ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tingsås socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 475 Bebyggelsenamn : 648 Naturnamn : 667
Tingsås sn /Se ?Abborragölen göl Tingsås sn Nummerförteckning förteckning
Tingsås sn Abborragöl tjärn Abrahamstorp t. Nummerförteckning förteckning
Tingsåsa sn Abborragölen tjärn Amalienborg lht Nummerförteckning förteckning
Tingsås sn Abborragölen tjärn Analid lht Nummerförteckning förteckning
Tingsås sn Aluddarna uddar Annedal lht Nummerförteckning förteckning
Tingsås sn /Se Alö ö Annevik lht Nummerförteckning förteckning
Tingsås sn /Se Arnabacke backe Arnalid lht Abborragölen sjö
Tingsås sn /Se Arnagöl tjärn Arvidsdal lht Abborragölen sjö
Tingsås sn /Se Arnagöl tjärn Aspelund lht Abbragöl sjö
Tingsås förs. /Se Aspö ö Aspelund lht Aluddarna uddar
Tingsås sn /Se Basteviken vik Aspholmen lht Alö ö
Betet by Bastmossen mosse Backen hmd Alö, Lilla ö
Betet förr gård?, by Baståkern ägomark Bagganäs gård Arnabacke gruskulle
Bräken gd /Se Bengtatorpet terräng Banäset lht Arnagöl sjö
Bräken bruk /Se Bengtevik vik Bastön lht Aspebrånen höjdsträckning
Bräknamåla (Bräkne-), se Bräken gd Bergö ö Berga lht Aspet del av byväg
Djuramåla by /Se Betetssjön sjö Berget gård Bamsåker åker
Djuramåla by /Se Birkenäset terräng Berghem lht Barkahagen hagmark
Djuramåla by /Se Birkenäskärret kärr Berghem lht Barkarännilen bäck
Djuramåla by Björkenäs terräng Bergsdal lht Barnåker åker
Djuramåla (Gyordemala) by Björkö ö Bergslund lht Bastegärdet åker och mosse
Djuramåla by Björkö Stora udde Bergslund lht Basteliden backe
Djuramåla by Björnasten sten Bergsnäs lht Bastemaden äng
Djuramåla by /Se Björsö ö Betania lht Basteviken vik
Ebbalycke by /Se Blankan sjö Beteskvarn lht Baståker åker
Elsemåla by /Se Blankegölen tjärn Betesmåla gård Baståker åker
Elsemåla by /Se Bockahallarna udde Betet gård Baståker åker
Elserås L. o. St. gd:ar /Se Bockarummet terräng Birkelund, se Mossen bs Baståker, Lilla åker
Elserås gdr /Se Bockarummet terräng Birkenäset t Baståkern åker
Flöxhult by Bokebacken höjd Birket bs Baståker, Stora åker
Flöshult by /Se Bredingen åkermark Björkbacka lht Bengtevik vik
Flöxmåla by /Se Brittegöl tjärn Björkbacken lht Bergabacken kulle
Grävlingeryd by /Se Brohäjan ägomark? Björkdala hmd Bergsåker åker
Brånen ägomark Björkelund lht Bergsåker åker
Gäddeviksås by Bråne Stora terräng Björkelund lht Bergö ö
Gäddeviksås by *Bräkens kvarn och ålfiske kvarn Björkelund lht Birkekällan källa
Gäddeviksås by *Bräkens kvarn och ålfiske kvarn Björkelund t Birkö ö
Gäddeviksås by Bräkneån å Björkelund lht Björkudden udde
Hökamåla by /Se Bräkneån å Björkelund lht Björnaflyet mosse
Iramåla by /Se Bräkneån å Björkelund lht Björsö ö
Iremåla by /Se Bräkneån å Björkelund hmd Blankan sjö
Iremåla by /Se Bräkneån å Björkelund t Blankgölen sjö
Iremåla gd /Se Bräkneån å /Se Björkelund lht Blindgöl sjö
Iremåla by /Se Brända kärr kärr Björkelund lht Bockarummet hagmark
Iremåla by /Se *Brändö holme Björkelund, se Näset t Bokebacken kulle
Iremåla by /Se Brännvinssteget plats i skog Björkelund lht Bokebacken kulle
Knapplehytt lht /Se Bäldingasumpen kärr Björkhaga lht Bokehultet bokdunge
Knällaberg by Böksjön sjö Björkhalla lht Bokön åker
Knällsberg gd /Se Carlshambns Åån, se Mieån å Björkholmen lht Bolet äng
Knällsberg gd /Se Deringakärret kärr Björkenäs t Bolet äng
Kornalycke by Djupakläpp ö Björkenäs lht Bolsåker åker
Kroksjöboda gd:ar /Se Djupevik vik Björknäs lht Bolsåkern åker
Kroksjömåla by /Se *Djurakläpp gränsmärke Björkudden t Boråsastycket åker
Kroksmåla by /Se *Djurakläpp gränsmärke Björnalycke gård Botlebo sten
*Källehult Saknas Djurasjön sjö Blixten lht Botlekälla källa
Källehultsmåla by Djurasjön sjö Bokedal t Bredingen åker
Källehultamåla by /Se *Djurklang, Landmärke gränsmärke Bokedal lht Bredåker åker
Litlebede, se Betet by Dockebäck bäck Bokedal bs Brittegöl sjö
Långasjömåla by /Se Drakakällan källa o. gränsmärke Bokedal lht Brobacken backe
Mårdslycke by Drakakälla källa Bokelid t Brobergs Källa källa
