ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ås socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 126 Bebyggelsenamn : 59 Naturnamn : 85
Ås sn Alvaret terräng Nummerförteckning förteckning Allmänningen strandåkrar
?Ås sn Andfänget nat.namn Nummerförteckning förteckning Alvarvägen väg
Ås sn /Se *Ankilgærdhe jordlott Sagesmän förteckning Backen landborgsluttning
Ås sn *Ankollgärde lycka Ås socken Backen landborgsluttning
Ås sn *Ankilgärdeslycka Saknas Ås sn Bondängen, se Svibo Äng Saknas
Ås sn Ankelgärdet gärde /Se Ås sn Brohagen beteshage
Ås sn *Ankelgärds lycka Saknas Ås sn Brudhålan vattenhåla
Ås sn *Blavergrundet grund Ås sn Djupvik betesmark (och lite odlingar)
Ås socken Bosholm ängar /Se Ås utliggere inbyggarbeteckning Enet betesmark
Ås sn Brushanekärret kärr Enetri, se Entri Saknas Fante ställe
Ås sn Djupvik vik Enetri by Fante Saknas
Ås sn Djupvik vik Enetribrottet lht Femstenarna gråstenar
Ås sn Durens udde rev Enetriläge lht Flåtstenarna Saknas
Ås sn Finnslätten, Lilla slätt Enetritäkten lht Flottstenarna stensamling
Ås sn Finnslätten, Stora slätt Enetri by Flottstenarna Saknas
Ås sn Finnslätten Stora slätt Entri by Grind, Västra, se Västra Grind Saknas
Ås sn Grisnabben udde Entri by Grind, Östra, se Östra Grind Saknas
Ås sn Grisnabben udde Fyren fyr Grisnabben udde
Ås sn *Gråskär ö Fänriksgården gd Gräbban sten
Ås sn *Gräskär, St. o. L. holmar Kafét kafé Gubben sten
Ås sn Lille Grässkär, se Skären skär Kronovattnet lht Gubben sten
Ås sn Stora Grässkär, se Skären skär Kärra by Gubben sten
Ås sn *Grässkär, St. o. L. holmar Kärra by Gubben sten
Ås sn Göljorna terräng Kärratäkten lht Gäddviken vik
Ås sn Göljorna terräng Långe Jan södra uddens fyr Göljarna kärr och vatten
Ås sn Göljorna vattengropar /Se Länsmansgården gd Göljarna Saknas
Ås sn *Hagtorn udde Näsby by Hagen, Stora beteshage
Ås sn *Hagtorn udde Näsby by Halsen åker
Ås sn *Hagtorn udde Näsby by Hamngrundet Saknas
Ås sn sn Hingsthagen terräng Näsby by Hamngrundet grund
Ås sn /Se Hjortstängslet hjortstängsel Näsby Saknas Hamngrundet Saknas
Ås sn /Se Högestenar stenar Ottenby kungsgård Hasselbacken backe och buskar
Ås sn /Se Kalmarsund sund Ottenby gd Hällen ställe
Ottenby förr namn på Ås /Se Kapellviken vik Ottenby gård Höängar ängar
Eneträ hg Karl X Gustavs mur mur Ottenby kronoegendom Kalishagen, se Karlrörshagen Saknas
Enetri by Kolpen gärde /Se Ottenby kungsgård Kalrörshagen hage
Enetri by Kolpen äga /Se Ottenby kungsgård Klockaren sten
Enetri by *Kuggen grund Ottenby kungsgård Klockarängen skogsäng
Enetri by /Se Kungsstenarna fornlämning Ottenby kungsgård Klockarängen skogsäng
Enetri by /Se Kungsstenarna el. Höge stenar fornlämn. Ottenby kungsgård Klockarängen Saknas
Enetri by /Se Kyrkehamn hamn Ottenby kungsgård Kolpen gärde
»kiirkio Øtenby» förr kapell? /Se *Kyrkhamn vik Ottenby Saknas Kolpen gärde
»kirkie hampn» hamnplats Kyrkhamn fornlämning Ottenby Saknas Kon sten
*Kirkiohampn Saknas Kyrkhamns kapell fornlämning Ottenby Saknas Kullen, Gröna höjd
*Kyrkhamn Saknas *Kyrkohamn vik Ottenby Gård, se Ottenby Saknas Kungsstenarna kalkstensflisor
*Kyrkhamn Saknas *Kyrkohamn vik Ottenby kungsgård Kyrkängen, se Klockarängen Saknas
Kyrkehamn hamn *Kyrkohamn vik Ottenby kungsgård Kärngen sten
Kyrkehamn hamn *Kyrkohamn vik Ottenby kungsgård Kärra Kusa ställe
Kyrkehamn hamn *kyrkohamn vik Ottenby fyrplats o gård Kärra Kusa klyfta
Kyrkehamn hamn /Se *Kyrkohamn vik Ottenby fyrplats, gård Lera äng
*Kyrkohamn fordom fiskeläge *Kyrkohamn vik Pensionatet pensionat Långe Jan fyrtorn
Kyrkohamn förr fiskeläge /Se *Kyrkehamn hamn Prästorp, se Prästtorp Saknas Muren, Stora, se Stora Muren Saknas
Kyrkhamn fordom fiskeläge /Se *Kyrkohamn vik Prästtorp hemman Näsbygrundet Saknas
Kärra by *Kyrkerevet grund Prästtorp hemman Näsby Malm, se Backen Saknas
