ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tävelsås socken : Kinnevalds härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 150 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 257 Naturnamn : 200
Tävelsås socken Allatorp odlad mark (triangelpunkt) Tävelsås socken Nummerförteckning förteckning
Tävelsås sn /Se Alö ö Tävelsås sn Nummerförteckning förteckning
Tävelsås socken Barnsjön sjö Allatorp gård Alö ö
Tävelsås socken Björkö ö Allatorp, Norra hmd Aspekullen höjd
Tävelås socken Bosafällan skogsmark Allatorp, Södra hmd Aspåkern åker
Tävelsås sn Bosarör fornlämning /Se Allatorpabacke hmd Aspängsträdan åker
Tävelsås sn Djurle myr ängsmyr Allatorpabacke, Norra lht Barnsjön göl
Tävelsås sn Djurleån å Annedal lht Basteträdan åker
Tävelsås socken Galgaberg höjd Apelholm ödeg. Björkelundsträdan åker
Täfvelsås sn Gubbagöl göl Aspehuset lht Björkholmen skogsområde
Täfvelsås sn *Grevahall gränsmärke Backagård hmd Björkö ö
Tävelsås sn *Grevahall gränsmärke Backagård bebyggelse Bol, Halla äng
Tävelsås sn *Grevesholm häradsmärke, f.d. gränsmärke Backebo lht Bolet äng
Tävelsås sn Hjärtnerör fornlämning /Se Backen hmd Bolsåker åker
Tävelsås socken Hästfällan ängsmark Bergagård bebyggelse Borgatäppan åker
Tävelsås sn Jättastenen sten Bergalund lht Bosarör stenröse
Tävelsås sn /Se Kalvudden udde Björka lht Bosängen äng
Tävelsås by o. sn /Se Klasingabäcken bäck Björkeberg lht Bredingen åker
Tävelsås sn /Se Klumpaskogen skogsmark Björkedal lht Brunnsåkrarna åker
Tävelsås sn /Se Knöpplaberg ägomark Björkedal lht Bråterås skogsskifte
Tävelsås sn /Se Kohagaviken vik Björkelund lht Dammträdan åker
Tävelsås sn /Se Korvabäcken bäck Björkelund lht Djurleån å
Tävelsås socken /Se Kubbleryd sankmark Björkelund avs. Djurlåängarna ängar
?Allatorp by Kung Alles borg fornlämning /Se Björkelund lht Duvelundsmossen mosse
?Allatorp by *Kungsängen äng Björkelyckan lht Dyarna mosse
Allatorp by Kyrkekullen kulle Björket lht Ekahagen hage
Allatorp by Lufthall terräng Björnholmen lht Ekebacksängsträdan åker
Allatorp by Lund triangelpunkt Björkholmen lht Ekebergsäng äng
Allatorp by /Se Målen terräng Bosafällan ödet. Eketrädan åker
Allatorp by /Se Mörtholmen holme Brunnsgård Saknas Fläskarummet åker
Allatorp gård och fornlämningar /Se Nersjön f.d. sjö Bråtelund lht Furholmen skogsområde
Allatorp gård och fornlämningar /Se Nycklaberg berg Byarummet ödeg. Fållagärdet åker
Allatorp by /Se Nycklarör fornlämning /Se Bygget bebyggelse Fårahagen hage
Allatorp by /Se Offerkällan Saknas /Se Bäckaskog lht Fåramarken hage
Galletofta by Osabys näs näs Bäckaslöv lht Gatlyckan åker
[Galletoffte] Saknas Osabyviken vik Dalen lht Gatugårdsträdan åker
Galletofta by Osaby äng äng Djupadal lht Goenöten åker
Galletofta gård /Se Oset vik Djurlemyr hmd:ar Gubbagöl göl
Galletofta, se Tofta by Oxholmen holme Djursagård bebyggelse Gubbalyckan åker
Gamletopte, se Tofta by Rinkabysjön sjö Duvelund lht Gubbängen äng
Grävlingeryd gd:ar /Se Rinkabysjön sjö Ekatorpet lht Gåvadstorpskällan källa
?Gunnarstorp gård Rinkabysjön sjö Ekebacken lht Gärde, Lilla åker
