Se Lund terräng? Löfstad t.  
Gripenberg hg /Se Lund ägomark? Lönnstugan lht  
Gripenberg fideik. /Se Lundarpa mo skog Lövdalen Saknas  
Gripenberg fideikommiss /Se Lunnahagen terräng Lövelund bs  
Gripenberg jvgst. /Se Lunnahagen skogsmark Löverhult Saknas  
Gripenberg hg /Se Lusthusberget utsiktsplats /Se Löverhult bebyggelse  
Gränarp gd Lustigkulle höjd Löverhult bs  
Gränarp gd Lutarp ägomark Lövhagen Saknas  
Gränarp hemman Lycke terräng Lövholmen avs.  
Gränarp gd Lyckegärdet åker Lövåsa lht  
Gullbergsgruva backstuga Lycksalighetens ö ö Mada bebyggelse  
Gullebo Saknas Lycksalighetens ö ö Mada hemman  
Gullebo lht Lyckås terräng Madstugan bs  
Gullebo lht *Lyngnebron bro Magersjö bebyggelse  
Gummelycke gård Lyngsbergen berg Magersjö by  
Gummelycke gd Lyngsbergen berg Marielund bs  
Gunnarsmåla gd /Se Långeberget berg Marken t  
Gunnarstorp by Långebro, se Säby bro bro Markestorp bebyggelse  
?Gunnarstorp gd *Långmossen mosse Markängen utjord  
Gunnarstorp by Lövelund ägomark Mellangården gård i Ulvsbo  
Gunnarstorp by Lövelund ägomark Mellangården gård i Vätinge  
Gunnarstorp by Lövåsa terräng Mellangården gård  
Gunnarstorp gd Lövåsa terräng Molyckan lht  
Gunnarstorp gd Madagölen göl Mon bs  
Gunnarstorp gd Magersjö triangelpunkt Mossebo stuga  
Gåpenäs, se Åbonäs hg Markestorpagölen göl Mossebo t  
*Gåpenääs Saknas Mattsa kvarnsbäck bäck Mossebo t  
Gåpenäs hg /Se Mattsa kvarnsbäck bäck Mosshult avs.  
Gåseryd utjord Mjöbolet utjord Mossmålen avs.  
*Gäddetorp gård Mon terräng Mosstorp t  
Gölebo torp /Se Moseberg berg Mostugan t  
Göljemålen by /Se Mossalyckan ägomark Muggebo Saknas  
Göljemålen gd /Se Mossastava betesmark Muggebo bebyggelse  
Haabotorp, se Hubbarp by *Mosse brosten gränsmärke Muskekärret Saknas  
Haga gård *Mossudden udde Musko t  
Haga gård *Muggebomossen mosse Måltorpet Saknas  
Haga gd *Munkasäter äng Måltorpet bebyggelse  
Haaldansstorp, se Hallingstorp by *Munkasäter äng Månstorp bebyggelse  
Haldhinstorp, se Hallingstorp by *Munkasäter Saknas Mårdsmålen avs.  
?Hallingstorp by *Munkasäter äng Mårtensstubb Saknas  
Hallingstorp by Muskekärret kärr Mölarp bebyggelse  
Hallingstorp by *Myresten gränsmärke Mölarp Lilla bebyggelse  
Hallingstorp by *Myrhultsmossen mosse Mölarp Stora bebyggelse  
Hallingstorp by *Myrhultsundet ängskärr Mörbylund bebyggelse  
Hallingstorp by *Myrhultsundet äng Mörkhult bebyggelse  
Hallingstorp by *Myskeholmarna skogsbackar Nilstorp t  
Hallingstorp by *Myskesundet äng Nilstorpet torp  
Hallingstorp by *Måla bro bro Norrgården gård i Bredkärr  
Hallingstorp by *Månsa kärr kärr Norrgården gård i Bredstorp  
Hallingstorp gd Märrkärret äga Norrgården gård i Ebbarp  
?Hallingstorp by /Se Märrkärret äng Norrgården gård i Falla  
Hallingstorp by /Se Mölarpshöjden höjd /Se Norrgården gård i Galtås  
*Haraboda ödet Mölarps å å Norrgården gård i Hallingstorp  
*Haraboda t. Mörbylunds å Saknas Norrgården gård i Hulu  
*Haraboda Saknas Mörkhultsmon skog Norrgården gård i Katarp  
*Haraboda Saknas Mörtgölen göl Norrgården gård i Källås  
*Hattarathorp tp Mörtgölen göl Norrgården gård i Käringeberg  
*Hattarathorp förr torp Mörtgölen göl Norrgården gård i Ryggestorp  
*Hattharatorp ödet Mörtgölen göl Norrgården gård i Råstorp  
*Hattaratorp ödetorp Mörtgölen göl Norrgården gård i Sjöarp  
*Hattaratorp Saknas Mörtgölen göl Norrgården gård i Säby  
