ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Älmeboda socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 488 Naturnamn : 476 Bebyggelsenamn : 540 Naturnamn : 786
Älmeboda sn Abborragölen tjärn Älmeboda socken Nummerförteckning förteckning
Älmeboda sn Abborrgölen tjärn Älmbo(da) sn Nummerförteckning förteckning
Älmeboda sn Adams udde udde Älmeboda sn Nummerförteckning förteckning
Älmeboda sn Alekärret kärr Älm(e)boda sn Nummerförteckning förteckning
Älmeboda sn /Se Alemossen åkermark Abrahamshult gård Nummerförteckning förteckning
Älmeboda sn Alö ö Almelund lht Abborragölen sjö
Älmeboda sn Andrakakurran vattensamling Aneborg lht Abborragölen sjö
Elmeboda by Aspelund ägomark Anneberg lht Abborragölen sjö
Älmeboda sn Aspetorpet terräng Aronsberg lht Abborrastenen sten
Elmeboda sn? Bergalyckan ägomark Arpemåla gård Adams Udde udde
Elmeboda sn Berget höjd Askaremåla gård Alekärret kärr
Elmeboda sn Bergön ö Aspelund lht Alekärret kärr
Älmeboda sn Bilakärret kärr Backen bebyggelse Alemossen mosse
Älmeboda sn Biningen sjö Bergdala lht Alö ö
Älmeboda sn Biningsmad sjöäng Berget bs Anddrakakurran kärr
Älmeboda sn Biningsmossen åkermark Bergholmen bs Apelåker åker
Älmeboda sn Bjursjön sjö Bergholmen bs Askåkern åker
Älmeboda sn Bjässebohult triangelpunkt Bergklint lht Aspö ö
Älmeboda sn Björkagölen tjärn Binnareboda gård Backakärr slåtterkärr
Älmeboda sn Björkelund terräng Birket bs Backalyckan åker
Älmeboda sn Björkhagen åkermark Bjessebohult, se Hultet gård Backarna åker
Älmeboda sn Björkholmen åkermark Björkeberg lht Backarydet hagmark
Älmeboda sn Björkholmen betesmark Björkelund lht Backåkern åker
Elmeboda sn Björkö ö Björkelund lht Bastebacken kulle
Älmeboda sn Björnahäjan terräng Björkelund lht Bastegärdet åker
Älmeboda sn Björnahäjan terräng Björkelund lht Bastlyckeåkern åker
Älmeboda sn Björnamossen ägomark Björkelund lht Baståkern åker
Älmeboda sn Björnatånge udde Björkelund lht Baståkern åker
Älmeboda sn Blackakärr kärr Björkelund lht Baståkern åker
Älmeboda sn Blommedal ägomark Björkhaga avs. Baståkern åker
Älmeboda sn *Blåpanna gärde Björkhaga lht Baståkern åker
Älmeboda sn Blåpannan del av platå /Se Björkhagen lht Baståkern åker
Älmeboda sn Blåpannebacken vägbacke /Se Björkholmen lht Baståkern åker
Älmeboda sn Bokebacken backe Björkholmen hmd Baståkern åker
Älmeboda socken /Se Bokedal ägomark Björkholmen lht Baståkern åker
Älmeboda socken /Se Boamåla-måle måle /Se Björkholmen lht Bengtsalyckan åker
Elmesboda sn Bolet terräng Björkholmen hmd Bergö ö
Elmeboda sn Bolsmaden sank? äng Björnadal lht Bergön ö
Elmeboda sn Braxnaviken vik Björnahäjan t Bialyckan åker
Älmeboda sn Broddasjön sjö Björnakulla gård Billakärret kärr
Elmeboda sn? Broviken vik Blomsberg lht Biningen sjö
Älmeboda sn Broviken vik Blomsdal bs Biningsmad mosse
Älmeboda sn Bråtakärret kärr Boamåla by Biningsmossen mosse
Älmeboda sn Bräkenabacken terräng Boamåla Måle, se Målen lht Bjursjön sjö
Älmeboda sn Brändö ö Bodala lht Björkbrånalyckan åker
Älmeboda sn Brändö ö Bokedal t Björkholmen jordlht
Älmeboda sn Bunnans mad terräng Bokelund t Björkåker åker
Älmeboda sn Bunnans mad sank mark Bokelund, se Skogslund lht Björkö ö
Älmeboda sn Bågsjön mosse Bokelund lht Björnahoppet stenar
Älmeboda sn /Se Bågsjön f.d. sjö Bolet avs. Björnamossen mosse
Älmeboda sn /Se Bågsjön f.d. sjö Borgholm t Björnatånge udde
Älmeboda sn Bäckalund åkermark Bosgården bebyggelse Blackagöl sjö
Älmeboda sn /Se Bäckalund terräng, f.d. odlad mark Botamåla gård Blomsterlyckan åker
Älmeboda sn /Se Bänkebogöl tjärn Botatorpet lht Blåpannan kulle
Älmeboda sn /Se Bökenäset terräng Broddamåla gård Blåpannan höjd
Älmeboda socken /Se Dalagölen tjärn Brunsmåla gård Bockalyckan åker
Abrahamshult by /Se Djupasjön sjö Brunnsmåla by Bockalyckan åker
»Albobøge» by Djupasjön sjö Brännamåla Saknas Bokebacken kulle
Arpemåla by Djupasund sund Brännamåla gård Bokebacken kulle
Arpemåla by Drakarör fornlämning Brännebo by Bokebacken berg
Arpemåla by Ennabben udde Bygget bs Bokebacken åker
?Arpemåla by Fagramålen ägomark Bäckalund t Bokrutan åker
Arpemåla by Fallamossen odlad mark Bäckalund lht Bokåkern åker
Arpemåla by /Se Fallet åkermark Bäckalund t Bolabrånakärret kärr
Arpemåla by /Se Fallet terräng, f.d. odlad mark Bäckalund lht Bolet äng
Arpamåla by /Se Fallet odlad mark Bäckalund lht Bolet äng
Arpemåla by /Se Fattigstugeviken vik Bäckalund lht Bol, Norre åker
*Arxemaale Saknas Fibacken udde Bäckatorpet t Bolsbacken kulle
*Arxemaale Saknas /Se Fiskalyckan åkrök Bänkeboda gård Bolskällan källa
Askaremåla by Fiskalyckan ägomark? Bönemåla gård Bolsmaden madslåtter
Askaremåla by Fiskevik betesmark Dalatorpet t Bolsåker åker
