ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vrå socken : Sunnerbo härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 47 Naturnamn : 544 Bebyggelsenamn : 310 Naturnamn : 236
Vrå sn Abborrasjön sjö Vrå socken Nummerförteckning förteckning
Vrå sn Alekärr betesmark Vrå socken(o. by) Alborsjön sjö
Vrå sn Aleryen terräng Vrå sn Abborrasjön göl
Vrå sn Aleryen terräng Vrå sn Alebjär höjd
Vrå sn Allebjäret berg Vrå s:n Aplaryd äng och skog
Vrå sn Annelycka terräng Vrå sn Bjärserydssjön sjö
Vrå sn Betlehem odlad mark Vrå by och sn Bjärserydssjön sjö
Vrå sn Bjälkabacken backe Vrå by och sn Bjärsesjön sjö
Vrå sn Bjärsesjön sjö Vrå by och sn Björkebjär höjd och slåttermark
Vrå sn Bjärsesjön sjö /Se Vrå by och sn Boabjär höjd
Vrå sn Bjärsesjön sjö /Se Vrå by och sn Boabäck se Smedjemaden mad
Vrå sn /Se Björkebjär, Lilla terräng Vrå sn Bolsängen åker
Vrå sn /Se Björkebjär, Stora höjd Vrå socken och by Bombjäresyden skog
Abbeshult by /Se Björkebjär berg Vråbo inbyggarbeteckning Bosalt skog
Bjärseryd by Björkemad odlad mark Vråboe inbyggarbeteckning Bransbjär höjd
Bjärseryd by Björken terräng Våkönarna inbyggarbeteckning Bredebacke höjd
Bjerseryd by Björnön terräng Abbeshult by Broddabjär höjd
Bjärseryd by /Se Boabjär odlad mark Abbeshult gård Brostycket äng
Bjärseryd by /Se *Bocksjömosse myr Abbeshult by Brudadunge skog /Se
Bjärseryd by /Se Boggagölen göl Abbeshult by Bruda dunge Saknas
?Boshult hmd Boggaryen höjdsträckning Abbeshult by Bruda dunge Saknas
Glamshult by Bokhultabacken terräng Allebjäret hmdl Dagsverkskroken höjd
Glamshult by Breda backe backe Allunda lht Drängagråten äng
Glamshult by /Se Breda backen backe Annebrittebacke f.d. bs Drängagråten äng
Gunnalt by /Se Breda mad mad Aspet Saknas Dölsåker åker
Heslehultt gd Bredebacke terräng Backen hmdl Emmebodahult bokdunge
Hjortseryd by /Se Broabäcken bäck Betlehem f.d. t Emmebodasjön se Gunnhultasjön Saknas
Hjortseryd by /Se Brudafloe göl Betlehem Saknas Enelidarna höjder
Hjortseryd by /Se Brändebjär terräng Binestuga se Hultet Saknas Flybacken höjd
Hyhult by /Se *Bytesjön (= Högsjön ?) sjö Bjärse se Bjärseryd Saknas Flykroken äng /Se
Hyhult by *Byttesjön (= Hillesjön ?) sjö Bjärseryd by Flyängarna äng och skog
Hyhult by /Se *Byttesjön sjö Bjärseryd gård Furöarna mossodlingar
Hyhult by /Se Bökhulta mosse mosse Bjerseryd by Fåfängaled grind /Se
Hyhult by /Se Dagsverksvaret terräng Bjärseryd by Fåglasjö göl
Kränkeboda by /Se Dala terräng Bjärseryd by Fållåker åker
Lusshult by Dalaudde terräng Bjärseryd by Fårakullen åker
Mäste by *Djurasjö sjö Bjärseryd by Gastabacken höjd
Mäste by /Se Djurön höjdsträckning Bjärseryd by Gastebackarna höjder
Mäste by /Se *Dråttninge Källran f.d. gränssten Bjärseryd by Gatan kreatursväg
Ormhult Saknas Drängagråten odlad mark Björkelund lht Genvägabjäret höjd /Se
?Ryd by Dungabäcken bäck Boaberg lht Getaflysliden höjd
