ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gullabo socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 49 Naturnamn : 262 Bebyggelsenamn : 583 Naturnamn : 2099
Glosbodhe sn Abborrakärret kärr Gullabo sn Saknas Abborrakärret kärr
Gullabo sn Alkärren odlad mark Saknas Saknas Abborrakärret slåtterkärr förr, nu betesmark
Gullabo sn Askebäckskärr kärr? Saknas Saknas Abborrakärret slåtterkärr förr, nu betesmark
Gullabo sn sn /Se Aspekärret odlad mark Gloseboda Saknas Abborramossen mosse
Gullabo sn /Se Barkakärret kärr Adamstorp t. Abborramossen Saknas
Gullabo sn /Se Berkkärret odlad mark Anders Degers torpställe Abborrviken vik
Gullabo sn /Se Biggkärr kärr Anders Gustavs torp torp Alkorran sank mossodling
Gullabo sn /Se Birflyet sankmark Annes-Pittes bebyggelse Alkärren kärr
Back Antes stuga hus f.d.? Birflyet terräng, f.d. odlad mark Annelund lht Alkärret kärr
Bastubo by Björkelund terräng Annelund lht Anders Degers tomt båtsmanstomt
Binnaretorp by /Se Björkkärret sankmark Annelund lht Anders Degers åker åker
Björksmåla gd /Se Björksjön sjö f.d. Arsa-Lassens bebyggelse Anderseriks åker åker
Blomstermåla gd /Se Björnahultet terräng Arsa-Nissens boställe Anders-Månsåker Saknas
Brokarlsmåla by /Se Blå källa fornminne Askedal lht Andra mossen mosse
Fagerhyltan by Blänkehallskärr kärr Askelunda lht Andungsmossen odlad mosse
Glosebo förr egen sn, nu by Bockamossen mosse Aspelund lht Annesa bro kärrväg
Glosebo by Bodhyltemossen mosse Asplund lht Antas Nyland åker
Glosebo by /Se Bokärret kärr Asplunda lht Apelhallarna hallar
Gullaboby post- o. jvstn /Se Bokärret kärr Backajyssens bebyggelse Apelåker åker
Hammaretorpet torp f.d.? Bommamossen mosse Bastubo by Apelåker åker
Hjälsmåla by /Se Brokamosse mosse Bastubo by Apelåker åker
Häggemåla by /Se Bromossarna odlad mark Bastubo by Arlik hage hage
Hästmahultsmåla by /Se Bro tallar terräng(?) Bastubo gd Arons åker åker
Isaksmåla by /Se Bryggarekärret kärr Bergdala lht Arsadjupet kärr
Isaksmåla by /Se Bråtlandsmossen mosse Bergdala lht Arsadjupet slåtterkärr
Johansberg f.d. torp Brännfall terräng Berglunda lht Asadjupet mosse
Juansbo by /Se Brännvinsdammen sank mark Biltorpet t Asballastenarna stenar
Kallamåla gd /Se *Brömsebäcken bäck Binnaretorp by Askkällan kallkälla
Kindbäcksmåla by /Se Bultbäck bäck Binnaretorp by Aspakärret slåtterkärr förr, nu betesmark
Kringlemåla gd Bultbäcken bäck Binnaretorp by Aspbäckskärret kärr
Kringlemåla gd /Se Bådön höjd (f.d. ö i Flakesjön?) Björkelund lht Aspekärret kärr
Kyrkebo by /Se Bäckakärret kärr Björkelund lht Aspekärret kärr
Kyrkebomåla by /Se Bäckakärret kärr Björkelund lht Asplyckan åker
Lönebomåla by /Se Böckmerås höjd Björkemåla by Aspåker åker
Lövsmåla by /Se Dackes grotta fornminne Björkemåla by Aspåkrarna åkrar
Petamåla by /Se Dalkärret kärr Björkemåla by Backagrinden gränsmärke
Råbäcksmåla by /Se Dalkärret terräng Blomdal lht Backakällan källa