?Askaremåla by /Se Fiskevik terräng, f.d. odling Dalen lht Bolsåkern åker
Askaremåla by /Se Fisklösevik vik Dalen bs Bolsåkern åker
Askaremåla by /Se Flaken sjö Dalen lht Bolsåkern åker
Askaremåla by /Se Flaken sjö Dalen bs Bolsåkern åker
Askaremåla by /Se Flaken sjö Dalen lht Bolsåkern åker
*Axssemale Saknas Flaken sjö Dalen lht Bol, Södre åker
Binnareboda by Flaken sjö Dalslund lht Bolåker åker
Binnareboda by? Flaken sjö Dammfästet avs. Botildahål källa
Binnareboda by /Se Flaken sjö /Se Ekeberg lht Braxenviken vik
Bjässebohult by /Se Flaken sjö /Se Ekedal lht Broddahuvudet tappad sjö
Bjässebohult by /Se Flatsjön sjö Ekekull lht Broddalyckan åker
Björnakulla gd /Se Flatsjön sjö Ekeliden lht Broddasjön sjö
Björnakulla by /Se Flisehult triangelpunkt Ekeliden lht Broholmen åker
*Blåpanna gd /Se Flyamossen mosse Ekelund lht Broviken vik
Boamåla by Flyet mosse Ekenäs lht Broviken vik
Boamåla by Flyet mosse Ekholmen lht Broåker åker
Boamåla by /Se Flyet mosse Emmedal lht Brunnsåker åker
Boamåla by /Se Flyet mosse Endalen t Brunnsåkern åker
Boamåla by /Se Flymossen åkermark Erikshem lht Brunnsåkern åker
Botamåla by /Se Follsjön uttorkad sjö Eskebäck, se Äskebäck by Brunsåkern åker
Broddamåla by /Se Formen ägomark Estamåla gård Brånåker åker
Broddamåla by /Se Fridhem åkermark Evedal hmd Bråtlandet åker
Brunnsmåla by /Se Frisalyckan ägomark? Fagraholm lht Bråtlandet åker
Brunnsmåla gd /Se Frisatorpet ägomark Fagrasjö gård Bräkenabacken kulle
Brännamåla by /Se Fröagölen tjärn Fiebacken t Brändö ö
Brännebo by Fäbrogölen tjärn Fiskevik t Brännefallet förr slåtter, nu mossodling
Bränneboda by /Se Fösingsmålaåsen triangelpunkt Fixan t. Bränneriåkern åker
Bänkeboda by Fösingsmåla ö ö Flintatorpet t. Byggningsåkern åker
Bänkeboda by /Se Galgebänken terräng Flishult by Byggningsåkern åker
Bänkeboda by /Se Gammalsmåla göl tjärn Follsebo by Byxorna åkrar
Bönemåla by Getråsen sjö Follsebomåla, se Östergård bebyggelse Bänkbogöl sjö
Bönemåla by Getråsen sjö Frideborg lht Bökenäset betesmark
Bönemåla by Getråsen sjö Fridhem lht Bökön kulle
Bönemåla by Getråsen sjö Fridhem lht Bölebacken kulle
Bönemåla gd *Getteråsbäck bäck Fridhem lht Dalagölen sjö
Bönemåla by *Getteråsbäck bäck Fridhem lht Dalalyckan åker
Bönemåla by /Se Getteråssjön sjö Fridhem lht Dalamossen mosse
Bönemåla by /Se Getteråssjön sjö Fridhem lht Dalsgärdet åker
Eskebeck by Granholmen terräng Fridhem lht Dalsåkern åker
Eskebäck by Granön udde Fridhem lht Dalsåkern åker
Eskebäck by Gränsen terräng Fridhem lht Dammen del av hage
Eskebäck by Gräsö ö Fridhem lht Danskalyckan åker
Estamåla by Gräsö ö Fridhem lht Djupasjön sjö
Estamåla by /Se Grävlingagölen tjärn Fridsberg lht Drängagråten äng
Estamåla by? Grävlingamossen mosse Fridsberg, se Fridhem lht Drängagråten äng
Estamåla by /Se *Grönvik vik Fridslund lht Dusalund hagmark
Estamåla gd:ar /Se *Grönvik vik Fridäng lht Ekdalen åker
Estamåla gd:ar /Se Gubbarummet ägomark Frisatorpet t. Ekekullen åker
Estamåla by /Se Gungkärremossen åkermark Fritorp lht Ekekullen åker
Estamåla by /Se Gungkärremossen mosse, f.d. odlad mark Fröbäckslund lht Ekhålet ekbevuxen kulle
Estemåla by /Se Gåsahallarna öar Furulund avs. Ekåkern åker
Estamåla gd /Se Gåsahallen ö Fösingsmåla by Ekåkern åker
Estamåla gd:ar /Se Gåsamossen mosse Gamla Tomten lht Ekåkern åker
Estamåla by /Se Gåsö ö Gammalsborg lht Enebacken kulle
Estamåla by /Se Gäddkärrsön ö Gammalsmåla by Fagramålen åker
Estamåla by /Se Gäddkärrsön ö Gatan bs. Fallamossen mosse
Estamåla by /Se Gärdesmossen mosse, f.d. odlad mark Germundemåla gård Fallet kärräng
Estamåla gd:ar /Se Gärdesmossen åkermark Glasholmen hmd Fallet mosse
Fagrasjö by Gölamossen betesmark Granholmen hmd Fallet äng
Fagrasjö by /Se Gölamossen åkermark Gransås gård Fallåkern åker
Fesmale, se Fösingsmåla by Gölen mosse Gränsen lht Farfars Lycka åker
Flisehult by Gölen uttorkad tjärn Gränsen hmd Farfars Åker åker
Flisehult by Gölen tjärn Gränsö annex lht Farfars Åker åker
Flisehult by Göljeholm ägomark Gräsön t. Farmen åker
Flisehult by? Göljeholm terräng, f.d. odlad mark Grönadal by Fenåker åker
?Flishult by Gölmossen betesmark Grönadalsö gård Fiskalyckan åker
Flisehult by Gölmossen mosse, f.d. odlad mark Grönalund lht Flaken sjö
Flishult by /Se Göte skärv ö Grönalund avs. Flatsjön sjö
Flishult by /Se Hagaberg ägomark Grönalund lht Flyet mosse
Flishult by /Se Hagmossen åkermark Grönalund lht Flykten åker
Follsebo by Hansalyckan ägomark Gubbemåla gård Flymossen mosse
Folsebo by /Se Harabäcken bäck Guleboda by Follsjön tappad sjö
Folsebo by /Se Hjortahallar terräng Gummamåla, se 1 Gunnamåla Saknas Fröbäcken bäck