Ryd by /Se Emmaboda Södra triangelpunkt Bodaberg se Boaberg Saknas Getaryggarna åsar
Singeshult by /Se Eneköpet terräng Bodabäck hus Gillesbäck bäck
Singsö by *Enwalda fors fors /Se Bokelund lht Grepen göl
Vrå by enwalda fors gränsmärke /Se Bokelund lht Grysjön sjö
Vrå poststation /Se *Enwalda fors Saknas /Se Bosalt hmdl Grytan göl
Össjöhult by Esmån å Boshult hmdl Grytsjön sjö
  *Farekullen höjd Boshult lägenhet Grytsjön se Grysjön Saknas
  Fiskeådran sankmark(?) Boshult lägenhet Gummestasjön sjö
  Flybacken backe Brederyd lht Gunnaltsjön se Gunnhultasjön Saknas
  Flykroken sankmark Brodala lht Gunnhultahult bokdunge
  Flyängen ängsmark Broddhult gård Gunnhultalidarna backar
  Flyängen sankmark Broddhult by Gunnhultasjön sjö
  Flyängen sankmark(?) Broddhult by Gäddsjön sjö
  Furöarna myrholmar Broddhult by Gäddesjön sjö
  Fåfängaled väg Broddhult by Hagasjön sjö
  Fåglasjö sänka Brorsfåll f.d. bs Hallaklippan höjd /Se
  Fåranabben gränsmärke Brostorp Saknas Hampebacken höjd
  Fåranabben udde Brudadunge t Hampsjön sjö
  Fåranabben udde Brukasist se Kränkeboda Saknas Handlarnsåkern åker
  *Fårekullan? gränshöjd Bruneryd se Brånaryd Saknas Hillesjö sjö
  *Färekullan förmodl-höjd Brunnsdungen hmdl Hillesjön sjö
  *Fårekullen gränshöjd Brånaryd hmdl Hillesjöäng äng /Se
  Gastabackarna backar Dala f.d. t Hilloarna skog och mossar
  Gastabacken backe Dalen f.d. t Hjortserydsjön sjö
  Gatmossen mosse Dalen lht Hopintaget äng /Se
  Getaflysliden terräng Dalshäll lht Husbacken höjd
  Getaryggarna höjder Dammfästet lht Hutet äng
  Gillesback bäck Dasebo f.d. t Hyhultasjön sjö
  Glamshult terräng (triangelpunkt) Dungarna hmdl Hålavadunge skog
  *Gormossan myr Elielund f.d. t Hålemaden äng
  *Gormossan myr Emmeboda by Hårabjär f.d. hmdl
  Granbjäret berg Emmaboda, Norra gård Hässjön göl
  Granbjärsmossen mosse Emmeboda by Hässängaryden skog
  Granet skogsområde Emmeboda by Hästhultaängen äng /Se
  Grepen göl Emmeboda by Hästårarna kärr
  Grytan göl Emmeboda Norra bebyggelse Hästårena äng
  Grytsjön sjö Emmeboda, Södra bebyggelse Högabjär höjd
  Grytsjön sjö Emmeboda Södra bebyggelse Högsjön se Hyhultasjön Saknas
  Gubbadalen terräng Flybacken lht Höjaberg höjd
  Gummestasjön sjö Fransa f.d. t Höjabjär höjd
  Gunnaltasjön sjö Fredrika f.d. t Höjden höjd
  Gunnsrshult terräng (triangelpunkt) Fridhem lht Höjesandlid backe
  Gustavsberg terräng Fållen lht Hökasten höjd
  Gäddesjön sjö Fåraryd f.d. hmdl Intaget äng
  Gässlebacken terräng Glamshult by Jordajlen mosse
  Gökdalen odlad mark o. ängsmark Glamshult gård Kallgårdsbacken åker
  Hagasjön sjö Glamshult by Kallhagarna äng
  Hagasjön sjö Glamshult by Kalmarön ö
  Hallaklippan klippa Glamshult by Kalvahagen äng
  Hallamaden mad Glamshult by Kalvaljung höjd
  Hampsjön sjö Grandungen hmdl Kalvaryd höjd
