ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Söraby socken : Norrvidinge härad : Kronobergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 173 Bebyggelsenamn : 237 Naturnamn : 158
Rottne, Södra, se Söraby Saknas Badhusudden udde Nummerförteckning förteckning Allmänningabäcken bäck
Söraby sn Barsbroån å /Se Nummerförteckning förteckning Annemad slåttermad
Rottne, Norra o Södra förr sn, nu byar Bengtsaskärv vik Söraby socken Asperåsen äng
Söraby sn Bergö skär Söraby sn Barsjön nu tappad sjö
Södra Rottne by Björngärdet ägomark Adlofsro lht Bastu-åker åker
Södra Rottne by Bokehultet udde Arvatorp bs Bengts-bolet åker
Söraby sn Bondåsakärret kärr Aspelund lht Bengts´ skärv strandremsa
Söraby sn Bondåsen ägomark Barsbro gård Berg-ö ö
Söraby sn Borlandaviken vik /Se Barsjömad lht Betlehemslyckan åker
Söraby sn Borsjön förr sjö Bengtsgård gård i Söraby Betlehemsängen äng
Söraby sn Borsjön sjö /Se Lille Bengtsgård gård i Borlanda Birga-gärde åker
Söraby sn /Se Brofällorna terräng m. fornlämningar Bergdala lht Björn-åker åker
Söraby sn /Se *Brutabek bäck Betagård gård i Borlanda Bock-hagen hagmark
Söraby sn /Se *Brökälla källa Betania lht Bohusaviken vik
Söraby socken /Se Bröttjakälla häradsmärke f,d, gränsmärke Bialite t Bokehultet udde
*Rottne gammalt sockennamn *Brötte källa källa o. gränsmärke Bjelvatorp gård Bondåsahagen hagmark
Bialite torp /Se Bröttjarydshöjden triangelpunkt Bjurnäset lht Borsjön sjö
Birlandom, se Borlanda Saknas Bunkamosse mosse Bjälvatorp Saknas Brandbäckskällan källa
Bjälvatorp by /Se Butarna udde Björkbo lht Brede-källe källa
?Borlanda by Drevsjön sjö Björkedal lht Brittatorpaviken vik
Borlanda by Drevsjön sjö Björkelund hmd Brofällorna åkrar
Borlanda by Drevsjön Saknas Björkenäs lht Bråtet åker
Borlanda by Drevsjön sjö Björkholmen t Bunkamosse äng
Borlanda by Drevsjön sjö Björngärdet t Butarna uddar
?Borlanda by Drevsjön sjö Boabro lht Bålboskogen hagmark
Borlanda by Ekebacken terräng m. fornlämning Borlanda by Det heliga berget bergknalle
Borlanda by Ekedalen terräng m. fornlämning Brittatorp Saknas Drankabingen åker
Borlanda by Franstorp ägomark med fornlämning Brittatorp gård Duvsjön sjö
Borlanda by Fällorna triangelpunkt Bröttjaryd gård Drängagråten åker
?Borlanda by Gassjön sjö Bursbro gård Duvbergslycke åker
Borlanda by Getakärret kärr Buskatorpet t Dyne källa
Borlanda by Grimsrör kummel /Se Bäckaskog lht Ekebacken udde
Borlanda by Grisabäck bäck Dusagård gård i Borlanda Ekebacken höjdsträckning
Borlanda by Hagetorpaviken vik Edsbo lht Ek-åker åker
Borlanda by Hallarna skogsmark Egelund lht Fer-ö ö
Borlanda by Hallö ö Ekebacken lht Fläskaböstet åker
Borlanda by Hanåsamaden mad Ekebo lht Fläskabogen åker
Borlanda by /Se Helgasjön sjö Ekenäset hmd Gamläng äng
Borlanda by /Se Homman ägomark Finnagård gård i Löpanäs Gatælyckan åker
*Bredegården förr gd Hulsvik vik Franstorp bs Getakällan källa
Britatorp by Innaren sjö Fridhem lht Getakärret kärr
Brittatorp by /Se Innaren sjö Fridhem lht Granekällan källa
Bröttjaryd by /Se Innaren sjö Fridshyddan lht Grisabäck bäck
Brötjaryd by /Se Innaren sjö Furuborg lht Grötafatet åker