Råbäcksmåla by /Se Dammarna tjärn Blommanstorp t. Backamossen mossodling
Sandbäcksmåla by /Se Dammarna terräng Blommatorpet torp Backåker åker
Simnemåla by /Se Dammen ägomark Blomsterholm lht Backåker åker
Simnemåla by /Se Dammen sank mark Blomstermåla by Backåker åker
Skruvemåla by /Se Dammen odlad mark Blomstermåla by Backåker åker
Skälsblästern by /Se Dammen sank mark Blomstermåla gård Backåker åker
Skörebomåla by /Se Dammen sank mark Blomstertorpet t Backåker åker
Skörebomåla by /Se Dammkärret kärr Blomstertorpet båtsmanstorp Backåker åkerodling
*Torsås kapell kyrka /Se Dammossen mosse Blomsteråkern lht Backåker åker
Törnemåla by /Se Dansarekärren kärr, (delvis odlat?) Bommacissans bebygelse Badgölen göl
Videbäcksmåla by /Se Djupabäckskärret sank mark Bommapöjkens stuga Badgölen göl
Öjebomåla by /Se Ekebrinken sluttning Brokarlsmåla by Baggaberget berg
  Ektången höjd, (f.d. udde i Flakesjön?) Brokarlsmåla by Baggaberget gränssten
  Elinskärr kärr Gullabo socken Baggahall gränssten
  Enkullakärret kärr Brokarlsmåla by Baggerumpan äng och åkerstycke
  Fagrakärren kärr Bryggaremassens torpställe Barkafly fly
  Femklasen terräng Brådalen t Barkafly mosse
  Finnamaden sank mark Brånadalen t Barkafly kärr
  Flakesjön sjö Bråna-Kallens bebyggelse Bastaroten del av skogstraken
  Flakesjön sjö Bråna-Marians stuga Bastekurran vattensamling
  Flakesjön sjö Brända tall förr lhtr Basterudden kärr
  Flakesjön sjö Bukmärås t Baståker Saknas
  Flakesjön sjö Bygget lht Baståker åker
  Flakesjön sjö Båtsmanstorpet torpställe Bekhålet hölj
  Flakesjön sjö Bäckalund lht Bengtahalla stenhäll
  Flathallskärret kärr Bärka-Pellens stuga Bengtas hallar Saknas
  Flisemaden terräng Bärka-Pellens bebyggelse Bengt hallar hallar
  Flismossen mosse Böckmerås lht Bengtsbro bro
  Flyen ägomark Bökmorås lägenhet Bengtssund skog
  Flyen sank mark Bökmorås lägenhet Benvedslyckan åkerodling
  Flyen sank mark Bökmorås gamla boplatser Benvedslyckan åker
  Flyet sank mark? Charlottenberg lht Benvedslyckan Saknas
  Flyet terräng Charlottenborg lht Bergkällan källa
  Fröjdamossen odlad mark Dalen lht Bergkällan källa
  Fåglakärret kärr Dalen lht Bergkällmossen mosse med källa
  Fåglamossen förr sjö, nu mosse Degare-Svens stuga Berglyckan åker
  Fänet sankmark Degerhyltan by Berkkärret kärr
  Fänet terräng Degerhyltan by Bialsmossen odlad mosse
  Fössingshus grotta Degerhyltan by Biflyet slåtter
  Gastakullen kulle Degerhyltan gd Biflyet slåtter förr
  Geteråskärren sank mark Degertomten förr lht Biflylyckan åkerlycka
  Getmaden terräng Edenborg lht Bigkärr kärr
  Gladmaden terräng Emmadal lht Bimossen mossodling
  Glosebo, Lilla terräng(?) Emmadal lht Binnarebäcken bäck
  Granmossen mosse Enbrohult lht Birflyet slåtter
  Gröna mosse mosse Ekeberg lht Birflyet slåtter
  Gröndal terräng, f.d. odlad mark Ekelund lht Birflyskällan källa