  *Harasten förr riksgränsmärke /Se Grandungen gård Killesbjär höjd /Se
  Harmyren odlad mark Grandungen gård Killekärr kärr
  Heddas terräng Granet t Killemadarna mader
  He(g)rakull se Hårdakull kulle Grönaberg lht Kistebackarna höjder
  Hejrakull gränshöjd Grönaberg f.d. t Klinten berg
  Hejrakull gränsmärke Grönabjär f.d. bs Komossen mosse
  Hejrakull berg Gubbastugan bs Krokån å
  *Herakull höjd Gunnalt se Gunnhult Saknas Krokån å /Se
  Herdakulle se Hejrakull berg Gunnalt by Kronebjäret höjd
  *Herdakull kulle, gränsmärke /Se Gunnarshult f.d. t Kroxsjön se Kråkshultasjön Saknas
  *Herakullen höjd Gunnhult gård Kråkebygget skog
  *Herakull höjd Gunhult by Kråkshultasjön sjö
  Herdakull se Hårdakull kulle Gunhult by Kränkebosjön se Sandsjön Saknas
  *Herekullen kulle Gustavsberg se Hyltan f.d. t Kalpen torrlagd sjö
  *Hildæs bæc vattendrag /Se Haksbacke f.d. t Kungsbacken höjd
  hildesbæc bäck /Se Hejdängen lht Kvarnabackarna höjder
  *Hildæs bæc Saknas /Se Hjortseryd by Kyrkeryd skogshöjd /Se
  *Hillesbäck se hildesbæc bäck Hjortseryd gård Kyrkängen äng
  Hillesjö sjö Hultet f.d. t Kyttbacken höjd
  Hillesjö sjö Hultet lht Käringehaga hage
  Hillesjön sjö Humlekullen bebyggelse Ladbjäret höjd
  Hillesjön sjö Hyhult by Ladebacken höjd /Se
  Hillesjön sjö Hyhult gård Ladängen äng
  Hillesjön sjö Hyhult by Langerås skog och mosse /Se
  Hillesjö sjö Hyhult by Lenas backe backe
  Hillesjö sjö Hyhult by Lenas backe backe
  Hillesjö sjö Hyltan f.d. t Lenebacke höjd
  Hillesjö sjö Hyltan f.d. t Leneek ek
  Hillesjön sjö /Se Håkanshult se Håknehult Saknas Lillasjöäng äng /Se
  Hillesjön sjö /Se Håkanshult by Lineveke äng
  ?Hillesjön se Byttesjön sjö Håkanshult by Linnebjär höjd
  Hjortabjär berg Håkanshult by Ljungsjön sjö
  Hjortans bro odlad mark Håkanshult by Ljungsjön sjö
  Hjortmosse mosse Håkanshult by Ljungsjön sjö
  Hjortserydsjön sjö Håknehult gård Ljungsjö sjö
  Hjortserydssjön sjö /Se Hålan hmdl Ljushultasjön se Lusshultasjön sjö
  Hopintaget ägomark Hänghult hmdl Loppekull sidlänt område
  Hultabackarna backar Hänghult lägenhet Lusshultaflya kärr
  Hultabacken backe Hänghult lägenhet Lusshultasjön sjö
  Hultesjö sjö Hässängen f.d. hmdl Långebacke höjd
  Hultesiön se Hillesjö sjö Hässängen torp Långebro väg
  Hultet hult Hässängen gård Länsmansvägen äng
  Hultet hult Hässängen gård Mjölsamparna mosse
  Humlekulla terräng Hästhult gård Mormorsäng äng
  Humlakärr kärr Hästhult by Mäste bro bro
  *Hunsamossen mosse Hästhult by Mäste bro bro
  Husbacken backe Hästhult by Noros äng
  Hyllesjön se Hillesjön sjö Johannes Petterssons fåll f.d. t Norragärde åker
  *Hylteberg trol. höjd med gränssten Johansberg t Nyebro bro
  Hylte mosse mosse Johansberg f.d. bs Nyebro bro
  Hyltesiögana se Hillesjö och Högsjön sjöar Johansberg f.d. t Nylänne, Stora åker
  *Hyltesjöarna, N.o.S. se Hillesjön resp. Högsjön sjöar Johanstorp lht Olningen utskift