Byrlanda by Innaren sjö Furulund lht Gubbagärdet äng
Börlanda, se Borlanda by Innaren sjö Fällorna bs Gåsagatan väg
Hanaholm by Innaren sjö Gatan lht Hagetorpaviken vik
Karlstorp gård Innaren sjö Grenatjären lht Hallarna bergknallar
?Karlstorp gd Innaren sjö Grindstugan lht Hall-ö ö
Löpanäs by Innaren sjö Grönadal lht Halsen äng
Löpanäs by Innaren sjö Grönadal lht Halsen åker
Löpanäs by Innaren sjö Gullebo lht Hanåsamaden mosse
Löpanäs by Innaren sjö Gulleborg lht Helga sjön sjö
Löpanäs by Innaren sjö Gummesgård gård i Borlanda Hemhagen skogsmark
Löpanäs by Innaren sjö Gunnarsborg lht Hemhagen hagmark
Löpanäs by Innaren sjö Gärdet bs Hemhagen hagmark
Löpanäs by Innaren sjö Haga lht Hornfällan hagmark
Löpanäs by Innaren sjö /Se Norra Haga bs Horns mosse mosse
Löpanäs by /Se Innarn sjö /Se Hagaborg lht Hulsvik vik
Löpanäs by Jordåsängen odlad mark Hagadal lht Hundshagen hagmark
Löpanäs by /Se Jutåker ägomark Hagalund hmd Hägna-källa källa
Löpanäs by /Se Kattö holme Hagen lht Högefällebacke backe
Löpanäs Södregård gård /Se *Kavlemad äng Hagetorpet lht Höksåker åker
Målajord beb /Se Kidön ö Haghultet lht Innaren sjö
Norraby f.d. sn, nu del av Söraby sn Knektängen äng Hallagård gård o Löpanäs Inneräng äng
Norraby egendom /Se Kohagemossen mosse Hallen lht Intaket äng
Norraby by /Se Kohagen ägomark Hallsberg lht Jutabacken brant stup
[Rotinstorp] Saknas Kornfällan ägomark Hampelyckan bs Jutabrunnen källa
Rottne förr socken, numera by Korpudden udde Hanaholm gård Juten äng
Rottne förr socken, numera by Kvinneholm holme Haneslätt t Jutåker åker
Rottne by Kyrkelyckan ägomark Hanneborg lht Katt-ö ö
?Rottne förr egen sn, numera by Källekärret kärr Hanåsen bs Kidön ö
Rottne, Södra by Kängmossen mosse Holmen lht Kitteberg åkerträda
Rottne, Södra by Lanna ägomark Håkansgård gård i Söraby Klara källa
Rottne, Norra f. egen sn, nu del av Söraby sn Lidekvarnsån å /Se Hålan t Knektakällan källa
Rottne förr socken, nu by Linderslyckan ägomark Håmman bs Knektåker åker
Rottne by Lokullen ägomark Högalund lht Knektäng äng
Rottne förr egen sn, nu by Löpanäset triangelpunkt Hönshuset lht Knylansbro del av landsväg
Rottne by Majas i hagen ägomark Hörnet bs Krocklen åker
Rottne, Norra by Myckelgärdet ägomark Jonsborg lht Krokahalsen åker
Rottne förr socken, nu by /Se Myraviken vik Jonsgård gård i Söraby Kroken åker
Rottne by Målamossen ägomark Josefstorp t Kroken åker
Rottne f. egen sn, nu by Målekälla källa Julfas bs Krubbedammen ö
Rottne, Södra f. egen sn, nu del av Söraby sn Målen ägomark Karlsberg lht Krubbedammen källa
Rottne, Södra förr sn, nu del av Söraby sn Mårdåsen skog Karlstorp t Kvarnängen betesvall
?Rottne by Märkeskiäl, se Mörkaskäl gränsmärke Karlstorp lht Kvinnoholm ö
Rottne by Märke skiähl, se Mörkaskäl gränsmärke Katrinelund bs Kyrkestigen åker
Rottne f. egen sn merkeskiähl, se Mörkaskäl gränsmärke Klockaretorpet lht Källekärret äng
Rottne *by Märckeskiähl, se Mörkaskäl gränsmärke Knektagård gård i Söraby Källesnipen åker
Rottne by Mörkaskäl gränsmärke Knäppen lht Käll-åker åker
?Rottne, Norra by Mörkaskäl gränsmärke Kohagen bebyggelse Källäng äng
