ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långasjö socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 278 Naturnamn : 439 Bebyggelsenamn : 371 Naturnamn : 662
Långasjö sn Abborrgölen tjärn Långasjö sn Förteckning Saknas
Långasjö sn Abborrkärret kärr Långasjö socken Nummerförteckning förteckning
Långasjö socken Allgunn del av Flaken Allgunås by Nummerförteckning förteckning
Långasjö sn Allgun sjö /Se Allgunnås Norregård gd Nummerförteckning förteckning
Långasjön Saknas /Se Allgunnen sjö /Se Allgunnås Södergård gd Nummerförteckning förteckning
Långasjö sn /Se Allgunnen sjö Allgunnås Västergård gd Abborragölen sjö
Långasjö sn Allgunnen sjö /Se Almeberg lht Abborraviken vik
Långasjö sn /Se Algunnen (del av) sjö /Se Almedal lht Alljungen sjö
Långasjö sn Algunnen del av sjö /Se Almeholm lht Apelåkern åker
Långasjö sn Allgunnen sjö /Se Anebo lht Arsballabacken backe
Långasjö sn Allgunnås triangelpunkt Anemåla gård Arshål, Norra kärr
Långasjö sn Barnaholms terräng(?) Arvidsdal t Backen åker
Långasjö sn Barnaholm terräng Askelund lht Backen åker
Långasjö sn Baståkern åkrar /Se Aspelund lht Backen åker
Långasjö socken /Se Bergatorpet terräng Backagården bebyggelse Backåkern åker
Långasjö sn Betalyckan åkermark Berget lht Backåkern åker
Långasjö sn *Birkeö gränsplats /Se Berghem lht Baggaryggen sten
Långasjö sn »Biurbecksbås» hölja i bäck /Se Berghem lht Bardalyckan åker
Långasjö sn Bjurbäcken bäck Björkeberg lht Barnaholm skogsmark
Långasjö socken /Se Bjurbäcken bäck Björkedal lht Bastakällan källa
Långasjö sn »Bjurbäcksbås del av Bjurbäcken? Björkelund lht Bastebrånen åker
Långasjö sn Bjursjön sjö Björkelund lht Bastegärdet äng
Långasjö sn Björkelund ägomark Björkelund lht Bastemossen mosse
Långasjö sn Björkö ö Björkelund lht Basteträdan åker
Långasjö sn /Se Björkö ö Björkelund lht Basthagen hagmark
Långasjö sn /Se Björkö ö Björkholmen t Bastlyckan åker
Långasjö sn Blackagöl tjärn Björkholmen t Oles = Basterön ö /Se
Långasjö sn Bockahage betesmark Björkholmen t Baströn ö
Långasjö sn /Se Bockahage terräng, f. odlad mark Björkholmen lht Baståker åker
Långasjö sn /Se Bokekläppen höjd Björkhyddan lht Baståkern åker
Långasjö sn /Se Bokelund åkermark Björkkullen lht Bergalyckan åker
Långasjö sn /Se Boön ö Björkkullen lht Berggrens Vik vik
Långasjö sn /Se Braxnavik vik Björkviken lht Bergkällan källa
Långasjö sn /Se Brokakärr kärr (?) Blackamåla gård Bergstrandslyckan åker
Långasjö sn /Se Brokakärr kärr Blomsberg lht Bergåkern åker
Långasjö by o. sn /Se Brokakärr kärr Blåserås bs Betlyckan åker
Långasjö by och sn /Se Broken sjö Bogsjö gård Bjurbäcken bäck
Långasjö sn /Se Broken sjö Bokelund lht Bjursjön sjö
Långasjö sn /Se Bråtbäcksmossen mosse Bolet lht Björkö ö
Långasjö sn /Se Bråtbäcksmossen mosse Bomansdal lht Björnåkern åker
Långasjö sn /Se Bråtbäcksmossen mosse Bommen = Ingemundebo hemman Blackagöl sjö
Allgunås by Bunnans mad sank mark Bommen by Blackalid backe
Allgunås by Bågsjön mosse Bondemåla hmd Blåbukamossen mosse
Allgunås by Bågsjön sjö Borgen lht Bläsakällan källa
Allgunås by Bågsjön f.d. sjö Bredalycke by Bockahage hagmark
Allgunås by Dalahagen terräng Brunaberg lht Bockanabbarna kullar
Allgunås by Dammgöl göl Brunaholm lht Bockarna madslåtter
Allgunås by Dammgöl tjärn Brunamåla gård Bockön ö
Allgunås by Dammgöl tjärn Brunaslätt lht Bogsjön, se Bogsjösjön sjö
Algunås by Dammgöl göl Brännamåla by Bogsjösjön sjö
?Allgunås by Djäknaåkern åkermark Brännedal bs Bogsjö Stycke åker
Allgunås by /Se Drakarör fornlämning Bågsjö gd Kläpp Saknas /Se
Algunås by /Se Ekekärret kärr Bäckalund lht Bokekläppen äng
Algunås by /Se Ekekärret ägomark Bäckalund lht Bokelund åker
Algunås by /Se Ekekärret kärr, f.d. odlad mark Bäckalund lht Bokhultet bokskog
Allgunås by /Se Ekensberg terräng Dalen lht Bolalyckan åker
Algunås gd /Se Ekängen terräng Damlyckan lht Bolalyckan, Lilla åker