  Hyltesiön se Hillesjö sjö Jägarhyddan lht Olningen åker
  *Hyltesjön se Hillesjön sjö Karlsberg lht Ormabacken höjd
  *Hyltesjön se Högsjön sjö Karlslund lht Orrhönebacken höjd
  * N. Hyltesjön se Hillesjö sjö Katrinestugan f.d. bs Orrhönebjäret höjd
  S. Hyltesjön se Högsjön sjö Kittestuga f.d. bs Osbjäret f.d. t
  Hyltesiön se Högsjön sjö Knutsbo f.d. hmdl Osbjärsbacken höjd
  *Hytesjön se Högsjön sjö Korpasvedjan f.d. t Osbäcken bäck
  Hyttesjön se Högsjön sjö Krakadungarna f.d. bs Oxudden äng och backe
  Hålan odlad mark Kristinelund lht Pigelipen äng
  Hålavaddunge dunge Krokshult by Prästaryden skog /Se
  Håle lidar terräng Kroxhult se Kråkshult Saknas Prästängen äng
  Hålemaden mad Kråkshult bebyggelse Ramsbjär höjd
  Håraberg berg o. gränsmärke Kråkshult gård Ramsjön sjö
  *Hårdaberg f.d. gränsmärke Kråkshult by Ridareryden höjder
  Hårdaberg berg /Se Kråkshult by Ruggesjön göl
  Hårdaberg berg, gränsmärke /Se Kråkshult by Rumporna äng och backar
  *Hårdaberg höjd Kråkshult by Rydslidar väg
  Hordaberg gränsmärke /Se Kränkeboda by Rävabacken höjd
  Hårdaberg gränsmärke /Se Kränkeboda gård Rävasliden backe
  *Hårdakull, se även *Herdakull kulle, gränsmärke Kränkeboda by Rävasmossen mosse
  *Hårdakull kulle. gränsmärke /Se Kränkeboda by Rävastugan höjd
  Hårdakull kulle /Se Kränkeboda by Rävshultabjären höjder
  Häjdängen ängsmark Kränkeboda by Rödavad bro
  *Hällaklippa f.d. gränsmärke Kullen hmdl Rönnesåker åker
  Hänghult ängsmark Kvarnen t Samarien äng
  Härakull se Hejrakull gränsmärke Kylsbjär f.d. t Sandsjön sjö
  Härsängaryen terräng Larsbo lht Sandsjön sjö
  Härsängen odlad mark Lidarna hmdl Senshultabacken höjd
  Hässjön sjö Ljunghult gård Silkedyna äng
  Hästkärret kärr Ljunghult by Singsjöbotten jordlht
  Högaberg berg Ljunghult by Singsjömaden jordlht
  Högabjär berg Ljunghult by Sissaön ö
  Högabjär berg Ljunghult by Sjövekarna ängar
  Högelid terräng Ljungsjöbjär, Stora f.d. t Skans stenar stenar /Se
  Höghulta biergh gränsmärke /Se Ljushult by Skans stenar stenar /Se
  Högsjö sjö, gränsmärke /Se Ljushult by Skams stenar stenar /Se
  Högsjö sjö, gränsmärke /Se Ljushult bebyggelse Skams stenar stenar /Se
  *Högsjöholm holme? Ljushult by Skatelidar höjder
  Högsjön sjö Lugnet Saknas Skenebolid backe
  Högsjön sjö Lugnet hus Skinntröjebacken höjd
  Högsjön sjö Lund lht Skitebackarna backar
  Högsjön sjö Lusshult gård Slättevråhed ljunghed
  ?Högsjön sjö Lusshult by Smedjebacken höjd
  Högsjön sjö Lusshult, se Ljushult bebyggelse Smedjemaden mad
  Högsjön sjö Lusshult, Nedra hmdl Smedjesjön göl
  Högsjön sjö Lyckan f.d. t Småbroakroken krök på väg
  Högsjön sjö Lyckedal t Springehåla sänka i väg
  Högsjön sjö Matsatorp f.d. t Stenbromaden mosse
  Högsjön sjö Måslunda gård(ar) Stenhedaliden höjd
  ?Högsjön se Bytesjön sjö Mosslunda gård Stensjön sjö