*Hattaratorp Saknas *Mörtgölsmossen mosse Norrgården gård i Uddesbo  
*Hattarathorp försv. t. /Se Narvaberget berg Norrgården gård i Ulvsbo  
*Helvete nu försvunnen gd Narvaberget berg Norrgården gård i Vätinge  
*Helvede Saknas Nergårdarna gd:ar /Se Norrgården gård i Äpplaryd  
Helveda = Övrabo gård *Nilsakärret kärr Norrgården gård i i Övrabo  
Heskede, se*Hestskedhe gd *Nilsamossarna mossar Norrgården gård i Övrarp  
Hester, se ?Blankhester by Nilstorp terräng Norrängen hmd  
*Hestskedhe gd /Se Nissagölen göl Nyamålen Saknas  
*Hiddhemale t.? Nissagölen göl Nyamålen bebyggelse  
*Hiddamåla Saknas Nissagölen göl Nyamålen hemman  
*Hiddemåla Saknas *Norrabymo skog Nyarp bs  
*Hiddemale ödetorp /Se *Norrhagsängarna ängar Nybygget backstuga  
Hjälmaryd gård *Norrviken vik Nybygget lht  
Hjälmaryd gd *Notviken vik Nybygget t  
Hjälmaryd gd *Nybro bro Nybygget bs  
Hjelmaryd gård *Nybro bro? Nybygget lht  
Hjälmaryd gd Nybro bro Nybygget bs  
Hjälmaryd gd /Se Nyebro bro /Se Nydala bs  
Hjälmaryd gd /Se Nycklaberget höjd Nygården hmd  
Hjälmsås gd Nycklaberget berg /Se Nygården bebyggelse  
Hjälmsås gd Nycklaberget berg Nyhem bs  
*Hopathorp torp Nycklaberget berg /Se Nyhem avs.  
Hopathorp, se Hubbarp by Nyhem terräng Nyhem avs.  
Hubbarp gd Nyholm ägomark(?) Nyholm t  
Hubbarp by Närhem ägomark? Nykullen stuga  
Hubbarp by *Nyrödle backen hage Nytorp bs  
Hubbarp gd *Nyrödslan äng Närhem avs.  
Hubbarp by Näsbyholm ägomark? Näsbyholm stuga  
Hubbarp by Näsbyholm terräng Nöden bebyggelse  
Hubbarp gd *Näset hage Nöden hemman  
Hubbarp by Obergaberget berg /Se Odlingen ställe  
Hubbarp by Odinsflisa flisstensshall /Se Olstorp t  
Hubbarp gd Oggakärret kärr Oxelstugan t  
Hubbarp by Olstorp ägomark Oxelstugan torp  
Hubbarp by Ormön ö Perstorp t  
Hubbarpstorpet bebyggelse Ormön ö Perstorp t  
Hultarp g Orrkullen terräng Perstorpet torp  
Hultarp gd Oxafällorna beteshage Platsastaden husanhopning  
Hulu gd Oxelstugan terräng Platsastugan stuga  
Hulu gd Oxhagsgapet skyttelgap Platsstugan bs  
Hulu gd Perstorp sumpmark Platsvaktstugan stuga  
»husbode» nu försvunnen gd Pinan kärr Polacka f.d. hemmansdel  
Hwænalthorp, se Varvestorp by Polacka ägomark Polackhem t  
*Hwæualthorp torp *Porsmaden kärräng Prinsnäs bs  
Hyckle by Porsmadö gränsplats Prysshem torp  
Hyltan gd Porsmaö höjd, gränsmärke Prysshemmet t  
Hyltan, S. gd *Porsmaö höjd, gränsmärke Prästgården bebyggelse  
Hyltan gd *Posthagen hage Prästtorpet t  
Hyltan gd Prästhem ägomark Prästtorpet t.  
Hyltan gård Pukaberget berg Purkan t  
Hyltan gd Pukaberget berg Purkan ST  
Hyltan gd Pukaberget berg Påvarp Saknas  
*Hyndhomale ödet. *Pukegrop grop, gränsmärke Påvarp bebyggelse  
Hyndhomale, se Hiddhemale t.? Påarp beteshage(utjord) Påvarp hemman  
Hålet torp Påens hemmansdel /Se Rallen t.  
Hårkrankeryd by Rallehålsberget berg Restad bebyggelse  
Hårkrankeryd by Rastesten sten Rikängen avs.  
Hårkrankeryd gd Resebergsgiöl, se Fjättarpagölen tjärn Rockebro Saknas  
Hårkrankeryd by *Resebergs göl göl Romanäs Saknas  
Hårkrankeryd by Rickan ägomark Romanäs bebyggelse  
Hårkrankeryd gd Riket terräng Romanäs sanatorium  
Hårkrankeryd by /Se *Rockebrosten gränsmärke Romanö v  
Hårkrankeryd by /Se *Rockebroviken vik Rosebo avs.  
Hårkrankeryd by /Se *Romanäs udde udde Rosendal avs.  
Häggarp gd Roman ö ö Rosenholm avs.  
