ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Södra Möre härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 204 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Möre, Södra o. Norra hd *Armitterör gränsrör /Se    
Möre, Södra hd *Baggehall grund    
Möre, Södra och Norra hd *Baggehall grund    
Möre, Södra o. Norra hd *Bråttebeck bäck /Se    
Möre, Södra o. Norra hd *Gressön ö /Se    
Möre, Södra o. Norra hder Hagby å å    
Möre, Södra hd Hagbyån å    
Möre, Södra hd Hagbyån å /Se    
Möre, Södra hd Hossmogrund, N. o. S. grund    
Möre, Södra o. Norra hder Hossmogrund, N. o. S. grund    
Möre, Norra o. Södra hdr Hossmogrund, N. o. S. grund    
Möre, Södra hd *Langesijde siöö sjö /Se    
Möre, Södra och Norra hdr Lyckebyån å    
Möre, Södra o. Norra hder Långgrund grund    
Möre, Södra hd *Passelgrund grund    
Möre, Norra o. Södra hdr *Swijckzwass gränsmärke /Se    
Möre, Södra o. Norra hdr *Willeböl vattensamling /Se    
Möre, Södra o. Norra hder *Ättringen å    
Möre, Södra o. Norra hd Förkortningar Saknas    
Södra Möre hd Möre, Södra hd    
Möre, Södra o. Norra hder Möre, Södra hd    
Södra Möre hd Södra, Möre härad hd    
Möre, Södra o. Norra hdr Möre hdr    
Södra Möre hd Södra Möre hd    
Möre, Södra o. Norra hder Möre Södra hd    
Sudhrahæradhe hd Södra Möre hd    
Möre, Södra hd Södra Möre hd    
Möre, Södra hd Södra Möre hd    
Möre, Södra hd Södra Möre hd /Se    
Möre, Södra hd      
Möre, Södra härad      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre hd      
Möre, Södra härad      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra och Södra hd      
Möre hd      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Möre, (numera Norra o. Södra) hdr      
Möre, Norra o. Södra hd      
Möre, (numera Norra o. Södra) hdr      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Möre, Norra och Södra härader      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra el. Södra hd      
Möre, Norra och Södra hdr      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Södra Möre hd      
Södra Möre hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra o Södra hd      
Södra Möre hd      
Möre, Södra hd      
Södra Möre härad      
Möre, Norra och Södra hdr      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Södra Möre hd      
Möre, Södra hd      
Södra Möre hd      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra härader      
Södra Möre härad      
Möre, Södra o. Norra hder      
Möre, Norra o. Södra hdr      
Möre, Norra och Södra hdr      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Norra och Södra hdr      
Möre, Norra och Södra hd      
Möre, Norra och Södra hd      
Möre, Norra och Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra o. Norra hdr      
Möre, Södra o. Norra hder      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra och Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Norra o. Södra hd      
Möre, Norra och Södra hdr      
Möre, Norra och Södra hd      
Möre, Norra o. Södra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra o. Södra hd      
Möre, Norra o. Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra o. Södra härader      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möres, Norra och Södra prosteri      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra och Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Norra och Södra hdr      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra o. Norra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd      
Södra Möre hd      
Möre, S. hd      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra hd      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra o. Norra hd:er /Se      
Möre, S. o. N. hd /Se      
Möre, S. hd /Se      
Möre, Södra hd /Se      
Möre, Södra hd /Se      
Möre = N. o. S. Möre hdr /Se      
Möre, (nu Norra o. Södra) hdr /Se      
Mörre, Södra hd /Se      
Möre, Södra o. Norra hd:er      
Sydhra hæridhe i møre se Södra Möre hd      
Södra härad, numera Södra Möre härad hd      
Södra härad, numera Södra Möre härad hd      
»sudrahærad» = Möre, Södra hd      
*Bolbodha ass Saknas      
*i Fimalyckia bool      
*i Flodha lyckia bool      
*Gersabäcknäs bool      
Glosbodhe f.d. sn /Se      
Saknas Saknas      
»Havdzby» by      
*Knaplösa bool      
Knaplösa f.d. bebyggelse /Se      
Kåraböket del av Vissefjärda sn      
*Löffversåås kvarn Saknas      
Möra torpa se Mortorp sn      
*Ofuelösa gård      
*Stakaqvarn Saknas      
»Stakaqvarn» f.d. kvarn /Se      
*Sunnan skogh del av S. Möre hd      
Sunnanskog del av Södra Möre hd      
*»sunnan skogh» del av Södra Möre hd /Se      
Södermöre f. grevskap      
*Tokathorp by el. gd      
Värnaby rättaredöme Saknas      
*Øffralykkyo by      
?Ölvingstorp by      
*Överlösa försv. beb.      
Överlösa f.d. bebyggelse /Se      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.