ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hovmantorps socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 111 Naturnamn : 540 Bebyggelsenamn : 509 Naturnamn : 640
Hovmantorp sn Abbakuse skogsmark Hovmantorp socken Abbakuse berg
Hovmantorp socken ?Abbakuse berg /Se Hovmantorp sn Abbakuseberget berg
Hovmantorp sn /Se »Abakuse» bärg Hofmantorp sn Alstrands källa källa
Hovmantorp sn Abbakuse berg /Se Hovmantorp sn Ambotaberg berg
Hovmantorp sn Abborrehall gränsmärke Alekärret lht Ambotaberg berg
Hovmantorp sn Abborrehall skär Andersro lht Amerika madsslåtter
Hovmantorp sn Abborrehall gränsmärke Aneberg lht Arnanacke udde
Hofmantorp sn Ambotaberg berg Backaplan torp Arrestöarna öar
Hovmantorp sn Arnanacke, se Örnanacke udde Backen bebyggelse Babels Torn högsta punkt på berg
Hovmantorp socken /Se Arresten ö Beatelund lht Backagöl sjö
Hovmantorp sn /Se Backagöl göl Bengtstorp gård Backahultet äng
Hovmantorp sn Baggabrånen terräng Bergamåla torp Backakällan källa
Hovmantorp sn Bagge hallar terräng Bergamåla hmd Baggehall ö
Hovmantorp sn Bergalyckan ägomark Bergdala lht Bergalyckan åker
Hovmantorp sn Bergamad betesmark Bergdala glasbruk Bergamarken hagmark
Hovmantorp sn Bergamarken terräng Berget lägenhet Berglyckan odling
Hovmantorp sn Berganabben höjd Berghult lht Bergåker åker
Hovmantorp sn Bercksjön, se Björksjön f.d. sjö Bergslund lht Bertilsberg berg
Hovmantorp sn Bercksiön, se Björksjön f.d. sjö Bidem, Bidhem torp Billemad mad
Hovmantorp sn Berksiön, se Björksjön f.d. sjö Bidhem lht Birkebro bro
Hovmantorp sn /Se Berksiön, se Björksjön f.d. sjö, nu myr Billemo Saknas Bjälleled numera borttagen grind
Hovmantorp sn /Se Berksiön, se Björksjön f.d. sjö, nu myr Billemo lht Björkmaden madsslåtter
Hovmantorp sn och m:e /Se Björkelund terräng Bjällelehagen hage Björknabbahultet skogsområde
Hovmantorp kommun /Se Björkholmen odlad mark Björkelund lht Björknabben udde
Hovmantorp socken /Se Björkmaden mad Björkelund lht Björksjön nu tappad sjö
Arneskruv gd /Se Björksjön f.d. sjö Björkholmen Saknas Björnagatan vik
Djurhult gd /Se Björksjön f.d. sjö Björkvalla lht Björnagate förbindelse mellan sjöar
Fagereke by Björksjön f.d. sjö Björkås lht Björnalyckan åker
Fagerekemåla by /Se Björksjön f.d. sjö, nu myr Björnalycke f.d. lägenhet Björnamossen mosse
Fetebo gård Björksjön f.d. sjö, nu myr Björnaplanen f.d. lägenhet Björnaplanen hagmark med mosse
Fetebo by Björksjön f.d. sjö Blåsut lht Björnmossen mosse
Fetebo gd Björkön ö Bockatorpet t. Björns Tjärdal Saknas
Fetebo gård /Se Björnamossen mosse Bolet lht Björnö ö
Feteboda by /Se Björnaplanen terräng Bomerås jordbruksfastighet Björnö ö
Fjättramåla gd /Se Björnö, Lilla ö Bommerås lht Björnö ö
Gydingsmåla gd Björnö, Stora ö Borga mossen odlingsmosse Björnöfur skär
Hamundatorp, se Hovmantorp hg Björnö, Stora ö Borgen lht Björnösund sund
Hamundathorp, se Hovmantorp by o. hg Björnöfur holme Borghem lht Blå Hall ö
Hanemålen bebyggelse /Se Björnösundet sund Bosta lht Bläckmossen mossmark
Holmalund f.d. torp? Blankkärret ägomark Brantingabrånen lht Bockabrånen kulle
Hovmantorp by Blåstabackarna terräng Brantingbrånen torp Bocka källan källa
Hovmantorp by o. hg Bockabrånen terräng Broholmen lht Bockamossen mosse
Hovmantorp by Bockabrånen terräng Broholmen bs. Boåkern åker
Hovmantorp hg Bockatorpet ägomark Bruksgård = 2 Lessebo bebyggelse Braxnadiket avlopp från sjö
Hovmantorps prästgård Saknas Bommerås mad sumpmark Brunnsholm lht Bredmaden madslåtter
Hovmantorp by Broarpudden udde Brusebäck lht Brokärret kärr
Hovmantorp herrgård /Se Brokärret kärr Bråten torp Brndpigorna stenar
Hovmantorp hg /Se Brunemosse ägomark Bråten t. Brunemosse madslåtter, /nu betesmark/
Hovmantorp by o. hg /Se Bråta göl göl Bäckalund f.d. torp Brunnsbolet bol
Hovmantorp m:e /Se Bråtarna terräng Bäckalund lht Brånen skogsmark
Hovmantorp poststation /Se Bråtabäcken bäck Bökås torp Bråta Göl sjö
Hult by Bråten terräng Bökås, Lilla lht Bråtarna förr slåtter- nu betesmark
Hultestad beb. /Se Brände udde udde Bökås, Stora lht Bråtarna Saknas
Hässle by Brännerimossen ägomark Bökås Stora och Lilla torp Bråten ängar
Hästebäck by /Se Byaviken vik Dackesdal lht Bråtfallskärret kärr
