ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Adelövs socken : Norra Vedbo härad : Jönköpings län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 387 Naturnamn : 486 Bebyggelsenamn : 395 Naturnamn : 62
Förkortningar förteckning /Se Förkortningar förteckning Adelöf sn Adelövssjön Saknas
Adelöv sn Adelövssjön sjö Adelövs skolhustomt Saknas Alsjön sjö
Adelöv sn Adelövsjön sjö Adelöv sn Adelövsån Saknas
Adelöv socken Adelövån å Alöv sn Borydgrundet grund
Adelöv sn Anderstorp ägomark Adelöv sn Borydsåsen grund
Adelöv sn Annikekullen äga /Se Adelöv sn Brahälleberget Saknas
Adelöv sn Apelåkersfjärdingen åker Adelöv sn Bredamossen Saknas
Adelöv sn Aplagärdet betesmark Adelöv by Drängagråten vattensjuk mark
Adelöv sn Backstugan ägomark »Ale vattlatappa» inbyggarbeteckning Floken sjö
Adelöv sn Backstugan ägomark Adelöv gård Glaen sjö
Adelöv sn Barön ö Adelöf med Adelöfs marknad sn Glan sjö
Adelöv sn Bengtsatorpet ägomark Adelöv sn Gransjön sjö
Adelöv socken Berget berg? Adelöv avs. Gråtareberget berg
Adelöv sn Berghem ägomark Adelöfs marknad Saknas Gölåker nordligaste delen av sjön Glan
Adelöf sn Berghem ägomark? Adelövsstugan bs Hjortronbäcken Saknas
Adelöv sn Berghem terräng Anderstorp bs Hjortronmossen Saknas
Adelöv sn /Se Berghem ägomark(?) Annelund lht Hovgölssjön Saknas
Adelöv sn Björktorpet ägomark Askaremålen gård Hovgölssjön sjö
Adelöv sn Björkön ö Aspholmen bs Håkansliden backe
Adelöv sn Björnmossen ägomark Backstugan bs Kallaberg berg
Adelöv sn Björstorpaåkern åker Berget bs Kalv sjö
Adelöf sn Blomstrandsgölen göl Berghem bs Kalv[en] del av Vänstern
Adelöv sn Blåhallsberget berg Bergkullen bs Kankhägnen äng
Adelöv sn Blåhalsbron bro Björkeberg bs Klinta kulle Saknas
Adelöv sn Bläckakärr äga Björkelund bs Kopparpagölen Saknas
Adelöv sn Bockagården udde Bjursholm lkt Kransagölen Saknas
Adelöv sn Bockudden udde Björstorp by Kroppegölen Saknas
Adelöv sn Boerydsviken vik Blackan bs Kuskaliden backe
Adelöv sn Bolet, Nya äga Bockanäs Saknas Lilleglan del av sjö
Adelöv sn Borntorpet terräng Bockasten t Lillenäsa bäck bäck
Adelöf Saknas Bomtorpet terräng Bockasten Saknas Lillesjön del av sjö
Adelöv sn Botilstorpsgölen göl Bocksnäs t Lustigväsen ö
Adelöv sn Boudden udde Bocksnäs Saknas Lysebergen Saknas
Adelöv sn Brahehälla minnesmärke /Se Bockudden t Morlegen sjö
Adelöv sn Brahälla häll Boeryd gd Morlejssjön sjö
Adelöv sn Brahälla triangelpunkt Boeryd gd Morlidssjön, se Morlejssjön sjö
Adelöv sn Brahälla ruin /Se Boryd gård Mårlÿsiön, se Morlejssjön sjö
?Adelöv sn Brahälla ruin /Se Bollarp gård Måssaberget berg
Adelöv sn Brahällaviken vik Bollarp gd Nabbeberget udde
Adelöv sn Brahälleberget Saknas Bollkälla gård Noen sjö
Adelöv by Branthemmet ägomark Bollsten bs Noen sjö