Algunås by /Se Fallagölen tjärn Dammnäset lht Bolalyckan, Stora åker
Allgunnås by /Se Fallagölen göl Danielstorpet t Bolaviken vik
Anamåla by /Se Fankens farstu terräng Djupadal lht Bolet äng
Anemåla by /Se Fankens farstu flyttblock Ekebacken, se Flinkans lht Bolet äng
Bergatorpet f.d. torp? Ferebrokärret ägomark Ekeberg lht Bolsåkern åker
Blackamåla gd /Se Ferebrokärret kärr, f. odlad mark Ekeboryd gård Bolåker Saknas
Blackamåla gd /Se Ferö ö Ekelund lht Bolåkern åker
Bogesjö by /Se Ferö ö Ekelund lht Bolåkern åker
Bredalycke by /Se Ferö ö /Se Ekensberg lht Bonnakällan källa
Bredalycke by Fiskalyckan åkrok Ekeslätt lht Bonnamålagöl, se Göl, Södre sjö
Bredalycke g. Flaken sjö Enedal t Boön hagmark
Bredalycke by /Se Flaken sjö Eneholm lht Brantabacke åker
Brunamåla by Flaken sjö /Se Enekil bs Braxenstenen sten
Brunamåla by /Se Flaken sjö Fiskestad t Braxnaviken vik
Brunamåla by /Se Flaken sjö Flaken by Brinkahallar berg
Brännamåla by /Se Flaken sjö Flaken, Västra, se Västregård bebyggelse Brokakärr kärrslåtter
Ekeboryd by Flaken sjö /Se Flaken, Östra bebyggelse Broken sjö
Ekeboryd by Flaken sjö /Se Flinkans lht Brokärret kärr
?Ekeboryd by Flaken sjö /Se Flinkatorpet lht Brudliden backe
Ekeboryd förr torp, nu by Flatsjön sjö Flodsberg lht Brunnsåkern åker
Ekeboryd förr torp, nu by Flatsjön sjö Flyet t Brunsbacke kulle
Ekeboryd by /Se Flyet fly, f.d. odlad mark Forsen lht Brunsmad madslåtter
Ekeboryd by /Se Flyet mosse (?) Fredholmen lht Brånalyckan åker
Ekeboryd by /Se Frideborg terräng, f.d. odlad mark Fredsberg lht Bråtlandet åker
Enkoneryd by Frögöl tjärn Frideborg lht Brändemo skogsmark
Änkoneryd gd Fåglaflyet åkermark Frideborg lht Byggningsåkern åker
Enkonaryd by Fåglaflyet fly, f.d. odlad mark Friden lht Byggningsåkern åker
Enkonaryd by Fåglamossen åkermark Friden t Byggningsåkern åker
Enkoneryd by Fåglamossen mosse, f.d. odlad mark Fridhem lht Byggningsåkern åker
?Enkoneryd by Fåglamosse åker m.m. Fridhem lht Byggningsåkern åker
Enkoneryd by Fåglamosse odlad mark Fridhem t Byggningsåkern åker
Enkoneryd gd Fåglasjösjön sjö Fridhem lht Bångalyckan åker
Enkoneryd by /Se Fänabben udde Fridhult lht Bäckalyckan åker
Enkoneryd by /Se Fänabben udde Fridhörna lht Bäckalyckan åker
Enkonaryd by /Se Fänabben udde Frostensmåla gård Dacka-Lenas Lycka åker
Fiskestad tp. /Se Gatkärret ägomark Frälsegård bebyggelse Dalamossen mosse
Flaken, Västra o. Östra gdar Grankärret ägomark Fröjden lht Dalen åker
Flaken, Västra el. Östra Saknas Grankärret terräng, f.d. odlad mark Furulund lht Dalsåkern åker
Flaken, Västra o. Östra gdar Grimsjögöl tjärn (?) Fyrkanten lht Dammgöl sjö
Flaken, Västra o. Östra gdar Grimsjögöl tjärn Fänabben bs Davids Hack åker
Flaken by /Se Grimsjögöl göl Gatan lht Diskomad vik
Flaken gd /Se Grävlingekullen kulle Granekärret, se Mossen t Drängagråten äng
Friden f.d. torp Grävlingekullen terräng Grimsgöl by Drängagråten äng
Frostensmåla gd /Se Gubbakärret kärr Grönaberg lht Drängagråten äng
Frostensmåla gd /Se Gubbakärret terräng, f.d. odlad mark Grönadal lht Drängagråten äng
Frostensmåla gd /Se Gummekärr kärr Grönadal lht Dånbäckskärret kärr
Frostensmåla gd /Se Gummekärr kärr Grönadal lht Dånket plats i hagmark
Grimsgöl gd Gåsahall häll Grönaholm, se Lassemåle lht Ekekärret kärr
Grimsgöl herrg. /Se Gåsamaden åkermark Grönaholm lht Ekelyckan åker
Grimsgöl gd /Se Gåsamaden terräng, f.d. odlad mark Grönaholm t Eklundslyckan åker
Gunnamåla gdr /Se Gärdesmossen åkermark Grönalund t Ekorralyckan åker
Harebo by /Se Gärdesmossen mosse, f.d. odlad mark Grönalund lht Ekkärret kärr
Heljunga gd /Se Gölakärret åkermark Grönalund lht Ekåkern åker
Häljanäs by /Se Gölamossen åker m.m. Grönalund, Lilla lht Ekåkern åker
Häljanäs by /Se Gölamossen odlad mark Grönalund, Nya lht Ekängen äng
Helganäs by /Se Gölamossen mosse, f.d. odlad mark Gustavsberg lht Enebacken slåtter
Häljanäs by Göljeholm ägomark Göljeholm lht Falkakällan källa
