ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Furuby socken : Konga härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 65 Naturnamn : 285 Bebyggelsenamn : 276 Naturnamn : 225
Furuby sn Abborrehall gränsmärke Furuby sn All Världens Källa vattenkälla
Furuby sn /Se Alakärret kärr Furuby sn Amerike-Hålet källa
Furuby sn All världens källa källa Furuby sn Amerike-Hålet mosse
Furuby sn All världens källa källa Amunds = 2 Västtorp bebyggelse Appla-Trädan åker
Furuby sn Almhultsmossen mosse och betesmark Amundsgård = 2 Västtorp 1 Saknas Aska-Kärret kärrslåtter
Furuby sn Amerikahålet terräng Andersgård =6 Furuby bebyggelse Attsjön sjö
Furuby sn *Arnehall gränsmärke Askatorpet bebyggelse Backaträdan åker
Furuby socken *Arnehall gränsmärke Attsjö Markusgård Saknas Badö ö
Furuby sn *Arnöhall gränsmärke Attsjö by Bergalycka åker
Furuby sn Asiö, se Attsjön sjö Attsjöholm lht Berga-Trädan åker
Furuby sn Asiöö, se Attsjön sjö Attsjölund lht Billegöl sjö
Furuby sn /Se Askatorpaflyet sumpmark Attsjötorp gård Bille sjö sjö
Furuby sn Aspflon sjö Backen lht Billeslätter madslåtter
Furuby sn Assjön, se Attsjön sjö Backen bebyggelse Björke-Sjö sjö
Furuby sn Attsjöbäcken bäck Berget t Björkesjö sjö
Furuby sn Attsjömossen betesmark Berget t Bocka-Hall bergknalle
Furuby sn /Se Attsjön sjö Billemo hmd Bommemad madslåtter
Furuby sn /Se Attsjön sjö Björkelund lht Brauersbacken backe
Furuby sn /Se Attsjön sjö Björkelund hmd Brederås skogsmark
Furuby sn /Se Attsjön sjö Björkelund bs Brånen åker
Furuby sn /Se Attsjöskogen triangelpunkt Bjärsagård = 3 Kårestad bebyggelse Bråten slåttermark
Furuby sn /Se Billegöl göl Björsagård = 3 Kårestad bebyggelse Busa-Hagen hagmark
Furuby socken /Se Billemosse betesmark Bolsgård lht Busa-Ledet grind
Attsjö by Bille sjö sjö Byestad = 7 Attsjö utjord Bya-Källan vattenkälla
Attsjö by /Se ?Bille sjö sjö Båtsmansgård = 2 Attsjö bebyggelse Byasjön tappad sjö
Byestad Saknas /Se Bille sjö sjö Bäckalund t Byxåker åker
Furuby by Bille sjö sjö Dalen t Båsöarna öar
Furuby Andersgård gd *Bjurebäck ålbäck Dalen hmd Båsö, Stora en av Båsöarna
Furuby by /Se *Bywrebæck ålfiske /Se Dalen t Dalakärret kärr
Furuby by /Se Björkelyckan betesmark Dalen lht Dalsåker åker
Furuby poststation /Se Björkemossen mosse Djupdal t Dalsäng äng
Fägerstad by Björkesjö sjö Djursagård bebyggelse Dammbäckshultet mosse
Fägerstad by Björksjön f.d. sjö Ekedal hmd Damm-mad mad
Fägerstad by /Se Björkö ö Ekelund lht Damm-Mad slåtter
Fägerstad by /Se Björneke kvarnar kvarnar Ekero lht Djup-Vik vik
?Holkaryd by Bodö Stora ö Ekudden lht Drakaröret stenröse
Hyttalyckan bs /Se Bommabäcken bäck Eriksdal lht Dyen slåtter
Kårestad by Bommemad sumpmark Fridhem lht Ekebacken kulle
Kårestad by Brederås terräng Furuby by Enebacken åker
Kåresta by /Se Byasjön f.d. sjö Furuby Jönsgård Saknas Enö ö
Kårestad by *Bywrebæck ålbäck /Se Furulund lht Fankens Farstu område i skogen
Kårestad by Bålbokärret kärr Fägerstad Saknas Fibble-Ån å
Kårestad by Båsöarna öar Fägerstad by Fjärdingshall bergknalle
Kårestad by Bäckalund terräng Fällorna t Fläskahall bergknalle
Kårestad by /Se Dammen sankmark Gamla Stensnäs lht Frisalyckan åker