Häggarp gd Romanö holme Rosenlund avs  
Häggarp g Romanö ö Rosstorp Norrgård Saknas  
Häggarp gd *Rommanäs ängsmad kärräng Rosstorp Södergård Saknas  
Häggarp gård *Rommelidssten gränsmärke Rosstorpsstugan Saknas  
Häggarp gd *Romnäsudden udde Roten torp  
Häradsmarken Saknas Romnäsöö, se Romanö ö Roten t  
*Härskede Saknas Rosendal ägomark Roten Saknas  
*Hærskedhe, se *Hestskedhe gd Rosendal skogsmark Rubban bebyggelse  
Hästskede försvunnen beb. Rosenlund ägomark Rya bebyggelse  
*Hästskede gd /Se Rossbergagiöl, se Fjättarpagölen tjärn Ryggestorp Norrgård Saknas  
*Hestskedhe gd? Rota källa källa Ryggestorp Södergård Saknas  
*Hästskede Saknas Rundön, se Käckön ö Ryggestorp bebyggelse  
Hästskede tp /Se Råbocksdalen slåtter Råckebro bebyggelse  
Hästskedet torp *Råckbroviken vik Råckholmen avs.  
Hästskedet soldattorp *Råghagen hage Rås bebyggelse  
Hätte gd Råsön ö Råstorp bebyggelse  
Hätte gd Rävesten gränsmärke Råsstorp hemman  
Hälte gd Rödesund terräng Rävelstorp Saknas  
Hätte gd Rödjesjön sjö Röamålen Saknas  
Hätte gd Rödjesjön sjö Röamålen bebyggelse  
Hätte gd Rödjestugan ägomark Rödgavla stuga  
Hätte gd /Se *Röhälla kärret kärr Rödjan t  
Höckle gdr *Röhälla ängmad kärräng Rödje Saknas  
Höckle gdar *Rökärret kärr Rödje Saknas  
Höckle by Sadelsten gränsmärke Rödjedalen avs.  
Höckle by Salebo ägomark Rödjorna t.  
Höckle by Salebo ägomark Röhälla bebyggelse  
Höckle gd *Sandgropen sten Rönjane bs  
Höckle by *Sandgropesten gränsmärke Sabines konditori  
Höckle by Sandstugan ägomark(?) Sandstugan bs  
Höckla by /Se Sandstugan ägomark Sandstugan stuga  
Högbacken tp /Se *Sandudden udde Sandstugan avs.  
*Högnisköla ödet *Sandvadsbron bro Sandtaget avs.  
*Högnilkögla torp Sandviken terräng Sandvik lht  
*Högneskögla Saknas Sannewadzfiälen, se Skoboviken vik Sarjan t  
*Högnilkögla Saknas Sargan ägomark(?) Siggarp bebyggelse  
Högstorp gd Sargen terräng Självsvåld hemman  
Högstorp gd Silverbergsmarken äga Självsvåld avs  
Hörn torp Silverbergsmarken äga Sjöarp hemman  
Hörn by /Se *Silvergruvan berg /Se Sjöarp bebyggelse  
Juditsmålen gd Sjöberget berg Sjöholm avs.  
Juditsmålen hmn »Sjöbolet äng Sjölund t  
Juditsmålen hemman Sjökärret kärr Sjölyckan avs.  
Juditsmålen by /Se Sjökärrsberget berg Sjönäs Saknas  
Julseryd gd *Sjölyckan åker Sjönäs avs.  
Julseryd gd Sjöstugan ägomark Sjöstugan t  
Julseryd gd Sjöstugan terräng Sjöstugan bs  
Julseryd gård Sjöstugan ägomark Sjöviken avs.  
Julseryd gd Sjöviken vik Skatekärr t.  
Julseryd gd /Se Sjöviken vik Skatkärr t  
Junkaremålen gd Sjöviken terräng Skelgarp eller Hagabolet, se 1 Hagabolet Saknas  
Junkaremålen gd Sjöviken vik Skobo avs.  
Junkaremålen gd Skalla Rödje ägomark Skogen t  
Junkaremålen gd Skallerbäcken bäck Skogslund bs  
Junkaremålen gd /Se Skaller ön, se Käckön holme Skogslund bs  
Junkaremålen gd /Se *Skallö ö Skolen statbyggnad  
Jutstugan torp Skittnebron bro Skriken t.  
Jutstugan torp *Skärpehall gränsmärke Skriken backstuga  
Kaleröö möjl. nuv. Källeryd, se Källeryd gd *Skjärpesten gränsmärke Skriken backstuga  
Kankeviken torp Skoboviken vik Skrubbe bebyggelse  
Karpåsen bebyggelse Skoboviken vik Skruven bs  
Karpåsen ST Skoboviken vik Skruven t.  
Karpåsen tp /Se Skoboviken vik Skrytebo t  
Katarp gd *Skogen, Norra skog Skrytebo ST  
Katarp gd *Skogen, Södra skog Skräddarp bebyggelse  
Katarp gd *Skoglyckan åker Skräppan t  
Katarp gd *Skräddarkärret kärr Skräppan t.  
Katarp gd Skvallerbäcken bäck Skumningen st.  
Katarp gd Skvallerbäcken bäck Skymningen t  
Katarp gd Skymningen ägomark Skämma avs.  