Mårdslycke by /Se Drakakällan källa Bokelund lht Brohäjan mosse
Mårdslycke by Drakakärr betesmark Bokelund lht Broåker åker
Mårdslycke by /Se Dunderängen ägomark Bokelund lht Brunnstattaliden backe
Mårdslätt gdr /Se Dånebäcken bäck Bokäng lht Brunnsåker åker
Pöket beb /Se Ekemohäjan ägomark Bonäset lht Brånen åker
Skatemåla by /Se Ekerydsjön, se Ygden sjö Borgen lht Bräknalyckan åker
Skyttemåla by /Se Ekorraholmen udde Borghem lht Bräkne Å å
Slättamåla by /Se Ekudden udde Botilslätt lht Brända Kärr mosse
Slättamåla by /Se Fars kärr vik? Bramsnäs lht Bränneribrunnen brunn
Spåramåla by /Se Fermossen ägomark Branatorpet t Bränneriträdan åker
Stenfors bruk, gård /Se Fersjöhorn terräng Brevik gård Bunkahatten äng
Stenfors järnbruk Fersjömossen mosse Bruntanäs hmd Buskäng äng
Stenfors bruk /Se Fersjön sjö Bräken gård Byggningsåkern åker
Storebede, se Betet by Ferudden udde Byggesgården Saknas Bådahål källor
*storebode nu försvunnen (?) gård Flottgylet tjärn Bygget bebyggelse Bålabroviken vik
Tingsmåla by Flottgylet tjärn Bålbron hmd Bäldingasumpen kärr
Tingsmåla gdr /Se Flottgylet tjärn Charlottenberg lht Bökelidbacken kulle
Tingsmåla by /Se Flottgölen göl Charlottenlund t Bökelidshagen förr äng, nu betesmark
Tingsmåla gd:ar /Se Flyet mosse Dala lht Böksjön sjö
Tingsmåla gdr /Se Flödgöl, se Flottgölen göl Dalen hmd Bösalyckan åker
Tingsmåla by /Se flögiölen, se Flottgylet tjärn Dalen lht Deringakärret slåttermad
Tingsmåla by /Se flötgöhlen, se Flottgylet Saknas Dalen lht Djupakläpp ö
Tingsryd by *Fresjön, se Iresjön sjö Dalhem lht Djuphålan sjö
Tingsryd by Furön ö Dalhem lht Djurasjön sjö
Tingsryd samh. /Se Fåglamosse mosse Dalängen lht Dockebäck bäck
Tingsryd by /Se Fåglamossen mosse Dalängen bs Dockehåla plats vid backe
Tingsryd samh. /Se Fårakällemossen mosse Djuramåla by Donebäcken bäck
Tingsryd köp. /Se Fårön ö Dånebäcken t Drakakälla källa
Tingsryd by /Se Gastahåmman betesmark Ebbalycke gård Dråndingabacken backe
Tingsryd köping /Se Gatekärret kärr Ebbalycketorp lht Drängagråten åker
Tingsryd gd /Se Gatemossen ägomark Edmundsgård = 6 Ulvsryd bebyggelse Drängagråten äng
Tingsås gd /Se Gatskogen terräng Ekebacken lht Drängstugeåkern åker
Tingsryd poststation /Se Getamyren myr Ekeberg lht Drängåker åker
Törnamåla by Getamyren myr Ekedal lht Dyen del av Kroksjön
Törnamåla by /Se Getanabben udde Ekedal lht Dånebäcken bäck
»wlsrødha mala» = Ulvsmåla? Saknas Getaryggen höjdsträckning Ekedalen lht Ekebacken kulle
*?Vluæruth by /Se »Giordaklep del av riksgräns Ekehult lht Ekefors ålfiske
?Ulvsmåla gd Gisslehäja ägomark Ekehöjd lht Ekehagen hagmark
Ulvsmåla gd /Se giölen, se Kalvsjön sjö Ekelund t Ekemohäjan mosse
Ulvsmåla gdr /Se Granö ö Ekelund lht Ekorraholmen ö
Ulvsmåla gd /Se Grimmahäjan mosse Ekelunden lht Ekudden udde
Ulfsryd by Grårör punkt på forna riksgräns Ekenäs lht Ekåker åker
Ulvsryd by /Se Grårör gränsmärke Ekeskär lht Elselid backe
Ulvsryd by Grårör del av riksgräns Ekholmen lht Enebacken åker
Ulvsryd by Grårör punkt på forna riksgräns Ekhyddan lht Enehagen hagmark
Ulvsryd by /Se Grårör gränsmärke Ekkullen lht Fallarumpan del av hagmark
Ulfsryd by Grårör gränsmärke Ekudden lht Fallet mosse
Ulvsryd by /Se Gräbbkittemossen ägomark Ekängen lht Farfarsmosse mosse
Ulvsryd by /Se Gräskärret kärr Eliasatorpet t Farfars Åker åker
Ulvsryd by /Se Grävlingabacken terräng Elinslund lht Farmorsåkern åker
Ulvsryd by /Se Gönaborg ö Elsalid lht Fermossen mosse
Ulvsryd Norregård gd Grönaborg ö Elsemåla by Fersjöhorn kärr
Älganäs gd /Se Grönadal triangelpunkt Elserås, se Råsen by Fersjön sjö
Älganäs gd /Se Grönan Stora ö Enebacken lht Ferudden udde
Älgenäs gd /Se Gubbaviken vik Englandria lht Flinkaliden backe
Älsemåla by /Se Gullgölen tjärn Eriksberg lht Flintö ö
Öjasjömåla gd /Se Gullgölen göl /Se Evedal lht Flisåker åker
Öjasjömåla by /Se Gårdsjön sjö Evestugan bs Flöxmålaträdan åker
  Gåsasten udde Fagerslund t Friskängalyckan åker
  Gäddeviken vik Flyhagen t Frägenamossen mosse
  Gäddeviksås triangelpunkt Flöxdal lht Fågladraget skogsområde
