ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Aspelands härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 124 Naturnamn : 42 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Aspeland hd Aspelands härad hd    
Aspeland hd Emån å    
Aspeland hd Emån å    
Aspeland hd /Se *Fåglebovägen landsväg    
Aspeland härad Glupen sjö    
Aspeland härad Glupen sjö /Se    
Aspeland hd Glupen sjö /Se    
Aspeland hd /Se *Harsnässtenen? gränssten?    
Aspeland hd /Se *Hostasjön sjö    
Aspeland hd *Kalmarvägen väg    
Aspeland hd *Kiängsjön sjö    
Aspeland hd *Käringsgöl göl    
Aspeland hd *Långebrovägen landsväg    
Aspeland hd *Långebrovägen landsväg    
Aspelands hd hd *Marsjön sjö    
Aspeland hd /Se *Morelången sjö    
Aspeland hd *Måsjön sjö    
Aspeland härad Narrveten sjö /Se    
Aspeland hd *Postvägen el. Stockholmsvägen landsväg    
Aspeland härad *Postvägen el. Stockholmsvägen landsväg    
Aspeland hd *Pukalovägen förr landsväg    
Aspeland hd Silverån å /Se    
Aspeland hd Skinnakällan källa /Se    
Aspeland hd Skinskälla källa /Se    
Aspeland härad Steksmälten sjö /Se    
Aspeland härad Stockholmsvägen väg    
Aspeland hd *Stockholmsvägen, Gamla förr landsväg    
Aspeland hd *Stockholmsvägen landsväg    
Aspeland hd *Stockholmsvägen landsväg    
Aspeland hd *Svenssjöarna sjöar    
Aspeland hd *Sörebovägen landsväg    
Aspeland hd *Århults hällar gränsmärke    
Aspeland hd *Tjursjön sjö    
Aspeland hd *Triasjön sjö    
Aspeland hd *Vämmesjön sjö    
Aspeland hd ?Ygglingen sjö /Se    
Aspeland hd Ygglingen vattendrag /Se    
Aspeland hd *Åkersjön sjö    
Aspelands härad härad *Åsjön sjö    
Aspeland hd *Älesjöarna sjöar    
Aspeland hd *Öjasjön sjö    
Aspeland hd Aspeland härad    
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland härad      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland härad      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland H:d      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspeland hd      
Aspelands hd hd      
Aspelands härad härad /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspelands prosteri f. prosteri      
Aspelands prosteri kontrakt      
Aspeland hd      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspelands hd hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
Aspeland hd /Se      
*Fjunshult försvunnen gård      
Karlstorp Saknas      
Mörlunda fjärding del av Aspelands hd /Se      
Varlunda sn      
*Reparydh försvunnen gård      
*Stakarås försvunnen gård      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.