Katarp gd Skymningen ägomark Skämma hemman  
Katarp gd Skånsmålen ägomark? Västra Skålkärret lht  
Katarp gd Smalhagen hage Östra Skålkärret lht  
Katarp gd *Smedön ö Skärpan bebyggelse  
Katarp gd Snittarpegölen göl Skärpan förr gd, nu lht  
Katarp gd /Se Snickarehemmet ägomark Skärversmålen Saknas  
*Kattathorp tp Snällebo triangelpunkt Slängen avs.  
»kelleboda» nu försvunnen gd Sockerkullen ägomark Slättås bebyggelse  
*Killungatorp ödet *Soldatängen äng Smedhemmet t  
Kimarp gd Solö ö Smedhemmet t.  
»kl[.]dth8.]» försv. beb.? Sommen sjö Smedstorp hmd  
Klevan bebyggelse Sommen sjö Smedstorp avs.  
Kleven torp Sommen sjö Smörstorp bebyggelse  
Kleven tp /Se Sommen sjö Snittarp t  
*Klostir tp Sommen sjö Snoppen lht (?)  
*Kloster förr torp Sommen sjö Snuggan t  
?Klosterås gd Sommen sjö Snuggan st.  
Klosterås gd Sommen sjö Snällebo bebyggelse  
Klosterås gd Sommen sjö Snällebo hemman  
Klosterås gd Sommen sjö Sofielund t  
*Klovstena ödet. Sommen sjö Solhem avs.  
*Klovsten Saknas Sommen sjö Somudden avs  
Klämman torp Sommen, se Skoboviken sjö St. Sandstugan t.  
Klämman torp *Spångesten gränsmärke Stallberga Saknas  
Klämman torp *Stallbergaskogen skog Stallberga bebyggelse  
Klövamålen gd /Se *Stallbergsstugusten gränsmärke Stallberga Lilla bebyggelse  
Klövaremålen gd /Se *Stallö Sund sund Stenkullen bs  
Klövemålen f.d. torp, nu hmn Stenmarkamon gränsområde Stenkullen avs.  
Klövemålen f.d. torp, nu hmn Stensjön sjö Stenstugan avs.  
Knallen tp /Se Stenstugan terräng Stenåsen lht  
Knotan torp *Stjärnspetssten gränsmärke Stora Kullen t  
Knotan tp /Se *Stolpekärret kärr Stranden avs.  
Knutingarp gård Storholmen halvö Stranden ST  
Knutingarp g *Storkviken vik Strömsberg avs.  
Knutingarp gd *Storängssten gränsmärke Stubbhem avs  
Knutingarp gd Storön ö Sutarp utjord  
Knutingarp komministerbost. Storön ö Svanebäck stuga  
Knutingarp gd /Se Storön ö Svarvarehemmet Saknas  
Knutingarp gd /Se Storön ö Svarvarehemmet t  
Knutstorp torp /Se Stranda-lyckan åkerlycka Svensborg avs.  
Knäppan torp Strånnesjön sjö Svenstorp backstuga  
Kopparp gd Strånnesjön sjö Svenstorp avs.  
Kotorka bebyggelse Strängen udde(?) Såckarp bebyggelse  
Kriken bebyggelse Stutabergsmon skog Sågstugan avs.  
Kroxtorp gd /Se Svantesnällagölen göl Sållarp bebyggelse  
Krokstorp gd Svantesnällagölen göl Säby bebyggelse  
Kroxtorp gd Svantesnällagölen göl Säbydal stuga  
Krokstorp gd Svartegöl göl Sämjan t.  
Krokstorp gd *Svartfallssjön sjö Sännevadet bebyggelse  
Krokstorp gd Svartgölen göl Sännevadet hemman  
Krämarp gd Svartgölen sjö Säthälla bebyggelse  
Krämarpsstugan torp Svartgölen göl Säthälla hemman  
Kröplan tp /Se Svartgölen göl Sävsjö Saknas  
Krösarp torp *Svartsjöön ö Sävsjö bebyggelse  
*Kullingatorp t. Svartån å Sävsjö förr gd, nu lht  
Kulltorp torp Svartån å Södergården gård i Bredkärr  
*Kullungatorp Saknas Svartån å Södra-Ebbarp hemman  
*Kullingatorp Saknas Svenstorp terräng Södergården gård i Bredstorp  
Kungshult gd Säckagöl göl Södergården gård i Ebbarp  
Kungshult gdr Säby bro bro /Se Södergården gård i Falla  
Kungshult, L:a o. St:a gd:ar /Se Säbydalen ägomark Södergården gård i Galtås  
Kurhemmet torp Säby marknadsplats marknadsplats Södergården gård i Hallingstorp  
Kurrhemmet torp Säbysjön sjö Södergården gård i Hulu  
Kurrhemmet torp /Se Säbysjön sjö Södergården gård i Katarp  
Kvalarp gd Säbysjön sjö Södergården gård i Källås  
Kvalarp gd Säbysjön sjö Södergården gård i Käringsberg  
Kvalarp gd Säbysjön sjö Södergården gård i Ryggestorp  
Kvalasp gd Säbysjön sjö Södergården gård i Råstorp  
Kvalarp gd Säbyån å Södergården gård i Röamålen  
Kvarngården tp /Se *Sännevadsbron bro Södergården gård i Sjöarp  
Kvarnkullen lht /Se *Sännevadsbäcken bäck Södergården gård i Uddesbo  
»kyrkioby» beb.? (ortnamn?) Sännevadsgölen göl Södergården gård i Ulvsbo  
Kålshult by *Säthällegärdet åker Södergården gård i Vätinge  
Kålehult by *Sävsjöbäcken bäck Södergården gård i Äpplaryd  
Kålshult by *Sävsjömossen mosse Södergården gård i Övrabo  
Kålshult by Sävsjön sjö Södergården gård i Övrarp  
Kålshult by Sävsjön sjö Söderåkra avs.  