Rottne, Norra by Mörkaskäl gränsmärke Korpudden lht Käng-mossen mosse
Rottne f.d. snr, nu hopslagna till Söraby sn Mörkaskäl gränsmärke Kvarnbacken bebyggelse Käringaängen äng
Rottne by /Se Mörrumsån å Kvarnhagen lht Ledsåker åker
Norra Rottne Södregård fordom gods och frälsehemman /Se Norramad mad Lanna lht Linderslyckan åker
Södra Rottne Jonsgård gård /Se *Norrbro skvaltekvarnar f.d. kvarnar Lassagård gård i Norraby Lingorna ängar
Rottne, Södra för sn, nu by Notabolet terräng Liden bs Linnedalen äng
Rottne samh. /Se Nyborgskullen triangelpunkt Lillagärdet bs Lo kullen åker
Rottne, Norra och Södra förr snr /Se Nybygget ägomark Lillegård gård i Borlanda Långarydet mosse
Rottne poststation /Se Nybygget ägomark Lillegård gård i Löpanäs Markabetsängen äng
Rottne förr sn Oxfällan terräng Lillegård gård i Norraby Marken hagmark
Rottneskvarn gd Pålaträdan ägomark Lillegård gård i Söraby Marken hagmark
Rottneskvarn g. *Rotn å /Se Lilläng lht Mårdåsen kärr
Rottneskvarn gård, kvarn och ålfiske /Se Rotnabäk, se Rottneån å Luddan bebyggelse Mörkstuga slåtterkärr
Rottneskvarn gd Rotna siön, se Sörabysjön sjö Lund lht Norrabysjön sjö
Rottneskvarn gård Rotna siön sjö /Se Lyckan lht Norrefälle äng
Rottnekvarn gd /Se Rotne Siön, se Sörabysjön sjö Lyckan lht Notabolet äng
Rottnekvarn gd /Se Rottne kvarn f.d. kvarn Lyckans höjd lht Oxafällorna åkrar
*Rottnestorp förr gd Rottne kvarn f.d. kvarn Lyckebo lht Pigelipen åker
Rottnestorp gård Rottnekvarn kvarn Lyckås lht Prästabro bro
»Rytne» se Rottne, Södra by Rottnen, nu Norrabysjön sjö /Se Löpanäs by Prästängshagen skogsmark
»Scogby» beb. Rottne Siöön, se Sörabysjön sjö Lövholmen lht Pyttalyckan åker
Stockekvarn gd /Se *Rottnesjön sjö Mellangård gård i Målajord Pålaträdan åker
Stockö, se Stockekvarn gd Rottneån å Midhem lht Rackarestallen åkrar
Söraby socken Rottneån å Modigs bebyggelse Risen åker
Söraby socken Ryttareudden udde Myckilgärdet bs Ryttareudden udde
Vaffratorp, se Vartorp hg Råbockamossen mosse Målajord by Råbockamossen mosse
Vartorp hg Röaviken vik Målen t Råsen äng
Vartorp herrgård /Se Skogslund ägomark Måls bs Röaviken vik
Vartorp gd Skrabban terräng Måns Dusegård gård i Borlanda Skarnvik vik
Vartorp herrg Slättö ö Nabben hmd Skattäng äng
Vartorp hg Sniglahålet sankmark Nilsagård gård i Borlanda Skitinga-kärr del av kärr
Vartorp hg Sofällan terräng Norraby by Skorvan ö
Vartorp gd Starte terräng Norra - gärde bebyggelse Skrabban betesvall
Vartorp hg /Se Startebergen berg Norralycke t Skräddarebacken åker
Vartorp gd /Se Stockatorpet odlad mark Norratorp lht Skvallerberget bergknalle
*Wijdhe Saknas Stocke, se Stockekvarn kvarn Norrbro lht Slåtteräng äng
Vårfrutorp, se Vårtorp hg Stockekvarn kvarn Norregård gård i Löpanäs Slättö ö
  Stockekvarn kvarn Norregård gård i Norraby Smedtäppan betesvall
  Stockekvarn kvarn Norregård gård i Söraby Sniglahålet slåtter
  Stockeviken vik Norremark lht Sofällan åker
  Stora mosse mosse Nyalund bs Starte udde
  Strömmarna sund Nyalund lht Starte-bergen bergknalle
  Strömmarna vattendrag /Se Nyboda t Stockeviken vik
