ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljuders socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 251 Bebyggelsenamn : 419 Naturnamn : 526
Liudersaas, se Ljuder sn Abborrehall gränsmärke Ljuder sn Aborrahall ö
Ljuder sn Abborrehall skär Åkerby by Alråsen kärrslåtter
Ljuder sn Abborrehall gränsmärke Tjugesjö by Anna-Lenebacken backe
Ljuder socken Abborrehall gränsmärke Ljuder sn Anna-Lenelyckan åker
Ljuder sn Abborrehall skär Allmänningen, se Ängalund t Apelåker åker
Ljuder sn /Se Abborrehallön ö Aplarp hmd Askamossen mosse
Ljuder sn Alråsen ås Aspelund bs Backagöl sjö
Ljuder sn Andungefällan terräng Backa gård Backåker åker
Ljuder sn /Se Backa göl göl Backen bebyggelse Backåker åker
Ljuder sn Bergalyckorna ägomark Baggagården = 2 Åkerby bebyggelse Backåker åker
Ljuder sn Bergamålen ägomark Bergamåla t Bandängen äng
Ljuder sn *Bjurhusmad Saknas Bergdala lht Banelyckan åker
Ljuder sn Björkö ö Berget t Bastegärdet åker
?Ljuders sn Blomsterkulla triangelpunkt Berghem lht Bastetomten åker
Ljuder sn Bogrenalyckorna ägomark Bergholmen bs Baståkern åker
Ljuder sn Borgehall höjd? Bergholmen t Baståkern åker
Ljuder sn Braåsaudden udde Bergholmen lht Baståkern åker
Ljuder sn Braåsaviken vik Björkebo lht Benevik vik
Ljuder sn Braåsaön, Södra ö Björkholmen lht Bengtaåkern åker
Ljuder sn Braåsen höjdsträckning Björkholmen bs Benvikshalsen del av Videssjön
Ljuder sn Braåsen ås Björkholmen lht Bergalyckan åker
Ljuder sn Braåsen ås /Se Björkholmen bs Bergåkern åker
Ljuder sn Braåsen ås /Se Björkholmen bs Bergängen äng
Ljuder sn Brommaviken vik Björklunda lht Bettlingahagen hagmark
Ljuder sn Brånen sankmark Björkå lht Bjälleberg, Lilla berg
Ljuder sn /Se Brännevik vik Bladslund lht Bjälleberg, Stora berg
Ljuder sn /Se Bäckahall odlad mark Blomsterkulla lht Bjällemo hagmark
Ljuder sn /Se Donamaden mad Bokelund bs Björkö ö
Ljuder sn /Se Enholmen terräng Bokelund bs Bockahagen hagmark
Ljuder sn /Se Falkatorpet terräng Bondeskog by Bockahallar kullar
Lydhirsas, se Ljuder sn Fallet terräng Bredahult t Bockahallen bergknalle
Djurhult gd /Se Fallet ägomark Brovik såglägenhet Bockahallsmossen mosse
Eriksmåla by /Se Fiskafloe sjö Brånen bs Bockarummet åker
Flädingsmåla gd /Se Flyabrånarna ägomark Bygget bebyggelse Bogehall ö
Flädingsnäs gd /Se Flyanäs ägomark Bygget bebyggelse Bokebacken kulle
Grimsnäs by /Se Flyet sank mark o. göl Bygget bebyggelse Bolsbrunnen brunn
Grimsnäs by /Se Flyet åker m.m. Bygget, Lilla bs Bolsbäcken bäck
Grimsnäs by /Se Flymossen mosse Bågsjö by Bolskällorna vattenkälla
Grisebo by Fredriksdal odlad mark Bågsjö Västergård gd Bolsåker åker
Grisebo by Frideborg terräng Bågsjö Östergård gd Bolsåker åker
Grisebo by Fridhem terräng, f.d. odlad mark Bäckadal lht Bolsåker, Lilla åker
Grisebo by Fåglamossen ägomark Bäckahall bs Bolsåker, Stora åker
Grisebo by Fårön ö Bäckaholm lht Bolsåkern åker
Grisebo by Grönadal ägomark Bäckalund t Bolsåkern åker
Grisebo by Gullalyckan ägomark Bäckalund lht Borgen sten
Grisebo by Gullalyckan terräng, f.d. odlad mark Bäckaro lht Brantalyckan åker