Kålshult gd Sävsjön sjö Södramålen bebyggelse  
Kåremålen gd Sävsjön sjö Tallekullen t  
Kåremålen gd /Se Sävsjösjön, se Sävsjön sjö Tenbäcken Saknas  
Källeryd gd *Söderängslyckan åker Tenbäcken bebyggelse  
Källeryd gd *Söderängsviken vik Tenbäcken hemman  
Källeryd gd Tallekullen ägomark Tismetorp bebyggelse  
Källeryd gd Tallekullen betesmark Tjutan torp  
Källeryd gd Templaberget triangelpunkt Tokarp bebyggelse  
Källeryd gd *Tranebæk bäck Toketrappan bebyggelse  
Källeryd gd Tenbäcken å Tolgarp avs.  
Källeryd gd /Se *Tenbäcken bäck Topparp t  
Källmo torp /Se Tenbäcken triangelpunkt Tostås Saknas  
Källås by Tenbäcken triangelpunkt Traneryd bebyggelse  
Källås by *Tenbäckskärret kärr Trappen ställe  
Källås by *Trenebæks mader äng(ar) Trasken t.  
Källås gd *Tenbäcksmaderna kärrängar Trehörningstorp bebyggelse  
Källås gd Tenbäcksviken vik Trehörningstorp hemman  
Källås by Tenbäcksviken vik Trekanten avs.  
Käringeberg gd Tenbäcksviken vik Tullen torp  
Käringaberg gd Tenbäcksön ö Tullstugan t  
Kärr tp /Se Tenbäcksön ö Tuvahem bebyggelse  
Kärrhemmet torp Tenbäcksöö, se Abrahamsön ö Tåstås bebyggelse  
Kärrstugan bebyggelse Tiggarekärret kärr Törnåsen t  
Kärvemålen utjord *Tismetorpets ängskärr ängskärr Törnåsen t.  
Kättebo hemman Tismetorps bro bro Uddarp bebyggelse  
Kättebo by *Tjärmossen mosse Udden avs.  
Lekarehemmet torp, backstuga Tjurmossen mosse Uddesbo bebyggelse  
Lillefall gd /Se Tjurmossen mosse Ulvsbo Mellangård Saknas  
»Lilla fall» nu försvunnen gd Tjurnäset näs Ulvsbo Norregård Saknas  
Lilleryd gd Tjurnäset halvö Ulvsbo Södergård Saknas  
Lindemålen gd Tjurnäset näs Ulvsbo bebyggelse  
Lindemålen gd /Se *Tjärstugumaden kärräng Ulfsbo hemman (by)  
Lorthålan soldattorp *Tomtbolet äng Ustorp bebyggelse  
Lorthålan soldattorp Torpet äng /Se Usstorp Norra Saknas  
Lundarp gd *Torpängen äng Ustorp Norra bebyggelse  
Lygnebron torp Torrmassekärret kärr Usstorp Södra Saknas  
»lÿkkie» nu försvunnen gd *Torrmossegölen göl Ustorp Södra bebyggelse  
»lytlohylto» försv.? beb. Torrmossen mosse Utkiket lht (riven)  
Långaryd gd Torrmossen mosse Utterdalen stuga  
Långaryd gd Torrmossen mosse Vallinstugan ställe  
Långeryd gd *Torrmosskogen skog Varvestorp Saknas  
Långaryd gd *Torrmossmaden kärräng Varvestorp bebyggelse  
Långeryd gd *Torvmossemaden kärräng Vattholma avs.  
Långaryd gd /Se [Tranings aa] Saknas Vinterstorp bebyggelse  
Lärkemålen gd /Se *Traninx aa å Vriggebo kvarn  
Löverhult gd Trankärret kärr Vriggebo Saknas  
?Lövstad by Trankärret kärr Vriggebo kvarn  
Mada by Trankärret kärr Vrån t  
Mada by Tranås å Saknas Vrån Saknas  
Mada gd Tranåsöarna, se Tranåsön, Stora o. Lilla holmar Vännersten bebyggelse  
Mada by Tranåsön, Stora o. Lilla holmar Värnamo soldattorp  
Mada by Trappehallen häll Västergården gård i Farsbo  
Mada by Trappön, Lilla ö Västergården gård i Galtås  
»magasio», se Magersjö gdar Trappön, Lilla ö Västergården gård i Hallingstorp  
Magersjö gdar Trappön Stora ö Västergården gård i Kolshult  
Magersjö gd Trappön Stora ö Västergården gård i Mada  
Markestorp gd Trappöudde udde Västergården gård i Röamålen  
Markestorp g Trappöudde udde Västerängen hmd  
Markestorp gd Trehörningen sjö Vätinge bebyggelse  
Markestorp gd Trehörningstorpssjön sjö Ytterlycke utjord  
Markestorp gd Trollsjön sjö Ytter-Lycke t.  