Karlslund f.d. torp? Bäggehall terräng Dalby lht Bråtlandet åker
Klintalycke by Bönefly ägomark Dalen t. Brändeudde udde
Koffsahyttan lht /Se Bönefly ägomark Dalslund lht Brännerimossen mosse
Kårlanda gård /Se Dalmansbro bro Danmark t. Byakällan vattenkälla
Kårlanda gård /Se Danmark skogsmark Dannmark torp Byakällan vattenkälla
Lessebo pappersbruk /Se Danska viken vik Djupadal lht Byaviken vik
Lessebo bruk Djupamosse betesmark Djupadal torp Byaviken, Norra vik
Lessebo bruk /Se Djupastek vik Djurhult gård Byaviken, Södra vik
Lessebo pappersbruk /Se Djurhult terräng Dångagård gård Bykekällan vattenkälla
Lessebo köp. /Se Djurhults bro terräng Dångagården = 2 Hässle bebyggelse Bönefly mosse
Lessebo bruk /Se Djäknaliderna terräng Dångatorpet torp Böneflymossen odlingsmosse
Lessebo köping /Se Drakahålan terräng Dångatorpet lht Dammgärdet gärde
Lessebo poststation /Se Dyen terräng Eklacken Saknas Davan åker
Lindeskruv by Dyen terräng Ekebacken lht Djupastek djup
Lindeskruv by Dyraksflyet terräng Ekedal lht Djupastek vik
Lindeskruv by Ekbacken terräng Ekelund hmd Djupastek vik
Lindeskruv gd /Se Ekebacken backe Ekerås lht Djupvik vik
Lindeskruv gd /Se Ekerås triangelpunkt Ekerås lht Djurhultasjön södra delen av sjö
Lindeskruv by /Se Emboråsamon mo Ekerås lantbruksfastighet, f.d. torp Djäknalidarna backar
Lindeskruv gd /Se Evelyckan ägomark Ekerås, Lilla bs. Drakaslätten åkrar
Linnehult by Fagerekasjön f.d. sjö Ekholmen lägenhet Drakaträdan åker
Linnehult by *Fagereke kvarn kvarn Eklunda lht Drängagråten åker
Näsgården= 3 Ormeshaga gd *Fagereke kvarn kvarn Ekåsen lht Dräng-gråten åkerområde
Näsgården gd /Se Fagerekeån å Ekåsen lantbruksfastighet, f.d. torp Duntäng äng
Oghnanæs, se Ugnanäs by Fagerekeån å Elofsberg lht Duntängen ängsläge
Ormeshaga by Farms mosse mosse Ehrengiselstorp torp Dyen äng
Ormeshaga by Fetsjön f.d. sjö Eriksdal lht Dyen äng
Ormeshaga by Fetsjön f.d. sjö Fagereke by Dyän mosse
Ormeshaga by Fetsjön f.d. sjö Fagereke by Dänglakällan vattenkälla
Ormeshaga by /Se Fetsjön f.d. sjö, nu myr Fagerekemåla gård Dänglaviken vik
Ormeshaga by Fetsjön f.d. sjö Fagerekemåla gård Dänglaviken vik
Ormeshaga by Fibbleån å /Se Fagralund lht Dövalyckan åker
Ormeshaga by /Se Fibbleån å Fetebo Norregård Saknas Ekbäcken bäck
Ormeshaga by /Se Finnevik vik Fetebo Södergård Saknas Ekebacken kulle
Ormeshaga by /Se Fiskesbroviken vik Fetebo gårdar Ekebäcken bäck
Ormeshaga by /Se Fisknabben ägomark Feteboda by Eken åker
Skälholmsryd by /Se Fisknabbön ö Fiskaregården = 2 Ormeshaga bebyggelse Fagerekasjön nu tappad sjö
Slättö befästningsruin /Se Fjättramåla mosse mosse Fiskargården gård Fagerekemarken gemensamt namn för utägor
Tollstorp by /Se Flathallen udde Fiskesbro torp Fagerekesjön sjö
Trillaner torp /Se Flattavarpet vik Fiskesbro, Stora lht Faktorns Källa vattenkälla
Ugnanäs by /Se Flyet terräng Fisknabben ödetorp Faktors, eller Faktorens källa Saknas
Ugnanäs by Frihetsudden udde Fisknabben t. Faktorskällan Saknas
Ugnanäs by Frösö ö Fisknabben torp Falkalyckan åker
Ugnanäs by Frösö ö Fjättramåla lht Falklyckan lycka
Ugnanäs by Frösö ö o. gränsmärke Flintebacke lägenhet Falkaträdan åker
Ugnanäs by Frösön ö /Se Flustret Saknas Fallbråten kärr
Ugnanäs by /Se Frösö ö /Se Flybo torp Fallnastättan stätta
Ugnanäs by /Se Furumaden mad Flybo t. Farmorsträdgården äng
Ugnanäs by /Se Fåglamossen mosse Fläskaberget bs. Fasta Modig vattenkälla
Vasatorpet gd /Se Fäbromossen odlad mark Fredriksdal torp Fetsjön sjö
Öjaströmma by Fördärvet odlad mark Fredriksdal bs. Fibbleån å
Öjaströmma by Galtö ö Fredriksdal hmd Fibbleån lopp
Öjaströmma by /Se Galtö ö Fridhem lht Finnevik vik
Öijaströmma by Galtö, Lilla ö Fridhem lht Fiskabackarna ängar
Öjaströmma by /Se Gasjöholm, Lilla ägomark Fridhem, Lilla lht Fiskarbacken höjd
Öjerslycke gd Gatviken vik Fridslund lht Fiskargårdsmarken hagmark
  Getanabben ö Furulund lht Fiskesbroliden lid
  Getviken vik Fösingsgård gård Fiskesbroviken vik
  Gisslatorpet ägomark Fösingsgården = 2 Fagerske bebyggelse Flintebacke backe
  Granhultet skogsmark Galtöborg backst. Flisbäcken bäck
  Gransö ö Gamlanäs lht Flyhagastättan stätta
  Gransö ö Gamlanäs och Nyanäs torp Flyttstenen övervattenssten
