ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kalmar län : Åkerbo härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 22 Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn :
Åkerbo hd /Se Jakobsgrund grund Åkerbo hd  
Åkerbo hd Kyrkegrunden grund /Se Åkerbo Härad hd  
Åkerbo hd Matkroksgrund grund Åkerbo härad  
Åkerbo hd Åsen grund /Se Åkerbo hd  
Åkerbo ha Öland ö Åkerbo härad  
Åkerbo hd Öland ö Åkerbo härad  
Åkerbo hd /Se   Åkerbo härad  
Åkerbo hd   Häradet, Norra, se Norra Häradet Saknas  
Åkerbo hd /Se   Norra Häradet = Åkerbo härad hd  
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Fyrabo f.hd /Se      
Förbo f. hd      
Förbo förr hd /Se      

  ^  

Kalmar läns härader m.m.