?Gåvadstorp gård Rinkabysjön sjö Ekelund lht Gärde, Södra åker
?Gåvadstorp gd Rinkabysjön sjö Ekelund lht Gärdesåkern åker
Gåvadstorp gård Rinkabysjön sjö Evelund lht Göl, Skeda göl
Gåvadstorp gd Rinkabysjön sjö Fridhem lht Hagen, Västra hage
Gåfvedstadstorp g Rinkabysjön sjö Fridhem t Hagen, Östra hage
Gåvadstorp gd Rinkabysjön sjö Fridkulla lht Hagåker åker
Gåvadstorp gård Rinkabysjön sjö Friskatorpet lht Hagängahalsen åker
Gåvadstorp by Rinckoma S öön /Se Gatugård bebyggelse Halvvägasten åker
Gåvadstorp gammalt frälsehem. /Se Rinkoma Siön sjö Gatugård bebyggelse Hasseläng äng
Gåvadstorp gammalt frälsehemman /Se Råholmen terräng Granelund ödet. Herrängen äng
Gåvadstorp gd /Se Skeda triangelpunkt Granoholm lht Herrängen äng
Gåvadstorp gd /Se Skedagöl göl Grävlingeryd gård Hjortaträdan åker
Gåvadstorp gd /Se Skjur, Östra ägomark Gunnarsryd lht Holmakärret hage
Gåvadstorp gdr /Se Skottorpet ägomark Gunnarstorp gård Homman beteshage
Gåvadstorp gd /Se Slättö, Lilla ö Gustafsberg lht Hultahagen hage
Gåvestadstorp gd /Se Slättö, Stora ö Gyllebo lht Husåker åker
Limme gd Smedsholme, Lilla holme Gåvastorp Saknas Husåker åker
Limme g. Smedsholme, Stora holme Gåvadstorp gård Hästhagen hage
Limme gård och ström Smörkälan vik Gäfvedstatorp Saknas Hästhagen hage
Limme gd Spångaberg berg Haga lht Hästskälvorna kärr
Limme gård /Se Stenlyckorna terräng Haga lht Högamyr mosse
Limme beb /Se Stens myr myr Hagaborg lht Hökan, Lilla åker
?Lund gd *Toftasjön sjö Hagagärde lht Hökan, Stora åker
Osaby herrgård Tofta äng äng Hagalund lht Jemmagärdet åker
Osaby hgd Tåfta siön sjö Hagalund lht Jemmavägen väg
Osaby hg Tranemyrarna ägomark Hage, Västra lht Jonaträdan åker
Osaby hg Tranemyrarna ägomark Hagstugan t Järtrenarör stenröse
Osaby hg Trädbacken odlad mark Halvvägasten lht Kallaviken åker
Osaby hg Trängsled, Lilla skogsmark (triangelpunkt) Hasslelund lht Kalvudde,Tofta udde
Osaby hg Tävelsåssjön sjö Hedershem bebyggelse Klasingabäcken bäck
Osaby hg Tävelsåssjön sjö Herrängen backst. Klasingaängen äng
Osaby hg Tävelsåssjön sjö Hingården Saknas Klumpaskogen skog
Osaby gd Tävelsåssjön sjö /Se Hjortholmen, Lilla lht Klöverbolet äng
Osaby herrgård /Se Ulvaberg berg Hjortholmen, Stora bebyggelse Knektaträdan åker
Osaby gdr /Se Varingshall skär Hovmansgård bebyggelse Knöpplaberg höjd
Osaby gdr /Se Vederslövssjön sjö Hultas lht Kohagaviken vik
Osaby gd /Se Vederslövssjön sjö Hultdala lht Kohagen hage
Rinkaby by Vederslövssjön sjö Humlekull bebyggelse Kohagen hage
Rinkaby by Ulva berg berg Husaby herrgård Korslyckan åker
Rinkaby by /Se Vederslövssjön sjö Husaby slott Korvabäcken bäck
Rinkaby by /Se Vederslövssjön sjö Håkansgård bebyggelse Kullakärr åker
Rinkaby by /Se Örnakullen terräng Håkansholm lht Kvarnahagen skogsskifte
Rinkaby by /Se   Håkansnäs lht Kvarnamossen åker
Rinkaby by /Se   Hästfällan t Kvarnåker åker
Skeda by   Hästhagen bebyggelse Kvistalyckan åker
Skeda by   Högaholm bebyggelse Kyrkekullen höjd
Skeda by   Höganäs lht Kyrketrädan åker
Skeda by   Johanstorp lht Kyrksjön Saknas
Skeda gdr /Se   Johanstorp lht Källa, Svarte källa