Häljanäs by /Se Göljeholm terräng, f.d. odlad mark Göljeholm t Fallabrånen förr äng, nu betesmark
Häljanäs by /Se Hallaberget triangelpunkt Hagaberg lht Fallabrånen betesmark
Ingemundebo by /Se Hareberg terräng Hagalund lht Fallagölen sjö
Ingemundebo by /Se Hareberg f.d. odlad mark Hamburg hmd Saknas flyttblock
Kallamåla by *Harebokvarn f.d. kvarn Hareberg lht Fankens Förstu område
Kallamåla by Harebokvarn kvarn Harebo by Ferbokärret mosse
Kallamåla by *Harebokvarn f.d. kvarn Harebokvarn t Ferö ö
Kallamåla by Harebokvarn kvarn Harebo, Norra bebyggelse Fiskamåsastenen sten
Kallamåla by Harebosjön sjö Harebo, Södra bebyggelse Fjärjekulle kulle
Kallamåla by /Se Harebosjön sjö Holmen gård Flakasjön. se Flaken sjö
Kallamåla g Harebosjön sjöar Holmen lht Flaken sjö
Kallamåla by Harebosjön sjö /Se Holmslund lht Flatsjön sjö
Kallamåla by /Se Heragölen tjärn Häljanäs vtx Flinkabacken backe
Kallamåla by /Se *Hjortahalla plats på f.d. riksgräns Hälganäs gård Floen bolslåtter
Kallamåla by /Se Holken terräng Häljedal lht Floen mosse
Kallamåla by /Se Hopamon terräng Häljunga lht Flyet mosse
*Kapemaall gård eller måle /Se Hornet terräng Hästhagen lht Fly, Lilla mosse
Kapemaal gd /Se Hornet terräng, f. odlad mark Högadal lht Fly, Stora mosse
Karsamåla by Hultalyckan ägomark Högaklint lht Flåhacket åker
Karsamåla by Hultet terräng Hörnet lht Fotalyckan åker
Karsamåla by Hultet terräng Ingelstad lht Foten åker
Karsamåla by Hultet terräng Ingemundebo, se Bommen by Frostensmåla åkrar och hagmark
Karsamåla by /Se *Hundebäck bäckgång Israelslund lht Frögöl sjö
Karsamåla by Hundö holme Johannesberg lht Fåglaflyet mosse
Karsamåla by Hundö ö Johannesberg t Fåglaflyet mosse
Karsamåla by /Se Hynnegöl mosse Johansberg lht Fåglamosse mosse
Karsamåla by /Se Hälganäs näs /Se Johansdal, se Flinkatorpet lht Saknas Saknas
Karsamåla by /Se *Häljanäs ödegärde gärde Johanshöjd lht Fåglasjösjön sjö
Karsamåla by /Se *Häljanäs ödegärde gärde /Se Johanslund lht Fållen åker
[Kirkeboderyd] Saknas Hällaberget triangelpunkt Kallamåla by Färgarelyckan åker
Klasatorpet tp /Se Hällasjömålasjön f.d. sjö Karlsnäs lht Följegärdet äng
Koppekull(a) gd /Se *Hällasjöröret gränsmärke Karlstad lht Galtamossen mosse
[Krakaslaga] Saknas Hällasjösjön sjö Kassamåla by Garvareviken vik
»krakaslaby» beb. Hällasjösjön f.d. sjö, nu sankmark Klasatorpet t Gatbrunnen brunn
*Krakastaby Saknas Hällasjösjön f.d. sjö, nu sankmark Klingkullen t Gatekällan källa
Kråkeflaka by /Se Hällasjösjön f.d. sjö Klintakrogen nu handelsställe, förr krog Gatekärret mossodling
Kvarnaryd gd Hällasjösjön f.d. sjö Koppekull gård Gatelyckan åker
Kvarnaryd gd Hästmossen åker m.m. Korgastugan bs Grimsjögöl sjö
Kvarnaryd gård /Se Hästmossen odlad mark Korset lht Grisalyckan åker
Qvarneryd Saknas Intagsmossen ägomark Kristineholm lht Gruvan kärr
Kvarnaryd gd /Se Jontamad mad, f.d. odlad mark Kronslund lht Gruvan, se Grytan sjö
Kvarnaryd gd /Se Jonasalyckan ägomark Kvarnaryd gård Grytan sjö
Kvarntorpet tp /Se Jontamad åker m.m. Kvarnlyckan lht Grytehall sten
Lida by /Se Jontamad odlad mark Kvarnslätt lht Grytehall sten
Långasjö by *Järpebäck bäck Kvarntorpet t Grävlingastenen sten
Långasjö by Kajsalyckan ägomark Kvarntorpet lht Gubbahålsmaden madslåtter
Långasjö Stom kyrkoh.-bost. Kallamålagölen tjärn Kvarntorpet t Gubbalyckan åker
Långasjö poststation /Se Kalvhagsviken vik Kvarnängen lht Gubbalyckan åker
Mon f.d. torp Kalvhagsviken vik Källartomten lht Gubbaträdgården åker
Mundekulla by Karsamåla göl tjärn Källedal lht Gubbåkern åker
Mundekulla by Karsamåla göl tjärn Källegatan gata Gubbåkern åker
Mundekulla by Klargöl göl Källerören plats för boningshus Gullarsatrånget förr äng, nu betesmark
Mundekulla by /Se Klargöl tjärn Källhagen lht Gumma-Märtas Lycka åker
Mundekulla by Klargölen tjärn Källsberg lht Gummekärr kärr
Mundekulla Norregård f. säteri /Se Klargölen göl Källström lht Gummelycka åker