  Gäddeviksås triangelpunkt Flöxhult gård Fåglamosse mosse
  Gärdesgölen tjärn Flöxmåla gård Fåglamossen mosse
  Gärdsmossen ägomark Fogdegården bebyggelse Fållaliden backe
  Gölamossen mosse Fortuna lht Fållen åker
  *Gölen = Abborragölen? göl Fredsborg lht Fållen åker
  Hacket ägomark Fridhem lht Fållen åker
  Hacket ägomark Fridhem lht Fåraträdan åker
  Hagamossen mosse Fridhem lht Fårön ö
  Hagamossen mosse Fridhem lht Fäkällan källa
  Hagelberget höjd Fridhem lht Fälyckan åker
  *Hakamo gränspunkt Fridhem lht Gamlahage hagmark
  Hallen udde Fridhem lht Gastahåmman äng
  Harakullen terräng Fridhem lht Gastavrån del av äng
  Hissingsudden udde Fridhem, Lilla lht Gastavrån slåtteräng
  *Hogbyån å Fridsberg lht Gatan skogsallmänning
  Holmsjön sjö Fridsbo lht Gatehäjan åker och äng
  Hopahäjan ägomark Fridsdal lht Gatekärret mosse
  Hultamossen mosse Fridsholm lht Gatelyckan åker
  Hulthäjan betesmark Fridslund lht Gatemossen mosse
  Humlö ö Fritiofsdal lht Getamyren myrmark
  Hyllen sjö Furudal lht Getaryggen rullstensås
  Hyllen sjö Furuhultet lht Giskingahäjorna förr slåtteräng, nu betesmark
  Hyllen sjö /Se Furulund lht Gisslehäja mosse
  Hyllen, se Hyllesjön sjö Fåratången hmd Granekällan källa
  Hyllesbolsö ö Gamle Gård bebyggelse Granö ö
  Hyllesbolsö ö Getamyren t Grenåkern åker
  Hyllesbolsö ö /Se Granelund lht Grindbacken backe
  Hyllesjön l. Hyllen sjö /Se Gransbo lht Gropåker åker
  Hyllesjön sjö /Se Gratislund bs Gråkornahie strand
  Hyllesön kungzäng, se Hyllesbolsö ö Grytan t Gräbbkittemossen del av Högabergsmossen
  Hyltorna ägomark? Gränsbo lht Gräskärret kärr
  Hållsdammen sjö Gränsborg lht Grävlingabacken kulle
  Hållsdammen vik Gränstorp lht Grävlingaviken vik
  Häjan ägomark Grävlingaryd Saknas Grönabackarna backar
  Häjan ägomark Grävlingaryd gård Grönaborg ö
  Häjemossen mosse Grönabacken lht Grönan ö
  Häjhästen terräng Grönadal gård Gubbalyckan åker
  Häjhästen terräng /Se Grönaholm lht Gubbalyckan åker
  Hästamossen mosse Grönaholm lht Gubbaviken vik
  Hästarummet betesmark Grönalund lht Gubbaviken vik
  Högaberg terräng Grönalund lht Gubbaviken vik
  Högö ö Grönalund lht Gubbaåkern åker
  Hökahornet ägomark Gubbatomten t Gubbåker åker
  Hökamåla Stora triangelpunkt Gummestorp t Gullgölen sjö
  Hökaskärvet Saknas Gustavsborg lht Gårdsjön sjö
  Illaregölen tjärn Gustavsdal lht Gåsasten sten
  Intaget ägomark Gustavslund lht Gäddeviken vik
  Iremålaviken vik Gåvetorp lht Gäddeviken vik
  Iresjön sjö Gåvetorp lht Gärde, Lilla äng
  Iresjön sjö Gåvohemmet lht Gärde, Norra äng
  Iresjön sjö Gäddeviksås by Gärdes Göl sjö
  Iresjön sjö Gäddviksås gård Gärdesmossen mosse
  Isatorpet terräng Gärde, Södra hmd Gärdesmossen mosse
  Jostagårds ö ö Gästgivaregård, se Törnamåla, Norra bebyggelse Gärde Södra äng
  Jutmossen mosse Gölahult lht Gärde, Södra åker
  Jönsamossen mosse Gölgahult t Gästgivarna stenar
  *Kallsjön sjö Gölgahult, Lilla lht Gökakällan källa
  Kalsiön, se Sörsjön sjö Götatorpet t Gölamossen mosse
  Kalvakullen udde Haga lht Gölamossen mosse
  ?Kalvsjön sjö Haga lht Gölen sjö
  ?Kalvsjön sjö Haga lht Gölgabackarna backar
  Kalvsjön sjö Hagaberg lht Göl, Norre sjö
  Kalvsjön sjö Hagabygget gårdar Göl, Store sjö
  Kanslistamossen mosse Hagby lht Göl, Södre sjö
  Karlatorpet ägomark Hagahult t Hacket åker
  Karl-Jonastorpet terräng Hagalund lht Hacket åker
  *Karlshamnsvägen väg Hagalund bs Hagalyckan åker
  *Karlshamnsvägen väg Hagalund bs Hagamossen mosse
  Kidö ö Hagalund t Hagelberget berg
  Kistö terräng Hakabäck lht Hagelyckan åker
  Klasakärr kärr Hakefors lht Hakabäck bäck
  *Klavsjön sjö Hallaslätt bs Hallen berg
  Kleran ö Hallen t Hankåker åker
  Klintet terräng Hammaren lht Halte-Jösses Häja mossodling
  Klovhallarna terräng Haneslätt t Hasselåker åker
  Knallahacket ägomark Harakullen t Heddaholmen ö
  Knivasundet sund Harakullen t Hejan förr slåtter, nu betesmark
  Knivön ö Hanaslätt, Lilla bs Helvete, Lilla åker
  Knällsberg ?berg Hejan lht Hemmamossen mosse
  Krakesiöhall, se Kroksjöhall gränsmärke Hejhallen lht Hemsjön sjö