Adelöv by och sn Branthällen berg Bollstugan bs Non sjö
Adelöv sn Brogärdet ägomark Borgatorpet bs Näsbo brygga brygga
Adelöv sn Brogärdet ägomark Botilstorp by Pottelyckorna lyckor
Adelöv sn /Se Brunnsåkern åker Bostorp by Skvalebäcken Saknas
Adelöf sn Bråmmålagölen sjö /Se Brahälla ruin Skånorna stenar
Adelöv sn /Se Bråtahägnen omstridd äga Brahälla ruin Solberget Saknas
Adelöv sn /Se *Bråtabron bro Branthemmet torp Stensjön sjö
Adelöv sn /Se *Bråtabro bro(?) Branthällen t Store fjärden del av sjö
Adelöv sn /Se Bråtagölen göl Brohemmet bs Storeglan del av sjö
Adelöv sn /Se Bållesten ägomark? Broastugan t Svärdabacken Saknas
Adelöv sn /Se Bäckanäs terräng Brummesmålen gd Sötåsasjön sjö
Adelöv sn /Se Dalsåkern åker Brummesmålen gård Sötåsasjön Saknas
Adelöv sn /Se Djupamossen mosse Brummersmålen gd Val[en] sjö
Adelöv sn /Se Djupedal ägomark Bråtabro bs Valen sjö
Adelöv by Domarekullen fornlämning Bråten t Valgrensliden backe
Adelöv poststation /Se Domarekullen fornlämningsområde /Se Brännkullen bs Vallsjö nabbar nabbar
»amålan» nu försvunnen gd Drängagråten mosse? Buskarna bs Valsbergen Saknas
Askaremålen gd Drängagråten vattensamling /Se Bygget t Vänstern sjö
Askaremåla gd /Se Duvebobäcken bäck Bygget Saknas Vänster[n] sjö
Askaremåla gd /Se Duvebobäcken bäck Bygget t Vänstern sjö
Bakom backstuga Ekenäs ägomark Bäckanäs bs Öasjön Saknas
Björstorp by Ekåkern åker Bäckaskog bs  
Björstorp by Ekåkern åker Bäckstugan bs  
Björstorp by Enekullen terräng Bärgalyckan bs  
Björstorp gd Farmorsåkern åker Börjalyckan bs  
Björstorp by Ferrekärret kärr Dalslund lkt  
Björstorp by Fiasberg berg Dammen torp  
Björstorp gdr /Se Fiskhemshagen skogsmark? Danmark t  
Blackan torp Fjällveke-Lindan, Lilla åker Djupedal torp  
Blankhester gd /Se Flintberget berg Djupedal t  
Bockasten torp Folkarp triangelpunkt Dockarp by  
Bocksnäs torp Folkarp triangelpunkt Dåckarp, se Dockarp by  
»bodth» nu försvunnen gd Folkarps Hålbäck bäck Dåckarp gård  
Boeryd gd Fotsjö triangelpunkt Dockarp by  
Boeryd gd Fotsjö triangelpunkt Duvebo gård  
Boeryd gd /Se Fotsjön sjö Duvebo gd  
Bollarp gd Fotsjön sjö Dårbo gård  
?Bollarp gd Fotsjösjön sjö /Se Dårebo, se 1 Duvebo gd  
Bollarp gdr /Se Fällebråten beteshage Ekenäs t.  
Bollkälla gd Fästningen ägomark Ekholmen bs  
*Bolshultt Saknas Förberget berg Ekhult lht  
Botilstorp gdr Förunderliga kärret kärr /Se Enekullen lht  
Botilstorp by Gatuåkern åker Erikslund bs  
Botilstorp Norragård gd Gatåkern åker Fagernäs lht  
Botilstorp Södragård gd Germunds lycka ägomark Falkstugan bs  
Botilstorp gdr /Se Glan sjö Falla gård  
Brahälla forntida lustslott, nu ruin o. t. Glan sjö Falla by  
Brahälla ruin /Se Glan sjö Fannylund t.  
