ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kronobergs län : Sunnerbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 469 Naturnamn : 111 Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 14
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo hd Bolmen sjö
Sunnerbo härad Bolmen sjö Sunnerbo härad Bolmen sjö
Sunnerbo hd ?Bolmen sjö Sunnerbo härad Saknas Bolmen sjö
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo hd Bolmån tillflöde
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo härad hd Bolmån å
Sunnerbo hd Bohnen sjö Sunnerbo hd Bomme myr myr
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo Saknas Delarydbanan järnväg
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo Saknas Exen sjö
Sunerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo Saknas Getter(s)ö ö
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo härad Helgaholm ö
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo härad Helgeån å
Sunnerbo hd Bolmen sjö Sunnerbo Saknas Lagan å
Sunnerbo härad Bolmen sjö Sunnerbo härad Möcklen sjö
Sunnerbo hd Bolmen sjö /Se Sunnerbo Saknas Visjön sjö
Sunnerbo härad Bolmen sjö /Se Sunnerbo Saknas  
Sunnerbo hd Bolmen sjö /Se Sunnerbo hd  
Sunnerbo härad Bolmen sjö /Se Sunnerbo hd  
Sunnerbo härad /Se Bolmen sjö /Se Sunnerbo hd  
Sunnerbo hd Bolmen sjö /Se Sunnerbo härad härad  
Sunnerbo hd Bolmen sjö /Se Sunnerbo härad  
Sunnerbo hd Bolmen sjö /Se Sunnerbo härad  
Sunnerbo hd Bolmen sjö /Se Sunnerbo härad  
Sunnerbo hd Bolmsån biflöde Sunnerbo Fögderi Saknas  
Sunnerbo hd Bolmsån å Sunnerbo Fögderi Saknas  
Sunnerbo hd Bolmån å Sunnerbo Fögderi Saknas  
Sunnerbo hd Bolmån å Anderstorp Saknas  
Sunnerbo hd Bolmån å Karlshamn-Visland-Bolmens järnväg Saknas  
Sunnerbo hd Bolmån å    
Sunnerbo hd Bolmån å    
Sunnerbo hd Bolmån utlopp /Se    
Sunnerbo härad Bolmån utlopp /Se    
Sunnerbo hd Bolmån å /Se    
Sunnerbo hd Bolmån avlopp /Se    
Sunnerbo hd Bolmån å /Se    
Sunnerbo hd Flåren sjö    
Sunnerbo hd Flåren sjö    
Sunnerbo hd Flåren sjö /Se    
Sunnerbo hd Flåren sjö /Se    
Sunnerbo hd Fullhövden sjö /Se    
Sunnerbo hd Furen sjö    
Sunnerbo hd Furen sjö /Se    
Sunnerbo hd Furen sjö    
Sunnerbo hd Furen sjö /Se    
Sunnerbo hd Furen sjö /Se    
Sunnerbo hd *Halmstadvägen väg    
Sunnerbo hd Helgeån å    
Sunnerbo hd Helgeån å    
Sunnerbo hd Helgeån å    
Sunnerbo hd Helgeån å    
Sunnerbo hd Helgeån å    
Sunnerbo hd Husön holme /Se    
Sunnerbo hd *Hälsingborgsvägen väg    
Sunnerbo hd *Konungs ålafiske Saknas    
Sunnerbo hd Lagan å    
Sunnerbo hd Lagan å    
Sunnerbo hd Lagan älv    
Sunnerbo hd Lagan älv    
Sunnerbo hd Lagan flod    
Sunnerbo hd Lagan å    
Sunnerbo hd Lagastigen gammal trafikled    
Sunnerbo hd [Munkedammen] damm    
Sunnerbo hd *Munkholmen Saknas    
Sunnerbo hd *Munkholmen Saknas    
Sunnerbo hd Möckeln insjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö    
Sunnerbo hd Möckeln sjö /Se    
Sunnerbo hd Möckeln sjö /Se    
Sunnerbo hd Möckeln sjö /Se    
Sunnerbo hd Odensjö sjö /Se    
Sunnerbo hd Skeensån, se Bolmån å /Se    
Sunnerbo hd Skædhna aa, se Skensån biflöde    
Sunnerbo hd Skens å å    
Sunnerbo hd ?Stockängen Saknas /Se    