Grisebo by Gummen grund Bäckaskog lht Braåsabackarna höjdsträckningar
Grisebo by Gumpagölen göl Dalen bebyggelse Braåsakällan vattenkälla
Grisebo by Gåsakärret kärr Dalen lht Braåsaön ö
Griseboda by /Se Gåsamålagöl göl Dalen lht Braåsen höjdsträckning
Grisnäs by /Se Gåsamålamossen mosse Danielsbäck t Brokärret kärr
Grisnäs by /Se Hallaberg terräng Deje bs Brudvägen byväg
Grisnäs, se Grimsnäs by *Haraldsström Saknas 1 Djurhult Saknas Brudvägskällan vattenkälla
Grisnäs by Hargen berg m. stenigt område /Se Djurhult gård Brudvägsträdan åker
Grisnäs gd Huijden, se Videsjön f.d. sjö Djurhultsborg lht Bråtlandet åker
Grisnäs by /Se Hulten »kärrslåtter» /Se Djurhultsbro bs Bråtlandet åker
Grisnäs by »Hvidhir (el.*Hvidinger) f.d. sjö /Se Ededal lht Brännbacken kulle
Gåsamåla by /Se *Hvidinger (el. *Hvidhir) f.d. sjö /Se Ekelund lht Brännevik vik
Herra-Kråkesjö, se Kråksjö Säteri Saknas /Se Hyttlyckan förr åker, nu skog /Se Ekholmen lht Byggaberget bergknalle
Hyttan lht /Se Hägnakärret kärr Ekholmen lht Byggakällan vattenkälla
Hästebäck by /Se Hägralyckan ägomark Elinalyckan bs Byggefly torvmosse
Idema gd /Se Hästhagskärret kärr Enholmen lht Byttemo hagmark
Kråkesjö by Högberget berg Enholmen bs Bågsjösjön sjö
Kråkesjö by Högstorpaflyet sankmark Eriksdal lht Bäckagången bäck
Kråksjö säteri o by /Se Hökakärret kärr Erikslund lht Dammalyckan åker
Kråksjö by /Se Höka, Lilla ö Eriksmåla gård Danielsbiten åker
Kråkesjö gdr /Se Hökö, Stora ö Esaboda lht Dikudden åker
Kråkesjömåla by /Se Hönemålaviken vik Evelund bs Djupamosse mossodling
Kylle by /Se Hönemålaviken vik Fageräng t Donalyckan åker
Kylle by /Se Infärdshagen terräng Fallet hmd Donamaden mosse
Kifle by Jakobsäng terräng Fallet hmd Dristigs Äng äng
Kärragärde by Jans kammare terräng Flintaledet bs Drängagråten äng
Ljuder beb. Jans kammare grotta /Se Flyanäs t Drängagråten äng
Ljuder kyrkoh.bost. Johansmossen ägomark Flyemålen t Drängagråten äng
Ljudersås (numera Ljuder) beb. Karlslyckorna ägomark Flädingsmåla, se Hönemåla gård Drängagråten åker
Läshult by Karpdammen damm Flädingsnäs, se Näset gård Dyen äng
Läshult by /Se Kattaberg berg Fredriksborg hmd Dyåkern åker
Läshult by /Se Kisteberget berg Fredriksdal lht Ekebacken åker
Läshult by /Se Klumpalyckan ägomark Fredrikshall bs Ekebacken kulle
*Onakkanäs? okänd gård Klyngan område /Se Fredsborg lht Ekebacken kulle
*Påsamåla gd /Se Kenktaängen terräng Frideborg lht Ekebacken kulle
Sibbamåla by /Se Knekthagen terräng Fridhem bs Enebacken kulle
Sibbamåla by /Se Knektängen äng Fridhem bs Fallet äng
Skruv by /Se Knektängen ägomark Fridhem hus Fallet äng
Skruv by /Se Kopparkullen kulle Fridhem lht Fallet slåtter
Skruv samh. /Se Korsanäsarna skär Fridhem lht Farmorskärret förr slåtterkärr
Skrämbohult by Korsanäsamad sank strand Fridhem bs Farmors Lycka åker
Skrämbohult by /Se Korsanäsarike udde Furudal lht Farmorslyckan åker
Skrämbohult by Korsanäsön, Lilla ö Fällanskvarn bs Farmorslyckan åker
Skrämbohult by /Se Korsanäsön, Stora ö Förnäret bs Farmorslyckan åker
Slätthult by Kossmad ägomark Gottland hmd Femöringen åker