Branthemmet torp Glan, Lille göl Fiskhemmet torp  
Brumesmålen gd Glan, Store göl Flatan bs  
Brummesmålen gd /Se Glan sjö /Se Folkarp gård  
*Brännemåhlen Saknas Glaen sjö /Se Fotsjö gård  
Bållkälla gd Glan insjö /Se Fridhem bs  
Bållekälla gd Glaen sjö /Se Furulid lht  
Bållkälla gd /Se Glassåsa hägne äga Fällan t.  
Danmark torp Glassåsgölen göl Gallemålen gård  
Danmark tp /Se Gransbo ägomarker Gallemålen gd  
»dateboll» nu försvunnen gd Gransjön sjö Gatan bs  
Duvebo gd /Se Gransjön sjö Gladlättan avs.  
Dåckarp gd Gransjön sjö Glansudden lht  
Dockarp by Granön ö Glasatorpet t.  
Dockarp gd:ar /Se Gravagölen göl Glassås gård  
Dockarp by /Se Grunden öar Graneberg bs  
Dockarp by /Se Grundsten ö Graneliden bs  
Drabo bebyggelse Gråbokärret kärr Granelund bs  
Dårebo g. Gråbokärret kärr Gransbo t.  
Dårbo gd Gråtareberget berg Granstorp bs  
Dårebo gd /Se Gråtostenen förr använt namn på sten /Se Graven gd  
*Ekerydh Saknas Grävlingeberg höjd Graven gård  
Falla by Grävlinge berg gränshöjd Grindstugan bs  
Falla by Grävlinge berg gränshöjd Gropen Saknas  
Falla by *Grönlid dal, gränsmärke Grönelund lht  
Falla by *Grönlid dal, gränsmärke Gärdet, t.  
Falla by Guldgruvemossen mosse Gärdstugan torp  
Falla gdr /Se Gungemossen äga Gölen, Lilla bs  
*Falshult gd Gölahägnen äga Gölen Saknas  
Folkarp gd ?Gölen tjärn Haga t.  
Folkarp gd Gölen göl Hagaborg lht  
Folkarp gdr /Se Gölen göl Hagen bs  
Fotsjö by Gölhägnen äng Harget t.  
Fotsjö by Göljahagen äga Hemrike Saknas  
Fotsjö gd Gölkärret kärr Hemrike gård  
Fotsjö by Gölåker sjö Hemrike gd  
Fotsjö gd /Se Gölåker göl Hillensborg torp  
?Gallemålen by /Se Hagåkern åker Hjortatorpet torp  
Gallemålen gd Hampelyckan äga Hossnäs t.  
Gallamålen by /Se Harget skär Hult gd  
Gallemålen by /Se *Havsjön sjö Hult gård  
*Gladhæwal kv /Se Hemrikeviken vik Hulu gård  
Gladhæwals quern kvarn /Se Herrängen ägomark Hulu Saknas  
?Glassås gdar Herrängen ägomark Hulustugan bs  
Glassås by Hillamossen ägomark Hulutorp gd  
Glassås gdr Hillersborg terräng Hulutorpet gård  
Glassås gd:ar Hinnemossen mosse Humlafall gård  
Glassås gd:ar /Se Hjälmgärdet gärde Humlefall by  
?Graven gård Hopahängslen äng Humpen bs  
Grafven g. Hopakärret kärr Humpen bebyggelse  
Graven gd Hovgöl göl Humpen t.  
Graven gd Hovgöl el. Hovgölsgölen sjö /Se Hyltestugan bs  
Graven hmn Hultet äng Hårsnäs t.  
Graven gd /Se Hultsjön sjö Häggebäcken lht  
Gyljeryd torp Hultsjön sjö Häggestorp t.  
Gölen torp Hulustugan terräng Hägnen bs  
[Helwide] Saknas Hulutorpa mark skog Hängslen bs  
*Helvetet försv. gd Humpen del av äng Hästhagen bs  
Himmerike g. Hyddehagen äga Högaskog t.  