  Kriken äng Heleneholm lht Herrabacken backe
  *Krokshall del av riksgräns Helenero lht Hjortalyckorna hagmark
  *Kroksjöhall gränsmärke Hermansro lht Hoffly Göl sjö
  *Kroksjöhall gränsmärke Hjalmarsborg lht Hokadal äng
  Kroksjön sjö Holmahult t Holken källa
  Kroksjön sjö Holmsdal t Holken åker
  Kroksjön sjö /Se Hultatorpet t Hopahäjan förr slåtteräng, nu odling
  Kroksjön Lilla sjö Hultatorpet hmd Hornet äng
  Kroksjön Stora sjö Hultet lht Hultabrunnen källa
  Krokströmmen del av Bräkneån Hultet lht Hultagärdet äng
  Kråkebärstrånget terräng Hultet lht Hultamossen mosse
  Kungastenen minnessten Hulthaget lht Hultet hagmark
  Kyrkemossen mosse Hultsberg lht Hultet hagmark
  Kåradal terräng Hultön hmd Hulthagen hagmark
  Källeberg Saknas Hyddan lht Hulthagen hagmark
  Källekärret kärr Hyltorna småställen Hulthäjan äng
  Källerummet terräng Håkansdal lht Hultåker åker
  Käringakulle höjd Håkanstorp lht Hultåker åker
  Käringamossen mosse Håkanstorp t Humlö ö
  Kärrakurran ägomark Häjan småställen Husåker åker
  Lergravekärret kärr Häjan lht Hyllen sjö
  Lerviken vik Hässlehålorna t Hyllängen äng
  Liggö ö Högalund lht Håltäppet kärr
  Lilla-Grönan ö Högalund lht Hålåker åker
  Lillevik vik Högelid lht Häjan äng
  Lillön ö Högås lht Häjan äng
  Lindalafallet terräng Högåsa lht Häja, Stora åker
  Lindkullen terräng Högö lht Häjemossen mosse
  Lingtorpet terräng Hökamåla gård Hästamossen mosse
  Lingåker ägomark Idekulle lht Hästarummet del av hage
  Liselund terräng Illaretorpet t Hästskon åker
  Ljungsryd ägomark Intaget t Högaberg berg
  Ljungö ö Intaget lht Högabergsmossen mosse
  *Logruvan Saknas Iremåla by Hökahornet mosse
  *Logruvan Saknas Irsjömåla t Hökaskärvet stenigt område
  Lustholmen ö Irsjötorpet t Höralyckan åker
  Långakärr kärr Isatorpet t Illaregölen sjö
  Långasjön sjö Johannelund lht Illareliden backe
  Långegöl tjärn Johannelund lht Intagsåkern åker
  Långenabbe udde Johannesberg lht Intäppet åker
  Långevik vik Johannesdal lht Iresjön sjö
  Långevik vik Johansdal lht Jonsamossen mosse
  Långholmen ö Jonsryd t Josefsliden backe
  Långö ö Josefsdal lht Jämmerliden backe
  Längdan ägomark Jostagård bebyggelse Järnklinkehagen hagmark
  Madudden udde Jämshög lht Jössåker åker
  Marielund terräng Jättertorpet t Jössåker åker
  Markagölen tjärn Kakelid lht Kajelyckan åker
  Matsudden udde Karlsberg lht Kakelid backe
  Matviken vik Karlsdal lht Kalvakullen kulle
  Medelsjön sjö Karlslund bs Kalvhagen åker
  Medelsjön sjö /Se Karlslund lht Kalvsjön sjö
  Mellansjön sjö Karlsro lht Kanslistmossen mosse
  Mellansjön sjö Karlstorpet t Karlbergsrutan bit av mosse
  Mellsjön sjö Kilen lht Kidö ö
  Mien sjö Klippan lht Kidö ö
  Mien sjö Klockbacken lht Kidö ö
  Mien sjö Knallatorpet t Kistö ö
  Mien sjö Knapplehytt t Kittelyckan åker
  Mien sjö Knällsberg gård Kleran ö
  Mien sjö Knötten hmd Klintesbackarna hagmark
  Mien sjö Konäs gård Klintet hagmark
  Mien sjö Konäs, Lilla lht Klockebacken backe
  Mien sjö Kornalycke gård Klumpalyckan åker
  Mien sjö Korpalycke gård Klåvhallarna stenar
  Mien sjö Kristinelund t Klåvhallen stenar
  Mien sjö Kristinelund lht Kläppen udde
  Mien sjö Kristinelund hmd Knallahacket åker
  Mien sjö /Se Kroksjöbo Norregård Saknas Knektåker åker
  Mien sjö Kroksjöbo Södergård Saknas Knektåker åker
  Mien sjö Kroksjöboda by Knivasundet sund
  Mien sjö /Se Kroksjödal lht Knivön ö
  Mien sjö /Se Kroksjöholm lht Knutsbacken backe
  Mien sjö /Se Kroksjömåla by Knötten backe
  Mien sjö /Se Kroksjömåla Västergård Saknas Kohagalyckan åker
  Mieån å Kroksjömåla Östergård Saknas Kontantaliden backe
  Mieån å Kronsborg lht Krejten åker
  Mieån å Kroxebo, se Kroksjöbodal by Kriken åker
  Saknas sjö /Se Kroxmåla, se Kroksjömåla by Kringellyckan åker
  Mormorsbol ägomark Kulladal lht Kringleåker åker
  Mosjön sjö Kulladal lht Kringlyckeåkern åker
  Mossö udde Kullarna lht Kristinas Lycka åker
  Myrudden udde Kullen lht Krogsjön sjö
  Myskan terräng Kullerstorp lht Kroksjön sjö