Fölsebo Rättarlag, se Follsebo by Holkamossen åkermark Gummamåla, se Gunnamåla gård Frögölen sjö
Fösingsmåla (?)by Holkan terräng Gunnamåla Saknas Fyrkantsrutan åker
Fösingsmåla by Hornet odlad mark Gunnamåla gård Fållen, Lilla åker
Fösingsmåla by /Se Hornet terräng, f.d. odlad mark Gustavsberg lht Fållen, Stora åker
Fösingsmåla by *Horsekärr kärr Gustavsberg lht Fårahagen hagmark
Fösingsmåla by /Se *Hullehall plats på f.d. riksgräns Gustavsborg lht Fåramossen mosse
Fösingsmåla by /Se Hultabrånen terräng Gustavsborg lht Fåraträdan förr åker, nu skogsmark
Fösingsmåla by /Se Hultabäck ägomark Gustavsholm lht Fähusåkern åker
Fösingsmåla by /Se Hultamåla måle /Se Gustavslund lht Galgebänken bergvägg
Gammalsmåla by /Se Hybbaviken terräng Gyllebo lht Gastakroken krök
Germundamåla by /Se Hålehall ägomark Gölatorpet hmd Gatebäcken bäck
Gransås Saknas Hålkärret åkermark Gölskiftet lht Gatelyckan åker
Gransås gd Häjan ägomark Gölängen avs. Gatemossen mosse
Gransås gd Häjan ägomark Haga lht Gatsidden åker
Grönadalsö by /Se Häjan odlad mark? Haga lht Gatåker åker
Grönadalsö(r) by /Se Häktet terräng Haga lht Gatåkern åker
Gubbamåla by /Se Hästamossen mosse Hagaberg lht Gertrudshål del av sjö
Guleboda by Hästhagen terräng Hagaberg lht Getarummet åker
Guleboda by Högahult triangelpunkt Hagaborg lht Getråsen sjö
Guleboda by Illrabo göl göl /Se Hagalund lht Glansagärdet åker
Gulebo by Intaget terräng Hagalund lht Granön ö
Gulebo by Intagslyckan ägomark Hagalund lht Gruvan äng
Guleboda by Saknas terräng Haghem lht Grynåkern åker
Guleboda by Janisabäcken bäck Hagängen lht Gräsö ö
Guleboda by /Se Jans göl tjärn Hallatorpet hmd Grönahacket åker
Guleboda by Johannes bäck bäck Hallen bs. Gubbagärdet åker
Guleboda by Johannes bäck bäck Hamborg avs. Gubbalyckan åker
Guleboda by /Se Johan-Åkessonstorpet ägomark Hanagården bebyggelse Gubbalyckan åker
Guleboda by /Se *Järpebäck Saknas Hansatorpet t. Gubbarummet åker
Guleboda by /Se Jättabrånen terräng Hejan, se Häjan t. Gubbemålasjön sjö
Gunnamåla by Kalvabrånen betesmark Hejan torp Gubbåker åker
Gunnamåla by Kalven sjö Hjortalyckan bs. Gubbängen äng
Gunnamåla by Kalvhagsmossen betesmark Holmen gård Gubbängen äng
Gunnamåla by /Se Kanalmossen åkermark Holmsberg lht Guldåkern åker
Gunnamåla by /Se Kansliet ägomark Hornet t. Gulåker åker
Gunnamåla by /Se Katten terräng Hultadal lht Gummeåker åker
Gunnamåla by /Se Kavsjömålaåsen triangelpunkt Hultadal lht Gungkärremossen mosse
Håkanstorp by /Se Kinnahorn vik Hultamåla avs. Gåsahallen sten
Håkanstorp by /Se Kinnanäsön ö Hultet gård Gåsö ö
Häggesmåla gd Kinnen sjö Hultet avs. Gärdesåkern åker
Häggesmåla gd Kinnen sjö Hybbagården, se Österg. bebyggelse Gärdesåkern åker
Häggesmåla by Kinnen sjö Håkanstorp gård Gärde, Övra åker
Häggesmåla gd Kinnen sjö /Se Häggesmåla gård Gölamossen mosse
Häggesmåla by /Se Kinnen sjö /Se Häjan t. Gölamossen mosse
Häggesmåla by Kiö udde Högadal lht Gölamossen mosse
?Häggesmåla by Klangatorpet terräng Högahult by Gölamossen mosse
Häggesmåla by /Se Klosterflyet mosse Högalund avs. Gölastycket äng
Häggesmåla by /Se Klostergrottan minnesmärke Högaslätt t. Gölen sjö
Höghult by Knektaträdan terräng Höjden lht Gölen sjö
Högahult by /Se Knektängen ägomark Höjden lht Göl, Norre sjö
*Ibbahult by? Kobacken ägomark Höjden lht Göl, Södre sjö
Ilareboda gård /Se Kraakaflaga sjö /Se Illareboda gård Gölängen äng
Illareboda by /Se Kroken, se Kroksjön sjö Ingamåla gård Gölängen äng
?Ingamåla gd Kroksjön sjö Ingemundemåla, se Ingamåla gård Hacket åker
?Ingamåla gård /Se Kroksjön sjö Intaget t. Hacket åker
*Iwngebode gård eller måle /Se Kroppgölen mosse Johannesdal lht Hacket åker
Ingemundamåla by /Se Krusamåla udde udde Johansberg bs. Hagelyckan åker
Ingemundsmåla by /Se Krusamålaviken vik Johansslätt bs. Hagelyckan åker
Iremåla by /Se Krusamålaviken vik Jönsatorpet t. Hagelyckan åker
*Jungeboda försvunnen gd /Se Kråksjömålamossen mosse Kafsjömåla by Hagelyckan åker
*Jungesmal Saknas Krämmemåla göl tjärn Kallebo, se Kållebo by Hagelyckan åker
*Jungesmal Saknas /Se Krämmemåla mosse mosse Kansliet småstugor Hagelyckan åker
*Jungesmåla försvunnen gd /Se *Kräplekärr kärr Kapellgård, se Kapplet bebyggelse Haget hagmark
Kafsjömåla by Kulagölen tjärn Kapplet bebyggelse Hagträdan åker
Kavsjömåla by /Se Kullbergs mosse betesmark Karlsbo lht Hallåkern åker
*Kantemåla f. ödetorp Kvarnamaden åkermark Karlsborg lht Halsen åker
*Kantemåla f. ödetorp Kvarnamaden mad, f.d. odlad mark Karlsborg lht Halsåkern åker
*Kantemaale försvunnet ödetorp /Se Kvarnamossen mosse Karlsborg lht Haramaden förr kärr, nu betesvall
[Kantemaale] Saknas Kvarnbäcken bäck Karlshem lht Haråkern åker