  Strömäng äng Nyborg hmd Store mosse torvmosse
  Sumpen öppen terräng Nybygget bs Strömmarna sund
  Svinudden udde Nybygget Saknas Strömsudde udde
  Svinudden udde Nybygget bs Strömäng äng
  Sörabysjön sjö Nybygget lht Sumpen kärr
  Sörabysjön sjö Nybygget t Sumpafällan hagmark med kärr
  Sörabysjön sjö Nyelund lht Svinudden udde
  Sörabysjön sjö Nygård hmd Sörabysjön sjö
  Sörabysjön sjö /Se Nyhem lht Timmerviken vik
  Tjuan ägomark Pigeboda t Tjuan åker
  Tjuredasjön sjö Planen bs Tjur sjön sjö
  Tjuredasjön sjö Prästagård gård i Norraby Tornanäs udde
  Tjureda sjön sjö Prästegård gård i Löpanäs Torpa-källa källa
  Tjuredasjön sjö Prästegård gård i Söraby Torpudden udde
  Tjuredasjön sjö Ragnarshill lht Torpäng äng
  Tjursjömossen mosse Ramsborg lht Vargakärr kärr
  Tornanäs udde Rosendal lht Vartorpa sjön sjö
  Torpudden udde Rosenhill lht Vartorpaån å
  Waretorp Siöö, se Övra sjö sjö Rosenholm lht Vränglet skogsmark
  Vartorpasjön sjö Rosenholm lht Västrehage hagmark
  Vartorpaån å /Se Rosenlund lht Åsanålen åker
  Vartorpaån å /Se Roteminnet lht Ängagården äng
  Vränglet ägomark Rottnemaden lht Öjaren sjö
  Västenhaga ägomark Rottne Norra by Övra sjö sjö
  Öhren siön, se Öjaren sjö Rottne Norra Saknas  
  Öjaren sjö Rottne Södra Saknas  
  Öjaren sjö Rottne skola Saknas  
  Öjaren sjö Rottnekvarn Saknas  
  Öjaren sjö /Se Rottneskvarn gård  
  Öjaren sjö /Se Rottne station Saknas  
  Östrasiöö, se Övrasjö sjö Rottnö gods  
  Östra Siöön, se Övrasjö sjö Rybo lht  
  Östrasiön, se Övrasjö sjö Rydet bs  
  Övrasjö sjö Lilla Rydet lht  
  Övrasjö sjö Stora Rydet lht  
  Övrasjö sjö Ryssatorpet hmd  
  Övrasjö sjö Räveled bs  
  Övrasjö sjö Rävkullen lht  
  Övrasjö sjö Röret t  
    Röret t  
    Sandudden bs  
    Sjöatorp gård  
    Sjöborgen lht  
    Sjöhemmet lht  
    Sjöhult t  
    Sjövik hmd  
    Skinnhemmet lht  
    Skogsborg lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skogslyckan lht  
    Skogsnäs lht  
    Slätten bs  
    Smedsgård gård i Söraby  
    Sofieberg lht  
    Solhaga lht  
    Solhem lht  
    Solhäll lht  
    Stensholm lht  
    Stensnäs lht  
    Stenvik lht  
    Stockatorpet bs  
    Stocke t  
    Stockåkvarn kvarnställe  
    Strålagården lht  
    Svenslund lht  
    Södregård gård i Löpanäs  
    Södregård gård i Norraby  
    Södregård gård i Söraby  
    Södrelund lht  
    Söraby by  
    Tinglabacken lht  
    Toragård gård o Norraby  
    Trekanten lht  
    Trekanten hmd  
    Tulagård gård i Söraby  
    Tulhaga lht  
    Vallen bs  
    Vartorp gård  
    Vartorps herrgård herrgård  
    Vasatorp Saknas  
    Vasatorp lht  
    Viborg lht  
    Villa Lugn lht  
    Villa Ro lht  
    Villa Solgården lht  
    Vinninge t  
    Viola lht  
    Västenhaga lht  
    Västeräng hmd  
    Västeräng lht  
    Västkälla lht  
    Västregård gård i Löpanäs  
    Västregård gård i Målajord  
    Ådalen lht  
    Åängskvarn lht  
    Åängstorp t  
    Änga lht  
    Ängalund lht  
    Östenhaga bs  
    Östrahage bebyggelse  
    Östregård gård o Målajord  

  ^  

Kronobergs läns socknar m.m.