  Målabäcken bäck Kyrkängen lht Kroksjön, Lilla sjö
  Målasjön sjö Kåradal lht Kroksjön, Stora sjö
  Märakärret kärr Kåragården bebyggelse Krokströmmen del av å
  Märkeshall ö Källeberg lht Krokåker åker
  Märkeskläppen ö Källehult by Kråkebärstrånget mosse
  Märteviken vik Källehultsmåla gård Kullaliden backe
  Mörtegölen tjärn Källehult, Yttra bebyggelse Kullåker åker
  Mörtholmen holme Källehult, Övra bebyggelse Kullåker åker
  Mörtudden udde Källelund lht Kusalyckan åker
  Mösselyckan ägomark Källelycke lht Kvarnabäcken bäck
  Nabbakärret kärr Källklippan lht Kvarnagädet åker
  Nabbasjön sjö Källmanstorp t Kvarnamossen mosse
  Nabben udde Ledstorp lht Kvistakällan källa
  Nabben terräng Ledstorp, Stora lht Kyrkemossen mosse
  Nabben udde Lidelund lht Kyrkåkern åker
  Nabben udde Liden bebyggelse Kårahatt ö
  Nabben terräng Lidnäs lht Källareåker åker
  Norra mossen mosse Lillaryd t Källareåker åker
  Notö ö Lillegård bebyggelse Källareåker åker
  Nyatorp betesmark Lillholmen lht Källareåker åker
  Nyatorp terräng Lindatorpet t Källareåker åker
  Nybygget Saknas Lindkullen t Källa, Södra källa
  Nyländet ägomark Lindås lht Källekroken åker
  Näsa backen ägomark Listorp lht Källekärret kärr
  Näsaberget terräng Ljudersborg t Källeliden backe
  Näset udde Ljungsryd lht Källerummet äng
  Ormudden udde Ljusadal t Källåker åker
  *Osorgishall gränspunkt Ljusadal t Käringakulle kulle
  Oxahallen terräng Ljusadal bs Käringamossen mosse
  Oxhagaberget terräng Ljusadal lht Kärlamossen mosse
  Paradiset ägomark Ljusadal t Kärleksbacken skogskulle
  Pepparudden udde Ljusadal lht Kärragärdet äng
  Pestbacken backe Ljusadal, Lilla lht Kärrakurran mosse
  Pyttekulla terräng Ljusalund lht Kärralyckorna åkrar
  Rackahall terräng Ljusdalen lht Ledfyllet åker
  Rapplehallar terräng Lotten hmd Ladugårdslyckan åker
  *Ronneby vägen väg Lovisedal bs Ladugårdsåker åker
  *Ronnebyvägen väg Lugnet lht Ladåker åker
  Rudegölen tjärn Lugnet lht Ladön fast område i kärr
  Ryalund terräng Lund t Landsvägsgölen sjö
  Ryssatorpet betesmark Lunden lht Ledsåker åker
  Råsasjön sjö Lunden lht Ledåker åker
  Råsasjön, se Älgsjön sjö Lunden lht Ledåkern åker
  Rävaberget terräng Lundsro lht Lervikarna vikar
  Röemossen mosse Lustelund t Liggö ö
  Rönnö ö Lyckan lht Lillagärde åker
  Rönnö Lilla ö Lyckanshöjd lht Lillagärde äng och mosse
  Rönnö Stora ö Lyckebo lht Lillehagen hagmark
  Rövaregöl tjärn Lyckebo lht Lillesjön sjö
  Sadlahall sten Lyckebo lht Lillevik vik
  Sahtahall, se Salahall gränsmärke Lyckeborg lht Lillåker åker
  Salahall gränsmärke Lyckedal lht Lillåker åker
  Salahall gränsmärke Lycke, Norra lht Lilläng äng
  Salgrenatorpet terräng Långasjömåla gård Lillön ö
  Savramossen mosse Långasjönäs hmd Lindbacken åker
  Sibbabäcken bäck Låvet t Lindekällan källa
  Sibbasjön sjö Lönnhult lht Lindkullen berg
  Sibbasjön sjö Lövingsholm hmd Lindåker åker
  Silverberget terräng Malmkälla t Lindön hagmark
  Siön Nyen, se Mien sjö Mammegården Saknas Ljungbacken backe
  Sjöhäjan ägomark Mamre lht Ljungö ö
  Sjöhäjan betesmark Marieberg lht Ljuskullen åker
  Sjömossen ägomark Mariedal lht Loskiften äng
  Skallö ö Marielund lht Lundalyckan åker
  Skallökläpp ö Marielund t Lunsahålet mosse
  Skarnhålan Lilla vik Marielund lht Lustgården kulle
  Skarnhålan Stora vik Markadal t Lyckan åker
  Skottö ö Marken bs Lyckan åker
  Skräddarepinan ö Mattisro lht Lyckan åker
  Skyttemåla triangelpunkt Mellangården hmd Lycke, Norra åker
  Skärsjön sjö Mellangården bebyggelse Lycke, Stora åker
  Skärsjörås triangelpunkt Mjölnaretorpet t Lycke, Stora åker
  Skärvö ö Modal lht Lycke, Södra åker
  Slängamossen mosse Mo, Lilla hmd Lycke, Västra åker
  Snuggan terräng Mo, Lilla lht Lycksidden åker
  Sopevrån terräng Mosjölund lht Lyckåker åker
  Spetudden udde Mossen bs Lyckåker åker
  Spårasjön sjö Målaslätt lht Lyssbacken kulle
  Stensfors vägen väg Målen gård Långakärr mosse
  Stenkurrorna terräng Mårdatorpet t Långakärr kärr
  Stensiösund landemerke, se Stensjöhall gränsmärke Mårdslycke gård Långalid backe