Skjur gd   Jonslund lht Kängslebäck bäck
Skjur gård m. kvarn   Kaptensbostället Saknas Käringaashål vik
Skjurskvarn gd   Karlshult lht Köllnan åker
Skiursqvarn Saknas   Karlsnäs avs. Ladugårdsåkern åker
Sjurskvarn by med kvarn   Knektatorp, Skeda lht Lavalyckan skogsområde
Skjurskvarn kvarn /Se   Kobleryd bebyggelse Ledsåker åker
?Stenslanda by   Kubbleryd bebyggelse Lennartskärr kärr
Stenslanda by   Kullen lht Lennartsäng äng
Stenslanda by   Kvarntorpet t Ljunglyckan hagmark
Stenslanda by   Källehult t Lufthall källa
Stenslanda by /Se   Kängslebäck Västra Saknas Lundabacken höjd
Stenslanda by /Se   Kängsledbäck, Västra lht Lundåker åker
Stenslanda by /Se   Kängslebäck Östra Saknas Lyckan åker
Stenslanda by /Se   Kängsledbäck, Östra lht Långsmålaträdan åker
Stenslanda by /Se   Lavastället avs. Maden mosse
Stjärnvik herrgård   Lennartstorp bebyggelse Malmenaträdan åker
Stjärnvik sätesgård /Se   Lidboholm lht Markalyckan åker
*Storegården gd   Liden bebyggelse Mellanträdan åker
Södragård gd   Lidhem lht Mossängen åker
Södregården gd /Se   Lillegård bebyggelse Myrvråen äng
Tofta (förr egen socken) sedan förenad med sn   Lillegård bebyggelse Myrvråträdan åker
Tofta förr egen sn, nu by   Lillegård bebyggelse Myrängen åker
Tofta förr egen sn, numera by   Limme gård Nersjön sjö
Tofta förr sn, nu ing. i sn   Limme, Södra hmd Norraberg höjd
Tofta förr egen sn, nu by   Lindesholm lht Norräng äng
Tofta by   Livastugan ödet. Norräng äng
Tofta förr sn   Livastället ödet. Nycklaberg höjd
Tofta förr sn, nu by   Lugnet lht Nykullaträdan åker
Tofta förr egen sn, nu by   Lund Saknas Nyängsträdan åker
Tofta by   Lunden Saknas Olsvase sävområde
Tofta förr sn, nu by   Lunnagård bebyggelse Osabyviken vik
Tofta förr egen sn, nu by   Lyckan lht Oxhagen hage
Tofta förr egen sn, nu by   Lyckebo lht Oxholmen ö
?Tofta by   Lyckås lht Oxhusträdan åker
(Tofta sn) Saknas   Långens t Pinnebäck bäck
Tofta förr egen sn, nu by   Långens ödeg. Planen åker
Tofta by   Madaholm lht Raden åker
Tofta förr socken, nu by   Mariedal lht Rinkabysjön sjö
Tofta förr egen sn, nu by   Mellanbyn gårdar Robacken åker
Tofta f. egen sn, nu by   Mossen lht Rumpen skogsområde
Tofta by   Munkagård Saknas Rungadalen åker
Tofta by   Målarens lht Råholmen skogsområde
Tofta förr egen sn, nu by   Målen bebyggelse Råsen skogsområde
Tofta f.d. sn, nu by   Möllaremassens ödet. Röan åker
Tofta by   Norraberg lht Rönnåker åker
Tofta by /Se   Norralycke lht Silverkällan källa
Tofta by /Se   Norratorp lht Sjö, Lilla vik
Tofta by /Se   Norrbyn gårdar Sjöbergslyckan åker
Tofta by /Se   Norregård bebyggelse Sjöland äng
Tofta Lillagård gd   Norregård hmd Sjölandet åker
Trängsled by /Se   Norregård bebyggelse Sjömaderna åker
Trängsled gdr /Se   Norregård Saknas Sjötorpaudden udde
Tävelsås by   Norregård, Allatorp gård Sjöträdan åker
Täfvelsås by   Norrelund ödeg. Skedaträdan åker
Tävelsås by   Norretorp bebyggelse Skedaträdan åker
Tävelsås by   Nyadal lht Skiftet åker
Tävelsås by   Nyatorp lht Skjurslyckorna åker
Tävelsås by /Se   Nyborg lht Skottahage åker
Vetlanda gd /Se   Nybygget lht Skottansgärde, Norra åker