Hemrike gd Hyddehängslen äng Ingalyckan bs  
Himmerike gd Hyltbergsmossen ägomark Ingesbo by  
Hemrike by Hålkärret äng Ingelsbo by  
Hemrike gd Hårsnäsviken vik Israelslyckan bs  
Hemrike gd /Se Hägnen äga Jakobslund t.  
Horsnäs torp Hägnen skogsmark Jakobslund t.  
Hult gd Häradsbäcken bäck Janstorp t.  
Hult gd *Häradssten gränsmärke Johannesberg t.  
Hult gd Hässleknäppet gärdesgårdfog Jonstorp lht  
Hult gd och lht /Se Högalids bäck gränsbäck Jotasatorpet bs  
Hulu gd Högaskog skogsmark Jönsingens bs  
?Hulu gd Höga åkern åker Kalvshult avs.  
Hulutorp hemman Höjden höjd Kalvshult by  
Humlefall gdr Ingelsboviken vik Kalvshult gård  
Humlefall by Intaget äng Kappetorp gd  
Humlefall gdr /Se Isakalyckan äga /Se Kappetorp gård  
Hylan soldattorp Isaks terräng Karlslund bs  
Hylan ST Jakobslund terräng Karlslund avs.  
»høghalidh» förr torp Julåkern åker Karlslund lht  
Høghalid Saknas Jutehagen »slottahage» Karlstorp t.  
*Högalid torp Kalv sjö /Se Kastenborg bs  
Högelida utjord Saknas Kalvarödjorna ängsmark Klinten t.  
?*Högalid beb. Kalvarödjorna äga Klockelyckan t.  
*Höwelid Saknas Kalven sjö Knutstorp t  
Högalida utjord Kankhägnasten gränsmärke Knutstorp t.  
Högarödje bebyggelse Kankhägnen omtvistad äga Kranstugan bs  
Ingelsbo by Katthålsskiften åker Kriken bs  
Ingelsbo by *Kiokergölan tjärn Kronofors lht  
Ingelsbo gdr Kladde dunge skogsdunge Kulltorp bs  
Ingelsbo by Klaralyckan ägomark Kuskebo bs  
Ingelsbo by Klaralyckan ägomark Kvarnkullen bs  
Ingelsbo by Klintafällorna äga Kvistholmen lht  
Ingelsbo by Klintakulle höjd Kyrkogården avs.  
Ingelsbo gdr /Se ?Klintasjön sjö Källebäcken bs  
Kalvshult by Klintasjön sjö Källevik by  
Kalvshult by Klintasjön sjö Källevik gård  
Kalvshult by *Klovahall gränsmärke Källhem t.  
Kalfshult by Klovehall gränsmärke Källstorp bs  
Kalvshult gd:ar Klovstena gränsmärke Källunda lht  
?Kalvshult by Kopparpagölen göl Källådra eller Vallrödja, se 1 Vallrödja avs.  
Kalvshult gdr Korpehall gränsmärke Kärr gd  
?Kalvshult gd:ar Krikaberget berg Kärra gård  
Kappetorp gd och prästgd /Se Kroklindan äga Larsbygget bs  
Karinarp utjord Kroppegölen sumpmark? Larstorp bs  
*Kiäringarpz Hallegårdh Saknas Kråkriket äga - äng? Leoatorpet bs  
*Klåckerydh Saknas Kullaåkern åker Lerbäck lht  
Knarkaledet backstuga Kutte källa källa Liarp, Norra Saknas  
Kolshult gd /Se Kuvesten gränssten Liarp, Norra gård  
*Kolzhultt Saknas /Se Kvarnberget berg Liarp, Södra gård  
*Kralhult gd Kvarndammen damm Liarp by  
Källevik gd Kvarnehall gränsmärke Liarp t.  
Källevik by Kvarnhängseln äga Lillagölen bs  
Kärra g. Kvarnkärret slottermark Lillenäs gård  
Kärra gd Kvarnkärret äga Linneberg bs  
Kärr gd Kyrkogärdet åker Linnekullen t.  