Kårestad by Djupvik vik Getingegård bebyggelse Fullbetet betesmark
Kårestad by Drakaröret fornlämning Granefällan lht:r Fåfängan åker
Kårestad by Dyen sankmark Gransholm bs Gallbäcks-Fly mosse
Kårestad by Ekekärret kärr Gransholm t Garverikällan vattenkälla
Kårestad by Enö ö Granstorp lht Gasjömader mader
Kårestad by /Se *Ferebo f.d. bro Grytemo t Gasjön sjö
Kårestad by /Se Fetsjön f.d. sjö Grönadal t Gersen madslåtter
*Kårestad slott Fibbleån å Gummesgård = 5 Kårestad bebyggelse Grädde-Mossen mosse
Kårestad by /Se Fibbleån å Gunglehult lht Gröneslätt slättmark
Kårestad by /Se Fiskviken vik Gölen lht Grötafatet åker
Kårestad by /Se Fjärdingshall terräng Görans hmd Gäddedrag fiskställe
Kårestad by /Se Fläskahall terräng Göransberg, se Görans hmd Gäddemader madslåtter
Lysteryd by Fullbetet terräng Hackagård = 2 Kårestad bebyggelse Göken åker
Lysteryd by *Furuby kvarn kvarn Haga lht Gölen sjö
Skäve (kvarn) kvarn(?) /Se Futtlemosse mosse Hagaborg lht Göransmärte-Bäcken bäck
Västorp by /Se Fåglamossen mosse Hagalund lht Hacksjömaden mad
Änga gd förbyquarn, se * Furuby kvarn kvarn Hageby t Hacksjön sjö
Änga gd Fällyckan ängsmark Hagelsmo hmd Hannakallgården åker
Änga gård /Se Gasjömader sumpmark Hagen t Harahall skogsmark
Östratorp f.d. torp Gastakistan terräng Hagetorpet hmd Haspahagen hagmark
  Genvägsmossen mosse Hagtorpet t Haspen åker
  Gäddemad del av Årydsjön Hakagård = 2 Kårestad bebyggelse Hassle-Källa vattenkälla
  Gölen göl Hallenborg bs Hattsjön, se Hacksjön sjö
  Hacksjön sjö Hanaborg t Hjälmsåker åker
  Hanahult odlad mark Hanagård = 1 Furuby bebyggelse Holmasjön sjö
  Harahult terräng Hanahall hmd Holmbäcksmad mosse
  Hassle källa källa Hanahult t Hulta-Bredan åker
  Hem siöö sjö Hanalund lht Hultåker åker
  Hemmesiö sjö Hanalund lht Humlerås skogsmark
  Hemsiö sjö Hanatorpet, Lilla lht Husåker åker
  Hemsmåla terräng Hanatorpet, Stora lht Häggholmen, Lilla madslåtter
  Holma kvarn kvarn Hansagården = 1 Kårestad bebyggelse Häggholmen, Stora madslåtter
  Hundviken vik Hassleryd hmd Hälla-Sjön sjö
  Häcksjön sjö Hemsmåla hmd Hälseröret stenröse
  Häjan terräng Herrgården = 1 Västtrop bebyggelse Hänget åker
  Häjmossen ägomark Herr Svensgård = 10 Kårestad bebyggelse Hästa-Källan vattenkälla
  Hällasjön sjö Holkaryd gård Hästö ö
  Hällasjön sjö Holmaryd hmd Hölls-Maden madslåtter
  Hästebäcka göl sjö Hyttalyckan bs Höllsmad-Källan vattenkälla
  Hästö, Lilla ö Håkansgård = 8 Furuby bebyggelse Höllsmad-Mosse mosse
  Hästö, Stora ö Häjan bs Intaget hagmark
  Högafällan terräng Högaberg lht Jakops Källa vattenkälla
  Kallshaga terräng Högalund, se Högarna lht Judakistan gravsättning
  Kalv vik Högarna lht Jutö ö
  Kalv vik Högbo hmd Jänge-Mossen mosse
  Kalv del av Rottnen Högsby bs Kalv sjö
  Kalvsfällemaden mad Högstorp hmd Karins slåtter madslåtter
  Kanalen kanal Högstorp gård Kattebacken slåtter
  Karlsvik strandmark Hörnet lht Katte-Kulle kulle
  Kattekulle kulle Jakopsdal t Katteslott höjdsträckning
  Klackabäcken bäck Johannesdal t Kedbol åker
  Klackabäcken bäck Johanneshus t Kilen åker
  Klockarens udde udde Johansdal bs Kleveberg berg