*Strömbohult, se Skrämbohult by Kranshagen ängsmark Granholmen lht Finnakällan vattenkälla
Sävsjö by Krobrånen ägomark Granholmen bs Fiskafloe sjö
Sävsjö by /Se Kråkemosse ägomark Gransberg lht Fiskakällan vattenkälla
?Tjockeboda by Kråkemosse mosse, f.d. odlad mark Granudden lht Flaterakärret slåtteräng
Tjockeboda by /Se Kråksjö triangelpunkt Grenatorpet t Flislyckan åker
Tjugusjö by Kråksjöberget berg Grimsberg lht Floen bäck
Tjugosjö by /Se Kråksjön sjö Grimsborg lht Flottmossen slåtterkärr
Tjugesjö by /Se Kråkö ö Grimsholm lht Flyamossen mossodling
Vedamåla by Kullåkern ägomark Grimslund lht Frägenamossen mosse
Vedemåla by Kvarnabäckamossen mosse Grimsnäs gård Främra lyckan åker
Vedemåla by Kvarnabäcken bäck 3 Grimsnäs Saknas Fåglamosse mosse
Vedemåla by Kvarnbacken backe 2 Grisnäs Lillegård, se 3 Grimsnäs Saknas Fållen åker
Vedemåla Saknas Kvarnabacken backe Grimsslätt lht Fårabacken backe
Vedamåla by Kyllemaderna ägomark 1-3 Grisebo by Fåramossen mosse
Vedamåla by Kyrkviken vik Grisnäs by Fårö ö
Vedamåla by /Se Källebäcken ägomark Grycksbo bs Fällorna ängar
Vedamåla by /Se Källerås terräng Grönadal lht Gapet åker
Vedamåla by /Se Käringabäcken bäck Grönadal lht Gatekällan vattenkälla
Vida by /Se Laijen Lacus, se Läen sjö Grönadal lht Gatåkern åker
Vida by /Se Laijen, se Läen sjö Grönalund lht Granö ö
Vida by /Se Laijen Siön, se Läen sjö Grönalund lht Gravahall sten
Vida by /Se Laijen, se Läen sjö Grönalund lht Gräsvägen gammal kyrkväg
Vida by /Se Lain, se Läen sjö Grönalund bs Grötafatet åker
Vida by /Se Laijn, se Läen sjö Gröneslätt t Gubbabrunnen brunn
Åkerby by /Se Laijn, se Läen sjö Gullabo lht Gubbakärret kärr
Ålebäcksås by /Se Lernabben ö Gummekulla gård Gubbalyckan åker
  Lerstenen sten Gumpatorpet, se Holmatorpet t Gubbåkern åker
  Lerviken vik Gustavsberg lht Gullalyckan åker
  Lesseboån å Gården bebyggelse Gummakärr äng
  Lillö ö Gåsamåla gård Gummavrå bit av hage
  Lindkullen kulle Gåsamåla gd Gummekullaberg berg
  Liuw, se Ljudersjön sjö Gärdet bebyggelse Gummekullalid backe
  Ljuderssjön sjö Gärdslejohans, se Karlsdal bs Gummen gungfly
  Ljuderssjön sjö Hagaberg lht Gummen gungfly
  Ljuders sjö insjö /Se Hagadal lht Gumpagölen sjö
  Ljuders sjö sjö /Se Hagalund bs Gumpamossen mosse
  Lommagöl göl Hagaskog lht Gumpalyckan åker
  Lommagölsmossen mosse Hagatorp lht Gårdsbrunnen brunn
  Långa broar vägsträcka Hakahult lht Gåsamålagöl tappad sjö
  Långaflymossen ägomark Hallahult lht Gärdeskällan vattenkälla
  Långaflymossen mosse, f.d. odlad mark Hallen lht Gärdesviken sjöslåtter
  Långaträda ägomark Hemset bs Gölhagen hagmark
  Långefloe sjö Hermanstorp lht Gölamossen mosse
  Läen sjö Herrgården bebyggelse Hagekärren förr slåtterkärr
  Läen sjö Holkastugan bs Hagekärret slåtterkärr
  Läen sjö Holmatorpet t Hagelyckan åker
  Läen sjö Holmen hmd Hagelyckan åker
  Läen sjö Hugosborg lht Hagelyckan åker
  Läen sjö Hyttan bs Hagelyckan åker
  Läen sjö Håkansbäck lht Hagemossen mossodling
  Läen sjö Håkansdal bs Hagemossen mosse
  Läen sjö Hästebäck by Hagemossen mosse
