ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Segerstads socken : Gräsgårds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 84 Naturnamn : 202
Segerstad sn Alvaret terräng Nummerförteckning förteckning Aborrstenen sten
Segerstad sn /Se Alvret terräng Nummerförteckning förteckning Adams Horva åker
Segerstad sn Borrummen åker /Se Sagesmän förteckning Adams Horva åker
Segerstad sn Friarens plan plan Sagesmän förteckning Alvargatan byväg
Segerstad sn Friarens plan plan Sagesmän förteckning Allmängatan väg
Segerstad sn Gräbbrören fornlämningar Sagesmän förteckning Backen, Långa åker
Segerstad sn Gräbbrören fornlämn. Sagesmän förteckning Borgen fornborg
Segerstad sn Gräbbrören Saknas /Se Segerstad sn Borgen fornborg
Segerstad sn Gräbbrören fornlämningar /Se Segerstad sn Borrumen åker och äng
Segerstad sn *Gräsgårdshamn vik Segerstad sn Borrumsbacken festplats
Segerstad sn Hamnen, Södra hamn Segerstad sn Bredsten gråsten
Segerstad sn Hamnören, se Melby ör ö Segerstad socken Bredsten gråsten
Segerstad sn Horset sten /Se Segerstad socken socken Bredsten gråsten
Segerstads sn sn /Se Huckelsängen äga /Se Segerstad socken Bredsten gråsten
Segerstad sn /Se Huckelåkern äga /Se Segerstad sn Bredsten sten
Segerstad sn /Se Klovenhallsstyckena ägomark Segerstad sn Bredväg sjögata
Segerstad sn /Se Klovenhallsstyckena åker Segerstad sn Bredväg sjögata
Segerstad sn /Se Liksten runsten /Se Segerstad sn Bredväg sjögata
Segerstad sn /Se Lökrör fornlämning Segerstad sn Brinkarna åkrar
Segerstad sn /Se Medilby gerdhe, se Melby by Segerstad sn Brinkarna åkrar
Hulterstadha hd Mellby ör ö Segerstads knagghalse inbyggarbeteckning Brinken, se Brinkarna Saknas
Hulterstad f. hd Mellbyör holme Borgen Saknas Brända Horva horvor
Hulterstads härad Saknas Mellbyör fd. holme Borjen Saknas Brännvinsbäcken bäck
Mälby by Möckelbrunnen göl(?) Borgen, se Katrineborg Saknas Brännvinsbäcken bäck
Melby by Möckelbrunnen sankmark Dalhem lht Bunken åkrar
Melby by ?Norra hamnen vik Edenslund lht Båtsbron Saknas
Mälby by Nyhorv åker /Se Edlaborg lht Böstsäte Saknas
Mellby by Septuna åker /Se Gamla Sta´n skämtnamn på Nedra Segerstad Cellerna åker och betesmark
Mellby by Skräddarepinan terräng Hedegård lht Dammarna betesmark
Melby by /Se Skräddarepinan terräng Hemmet lht Dammarna betesmark
*Melbytorp Saknas *Skälve grund undervattensgrund Högadal lht Dammarna betesmark
Myklabotorp, se *Mædhilbytorp gd? ?Södra hamnen vik Karlsborg lägenheter Drabbrör stenrör
Mycklaby, se Melby by Tokkullen kulle Karlsro lht Drabbrör Saknas
*Mædhilbytorp gd? Tokkullen kulle? Klockarboden sjöbod Drabbrör stenrör
*Mälbytorp Saknas Tresockna triangelpunkt Klockarboden sjöbod Drabbrörsidden sidd
Segerstad poststation /Se Träby borg fornborg Klockarboden sjöbod Enkaten stenpall
Säby by Träbyborg fornborg Kristineborg gård Enkatskällan källa
Säby by Träbyborg fornborg Kristineborg hemman Flata hallen sten
Seby by Vibrunnen ägomark Kristineborg hemman Flisor, Mellby, se Mellby Flisor Saknas
Segerstad by Vibrunnen vattenställe Kronovattnet jordlägenhet Flåten sten
Segerstad torp gård Vårdbötröret stenrör /Se Källhagen lht Fransås åssträckning
Träby by Åskärret kärr Malmsborg lht Friarehagen åker
Träby by /Se Åskärret kärr Melborg lht Fyren fyr
Ölands Segerstad poststation /Se   Mellby by Fårbron stenbro
    Mellby by Fägatan gata
    Mellby by Glahagen åker
    Mellby by Gräbbrören stenrör
    Mellby Flisor lägenheter Gräbbrören stenrör
    Mellby Malm smålägenheter Gräbbrören stenrör
    Mellby Torp, se Torpet lägenheter Gräbbrören stenrör, forngravar
    Nygård gd Gräbbrören stenrör, forngravar
    Parteby by Hage, Malmgrens, se Malmgrens Hage Saknas
    Prästgården prästgård Hamn, Norra, Hamn, Södra Saknas
    Seby by Hamnören Saknas
    Seby by Holmarna sandholmar
    Seby by Horset sten
    Seby by Horset sten
    Seby by Horset sten
    Sebyläge fiskläge -kronoplan Horset sten
    Seby Malm inhysingshus Horva, Brända, se Brända Horva Saknas