Karpemåla gd /Se Kvarnbäcken bäck Karlslund avs. Harängen äng
Kavsjömåla by Kvesarna ägomark Karlsro lht Hasselkilen åker
Kavsjömåla by /Se Kvesen sjö Kilen avs. jordlht Hejan mosse
Kinnanäs gd:ar /Se Kvesen sjö Kinnanäs gård Herabäcken bäck
Kinnanäs by /Se Kvesen triangelpunkt Klippan lht Herabäcken bäck
Korpemåla by Kvesen sjö Klockaregården bebyggelse Herabäcksmossen mosse
Korpemåla by Kvesen sjö Kobacken hmd Hjortahallar berg
Korpemåla by Kvesen sjö /Se Koranäs lht Hjortamossen mosse
Korpemåla by Kvesen sjö /Se Korpagården bebyggelse Holkakällan källa
Korpemåla gd Kvesen sjö /Se Korpemåla gård Holkamossen mosse
Korpemåla gd Kvesen sjö /Se Korrö t. Holkan slåtteräng
Korpemåla gd Kvesen triangelpunkt Kroksjön jordlht Holken brunn
Korpemåla by Kvilen, Lilla å /Se Kroxmåla, se 1 Kråksmåla Saknas Holmåker åker
Korpemåla by Kvisingsmossen betesmark Krusamåla by Hornet åker
Korpemåla by /Se Kvisingsö ö /Se Kråksmåla Saknas Hultabrånen förr äng, nu betesmark
Korpemåla by /Se Kvistatorpet terräng Kråksmåla gård Hultabrånslyckan åker
Korrö beb /Se Kyrkesjön sjö Krämmemåla gård Hultabäck äng
Korrö by /Se Kyrkesjön sjö Kullaberg lht Hultalyckan åker
Kroksmåla by /Se Kyrketrädan ägomark Kulladal bs. Hultåkern åker
Kroksmåla by /Se Kyrksjön, se »Vinen sjö Kullen lht Husarängen äng
Krusemåla by Kyrksjön sjö /Se Kuppramåla gård Husåker åker
Krusemåla by /Se Kyrkängsmossen åkermark Kuramåla gård Hybbaviken vik
Krusemåla by Kållebo triangelpunkt Kuramåla Måle hmd Hålan äng
Krusamåla by /Se Kållebobacke höjd Kvarnbytesbiten avs. Hålkärret mosse
Krämamåla by /Se Kållebo klipp minnesmärke Kvarnstället lht Häckerabrunnen hagmark
Krämmemåla gdr /Se *Kållebosjön sjö Kvarntorpet hmd Häckerabrunnslyckan åker
Krämmemåla by /Se Kållkärret ägomark Kvisingsbo by Hängåkern åker
Krämmemåla by /Se Källyckan odlad mark Kvisingsbo Saknas Hästamossen mosse
Kuppramåla komm.-bost. Laggamossen mosse Kvisingsö gård Högelid backe
Kuppramåla by /Se Lekaremåla göl tjärn Kvistatorpet t. Högelycke åker
Kuppramåla by /Se Lekaremålaviken vik Kålleberg lht Höjdalyckan förr åker, nu hagmark
Kuppramåla gd /Se Lilla sjön sjö Kållebo by Höjlan, Nedra uttorkad sjö
Kuramåla by /Se ?Lillesjön sjö Kållebo Mellangård Saknas Höjlan, Övra uttorkad sjö
Kuramåla gd /Se Lillesjön sjö Kållebo Östergård Saknas Hörmaden mosse
Kuramåla by /Se Lillesjön sjö Kållebobacke bebyggelse Hörrummet åker
Kuramåla by /Se Lillesjön sjö Källebäcken lht Iglagöl sjö
Kuramåla by /Se Lillesjön sjö Källebäcken hmd Illarebodagölen sjö
Kuramåla gd /Se Lillsjön del av Viren Källedal lht Ingeborgslycke åker
Kuramåla by /Se Lillö ö Källedal lht Ingladamm kärr
Kuramåla by /Se Lillö ö Källeström kvarnställe Insläppslyckan åker
Kuramåla by /Se Lillö ö Lekaremåla gård Intaget äng och åker
Kuramåla by /Se Lindkullerör fornlämning Lidanäs by Intaget äng
Kuramåla by /Se Liskalyckan ägomark Lidhem avs. Intaget nu hagmark, förr äng
Kuramåla by /Se Liskängen terräng Liljeholmen lht Intaget mosse
Kuramåla by /Se Ljungadal ägomark Lilla Bo lht Jakobalyckan åker
Kvisingsbo by Ljungalund ägomark Lilla Hem bs. Janalyckan åker
Kvisingsbo by /Se Loamossen åkermark Lillegård bebyggelse Jansabäcken bäck
Kvisingsbo by /Se Loatorpet åkermark Lillegården bebyggelse Jans Göl sjö
Kvisingsbo by /Se Lordabäcken bäck /Se Lilläng lht Jisalyckan åker
Kvisingsbo by /Se *Luma å /Se Lindekullen lht Jättabrånen område i skogsmark
Kvisingsbo by /Se Lummemåla bäck vik /Se Lindekvarn lht Jössaäng äng
Kvisingsbo by /Se Lunden (el. Åskefällalund) lund /Se Lindekvarn lht Kajelycke, Lilla åker
Kvisingsö gd /Se Lustigkulle kulle Lindesberg lht Kajelycke, Stora åker
Kvisingsö gd /Se Långakärr kärr Lindhaga lht Kallsbäcken bäck
Kvisingsö gård /Se Långakärr kärr Lindholmen lht Kalvabrånen hagmark
?Kållebo by Långa mossen mosse Lindsberg lht Kalvabrånen äng
Kålleboda by /Se Långa mossen mosse Ljungadal lht Kalvabrånskurran kärr
Källebäcken beb. /Se Långenabb udde Ljungadal, se Höjden lht Kalvarummet hage
Källeström beb. /Se Läppö ö Ljungadal lht Kalven sjö
Lekaremåla by /Se Läppö ö Ljungadal lht Kalvhagsmossen mosse
Lekaremåla by /Se Läppö ö Ljungalund lht Kanalmossen mosse
Lidanäs by? Maden odlad mark Ljungholmen lht Karlsagärdet åker och äng
Lidanäs by /Se Markabäcken bäck Ljungholmen lht Karnabokällan källa
Lummemåla gd /Se Markakärret kärr Ljuvsdal, se Dalen lht Karnaboledet grind
Lummemåla gd /Se Makaringen mosse? Loatorpet t. Karls Källa källa
Läppamåla gd Markasjön sjö Lockagården bebyggelse Katrinalyckan åker
Läppamåla by Massaträdan åkermark Lugnet lht Katten tappad sjö
Läppamåla by /Se Matsö ö Lummemåla gård Kinnahorn vik