  Läen sjö Högatorp lht Hagåker åker
  Läen sjö /Se Högstorp lht Hagängalyckan åker
  Löften sjö Hönemåla gård Hagängen förr äng, nu betesmark
  Löften sjö Idemo gård Hakakärr slåtterkärr
  Löften sjö Israelslund lht Hakullaliden backe
  Löften sjö /Se Johannesdal lht Hargen berg med stenigt område
  Löften sjö /Se Johansberg bs Harnesklyckan åker
  Löften sjö /Se Johsnsberg bs Hemmagärdet åker
  Momålaån å Johansdal lht Hjortakullen kulle
  Moshultagöl kärr Johansdal lht Holken vattenkälla
  Målakärret kärr Johansdal t Holmalyckan åker
  Målakärret kärr Johansdal lht Holmarna förr slåtter, nu hagmark
  Månsamålen ägomark Johanslund lht Holmarna hagar
  Nabben odlad mark Johanslund lht Holmsdal sjölott
  Nilsalyckan odlad mark Johanstorp lht Hultabrånen äng
  Nordensborg odlad mark Kallnäs gård Hultalyckan åker
  Norra udde udde Karlsborg lht Hultalyckan åker
  Norrviken vik Karlsborg lht Hultamossen mosse
  Näset terräng Karlsdal bs Hultaskogen hagmark
  Näsudden näs Karlsdal bs Hulten kärrslåtter
  Näsviken vik Karlsdal bs Hultet äng
  Offerkällan på Gummekulla berg Karlslund lht Hultängen äng
  Orranäs triangelpunkt Killeberg lht Hultängen äng
  Oxhagsflyet sankmark Klockaremålen t Hundamossen mosse
  Oxön ö Klämman, se Källerås lht Husakärret kärräng
  Paradiset ägomark Knölen, se Liljeholmen t Hyttlyckan förr åker, nu skogsmark
  Paradiset terräng, f.d. odlad mark Kobrånen t Håkanslyckan åker
  Pellakärret kärr Koppakull t Hägerslyckan åker
  Pellemosse mosse Koppekull lht Häggåker åker
  Pettrahagen terräng Korsanäs gård Hägnen äng
  Pettramossen mosse Kristianshov, se Skrikebohie t Häjrakällan vattenkälla
  Prästagummen grund? Kråkemåla gård Hästakällan, Lilla vattenkälla
  Prästgårdsflyet sankmark Kråkenäs lht Hästakällan, Stora vattenkälla
  Pustabacken backe Kråkesjömåla, se Kråkemåla gård Hästbäcken bäck
  Raskatorpet terräng 1 Kråksjö Saknas Häststaden åker
  Raskaviken vik 1 Kråksjö 1 gård Högalid backe
  Rikaviken vik 2-3 Kråksjö gdar Högalid backe
  Rosenlund terräng Kråksjö Säteri gård Hökö ö
  Rotabäckskärr kärr 1 Kråksjö Västergård 1, se Kråksjö gård Hörnåkern åker
  Rovängen ängsmark Kråksjö Västergård gd Infärdshagen hagmark
  Rydaholm odlad mark Kråksjömåla gd Infärdsängen äng
  Ryds källa källa Kulladal lht Intaget kärr
  Råsen terräng Kullagård = 2 Bondeskog bebyggelse Intaget äng
  Sigfridsmad mad Kullen bebyggelse Insläppelyckan åker
  Sjöbygget sank mark Kylesmåla, se Målen bebyggelse Intäppet åker
  Sjöholmen ägomark 1 Kylle 1 gård Isa Källa vattenkälla
  Sjölyckan ägomark Kylle gd Jakobs Äng äng
  Sjömossen ägomark Kyllekulla lht Jakopakärr slåtteräng
  Sjömossen mosse Källebäcken bs Jans Backe backe
  Sjöudden udde Källehult bs Jans Kammare grotta
  Skitna kärr kärr Källehult, Lilla t Johansnilsakällan vattenkälla
  Skrabbamossen ägomark Källehult, Stora t Jungfrukullarna rullstensås
  Skytteln ägomark Källerås lht Junkarehagen hagmark
  Smedlyckan terräng Källerås lht Jönsakurran vattenkälla
  Springbacken backe Kärragärde gård Jönsalyckan åker