  Granviken vik Gasjöholm hmd Frihetsudden udde
  Gripsberg betesmark Gasjöholm, Lilla t. Frommaskogen skogsområde
  Gripsbergsmossen betesmark Gatan bs. Frösö ö
  Gropamad betesmark Gattsjöholm, Stora och Lilla torp Frösö ö
  Gråten del av Fibbleån Gattsjöholm Saknas Furumaden madslåtter
  Gräsö ö Germundsgård gård Fäbromossen mosse
  Gräsö ö Germundsgård = 2 Uganäs bebyggelse Galtö ö
  Gröna nabbe udde Gillbanderyd backst. Galtö ö
  Grönåsen terräng Gisslahie t. Galtöören, Stora och Lilla grund
  Gubbamaden sumpmark Gladan lht Gamlegård gärde
  Gullborgen terräng Glasholmen torp, numera jordbruksfastighet Gamle ån ursprunglig fåra
  Gungen vik Glasholmen hmd Ga sjön sjö
  Gydingsmålaviken terräng Gransholm torp Gastakullen kulle
  Gåsakärret kärr Gransholm lht Gasta kullen kulle
  Gärdesklättarna öar Gripenberg torp Gatekällan vattenkälla
  Gökaskratt strandmark Gripsberg lht Gattsjön eller Gasjön sjö
  Gölamossen mosse Grönadal torp Getanabben, Lilla udde
  Göljåsagölen göl Grönadal t. Getanabben, Stora udde
  Göljåsamossen mosse Grönadal bs. Getnabben, Getnabbarna uddar
  Göljåsen terräng Grönalund torp Gissles Slåtter, Gissla Slåtter slåttermosse
  Hacksjön sjö Guldborgen lägenhet Gladbacken berg
  Hacksjön sjö Gullborgen bs. Gransö ö
  Hallonrisafällan terräng Gustafsborg lht Gransö ö
  Hanalyckan ägomark Gustafslund lht Grenakärret kärr
  Haräng terräng Gydingsmåla hemman Grävlingeskärv berg
  Hasakärret kärr Gydingsmåla 1 gård Gröne Tuv vattenkälla
  Helga Skalle berghåla /Se Gydingsnäs lht Grönåsen slåtter
  Helga skalle terräng Gyljåsen t. Gubbemad mad
  Hiakärret ägomark Gölmossen lht Gubbamaden madslåtter
  Holmabrånen ägomark Gölåsen torp Guldsmedslyckan lycka
  Horsö ö Gölåsen torp Gummelycke åker
  *Hovmantorp kvarn kvarn Hackeberg lägenhet Gyljåsagölen sjö
  *Hovmantorps Såg- och mjölkvarn kvarn Hacksjöborg bs. Gåsakärret slåtterkärr
  *Hovmantorps Såg- och mjölkvarn kvarn Haga lht Gärdesklätt, klättarna klättar
  Hulta mader odlad mark Hagadal lht Gärdesmaden madslåtter
  *Hults kvarn kvarn Hagalund lht Gärdesmossen odlingsmosse
  Husmon mo Hagalund lht Gärdmaden madslåtter
  Hyllsjön sjö Hagaslätt lht Gärdsmossen mosse
  Häggoset skogsmark Haida lht Gölakärret kärr
  Hägnaviken vik Hanatorpet torp Gölen sjö
  Hässlamaden mad /Se Hanatorpet lht Gölen sjö
  Hässlamaden sumpmark Hjertornsgård gård Gälåsagölen göl
  Hässlebäcken bäck Hjulatorpet t. Gölåsbrånen brån
  Hässlebäcken bäck Hjärtonsgården = 2 Tollstorp bebyggelse Gölåsgölen göl
  Hästanabben terräng Hofmantorp 1 säteri Hacklyckan åker
  Hästanabbaviken terräng Hovmantorps herragård Saknas Hacksjön sjö
  Hästanäs ö Holma, Lilla lägenhet Hacksjön sjö
  Hästanäsön ö Holmabrånen t. Hacksjöos Saknas
  *Hästebäckagöl tjärn Holma, Lilla lht Hagemossen odlingsmosse
  *Hästebäckagöl tjärn Holmalund lht Hagemossen mosse
  Hästebäcka göl sjö Hovmantorps Station Saknas Hagudden udde
  Hästebäcka sjö Hult gård Hahnalyckan åker
  Hästebäcken bäck Hult Bäck eller Skråmmå Saknas Hallakällan vattenkälla
  Hästebäcka fly sumpmark Hult Bäck Eller Skråmmå Saknas Hall-ledet grind
  Hästabäcka göl göl Hulterstad lht Halvåttingsgärdet åker
  Hästhagen terräng Hulterstad torp Halvåttingsmossen mosse
  Hästhagsmossen mosse Hultet eller Hult gårdar Haräng äng
  Hästskoskärvet skär Huttavid bs. Hasa Kärret kärr
  Högehall terräng Häggagård gård Helga Skalle offerkälla
  Högö ö Häggagården = 5 Tollstorp bebyggelse Hiahagen hagmark
  Högö ö Häggagården = 8 Tollstorp bebyggelse Hiakärret kärrslåtter
  Jakobatorpet odlad mark Hässle by Hjalmarsbacken backe
  Jonatorpet ägomark Hässle by Hjalmarsbacken backe
  Jämsfly ägomark Hässleholm lht Holmen slåttermad
  Jämsgöl göl Hässlekullen, Hässlakullen Saknas Horsöarna öar
  Kalven sjö Hässlakullen Saknas Hultaos del av å
  Kalven sjö /Se Hästanäs torp Hults källa källa
  Kampudden udde Hästanäs lht Hulte mader madmarker
  Karl-Lövsöarna öar Hästebäck by Hults plågor backar
  Kastellet holme Hästebäck gård Husmo skogsområde
  Kedkulle kulle Hästebäcks torp gård Hyllsjön sjö
  Kistäng ägomark Hästebäckstorp gård Hyllsjön sjö
  Kiö ö Högafors lht Hässlamaden mad
  Kiö halvö Höganäs lht Hästanäs udde
  Kiösundet del av näs Hörneberg bs. Hästbäckas ägor ägor