Läppamåla by Morfars mad terräng Lund t. Kinnen sjö
Läppamåla by /Se Mossö ö Lunden bs. Klangamarken hagmark
Lönnemåla gd /Se Munkamålaviken vik Lunden bs. Klockareliden backe
»Magrismåla» gård ØMyrön odlad mark Lunden lht Klosterflyet mosse
Makrismåla gd Målabrånen terräng Lunden del av gård Klostergrottan grotta
Makrismåla by /Se Målakurran terräng Lybäck lht Kläppen ö
Makrismåla by /Se Mäskehall udde Lybäck lht Knappalyckan åker
Makrismåla by /Se Mörtö ö Lybäcksholm lht Knektalyckan åker
Makrismåla by /Se Nabben ägomark Lyckebo avs. Knektalyckan åker
Makrismåla gd /Se Nabben udde Lyckeboholm lht Knektåker åker
Munkamåla by Nabben ägomark Lyckegård lht Knektåker åker
Munkamåla by Nabben udde Lyckhem lht Knektängen mosse
Munkamåla by Najemad ägomark Lyckohem lht Kohagsträdan åker
Munkamåla by? Nisten torrlagd sjö Låsledet grind Kohagsträdan åker
Munkamåla by /Se Norrakärr ägomark Läppamåla gård Kolyckan åker
Munkamåla by /Se Norregöl tjärn Lönemåla gård Konjaksviken vik
Parismåla by /Se Nyängen ägomark Makrismåla gård Korpanabben hagmark
Parismåla by /Se Näsasjön f.d. sjö Marieberg smedstuga Korrängen äng
Persmåla gdar Näsasjön sjö /Se Marieberg lht Korvalyckan åker
Persmåla Saknas Näsaviken vik Marielund lht Kringelåker åker
Persmåla by /Se Näset terräng? Mellangård bebyggelse Kringlote Åkern åker
Puppramåla by /Se Nättrabyån å Mellangården bebyggelse Kroken äng
Puppramåla by /Se Nättrabyån å Mellantorpet t. Kroken åker
Rungeboda gd Nättrabäcken bäck Motaget bs. Kroken åker
Rungeboda gd Nötamossen mosse Munkamåla by Kroken åker
Rungeboda g. Olinatorpet terräng Myrön t. Kroksjön sjö
Rungeboda beb. /Se Olinatorpet terräng Målarna t. Kroppgölen sjö
Rungeboda beb /Se Olsmaderna mader Målen lht Krokåkern åker
Rungeboholm gd Osören, se Oxö ö Målen lht Krusalyckan åker
Rävemåla by *Oxehall gränsmärke Målen hmd Krusamåla Ö ö
Rävemåla by *Oxehall gränsmärke Norregård bebyggelse Kråkåkern åker
Rävemåla by *Oxehall gränsmärke Norregård bebyggelse Kulagölen sjö
Rävemåla by /Se *Oxehall gränsmärke Norregård bebyggelse Kulalyckan åker
Rävemåla by /Se *Oxehall punkt på f.d. riksgräns Norregård bebyggelse Kullabrånarna skogsmark
Rävemåla by /Se Oxhagen terräng Norregård bebyggelse Kullen åker
Rörshult by Oxhagskärr kärr Norregård bebyggelse Kullen åker
Rörshult by /Se Oxhagslyckan åkermark Norregård bebyggelse Kullen åker
Rövaremåla gd /Se Oxhagsmossen ägomark Norregård bebyggelse Kullen berg
Saltby Saknas *Parakabäck bäck Norregård eller Östergård, se Östergård bebyggelse Kullåker åker
Sjuamåla by *Parakabeck bäck /Se Norregården bebyggelse Kullåkern åker
Sjuamåla by *Paraka os os Norregården bebyggelse Kullåkern åker
Sjuamåla by *Paraka Ooss os /Se Norregården bebyggelse Kullåkern åker
Sjömåla Saknas Paraklen sjö Norregården bebyggelse Kvarnabäcken bäck
Sjuamåla by /Se Parakeln sjö Norregården bebyggelse Kvarnabäcken bäck
Sjuamåla by /Se Parakeln sjö Norr- eller Östergård, se Östergård bebyggelse Kvarnabäcken bäck
Sjuamåla by /Se Parakeln sjö /Se Norräng avs. Kvarnamossen mosse
*Skallemålen tp /Se Paraklen sjö Norräng, se Bäckatorpet t. Kvarnängen äng och mosse
Skarmansmåla gd Parakeln sjö /Se Nyadal lht Kvesen sjö
Skarmansmåla by /Se Paraklen sjö /Se Nyadal lht Kvickalyckan åker
Skarmansmåla by /Se *Paråkan, se Parakeln sjö Nyadal lht Kyrkesjön sjö
Skipet Saknas Peramad terräng Nyadal lht Kyrkträdan åker
Skräddaremåla by Petaträdan åkermark Nyadal t. Kyrkåkern åker
Skräddaremåla by Petensborg ägomark Nyadal lht Kyrkängen äng
Skräddaremåla by /Se Petter-Månstävans betesmark Nyadal lht Kållkärret kärr
Skräddaremåla by /Se Petters bäck bäck /Se Nyadal lht Källareåkern åker
Skuntamåla gdr /Se Ramströmmen ström Nyadal lht Källaråkern åker
Skuntamåla by /Se Rikavase övergångsställe? Nyadal lht Källaråkern åker
Skuntamåla by /Se Ringiuslyckan ägomark Nyadal lht Källaråkern åker
Skärsjöhult förr säteri, nu by /Se Robbanissaön ö Nyadal, se Hornet t. Källebacken kulle
Skärsjöhult by Ronnebyån å Nyadal lht Källåker åker
Skärsjöhult by /Se Ronnebyån å Nyadal lht Källåkern åker
Skärsnäs by Rummet terräng Nyaholm lht Källåkern åker
Skärsnäs by /Se Rummet betesmark Nyaholm lht Käringagärdet åker
Skärsnäs by Rundbergstorpet terräng Nyalund lht Käringaåkern åker
Skärsnäs by /Se *Rungen sjö /Se Nyalund lht Kärr, Norra kärr
Smedjemåla by /Se Ryttarkullen kulle Nyalund lht Labbängen äng
Smedmåla by /Se Rålången sjö Nyalund lht Ladhålan förr slåtter, nu betesmark
Sofielund kuranstalt /Se Rålången sjö Nybygget lht Ladugårdsåkern åker
Spritsmåla gd Rålången sjö /Se Nybygget bs. Ladugårdsåkern åker
Spritsmåla gd Rännbäckaträdan ägomark Nybygget lht Ladugårdsåkern åker