Kärr gd Kyrkogärdet åker Ljungstorp bs  
*Kärrarp gd Kyrkoåkrarna Saknas Luven t.  
Köpenhamn torp Källebäcksgölen göl Luven Saknas  
Köpenhamn nu försvunnet (?) tp /Se Källediket bäck Lyckås bs  
Ledet bebyggelse Källerydsbäcken gränsbäck Lyckås torp  
Liarp, N. och S. gdr /Se Källstorp terräng Långudden bs  
Luven tp? /Se Källstorp terräng Lövhagen bs  
Lövstad gd Käringesadeln äng Lövhult Saknas  
Lövstad gårdar /Se Käringesadeln äng Lövhult gård  
Malmslagarhemmet torp Köpenhamnsviken vik Lövkullen bs  
Malmstorp bs Lammhagen äng Lövstad gd  
?Mickelstorp by Larsalyckan ägomark Löfstad Saknas  
Mickelstorp gd Lavstad-stycket äga Lövstad gård  
Mickelstorp by Ledsammen ängskift Löfstad Saknas  
Mickelstorp by Lerbäcken äng Lövstugan torp  
Mickelstorp gd:ar Liarpaviken vik Lövvik t.  
Mickelstorp gdr Limberget berg Malmafällan bs  
Mickelstorp gdr /Se Lindeberg ägomark? Malmtorp bs  
Mölarp gd Lindön ö Manslagarebo gård  
Mölarp gd /Se Lofthusskiften del av åker Marielund lht  
Nannarp gd Lustigväsen ö Matteberg bs  
Nannarp gd Lustön ö Mickelstorp by  
*Nattaby gd Luvagölen göl Mickelstorp gård  
Nostorp gård Luven mosse? Mickstorp by  
Nostorp gd Lyckås ägomark Mjölarp gd  
Nostorp gd Lysebergen berg Mjölarp gård  
Nostorp gd:ar /Se Långe mosse Saknas Mofällan bs  
Nostorp gdr /Se Långhumpen äga Mokullen bs  
Nostorp gd /Se Långudden udde Mon avs.  
?Näs hg Långåkern åker Mostugan t.  
Näs herrgård Löjeberget ägomark Mölarp, se 1 Mjölarp gd  
Näs hg Löjehålorna djupvattenshålor i sjöar /Se Nabben bs  
?Näs hgd Lökaliden lid Nannarp gård  
?Näs hg Lökaliden backe /Se Nostorp gd  
Näs hg Lövhagen terräng Nostorp by  
Näs hg Lövhagen ägomark Nyhem bs  
Näs hg Lövhagen ägomark(?) Nykullen bs  
?Näs hg Lövstaddammen kärr(?) Nylyckan lht  
?Näs hg Malmafällan betesmark Nysätra bs  
Näs hg /Se Markebro bro Nämdalyckan bs  
Näs hg Marken, Södra skog Näs gd  
Näs hg Mofällan ägomark Näs gård  
Näs hg Mofällan skogsmark Näs gods  
Näs hg Mofällan skogsmark Näs Lilla gd  
Näs herrgd Morby Sion, se Morlejssjön sjö Näs, Lilla gård  
Näs säteri /Se Morlegen (resp. Morlejan) sjö Nöttekulla by  
Näs hg /Se Morlejssjön sjö Nötekulla by  
Näs hg /Se Morlejsjön sjö Petersborg bs  
Näs gd /Se Morlejssjön sjö Pinan gård  
Näsbo kvarn kvarn Morlejssjön sjö Platsen lht:er  
Näsbotorpet torp Morlejssjön sjö Rammatorpet torp  
Nötekulla by Morlejssjön sjö Rom Saknas  
Nötekulla by Morlejssjön sjö Rom t.  
Nöttekulla hemman Morlejssjön sjö Rom t.  
Nötekullen by Morley Siön, se Morlejssjön sjö Rommeryd gård  
Pottestugan bebyggelse Måsaberget ö Rommeryd gd  
Prästgården gd Nabbaberget udde Rosendal torp  
Puttstugan torp Nabben äng Rosenlund t.  
