ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Norra Tjusts härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 451 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
?Tjust del av län /Se Barnagyl Saknas    
Tjust hd Dynestaviken vik /Se    
Tjust hd Norra udden Saknas    
Tjust, Norra o. Södra hd Permattsbådan, M. grund    
Tjust, Norra o. Södra hd Permattsbådan, S. grund    
Tjust, Norra och Södra hd Syrsan fjärd /Se    
Tjust, Norra o. Södra hd Vindomen sjö /Se    
Tjust, Norra o. Södra hd Vindå å /Se    
Tjust, Norra o. Södra hd Vindån å /Se    
Tjust, Norra o. Södra hd Yxningen sjö    
Norra Tjust hd. Yxningen sjö /Se    
Tjust, Norra o. Södra hdr /Se tjustbo inbyggarbeteckning    
Tjust, Norra o. Södra hd tjustbo inbyggarbeteckning    
Tjust, Norra och Södra hd Tjust, Norra o. Södra hder    
Tjust, Norra och Södra hd Förkortningar förteckning    
Tjust, Norra o. Södra hd Tjust hd    
Tjust, Norra o. Södra hd Tjust bygd och härader    
Tjust, Norra o. Södra hd Norra Tjust härad    
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, norra o. södra härad      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust hd.      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Norra och Södra härader      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust del av län      
Tjust, (N. o. S.) hd      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust h:der      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust landskap o. hd:er      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd:er      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, N. o. S. hd:er      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hd:er      
Tjust, Norra härad      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust (N. o. S.) hd:er      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hd:er      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Norra Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Södra o Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N.) hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust område      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust (N. o. S.) hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust (N. o. S.) hd:r      
Tjust, Södra o Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra härader      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust härad      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Norra Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hd      
Tjust (N. o. S.) hdr      
Tjust, Norra o Södra hdr      
Norra Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust (N. o. S.) hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
?Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, (numera Södra och Norra) hdr      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, (numera Södra o. Norra) hdr      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, (numera Södra o. Norra) hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust del av Småland      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra härad      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust del av Småland      
Tjust del av Småland      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra härad      
Tjust del av Småland      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust del av Småland      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust del av Småland      
Tjust del av Småland      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust del av Småland      
Tjust del av Småland      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, N. skärgård      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, S. o. N. hdr      
Tjust, N. o. S. hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, N. o. S. hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, S. o. N. hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, (numera Södra o. Norra) hdr      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, (numera Södra o. Norra) hdr      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjusts härad härad      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Norra o. Södra Tjust härader      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, S. o. N. hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust del av Småland      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust härad      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra hd      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust hd      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Norra Tjusts hd hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Norra o. Södra Tjust härader      
Tjust, N. o. S. härader      
Norra Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust hd /Se      
Tjust, Norra o. (eller) Södra hd(r)      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Thiust hd      
Tjust (Norra) hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Norra Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust medeltida hd      
Tjust hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, N. o. S. hder      
Tjust, N. o. S. h:der      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra härader      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust hd      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hder      
Tjust del av län /Se      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
?Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hd      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust hd      
Tjust, Norra o. Södra hd      
Tjust, N. o. S. hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hd      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Södra och Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Södra o. Norra hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr      
Tjust, N. och S. härad      
Tjust, Södra och Norra hd      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Tjust, Norra o. Södra hdr      
Norra Tjust, Södra Tjust hd      
Tjust, N. o. S. hdr      
Tjust, N. o. S. hdr      
Tjust, Norra och Södra hdr /Se      
Tjust, Norra och Södra hdr /Se      
Tjust, Norra och Södra hdr /Se      
Tjusts, Norra och Södra hdr /Se      
Tjusts, Norra och Södra hdr /Se      
Tjust, Norra, Södra hd:er /Se      
Tjust, Norra hd /Se      
Tjust, Norra o. Södra hder /Se      
Tjust, Norra o. Södra hd /Se      
Tjust område /Se      
Tjust, Norra hd /Se      
Tjust fd område /Se      
Tjust, Norra o. Södra hdr /Se      
Norra Tjust hd /Se      
Tjust hd:er /Se      
Tjust, N. o. S. hd:er /Se      
Tjust, N. o. S. hd:er /Se      
Tjust hder /Se      
Tjust, N. o. S. hd:er /Se      
Tjust, N. o. S. hd:r /Se      
Tjust hd /Se      
Tjust, Norra o. Södra hder /Se      
Tjust hd /Se      
Tjust hd:er /Se      
Tjust, Norra hd /Se      
Tjust, (nu Södra o. Norra) hdr /Se      
Tjust, Norra hd /Se      
Tjust, N. o. S. hd:er /Se      
Tjust, N. hd /Se      
Tjust, Norra o. Södra hd:er /Se      
Saknas hdr /Se      
»Theustes» = Tjust hd:er /Se      
Tjusts prosteri Saknas      
Tjusts prosteri f. prosteri      
*Adhastadha Saknas      
»angolsrwme» beb.      
*Aterstadha, N. el. S. Saknas      
*Baldershammar Saknas /Se      
*Bildastad Saknas      
*Bildastad Saknas /Se      
Blåvåm ortnamn /Se      
*byrlerum beb.      
*Cnæby Saknas      
Edhbo, se V. (och Ö.) Eds sn Saknas      
*Endesten kvarn      
»Grønestrøm» gård      
Gudesten, se *Endesten kvarn      
*Gyrdaby Saknas      
*Gyrdaby Saknas /Se      
*gyrtheby beb.      
*Hundakær Saknas      
»hørthede» beb.      
*Jordeby beb.      
»Kietteboda» öde jord      
*Koorum Saknas      
*Korparp Saknas      
»korsrum» Saknas      
*Lyndefors Saknas      
*Mæghinstadha Saknas      
Mörkvik tp      
»norby» tp      
Norby torp      
Näs Saknas      
Näs Saknas      
*Näs Saknas      
*Næsi Saknas      
»næsi» Saknas      
Ramsviks rättaredöme f. rd      
*Sidogangenom Saknas      
*Sjö Saknas      
*Skærlidha egendom      
Stäkeholms län Saknas      
*Stäkeholms län län      
*Stäkeholms län län      
Stäkeholms län Saknas      
Stäkeholms län Saknas      
Stäkeholms län Saknas      
Stäkeholms län Saknas      
Stäkeholms län Saknas      
Stäkeholms skärgård Saknas      
*Swenrum Saknas      
*Thiusta skär klippor och öar /Se      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
Tjusts skärgård Saknas      
[Tofvarp] Saknas      
»østrwste» beb.      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.