Mundekulla by /Se Kläahall häll Kärr lht Gåsahall sten
Mundekulla by /Se Kolbottnalyckan betesmark Larsatorpet t Gåsahallarna berg
Norregården gård /Se Korpanabben holme Lassemåle lht Gåsahallarna sten
Parismåla by /Se Korpanabben ö Lida by Gåsamaden madslåtter
Parismåla by /Se Korpanabben ö /Se Lidboholm lht Gåshagen slåtter och mosse
Parismåla by /Se Koö ö Lidhem lht Gäddviken vik
Parismåla by /Se Koö ö Liljatorpet t Gärde, Lilla äng
Parismåla by /Se Kraakaflaga, nu Flaken sjö /Se Liljedal lht Gärde, Lilla åker
Parismåla by /Se Kringelmossen mosse Liljedal lht Gärdeskällan källa
Parismåla by /Se Kringelmossen mosse Liljeholm lht Gärdesmossen mosse
Parismåla by /Se Kringlemossen mosse Liljeholmen lht Gärde, Stora förr äng, nu betesmark
Parismåla by /Se Krokkärret åkermark Liljeholmen lht Gärde, Stora åker
Parismåla by /Se Kråknabben holme Liljeholmen lht Gärde, Södra åker
Pellamåla by /Se Kråknabben ö Lilledal lht Gölakärret mossodling
Pellamåla by /Se Kråknabben ö /Se Lillegård bebyggelse Gölalyckan åker
Piggsmåla by Kråkön ö Lindholmen lht Gölamossen mosse
Piggsmåla by Kungagraven fornlämning Lindholmen lht Gölamossen mosse
Piggsmåla by Kvarnamaden åkermark Lindholmen lht Göl, Norre sjö
Piggsmåla by Kvarnaryds bro bro Lindkullen lht Göl, Svarte sjö
Piggsmåla gd Kvarnlyckan delvis odlad mark Lindsberg lht Göl, Svarte sjö
Piggsmåla by Kvarntorpet terräng Lindås lht Göl, Södre sjö
Piggsmåla by Kvarntorpet terräng Linnedal bs Hagelyckan åker
Piggsmåla by Kvillarna skogsmark /Se Linneslätt lht Hagelyckan åker
Piggsmåla by Kyrkgrunden terräng, förr odlad mark Linneslätt lht Hagelyckan åker
Piggsmåla by /Se Kyrklyckan ägomark Ljungkulla lht Hagelyckan åker
Piggsmåla by /Se Kyrkträdan åkermark Ljungsdal lht Hagelyckan åker
Plaggebo by Käringarör röse? Lotorpet t Hagemossen mosse
Plaggebo by Käringarör röse? Lugnet lht Hagträdan åker
Plaggebo by Larsalyckan åkermark Lund lht Hallaberget berg
Plaggebo by /Se Lidasjön sjö Lunnedal lht Hallabergsbacken backe
Plaggebo by Lillasjön vik Lyckeborg lht Hallarna åker
Plaggebo by /Se Lillasjön del av Törn Långasjö by Hallaträdan åker
Plaggeboda by Lillasjön del av Törn /Se Lärkatorpet t Halvåttingsträdorna åkrar
Prämboda gd Lillehultåkern åkermark Löftesholm lht Hanalyckan åker
Prämboda gd Lillesjön vik Lönnedal lht Harebosjön sjö
Prämboda by /Se Lillesjön vik Lövsta lht Harslätten betesmark
Prämboda by Lillö ö Marielund lht Helganäsasjön, se Flaken sjö
Prämboda by /Se Lundön halvö Mellangården bebyggelse Henrikaåkern åker
?Ramsjö by Lundön udde Mon t Heragölen sjö
Ramsjö by Lundön halvö Mossen t Hiet mosse
Ramsjö by /Se Lusse källa offerkälla /Se Motorpet t Hildas Mosse mosse
Ramsjö by Långa kärr kärr Mundekulla by Hjortalyckan åker
Ramsjö by Långa kärr kärr Målaskog lht Hjortamossen mosse
Ramsjö by Långasjösjön sjö Målen bebyggelse Holkakillan vattenkälla
Ramsjö by /Se Långasjösjön sjö /Se Målen bebyggelse Holken mosse
Ramsjö by Långa träde åkermark Nedregården bebyggelse Holken källa
Ramsjö by /Se Långgöl tjärn Nilsholm lht Holken sumpmark
Rungeboda gd Långgöl tjärn Norregård bebyggelse Holken åker
?Rungeboda gård /Se Långgöl göl Norregård, se Harebo, Norra bebyggelse Holmaberget berg
Rungeboda beb. /Se Löften sjö Norregård bebyggelse Hornet äng
Rungeboda beb /Se Löften sjö Norregård bebyggelse Hornet åker
Runnamåla by Löften sjö Norregård, se Smedjegården bebyggelse Hornet hagmark
Runnemåla by Löften sjö Norregård bebyggelse Hornet, Nedra åker
Runnamåla by /Se Löften sjö Norregård bebyggelse Hornet, Övra åker
Ryd, se Ekeboryd by Löften sjö /Se Norregård bebyggelse Hornåkern åker
*Ryd Saknas Löften sjö /Se Norregården bebyggelse Hultaberget berg
Råamåla by Löften sjö /Se Norregården bebyggelse Hultalyckan åker
Råamåla by /Se Madagöl mosse Norregården bebyggelse Hultalyckan åker
Sibbahult by Marstrand ägomark Norregården bebyggelse Hultamossen mosse
Sibbahult by Massemosse mosse Norregården bebyggelse Hulten hagmark