  Knutsgöl göl Johanstorp t Klövet berg
  Knutsfällan triangelpunkt Jöns Klementsgård = 2 Furuby bebyggelse Knektalyckan åker
  Korsvägarna terräng Jöns Markussonsgård = 4 Attsjö bebyggelse Knutsaträdan åker
  Kubblagärde betesmark Jössagård = 4 Attsjö bebyggelse Kransa-Trädan åker
  Kubblalyckan ägomark Kallsfälle lht Kringlemad madslåtter
  Kulesjö f.d. sjö? Kalvsfälle, se Kallsfälle lht Krokadalen åker
  Kuletorpet terräng Karinsberg, se Karonsberg hmd Kroken åker
  Kullebäcke odlad mark Karlshaga lht Kroken åker
  Kullemosse mosse Karlsvik t Kule-Fly mosse
  Kullesjön sjö /Se Karonsberg hmd Kulehult försumpad betesmark
  Kung Fagres rör gravröse /Se Karsagård = 6 Kårestad bebyggelse Kule-Sjö sjö
  Kung Kåres sten runsten /Se Katrineholm hmd Kullemosse mosse
  Kung Kåres sten sten Katrineholm t Kulle sjö, se Kule-sjö sjö
  Kvarnaryd odlad mark Klerebohult, se Klerehult hmd Kvarnafällan ängsslåtter
  Kvarnaryd fly mosse Klerehult hmd Kvigan åker
  Kvarnsjön sjö Klövadal t Kårestad-Ån å
  Kvarnsjön sjö Knuts = 4 Kårestad bebyggelse Ledsåker åker
  Kvarnsjön sjö Knuts = 14 Kårestad bebyggelse Lida-Trädan åker
  Kyrkebäcken bäck Knutsagård = 4 Kårestad 1 Saknas Lille-Mad mad
  *Kårestads kvarnar kvarnar Knutsfälle, se Lund lht Lillemad madslåtter
  *Kårestakvarnar kvarnar Knutsgård = 14 Kårestad, se Knuts bebyggelse Lille-Maden madslåtter
  *Kårestad kvarn kvarn Kristers = 2 Furuby bebyggelse Lommagölen sjö
  *Kårestads kvarn kvarn Kronogård = 6 Attsjö bebyggelse Lustigholm åker
  Kårestadån å Kronoparken = 15 Kårestad Saknas Långamad mosse
  Källe kulle kulle Kulebacke t Långåker åker
  Källelund ängsmark Kuletorpet t Lövfällorna skogsmark
  Käringamossen mosse Kullagård = 3 Furuby bebyggelse Löv-Ö ö
  Laijen Lacus, se Låen sjö Kullelund t Malmbäcken bäck
  Lambritshagen terräng Kvarnaryd hmd Malmbäckskärret mossodling
  Lidboholm odlad mark Kvarntorpet t Mellanstycket åker
  *Lina å /Se Kyrkeryd bs Myradalen dalsänka
  Ljungö ö Kyrkohemmet lht Myren madslåtter
  Lomma göl tjärn Kårestad by Måns Perssons Hult mosse
  Lomma göl tjärn Källebacke lht Märkalyckan åker
  Lommagöl sjö Källedal t Möckla Fly mosse
  ?Lomma göl tjärn Källelund t Mössan åker
  Lomma göl sjö Källelycke lht Nobla-Göl sjö
  Lomma göl sjö Lambrits = 5 Västtorp bebyggelse Norrelycke åker
  Lomma göl göl Liden bs Nykvarnskärret mad
  Lomma göl göl Lidboholm t Nykärr madslåtter
  Lunnarör fornlämning Lillagården = 5 Furuby bebyggelse Nykärret kärr
  Lusö ö Lilla Holma hmd Nyäng ängslåtter
  Lycke ägomark Lilla Hult t Offerkällan vattenkälla
  Långerås ängsmark Lilla Madbäcken t Ole-Källa vattenkälla
  Läen sjö Lillamo t Oxahultet skogskärr
  Lövfällekärret betesmark Lillegård = 2 Lusteryd bebyggelse Pellamaden mad
  Lövfällorna terräng Lillegården = 9 Kårestad bebyggelse Pers Klämma slåtter
  Lövö ö Lilläng lht Planen åker
  Lövö ö Lindbo lht Prästa-Kärret madslåtter
  Lövö ö Lindeberg lht Prästa-Näset näs
  Lövö ö Litens t Pussen madslåtter
  Madmossen odlad mark Ljungedal t Pärlemossen mosse
  Malmbäcken bäck Lund lht Rinne-Bäcken bäck
  Malmbäcksmossen mosse Lundboholm lht Rosten småstugor