Puttstugan bebyggelse Nabben äng Rudu hemman  
Rom torp Nissalyckan terräng Rudu gård  
Rom tp /Se Noen sjö Rudu by  
Rommeryd gd Noen sjö Runö lht  
Rommeryd gd /Se Noen sjö Ruskakalvgåln bs  
Rosendal lht /Se Noen sjö Ryd by  
Rovehemmet bebyggelse Noen sjö Ryd by  
Ruda by Noen sjö Ryd gård  
Ruda gd Noen sjö Rydberg bs  
Rudu gd Noen sjö Rydmansberg lht  
Rudu by Noen sjö Råmmeryd gård  
Rudu by /Se Noen sjö Råssås gård  
Ryd gd Noen sjö Råssås gd  
Ryd by /Se Noen sjö /Se Rävhem bs  
Ryd gdr /Se Noen sjö /Se Rödjarp gård  
Råssås gd Noen sjö /Se Sandkullen t.  
Rävliden torp Noen sjö /Se Sandmaden torp  
Rödjan torp Norrlindorna åkrar Sandstugan bs  
Rödjarp by Norrlången åker Sandviken t.  
Rödjarp by Norrmarkåkern åker Sjöarp bs  
Skalhult, se Kalvahult gd Norrängslindan äga Sjöberg bs  
Skeanäs torp Nybygget terräng Sjöberga lht  
?Skog gd Nybygget ägomark Sjöholm bs  
Skog gd Nybygget ägomark Sjöhult avs.  
Skräddarp gd /Se Nyhagen äga Sjökullen bs  
Sten gdr /Se Nykullen ägomark? Sjöstugan t.  
Stenkilstorp by Nykärr ägomark Sjöviken bs  
Stenkilstorp by Nykärr ägomark Skeppsnäs torp  
Stenkilstorp by Näsbo källa offerkälla /Se Skog gård  
Stenkilstorp by Näsbo källa midsommarkälla /Se Skog gd  
Stenkilstorp by Nävra-mossen mosse Skogen bs  
Stenkilstorp gd:ar Nävramossen ägomark Skogsfällan lht  
Stenkilstorp by Nävramossen ägomark Skogsholm t.  
Stenkilstorp by Oxhagsberget berg Skogsholmen lht  
Stenkilstorp by Oxhagsviken vik Skogshyddan lht  
Stenkilstorp by Pelle-Hakas ägomark? Skogslund lht  
Stenkilstorp gd:ar Pigelipen terräng Skogsnäs bs  
Stenkilstorp by Pigelipen terräng /Se Skogstugan bs  
Stenkilstorp by Pinan ägomark Skomakarehemmet bs  
Stenkilstorp Saknas /Se Pinan ägomark Skottens bs  
Stenstorp gd Pinemossen mosse Skräddarp gd  
Stranden torp Polackekärret slåtterkärr Skräddarp gård  
Stötarp by Pysebo terräng Slättängen bs  
Stötarp by Raflningen sjö Smedhemmet t.  
Stötarp by Ravels rör råmärke Snuggebo bs  
Stötarp by Rom ägomark? Snurkan bs  
Stötarp gd Romela mosse mosse Snålan Saknas  
Stöteryd gd Romela mosse mosse Snålan bs  
Stöteryd gd /Se Romla udde udde Sofielund lht  
Sutarp gd /Se Ropudden udde Sten by  
Sutarpa backestuga Saknas Rosinatorpet ägomark Sten gård  
??Svalhult by Rosendal ägomark Stenbäcken bs  
?Svalhult by Rosenlund terräng Stenkilstorp by  
Svalhult gd Rosenlund skogsmark Stensholm lht  
Svalhult by Rosenlund terräng Stenstorp gård  
Svalhult by Runnekärr äga Stora gölen t.  