  Klackabäcken bäck Hövik lht Hästebäcka Göl sjö
  Klintafly sankmark Ingelsholm lht Hästebecksgöl göl
  Klintakulle kulle Jakopatorpet t. Hästhultet slåtter
  Klätten skär Johansberg lht Hästhultät skogsområde
  Klövabacken backe Johansberg lht Hästskon skärv
  Knallastenen sten Johansberg lht Hästskoskärvet skärv
  Knektakärret kärr Johansberg bs. Högö ö
  Knektakärret kärr Johansdal torp Högö ö
  Knubblyckan ägomark Johanstorp torp Hörnkällan vattenkälla
  *Knuts hus ö Johanstorp lht Jakopakällan källa
  Knäsjö sjö Jonalyckan t. Julatorpadal slätt
  Knäsjöfly mosse Jonsagården = 1 Tollstorp Saknas Jämsgöl sjö
  Knäsjön sjö Jonsgård gård Kajsebacken backe
  Knölamossen mosse Julatorpet torp Kalven sjö
  Kopinan betesmark Karlsberg lht Kampudden udde
  Korpamad ägomark Karlshammar lht Kampudden udde
  Korpudden udde Karlshill lht Kassakällan källa
  Korpviken vik Karlslund lht Kastellet berg
  Korpö ö Kilen bs. Kedkulle kulle
  Korsören terräng Kilen bortrivet ställe Ked-Ö udde
  Kostafällan skogsområde Klackabäcken Saknas Kiddamossen kärr
  Kringledoppet terräng Klackholmen hmd Kikulle backe
  Krupet sankmark Klackholmen torp eller lägenhet Kikalla stenar
  Kråkemossen ägomark Klintalyckan lht Kiö ö
  Kullaberg berg Klintalycke by Kiö ö
  Kullö ö Klintalycke gård Klackabäcken Saknas
  Kusehallar terräng Klintamad lht Klackabäcken Saknas
  Kvarnholmen holme Klinten lht Klintabacken backe
  Kvarnkärret kärr Klinten förr lägenhet eller backstuga Klintafly fly
  Kvarnsjön sjö Koffsahyttan f.d. jordhytta Klintakulle bergknalle
  Kvarnsjön sjö Koffsahyttan Saknas Klockarens udde udde
  Kvarnsjön sjö Koffsa hyttan Saknas Klockbacken backe
  Kvilamaden mad Koppramo lht Klåvängarna ängsgärde
  Kvistalyckan betesmark Korsen bebyggelse Klättö småöar
  Kyrkkullen kulle Kristinedal lht Klövabacken bergknalle
  Kårlandsäng odlad mark Kristinelund t. Klövern, Klövberget, Lunds Klöver berg
  Källedala sankmark Kristinelund lht Knallabiten åker
  Källelyckorna terräng Kronoberg lht Knallapåsen åker
  Käringamaden mad Kullen bs. Knallastenen sten
  Käringasundet sund Kullen bortriven bostadslägenhet Knallastenen sten
  Kötthagen terräng Kuppramo torp Knektkärret kärr
  Laijen Siön, se Läen sjö Kvarnsjörås gård Knektåker åker
  Laijen, se Läen sjö Kvarnsjörås, Smedsmåla Saknas Knektåkern åker
  Laijen, se Läen sjö Kvistastället t. Knäsjöfly fly eller torvmosse
  Lain,se Läen sjö Kårlanda gård Knäsjön sjö
  Laijn, se Läen sjö Kårlanda gård Knäsjön sjö
  Laijn, se Läen sjö Kårlandslund t. Knölamossen mosse
  Landö halvö Kårlandslund Saknas Kohagsråsen område i hagmark
  Lappafällan terräng Källedal t. Kopinan mosse
  Lappagropens källa källa Källedal torp Korpamad mad
  Lertagsudden udde Källedal bs. Korpamad mad
  *Lessebo kvarnar kvarnar Källehult lht Korpuddarna uddar
  Lesseboån å Källehult torp Korpö ö
  Lesseboån å Källelycke torp Korpö - Korpöarna öar
  Lesseboån å /Se Körsen, Korsören Saknas Kors-ägen, Korsvägarna vägkorsning
  Lidhultmossen ägomark Körsen, Korsören Saknas Kringlemossen mosse
  Lilla gärdesmossen odlad mark Landesborg lht Kringleviken vik
  Lillagöl göl Lessebo by Krokamaden madslåtter
  Lillasjömaderna mader Lessebo bruks annex Saknas Krupet madslåtter
  Lillasjön sjö Lessebo Gärde = 1 Lessebo bebyggelse Kråkefly fly
  Lillasjön sjö Lessebo skola Saknas Kråkehall stenhäll
  Lillasjöån å Lessebo Station Saknas Kråkö ö
  Lillegårdsgölen göl Lidhult lht Kråkö ö
  Lillö ö Lidhult torp, numera fastighet Kullaberg bergknalle
  *Lina å /Se Lillagården = 5 Uganäs bebyggelse Kullabäcken bäck
  Lindeskerfquarn, se * Linneskruvs kvarn kvarn Lillahem lht Kullåker åker
  Lingöflyet terräng Lillegård gårdar Kuse hallar block
  Linnehult triangelpunkt Lillegården = 4 Ormeshaga bebyggelse Kvarnkärret mad
  Linnehultagölen göl Lillegården = 6 Tollstorp bebyggelse Kvarnkärret kärr
  Linnehultöarna öar Lindefors glasbruk Kvarnsjön nu tappad sjö
  *Linneskruvs kvarn kvarn Lindefors glasbruk Saknas Kvarnsjön sjö
  Lippelapp terräng Lindefors Saknas Kvilamaden madslåtter
  Ljungmossen mosse Lindeskruv gårdar Kyrkkullen kulle
  Ljungmossabäcken bäck Lindholmen lht Kyrkoborg f.d. lägenhet