  Stickmansviken vik Ledet bs Kajses Tomt förutvarande gårdstomt
  Stora kärr kärr Lidanäs bs Kallebäck bäck
  Storö ö Liljedal lht Kalles Lycka åker
  Sutrö myrholme Liljeholmen bs Kalvabrånen gemensam betesmark
  Svalö myrholme Liljeholmen bs Kalvahagen hagmark
  Svinakärret ägomark Liljeholmen t Kanaans Land åker
  Sågudden udde Liljekullen lht Karlborgalid backe
  Sävsjön f.d. sjö Lillagård = 2 Grisnäs bebyggelse Karl Gustavs Lycka åker
  Sörgårdsmossen ägomark Lillegården = 5 Vide bebyggelse Karlsalyckan, se Kvarnalyckan åker
  Sörsiögarne, se Sörsjön, Lilla o. Stora sjöar Lillekulle lht Karls Kammare grotta
  Sörsjöarna, se Stora Sörsjön o. Lilla Sörsjön sjöar Lillgården lht Karls Lycka åker
  *Sörsjö bro f.d. bro 1 Ljuders prästgård Saknas Kattaberget berg
  Sörsjön f.d. sjö Ljudersmåla t Killalyckan åker
  Sörsjön, Lilla sjö Ljuders Prästgård gård Kistemo hage
  Sörsjön, Lilla sjö Ljungheden bs Klasalyckan åker
  Sörsjön, Lilla sjö Ljungholmen lht Klockeberget bergknalle
  Sörsjön, Stora sjö Lugnadal bs Klumpamoen hagmark
  Sörsjön, Stora sjö Lyckeberg lht Klumpen hagmark
  Sörsjön, Stora sjö Lyckeborg lht Klumpen madslåtter
  Tjockebogölen kärr Lyckedal lht Klyngan del av sjö
  Tjockebogölen mosse 1-2 Läshult by Knallabacken kulle
  Tjockeboön halvö Lövhult lht Knektshagen hagmark
  Tjockeboön halvö Lövåsen lht Knektåkern åker
  Toren mosse Magnidal bs Knektåkern åker
  *Trehörnahall gränsmärke Marieberg lht Knektängen äng
  Träffsäng äng Marielund t Knutsahagen hagmark
  Tånga mader mader Mellangården = 1 Slätthult 1 Saknas Knäåkern åker
  Tångudden udde Mellangården = 3 Sävsjö bebyggelse Kohagalyckan åker
  Tärneskärvet myrholme Mellangården = 2 Åkerby bebyggelse Kohagamossen mosse
  Uddabrånen ägomark Moen bs Konjakskällan vattenkälla
  Vedamålamossen ägomark Momålen lht Kringelmoen bit av hage
  Vedamålasjön sjö /Se Målen bebyggelse Kringelvass gyttjepöl
  Veden sjö Målen t Kringlemossen mosse
  Vedden sjö /Se Månsamålen lht Kroken åker
  Vedö ö Mårdslycke lht Kroken åker
  Videllastället terräng Nabben bs Kroken åker
  Videsjön f.d. sjö Nickalycke gård Krokåker åker
  Videsjön f.d. sjö Nordanskog lht Kråkemosse mosse
  Videsjön f.d. sjö /Se Nordensborg lht Kråksjösjön sjö
  Viggelyckan ägomark Norragården = 1 Skrämbohult 1 Saknas Kullabacken bergknalle
  Visdomshöjden höjd Norralund bebyggelse Kullen åker
  Vita mosse mosse Norratorp t Kullåkern åker
  *Vivde(n) sjö /Se Norregård = 3 Bondeskog bebyggelse Kullåker åker
  Välle, Stora sund Norregård = 1 Hästebäck 1 Saknas Kullåkrarna åkrar
  Västersjön sjö Norregård = 1 Åkerby 1 Saknas Kvarnabäcken bäck
  Åmaden ägomark Norregården = 2 Läshult bebyggelse Kvarnahallen sten
  Åskällen sjö Norregården = 3 Skruv 1 Saknas Kvarnakärren kärr
  Ägganabben udde Norregården = 2 Sävsjö bebyggelse Kvarnalyckan åker
  Ängabrånen terräng Norregården =3 Vide bebyggelse Kvarnalyckan åker
  Ängagärdeslyckan ägomark Nyadal bs Kvarnbacken åker
  Ärtaknölen terräng Nyadal lht Kvarndammen förutvarande kvarndamm
  Ökamaden ägomark Nyadal bs Kyrkegärdet åker