Sibbahult by Massemosse ägomark Nyadal lht Hultet betesmark
Sibbahult by Massemosse mosse Nyadal lht Hultet hagmark
Sibbahult Norregård gård /Se Massemosse mosse Nyberg lht Hundö ö
Skallebo by Medelsjömaden sank mark Nyborg lht Hultåker, Lilla åker
Skallebo by Morfarskärr kärr Nybygget lht Hultåker, Stora åker
Skallebo by Morfarskärr kärr Nybygget lht Hynnegöl sjö
Skallebo by /Se Moudden udde Nybygget lht Håkans Åker åker
Skallebo g Moudden udde Nybygget bondgårdar Håkans Äng äng
Skallebo by Moudden udde /Se Nybygget t Hålängen äng
Skallebo by /Se Mundekulla triangelpunkt Nybygget, Stora t Hällasjömålasjön sjö
Skallebo Norregård gd Mundekulla triangelpunkt Nyhem lht Hällasjön, se Hällasjömålasjön sjö
Skurebo by Myrnabben udde Nyäng t Hängakällan källa
Skurebo by Myrnabben udde Näset hmd Hästabron sank plats
Skurebo by Myrnabben ö /Se Näset t Hästakällan källa
Skurebo by Målarna terräng Näverflyet lht Hästhagsträdan åker
Skurebo by Mörtviken vik Olalyckan bs Högalid backe
Skurebo by Mörtviken vik Orraholm, se Flyet t Hökabäcken bäck
Skurebo by Nabbarna uddar Parismåla gård Hörnåkern åker
Skurebo by Nabbarna udde Parken lht Iglamaderna förr madslåtter, nu mossodling
Skurebo by /Se Nabbarna udde /Se Pellamåla gd Intaget förr äng, nu betesmark
Stenbäcksholm f.d. torp Nabben terräng Petersborg lht Intaget förr äng, nu mossodling
Strängsmåla by Nabben ägomark Piggsmåla gård Intaget äng
Strängsmåla by /Se Nabben terräng, f.d. odlad mark Plaggebo by Intagshagen hagmark
Strängsmåla by /Se Norra kärr kärr Prämboda gård Joelsåkern åker
Studsmåla by Norra kärr kärr Prämboda gård Jonas´ Lycka åker
Studsmåla by Norra kärr kärr Prämboda gård Jontamad förrr madslåtter
Studsmåla by Norra kärr ägomark Prästagården bebyggelse Jäknabron mosse
Studsmåla by /Se Norregöl tjärn Pällamåla gård Jäknaliden backe
Studsmåla by Norregöl sjö Rammsjö Norregård gd Jäppakärr mosse
Studsmåla kyrkoh.-bost. Norrgölen tjärn Rammsjö Södergård gd Kajsalyckan åker
Studsmåla by Nybygget terräng, f.d. odling Ramshöjd lht Kalvholmsgärdet äng
Studsmåla Saknas /Se Nybygget betesmark Ramsjö by Kalvhagsliden backe
Studsmåla by /Se Nymossen mosse, f.d. odlad mark Ramsjötorp lht Kalvhagsåkern åker
Studsmåla by /Se Nymossen åkermark Ramstorp lht Kallamålagölen sjö
Studsmåla by /Se Nyrömmet terräng Roen lht Kalvabrånsträdan åker
Södregård bebyggelse /Se Nyrömmet terräng Rosendal lht Kalvhagen hagmark
Totamåla gd Nyrömmet naturnamn /Se Rosenlund lht Kalvhagsbackarna backar
Totamåla gd /Se Näset udde Rosenlund lht Kalhagslyckan åker
Trollamåla by Näset näs Runatorpet t Kattelyckan åker
Trollamåla by Nätterhövden sjö /Se Rungeboda, se Holmen gård Kilen jordlht
Trollamåla by Nätterhövden sjö /Se Rungeboholm, se Holmen gård Klargöl sjö
Trollamåla by /Se Nätterhövden sjö /Se Runnamåla by Klargölen sjö
Trollamåla by Nättrabyån å Ryden gård /Se Klarkälla källa
Trollemåla by Näverflyet åker m.m. Ryden gård Klinkelyckan åker
Trollamåla by Näverflyet odlad mark Ryna by Klockarebacken kulle med åker och skog
Trollamåla by /Se Orraholm terräng(?) Rydingsholm t Klockåkrarna åkrar
Trollamåla by /Se Orraholm odlad mark Råamåla gård Klumpalyckan åker
Törnholmen lht /Se Oxhagskärret kärr Sandhem lht Klädhall sten
*Tössemåla Saknas Parken ägomark Sandslätt t Kläppen skogsmark
  Plaggebo triangelpunkt Sedeslund lht Kläppstenen sten
  Pottan tjärn Sibbahult by Kläppåkern åker
  Pottan tjärn Sibbahultsmåla lht Knallapåsen åker
  Pottan tjärn Sjödal t Knektabacken åker
  *Ramsjön, se Ulvasjön sjö Sjödalen lht Knektåker åker
  Risön skär Sjödalen lht Knektängen äng
  Risön ö Sjöholmen lht Knektängen äng
  *Rungen, nu Flaken sjö /Se Sjölyckan bs Kohagskällan källa
  Råbockamossen mosse Sjöviken lht Kohagsledåkern åker
  Råbockamossen mossse, tidigare odlad mark Skallebo by Kolycksåkern åker
  Rävgölen tjärn Skogsborg lht Korgamakarns Kärr förr slåtterkärr, nu mossodling