  Höljagångsängen ägomark Mosslunda bebyggelse Stensjön sjö
  Jeppaflybackarna backar Måslunda se Mosslunda Saknas Stocken äng
  Johannesberg höjdsträckning Mäldabacken lht Storasjöäng äng
  Jonasatorp terräng Mäste by Stråhultabäck bäck
  Jonstorpabackarna backar Mäste gård Stråhultasjön sjö
  Jordelden terräng Mäste by Ströavad vadställe
  Jottnanabben terräng Mäste by Stutudden ägoparti
  Juvels ängsmark Norregård se Emmaboda, Norra gård Stönjasjön sjö
  Jämmerdalen betesmark Nybygget f.d. t Svartamed äng
  Järnstocksjön sjö Nybygget f.d. t Svartasjö göl
  Kalmarön ö Nyebro hmdl Svartebacke höjd
  Kalvaljung terräng Nyhem lht Sängastenen sten /Se
  Kalvaryd terräng Ormalt se Ormhult Saknas Sävsebjäret höjd /Se
  Kilekärr betesmark Ormalt by Sävsjön sjö
  Killesbjär berg Ormhult gård Timhultabjäret höjd
  Kistebackarna backar Ormhult by Torasjö göl
  Kistebacken terräng Pantängen lht Tormamasängen äng
  Kistebacken backe Per Bengtssons f.d. bs Trappestenen höjd /Se
  Kittemadbacken backe Pernillestuga f.d. bs Trekanten åker
  Kittäng, Store äng Prisastugan bs Trollabolet äng
  Klackebergs lid terräng Pungbergs f.d. hmdl Trollabäcken bäck
  Klockebacken backe Rotehultet lht Vargadungen skog
  Klockeberget berg Ryd gård Vedabackarna höjder
  Klohalla gränsmärke /Se Ryd by Vekarna ängar
  *Kluvesten? se Klyvehall gränsmärke Rydala hmdl Vitastensvad bro /Se
  *Kluvhall se Klohalla Saknas /Se Ryden f.d. t Vråmaden jordlht
  Klyvehall gränsmärke Ryden se Brederyd lht Världsände skog /Se
  Klyvehall gränsmärke Röshult hmdl Västerhejd äng
  Klyvehall gränsmärke Röshult hmdl Ysnahall stenhäll
  Klyvehall gränsstenar Senshult gård Åkerberget höjd
  Klyvehall gränsstenar Singeshult by Åkerbergsstycket åker
  Klyvehall odlad mark Singeshult se Senshult Saknas Åkrabjäret höjd
  *Klåfhall stenar, gränsmärke /Se Singeshult by Åkraljung åker
  Klåfhall se Klyvehall gränsstenar Singeshult by Åkrokamaden mad
  *Klåfhall stenar, gränsmärke /Se Singeshult by Åliden backe
  Klåfhalla se Klyvehall gränsmärke Singeshult by Ålkistebäcken bäck
  *Klövahalla gränsstenar Singeshult by Ålkisteryden skog
  *Klövestenen gränssten Singsjö by Ålstockastenen höjd /Se
  *Klövesten gränsmärke Singsjö gård Åsabackarna höjder
  Klövesten se Klyvehall gränsmärke Singsjö by Öjesjön sjö
  *Klövestenen gränssten Singsjö by Össjöasjön sjö
  Klövhall se Klyvehall gränsmärke Singsjö by Össjasjö sjö
  Knallstorp terräng Singsjö by  
  Knektabacken backe Singsö se Singsjö Saknas  
  Knivastycket ängsmark Sjöbacken lht  
  Knutsbacke backe Sjöbo hmdl  
  Knutsbacke backe Sjöbo lägenhet  
  Komossen mosse Sjöbo lägenhet  
  Korebäck bäck Sjölund lht  
  Korsberget höjd Skampeljung f.d. t  
  Kreterbacken skogsbacke Skottafållan f.d. t  
  *Kroksjö se Kroxsjön sjö Skräddarestället ställe  
  Krokån å Skräddarestället ställe  
  Krok ån å Slättevrå by  
