ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nöttja socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 97 Naturnamn : 97 Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 68
Nydøyæ, se Nöttja sn *Ajen se Exen sjö Nummerförteckning förteckning Balkösjö sjö
Nöttja socken Annebacke backe Nöttja socken Baståker åker
Nöttja sn /Se Apladal betesmark Nöttja socken /Se Bergsåker åker /Se
Nöttja sn Balkösjö f.d. sjö Nöttja sn Bjärnhultabäck bäck
Nöttja sn Barnkullen kulle Nöttja sn Bolmån å
Nöttja socken Bolmstorpet terräng Algutsgård beb Bolsåker åker
Nöttja sn Bolmån å Annedal lht Bolsåker åker
Nöttja sn Bolmån å /Se Axelslund lht Bonnarullsåker åker
Nöttja sn Bolmån å /Se Backagård beb Bråtsåker åker
Nöttja sn Bredararp odlad mark Balkarp by Bråtsändarna åkrar
Nöttja sn Bökhult triangelpunkt Balkarp by Bäcksfarsta dalsänka
Nöttja sn Dallery terräng Balkö by Bölmingeviken vik
Nöttja Saknas Dallesjö sjö Balkö by Dallesjö sjö
Nöttja sn Eijen Lacus se Exen sjö Balkö beb Ekebjärsbacke höjd
Nöttja sn *Ejensjön se Exen sjö Berghem t Ekedalen åker
Nöttja sn Ekbacken skogsbacke Bille kulla gård(ar) Eksängar ängar
Nöttja sn Ekebjär berg Billekulla gård Exen sjö
Nöttja sn Ekemossen mosse Bjärnhult gård Finnåker åker
Nöttja sn Exen sjö Bjärnhult gård Fållen äng
Nöttja sn /Se Exen sjö Björkelid f.d. t Gatåker åker
Nöttja sn /Se Exen sjö Björkelund f.d. t Hammarstenen bantasten
Balkorp by Exen sjö Björkelund lht Hampelandet åker
?Balkarp by Exen sjö Björkelund lht Högås höjd
Balkarp by Exen sjö /Se Björket hmdl Höralandet åker
Balkarp by Exen sjö /Se Björkholmen lht Jubjäret höjd
Balkarp by Fallsabokärret kärr Bockagården se Bäckagård beb Karingesten sten i sjö
Balkarp by *Ferö ö Bokelund lht Killäng äng
Balkarp by /Se *Flathalla f.d.gränsmärke Bolmaryd by Klocksten sten /Se
Balkarp by ?Flymossen mosse Bolmaryd by Krokåker åker
Balkarp by /Se Flymossen mosse Bolmaryd by Kärrabäcken bäck
Balkarp by /Se Flytorpet terräng Bolmaryd gård Kärrsåker åker
Balkö by /Se Fållen ägomark Bolmaryd by Lundsbacken åker
Balkö by /Se Gatan odlad mark Bolmaryd by Lusebäck bäck
»bethe» beb. Häfters fly myr /Se Bolms f.d. hmdl Lusebäcksåker åker
Bolmaryd by Hängaltabackarna backar Bond-Bolmaryd gård Långåker åker
Bolmaryd by *Hästers Fly mosse Brotorpet f.d. t Långåker åker
Bolmaryd by Högås ås Brusarp gård(ar) Löttestenen sten
Bolmaryd by Högåsabacken backe Brusarp gård Maskansviken vik
Bolmaryd by /Se Ilängasjö sjö Brusarpatorp f.d.t Mossåker åker
Bolmaryd by /Se Intaget ängsmark Brödraberg lht Myllebacke höjd
Bolmaryd by /Se Intaget terräng Brödraberg lht Myllebäck bäck
Bolmaryd by /Se Katarina hage hage Byagård beb Näsanabbe udde
Bolmaryd gd /Se Killebacke backe Byagård beb Risäckran åker
Bolmaryd by /Se Killäng ängsmark Byng hmdl Ryadamm ängar
Bolmaryd by /Se Killäng ängsmark Bäckagård beb Ryadamm slåtterängar
Bolmaryd by /Se Klockstenen sten Bäckagård beb Rörebacke höjd
Brusarp gård *Korslida f.d. gränsmärke Bäckagård gård Rörebro bro
Brusarp g Kudden höjd Bökhult gårdar Röreå å
Brusarp gd Kung Hammars sten gravröse /Se Bökhult gård Röringen hmdl
Brusarp gd *Kvarnanöttjas strömfall fall /Se Bökhult by Saxarpasåker åker
Brusarp f.d. militiebost. Kyllö halvö Bölminge beb Schynabacken höjd
Brusarp kronoeg. /Se Kärrabäcken bäck Bölminge by Skifta bokskog
Brusarp gd /Se Kärrängen ägomark Bölminge by Solkullsåker åker
Brusarp gd /Se Lilleryd terräng Bölminge by Sorralid f.d.bs
Brusarp by /Se Lindsberg berg Dalleryd lht Spångaled grind
Bäckagården hemman /Se Majatäppa betesmark Ekebacken gård Spängerne vägstycke
Bökhult f.d. militiebost. Mellangårdsö skogsparti Extorp by Stinnkakeplåten äng /Se
Bölminge by Myllebacke backe Forsbacka lht Stockholmsbacken höjd
Bölminge by Myllebäck bäck Fredriksberg lht Storåker åker
Bölminge by *Märkeshall f.d. gränsmärke Fridhem lht Storö ö
Bölminge by Näsanabbe näs Fridhem hmdl Störremaa ängar
Bölminge by /Se Nöttja triangelpunkt Frostemosse hmdl Sunneråker åker