  Rävjaktträdan ägomark Skurebo by Koö ö
  Sandlyckan åkermark Skänkedal lht Kringelmossen mosse
  Selången sjö /Se Slottet bs Krogliden backe
  Sjöhägnen terräng Slätten t Krokakällan källa
  Sjökärret kärr Slättäng lht Kroken åker
  Sjökärret kärr Smedjegården bebyggelse Krokkärret mosse
  Sjömossen ägomark Smedängen lht Krokåker åker
  Sjömossen terräng, f.d. odlad mark Solhem lht Krokåkern åker
  Sjömossviken vik Staffanstorp t Kroppdammen mosse
  Sjömun mosse Stampen lht Kråknabben åker
  Skepehorn vik Stenatorpet t Kråknabben ö
  Skepehorn vik Stenbacken bs Kråksåkern åker
  Skepehorn vik Stenborgen t Kullen berg
  Skepen, se Skeppen sjö Stenbäckshall t Kullåkern åker
  Skepen sjö Stenkullen lht Kullåkern åker
  Skepen sjö Stenbäcksholm lht Kurran mossodling
  Skepen sjö Stenängen lht Kvarnabäcken bäck
  Skepen sjö Stockabacken lht Kvarnadammen äng
  Skeppen sjö Stockholm bs Kvarnakärret kärr
  Skepen sjö Stom, se Prästagården bebyggelse Kvarnalyckan åker
  Skepen sjö /Se Storegård bebyggelse Kvarnalyckan åker
  Skitnemad mosse Stormen lht Kvarnamaden mossodling
  Skottakärret kärr Strängsmåla gård Kvarnamaden mosse
  Skottakärret kärr Strömkullen t Kvarnamaden mossodling
  Skurebo triangelpunkt Strömsberg lht Kvarnamossen mosse
  Skärgöl göl Studsmåla by Kvarnaskärvet förr slåtter, nu skogsmark
  Skärgöl tjärn Sundslätt t Kvarnliden backe
  Skärgöl göl Svennatorpet t Kvillabacken backe
  Skärgöl tjärn Svenslund bs Kvillabacken backe
  Skärgölsöga göl Södregård bebyggelse Kvillerna skogsmark
  Skärgölsöga tjärn Södregård, se Harebo, Södra bebyggelse Kyrkgärdet äng
  Skärgölsöga göl Södergård bebyggelse Kyrklyckan åker
  Skärvmossen åker m.m. Södregård bebyggelse Kyrkträdan åker
  Skärvmossen odlad mark Södregård bebyggelse Kyrkträdan åker
  Smedgöl göl Södregård bebyggelse Kålhagen hagmark
  Smedgöl tjärn Södregård bebyggelse Källaråker åker
  Smedgöl tjärn Södregården bebyggelse Källåker åker
  Smedgöl göl Södregården bebyggelse Källåkern åker
  Smedgölsöga tjärn Södregården bebyggelse Käringalyckan åker
  Smedgölsöga göl Södregården bebyggelse Kärret mosse
  Smedlyckan åker-o. betesmark Södregården bebyggelse Köksläget åker
  Smörasken ö Södregården bebyggelse Ladugårdsbackarna åkrar
  Smörasken skär Tillägget lht Ladugårdsåkern åker
  Smörasken ö Tomten lht Ladugårdsåkern åker
  Smörasken ö Tomten lht Ladugårdsåkern åker
  Spångmossen mosse Tomten lht Ladåkern åker
  Spångmossen mosse Tomten lht Lassagärdesmossen mosse
  Staffansgöl tjärn Torslätt lht Lasses Arshål källa
  Staffansgöl göl Totamåla gård Lenes Lycka åker
  Staffansgöl tjärn Trekanten lht Lenes Mosse mosse
  Stenbäckshall ägomark? Trollamåla by Lerängen äng
  Stenbäcksmossen odlad mark Trädgårdslund lht Lida Holk hagmark
  Stenbörcksmossen mosse, f.d. odlad mark Tångelund t Lidasjön sjö
  Stenkullen kulle Törnholmen lht Lidlyckan åker
  Stensborg terräng Ulriksdal lht Likalid backe
  Storehultåkern åkermark Ulvadal t Lilla Gärde åker
  Storö ö Ulvamon torp och småstugor Lillagärde åker
  Storö ö Vilan t Lillagärde äng
  Storö ö Västregård, se Nedregården bebyggelse Lilla Hage hagmark
  Storö ö Västregård bebyggelse Lillasjön del av sjö
  Storö ö /Se Västregård bebyggelse Lilla Lyckan åker
  Stripen terräng Västregård bebyggelse Lillasten sten
  Suggekärret ägomark Västregård, se Norregården bebyggelse Lillesjön del av Harebosjön
  Suggekärret ägomark Västregård bebyggelse Lillåkern åker
  Svartgöl tjärn Västregården bebyggelse Lillö ö
  Svartgöl göl Västregården bebyggelse Lindekärr förr kärr, nu mossodling
  Svartgöl tjärn Åkerdalen hmd Lindkullabacken kulle
  Svartgöl tjärn Åkerdalen lht Lindkullen kulle
  Svartgöl tjärn Åmaden lht Lindlyckan Saknas
  Svartgöl kärr Ängaholm lht Lortviken vik
  Svartgöl göl Ängalund lht Lundaträdan åker
  Svensakärrsmossen betesmark Ängen hmd Lundåker åker
  Svenslund betesmark Änkedal t Lundåkern åker
