ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Handbörds härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 102 Naturnamn : 14 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn :
Handbörd hd Alsterån å Handbörds härad hd  
Handbörd hd Badebodaån å Handbörds härad härad  
Handbörd hd /Se Badebodaån å /Se Handbörd hd  
Handbörd hd Bruddesjön del av Allgunnen Handbörds härad härad  
Handbörd hd »dompostrøm» vattendrag? Handbörds härad härad  
Handbörd hd Eksjölandsvägen landsväg Handbörds härad härad  
Handbörd hd *Eksjölandsvägen landsväg Handbörds härad härad  
Handbörd hd Emån å Handbörds härad härad  
Handbörd hd Emmån, se Emån å Handbörd hd  
Handbörd hd /Se Emån å /Se    
Handbörd hd *Fåglebovägen landsväg    
Handbörd hd *Kalmarvägen väg    
Handbörd hd Tingebro bro /Se    
Handbörd hd Västramark skogsområde    
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörds härad härad      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd /Se      
Handbörd härad      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd      
Handbörd hd /Se      
Handbörds härad härad      
Handbörds härad hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Handbörd hd /Se      
Anbyrdh se Handbörd hd      
Handbörd hd      
*Höxby herat namn på Handbörds hd /Se      
Höxby herat tillfälligt namn på Handbörds hd /Se      
Handbörds prosteri f. prosteri      
Bötarums rättaredöme f. rd      
*Isaksgärde Saknas      
*?Iswerke *Yswerke plats med ålfiske      
*Yswerke, *?Iswerke plats med ålfiske      
Järnudda by /Se      
*Løfswerke plats med ålfiske      
*Reparydh försvunnen gård      
*Stakarås försvunnen gård      
*Fjunshult försvunnen gård      
*Västermark del av hd      
*Vestremark Saknas      
Westremark Saknas /Se      
*Ysaaesgerde Saknas      
Åsheda rättaredöme f. rd      
*Östra mark förr område      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.