?Markestorp gård Trollstenen sten Åbonäs Saknas  
Markestorp gd Trollstenen sten Åbonäs bebyggelse  
Marknaden bebyggelse torp(?) Trälleborg terräng Ådala avs.  
»Medelrom» gård (by) Trätte fällor skogspark Ålbäcken bebyggelse  
»meklætørp» nu försvunnen gd Trätte fällor skogspark Ållebäcken Saknas  
*Målen Saknas Tången hage Åsen Saknas  
Mårdsmålen hmn Uddamossen mosse Åsen bebyggelse  
Mårdsmålen tp /Se Uddamossen ägomark Åsvallehult hemman  
Mölarp gd *Uddebosten gränssten Älmås Saknas  
Mölarp gd Udden terräng Älmås bebyggelse  
Mölarp gd Uddevalla ägomark Äpplaryd Norregård Saknas  
Mölarp gd Uggakärret kärr Äpplaryd Södergård Saknas  
Mölarp, Lilla gd Uggakärret kärr Äpplaryd bebyggelse  
Mölarp, St el. L. gd Uggen sjö Äpplaryd hemman  
Mölarp, Lilla Saknas Ugglegöl göl Äskeryd avs.  
Mölarp, Lilla gd Ugglegölen göl Äskeryd ställe  
Mölarp, Stora gd Ugglegölen sjö Äsperyd avs.  
Mölarp, Lilla o Stora gdr Ugglegölen göl Ödesjö bebyggelse  
Mölarp by Ugglegölen göl Ödesjö hemman  
Mölarp, Lilla o. Stora gdar *Ugglekärret kärr Önnarp bebyggelse  
Mölarp, Stora gd *Ugglemossen mosse Örsbäcken avs.  
Mölarp, Lilla gd Uglen sjö Östergården gård i Ebbarp  
Mölarp gd Ugglesjön, se Ugglegölen sjö Östergården gård i Farsbo  
Mölarp, Lilla o. Stora gdr /Se *Ugglesjöskogen skog Östergården gård i Kolshult  
Mörby, (numera Mörbylund) gd *Videflogen äng Östergården gård i Mada  
Mörby (numera Mörbylund) gd Vitlingen, se Vittingen sjö Österängen t  
Mörby, (numera Mörbylund) gd Vittingen göl Övrabo Norregård Saknas  
Mörby gd Vittingen sjö Övrabo Södergård Saknas  
Mörby gd Vittingen sjö /Se Övrabo bebyggelse  
Mörby hg /Se Vännerstensgölen göl Övrarp Saknas  
Mörbylund gd Vännerstensgölen göl Övrarp bebyggelse  
Mörbylund g Vännerstensgölen göl    
Mörbylund gd Värnamo terräng    
Mörby g *Västra gärdet åker    
Mörbylund gd Ydrevägen väg    
Mörbylund gd Ålebäck bäck    
Mörbylund gd Ålebäck bäck    
Mörbylund gd Ålegöl göl    
Mörbylund gd *Ållebäcken bäck    
Mörbylund hg /Se Åneryds fällor äng    
Mörbylund hg /Se Ålebro bro    
Mörbylund gd /Se Älegöl göl    
Mörbylund gd /Se Älesjön göl    
Mörbylund hg /Se Älesjösten råmärke    
Mörkhult gdr Älingabäcken bäck    
Mörkhult g Älmås triangelpunkt    
Mörkhult by Ängarydsmaden mad /Se    
Mörkhult by Ängbogölen tjärn    
Mörkhult gd Ängbogölen göl    
Mörkhult gård Ängbogölen sjö    
Mörkhult gd Ängbogölen göl    
Narven bebyggelse Ängbogölen göl    
*Norre fjärdingen del av sn Ängbogölen göl    
*Norra gården gd Ängegiöl, se Ängbogölen sjö    
Norraby by Ängsmossen ägomark    
Norraby by Ödesjön sjö    
Norrby by Ödesjösjön sjö    
Norrby by Ödesjösjön sjö    
Norrby by Öknen ägomark    
Norrby by *Örngottsudden udde    
Norrby by Ösjöbergs hage hage    
Norrby by Ösjön sjö    
?Norrby by *Överarps mad kärräng    
Norrby by      
Nyhem tp /Se      
Nystorp torp /Se      
»næflinggathor[p]»? försv.? beb.      
Nöden torp      
Orrekullen tp /Se      
Oxeltorpet torp      
Pipplarp gd /Se      
Polackehemmet torp      
Prutan »torpstuga»      
Prutan »torpställe»      
Prutan »torpställe»      
Prute lycka »torp»      
Prute lycka »torp»      
Prute lycka »torp»      
Prysshemmet torp      
Purkan tp /Se      
Påfvarp by      
Påvarp by      
Påvarp by      
Påvarp by      
Påvarp by      
Påvarp gård      
Qualarp (el. Quatarp), se Kvalarp gd      
*Quarnastadh, Nyia torp      
»r[.]dh[..]» försv.? beb.      