  Södregöl tjärn Änkoneryd, se Ryden gård Lundåkern åker
  Togöl tjärn Ödegärdesgatan fägata Lusthagen åker
  Toppgöl tjärn Östregård bebyggelse Lyckan åker
  *Torensjön, se Törn sjö Östergård bebyggelse Lyckan åker
  Torrgöl göl Östregård, se Södregården bebyggelse Lyckan, Lilla åker
  Torrgöl tjärn Östre- eller Södergård bebyggelse Lyckan, Lilla åker
  Torrgöl tjärn Östregården, se Övregården bebyggelse Lyckan, Stora åker
  Torrgöl göl Östregården bebyggelse Lyckan, Stora åker
  *Torsbo bro bro Övregården bebyggelse Lyckan, Stora åker
  Torstön ö   Lyckebacken åker
  Torstön ö   Lycknabb vik
  Tranudden udde   Långabroar stycke av landsväg
  Trasslagöl tjärn   Långakärr kärr
  Trasslagöls fly terräng, tidigare odlad mark   Långasjösjön sjö
  *Trehörnahall gränsmärke   Långaträde åker
  Trollkullen höjd   Långbromaden mosse
  Trollstenen häll   Långgöl sjö
  Trolläss vik   Långelyckan åker
  *Trullön ö /Se   Långevik vik
  Tångelund ägomark   Långåker åker
  Tångelund terräng, f.d. odlad mark   Långåker åker
  Tången udde   Långåkern åker
  Tångviken vik   Långåkern åker
  Törelen, se Törn sjö   Långåkern åker
  Törn sjö   Långåkern åker
  Törn sjö   Långåkern åker
  Törn sjö   Långåkern åker
  Törn sjö   Långåkersudden åker
  Törn sjö   Läge, Stora åker
  Törn sjö   Löften sjö
  Törn sjö   Maddiket bäck
  Törn sjö /Se   Madhagen åker
  Törn sjö   Madstranden mossar
  Törn sjö   Markalyckan åker
  Törn sjö   Marken hagmark
  Törn sjö   Marken skogsmark
  Törn sjö   Massalycka åker
  Törn sjö /Se   Matsåkern åker
  Törn sjö /Se   Matthallarna berg
  Törn sjö /Se   Mellanlyckan åker
  ?Törnehall ö   Molkakärr förr kärr, nu mossodling
  Törnehall skär   Morfars Lycka åker
  Törnehall holme   Morfars Åker åker
  Tör-ne-Siö, se Törn sjö   Mormorsåkern åker
  *Törne sjö, se Törn sjö   Mossalyckan åker
  Törnholmen åkermark?   Mossalyckan åker
  Törnholmen terräng, f.d. odlad mark   Mossviken vik
  *Ulvabäck bäck   Mundekulla Berg berg
  Ulvagölen tjärn   Mundekullagöl sjö
  Ulvagölen göl   Myren skogsmark
  *Ulvamod skog   Myrnabben ö
  Ulvanabben udde?   Målarna åkrar
  Ulvanabben udde?   Märrkärret kärr
  Ulvasjön sjö   Märrvrån område i skog
  Ulvasjön sjö   Mölleråkern åker
  Ulvasjön sjö   Mössbacken kulle
  Ulvasjön sjö   Mössberget berg
  Ulvasjön sjö   Nabbarna hagmark
  *Ulvsmålabäck bäck   Nabbaviken vik
  Vasaflyet mosse   Nilsalyckan åker
  Vasakärret kärr o. ägomark   Norrgölen sjö
  Vasakärret kärr   Norråker åker
  Vaskärret åkermark   Norråkern åker
  Vaskärret ägomark   Nyeträde åker
  Vaskärret kärr, f.d.odlad mark   Nylännet åker
  *Vassabro gränsplats   Nylännet åker
  Vilan terräng, tidigare odlad mark   Nylännet åker
  *Visön ö   Nylännet åker
  Åkarkärret ägomark   Nylännet åker
  Åkarkärret kärr, f.d.odlad mark   Nylännet åker
  Åkerdalen terräng, f.d. odlad mark   Nyrömmet slåtteräng
  Älgakärret kärr   Nyrömmet förr mossodling, nu betesmark
  Älgakärret terräng o. ägomark   Nyrömmet slåtter
  Ögärdsviken vik   Nyåkern åker
  Ön udde   Nyåker jordlht
  Ön halvö   Odlingsplanerna åkrar
  Ön halvö /Se   Ormliden lind
      Oxhagskärret kärr
      Oxhagsträdan åker
      Pantareholmen åker
      Paradiset mossodling
      Peppardiket bäck
      Petterjönsåkern åker
      Piglipen äng
      Piggsmåla Måle förr slåtter, nu betesmark
      Plantahagen nu åker, förr hagmark
      Portängen slåtteräng
      Pottan sjö
      Pottan sjö
      Påkakärret mossodling
      Rammaliden backe
      Ramsjösjön sjö
      Risön ö
      Rolinamossen mosse
      Roningen slåttermark
      Rubbasten sten
      Rummet äng
      Rummet åker
      Rummet äng
      Rummet åker
      Rummet äng
      Rumåkern åker
      Rydet åker
      Ryd, Lilla åker
      Ryttareträdan åker
      Ryttareträdan, Lilla åker
      Råbockalyckan åker
      Råbockamossen mosse
      Rännebäcken bäck
      Rävastenen sten