  Grönedal f.d. bebyggelse Eket hmd Biten odling
  Gumpans håla terräng Eklunda t Bjurkärren kärr
  Gumpans håla kärr(?) Eklunda lht Bjurkärrsåker åker
  Gustavsmad sank mark Eklunda lht Björkholmen holme
  Gåsamossen mosse Ekstorp t Björklyckan åkerodling
  Gåsemad ägomark Els-Olla-Mannens bebyggelse Björklyckan åker
  Gäddkärret kärr Erik-Antas gård Björklyckan Saknas
  Gängskärret kärr Fagerberg lht Björkmossen Saknas
  Gängskärret sank mark Fagerdal lht Björkmossen mosse
  Göljeåsen terräng Fagerekaholm del av by Björksjön sjö
  Hagkärret kärr Fagereke by Björksjön sjö
  Hagkärret odlad mark Fagereke by Björksjön sjö
  Henrikakärret kärr Fagereke station Björksjön sjö
  Henrikakärret kärr Fagereke by Björkåker Saknas
  Holmamaden odlad mark Fagerns bebyggelse Björkåker åker
  Hultabacken terräng Fagerhyltan by Björnaflyet mosse
  Hultabrånarna terräng Fagerhyltan by Björnahultet skogsskift
  Hultemosse mosse Fagerhyltan by Björnarör gränsmärke
  Hundmossen mosse Fagratorpet förr t Björneken gränsmärke
  Hålan sank mark Fies-Augustes gård Bladkällan källa
  Hägnamossen terräng Fänjabo by Blegölen göl
  Hägradammen terräng Fenjabo by Blomsterträdan åker
  Hässjkärret terräng Fenjabo by Blomåker åker
  Hökaholm f.d. odling Fläcken lht Blåbärslyckan åker
  Iglamossarna ägomark Fogla-Fians bebyggelse Blåbärsmossen nu odling
  Iglakärret kärr Fontins stuga Blåkälla källa
  Iholmakärr kärr Frideslund lht Blå källa offerkälla
  Intagen odlad mark Fridhem lht Blå källa gränskälla
  Isaksmåla f.d. odlingar Fridhem lht Blå källa gränskälla
  Jordbärskullen höjd Fridhem lht Blå källa offerkälla, gränskälla
  Juten terräng Fridhem lht Blåkällmossen mosse
  Jämsmosse odlad mark Fridhem lht Blåskullen åker
  Jössekärr odlad mark Fridhem lht Blåstkulla mosse mosse
  Kalmar-Annasberg berg Frimodens bebyggelse Blåstkulle kulle
  Kalvamossen mosse Friska-Tildans stuga Blänfallet odling
  Kalvkärren odlad mark Fåralassens Saknas Bockabron bro
  Kalvrummet äga /Se Fänsholm lht Bockagöl göl
  Kalvsjön sjö Förlotten t Bockakärret kärr
  Kalvsjön sjö f.d. Gertruds Anderses bebyggelse Bockamaden äng
  Kalvsjön sjö /Se Glasmästare-Erikens bebyggelse Bockamon skogsområde
  Kalvsmad odlad mark Glasmästarens bebyggelse Bockamossen mosse
  *Kalvsundet vattendrag eller sund Glosebo byar Bockaströmmen bäck
  Karsjön f.d. sjö Glosebo by Bockastugan stenar
  Kattmosse mosse Glosebo Lilla by Bodehyltamossen mosse
  *Kepeholm gränsplats Glosebo Stora by Bokbacken backe
  *Kopeholm plats på den fornariksgränsen Glosebo by Boket område
  Klintalyckan terräng Gottfridsborg lht Bokgölen göl
  Kläppamossen mosse Granhem lht Boksmosse mosse
  Knallakärret kärr Gransholm lht Bokåker bokåker
  Kojmossarna mossar Grönalund lht Bokåker åker
  Komossen mosse Grönedal lht Bolet åkerodling
  Korpamossen terräng Gröndal förr lht Bolet gärde
  *Korsvaben sjö Gröndal lht Bollen kulle