    Nybygget lht Skottansgärde, Södra åker
    Nydala ödeg. Skotten åker
    Nydala lht Slättakärr åker
    Nygård lht Slättö, Lilla ö
    Nyhagen ödeg. Slättö, Stora ö
    Nykullen avs. Smedbacken åker
    Näset Saknas Smedholmen ö
    Näset, Västra t Smedträdan åker
    Näset, Östra t Smedåker åker
    Orragärde bebyggelse Smedängen äng
    Osaby Saknas Spillebol äng
    Osaby by Spillhagen hage
    Osaby bebyggelse Spillträdan åker
    Ostorpet bebyggelse Spångaberg höjd
    Persgård bebyggelse Spångabrunn källa
    Per Åkessonsgård bebyggelse Stensmyr mosse
    Planen t Storåker åker
    Prästgården Saknas Storängsträdan åker
    Raskapellens ödet. Strängalyckan åker
    Rinkaby Saknas Stubbakärr kärr
    Rinkaby by Surbrunn källa
    Rinkaby Norreg. bebyggelse Såglyckan åker
    Rinkaby Persgård Saknas Söremad åker
    Rinkabytorp bebyggelse Sörängen äng
    Rosenlund lht Tofta äng
    Rubbagård bebyggelse Toftasjön Saknas
    Rummet ödeg. Tranemyrarna odling
    Ryd, Lilla lht Tresnipen åker
    Råsamarken bebyggelse Tresnipen åker
    Råsen bebyggelse Trädbacken höjd
    Råsen t Trädgårdsträdan åker
    Sandlyckan lht Trängsledsån å
    Sjöanäs lht Tåen åker
    Sjögård bebyggelse Täppan åker
    Sjötorpet lht Tävelåssjön sjö
    Sjövik lht Ulvaberg höjd
    Skeda gård Varingshall stenblock
    Skiften lht Vasaträdan åker
    Skjur gård Vederslövshagen skogsskifte
    Skjur, Östra lht Vederslövssjön sjö
    Skjurskvarn gård Vibergalyckan åker
    Skogsdal lhs Vik, Skeda vik
    Skogslund lht Vikabolet äng
    Skogslund lht Vikaträdan åker
    Skogslund lht Vrian åker
    Skogslyckan lht Örnakullen hage
    Skottansgärde bebyggelse Österåker åker
    Skotthemmet Saknas Österåker åker
    Skotthemmet Saknas Österåker åker
    Skottorpet bebyggelse Österäng äng
    Smedstugan lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Spegelens ödet.  
    Spelhagen bebyggelse  
    Spelhemmet lht  
    Stenslanda Saknas  
    Stenslanda by  
    Stenslanda by  
    Stenstorp lht  
    Stjärnvik gård  
    Storegård bebyggelse  
    Strelingstorp lht  
    Strömmen Saknas  
    Strömslund hmd  
    Sundlyckan lht  
    Svenstorp lht  
    Såghagen lht  
    Såghagen lht  
    Södergård bebyggelse  
    Södergård Saknas  
    Södergård Saknas  
    Södergård, Allatorp hmd  
    Södratorp avs.  
    Södratorp t  
    Södratorp lht  
    Sörbyn gårdar  
    Söräng lht  
    Tofta by  
    Toftaholm t  
    Toftahult t  
    Torp, Formvalls Saknas  
    Trängsled by  
    Trängsled bebyggelse  
    Trängsled, Lilla bebyggelse  
    Trängsled, Stora Saknas  
    Tävelsås by  
    Tävelsås bebyggelse  
    Tävelsån Saknas  
    Udden lht  
    Vasatorpet t  
    Vasen t  
    Vetlanda bebyggelse  
    Västratorp t  
    Västregård bebyggelse  
    Ådalen lht  
    Åhus lht  
    Åsen lht  
    Ängagärdet t  
    Ängaholm lht  
    Ängalund t  
    Örnakullen avs.  
    Östergård bebyggelse  
    Östragärde bebyggelse  
    Östratorp ödet.  
    Östratorp t  
    Östregård bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.