*Ragvaldstorp beb.      
*Ragvaldstorp Saknas      
*Ragwalythorp Saknas      
*Ragwalstorp Saknas      
*Ragwalstorp Saknas /Se      
Restad hg      
Restad herrg.      
Restad hrgd?      
Restad herrgd      
Restad hg /Se      
Restad gård /Se      
Restad hg /Se      
Riket ST      
Riket soldattorp      
Riket tp /Se      
*Ringshult Saknas /Se      
Romanäs gd      
Romanäs gd /Se      
Romanäs gd /Se      
Roten torp      
Rubban gd /Se      
Rya gd      
Rya gd      
Rya lht /Se      
Ryggestorp by      
Ryggestorp by      
Ryggestorp by      
Ryggestorp by      
Ryggestorp by      
Ryggestorp by      
Ryggestorp by      
Ryggestorp gd      
Ryggestorp by      
Råckhemmet bebyggelse      
Rås gd      
Rås gd      
Rås gd      
Råstorp by      
Råstorp gd:ar /Se      
Råstorp by      
Råstorp by      
Råstorp by      
Råstorp by      
?Råstorp gd      
Rävlingarp försv. beb.      
Rävlingarp utjord      
?Rödsarp by      
?Rödje gd      
Rödje gård      
Rödje g      
Rödje gd      
Rödje gd      
Rödje gd      
Rödje gård      
Rödje, Norra gd      
Rödja gd:ar /Se      
Rödjemålen gd /Se      
»[..]rødhohehe[..]» Röhälla? försv.? beb.      
*Rökilstorp gd      
»Røstorp» gård      
Salebo torp      
Sarjan torp      
*Saxatorp ödet.      
*Saxatorp t.?      
*Saxatorp Saknas      
*Saxatorp Saknas      
Sibbarp gd      
Sibbarp gd      
Sibbarp gd      
Sibbarp gd      
Sibbarp gd      
Sibbarp gd /Se      
Sibbhem torp /Se      
Siggarp gd      
*Signishult Saknas      
*Signilshult Saknas      
*Signilsholt torp      
*Siunvlt(?) Saknas      
*Siynvlt gd?      
Självsvåld bebyggelse      
Självsvåld tp /Se      
Sjöarp g      
Sjöarp gd      
Sjöviken tp /Se      
*Skackatorp Saknas      
*Skacketorp Saknas      
*Skacketorp torp      
Skallarödje torp      
*Skalltorp gd      
*Skallatorp torp      
*Skallotorp Saknas      
*Skallotorp Saknas      
*Skallatorp Saknas      
Skatekärr torp      
Skinnarp gd      
Skinnarp gd      
Skinnarp gd      
Skinnarp gd      
Skinnarp gd      
Skrubbe hmn      
Skrubbe gd      
Skrytebo tp /Se      
*Skråhult Saknas      
Skräddarp gård      
Skräddarp gd      
Skräddarp gd      
Skräddarp gd      
Skräddarp gård      
Skrämman torp      
Skräppan torp      
Skräppan torp      
Skräppan torp      
Skumningen torp      
Skålerödja torp      
Skånsmålen f.d. torp      
Skånsmålen torp /Se      
*Skälgarp möjl. =*Skallatorp, se *Skallatorp t. /Se      
Skämman kvarn      
Skärpan torp /Se      
Slantarp torp      
Slantarp torp      
Slopsålan, se Släppa torp /Se      
Släppa torp      
*Slæthult gd?      
Slättås gd      
Slättås gd      
*Smedstorp Saknas      
Smedstorp tp /Se      
Smörstorp gd      
Smörstorp gd      
Smörstorp gd      
Smörstorp gd      
Smörstorp gd      
Smörstorp gd      
Snittarp torp      
Snuggan ST      
Snuggan tp /Se      
Snurkan torp      
Snällebo gård      
Snällebo gd      
Snällebo gd      
Sockerkullen, se Kvarnkullen lht /Se      
Sockerkullen lht /Se      
*Spixeryd utjord /Se      
Stallbergastugan torp      
*Stenukatorp(?) Saknas      
*Stenkothorp t.?      
Stoeryd gd /Se      
Storerydstorp bebyggelse      
Stranden torp      
Stranden tp /Se      
*Stubbarp Saknas      
*Stubbarp Saknas      
*Stubbarp Saknas      
»Stubbetorp» gård      
Stubbhem tp /Se      
Stumphemmet torp      
*Stunkotorp öde t /Se      
*Stiunkatorp Saknas      
Sutarp by      
*Sundstorp Saknas      
Sutarp by      
Sutartorp nu försvunnen beb. /Se      
Svarvarehemmet Saknas      
Svarvarehemmet tp /Se      
Svensborg tp /Se      
Svärdsfalla gård      
Svärdsfalla gd /Se      
Säckarp hmn      
Såkebo torp      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby kkby o. sn.?      
Säby by /Se      
Säby kyrkby      
Säby beb.      