Spritsmåla gd Rävaskärvet terräng Nybygget avs. Ladåkern åker
Sprissmåla gd Rävaskärvet terräng Nybygget bs. Ladåkern åker
Spritsmåla by /Se Rävsjön sjö Nybygget lht Ladåkern åker
Spritsmåla gård /Se Rödmossen ägomark Nybygget lht Ladåkern åker
Spritsmåla gd Saralyckan ägomark Nybygget t. Laggamossen mosse
Spritsmåla by /Se Silen terräng Nybygget lht Lappö, se Läppö ö
Spritsmåla gd /Se Silen terräng, f.d. odlad mark Nydala lht Lekaremåla Göl sjö
Stenkilsmåla by /Se Sjögrenatorpet terräng Nygård lht Lidlyckan åker
Stenvarmsholm by Sjögärdet åkermark Nyhem lht Lid, Stora backe
Stenvarmsholm by Sjöholmen odlad mark Nytorp lht Lillagärde åker
Stenvarmsholm by Sjöholmen ägomark Näset hmd Lillagärde åker
Stenvarmsholm by Sjömaden sjöäng Näset, se Målarna t. Lillagärdet åker
Stenvarmsholm by Sjöänden vik Olofsborg lht Lillamad förr mosse, nu skogsmark
Stenvarmsholm by Skarmansmåla mossar mosse Oxhagstorpet, se Paradiset t. Lillelycke åker
Stenvermsholm gd *Skarmansmåla skvaltkvarn kvarn Paradiset t. Lillesjön sjö
Stenvarmsholm by /Se skarmesmåla squaltquarn kvarn Persberg lht Lillåker åker
Stenvarmsholm by /Se Skitnevik vik Persdal lht Lillåker åker
Stenvarmsholm by /Se Skraggan terräng Persmåla gård Lilläng äng
Strånganäs by /Se Skraggan betesmark Persborg lht Lilläng förr äng, nu betesmark
Strånganäs by /Se Skuntagöl tjärn Peter-Jonasa-Torpet, se Björnahäjan t. Lillö ö
Summemåla g Skuntkärret kärr Petersberg lht Lillö ö
Summemåla Saknas Skärkärret kärr Petersborg bs. Lindbacken åker
Summemåla by Skärsalyckan betesmark Prästagården bebyggelse Lindkullen åker
Summemåla gd Skärsjöhults kvarn kvarn Puppamåla, se Puppramåla gård Lindkullen kulle
Summemåla gd Skönalycke ägomark Puppramåla gård Lindstubben åker
Summemåla gd Smalen sund Ramnagård, se Rångagården bebyggelse Lindåkern åker
Summemåla by /Se Smedstället ägomark Rensdal lht Lisalyckan åker
Summemåla by /Se Smedstället terräng, f.d. odlad mark Rikardsborg lht Liskängen kärr
Summemåla by /Se Steckeviken vik Robertshill lht Ljungbacken kulle
Summemåla by /Se Stensdal odlad mark Rosenberg lht Ljunggärdet hagmark
Summemåla gd /Se *Stensjöklipp sjö /Se Rosendal lht Ljunglyckan åker
Summemåla by /Se Stensjökläpp gränsmärke Rosendal lht Loamossen mosse
Summemåla gd /Se »Stensjökläpp plats i Stensjön Rosenhaga avs. Lovisekällan källa
Summemåla by /Se *Stensjökläpp plats i Stensjön Rosenhill lht Lumpalid backe
Summemåla by /Se *Stensjökläpp udde eller holme /Se Rosenlund avs. Lustigkulle kulle
Summemåla gd /Se Stensjökläpp udde Rungeboda, se Holmen gård Lyckan åker
Sutaremåla gdr /Se Stensjön sjö Rungeboholm, se Rungeboda gård Lyckan åker
Sutaremåla gdr /Se Stensjön sjö Rydal avs. Lyckan åker
Sutaremåla by /Se Stensjön sjö Rångagården bebyggelse Lyckan, Långa åker
Sutaremåla gd /Se Stensjön, St., se *Stensjöklipp sjö Råsen lht Lycke åker
Suttramåla by /Se Stensjön Lilla sjö Rävemåla gård Lycke, Lilla åker
»Tantemale» okänd by Stensjön sjö Rörshult gård Lycke, Stora åker
»Tena» gård Stenön ö Sanddalen lht Lycke, Stora åker
Toramåla by Stenön ö Sandhem lht Långakärr kärr
Toramåla by Storkullmossen mosse Sandslätten t. Långalid backe
Toramåla by Stormossen mosse Silen kvarnställe Långalyckan åker
Toramåla by Storåkern åkermark Sjuamåla gård Långanabb hagmark
Toramåla by Storön ö Sjöbacken lht Långelycke åker
Toramåla gård och ström /Se Storön ö Sjöberg avs. Långemosse mosse
?Toramåla by /Se Stubbahäjan ägomark Sjöberget lht Långåker åker
Toramåla by Stubbamossen ägomark Sjöholmen lht Långåker åker
Toramåla by Svartbäcken bäck Sjöholmen lht Långåker åker
Toramåla by *Svartbäckskvarn kvarn Sjöholmen avs. Långåkern åker
Toramåla gd Svinakärret kärr Sjöholmen avs. Långåkern åker
Toramåla gd Södra häjan terräng Sjömaden lht Långåkern åker
Toramåla by Södra mossen mosse Sjöstranden avs. Långåkern åker
Toramåla by /Se Södregårdsgöl tjärn Sjöäng lht Långåkern åker
Toramåla by /Se Södregöl tjärn Skarmansmåla gård Långåkern åker
Torlandsmåla gd /Se *Ternehall, se Parakeln sjö Skogsberg lht Långåkern åker
Tormaall se Toramåla by Tokagöl göl Skogshill lht Långåkern åker
Torslandsmåla gd Tokagöl tjärn Skogskanten, se Jönsatorpet t. Långåkern åker
Trällebo by Tokagöl göl Skogslund lht Långåkern åker
Trällebo by *Tokeö plats på f.d. riksgräns Skogslund lht Länsmanskällan källa
?Trällebo by Toramålaviken vik Skogslund lht Läppö ö
Trällebo by /Se Torparelyckan ägomark Skogslund lht Lönebacken kulle
Trällebo byar /Se Torpängen betesmark Skogslyckan lht Lönnbacken kulle
Trällebo, N. o. S. byar /Se Torse göl tjärn Skottastugan bs. Lönslättsbacken kulle
Trällebo by /Se Trädan åkermark Skottagården bebyggelse Lövholmen avs.