  stensiösund, se Stensjöhall gränsmärke Mårdslätt gård Långasjön sjö
  Stensjöhall gränsmärke Mörkadal lht Långaslätt åker
  Stensjöhall gränsmärke Nedergården gård Långeshall höjdsträckning
  Stensjöhall sten Nedregården bebyggelse Långevik vik
  Stensjöhäjan ägomark Nordäng lht Långholmen udde
  Stensjön sjö Norge lht Långåker åker
  *Stensjösund sund Norrragården bebyggelse Långåker åker
  *Stensjösund sund Norragården bebyggelse Långåker åker
  *Stensjösund sund Norrahult lht Långåker åker
  Stortahäjan ägomark Norralund lht Långåker åker
  Stora häjan terräng Norratorp lht Långåker åker
  *Stor rör gränsmärke Norratorp lht Långåker åker
  *Stora rör gränsmärke Norregård bebyggelse Långåker Saknas
  *Stora Rör gränsmärke Norregård bebyggelse Långåkern åker
  *Stora rör gränsmärke Norregård bebyggelse Långö ö
  *Stora rör gränsmärke Norregården bebyggelse Läge, Södra förr slåtter, nu hagmark
  *Stora rör gränsmärke Norregården bebyggelse Läget äng
  Storegöl tjärn Norrlunda t Längdan åker
  Stukabäcken bäck Nyadal hmd Maden åker
  Stutarna öar Nyalund lht Maden mosse
  Sylvans mosse mosse Nyalund t Madträdan åker
  Sysslebäck bäck Nyalund t Markagölen sjö
  Svarta hål vik Nyatorp lht Marken hagmark
  Svarta hål tjärn Nyatorp lht Marken hagmark
  Svartasjön sjö Nyatorp lht Medelsjön sjö
  Svartevik vik Nybo lht Mellangölen sjö
  Svartevik vik Nybygget lht Mellansjön sjö
  Svartgylet tjärn Nybygget lht Mellanåker åker
  Södra mossen ägomark Nybygget lht Mien sjö
  Sörsjön sjö Nybygget lht Misstaget åker
  Sörsjön sjö Nybygget torp Miån å
  Tallö terräng Nybygget t Mohagen hagmark
  Tegelbruksön udde Nybygget lht Mosjön sjö
  Tegelviken vik Nyelund lht Mosse, Norra mossodling
  Tiken sjö Nyetorp lht Mosse, Norre mosse
  Tiken sjö Nyhem lht Mosse, Stora mosse
  Tiken sjö Nyhem lht Mosse, Store mosse
  Tiken sjö Nyhemmet lht Mossträdan åker
  Tiken sjö Nynäs lht Mossö ö
  Tiken sjö Nytorp lht Myskan källa
  Tiken sjö Nytorpet lht Myskekällan källa
  Tiken sjö Näsbyholm lht Målabäcken bäck
  Tiken sjö /Se Näset t Målasjön sjö
  Tiken sjö /Se Näset torp Målen åker
  Tiken (el. Tiksjön) sjö /Se Näset bs Märrakärret kärr
  Tiken sjö /Se Näset t Märtelyckan åker
  Tiksjön (el. Tiken) sjö /Se Ollalyckan bs Märteviken vik
  Tingzwerme fiske /Se Olsagården bebyggelse Mässleåsen höjdsträckning
  Timmerkärret kärr Olsdal lht Mörtgölen sjö
  Timmermossen mosse Olsro lht Mörtholmen ö
  *Tingbro bro Oskarsborg lht Mörttuven ö
  Tingsmåla göl tjärn Parken gårdar Mörtudden udde
  Tingsmåla göl tjärn Petersborg lht Nabben del av hage
  *Tingsmåla kvarn kvarn Peterslund lht Nabben ö
  Tingsåsån å Prästagården hmd Nabben udde
  ?Tomtaröset gränsmärke Prästagården bebyggelse Niss-Åker åker
  ?Tomtaröset gränsmärke Pyttekulla t Nobbaslätten öppet område
  Torpakärret kärr Pöket t Norbergs Källa källa
  Torvmossegölen tjärn Rensdal lht Norrelycke åker
  Torö terräng Roligatorpet t Norrhagakärr kärr
  Tranebalen terräng Roosgård lht Norråker åker
  Trätkärret kärr Rosdal lht Norråker åker
  Trätkärret kärr Rosenborg lht Norråkern åker
  Trätkärret kärr Rosendal lht Notö ö
  Tuppehall ö Rosendal lht Nybrånen hagmark
  Tväbottnagölen tjärn Rosendal lht Nylännet åker
  Tvättnabbsudden udde Rosenhill lht Nylännet åker
  Tällö ö Rosenholm lht Nylännet, Stora åker
  *Törnamålakvarn kvarn Rosenlund lht Näsaberget berg
  *Törnamåla kvarn kvarn Rydaholm lht Näset hagmark
  *Törnamåla kvarn kvarn Rydatorp t Näset udde
  Törnamålasjön sjö Ryd, Lilla lht Ola Hage hagmark
  *Törnemåla kvarn kvarn Rumlekulle hmd Olsbäck bäck
  Törstegölen tjärn Ryadal lht Ormasund sund
  *Ulvsbäck bäck Ryadal t Ormudden udde
  Ulvsjön sjö Ryalund lht Oxahallen berg
  Ulvsjön sjö Ryalund lht Oxakärret kärr
  Ulvsjön sjö Ryslund t Oxhagakällan källa
  Ulvsjön sjö /Se Ryd, Västra lht Paradiset mossodling
  Ulvsjön sjö /Se Ryssatorpet t Persalyckan åker
  Ulvsryd triangelpunkt Råsen by Pers Lycka åker
  Vintersteket vik Råsen t Pestbacken kulle