  *Krisvattnet(?) vattendrag Gröndal förr lht Boltbäck del av Råbäcken
  Krokamossen mosse Guldsmeds-Karl-Johans bebyggelse Bommahängen slåtteräng
  Kroken odlad mark Gullaboby station Bommahängskällan kallkälla
  Kroksjön sjö Gullaboås by Bommakärren kärr
  Kroksjön sjö Gullaboås by Bommemossen mosse
  Kronlyckan terräng Gullaboås station Bommamossen mosse
  Kroppdammen terräng(?) Gullaboås by Bommaåkrarna åkrar
  Kupkärret ägomark Gullholma lht Bondes lycka gammal undantagsåker
  Kvarnagölen göl Gumme Jöns stugan bostadstorp Bosterkorran Saknas
  Kvarndammen tjärn Gustav-Svenstorpet torp Botildalyckan åkerodling, gammal
  Kvarndammen terräng(?) Gyssnissas gård Botilalyckan åker
  Kvarndammen terräng Gärdslund lht Botillalyckan Saknas
  Kvarnmaden terräng Göla-Johans bebyggelse Botåker åkerområde
  Kvillakärret kärr, tidigare delvis odlat Hagaberg lht Boåker åkerodling
  Kyrkegårdsåkern åker /Se Hagalund lht Brakvedsmossen odlad mosse
  Kyrkogården terräng Hakatomten båtsmanstomt Brantahall sten
  Kyrkåkern odlad mark Hallacissans stuga Brasåker odling
  Kyrkåkern odlad mark Hallen lht Braxnaskärvet grund
  Kyrkåkern terräng Hallen stuga Brinkabron bro
  Kyrkåkern åker /Se Hammare-Jons bebyggelse Brinkamossen mosse
  Källhult terräng Hampråsen torpställe Brinkamossen mossodling
  Källkärret terräng Hampråsen t. Brinkamossen mosse
  Lannerbäcksmossen mosse Hamperåsen t Brinnande berget berg
  Lannerbäckstorpet odlad mark Hampråsen torpställe Broabrånen Saknas
  *Legasjö sjö Hasslatorpet torpstätte Brobergsudden skogsområde
  *Legdevärmen gränsplats Hass-Oskars bebyggelse Brobäcken bäck
  Linbrånarna terräng Henrikatorpet t Brogölen göl
  Linnet terräng Hildelund lht Brokaberg berg
  Lomudden sluttning? Hjälsmåla by Broka berg bergknalle
  Lundamaden odlad mark Hjelsmåla by Broka berg hög punkt
  Lyfthallen sluttning Hjelsmåla by Brokullabacken slåtter förr, nu betesmark
  Lyfthällsmon terräng Holmen lht Brokärren kärrtrakt
  Långmosse mosse Holmen bebyggelse Brokärret kärr
  Långmosse mosse Holmen by Brokärret kärr
  Långmossen mosse Holmen se Lybäcksholm by Brokärret kärr
  Längstmad sank mark Hultalyckan bebyggelse Brokärrsbackarna ängsbackar
  Lönbomåla triangelpunkt Hultet lht Brommakällan källa
  Lönndal terräng Hultet lht Brommelabacken skogsbacke
  Majehag terräng Hägatomten bebyggelse Brommelakällan källa
  Mantekärren odlad mark Häggahängen båtsmanstorp Brommelalyckan åker
  Mjusjön sjö Häggatorpet båtsmanstorp Brommenabacken Saknas
  Mossadammen terräng Häggemåla by Brommenabacken Saknas
  Mossadammen terräng Häggemåla by Bromossarna mossar
  Munkamaden ägomark Häggemåla by Bromossarna mossodlingar
  Målamaden sank mark Hästmahult by Bromossen mossodling
  Norra kärr kärr Hästmahult by Bromossen odlad mosse
  Näset terräng Hästmahult by Brotrånget skogstrakt
  Offerhallen häll Hästmahultsmåla by Brotrånget skogbeväxt område
