ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Runstens härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 18 Naturnamn : 10 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Runsten hd /Se Matkroksgrund grund    
Runsten hd Runstens Härad hd    
Runsten hd Runstens härad hd    
Runsten hd Runstens Härad hd    
Runsten hd Runstens härad hd    
Runsten hd Runstens härad hd    
Runsten hd Runstens Härad hd    
Runsten hd /Se Runstens härad hd    
Runsten hd /Se Öland ö    
Runsten hd /Se Öland ö    
Runsten hd /Se      
Runsten hd /Se      
Runsten hd /Se      
Runsten hd /Se      
»Farbo» f.d. hd      
Förbo förr hd      
*Giersløff by      
»giersløff» Saknas /Se      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.