ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hemmesjö socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 165 Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 128
Hemmesjö sn Anebäcken bäck Hemmesjö sn Anebäcken bäck
Hemmesjö sn /Se Backakärr odlad mark Hemsjö sn Ballrehall kulle
Hemmesjö sn ?Barnsjön sjö Amalielund t. Barnsjön tappad sjö
Hemmesjö sn *Barnsjön sjö Anebäcken lht Billa Nygård åker
Hemmesjö sn Barnsjön f.d. sjö Backen bebyggelse Bjurbäcken bäck
Hemmesjö sn *Billa kvarnar kvarnar Bellevue lht Bokefällan äng
Hemmesjö sn *Billa kvarnar kvarnar Bengtsbro lht Brudrabacken backe
Hemmesjö sn /Se *Billa kvarn f.d. kvarn Billa by Bråtarna skogsmark
Hemmesjö sn /Se ?Bjurbäcken bäck Billadal bebyggelse Brännehagen betes- och skogsmark
Hemmesjö by och sn /Se Brokärret odlad mark Bjurbäckstorp, Norra t. Bränneristrädan åker
Hemmesjö sn /Se Brudrabacken terräng Bjurbäckstorpet, Södra t. Byxsjön sjö
Hemmesjö kommun /Se Bråtarna terräng Bokefällan bs. Dalakärret mosse
Billa by /Se Bråtarna terräng Byagården = 5 Södra Åreda bebyggelse Dammen madslåtter
Billa by Byxsjön sjö Bäckaled t. Drängagråten äng
Billa by Drängagråten ägomark Bältehall t. Dyaviken vik
Billa by Ekekullen ägomark Dalen t. Ekekullen kulle
Billa by Flansåsar terräng Dalskog avs. Enö ö
Billa by /Se Flattran terräng Duvetorpet t. Fagerskärr kärr
Billa by /Se Fäbromaden sankmark Ekeborg lht Falkahagen skogsmark
Billa by Getanabben strandmark Ekedal lht Flansåsar ås
Billa gård *Gummatorpekvarn kvarn Elingeryd Saknas Flattran område med stenar
Billa gd gummen sjö Elingeryd gård Fläskäng äng
Billa by Grönadal odlad mark Fridhem t. Fäbromaden slåttermad
Billa by *Gårdsby och Vikensveds bokskog skog Fridhem bs. Getanabben bergknalle
Billa by Gäddemad del av Årydsjön Fridhem lht Graneliarna skogsmark
Billa by *Gölen sjö /Se Fänriksgård = 5 Risinge bebyggelse Gråstenen åker
Billa hg Hacksjön, Lilla sjö Gransholmem lht Gubbakärret betesmark med slåtter
Billa by Hacksjön, Lilla sjö Gummatorp gård Gubben Svens Lycka åker
Billa by, förr sätesgård /Se Hacksjön, Lilla sjö Gustavstorp t. Gunglemad madslåtter
Billa by /Se Hacksjön, Stora sjö Haga lht Gäddemad vik
*Billa Korpagård gård /Se Hacksjön, Stora sjö Haga avs. Gölen sjö
Billa Södregård gård /Se Hacksjön, Stora sjö Hagalund lht Hacksjön, Lilla sjö
Stora Bramstorp gård /Se Hakasjön,S., se Llla Hacksjön sjö Hedaholen lht Hacksjön, Stora sjö
*Byegården gd Norra Hakesiön, se Stora Hacksjön sjö Hedvigslund lht Hagaträdan åker
Ellingeryd gd /Se Haksiön, se Lilla Hacksjön sjö Hemmesjö by Hallen bergknalle
Ellingeryd gd /Se Norra Haksiön, se Stora Hacksjön sjö Hemmesjötorp gård Halludd, Lilla udde
Gummatorp gd /Se Hallen udde Hemset by Halludd, Stora udde
Hemmesjö by Halludd, Lilla udde Herrgården = 1 Södra Åreda bebyggelse Haneberg backe
Hemmesjö by /Se Halludd, Stora udde Hjältes t. Hasslehäcken åker
Hemset by /Se Haneberg ägomark Hultäng lht Hemhagen hagmark
Hemset by /Se Hasslehäcken ägomark Höjden bs Hemmesjö sjön sjö
Hemset gd /Se Hemmesiö sjö Jonedal t. Hinna sjön sjö
Hemset gd /Se Hemmesjön sjö /Se Kampas bebyggelse Hundviken vik
*Kåregården gd Hemmesjösjön sjö Karlsberg t. Hårsjön sjö
Norregård del av Billa Korpagård /Se Hemmesjösjön sjö Karlsberg lht Hästängarna ängar