Svalhult by Runnesten ägogränssten Stranden torp  
?Svalhult by Rydbo göl göl Strömsborg torp  
Svalhult gd:ar Rydbogölen göl Stänkelstorp gård  
Svalhult gdr /Se Rydbo göl göl /Se Stötarp gård  
»swaløth» = Svalhult? beb. Rydbomosse mosse Stötarp by  
Swaløth = Svalhult? Saknas Råssås led grind Sundet bs  
Svartemålen gd Råttekulla terräng Sutarp gård  
Svartemålen gd Rävaliden backe /Se Svalhult by  
Svartemålen gd Rävalyckan ägomark Svalhult gård  
Svartemålen gd Rävalyckan ägomark Svartemålen gård  
Svartemålen gd Rävasten sten Svartemålen gd  
Svartemålen gd /Se Rävliden lid Svartudden t.  
(?)Södraholm hg Rävliden lid Svensborg lht  
Södraholm nu herrgård Sandmaden ägomark Svärdstorp lht  
Södraholm nu herrgård Sandstugan ägomark? Sågen t.  
Södraholm herrgd Saringens terräng Sången bs  
Södraholm hg /Se Sarkahagen hage /Se Sånna bs  
Södraholm gårdar /Se *Segelö kulle, gränsmärke Södraholm gd  
Södraholm gd /Se Silvergölen vik Södraholm gård  
Södre, se Södraholm hg /Se Sjoahagen äga Södraholm gård  
Söra gd /Se Sjöberga ägomark Sötåsa by  
Söra gdr /Se Sjögärdet åker Sötåsen by  
Sörbonäs gdr /Se Sjöhumparna ängskift Taberg bs  
Sötåsa by Sjökullen höjd? Tallhemmet bs  
Sötåsa by Sjöstugan ägomark Torget t.  
Sötåsa by Skedaberg tilläga Tornsborg bs  
Sötåsa by Skoga puls fiskeställe Södra Torp bs  
?Sötåsa by Skogaudden udde Torrarp gård  
Sötåsa by Skogsfällan skogsmark Torrarp gd  
Torrarp gd Skogsfällan terräng Torrarpastugan bs  
Torrarp gd Skogslyckan, Stora åker Tryggatorpet t.  
*Tyarp Saknas Skramleberget berg Trädgården gård  
Tåckeryd ST Skrammelberget berg Täppan t.  
Udden gd /Se Skvalbäcken bäck Udden gd  
Ulfsbo Saknas Skvalebäcken bäck Udden gård  
Ulfsbo by Slåttermossen mosse Udden bs  
Ulvsbo gd Slättåkern åker Ulvsbo gd  
Valberg forntida stad /Se Smedhemmet ägomark? Ulvsbo gård  
*Valberg forntida stad /Se Smedlyckan äga Ulvsbo by  
Vallstorp gd /Se Snusberget ö Vallrödja Saknas  
Vallstorp gdr /Se Soberget berg? Vallsjö gård  
*Wijken Saknas Soldathängslorna äng Valsjö gd  
Vrån backstuga Sommen åker Valsjö gd  
Vänsternäs gd /Se Sommen åker Valsjö t.  
Vänsternästorp bebyggelse Sommen åker Valsrödjorna bs  
Åbo torp Son råmärke Valstorp gd  
Åsen by Son råmärke Valstorp gård  
Åsen by Son sten /Se Valstorpastugan bs  
Åsen by Sorkaröret röse /Se Varghagen t.  
Ängen torp Spjället åker Vilhelmsro lht  
Ängen torp Spjällskiften åker Vrån t.  
Äpplehult by Stampan terräng Vänsternäs gd  
Äpplehult by Stampan ägomark(?) Vänsternäs gård  
Äpplehult by Stenbrolindan åker Vänsternäs gd  
Äpplehult by Stensjön sjö Vässnäs hemman  
Äpplehult by Stensåkern åkerteg Västerby lht  
Äpplehult by Stora liarpa åkern åker Åbo t.  