  Milemossarna mosse Lundholmen lht Rottnen sjö
  Myrö sankmark Lugnet lht Rulle-Ledet grind
  Målen terräng Lusteryd by Rumpemad mad
  Mörtleköarna öar Lyckan t Råsåker åker
  Noblagöl göl Lyckanshöjd lht Rämningarna madslåtter
  Norrelycke ägomark Långö f.d. kronojägarboställe Rämningen madslåtter
  Nyadal sankmark Länsmansgård Saknas Rävholmen skogsmark
  Nyadal terräng Lövholmen bs Röbäck bäck
  Nyalund ägomark Marielund lht Röd-Sjön sjö
  Nyatorp sankmark Marielund bs Sandbäcksdalen grustag
  Nykvarns mosse mosse Markshage t Sandbäckskärret kärr
  Nykärr kärr Markustorp, se Markshage t Sjöholmen slåtter
  Näset terräng Moen t Skingragårdsträdan åker
  Näset ägomark Mossängen lht Skorv-Udden udde
  Oxhagen terräng Myrebroe t Skorv-Öarna öar
  Oxhagen terräng Myr-Ö t Skrubbe-Källa vattenkälla
  Oxhagskärret kärr Målen t Skräddare-Trädan åker
  Penningsmo odlad mark Nilsagärde hmd Skålemyr myr
  Persudde udde Noblen t Skärvö ö
  Petersborg terräng Norratorp t Skönakärret slåtterkärr
  Prästakärret kärr Norratorp t Slipö ö
  Pärlemossen mosse Norregård = 5 Attsjö bebyggelse Slättmad madslåtter
  Pärlroarna terräng Norregård = 11 Kårestad bebyggelse Smed-liden backe
  Pärlroarna terräng /Se Norregården = 2 Fägerstad bebyggelse Smed-Lyckan åker
  Prästanäset näs Nyadal lht Smed-Mossen mosse
  Rasten terräng Nyadal t Smed-Trädan åker
  Rastaträdan ägomark Nya-Gärde hmd Snapen äng
  Rasten terräng Nyahult lht Snipen åker
  Risingebäck bäck Nyaled bs Soldatmad madslåtter
  Risingebäck bäck Nyalund hmd Stenbergsmon skogsmark
  Rottnen sjö Nyatorp lht Stenmurslyckan åker
  Rottnen sjö Nyborg t Stora Slåtter madslåtter
  Rottnen sjö Nybygget lht Sunt-Udden udde
  Rottnen sjö Nybygget lht Sunt-Ö ö
  Rottnen sjö Nygård hmd Svartens Vik vik
  Rottnen sjö Nykvarn kvarnställe med såg Syltekärr kärr
  Rottnen sjö Nyäng t Syltre-Mossen mosse
  Rottnen sjö Näset t Sänkan slåtter
  Rottnen sjö Näset lht Södrelycke åker
  Rottnen sjö Olsagården = 7 Furuby bebyggelse Tingslund slåtter
  Rottnen sjö Olsatorpet t Tjursö skogsmark
  Rämningen sankmark Oxhagen t Tomten åker
  Rävholmen terräng Penningsmo t Tormad madslåtter
  Röa rör terräng Petersborg bs Torrningarna åker
  Rönnebäcken bäck Petersborg bs Torstensfly mosse
  Rösjön sjö Prästagården = 6 Furuby bebyggelse Torst-Ängarna ängar
  Sandbäcksdalen terräng Prästagården = 3 Fägerstad bebyggelse Tranhalsaåkern åker
  Sandudden udde Prästgården Saknas Trylle-Göl sjö
  Sanke floe sumpmark Pörlelund t Trädgårdsöarna öar
  Sjöaryd triangelpunkt Rakins-Lyckorna t Tullen stenskärv
  Skogshall ängsmark Rosenlund lht Tummeberg kulle
  *Skogsjön sjö Rosenlund lht Tummefly mosse
  Skogslyckan ängsmark Ryd, Lilla Saknas Tummegöl sjö
  Skorvöarna öar Ryd, Stora = 1 Lusteryd bebyggelse Tummsjöarna tappade sjöar
  Skruvahall terräng Ryholm lht Tvärkärren kärrslåttrar
  Skruvamossen ägomark Räva-Backen t Tångarna madslåtter
  Skruvamossen mosse Röagård = 1 Fägerstad bebyggelse Vammingsmaden madslåtter
  Skruven terräng Silverdal bs Vildbrånen skogskärr
  Skärbäcken terräng Sjöaryd hmd Vind-Källan vattenkälla