  Olladamm terräng Hästmahultsmåla by Brotrångsmossen mosse
  Pengatallen tall Hästmahultsmåla by Broåker åker
  Per-Olsamossen mosse Hästmahultstorpen t Bruaslätan äng
  Per-Olsamossen mosse Högaberg lht Bruasten sten
  Petamad odlad mark Högadal lht Brudgummabacken, se Brommenabacken Saknas
  Pilahägnen terräng Högaholm lht Brudåker Saknas
  Prästamaden sank mark Högaholm lht Brudåker åker
  Rit hallen kulle(?) Hökaholm t. Bruåkers backe backe
  Rummet äga /Se Idalund lht Brudåkers backe backe
  Ryabackarna ägomark Inbygget torp Bruket åkrar
  Råbäcken bäck /Se Inbygget torp Brumaden äng
  Råbäcksmossen mosse Isakatorpet torpställe Brumannabacken vägbacke
  Råbäcksmåla triangelpunkt Isaksmåla by Brumannalyckan åker
  Råsahagen terräng Isaksmåla by Bruna kärr slåtterkärr förr
  Rävkullarna terräng Isaksmåla by Brunnamossen mossodling
  Rävmossen mosse Ivarsberg lht Brunnkärret slåtterkärr förr
  Rävsmosse mosse Johan-Antas gård Brunnmossen mosse
  Rödbäck bäck Johannesberg lht Brunnskärr kärr
  Rövarflyet odlad mark Jonas Jansas torp torpställe Brunnängagärdet löväng, slåtter förr
  *Sefwewermen, se *Legdevärmen gränsplats Jonsa-Pellens stuga Bruåkers backe vägbacke
  *Sidersjön sjö Jonsa-Pellens boställe Bruåkersbacken vägbacke
  Sinnarskutebacken terräng Jonsdal lht Bryggarelyckan Saknas
  Sjankudden höjd Juansbo by Brånarna brånar
  Sjudarehagen terräng Juansbo by Brånåker åker
  Sjudarehålet sank mark Juansbo by Brånängsgärdet slåttergärde, nu betesmark
  Sjudarekärret sank mark Kak-Emmans tomt stuga Bråtlandet åker
  Skiftesmossen mosse Kallemåla gård Bråtlandslyckorna åker
  Skinnmossen mosse Kallemåla by Bråtlant åker
  Slåtterön höjd, (f.d. ö i Flakesjön) Kallemåla by Bråtugnen ugnslämningar
  Slättafly sank mark Karflybäck förr lht Bråtugnsbacken backe
  Smedkärret kärr Karl-Broas bebyggelse Brända fly mosse uppbränd
  Sohagslyckorna terräng Karl-Gubbs bebyggelse Brända kärr kärr
  Starkärret kärr Karljohans tomt bebyggelse Brända mosse Saknas
  Stekbron bro /Se Karlkaises tomt bebyggelse Brända mosse mosse, nu odling
  Stekmaden terräng Karlsborg lht Brända tall ställe
  Stenflyet sank mark Karsjö by Brända tall förr tall
  Stenlakakärret kärr Karsjö by Brända tall gränsmärke
  Stensmad odlad mark Karsjö by Brända tall gränsmärke
  Storkärret kärr Karsjö-Peter-Gustans stuga Brända tall förr tall
  Strängakärret kärr Kindebäcksmåla by Brännfall mosse
  Stålnäbbamossen mosse Kindbäcksmåla by Brännfallet odling
  Svarta fly odlad mark Kindbäcksmåla by Brännfallet skogsområde
  Svarta kärr odlad mark Kindbäcksmåla gd Brännfallet mossar
  Svinön terräng Klippingatorpet förr t Brännfallet odling
  *Säfiewärmen plats på den forna riksgränsen Klippingstorpet torpställe Brännfallskurran vattensamling
  Timmerkärret kärr? Klockarebacken lht Brännfallsmossen mosse
  Timmermosse mosse Klämmens bebyggelse Brännmosse mosse
