ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gränna socken : Vista härad : Jönköpings län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
?Broxvik fdkm.      
Röttle fabriksanläggningar      

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.