  Krokån å Slättevrå gård  
  Krokån å Slättevrå by  
  Krokån å Slättevrå by  
  Krokån å Snällsstuga f.d. t  
  Krokån å /Se Spången lht  
  Krokån å /Se Stensberg f.d. t  
  Kronebjäret höjd Stensbo f.d. t  
  Kroxsjön sjö Stensbo förr torp  
  Krusidunge dunge Stensbo hmdl  
  Kråkebygget terräng Stensholm t  
  ?Kråkemossen mosse Storefåll lht  
  Kråkemossen mosse Stråhult gårdar  
  Kråkeos odlad mark Stråhult gård  
  Kråkeån se Krokån å Stråhult by  
  Kråknabben udde Stråhult by  
  Kråkshultasjön sjö Stråhult by  
  Kränkebobjäret höjd Ströavad f.d. hmdl  
  Kulladungen dunge Sunnervrå gård  
  Kungsbacken backe Sunnervrå by  
  Kvarnakrokarna terräng Svaneberg se Toragöl f.d. t  
  Kvarnbron bro Svanetorp lht  
  Kvarnängen odlad mark Sällstorp f.d. t  
  *Kvarsehall höjd Södergård se Emmaboda, Södra bebyggelse  
  *Kvarsehall höjd Söndrum f.d. t  
  Kyrkebacken backe Timmaglasa f.d. hmdl /Se  
  Kyrkebromossen mosse Tingsberg hmdl  
  Kyrkeryd terräng Tingsberg lägenhet  
  Kyrkängen ängsmark Tjuvanäs se Sjöbo Saknas  
  Källshultabäcken bäck Tjärsvennens f.d. bs /Se  
  Käringahage odlad mark Toragöl f.d. t  
  Labacken backe Trekanten lht  
  Lammaflyet sankmark Täppet hmdl  
  Lecktis giöll gränsmärke /Se Uddarna f.d. t  
  Lenebacke backe Vedabacken se Dalen f.d. t  
  Lerkroken odlad mark Vrå gård  
  Lerkungens göl Vråsfåll f.d. t  
  *Leshultsjön sjö Våkön gård  
  Lilla föret terräng Våkön bebyggelse  
  *Lillesjö sjö Våkön gård  
  Lillesjö sjö Våkön gård  
  Lillesvansbäck bäck Våkö(e)n by  
  Lillön ö Yarna se Fåraryd Saknas  
  Lillön ö Yarna Saknas  
  Linneberget berg Yarna Saknas  
  Linnebjär berg Åbacken lht  
  Ljungsjöbjär berg Åkerbergshult gård  
  Ljungsjön sjö Åkerbergshult by  
  Ljungsjön sjö Åkersbergshult by  
  Ljungsjön sjö Åkersbergshult by  
  Ljushultasjön sjö Åkerbergshult by  
  Ljushult, Höga terräng Åkerbergshult by  
  Ljushultsjön sjö Åsarna f.d. hmdl  
  Lockegöl göl Ämboda se Emmaboda Saknas  
  Loppekull höjdsträckning Ängabacken se Björkelund lht  
  Lugnaängen ängsmark Ängastugan se Karlsborg lht  
  Lundliden odlad mark Ödegärdet f.d. t  
  ?Lunnarna mosse Örnahall f.d. t  
  Lunnarna ängsmark Örnås lht  
  *Lussjö se Ljushultsjön sjö Örtaflyet lht  
  Långebacke skogsbacke Össjöhult gård  
  Långe backe backe Össjöhult by  
  Långe bro terräng Össjöhult by  
  Långerås höjdsträckning    
  Långeudde udde    
  Långudden udde    
  Långön landfast holme    
  Läcktesgöl göl, gränsmärke /Se    
  Läcktesgöl göl, gränsmärke /Se    
  *Lächtesgöl sjö    
  *Läcktesgöl göl    
  Läckte göl se Lecktis giöll gränsmärke /Se    
  Läktebacken backe    
  Länsmansängen ängsmark    
  Matsatorp terräng    
  Mjölsamparna terräng    
  Morfars backe backe    
  *Mursten gränssten    
  *Mursten gränssten    
  Myllarelyckan terräng    