  Östersjön sjö Nyadal lht Kåsemad mossodling
    Nyadal lht Källarebacken kulle
    Nyadal bs Källebäcken bäck
    Nyalund lht Källerummet bit av äng
    Nyatorp lht Käringaberget berg
    Nyatorp lht Käringakärret förr slåtterkärr
    Nyboda lht Käringaskärvet ö
    Nyboda bs Käringaskärvet skärv
    Nyboda bs Kärrabacken kärr
    Nybygget lht Kärrahagen hagmark
    Nybygget bs Kärret slåtter
    Nybygget bs Ladugårdsåkern åker
    Nybygget, Stora t Larsalyckorna åkrar
    Nybygget, Lilla t Lernabben udde
    Nydala lht Lerstenen sten
    Nyelund lht Lilla Får sten
    Nykullen bs Lilla Kärr ängsslåtter
    Nyäng bebyggelse Lilla Kärr förr slåtterkärr, nu betesmark
    1 Näset gård Lilla Mark hagmark
    Nöjdastad bs Lillefloen sjö
    Olatorpet bs Lillö ö
    Orranäs t Lindgärdeslyckan åker
    Oxhagen hmd Lindgärdet förr äng, nu hagmark
    Paradiset lht Lindkullen kulle
    Perstorp t Lines Lycka åker
    Petersborg lht Ljuders Källa vattenkälla
    Petersborg lht Ljuva Källa vattenkälla
    Petersborg lht Lommagöl sjö
    Pettersgården bebyggelse Lundakällan vattenkälla
    Planen lht Långabroar del av landsväg
    Prästagården gård Långa Lyckan åker
    Pustabacken bs Långefloe sjö
    Raskatorpet, se Grönadal t Långflymossen mosse
    Rosenholm t Långrutan mossodling
    Rosenlund bs Långåker åker
    Rydaholm lht Långåker åker
    Röret bs Långåkern åker
    Salem missionshus Långåkern åker
    Sandala lht sjö
    Sandarna, se Sjöalund t Läbäcken bäck
    Sandhem lht Läen, se Lä sjö
    Sandholmen bs Läkärr kärr
    Sandkullen bs Löften sjö
    Sandskog lht Maden mosse
    Sibbamåla gård Markavägen skogsväg
    Sjöakärr lht Marken hagmark
    Sjöalund t Marken hagmark
    Sjöalund t Marken hagmark
    Sjöbygget tre torp Mellanfloen sjö
    Sjödal lht Mellangärdet åker
    Sjödal lht Mellanlyckan åker
    Sjöholmen bs Modigs Backe lid
    Sjöholmen bs Moen hagmark
    Sjöholmen lht Moen hagmark
    Sjöholmen bebyggelse Moen hagmark
    Sjömålen lht Momålaån bäck
    Sjöudden lht Morfars Lycka åker
    Sjövillan lht Mormor Furet vattenkälla
    Skarpalyckan t Mormors lycka åker
    Skogsborg lht Moshultagölen sjö
    Skogsholm lht Mossabrånen skogsmark
    Skogsholm lht Moåkern åker
    Skogsholm lht Munta Källa vattenkälla
    Skogslund bs Myren mosse
    Skogslund bs Målen mosse
    Skogslund lht Målakärret kärr
    Skogslund lht Målakärret mosse
    Skogsro lht Målareåkern åker
    Skrabben bebyggelse Märtanskärr kärr
    Skrikebohie t Nedra lyckan åker
    Skruv by Nilsalyckan åker
    Skruvsholm lht Norra gärde åker
    Skruvs Station Saknas Norragärde äng
    1-2 Skrämbohult, se Skrämhult by Norra Lycka åker
    1-2 Skrämhult by Norra Udde udde
    Skrämhult by Norra Udde udde
    Skyttlarna tre torp Norrelycke åker
    Skärva bs Nyakärr förr äng, nu betesmark
    Sköndal lht Nylandslyckan åker
    Slättholmen lht Nylännet åker
    1-3 Slätthult by Nyäng äng
    Smedgärdet bebyggelse Nyängarna förr ängar, nu betesmark
    Smedjan bs Nyängen äng