Nygård del av Billa Korpagård /Se Hemmesjösjön sjö Karlstorp t. Höhallarydet berg
Rakin torp /Se Hemsets mosse mosse Katrineholm hmd Jordbrosliden backe
Risinge by Hemsiö sjö Katrinelund t. Jutudden udde
Risinge by Hem siöö sjö Kilen bs. Jössa Kvarn bäck
Risinge by Hinnabäck bäck Kolaregård = 1 Hemset bebyggelse Kanin-ön ö
Risinge by Hinnasjön sjö Korpagården = 1 Billa bebyggelse Kiddahagen hagmark
Risinge by /Se Hinnasjön sjö /Se Kristinelund hmd Klacke madslåtter
Risinge by /Se Hullarör fornminne Kronogård = 6 Risinge bebyggelse Knektakärret kärr
Risinge by /Se *Hårsjön, Stora o. Lilla sjöar Kullen lht Krabbebäcken bäck
Risinge by /Se Hårsjön sjö Kåragård = 7 Risinge bebyggelse Kungastenen sten
*Sankt Thomasgård stomm-hemman ?Hårsjön, Stora o. Lilla sjöar Källedal bs. Kungaåkern åker
Tegnaby by Höhallarydet höjd Källedal lht Kvarnalyckan åker
Tegnaby by /Se Hökagöl göl Källehult lht Kyrkemosse mosse
Tegnaby by /Se Jordbrosliden betesmark Källehult lht Källrabacken åker
Tegnaby by /Se *Jutudden udde Källelund bs. Lanna sjö sjö
Tegnaby by /Se Jutudden udde Källelund lht Lermaderna mad
Tegnabykvarn Saknas Jössagöl göl Lidhem lht Lillån bäck
Tegnaholm, se Tegnaby by Kapamosse odlad mark Lilla Å lht Lillö skogsområde
Tofta by /Se Karlsberg betesmark Lindeborg lht Ljungsabacken höjdsträckning
Tofta by /Se Klackemaden sumpmark Lindkullen t. Lortmaden mad
Åreda by Klackmossen mosse Lindåsen hmd Lunden ängsslåtter
Södra Åreda herrgård /Se Kungastenen sten Lindåsen lägenhet Långemosse mosse
Åreda by /Se Kyrkemosse ägomark Linnehult lht Långåker åker
Åreda, (Södra) by /Se Lannasjö f.d. sjö Ljungedal t. Läget åker
Åreda, Södra by /Se Lanna sjö uttorkad sjö Lugnet t. Lövsjön sjö
Åreda, S:a by /Se Lannasjö f.d. sjö Lundbyholm t. Madhagabackarna äng
Åryd hg Lanna sjö f.d. sjö Lybäck t. Marken skogsmark
Åryd hg Lannasjömaden betesmark Lyckan bs. Milefällorna skogsmark
Åryd gård och kvarn /Se Lermaderna betesmark Lyckås lht Moaskogen skogsmark
Åryd fordom frälsehemman /Se Lillö ö Lyds lht Mossäng äng
Åryd fordom frälsehemman /Se Lillö terräng Lönåsen hmd Myckellyckan åker
Åryd bruksegendom Lybäck ängsmark Lövhult t. Myckelängen äng
Åryd hg Lyckan ägomark Lövhyddan lht Möllraträdan åker
Åryd gd /Se Lyds ängsmark Lövsjöhult lht Mörkevik hagmark
Åryd gd /Se Långemosse mosse Lövåsen hmd Norremosse åker
  Läget odlad mark Malinslund t. Pelles ör grund
  Lövhult hult Margretelund t. Rackebäck bäck
  Lövsjöhult hult Marielund t. Ringsbro bro
  Lövsjön sjö Mellangård = 1 Hemmesjö bebyggelse Röarna betesmark
  Lövsjön sjö Mellangård = 4 Risinge bebyggelse Sanke Mosse mosse
  Lövsjön sjö Minnet lht Sannalyckan åker
  Lövsjön sjö Moavad bs. Sjöbroviken vik
  Margretelund terräng Mon t. Sjörenen äng
  Marken terräng Mossafällan lht Skarahall sten
  Mellangården ägomark Månsagård =3 Hemmesjö bebyggelse Skirsjön sjö
  Milefällorna terräng Nabben t. Skorvöarna öar
  Moaskogen skog Norratorp t. Skräddarelyckan åker
  Mossafällan terräng Norratorp hmd Skäftekärr kärr
  Nabbaskogen skog Norratorp lht Smedmossen mosse
  Nabbaön ö Norregård = 1 Södra Åreda bebyggelse Smedträdan åker
  Nybygget odlad mark Norregården bebyggelse Spångamaden mad
  Oset vik Norregården = 3 Hemset bebyggelse Spänget spångbelagd övergång
  Oxhagarna terräng Norrelund avs. lht Stallträdarna åkrar