  Myreled terräng    
  Mäste bränning terräng    
  *Mästockavägen väg    
  Noros terräng    
  Nybergsbacken skogsmark    
  Nybygget odlad mark    
  Näbbabjär höjd    
  Nöllebacke odlad mark    
  *Odsjöhultsjön sjö    
  Ormabacken terräng    
  Ormakullen udde    
  Ormamaden sankmark    
  Ormamaden mad    
  Orrhönebacken skogsbacke    
  Orrhönebacken backe    
  Orrhönebjäret berg    
  Osbacken backe    
  Osen vik    
  Ossiasion se Össajön sjö    
  Pantadala gränsmärke    
  Pantadala terräng, gränsmärke /Se    
  Pantadala terräng /Se    
  Pantängen odlad mark    
  Per-Larssons terräng    
  *Pjugghall höjd    
  Prisåker odlad mark    
  Prästängen äng    
  *Pugesten gränsmärke /Se    
  Rammsbjär höjdsträckning    
  Rammsjön sjö    
  Rocknen sankmark    
  Rognahufuudet gränsmärke /Se    
  Rokna Siö se Ronasjön Saknas    
  *Rollansva sjö?    
  * Rollen - su -- i [Rollenasu -- i] ? gränsmärke    
  *Rollenäsvad sankt område    
  *Ronasjö sjö    
  Ronasjön sjö    
  Ronasjön sjö    
  Ronasjön sjö    
  Ronasjön se Råcknesjön sjö    
  Ruskevrian ägomark    
  Rydala terräng    
  Ryen terräng    
  *Råcknahuvudet åsutsprång, gränsmärke /Se    
  Råckna huvudet åsutsprång /Se    
  Råcknasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Råcknasjö sjö, gränsmärke /Se    
  Råcknesjön sjö    
  Råcknesjön sjö    
  Råcknesjön sjö    
  Råckna siö sjö /Se    
  Råknasiön se Ronasjön sjö    
  *Rås mosse myr    
  Råön höjdsträckning    
  Räckesjön sjö    
  *Rätta Landamärket gränssten    
  Rävadungen dunge    
  Rävasliden terräng    
  Rävasmossen mosse    
  *Rävsgöl göl    
  Rävön terräng    
  Röavad se Rödlawåd vadställe    
  Röda sten gränssten    
  Röda sten gränssten    
  Röda sten gränssten    
  *Röda åra f.d. bro    
  *Rödhårshuvud gränsmärke /Se    
  Rödhårshufvudt gränsmärke /Se    
  *Rölewadh gränsmärke, vad /Se    
  *Rölewadh gränsmärke, vad /Se    
  Rödlawåd vadställe /Se    
  *Rästen gränssten    
  *Rödre föremål, möjl.sjö    
  Samlabacke backe    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Sandsjön sjö    
  Silkedyna terräng    
  Sjövekarna ägomark    
  Sjöängen, Lilla odlad mark    
  Sjöängen, Stora odlad mark    
  Skampeljung ägomark    
  Skaraberg berg    
  Skatelidar terräng    
  Skenebrolid terräng    
  Skinntröjebacken backe    
  Skogsbacken skogsbacke    
  Skärgårdsön skogsmark    
  Sköldsbacken backe    
  Slottsbacken backe    
  Slottsryen terräng    
  Slättevråhed terräng    
  Smedjesjön sjö    
  Snapphanebacken backe    
  Snärgårdsbacken backe    
  Snöryen terräng    
  Sommarhusabacken skogsmark    
  Spångaryen terräng    
  Stampön landfast holme    
  Stenbackarna backar    
  Stenbackarna backar    
  Stenbjär höjd    
  Stensbo terräng    
  *Stensjö sjö    
  *Stensjön f.d. sjö    