      Rävgöl sjö
      Rävgölen sjö
      Rävlen sandås
      Röbäck bäck
      Samuelsbäck bäck
      Samuelslyckan åker
      Samuelslyckan åker
      Sanden sankt område
      Sandlyckan åker
      Sannalyckan åker
      Siljas Lycka åker
      Sjöbacken kulle
      Sjöbolen bol
      Sjögärdet äng
      Sjögärdsåkern åker
      Sjökärret kärr
      Sjölyckan åker
      Sjömossarna mossar
      Sjömossen mosse
      Sjömund utlopp ur Bogsjön
      Sjöträdan åker
      Sjöåkern åker
      Sjöåkrarna åkrar
      Skallansåkern åker
      Skallbolyckan åker
      Skattegård bebyggelse
      Skepen sjö
      Skeppevik vik
      Skiften äng
      Skitåkern åker
      Skomakareåkern åker
      Skottakärret kärr
      Skräddarelyckan åker
      Skärgöl sjö
      Skärgöls Öga sjö
      Skärvmossen åker
      Skärvrutan mosse
      Skärvåkern åker
      Slätten mosse
      Smalen smalaste del av Harebosjön
      Smalen åker
      Smedgöl sjö
      Smedgöls Öga sjö
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedängen åker
      Smörasken ö
      Snickareängen äng
      Soldatsängen äng
      Sommarlyckan åker
      Spjället åker
      Spjället åker
      Staffansgölen sjö
      Staffans Lycka åker
      Stenalyckan åker
      Stenkällan källa
      Stenkälleslätten bolslåtter
      Stenlyckan åker
      Stockabäck bäck
      Stolpängen äng
      Storagärdesåkern åker
      Store-Johans Lycka åker
      Store-Kalles Lycka åker
      Stormanabben udde
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storön ö
      Strängbergslyckan åker
      Studsmåla Göl sjö
      Stycket åker
      Surbrunnen källa
      Surlandet åker
      Surlandet åker
      Svartgöl sjö
      Sven-Aronslyckan åker
      Svängstället vik
      Sågaremossen mosse
      Sördal åker
      Sörmad mad
      Sörträde åker
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Söråkern åker
      Timmerholmen skogsmark
      Tjurakurran mossodling
      Tjärdalsbacken kulle
      Toarumpa förr äng, nu skogsmark
      Togöl sjö
      Togölsmossen mosse
      Tosänket källa
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten plats
      Tomten åker
      Toppgöl sjö
      Torparehagen hagmark
      Torparemossen mosse
      Torpareviken vik
      Torpareåkern åker
      Torpareåkern åker
      Torra Stycket åker
      Torrgöl sjö
      Torstalyckan åker
      Trakelgöl sjö
      Traket skogsmark
      Tranekärret kärr
      Tranudden udde
      Tranåkrarna åkrar
      Tresnibben åker
      Tresnibben förr äng, nu betesmark
      Tresnibben åker
      Tresnibben åker
      Treåttingsbolet bol
      Trollkullen kulle
      Trolläss vik
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädan åker
      Trädebacken åker
      Träde, Norra åker
      Trädgården åker
      Trädrörslyckan åker
      Tvillingsleden vägskäl
      Tvättkällan källa
      Tvättudden udde
      Tången udde
      Törn sjö
      Törnahall klippa
      Törnåkern åker
      Ulrikalyckan åker
      Ulvaflyget mossodling
      Ulvagölen, Lilla sjö
      Ulvagölen, Stora sjö
      Ulvasjön sjö
      Undantaget äng
      Undantagslyckan åker
      Ungfäshagen hagmark
      Vasakällan källa
      Vasamossen mosse
      Vesviken vik
      Videmaden mossodling
      Vikabrånen åkrar
      Vristen åker
      Vrålyckan åker
      Vrååkern åker
      Väktarelyckan åker
      Värmansgölen sjö
      Västragärde äng
      Yaskärv ö
      Yttrakärr kärr
      Åkergärdet åker
      Åladammen bäck
      Ångflyet mossodling
      Ånglakullen berg
      Älvakällan källa
      Ängagärdeslyckorna åkrar
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet äng
      Ödegärdet förr äng, nu betesmark
      Ödegärdet åker och ängar
      Österlycka åker
      Östervik vik
      Österåkern åker
      Österåkern åker
      Östra Gärde äng

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.