  Loppehall holme Lindholmen backst. Kyrkviken vik
  Luckberget berg Lindsborg t. Kyrkåkern åker
  Lunda berg triangelpunkt Lindsdal lht Kårlandaträdan gärde
  Lundsdal terräng Lindås lht Kårlandavägen väg
  Lundö ö Linneberg lht Kårlandslycka Saknas
  Lundö ö Linnehult by Källedalslyckorna åkrar
  Lungmosaflyet sankmark Linnehult by Käringagråten madslåtter
  Lusthuset ö Linnehult, Norra bebyggelse Käringakullen berg
  Lusö ö Linnehult, Södra bebyggelse Käringkullen kulle
  Lusöklätt holme Linnehöjd lht Käringamaden madslåtter
  Luvan odlad mark Linneskruv gård Käringmossen mosse
  Långa mosse mosse Liö egnahemsområde Käringasundet sund
  Långevik vik Ljungdala lht Käringsundet sund
  Långgärdesviken vik Ljungdalen t. Käringaåkern åker
  ?Långö ö Ljungdalen lht Kättlagrundet grund
  Långö ö Ljungdalen backst. Kättlagrundet grund
  Långö ö Ljungholmen lht Kättlahallen berg eller sten
  Läen sjö Lund gård Kättlahallen berg
  Läen sjö Lunden, Lund gårdar Kölnåkern åker
  Läen sjö Lundsborg lht Kötthagen område
  Läen sjö Lundsdal t. Ladgärdet åkerområde
  Läen sjö Lundås lht Lanadammen damm
  Läen sjö Lundäng Saknas Landammen, Lanen vik
  Läen sjö Lustigholm torp Landö ö
  Läen sjö Lustigholm hmd Lappagropen källa
  Läen sjö /Se Lyckan lht Lappgropen grop
  Läen sjö /Se Lyckan bs. Lappgropens källa vattenkälla
  Läsboa jernbruk och quarnar, se * Lessebo kvarnar järnbruk och kvarnar Lyckeboda lht Ledsåker åker
  *Läån å Lycket bs. Lertagsudden lertag
  Lövhemmekärret kärr Lyckås lht Liaträdan åker
  Lövholmen ägomark Lövhemmet bs. Lillagårdsudde udde
  Lövnäsudden udde Lövholmen lht Lillagårdsbacke höjd eller backe
  Lövåsabäcken bäck Lövholmen torp Lillasjön sjö
  Lövåsamosse ägomark Lövholmen lht Lillsjön eller Lillasjön sjö
  Lövö ö Lövås gård Lilla Kulle bergknalle
  Lövö ö Lövås gård Lillö ö
  Lövö ö Lövås, Lilla lht Lindeforsån å
  Lövö ö Momålen hmd Lindåker åker
  Malmkärret kärr Momålen jordbruksfastighet, tidigare torp Lingöarna hagmark
  Malmö ö Momålen torp Linnehultagölen sjö
  Markaklätt ö Myren lägenhet Linnehultgölen sjö
  Markö ö Myren bs. Lippelapp madslåtter
  Mellansjön del av sjö Målagärdet bs. Liöholmen lövskog
  Mellansjön del av sjö Målen gård Lommamossegölen göl
  Målabacke triangelpunkt Målen hmd Lommamossen mosse
  Målagärdet ägomark Målen Saknas Loppehall ö
  Målahagen terräng Nabben lht Loppehall hall
  Mårtensvik vik Norregård gårdar Loppehall klippa eller hall
  Mörtevik vik Norregård bebyggelse Loralyckan åker
  Mörtstenarna stenar Norregård = 1 Linnehult bebyggelse Lunda Berg berg
  Norrakärr kärr Norregården = 3 Hässle bebyggelse Lundaberg höjd
  Norrehage terräng Norregården = 6 Ormeshaga bebyggelse Lundö ö
  Norremosse ägomark Norregården = 9 Tollstorp bebyggelse Lundö ö
  Norrsjön del av sjö Norrelund lht Lungmosflyet fly
  Norräng terräng Norrelund lht Lusö ö
  Norrängen odlad mark Norremo, Moen torp Lusö ö
  Norrängsmossen mosse Norremo lht Lusö Klätt ö
  Nyanäs terräng Norrlunda lht Lusöklätt klippa
  Nydalalyckorna ägomark Nyadal torp Lusöryggarna skär
  Nyäng ängsmark Nyadal lht Lusöryggarna skär
  Nyängsviken vik Nyanäs t. Luvan berghäll med stenrösen
  Näsaspetsen udde Nyatorp torp Lyckbergaviken vik
  Näsgölen göl Nyatorp lht Lyckebacken åker
  Näsudden udde Nyatorp lht Lycket odling
  Näverkärret kärr Nyboda lht Lyftstenen sten
  Obbamaderna sumpmark Nyborg lht Långelid lid
  Olaviken vik Nybygget torp Långevik vik
  Olsmåla ägomark Nybygget lht Långevik vik
  Orrehall holme Nyholmen torp Långgärdesviken vik
  Orrehall holme Nyholmen t. Långgärdsviken vik
  Os, Lilla vik Nytslund hmd Långåker åker
  Os, Stora å Nytslund torp Långåker åker
  Oxabrånarna terräng Nyäng t. Långö ö
  Oxadansen damm Nyäng torp Långö ö
  Oxakärret kärr Näs, Lilla lht Långö ö
  Oxanabben udde Näsgården = 3 Ormeshaga bebyggelse Läen sjö
  Oxudden udde Näsgården gård Lökamossen mosse
  Persmåla ägomark Näsudden lht Lövnäsudden udde
  Petterhänge ängsmark Näsudden torp Lövöarna öar
  Pigagölen göl Nöjet lht Malmö ö
  Pipramarken terräng Olsborg lht Malmö ö
  Plågan skogsområde Olsborg lägenhet Malmö ö
  Porsmad odlad mark Olsmåla lht Markakällan källa
  Prästanäset halvö Olsmåla torp eller lägenhet Markakällan källa