Sunnerbo hd *Tors kulle berg /Se    
Sunnerbo hd Torskulle offerställe /Se    
Sunnerbo hd Tunastenen runsten /Se    
Sunnerbo hd Unnen sjö    
Sunnerbo hd Unnen sjö    
Sunnerbo hd Unnen sjö /Se    
Sunnerbo hd Vidöstern sjö    
Sunnerbo hd Vidöstern sjö    
Sunnerbo h:d Saknas Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo hd Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern insjö /Se    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vidöstern insjö /Se    
Sunnerbo hd Vidöstern sjö /Se    
Sunnerbo hd Vidöstern sjö /Se    
Sunnerbo härad Vidöstern sjö /Se    
Sunnerbo härad Wijöster Lacus sjö    
Sunnerbo härad Vijösten Lacus, se Vidöstern sjö    
Sunnerbo härad Vissjön sjö /Se    
Sunnerbo härad Saknas Saknas    
Sunnerbo härad Vraksnæs Saknas    
Sunnerbo härad Veelm, se Bolmen sjö    
Sunnerbo härad Äjen sjö    
Sunnerbo härad Äjen, Äxen sjö /Se    
Sunnerbo härad Äxen insjö /Se    
Sunnerbo hd Äxen, Äjen sjö /Se    
Sunnerbo härad Äxen, förr Äjen sjö /Se    
Sunerbo härad      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
?Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunderbo, se Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo Saknas      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo härad /Se      
Sunnerbo härad Saknas /Se      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd.-namn /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
Sunnerbo hd /Se      
*Bethe gård      
Brödhult gd? /Se      
Danaborg sl.      
+Danaborg fäste /Se      
Fagerhult by      
Finnaitnæ inbyggarbeteckning /Se      
Finnveden del av Småland      
Finveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finnveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finnveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finveden Saknas      
Finnveden del av Småland      
Finnveden Saknas      
Finnveden Saknas      
Finnveden del av Småland      
Finnveden del av Småland      
?Finveden Saknas      
Finnveden Saknas /Se      
Finnveden del av Småland      
Finveden Saknas /Se      
Finnveden förr folkland, nu del av sn /Se      
Finnveden Saknas /Se      
Finnveden Saknas /Se      
Finnveden del av Småland /Se      
*Frendatorp Saknas      
*Frendatorp Saknas /Se      
*Grisathorpp Saknas /Se      
*Grysetorp Saknas /Se      
*Gulbrungruth Saknas      
*Gulbrunsruth Saknas      
»Gulbrunzruth Saknas      
*Gulbrwnzryth Saknas      
»Gulbrwnzryth» Saknas      
*Gulbrunzruth Saknas /Se      
»gulbrunzruth» Saknas /Se      
*Gullbrunsryd Saknas      
Hanna Saknas      
*Herseberg Saknas      
»Hielmsås» gård      
Hundeberg Saknas /Se      
[Lid] Saknas      
»Magratorp» gård      
*Melerydh Saknas      
»Miælærydh» okänd gård      
Mårarp, se »Magratorp» gård      
»Qwanda», se Kärra sn      
»Roblarp» gård      
Ryd Saknas      
Ryd gård      
*Rönäsköp Saknas      
*Sculobekkia quern Saknas      
(stygoste) Saknas      
Sunnebo prosteri f. prosteri      
*Sutare beb.      
[Sutare] Saknas      
Sälleberg Saknas /Se      
Sönderbo, se Sunnerbo hd      
Tofta by(?) /Se      
»Tonne» gård      
*Vnnerberga(?) Saknas      
Hvitarør, se Vittaryd sn      
Vret Saknas      

  ^  

Kronobergs läns härader m.m.