ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Algutsrums härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 21 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Algutsrum hd Bredgrund grund    
Algutsrum hd /Se Ispe Bredgrund, se Bredgrund grund    
Algutsrum hd Masknaggen grund    
Algutsrum hd *Själgrund, se Snäckstagrund grund    
Algutsrum hd Snäckstagrund grund    
Algutsrum hd Algutsrums härad hd    
Algutsrum hd Algutsrums härad hd /Se    
Algutsrum hd Algutsrums härad hd /Se    
Algutsrum hd Algutsrums härad hd    
Algutsrum hd o. sn Algutsrums härad hd    
Algutsrum hd /Se Algutsrums härad hd    
Algutsrum hd /Se Hatten holme /Se    
Algutsrum hd /Se Hopaholmarna holmar /Se    
Algutsrum hd /Se Lilla grund grund /Se    
Algutsrum hd /Se Skäret holme /Se    
»Amundsgård» gård Södra skär holme    
Asgotsrum, se Algutsrum by, sn och hd Öland ö    
*Borbo hd Öland ö    
Borbo f.d. hd /Se      
*Borbo (*Borbo) f.d. hd /Se      
*Borgbo (*Borbo) f.d. hd /Se      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.