    Smedjebro hmd Olabrunnen vattenkälla
    Smedjebäck hmd Olausalyckan åker
    Snipen bebyggelse Orrakullarna kullar
    Sofielund lht Oxadansen öppen, slät plats i hage
    Sofielund lht Oxelbacken kulle
    Sofielund lht Oxhagalyckan åker
    Sofielund bs Oxhagamossen mosse
    Sofielund bs Oxhagaängen äng
    Solhem lht Oxhagaängen äng
    Stenhaga bs Oxlebacken kulle
    Stenholmen t Oxö, Lilla ö
    Stockholm bs Oxö, Stora ö
    Storegård = 1 Grisnäs 1 Saknas Paradiset äng
    Strömsnäs lht Petterhagen åker
    Stugan bs Piglipen, se Drängagråten äng
    Ställdalen lht Piglipen, se Drängagråten äng
    Svinakullen lht Pilemosse mosse
    Syndafallet hmd Plurren sjölott
    Sävalyckan bs Poratalyckan åker
    1-3 Sävsjö by Prästagummen gungfly
    Sävsjöholm bs Prästamassalyckan åker
    Södergård = 1 Bondeskog 1 Saknas Ramsängen hagmark, förr äng
    Södergård = 2 Hästebäck 1 bebyggelse Ramsängslyckan åker
    Södregård = 3 Åkerby 1 Saknas Randala förr äng, nu betesmark
    Södergården = 1 Läshult 1 Saknas Raskaviken vik
    Södregården = 2 Skruv 1 Saknas Rikaviken vik
    Södregården = 2 Skrämbohult Saknas Rikes Träda åker
    Södregården = 2 Slätthult 1 Saknas Rotabäckskärr slåtterkärr
    Södregården = 1 Sävsjö Saknas Rotalyckan åker
    Södregården = 1 Vide bebyggelse Rotmanskärr kärr
    Södralund bebyggelse Rövängen äng
    Sörsjöbro lht Rummet bit av mad
    Sörsjöbro lht Rummet åker
    Söräng hmd Rumpan åker
    Tallebo lht Rumpekärret kärr
    Tillfället bs Rydekälla vattenkälla
    1 Tjockebo 1 gård Råbäcken, se Rörbäcken bäck
    1 Tjugosjö 1 gård Rådiket bäck
    Tjugosjö station Saknas Råsen mosse
    Tollhättan hmd Rännebäcken bäck
    Tuvamålen lht Rävaberget berg
    Tälleborg lht Rörbäcken bäck
    Tällekullen lht Sandkullabacken kulle
    Tölo t Sandlyckan åker
    Uddabrånen lht Sigfridsmad mosse
    Ulriksberg hmd Sissalyckan åker
    1 Vedamåla gård Sjöagärdet åker och äng
    1-5 Vida, se Vide by Sjögärdet åker
    Vidabäck lht Sjöagärdet äng
    1-5 Vide by Sjöagärdet åker
    Videborg lht Sjöagärdet äng
    Videslund lht Sjöagärdet åker
    Videsö lht Sjöamossen mosse
    Vidhem lht Sjöamossen mosse
    Visdomshöjd lht Sjöamossen del av Videssjön
    Vänhem lht Sjödalen sjöslåtter
    Västregården = 1 Bågsjö bebyggelse Sjögärdet åker
    Västregården = 1 Skruv 1 Saknas Sjöholmen åker
    Västregården = 3 Slätthult 1 Saknas Sjölyckan åker
    Västregården = 4 Vide bebyggelse Sjömans Källa vattenkälla
    Yarna t Sjömansäng äng
    Åbergslyckan bs Sjömossaviken vik
    Åbron kvarnlägenhet Sjörutan mossodling
    Åfors lht Sjöåkern åker
    Åholmen lht Sjöåkern åker
    Åholmen lht Skiften slåtteräng
    1-3 Åkerby by Skiftåkern åker
    Åkersdal lht Skiljebäcken bäck
    Åkersslätt lht Skitnakärr kärr
    Ålastugan bs Skraggorna kärr
    1 Ålebäcksås 1, se Åsen gård Skräddarelyckan åker
    1 Åsen 1 gård Skärvåkern åker
    Ängadal lht Slåttrarna äng
    Ängagärde t Slåttrarna madslåtter
    Ängaholm bs Smalen åker
    Ängaholm lht Smedgärdet äng
    Ängalund bs Smedkärret kärr