Äpplehult gdr /Se Storskogen skogsmark Åbo Saknas  
Äskebäck g. Storskogen skogsmark Ådala lht  
Äskebäck gd Storängen äng Ånäs bs  
Äskebäck gd Storängen ägomark? Åsen by  
Äskaryd by Storören åker Åsen by  
Äskeryd by Stranden ägomark? Ängalund bs  
Äskeryd by Stubblindan äga Ängen bs  
Äskeryd by Sundshägne(n) äng Ängsberg lht  
Äskeryd by /Se Sundet terräng Ängstugan bs  
Äskeryd gdr /Se Surabytet åker Ängstugan t.  
Ödelyckan torp Surlindan åkerstycke Ängstugan Saknas  
Önnestorp gd Surlindorna åker Äpphult by  
Österlid gd Suttalyckan terräng Äpplehult by  
Österlida gd Svalhults hängsel äng Äpplehult by  
  Svaltabacken åkerstycke Äskebäck Saknas  
  Svartbäcken gränsbäck Äskebäcken gd  
  Svartekärr kärr Äskebäck gård  
  Svartemåla stätta klivstätta Äskeryd by  
  Svarthägnen äga Önnestorp gd  
  Svarthägnen terräng Önnestorp by  
  Svartudden udde Österlid gård  
  Svarvaren mosse? Österlida gd  
  Svarvaren terräng    
  Svertängskällan källa    
  Svärdabacken landsvägsbacke /Se    
  Sylhem terräng    
  Säldesmaden äga    
  Säldesåkern åker    
  Sörbogärdet åker    
  Sörbo näs förr brukat namn på näs /Se    
  Sötåsasjön sjö    
  Sötåsasjön sjö    
  Taberg ägomark?    
  Tallön udde    
  *Tjackaregölen, se Tjockegölen sjö    
  Tjockegölen sjö    
  Tjockeklint, se Klintakulle höjd    
  Tjockgölen, se Klintasjön göl    
  Tomten åker    
  Tomten, Östra åker    
  Tomtgärdet åker    
  Toppegöl göl    
  Toppen terräng    
  Tornsborg ägomark    
  Torpet äng /Se    
  Torskeberget berg    
  Torskebergsåsen ås    
  Torskebäcken bäck    
  Torskön ö    
  Tvehörningen åker    
  Träleborgs udde udde    
  *Tåkersjön sjö    
  Uddavik vik    
  *Ulsboklint? höjd    
  Wlsboklintt, se Ulvsboklint bergshöjd?    
  Ulvarödjorna äga    
  *Ulvsboklint bergshöjd?    
  *Ulsboklint höjd    
  Vaktöna ägomark    
  Vaktöna ägomark    
  Valabergen berg    
  Valabergen berg /Se    
  Valen sjö    
  Valen sjö    
  Valen sjö    
  Valen sjö    
  Valen sjö    
  Valen sjö    
  Valen sjö    
  Valen sjö /Se    
  Valen sjö /Se    
  Valen sjö /Se    
  Vallrödja skogsmark    
  Vallrödja skog /Se    
  Valsrödjorna terräng /Se    
  Vansjugen, se Noen sjö    
  Varghagen skogsmark    
  Vassrödjorna terräng    
  Vetebacksåkern åker    
  Vikagölen göl    
  Vildmossen mosse    
  Vrån terräng    
  Vänstern sjö    
  Vänster sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö    
  Vänstern sjö /Se    
  Vänstern sjö /Se    
  Vänstern sjö /Se    
  Vänstern sjö /Se    
  Värmselåkern åker    
  Värmselåkern åker    
  Åkrokarna äga    
  Åsamossen ägomark    
  Åsamossen ägomark    
  Ängen ägomark    
  Ängen ägomark    
  Ängsstugan ägomark    
  Äppleåkern åker    
  Äskebäck triangelpunkt    
  Äskerydsgölen göl    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Öasjön sjö    
  Ökahagen beteshage    
  Örsmaden mad    
  Österlindan åker    

  ^  

Jönköpings läns socknar m.m.