  Skärsjön sjö Sjöboholm hmd Västmanskärr madslåtter
  Skärvö ö Sjötorpet t Åkersmader madslåtter
  Slipö ö Skogen hmd Åmad mad
  Slättmad ängsmark Skogsborg lht Åmad-Mossen mosse
  Stenshult terräng Skogshall t Ånga Floe vattenhåla
  Stora hagen terräng Skogslund lht Årydsjön sjö
  Store mosse mosse Skogslund t Ängaberg åker
  Store mosse mosse Skogslyckan t Änga sjö sjö
  Stridalyckan odlad mark Skruven t Ängshultafällan skogsmark
  Suntudden udde Skärbäcken t Ängskärr madslåtter
  Suntö ö Skäve kvarn Ängsslätt lht
  Svartekärr kärr Sköntorp lht Äsket vallgata
  Svartmad sumpmark Solhem lht Ön bergknalle
  Svälteberg berg Stensholm t Östre Backar skogsmark
  Syltremossen betesmark Stensholm t  
  Sörudde udde Stenshult t  
  Tjursö höjd Stenslund lht  
  Tjursö fly mosse Stensnäs lht  
  Tomagiöhl, se Tummegöl sjö Stommen = 10 Kårestad bebyggelse  
  Tomasgiöhl, se Tummegöl tjärn Storsgården = 1 Lusteryd bebyggelse  
  Tomasgiöl, se Tummegöl sjö Sven Jonssonsgård = 3 Fägerstad bebyggelse  
  Tomasgiöhl, se Tummegöl sjö Sven Nilsgård = 4 Fägerstad bebyggelse  
  *Tomasgölen tjärn Svälteberg t  
  Tommegiöl, se Tummegöl tjärn Södersbacke t  
  Tomsjön, Stora sjö Södraryd hmd  
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Södregård = 1 Attsjö bebyggelse  
  Tomsjön, Stora o. Lilla delvis igenvuxna sjöar Södregård = 7 Kårestad bebyggelse  
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Södregård = 4 Västtorp bebyggelse  
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Sörekvarn hmd  
  Tomsjön, Stora o. Lilla sjöar Tillflykten bs  
  Tomsjön, Lilla f.d. sjö Torsagård = 3 Attsjö bebyggelse  
  Tomsjön, Stora sjö Torslund bebyggelse  
  Torregiöl sjö Trekanten lht  
  Torvmaden sumpmark Truvedsgård = 1 Västtorp bebyggelse  
  Tryllsgöl göl Trångsgärde gård  
  Trångsgärdebäcken bäck Tället lht  
  Trångsgärdemader sumpmark Tället t  
  Tummeberg berg Ulvagård = 3 Västtorp bebyggelse  
  Tummefly mosse Unganäs t  
  Tummegöl tjärn Vilan lht  
  Tummegöl sjö Vändet bs  
  Tummegöl tjärn Vännet t  
  Tummegöl sjö Västerås bs  
  Tummegöl sjö Västorp Saknas  
  Tummegöl göl Västratorp t  
  Tånnesiö, se Stora Tomsjön sjö Västratorp t  
  Tånnesiögar sjöar Västregård hmd  
  Tånnesiögar delvis igenvuxna sjöar Västtorp by  
  Tånnesiögarna sjöar Yggagård Saknas  
  Tånnesiögarna sjöar Åbo lht  
  Tånnessiögarna sjöar Åbo lht  
  Tälla göl göl Åbrotorpet lht  
  Ugglemossen mosse Åbäcken bs  
  Ungahult triangelpunkt Åkerslund lht  
  Unganäs terräng Äng lht  
  Vita stenarna terräng Änga gård  
  Västorp triangelpunkt Ängaholm lht  
  Västra mark terräng Ängaholm torp  
  Västratorp terräng Ängen torp  
  Yggamossekärret kärr Ängsdal torp  
  Åkersmaden sankmark Ängsmo torp  
  Ånga floe sjö Östgötagården = 8 Kårestad bebyggelse  
  Årydsjön sjö Östratorp t  
  Årydsjön sjö Östratorp t  
  Årydsjön sjö Östratorp hmd  
  Årydsjön sjö    
  Årydsjön sjö    
  Årydsjön sjö    
  Ängaberg ägomark    
  Änga sjö terräng    
  Ängsdal ägomark    
  Östratorp terräng    
  Östratorp betesmark    
  Östre mosse ägomark    

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.