  Pukaskärv skär Ormeshaga by Markö ö
  Påkängen ägomark Ormeshaga by Masses Lycka åker
  Pärlemosse odlad mark Ormeshaga by Mellansjön mellersta delen av sjö
  *Raftön ö Oskvarn lht Midsommarbacken backe
  Randevik vik Persmåla bs. Milhultaråsen skogsmark
  Resehall fornlämning Persmåla Saknas Mjölnaremossen odlingsmosse
  Rislyckan ägomark Persmåla torp Mjölnareängen äng
  Ronnebyån å Petersborg lht Mossåker åker
  Ronnebyån å Petersborg torp Mossäng äng
  Ronnebyån å Port Artur lht Målabackarna skogsbackar
  Ronnebyån å Påkagård gård Målabacke, se Målakulle berg
  Ropuddeöarna öar Påkagården = 1 Uganäs bebyggelse Målabacken höjd
  Rottnefly mosse Randevik lht Målagärdesfallet vattenfall
  Rottneflyviken vik Randevik lägenhet Målakulle berg
  Rottnen sjö Raspen lht Målåker åker
  Rottnen sjö Ringsberg lht Mårtens vik vik
  Rottnen sjö Ropudden torp Mårtens vik vik
  Rottnen sjö Ropudden lht Märlyckan odlingalycka
  Rottnen sjö Rosendal lht Möllersbron bro
  Rottnen sjö Rosenholm lht Mörkens källa Saknas
  Rottnen sjö Rosenlund lht Nilslyckan f.d. lägenhet
  Rottnen sjö Rosenlund lht Nissasgärdet åker
  Rottnen sjö Rosenäng lht Noas» Träda gärde
  Rottnen sjö Rottnefors Saknas Nolingsäng vik
  Rottnen sjö Rottneå lht Norragärde gärde
  Rottnen insjö /Se Rullatorpet t. Norra Gärde åker
  Rottnen sjö Ryagård, Ryagården gård Norrakärr slåtterkärr
  Rottnen sjö /Se Ryan gård Norrsjön del av sjö
  Ryakärret kärr Rydaholm lht Norrsjön del av sjö
  Rysshagen terräng Rydalund lht Norrängsmossen mosse
  Råbocken terräng Rygården= 1 Ormeshaga bebyggelse Näsgårdsle, Näsgårdsleet grind
  Råbockskärret kärr Ryttarnäset f. ryttartorp, numera jordbrukslägenhet Näsmarken, Näsamarken skogsmark
  Råsen terräng Ryttarnäset lht Näsudden udde
  Rännbäcken bäck Sandekullen t. Näsviken vik
  Rävakärret kärr Sandkullen utlagt torp Näsviken vik
  Rävgropen terräng Sandkullen bortriven lägenhet Obbamaderna madslåtter
  Rönnö ö Sandslätt lht Oleviken vik
  Rösjömaderna mader Sandslätt lht Olsamaden mosse
  Rösjön sjö Sandvik glasbruk Ormbro bro
  Sandbäcksmossen mosse Sandvik f.d. torp Orrehall ö
  Sandkullen kulle Sandås lht Os, Stora utlopp
  Sedefly terräng Sjövik lht Oskullen kulle eller höjd
  Sedehall skogsmark Skogsborg bostadslägenhet Oskullshallen stenhäll
  Sellbergalyckan ägomark Skogsborg lht Oxabrånarna hagmark
  Sissevik vik Skogsdal lht Oxdansen plats
  Sjöabrånen ägomark Skogsholm lht Oxhagalyckan åker
  Sjöakärrsviken vik Skogsholm lht Oxnabben udde
  Sjökällan vik Skogslund lht Pampafly mosse
  Sjökärret kärr Skogslund lht Paradiset mosse
  Sjökärret ägomark Skogslyckan lht Petter Hänge slåtter och betesmark
  Sjökärrsmossen ägomark Skogstorpet lht Petters Kvarn mossområde
  Skalnabbsudden udde Skomakaregård = 5 Ugnanäs bebyggelse Piglipen åkerområde
  Sketingzöhn, se Skiftingsö ö Skomakaregård gård Pinan åkerområde
  Skiftingsö ö Skrabben bebyggelse Piparmarken skogsområde
  Skiftingsö ö Skrabben öknamn på övre Torsagården Pipramarken hagmark
  Skogsrydsmaden mad Skrikebo hide Eller Påkaslätten lägenhet, numera fastighet Plågan backe
  Skrikebohie terräng Skrikebohie bs. Polalyckan åker
  Skruvaflyet terräng Skälholmsryd gård Pukaskärv stenskärv
  *Skråmbro bro Skälholmsryd by Pukaskärv skär
  Skuggakärret betesmark Skärgöl t. Pukaskärv skär
  Skummevik vik Skärgöl lägenhet Prästamaden madslåtter
  Skärgöl ägomark Smedbo lht Pyttan äng
  Skärsjöbackarna terräng Smedgården = 2 Ugnanäs bebyggelse Påkängen äng
  Skärsjön sjö Smedlycke f.d. lägenhet Pålsahultet madslåtter
  Skärsjön sjö Smedsbo lägenhet Pålsamaden madslåtter
  Skärsjön sjö Smedsmåla gård Pålsmossen mosse (torv)
  Skärsjön sjö Snibben lht Pålsån Saknas
  Skärsjön sjö Snickaremålen torp Pärlemosse mosse
  Skärsjön sjö Solbacken lht Pärlmossen, Pärlemosse mosse (odlad)
  Skärsjön sjö Stenborgen lht Pörtet plats invid mosse
  Skärstånge terräng Stenborgen lägenhet, numera fastighet Rackaberg bergknalle
  Slåttrarna terräng Stenborgen Saknas Randevik vik
  Slättabacken terräng Stenholmen lht Rapportvägen väg
  Slättemad ägomark Stenhult lht Rapportvägen väg
  Slättmossen mosse Stensnäs lht Resehall bautasten