  Stensjön sjö    
  *Stentjällran gränsmärke /Se    
  Stenhellarne gränsmärke /Se    
  Stentjällran gränsmärke /Se    
  *Stonja sjö se Stönjasjön sjö    
  Stora föret terräng    
  Store mad mad    
  Storön ö    
  Stridavad förr vadställe    
  Stråhultakanalen kanal    
  Stråhultsjön sjö    
  Ståhultasjön sjö    
  *Stråsjön se Stråhultsjön sjö    
  Ströavad vadställe    
  Ströavad, Stora vadställe    
  Stutudden terräng    
  Stämpesjö sjö    
  Stätte mosse odlad mark    
  Stönja sjön sjö    
  Stönjasjön sjö    
  Stönjasjön sjö    
  Stöveln odlad mark    
  Svarta berg berg    
  Svartabäck bäck    
  Svartamad mad    
  Svartasjö göl    
  Svartasjö sjö    
  Svarte backe terräng    
  Svarteljung terräng    
  Svarteljung, Lille terräng    
  *Svartemossen mosse    
  *Svartemosse myr    
  Svedjeryd terräng    
  Svedjeskogsbacken skogsbacke    
  Svinastenen sten    
  Sävsjön sjö    
  Södranabb udde    
  Tiggarevrån terräng    
  Tigiften ägomark    
  Timhultabacke triangelpunkt    
  Timmerbjäret terräng    
  Tistelbackarna backar    
  Tittarstenen sten    
  Tittebjär, Lilla berg    
  Tittebjär, Stora berg    
  *Tjuresten gränssten    
  Tjärbacken backe    
  Tjärbacken backe    
  Torabjär terräng    
  Toragöl ägomark    
  Toragölsbäcken bäck    
  Torasjö sjö    
  Torvbacken backe    
  Trappestenen sten    
  Travsäng ängsmark    
  Trollabolet terräng    
  Trollabäcken bäck    
  Tröstlösa odlad mark    
  Tvärbjär, Lilla berg    
  Tvärbjär, Lilla berg    
  Tvärbjär, Stora berg    
  Tvärbjär, Stora berg    
  Tvärbjärsmossen mosse    
  Vargabackarna terräng    
  Vedabacken backe    
  Vekarna betesmark    
  Vekarna betesmark    
  Vera kullar kullar    
  Vera kulle kulle    
  Vitabjär höjd    
  Vitastenfly ägomark    
  *Vitamad gränsmärke    
  *Vitemad myr    
  Världsände terräng    
  Världsände skogsmark    
  Världsände skogsområde    
  Världsände skog /Se    
  Västeräng ägomark    
  Västerängen odlad mark    
  Yarna ägomark    
  Yarocknen terräng    
  Yxnahall terräng    
  Ådalaängen ängsmark    
  Åkrabjäret terräng o. odlad mark    
  Åkrabjäret berg    
  Åkraljung ägomark    
  Åkrokamaden mad    
  Åliden odlad mark    
  Ålkistebäcken bäck    
  Ålstockastenen sten    
  Åreskogen skogsmark    
  Åsabackamossen mosse    
  Åsarna odlad mark    
  Åstockabacken terräng    
  Åstockabron bro    
  Åstockadungen dunge    
  Älvdalen odlad mark    
  Ängabäcken bäck    
  Ängslans led terräng    
  Ännagården terräng    
  Äspebacken terräng    
  Äspevekarna terräng    
  Öjesjön sjö    
  *Öresvad vad    
  *Öresvad vadställe    
  Örnahall gränsmärke    
  Örnahall gränssten    
  Örtaflyet sankmark    
  Össasjön sjö    
  Össjöhult triangelpunkt    
  Össasjön sjö    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.