Trällebo by /Se Trädan terräng, f.d. odlad mark Skräddaremåla gård Madmossen mosse
Trälebo gd /Se Trällebomåla måle /Se Skuntamåla gård Makaringen tappad sjö
Trällebo by /Se Trällebosjön sjö Skärsjöhult by Malmbacken åker
Trällebo by /Se Trösket ägomark Skärsnäs gård Malmåkern åker
Trällebonäs gd Tumstenen sten Skärsnäs by Markabäcken bäck
Trällebonäs gd:ar /Se Tällemossen åkermark Skärsjöhults kvarn Saknas Markakällan källa
Trällebonäs by /Se *Tärnehall gränsmärke Skönalycke lht Markakärret kärr
Trälebonäs gd /Se *Tärnehallen holme /Se Smedjemåla gård Markaliden backe
Ulvahult by *Ubbe lid backe Smedsberg lht Markasjön sjö
Ulfvahult indr. mil.bost. *Ubbelid backe o. gränsplats Smedtorpet hmd Markasjöåkern åker
Ulfvahult indr. mil.bost. ubbe Siön, se Getråsen sjö Sofieberg lht Markaskogen hagmark
Ulfvahult g. ubbesiö, se Getråsen Saknas Sofielund brunnsort Maskinlyckan åker
Ulfvahult gd Uddagöl tjärn Solberga lht Mattsalyckan åker
Ulvahult by Uddamosse mosse Soldatlyckan avs. Mattsö ö
Ulvahult gd Uddavasen övergångsställe? Solglänta avs. Mellangärdet åker
Ulvahult gd *Ulvermo skogsallmänning Solhaga lht Mellanlyckan åker
Ulvahult gd Varen sjö Solhem lht Mellanmossen mosse
Ulvahult gd Varen sjö /Se Solhem, se Trälebomåle lht Mellanmossen mosse
Ulvahult gd *Varen f.d.? sjö /Se Solhem lht Mellanängen äng
Ulvahult gd Varen sjö /Se Solhäll lht Morfars Lycka åker
Ulvahult gd Vasakärret kärr Spritsmåla gård Morfars mad madslåtter
Ulvahult gd Videröret stenar Stenen bs. Morfars Åker åker
Ulvahult by /Se Vindåsamålen måle /Se Stenholmen avs. Mormorsåkern åker
Vindås, se Vinnås by *Vinen sjö /Se Stensdal lht Mossagärdet åker och äng
Vindås by /Se Viren sjö Stenvermsholm, se Holmen gård Mosse, Stora mosse
Vinnamåla by /Se Viren sjö /Se Storegård bebyggelse Motaget åker
Vinnamåla by /Se Viren sjö /Se Storegården hmd Murklebrånen öppen plats i hagmark
Vinnamåla by /Se Viren sjö /Se Strånganäs by Myräng äng
Vinnamåla by /Se Västerängen mosse Stänkelsmåla gård Målabackarna åkrar
Vinnamåla by /Se Västerängsmossen åkermark Summemåla gård Målabrånen äng
Vinnås by /Se Yasjön sjö Surbrunnen, se Sofielund brunnsort Målakurran kärr
Yxanäs by Yasjön sjö Sutaremåla, se Suttaremåla gård Målakällan källa
Yxnanäs by /Se Yasjön sjö Suttaremåla gård Målakärret förr kärr, nu mossodling
Yxnanäs by Åkestenen minnessten Svensberg lht Målamossen mosse
Yxanäs by /Se Ålabäcksmossen mosse Sällehöjd lht Målaträdan åker
Yxanäs by /Se Ålbäcken bäck Södergård bebyggelse Målen åker
Yxnanäs by /Se *Ålbäcken bäck Södergård bebyggelse Månsahacket åker
Yxnanäs by /Se [Ålebäcken] Saknas Södergård bebyggelse Mäskehall berg
Åskefälla by /Se Ålkärret kärr Södradal lht Mörtestenen sten
Åskefälla by /Se Åskefällalund lund /Se Södregården bebyggelse Mörtö ö
Älmeboda by Åskefällamåla måle /Se Södregård bebyggelse Mösseskärmen åker
Älmeboda by Älmagölen göl Södergård bebyggelse Nabben åker
Älmeboda by Älvbäcksviken vik Södergård bebyggelse Nabben hagmark
Älmeboda by Ärnasjösjön sjö /Se Södergård bebyggelse Nabben udde
Älmeboda by Äskebäckamåla måle /Se Södregård bebyggelse Nabben skogsbacke
Älmeboda by Äskebäckasjön uttorkad sjö Södregård bebyggelse Nabben udde
?Älmeboda by Äskebäckasjön f.d. sjö Södregården bebyggelse Nordanabben udde
Älmeboda poststation /Se Äskebäcka sjö sjö /Se Södregården bebyggelse Norragärde åker
Ärnasjö bebyggelse /Se Äspebrånen ägomark Södregården bebyggelse Norragärdet åker
Ärnasjö by /Se Äspebrånen terräng, f.d. odlad mark Tengsberg lht Norrakärr mosse
Ärnasjö by /Se Ömossen åkermark Toramåla by Norramad äng
Ärnasjö by /Se Öna, Lilla och Stora flathallar /Se Toramåla Saknas Norre Hage hagmark
Äskebäck by Östergölasjön sjö /Se Toramåla Södra Saknas Norre Lycke åker
Äskebäck by Östergölen tjärn Toramåla Östra Saknas Norremad förr madslåtter, nu mossodling
Äskebäck by Östersjön sjö Torlandsmåla gård Norremad mosse
Äskebäck by Östersjön sjö Torpängen avs. Norremad mosse
Äskebäck by Östersjön sjö Torshem lht Norråkern åker
Äskebäck by   Torslund lht Norråkern åker
Äskebäck by   Trekanten bs. Norräng äng
Äskebäck by   Trälebo by Norrängen äng
Äskebäck by   Trälebomåle lht Norrängen åker, förr äng
Äskebäck by /Se   Trälebo, Norra, se Norregården bebyggelse Nyelycke åker
Äskebäcksmåla gd /Se   Trällebo, se Trälebo by Nyemossen mosse
Æxssemale se Askaremåla by   Trällebonäs gård Nygärdet betesvall
Ödemåla gdr /Se   Ulvahult gård Nylännet åker
Ödemåla by /Se   Utfartsvägen avs. Nylännet åker
Ödemåla gd:ar /Se   Vaktstugan avs. Nyängen äng
Öna by /Se   Vallberga lht Nåtabacken kulle
Östergöl by /Se   Videborg lht Näsasjön sjö
    Villisdal lht Nötamossen mossodling
    Vindås by Nötanabben udde
    Vinnamåla by Olabäck bäck
    Vägen lht Olalycke åker
    Värnhem lht Olsmaderna mader
    Västergård bebyggelse Orrabacken åker
    Västregård bebyggelse Oxbrånalyckan åker
    Västregård bebyggelse Oxelåkern åker
    Västergård bebyggelse Oxhagakärret kärr
    Västergård bebyggelse Oxhagaträdan åker
    Västraholm lht Oxhagen hagmark
    Västratorp lht Oxhagslyckan åker
    Västregården bebyggelse Oxhagsåkern åker
    Yxnanäs by Paraklen sjö
    Yxnanäs järnvägsstation Saknas Pelle åker
    Zonhem lht Persåkern åker
    Ålavärmen Saknas Petterjohansviken vik
    Åskefälla gård Petter-Olsa-Källan källa
    Åskefällalund, se Lunden del av gård Piglipen äng
    Älmeberg lht Piglipen äng
    Älmeboda by Pungen åker
    Älmeboda järnvägsstation Saknas Pustalyckan åker
    Älmelund lht Puttefly mossodling
    Älmshöjd lht Påkåkern åker
    Ängadal t. Päramad madslåtter
    Ängadal bs. Raden åker
    Ängadal bs. Rakspåret del av Ronnebyån
    Ängadal lht Rammalyckan åker
    Ängadal lht Rammströmmen del av Ronnebyån
    Ängalund t. Rannströmmen, se Rammströmmen del av Ronnebyån
    Ängalund lht Rasket åker
    Änganäs lht Rehnalyckan åker
    Ängen bs. Rikavase stengrund
    Ängen lht Ringgården åkrar
    Ängsberg lht Robba-Nisse-Ön ö