Bölminge by /Se *Nöttjabro f.d. bro Frälsedel,Bolmaryd Lille beb Sällebusken åker
Bölmimge by /Se *Ojensjön sjö Frälsegård beb Tokassjön sjö
Bölminge by /Se Oxhagen terräng Fållalund lht Träldalen åker
Bölminge by /Se Rackarmossen mosse Fållen f.d.t Träskojohannesas f.d.bs
Bölminge by /Se *Ramsten f.d. gränsmärke Gatan f.d.bs Vasåker åker
Bölminge by /Se Ranarp ägomark Grönadal lht Vresbacke höjd
Bölminge by /Se *Ryavad f.d. gränsmärke Grönadal f.d.t  
Egiisthorp, se Äxtorp by Ryodlingen ägomark Grönalund lht  
Extorp by /Se Ryträdan ägomark Hampekull hmdl  
Horsöja by Ryträdan odlad mark Henrikstorp lht  
Horsöja by Rävabacken backe Horsöga beb  
Horsöja by Rörebro bro /Se Horsöga gård  
Horsöja by /Se Rörebro bro Horsöja gård  
Malmaryd by Röreå å Hängaltabackarna se Fredriksberg lht  
Malmaryd by Sjöängen ägomark Hästhult torp  
Malmaryd by Skifta terräng Hästhult lht  
Malmaryd by Skinne ägomark Jonstorp hmld  
Malmaryd by Skogsbjäbacken backe Klockaregården se Stommen beb  
Malmaryd by /Se Smedkullen kulle Kringlefisk f.d.bs  
Malmaryd by Starrmadmossen betesmark Kvarnagård beb  
Malmaryd fordom säteri /Se Staven terräng Kvarnatorpet se Kvarnagård beb  
Malmaryd by /Se Stensberg höjd Kvarnholmen lht  
Malmaryd by /Se Stinnkakeplåten ägomark Kärr gårdar  
Nöttja by /Se Stockholmsbacken backe Kärr by  
Rönninge by /Se Svarta backe skogsbacke Ködden f.d.t  
Rönninge by /Se *Svartetuv ö i myr Lindsberg f.d.t  
Stavsättra by /Se Sällebusken åker /Se Lindshult gård  
Tokaryd gd:ar /Se Tokasjö sankmark Lindshult gård  
Vädsterhult by Torshall f.d. gränsmärke Lindshult,Lilla bs  
Västerhult by Tranemaden mad Lunnagården beb  
Åxtorp by Träsko ägomark Lövingsberg lht  
Åxtorp by Ullsmad betesmark Lövingsdal lht  
Extorp by /Se Vadstenstorp terräng Lövingshult lht  
Äxtorp by /Se Viresbacke skogsbacke Lövingshult lht  
Äxtorp by /Se Österås ås Malmaryd gårdar  
    Malmaryd by  
    Malmaryd gård  
    Marielund lht  
    Mellangård beb  
    Mellangård beb  
    Mellangård beb  
    Mellangård beb  
    Mellangården beb  
    Mellangården beb  
    Mellangården beb  
    Mellangården beb  
    Norragården beb  
    Norregård beb  
    Norregården beb  
    Nybygget,Västra lht  
    Nybygget, Östra lht  
    Nybro lht  
    Nydala lht  
    Nyhem lht  
    Näset f.d.t  
    Nöttja beb  
    Nöttja Kronopark, Bölminge soldattorp Saknas  
    Nöttja Kronopark Saknas  
    Nöttja by  
    Osängen lht  
    Oxborg lht  
    Pingbacken se Björkelid f.d.t  
    Pinget f.d.t  
    Prästabacken se Ängtorpet lht  
    Prästängen se Ängtorpet lht  
    Pukagården se Billehulla beb  
    Pålen f.d.bs  
    Ranarp f.d.t  
    Redförbi f.d.t /Se  
    Rosendal t  
    Ryden se Brusarpatorp f.d.t  
    Rönninge by  
    Röninge by  
    Röninge gård  
    Röninge gård  
    Saxarp hmdl  
    Sjögård beb  
    Sjögården beb  
    Skattegården beb  
    Skoghem se Svältås hmdl  
    Smörtuarna lht  
    Solvik lht  
    Starksfåll f.d.t  
    Staverhult by  
    Staverhult gård  
    Staverhult by  
    Stavsättra beb  
    Stavsätra gårdar  
    Stavsätra by  
    Stavsätra beb  
    Stenön lht  
    Stjärnsholm lht  
    Stockabro bro  
    Stommen beb  
    Storegård beb  
    Storegården beb  
    Svartabacke se Svenstorp f.d.t  
    Svenstorp torp  
    Svenstorp f.d.t  
    Svinahultet f.d.t  
    Svältås hmdl  
    Södragården beb  
    Södragården beb  
    Södregård beb  
    Södregården beb  
    Södregård beb  
    Sönragården beb  
    Tokaryd gårdar  
    Tokaryd by  
    Tokaryd gård  
    Tokaryd gård  
    Trehörnan lht  
    Utfarten lht  
    Vadenstenstorp, se Nöttja beb  
    Vadestenstorp lht  
    Västerhult by  
    Västerhult gård  
    Västerlund lht  
    Yaberg hmdl  
    Yarna se Yaberg hmdl  
    Ågården beb  
    Ängtorpet lht  
    Äxtorp by  
    Österås f.d.t  
    Österängarna hmdl  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.