  Vispesgölen tjärn Rönneholm lht Pestlyckan åker
  *Vitbäckens ålfiske ålfiske Rönnö, Stora lht Piglipen åker
  Våkenhallen terräng Röret t Pinnamyr mosse
  Västervik vik Salahall lht Pottegöl nu tappad sjö
  *Yddesjön sjö Salona lht Pottemosse förr göl, nu mosse
  Ygden sjö Salatorpet lht Prostinneåker åker
  Ygden sjö Sandhult lht Prästabacken kulle
  Ygden sjö Sannadal torp Pulsholmakärret kärr
  Ygden sjö Sannah lht Puttebäck bäck
  Ygden sjö Sannahult lht Rackahall bergstup
  Ygden sjö Sandkullen lht Rackarebacken backe
  Yden sjö Sannaslätt lht Rapplehallar backe
  Ålakistebäcken bäck Sidenslund lht Regeringsgatan byväg med småställen
  *Åldammen Saknas /Se Sigridstorp t Rivehallarna stenar
  Ångleholmen udde Sjöbacken lht Roningen äng
  Ångleviken Norra vik Sjöborgen lht Roningskällan källa
  Ångleviken Södra vik Sjödalen lht Rostingsliden backe
  Älgalund ägomark Sjödalsmaden lht Rudegölen sjö
  Älgsjöbäcken bäck Sjöhagen lht Rummaskärvet udde
  Älgsjön sjö /Se Sjöhejan t Rummet äng
  Älvabäcken bäck Sjöholmen lht Rydbergamossen mosse
  Äspingsäng åkermark Sjöholmen hmd Rydliden backe
  Öjasjömålasjön sjö /Se Sjöholmen, Stora lht Ryttarelyckan åker
  Öjasjön sjö Sjöhäjan lht Råsabackarna backar
  Öjasjön l. Öjasjömålasjön sjö /Se Sjökullen lht Råsasjön tappad sjö
  Örnahallarna öar Sjöstugan lht Rävaberget kulle
  Örnkullakärret kärr Sjötomten lht Rävaflyet mosse
    Skatebacken lht Rödan hagmark
    Skatemåla gård Rödan åker och äng
    Skifterna t Rödbäck bäck
    Skirsnäs lht Rödkällan källa
    Skogatorpet torp Rödåker åker
    Skogdala lht Rönnåker åker
    Skogsdal lht Rönnö, Lilla ö
    Skogsdala hmd Rönnö, Stora ö
    Skogsdal, Lilla lht Rötåker åker
    Skogshyddan lht Sadlahall sten
    Skogslund t Sanden mosse
    Skogslyckan lht Sandgrenalyckan åker
    Skogsryd lht Sandkullen grustag
    Skogsskiften lht Sibbabäcken bäck
    Skogstorp lht Sibbaliden backe
    Skottagården bebyggelse Sibbasjön sjö
    Skyskrapan lht Sidden åker
    Skyttedal lht Silverberget berg
    Skyttemåla gård Sissegöl sjö
    Skärsjölund t Sjöhagalyckan åker
    Skärsjörås t Sjöhagen hagmark
    Sköldstorp lht Sjöhagen hagmark
    Slottet lht Sjöhäjan mossodling
    Slottet hmd Sjökällan källa
    Slängen t Sjölyckan åker
    Slättamåla gård Sjömossen mosse
    Slätten t Sjöåker åker
    Slätten lht Sjöåker åker
    Smedsborg lht Sjöåker åker
    Smedtäppet t Skallö ö
    Snuggan lht Skarnhålan vik
    Snuselund bs Skiften åker
    Sofielund lht Skifterna hagmark
    Sofielund lht Skolträdan åker
    Solbacka lht Skottadrevsliden backe
    Soldalen lht Skräddarepinan sten
    Solhem lht Skärsjön sjö
    Solhem lht Skärvåker gård
    Solhem lht Slottlyckan åker
    Solhemmet lht Slängamossen mosse
    Solhyddan lht Slängeliden backe
    Solhällen lht Slättebacke backe
    Solhöjden lht Slättåker åker
    Solliden lht Smedgölen sjö
    Solstranden lht Smedjeryds Mosse mosse
    Spåramåla gård Smedlyckan åker
    Starkeklev, Lilla bs Smedåker åker
    Starkeklev, Yttre hmd Smedäng äng
    Stenfors gård Smedängen äng
    Stenfors, Lilla lht Sniglahornet stenskärv
    Stenlyckan lht Sotareliden backe
    Stensmåla lht Spetudden udde
    Stenvarnsholm t Spetudden udde
    Stigamo hmd Springarelyckan åker
    Stjärnvik lht Spåragölen sjö
    Stoltatorpet torp Spårasjön sjö
    Storegård bebyggelse Stallåker åker
    Storegården bebyggelse Stallåker åker
    Storegården bebyggelse Starteklev backe
    Storelycke bebyggelse Stenhiet åker
    Stranden lht Stenkullamossen kärr
    Stranden lht Stenkurrorna kärr
    Strömma Kvarn lht Stenlyckan åker
    Strömma, Lilla lht Stenolen hagmark
    Stugan bs Stensjöhall sten
    Stycket bs Stensjöhäjan förr äng, nu mossodling
    Sundslätt lht Stensjön sjö
    Svartabäck hmd Stensjövermarna del av bäck
    Svartasjölund hmd Stenåker åker
    Sveddanäs t Stoltabackarna backar
    Svenshult t Storarör åker
    Svensro lht Storåker åker
    Svensro lht Storåker åker
    Svenstorp lht Storåker åker
    Svenstorp t Storåker åker