  Timmermosse sank mark Knappa-Peter-Johans bebyggelse Brännvinsdammen mosse
  Tjurakärret kärr Knappapöjkens Saknas Brännvinsdammen mosse
  Tjurakärret terräng Kolpellatrånget bebyggelse Brännvinsdammen dämme
  *Tranemo punkt på den forna riksgränsen Kringlemåla by Bullmossen odlad mosse
  Transjön sjö Kringlemåla gård Bultbro bro
  Trångakärr kärr? Kringlemåla by Bultbäck bäck
  Tällemossen ägomark Kristinelund lht Bulthage hage
  Tällemossen mosse Kroksmåla by Byamaden slåttermad
  Törnemåla triangelpunkt Kroksmåla by Bykgöl göl
  Uggelkärren odlad mark Kroksmåla by Bykgölslyckan åkerlycka
  Uggelmossen terräng Kullen lht Bådön ö
  Uggelmossen mosse Kvarnberget lht Bådön ö
  Utängen äng f.d? Kvarnen vattenkvarn Bådön ö
  Vallmaden sank mark Kvarntorpet t Båldens tomt byggnadstomt
  Vallmansgöl göl Kvarnäng lht Båtsmansåker åker
  Veskärret kärr Kyrkebo by Bäckakärret kärr
  Vidmaden sank mark Kyrkebo by Bäckåker åker
  Vidmaden ägomark Kyrkebo by Bäckåkersbackarna backar
  Vidmaden terräng Kyrkebolund lht Bägaberget Saknas
  Vidudden odlad mark Kyrkebomåla, se Pellamåla Saknas Bänkagärdet slåtteräng
  Vinterkärret kärr Kyrkebomåla by Bänkåker åker
  Västra kärr kärr Kyrkebomåla by Bärkkärret Saknas
  Åttastakarna terräng Kyrkelund lht Bärkkärret slåtterkärr förr
  Älgasträngen öppen terräng Kyrkvärda-Svens stuga Bärkåker åker
  Älgdjuraflyet sank mark Källhult förr lht Böckerna Saknas
  Älgdjuraflyet mosse /Se Kärret t Bökkärret kärr
  Ängagölen, Stora göl Lars-Månsatorpet förr t Bökmaden slåttermad
  Äspeflyet sank mark Laxastugan stuga Bökmaden äng
  Ölandsmossen odlad mark Lenabäck lht Böknabben skogs- och kärrområde
  Örnamossen mosse Lilja-Mäggans stuga Böttbäcken bäck
    Lill-Nissens stuga Böttbäckskällan källa
    Lill-Pella-Gyssens bebyggelse Cisses brunn kallkälla
    Lill-Pellas bebyggelse Cisses sten Saknas
    Linaängen lht Cisses tomt tomt
    Ljungdal lht Cisses åker åker
    Lottas tomt bebyggelse Dackegrottan grotta
    Lottes bebyggelse Dackes stuga grottboning
    Lugnet lht Dackes stuga grottboning
    Lumpantens stuga Dackestugan se Dackegrottan Saknas
    Lumpantens stuga Dackstuve stengrotta
    Lumpantens bebyggelse Dalalyckan åker
    Lumudden lht Dalalyckan åkerlycka
    Lundala lht Dalkärret kärr
    Lundkvistalyckan båtsmanstorp Dalmossen mossodling
    Lustiga tomt bebyggelse Dalmossen mosse
    Lutekatorpet förr torp Dalmossen odling och slåtter
    Lutekatorpet torpställe Dalstycket ängslåtter förr, nu betesmark
    Lybäcksholm by Dalåker åker
    Lybäcksholm by Dalåker åker
    Lyckan lht Dammarna slåtter
    Lyckesborg lht Dammarna odlingar, mossar
    Lyck-Larses bebyggelse Dammarna odlingar och mossar
    Lönatorpet t. Dammarna kärr
    Lönbo bebyggelse Dammarna odlingar
    Lönnebomåla by Dammen mossodling
    Lönbomåla by Dammen odling
    Lönbomåla gd Dammen kärr
    Löndal lht Dammen mosse