    Ängalund lht Smedlyckan åker
    Ängalund lht Smedtomten förutvarande hustomt
    Ängalund lht Sniglehål vattenkälla
    Ängalund lht Snipåker åker
    Ängalund lht Snokahurran mosse
    Änganäs lht Snokakällan vattenkälla
    Ässatorpet lht Snöbacken kulle
    Östre Bråne äng Soldatlyckan åker
    Östregården = 2 Bågsjö Saknas Soldatslyckan åker
      Spaklyckan mosse
      Spektaklet åker
      Spjället åker
      Spjällsåker åker
      Spångåker åker
      Stensakärret förr kärrslåtter, nu betesmark
      Stickmansviken vik
      Stora Får sten
      Stora Huvud kulle
      Stora Kärr slåtterkärr
      Stora Välle sund
      Store Mader mader
      Store Slåtter madslåtter
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåker åker
      Storåkern åker
      Storåkerskällan vattenkälla
      Storängen äng
      Storö ö
      Stöveln åker
      Sunnakärret slåtterkärr
      Surbrunnen brunn
      Sutrö udde
      Svinakärret kärr, nu delvis odlat
      Svängställaviken vik
      Sänket vattenkälla
      Sävsjösjön tappad sjö
      Södra Gärde åker
      Södramad förr slåttermad, nu mossodling
      Sörsjön Saknas
      Sörsjön, Lilla sjö
      Sörsjön, Stora sjö
      Söråkern åker
      Timmermossen mosse
      Tjockebogölen sjö
      Tjockeboön ö
      Torahopp område i skog
      Toren sjö
      Torpagärdet åker
      Trekantalyckan åker
      Trekantarutan mossodling
      Tresnipen åker
      Trollkamraberget berg
      Träffsäng äng
      Tummen åker
      Tunnlandsåkern åker
      Tuvängen äng
      Tvillingsleden grindar
      Tvätthålan vattenfylld grop
      Tånguddarna uddar
      Tällekullen åker
      Tärnehall sten
      Tärneskärv stenuppfyllt område
      Uddalyckan åker
      Udden äng
      Undantagslyckan åker
      Vargamossen mosse
      Vedamålagölen, se Gumpagölen sjö
      Vedamålasjön sjö
      Vedden, se Vedamålasjön sjö
      Videllalyckan åker
      Videssjön sjö, nu tappad
      Vita Mosse mosse
      Västersjön sjö
      Västeråker åker
      Västeråker åker
      Västragärde äng
      Västrakärr äng
      Västrängen äng
      Åbroängen äng
      Åkergärdet äng
      Ålabäcken bäck
      Ålabäcken bäck
      Åskällen tappad sjö
      Åmaden mosse
      Älgamosse mosse
      Älvakällan vattenkälla
      Ängabrånarna ängar
      Ängabrånen äng
      Ängagärden ängar
      Ängagärdeslyckan åker
      Ängagärdesåkern åker
      Ängagärdesåkrarna åkrar
      Ängagärdet äng förr, nu betesmark
      Ängagärdet förr äng, nu betesmark
      Ängagärdet förr äng, nu betesmark
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet åker
      Ängahagarna hagmarker
      Ängahagen äng
      Ängahagen äng
      Ängahagen åker
      Ängahagen hagmark
      Ängamossen mossodling
      Änkans Kärr kärr
      Äskebäckaträdan åker
      Äskebäckaängen äng
      Äskåkern åker
      Äspudden udde
      Örnakullen åker
      Östersjön sjö
      Östra Ängar ängar
      Östra Bråne slåtterkärr
      Övreängen äng

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.