    Segerstad tjänstenamn på Prästgården Hålkasvägen väg
    Segerstads kyrka Saknas Kamphällar åker
    Segerstad Malm hus och hem Kamphället åker och äng
    Segerstad Malm Saknas Kilen trädgårdsland
    Segerstad, Nedra by Klockargatan väg
    Segerstadtorp, se Segerstad prästgård Klockargatan väg
    Segerstad, Övra by Klockargatan väg
    Segerstad, Övra by Klockargatan väg
    Segerstad, Övra by Kon gråsten
    Skolgården lht Kon sten
    Sörgården gd Kornhorvan åkrar
    Tjärrsta´ nöjesnamn på Segerstad Kullarna betesmark med en ås
    Tokkullen lht Kullbacken ås
    Torpet utjord Kullhagen, Nedra och Kullhagen, Övra åkrar
    Träby by Kullhorva horva -äga
    Träby by Kyrkåsen ås
    Träby by Kåprör forngravsröse
    Träby by Kåprör forngravsröse
    Träby by Kåprörsbacken backe och åker
    Vilan lht Källan vattenställe
    Vårdkastäkten gd Källan vattenställe
    Ytterby Saknas Lillbrunn brunn
    Ytterby lokalnamn på Nedra Segerstad Källsten källa och vattenställe
    Ytterby Saknas Kärngsten sten
      Kärngsten sten
      Kärngsten sten
      Kärret åker
      Laxhallen sten
      Landerhorvan horva
      Landängar sjömark
      Laxhallen sten
      Lindorna åkrar
      Lärarinnans Trädgård skolträdgård
      Lökrör stenrör
      Lökrör stenrör
      Lökrör stenrör
      Malmgrens Hage åkermark
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      Marken betesmark
      Mellby by
      Mellby Borrum Saknas
      Mellby Ör sandholme
      Mellby Ör f.d. holme
      Möckelbrunn källa
      Möckelbrunn källa
      Norra Bunken åker
      Norra Hamn vik
      Norra kärret kärr el. sank mark
      Norra Vik Saknas
      Norrbrunn bybrunn
      Norrbrunn bybrunn
      Nyhorv åker
      Nyhorv Saknas
      Olof Jönssons horva åker
      Orgelhallen sten
      Orjhallen sten
      Oxen gråsten
      Oxen sten
      Pinan betesmark -förr odlingar
      Prästkällan källa
      Prästmarken betesmark
      Prästängen äng
      Prästlängen åker
      Rångnhall gråhall
      Salvet sten
      Seby Landborg landborg
      Segerstad Fyr fyrtorn och fyrplats
      Segerstad Fyr fyr
      Segerstad Gärde gärde
      Segerstad Näs udde
      Segerstadstäkten grustag -kronoplan
      Segerstad Torg plan mellan gårdar
      Septuna åker
      Septuna åker
      Sisshorvan horva
      Själstenen sten
      Sjöhagarna betesängar
      Sjöhorva åker
      Sjögatan väg
      Sjögatan väg
      Sjöråns Böstsäte sten
      Sjöängarna slåtterängar
      Skarpan åkerlotter
      Skarpan åkerlotter
      Skarpan åkerlotter
      Skarporna lotter
      Skärarna holmar
      Skärlövåkrarna åkrar
      Smedjebacken Saknas
      Sneda stenar stenar
      Spjällen åkrar
      Starkärr sänka och kärr
      Stora led led på Alvaret
      Storrör stenrör
      Storrör stenrör
      Storåsen höjdås
      Strandgärdena betesmarker
      Strandgärdet Saknas
      Strandgärdet Saknas
      Stövlen hage
      Stöveln åker
      Surbrunn vattenställe
      Svenby Kulle backe
      Sven-Gum-horvan horva
      Sven-Gummes-horvan åker
      Svinhörnet ställe
      Svältan åker
      Södra Bunken åker
      Södra Hamn vik
      Södra kärret kärr el. sankmark
      Södra Vik Saknas
      Sörbrunn bybrunn
      Sörbrunn bybrunn
      Tingsten sten
      Tokkullen horvor
      Tokkullskällan vattenkälla
      Torget Saknas
      Tornbacken åker
      Tornbacken åker
      Trefoten stenar
      Trekanten stenrör
      Trekaten stenrör
      Trekaten stenrör -märkställe
      Trekanten stenrör
      Trekaten Saknas
      Tre Stenar gråhallar
      Treudden åker
      Trånggata väg
      Träby Borg, se Borgen Saknas
      Tvillingarna gråstenar
      Tvillingarna Saknas
      Tvärgatan byväg
      Täcklingåkrarna åkrar
      Täcklingåkrarna åkrar
      Vadet sund
      Vibrunn vattenställe
      Vik, Norra, Vik, Södra Saknas
      Vålbötröret stenrör
      Ören sandholme
      Ören flisgrund
      Ören holme

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.