    Lönnardalen lht Dammen mossodlingar
    Lönnbo Saknas Dammen mossodling
    Lönnbo, se Lönnbomåla by Dammen slåtter
    Lönnbomåla by Dammen odling
    Lönneberg lht Dammen kärr
    Lönneholm lht Dammen delvis odling
    Lövsmåla by Dammen kärr
    Lövsmåla by Dammen mossodling
    Löfsmåla by Dammen odling, mosse
    Lövströms torp torpställe Dammen kärr
    Magdegärde by Dammen odling, mosse
    Magdegärde by Dammhuvudet odling
    Magdagärde by Dammkällan källa
    Malmanickens gård Dammkällan källa
    Malma-Svens bebyggelse Dammlyckan åker eller mossodling
    Malmen lht Dammlyckan åkerodling
    Malmen båtsmanstorp Dammlyckan åkerlycka
    Malmens bebyggelse Dammossen mosse
    Mariedal lht Dammossen odlad mosse
    Marielund t. Dammskytteln skyttelstängsel
    Marielund lht Dansaredikan dike
    Mass-Jons bebyggelse Dansarehallarna berghällar
    Mass-Lars Saknas Dansarekärren kärr
    Mellangården bebyggelse Dansaremossen mosse
    Mågens bebyggelse Danshallarna hallar
    Målatorp t Degaresvens tomt tomtplats
    Målatorp torpställe Degaretomten tomtplats
    Mörta-Kristinans stuga Degerhylta stätta stätta
    Mörtastugan stuga Djupabäck bäck
    Mörtastugan ryggåsstuga Djupmad äng
    Mörtens bebyggelse Djäkneåker åker
    Nabben t. Domarehallen berghäll
    Nabben t Drickahålet kallkälla
    Nabben torp Drickeskällan källa
    Nelsa-Gyssens bebyggelse Drickshålsmossen mossodling
    Nelsa Jyssens bebyggelse Drängagråten äng
    Nelsa-Svens bebyggelse Drängagråten stenigt område
    Nilsa-Jyssens bebyggelse Drängagråten slåttergärde
    Nels-Parsa-Sventens gård Drängagråten slåttergärde
    Nissasnippen båtsmanstorp Drängagråten slåtterområde
    Nissas på Hampråsen torpställe Drängagråten äng
    Norget lht Drängagråten slåtter förr, nu betesmark
    Nyhem lht Drängastycket slåtterstycke
    Ollas i Stugan stuga Duvantgrinden förr grind
    Oll-Jonses gård Duv Antagrinden grid
    Osa-Svens bebyggelse Duvantagrinden grindSaknas
    Oset torpställe Duvantakällan källa
    Oskarsberg lht Duvantaåkern Saknas
    Oxlatorpet t Duvkällan källa
    Pellamåla by Dyngåker åker
    Pellamåla bebyggelse Dyngåker åker
    Pell-Antas gård Dyngåker åker
    Pel-Lassas gård Dämmossen mosse
    Pell-Karls bebyggelse Dövantalyckan åker
    Pel-Vibbes-Ollas bebyggelse Ebbagöl förr göl
    Per-Johans-Massas gård Ebbegöl göl
    Per målares bebyggelse Ekbacken backe
    Per-Olsa-Massens stuga Ekbacken backe
    Persbo lhtr Ekbacken höjd
    Pers-Gyssens bebyggelse Ekbrinken höjd
    Per torpares tomt torpställe Ekbrinken åker
    Petamåla by Eketrädan åker
    Petamåla by Ekorrakällan källa
    Petamåla by Ekorramossen odlad mosse
    Peter Degers torp bebyggelse Ekrisbacken backe
    Petersborg lht Ektången udde
    Petter-Myllers stuga Ekåker åker
    Pila-Johanneses bebyggelse Ekön ö
    Pila-Sven Johans bebyggelse