  Smedfly sankmark Storegård = 3 Ugnanäs bebyggelse Resehall bautasten
  Smyken vik Storegård = 4 Ugnanäs bebyggelse Resehall bautasten
  Smykö ö Stormalund f.d. lägenhet Ronneby ån å
  Smörstenen fornlämning Strömsfors lht Resehall sten
  Spångamaden sumpmark Stubbholmen bs. Rottingsfly äng
  Stenbro bro Stubbholmen backst. Rottnefly mosse
  Stenbäcken terräng Stönja backst. Rottnefly fly
  Stockaskruv vik Sunnanvik lägenhet Rottneflyön ö
  Stockholmshagen terräng Susebäck lht Rottnefors vattenfall
  Stockholmsudden udde Svenslund backst. Rottnen sjö
  Stora fly terräng Svenstorp t. Rottnen sjö
  Stora kärr kärr Svenstorp lht Rumpelid backe
  Stormalyckan terräng Svenstorp torp Ryakärret kärr
  Storsjön del av sjö Södradal lht Rydgärdet åker
  Strömmastället terräng Södratorp lht Rysshagaviken vik
  Strömäng terräng Södregård gårdar Rysshagen hagmark
  Stubbholmen skogsmark Södregård bebyggelse Råbocken mad eller mosse
  Stutarna skär Södregård = 1 Hässle bebyggelse Rännbäcken bäck
  Stämmet utvidgning Södregård = 2 Linnehult bebyggelse Rävbränen bräne
  Stövlasöle terräng Södregården = 7 Tollstorp bebyggelse Rävskiften åker
  Svallbäcken terräng Tallbo lht Rödsjön sjö
  Svalö ö Tollstorp by Rödsjön sjö
  Svartmossen mosse Tollstorp by Samuelshult, Sankshult skogsparti
  Svartviken vik Toraberg lht Samuelsåker åker
  Svartviken vik Torsagård = 5 Ormeshaga bebyggelse Sandträdan åkerområde
  Svärtingzvijk, se Svartviken vik Torsagården gårdar Sandviksbäck bäck
  Svinaberget triangelpunkt Torsagården gård Sandvikskärr kärr
  Syltekärr betesmark Torsagården = 4 Tollstorp bebyggelse Sidesvik vik
  Sågudden halvö Torsholm lht Simsingaliden backe
  Sågviken vik Torslund Saknas Sinnaskutebacken åker
  Såndshult skogsmark Torslund hmd Sinnaskutebacken höjd
  Såndshultaklätt ö Trehörnan bs. Sjöabrånen åker
  Säckaviken vik Trehörnan bortriven bostadslägenhet Sjöakärr kärräng
  Södratorpeträdan ägomark Tången gård Sjöbrånen odlad lycka
  Södreviken vik Tången gård Sjökällan källa
  Sölan terräng Tälleberg lht Sjökällan källa
  Sörsjön del av sjö Tällekullen lht Sjökälleträdan annat namn på Kårlandaträdan
  Sörsjön del av sjö Tällekullen torp Sjökälleviken vik
  Sörängen odlad mark Tällelund lht Sjökärret madslåtter
  Sörängsudden udde Tällelund lägenhet Sjökärret kärr
  Tallö ö Ugnanäs by Sjöslätten delvis skogsbevuxen slätt
  Tallö ö Ugnanäs by Sjöängen äng
  Timmerön ö Uppark lht Skalnabbsudden udde
  Tjärdalaviken vik Valeborg lägenhet Skarpen åker
  Toragöl göl Valhall lht Skiftingsö ö
  *Torregöl tjärn Valleborg bs. Skiftingsö ö
  *Torregöl sjö Vasabroar hmd Skiftingsö ö
  Torremad ägomark Wasabroar torp, numera jordbruksfastighet Skogsrydmaden madslåtter
  Torrfly sankmark Vasatorp t. Skorvnabben udde
  Torrgiöhl sjö Wasatorpet torp, numera jordbruksfastighet Skottaliden backe
  *Torrgöl tjärn Washolmen lägenhet, numera utlagd Skummevik vik
  Torsö ö Vattenfallet Rottnefors med utmål Saknas Skärgöl sjö
  Traneflyet ägomark Vibo lht Skärsjöberget berg
  Trappa hallar terräng Vimmerby t. Skärsjön sjö
  Trinnemosse mosse Vimmerby backst. Slättemad kärrslåtter
  Trollaberg berg Väntansborg lht Slättmossen mosse
  Trolla moar skogsområde Västrabro lht Slättmossen annat namn på Påtsmossen
  Trädammen damm Västegård gård Smalen slåttermad
  Trädgårdsön ö Västregården = 2 Fagereke bebyggelse Smalningen mosse
  Tufsahultet ängsmark Västregården = 3 Tollstorp bebyggelse Smedbäck bäck
  Tvätteviken vik Yasberg lht Smedflymossen mosse eller kärr
  Tysknamad sumpmark Åbo lht Smedfällan skogsbit
  Tångamader mader Åbo lägenhet Smedliden backe
  Tällekulle fly mosse Åbrotorpet lht Smedsstättan stätta
  Tällkärret kärr Åbrotorpet torp Smyk, Lilla ö
  Tällö terräng Ånäs kvarnställe Smyk, Stora ö
  Tärnehall terräng Ånäs eller Årnäs f.d. kvarn Smörstenen flyttblock
  Ugnastadviken vik Änggärdet lht Snittabiten bit av sjö
  Ulvatången terräng Ängsdal lht Snusabrånen skogsmark
  Vargamosse mosse Öijerslycke gård Snusåkern åker
  Vasen sjö /Se Öjaberg, Öjesberg torp Soldatkärret kärr
  Vasen sjö Öjaströmma 1 gård Soldatängen äng
  Vasen sjö Öjaströmma gård Spångahultet skogsmark
  Vasen sjö /Se Öjersholm lht Spångamaden madslåtter