    Svenstorp t Storåker åker
    Svenstorp lht Storåker åker
    Söderdal lht Storåker åker
    Södratorp lht Storåker åker
    Södra Äng lht Storåker åker
    Södregård bebyggelse Storåkern åker
    Södregård bebyggelse Storåkern åker
    Södregården bebyggelse Storåkern åker
    Södregården bebyggelse Storön ö
    Södregården bebyggelse Stubbanylännet åker
    Södregården bebyggelse Stubbet mosse
    Söräng hmd Stugåker åker
    Talinedal lht Stugåkern åker
    Tegelbruket bs Stukabäcken bäck
    Tingsborg lht Stutakläpp del av hage
    Tingsdal lht Stutar sten
    Tingsholm lht Stycket åker
    Tingsmåla by Stättåker åker
    Tingsnäs lht Stövlen åker
    Tingsro lht Svarta Hål ställe i Bräkne Ån
    Tingsryd by Svartasjön sjö
    Tingsryd kyrkby Svartevik vik
    Tingsryd by Svartevik vik
    Toralund bs Svärdsåker åker
    Tuvan lht Syndabiten äng
    Tvistelund hmd Sysslebäck bäck
    Täpporna hmd Såggärdet åker
    Törnamåla Saknas Sävsjöbäcken bäck
    Törnamåla gård Söderåkern åker
    Törnamåla, Norra bebyggelse Södragärde äng
    Törnamåla, Södra bebyggelse Södragärdesmossen mosse
    Törneborg lht Södramosse mosse
    Törnelund lht Söråkern åker
    Törnsholm t Tegelgärdet äng
    Ulriksberg bs Tegelviken vik
    Ulvsdal bs Tegelviken vik
    Ulvsholm lht Tik sjö
    Ulvsmåla gård Tiken sjö
    Ulvsnäs lht Tingsmåla Göl sjö
    Ulvsryd by Tingsvermen ålfiske
    Ulvsryd Saknas Tjurapannan åker och äng
    Varuhill lht Tjuvastiget stätta
    Vendelsborg lht Tjärbacken kulle
    Vilan lht Tjärdalalandet strand
    Vilhelma lht Toralid backe
    Vilhelmsdal lht Torparekärret kärr
    Vilhelmsro lht Torpåker åker
    Vinklalyckan bs Torpåker åker
    Viola lht Torpåker åker
    Vårgård lht Tranebalen förr mossodling, nu hagmark
    Värendsberg lht Trefaldighetsbacken kulle
    Värnamo lht Treskillingsbacken äng
    Värmanäs lht Trädan åker
    Västrahult lht Trädan åker
    Västrahult hmd Trädan åker
    Västratorp t Trädan åker
    Västratorp t Trädgårdsmossen mosse
    Västregård bebyggelse Träkärret förr kärr, nu mossodling
    Västregården bebyggelse Tummabackarna hagmark
    Västregården bebyggelse Tuskebacken ängskulle
    Åbo lht Tväbottengölen sjö
    Åkeslund lht Tvättstadviken vik
    Åsalund lht Täckalyckan åker
    Åsen gård Tällö ö
    Åsen by Törns Öar öar
    Åäng lht Törstegölen sjö
    Älgalund bs Ulvsjön sjö
    Älganäs gård Vashålan grop
    Älmhult lht Vasåker åker
    Älmhult lht Verasjön sjö
    Ängadal lht Viren sjö
    Ängadal lht Vitaholm ö
    Ängaholm hmd Vita Krog källa
    Ängahult lht Vitebråne område i skogsmark
    Ängalund bs Våkenahallen berg
    Ängalund lht Västerlycke åker
    Ängalund hmd Västervik vik
    Ängalund lht Västeråker åker
    Ängalund lht Västeräng åker
    Änganäs t Västragärde äng
    Änganäs lht Västralycke åker
    Änganäs lht Ygden sjö
    Ängaslätt t Yttremosse mosse
    Ängsholm lht Yxnudden udde
    Äspelund lht Åkerträdan, Stora åker
    Öalund lht Ålakistebäcken bäck
    Ödevärmen Saknas Ångleholmen ö
    Öjasjömåla gård Ångleviken, Norra vik
    Ön bs Ångleviken, Södra vik
    Örströmsdal lht Åsalyckan, Lilla åker
    Östrahult t Åsalyckan, Stora åker
    Östrahult lht Älgsjön nu tappad sjö
    Östregården bebyggelse Älvakällan källa
    Östregården bebyggelse Älven källa
    Östregården bebyggelse Ängagärdesmossen mosse
    Övregården bebyggelse Ängagärdet äng
    Övregården bebyggelse Ängagärdet äng
    Övregård och Nedregård bebyggelse Ängagärdet äng
      Ängahagen äng
      Ängalyckan åker
      Ängalyckebacken kulle
      Ängalyckeåkern åker
      Ängamossen mosse
      Ängamossen mosse
      Äspevikarna vikar
      Äspeviken, Lilla vik
      Äspeviken, Stora vik
      Äspingsäng äng och åker
      Ässjabacken åker
      Ödevärmen ålfiske
      Öhagen hagmark
      Öjasjön sjö
      Ökärret mosse
      Örnahallarna stenar
      Örnakullakärret mossodling
      Örnakullarna kullar
      Österåker åker

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.