    Ärnasjö gård Ronnebyån å
    Äskebäck by Rummet äng
    Äskebäck by Rummet äng
    Äskebäcksmåla, se Målen hmd Rummet åker
    Ödemåla gård Rumpan åker
    Ön t. Rydet åker
    Östergård bebyggelse Rydet åker
    Östergård bebyggelse Rydlyckan åker
    Östergård bebyggelse Rydåkern åker
    Östergård bebyggelse Rydåkern åker
    Östergård bebyggelse Ryttarekullen backe
    Östergård bebyggelse Rålången sjö
    Östergöl gård Råsen åker
    Östregården bebyggelse Rännebäcken bäck
    Östregården hmd Rävaskärvet bergknalle
    Östregården bebyggelse Rävaskärvet del av hagmark
    Övregård, se Östergård bebyggelse Rävsjön sjö
      Rönnåkern åker
      Rötåkern åker
      Sakristian äng
      Sanden åker
      Sanden åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan förr åker, nu hagmark
      Sandlyckan åker
      Sandåkern åker
      Saras Lycka åker
      Sibbalyckan åker
      Silen kvarnställe
      Sjuan åker
      Sjöbolet förr ängsslåtter, nu betesmark
      Sjöbolet mosse
      Sjögatan åker
      Sjögärdet betesmark
      Sjögärdet äng
      Sjöhagen hagmark
      Sjöhagen hagmark
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjömossen mosse
      Sjöträdan åker
      Sjöträdan åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkern åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen förr äng, nu mossodling
      Skarpen äng
      Skiften åker
      Skomakaregärdet åker
      Skon del av Storåkern
      Skottalyckorna åkrar
      Skrabbaliden backe
      Skraggan madslåtter
      Skraggorna slåttermad
      Skraggorna kärr
      Skrapplehall, se Skrabbaliden backe
      Skriken åker
      Skuntagöl sjö
      Skuntamåla Göl, se Skuntagöl sjö
      Skärkärret mossodling
      Skärsalyckan åker
      Skärshultåkern åker
      Skärsnäsmad madslåtter
      Skärströmskärr äng
      Skärtången mosse
      Skärvåker åker
      Skärvåker åker
      Skätslycke åker
      Slåtterkärret kärr
      Slättafly mosse
      Smalen del av sjö
      Smalen åker
      Smalen åker
      Smedbacken kulle
      Smedbacken backe
      Smedlyckan åker
      Smedmålagölen sjö
      Smedsberg berg
      Smedträdan åker
      Smedträdan åker
      Smedåkern åker
      Smedåkern åker
      Smedängen förr slåtterkärr, nu hagmark
      Snuslyckan åker
      Soldatslyckan åker
      Soldatsmossen mosse
      Spjutamossen mosse
      Spjällamossen mosse
      Spjällåkern åker
      Stallträdan åker
      Stampabäcken bäck
      Stenladugårdsgärdet åker
      Stensjön, Lilla sjö
      Stensjön, Stora sjö
      Stenö ö
      Stickeviken vik
      Stjärntorpet förr torp, nu hemmansdel
      Stockagöl sjö
      Storelycke åker
      Storelycke åker
      Store Mosse mosse
      Storkullängsmossen mosse
      Stormagärdet åker och äng
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Stingåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Stridsåkern åker
      Stridsåkern åker
      Stubbaflyet mosse
      Stubbalyckan åker
      Stubbamossen mosse
      Studsåkern åker
      Stugbrånen åker
      Stugskiftet betesvall
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stugåkern åker
      Stycket åker
      Stycket, Yttra åker
      Stänkelsmålasjön sjö
      Summemålamossen mosse
      Sundalyckan åker
      Sundet området mellan sjöar
      Sundängen förr äng, nu hagmark
      Suren åker
      Surfällan del av hage
      Svalåkern åker
      Svartbäcken bäck
      Svartåkern åker
      Svensalyckan åker
      Svensalyckan åker
      Svensalyckan åker
      Svensson åker
      Svinakärret kärr
      Sågbacken åker
      Sällagärdet åker
      Söderbiten åker
      Södramad äng
      Södranylänne åker
      Tassakulle backe
      Tokafly mosse
      Tokagöl sjö
      Tolyckan åker
      Torpalyckan åker
      Torparehagen hagmark
      Torparelyckan åker
      Torparelyckan åker
      Torparemossen mosse
      Torparemossen mosse
      Torpåkern åker
      Torslycka åker
      Trehörna åker
      Tomtåker åker
      Tomtängen äng
      Trekilen åker
      Tresnibben åker
      Trollekälla källa
      Trossbodåkern åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trälebogöl sjö
      Trösket åker
      Tummarunkaren sten
      Tuvan jordlht
      Tuvet förr äng, nu betesmark
      Tuvet äng
      Tången åker
      Tällemossen mosse
      Uddagöl sjö
      Uddavasen fiskställe
      Undantagslyckan åker
      Undantagsängen äng
      Undantagslyckan åker
      Undantagslyckan åker
      Vassholmen holme
      Videröret ö
      Viggen åker
      Vipplandshålet badplats
      Viren sjö
      Vässingen åker
      Västerdal åker
      Västeråker åker
      Västeråkern åker
      Västerängen förr äng, nu mossodling
      Västerängen äng
      Västrabol åker
      Västrakärr mosse och äng
      Vasakärret kärr
      Västralycke åker
      Yasjön sjö
      Åkerbrunnskällan källa
      Åkärret mossodling
      Ålabäcksmossen mosse
      Ålabäcksängen äng
      Ålafisket fiskställe
      Ålevermen, se Ålafisket ålfiske
      Ägget åker
      Älmagölen sjö
      Älvakällan källa
      Älvbäcksviken vik
      Ängagärdet slåtter
      Ängagärdet nu hagmark, förr slåtteräng
      Ängagärdet slåtter
      Ängagärdet förr slåtter, nu hästhage
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet nu åker, förr slåtter
      Ängagärdet förr äng, nu betesmark
      Ängagärdet förräng, nu betesmark
      Ängagärdet åker
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet förr äng, nu betesmark
      Ängagärdeslyckan åker
      Ängagärdesmossen mosse
      Ängagärdesmossen mossodling
      Ängagärdesmossen mosse
      Ängagärdesåkern åker
      Ängagärdesåkern åker
      Äspebacken kulle
      Äspebrånen hagmark
      Äskebäckasjön sjö
      Ögruppen öar
      Ömossen mosse
      Ön äng
      Örkullen utmark
      Östersjön sjö
      Österön mosse

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.