Ladugården Saknas Kyrkhamns kapell fornlämning Prästtorp Saknas Näsbytäkten lht
Näsby by Ljungbacksjön sjö Prästtorp by Ottenby Lund skog
Näsby by Lunden Norra skogsområde Stenbrottet lht Ottenby Lund skog
Näsby by Lunden Södra skogsområde Sörgården gd Pilhagen hage
Näsby by Långe Jan fyr Värdens Ända by Pojken sten
Näsby by Norrvik vik   Rosenkinds Källa brunn och källor
Näsby by Näsby ström ström   Schäferiängarna ängar
Näsby by Orminge rör fornlämning   Själören övervattensholme med sten
Näsby by Orminge rör fornlämning   Skarvhallarna grupp av stenar
Näsby by Ottenbylund skogsmark   Skarvhallarna grund
Näsby by Ottenby lund skogsdunge   Skarvhallarna stensamling
Näsby by Ottenby lund skogsdunge   Skogsgärdsängen äng
Näsby by Ottenby lund lövskogsbestånd /Se   Snärjet buskage
Näsby by Ottenby lund skogsdunge   Stohagen äng
Näsby by Ottenbylund skogsdunge   Stora Mur Saknas
Näsby by *Ottomby skogslund, se Ottenby lund skogsdunge   Stora Muren mur
Näsby by Oxhagen terräng   Stora Muren Saknas
Näsby by Rosendal källa   Stora Muren Saknas
Näsby by Rosenkinds källa källa?   Sträckmuren Saknas
Näsby by Rosenkinds källa källa?   Sträckmuren mur
Näsby kvarn kvarn Rosenkinds källa källa   Stumpen betesvall
Ottenby kungsgård /Se Sandvik vik   Svibo Äng höäng, slåtteräng
Ottenby förr sn, nu kungsgård /Se Sandvik vik   Svibo Äng höäng, slåtteräng
Ottenby kungsgård Sandviksreveln terräng   Svibo Äng höäng, slåtteräng
Ottenby förr egen sn, nu kungsgård /Se Schäferiängarna ängar   Södra Udde Saknas
Ottenby förr egen sn, nu kungsgård Schäferiängarna ängar   Södra Udde, jfr Runda Stenen Saknas
Ottenby kungsgård Själören ö   Trehörningen gärde
Ottenby kungsgård Själören ö   Trulle sten
Ottenby kungsgård Skogsudden terräng   Udden, Södra Saknas
Ottenby kungsgd Skogsudden skogsområde   Västra Grind landsvägsgrind
Ottenby kungsgård Skårarna terräng   Östra Grind grindställe
Ottenby kungsgård /Se Skären skär    
Ottenby kungsg. Skären öar    
Ottenby kungsgård Skären skär    
Ottenby kungsgård Skären skär    
Ottenby kungsgård Stora muren mur(?)    
Ottenby kungsgård Stora muren el. Karl X Gustavs mur mur?    
Ottenby kungsgård Stora muren el. Karl X Gustavs mur Saknas    
Ottenby kungsgård Store och Lilla Grässkär, se Skären öar    
Ottenby hg ?Svartskär ö    
Ottenby hg Svartskär ö    
Ottenby kungsgård kungsgård Svartskär ö    
Ottenby kungsgård Svibo terräng    
Ottenby kungsgård /Se Svibo äng äng    
Ottenby kungsladugård /Se Sviboäng äng /Se    
Ottenby förr sn, nu kungsgård /Se *Söderudden udde    
Ottenby by /Se Södra udden, se Ölands södra udde udde    
Ottenby kungsgård /Se Södra udden Saknas    
Ottenby by /Se Södher vdden, se Ölands s. udde Saknas    
Ottenby by /Se Udden, se Södra udden Saknas    
Ottenby by /Se Vthbylund, se Ottenbylund Saknas    
Ottenby by /Se Västrevet rev    
Ottenby by /Se Ölands södra rev grund    
Ottenby by /Se Ölands södra udde Saknas    
Ottenby gd /Se Ölands södra udde Saknas    
Ottenby kungsgård /Se Ölands södra udde Saknas    
Ottenby by /Se Ölands södra udde Saknas    
Ottenby by /Se Ölands södra udde Saknas    
Ottenby hg /Se Ölands södra udde Saknas    
Ottenby poststation /Se Ölands södra udde Saknas    
*Ottensby sn /Se Ölands södra udde udde    
Prästtorp gårdar Ölands södra udde Sydspetsen av Öland    
Prästås prästgård Ölands södra udde sydspetsen av Öland    
*Rosenkinds kapell förr kapell Ölands södra udde udde    
*Rosenkinds kapell förr kapell /Se Ölands södra udde udde    
Sveabod f.d. by /Se Ölands södra udde sydspetsen av Öland    
  Ölands södra udde Saknas    
  Ölands södra udde, se *Hagtorn udde    
  Ölands södra udde udde    
  Ölands södra udde udde    
  Östersjön hav    
  Östersjön hav    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.