Säby (kyrko)byn      
Säby gd      
?Säby gd      
Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby gd /Se      
Säby poststation /Se      
Sæby, se Gripenberg fideik      
Säby Norrgård gd      
Säby Norrgård bebyggelse      
Säbydal poststation /Se      
Sælcsemala Saknas      
[Sälsemåla] Saknas      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd      
Säthälla gd /Se      
Södermålen gd /Se      
[Södertorp] Saknas      
*Södertorp Saknas      
*Södertorp(?) Saknas      
*Södertorp Saknas      
Tenbäcken bebyggelse      
Tenbäcken gd /Se      
Tenbäcken gd /Se      
Tismetorp hemman      
Titta te bebyggelse      
Tokarp gd:ar      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarp by      
Tokarpstorpet torp      
Toketrappa utjord      
Tolgarp tp /Se      
Topparp tp /Se      
Torsebo bebyggelse      
Toståsstugan bebyggelse      
Toståstorp bebyggelse      
Traneryd hg      
Traneryd gd      
?Traneryd hg      
Traneryd herrgd      
Traneryd hg /Se      
Traneryd hg /Se      
Traneryd gd /Se      
Traneryd herrgård /Se      
Trantorpet torp /Se      
Tranwass laxfiske      
Tranås hg      
Tranås hgd      
Tranås hg      
Tranås köping      
Tranås köping      
Tranås förr by, nu köping      
Tranås förr by, nu köping      
Tranås herrgård      
Tranås herrgård      
Tranås herrgård      
Tranås hg      
Tranås hg /Se      
Tranås herrgård      
Tranås Saknas      
Tranås hg      
Tranås herrgd      
Tranås poststation /Se      
Tranås kvarn by      
Tranåskvarn by      
Tranåskvarn by      
Tranås kvarn sågverk /Se      
Trehörningstorp gd      
Trehörningstorp gd      
Trehörningstorp hmn      
Trehörningstorp hmn      
?Trehörningstorp gd      
*Träfaldh Saknas      
Trälleborg torp      
Tuvemålen urspr torp, senare hmn      
Tuvemålen urspr torp, senare hmn      
Tåstås gård      
Tällebacken backstuga /Se      
?Uddarp gd      
Uddarp g      
Uddarp gd      
Uddarp gd      
?Uddarp gd      
Uddarp gd      
?Uddarp gård      
Uddesbo by      
[Uddestorp] by      
Uddevalla torp      
Uddevalla ST      
Uddevalla tp /Se      
Wldztorp, se Uddarp gd      
Ulfsbo by      
Ulfsbo by      
Ulvsbo by      
Ulvsbo by      
Ulvsbo by      
Ulvsbo by      
Ulfsbo by      
Usstorp gdr      
Ustorp gård      
Ustorp by      
Usstorp by      
Ulfstorp g      
Varvestorp gd      
Varvestorp by      
Varvestorp by /Se      
Varvestorp by      
Varvestorp by      
Varvestorp by      
Varvestorp gd:ar      
Varvestorp by      
Varvestorp by      
Varvestorp by      
Varvestorp by      
Varvestorp by      
Varvestorp gd:ar /Se      
Varvestorp gd /Se      
Varvestorp by /Se      
Hwerwelstorp, se Varvestorp by      
Hwærfwisthorp, se Varvestorp by      
Vinterstorp gd      
Vriggebo kvarn      
Vriggebo torp /Se      
Vriggebotorpet bebyggelse      
*Wällinge Saknas      
Värnamo tp /Se      
Vätinge by      
Vätinge by      
Vätinge by      
Vätinge by      
Vätinge by      
?Vätinge by      
?Vätinge by      
Vätinge by      
Vätinge by      
Vätinge by /Se      
Vätinge by /Se      
Åbonäs hg      
Åbonäs hg      
Åbonäs herrgd      
Åbonäs hg /Se      
Åbonäs Saknas      
Åby (numera Gripenberg) gd      
Åby f.d. by nu Gripenbergs herrgård      
Åby, se Gripenberg gods      
Åby f.d. by /Se      
*Åby fideik. /Se      
Ålebäcken torp      
Åsvalshult gård      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
Älmås gd      
?Älmås gd      
Älmås beb. /Se      
Älmåsstugan bebyggelse      
Ängarp hmn /Se      
Ängaryd gd      
Ängaryd by      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
Ängaryd gd      
?*Ängaryd, Lilla förr torp      
*Ængiægyrd, Lillæ förr torp      
*Ængiægyrdh tp      
Ängaryd, Lilla ödet      
*Ængiærydh tp      
Ängaryd hg /Se      
Ängaryd gd /Se      
Ängaryd hg /Se      
Ängaryd, Lilla hmn /Se      
Ängarydsstugan torp /Se      
Äpplaryd by      
Äpplaryd by      
Äpplaryd by      
Äpplaryd by      
Äpplaryd by      
Äpplaryd by /Se      
Äpplarydsstugan bebyggelse      
Äpplaryds torp bebyggelse      
Ödesjö hemman      
Ökna husartorp      
?Önnarp indr. militiebost.      
Önnarp gd      
Östralund tp /Se      
Övrabo by      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.