  Vasö ö Öjerslycke gård Staffans Lycka åker
  Vedamossen mosse Öramo bs. Stenbäcken slåtter
  Vedö ö Öramo f.d lägenhet Stenbäcken vattendrag
  Vega ö Örnanäs t. Stenbäcken slåtter
  Vidkärret kärr Örnanäs torp Stenhagekällan källa
  Ville Alms fly sankmark Östrabo lht Stenhagen hagmark
  Vittgöl göl Östra Haga lht Stensåker åker
  Välle, Lilla sund Östratorp t. Stensåkern åker
  Välle, Stora sund Östregård = 1 Fagereke bebyggelse Stensängen äng
  Vällö ö Östregård = 1 Lessebo bebyggelse Stockaskruv vik
  Värlandaviken vik   Stockaskruvviken vik
  *Västorpkvarn kvarn   Stora Fly fly
  *Västorps kvarnar kvarnar   Stora Lycke åker
  Västra tånga terräng   Stora os vik
  Åsegöl göl   Store Hage hage
  Älgamossen mosse   Storsjön del av sjö
  Älgsjörås höjd   Storsjön del av sjö
  Öjarslycke fly sankmark   Storån, Västra och Östra vattendrag
  Öjaströmmasjön sjö   Strömmagärdet åker
  Öjen sjö   Strömäng äng
  Öjen sjö   Stubbholmakärret del av »Tågflytet»
  Öjen sjö   Stutarna övervattenstenar
  Öjen sjö   Stättabacken backe
  Öjen sjö   Stövlasöle mosse
  Öjen sjö   Surdegen åker
  Öjen sjö   Svalö ö
  Öjen sjö   Svarte vägen del av vägsträcka
  Öjen sjö   Svartmossen mosse
  Öjen sjö /Se   Svartens vik, Svartvik vik
  Öjen sjö /Se   Svartmossen mosse
  Öjen sjö /Se   Svartviken vik
  Öland skogsmark   Svinaberget skogbevuxet berg
  Ömaden sumpmark   Svinaberget berg
  Öramo ägomark   Svinaberget berg
  Örnanacke udde   Svärtevik vik
  Örnanacke udde /Se   Syltekärr madslåtter
  Örnanäs näs   Syndaplatsen område (gärde)
  Örnanäsaviken vik   Syndaplatsen område (gärde)
  Örnanäsflyet sankmark   Såndshult udde
  Östrahult terräng   Säckviken del av sjö
  Östremad mad   Södra viken vik
      Sölan mosse
      Sörsjön del av sjö
      Sörsjön del av sjö
      Söräng äng
      Söräng gärde och delvis skogsmark
      Sörängsträdan gärde
      Sörängsudden udde
      Tallö ö
      Tallö ö
      Tjuvahalla klyfta eller håla
      Tjärdalaviken vik
      Tobakskullen förhöjning på madslåtter
      Toftsa hultet ägor
      Tormannabäcken bäck
      Tormannakärret förr madslåtter, nu mossodling
      Torpet åker
      Torremad mosse
      Torrfly fly
      Torsagårdsmossen odlingsmosse
      Tors Göl sjö
      Torstaviken vik
      Torsö ö
      Tostaviken vik
      Tostö ö
      Tremålabacken backe
      Trollaberg berg
      Trollaberg berg
      Trollaberg,Lilla bergknalle
      Trollaberg,Stora bergknalle
      Trolla moar oländig terräng
      Trumliden lid
      Trånglahål skogsmark
      Trädan odling
      Trädgårdsåkern åker
      Tufsahultet skogsmark
      Tufsakällan vattenkälla
      Tyll, Stora och Lilla sund
      Tuvakärret kärr
      Tvätteviken vik
      Tvättvik, Tvättviken vik
      Tysknamad madslåtter
      Tyskna mad mad
      Tåg (f) flyet fly
      Tångens Mader mader
      Tåssebro bro
      Tällkullamarken område
      Tällö ö
      Tällö ö
      Ubbamaden mad
      Ugnestadviken vik
      Ulvasten område vid väg
      Ulvatången kulle
      Valeborgahagen hage
      Valeborgamossen mosse
      Vargalyckan åker
      Vargamosse madslåtter
      Varga mosse, Varga mossen mosse eller kärr
      Vargbrånen odling
      Vasekärr, Vasakärr kärr
      Vasen sjö
      Wasen sjö
      Vasö ö
      Vasö ö
      Vasö, Lilla ö
      Vattnet ställe vid väg
      Verkalyckan åker
      Verkamaden mad
      Veö, Vedö ö
      Videkärret kärrslåtter
      Vispö ö
      Vittgöl sjö
      Välle, Lilla sund
      Y-Kärr kärr
      Åkan kulle
      Åkersberg berg
      Åse-Göl sjö
      Älgkorås mosse
      Älgsjörås mosse
      Ängagärdet äng
      Ängakällan vattenkälla
      Ängalyckan åker
      Änkans Bol äng
      Änkans Bol område
      Äsplundarutan mosse
      Äsplunden hagmark
      Öijen sjö
      Öjaströmmasjön sjö
      Öjen sjö
      Öland skogsmark
      Öland av mossmark omringat skogsparti
      Öramo skogsmark
      Örna berg berg
      Örnahultet skogsmark
      Örnanacke eller Arnanacke udde
      Örnanacke udde
      Örnanacke udde
      Örnanäsviken vik
      Östrahult mosse
      Östremad madslåtter
      Övra Mark hagmark

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.