  Pella ör grund Nyadal t. Starkeryd åker
  Ringsbro bro Nyadal hmd Stensäng äng
  Risingebäck bäck Nyahult lht Stigsäng? vik
  Risingebäck bäck Nyborg lht Stigsängarna ängar
  *Risingequarn kvarn Nybygget t. Store Mosse mosse
  Risingevik vik Nygård bebyggelse Store Mosse mosse
  Röerna terräng Nytorp lht Storö ö
  Sjöamellan terräng Näset t. Storö skogsområde
  Sjöholmen ägomark Olsagård = 5 Hemmesjö bebyggelse Stubbaträdan åker
  Skarahall terräng Olsagård = 1 Risinge bebyggelse Surkvabben åker
  ?Skirsjön sjö Olslund lht Svartmaden mosse
  Skirsjön sjö Olsmåla lht Svinavallen backe
  Smedkärret kärr Prästegård = 6 Hemmesjö bebyggelse Sågarepellens kulle kulle
  Spångamaden ägomark Rakin t. Södra Åreda sjön sjö
  Solö ö Ringagården = 2 Södra Åreda bebyggelse Tegnabysjön sjö
  Stenholmen betesmark Ringagården lht Timmermossen mosse
  Store mosse ägomark Ringsberg bs. Tittebäck mossbäck
  Storö terräng Risinge by Tjuvakull kulle
  Storö ö Rudebro hmd Toftamossen mosse
  Strömskärr kärrmark Sjöamellan t. Ugnsholmen holme
  Sågviken vik Sjöbacken lht Videkärret kärr
  Sågviken vik Sjöborgen lht Vikasjön sjö
  Tanalyckan terräng Sjögård = 4 Hemmesjö bebyggelse Viksmad mosse
  *Tegnabysjön sjö Sjögård = 4 Hemset bebyggelse Vändlaträdan åker
  Tegabysjön sjö Sjöholmen t. Åkelund åker
  Tegnabysjön sjö Sjöholmen bs. Åreda sjön sjö
  Tegnabysjön sjö Skogsdal lht Årydsjön sjö
  Tegnabysjön sjö Skogshult t. Årydån å
  *Teröhall gränsmärke Skogslund lht Åslamad mad
  Timmermossen mosse Skogslund t. Östanå skogsmark
  Tjuvakull terräng Skogslyckan lht  
  Toftamossen ägomark Smedbacken avs.  
  Toftasjön sjö Smedtorpet t.  
  Toftasjön sjö /Se Solhaga lht  
  Torebro terräng Solhöjden lht  
  Tweta Siön sjö Stenslund bs.  
  Tveta Siön f.d. sjö Strömmarna lht  
  Tvetasiön f.d. sjö Södraholm lht  
  Tvisten betesmark Södratorp hmd  
  Tägnen, se Tegnabysjön sjö Södratorp lht  
  Tägnen, se Tegnabysjön sjö Södra Åreda by  
  *Tärnhall häll Södregård = 3 Risinge bebyggelse  
  Udden udde Södregård = 2 Hemmesjö bebyggelse  
  Ugnsholmen holme Södregården = 2 Billa bebyggelse  
  Videkärret kärr Södregården = 5 Hemset bebyggelse  
  Wijken, se Vikasjön sjö Södregården = 4 Södra Åreda bebyggelse  
  Vijkensiön, se Vikasjön sjö Södrelund bs.  
  Wijkenswij Siön, se Vikasjön sjö Tokagården = 2 Hemset bebyggelse  
  Vikasjön sjö Tomasgård = 6 Hemmesjö bebyggelse  
  Vikasjön sjö Tomten äng  
  Vikasjön sjö Torebro lht  
  Vikasjön sjö Torebro bs.  
  Vikasjön, se Viksjön sjö Torpalund t.  
  Viksjön sjö /Se Torpalyckan bs.  
  Åredasjön sjö Torsagård = 2 Risinge bebyggelse  
  Åredasjön sjö Torslund bs  
  Åredasjön sjö Torsryd lht  
  Årydsjön sjö Torsta, Mellersta t.  
  Årydsjön sjö Torsta, Norra t.  
  Årydsjön sjö Torsta, Södra t.  
  Årydsjön sjö Tvisten avs.  
  Årydsjön sjö Törnelyckan bs.  
  Årydsjön sjö Udden t.  
  Årydsjön sjö Vik hmd  
  *Åryds sågmölla sågkvarn Vitarör t.  
  Åslamad strandmark Yngslanda lht  
  Östanå terräng Yngslund, se Yngslanda lht  
    Åholm lht  
    Åredalund lht  
    Årerydstorp utjord  
    Åryd 1 gård  
    Åryd station Saknas  
    Åsarna t.  
    Älmåsen = 3 Hemmesjö bebyggelse  
    Ängalund t.  
    Östratorp bs  
    Östregården = 3 Södra Åreda bebyggelse  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.