ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hulterstads socken : Möckleby härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 72 Naturnamn : 101 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 90
*Holtistadha se Hulterstad sn Alby mosse mosse Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Hulterstad sn Alby mosse mosse Hulterstad sn Alby Jale utjord
Hulterstad sn Almelund terräng Hulterstad sn Alvaret stepp
Hulterstad sn Almelund terräng Hulterstad-Stenåsa pastorat Alvargatan byväg
Hulterstad socken Alvret terräng Hulterstad-Stenåsa pastorat Ammato(r)nsröret stenrör
Hulterstad socken Ammatornsröret triangelpunkt Hulterstad-Stenåsa pastorat Ammato(r)nsröret stenrör
Hulterstad socken Ammatornsröret fornlämning Hulterstad socken Ammato(r)nsröret stenrör
Hulterstad sn /Se Borghorvan ägomark Hulterstad socken Bastubacken backe
Hulterstad sn Borghorvan åker Hulterstad socken Borgen fornborg
Hulterstad sn Dalbäcken bäck Andersson personnamn Borg källa Saknas
Hulterstad sn Dalbäcken bäck Andersson personnamn Borgkällan källa
Hulterstad by Davidsstad ägomark Johnsson (smeden Johnsson) personnamn Bro, Stora = Landsvägbron Saknas
Hulterstad sn Davidsstad ägomark Pettersson personnamn Bygatan landsväg
Hulterstad by Drögdalsbacken ägomark Svensson personnamn Dalbäcken bäck
Hulterstad by Drögdalsbacken ägomark Larsson personnamn Finngraven forngravshög
Hulterstad sn Finnrören fornlämning Hulterstads kaxe inbyggarbeteckning Flisryd Saknas
Hulterstad sn Fläskhage terräng Gösslunda alvarhorrar? inbyggarbeteckning Gula Hall gråstensblock
Hulterstad sn Fläskhage terräng Albrektslund avs Gummtornen torn
Hulterstad sn Guldstycket ägomark Albrektslund avs. Gåskärr kärr - vattenhåla
Hulterstad sn Gåskärr kärr Alby by Gösslunda Rör stenrör
Hulterstad sn Gåskärr kärr Alby by Gösslunda Saknas
Hulterstad sn Gösslunda rör fornlämning Alby, Södra = Alby Saknas Gösslunda rör stenrör
Hulterstad sn Hamnen, Norra hamn Alby, Södra by Hantverkargatan gata
Hulterstad sn Heljehorvorna ägomark Alby by Hulterstad Skog = Hulterstadskogen Saknas
Hulterstad sn Heljehorvorna ägomark Alvaret avs. Hulterstadskogen lövskog - löväng
Hulterstad sn Heljemossen mosse Axelsborg avs. Häradsvägen, Södra landsvägen
Hulterstad sn Heljemossen mosse Boningstomten avs. Häradsvägen, Södra Saknas
Hulterstad sn Huckleängarna ägor Borgtorp avs. Hö(g)kullen högt beläget större område på Alby Alvar
Hulterstad sn Intaget ägomark Borumstorp avs. Hökullflisan forngravflisa
Hulterstad sn /Se Intaget ägomark Byhorvan lht med hus Jordpäronhorvan Saknas
Hulterstad sn /Se Kamphället terräng Byhorvan lht Kalven gråsten
Hulterstad sn /Se Kamphället terräng Bäckabo lht Kalvhagen beteshag
Hulterstad sn /Se Klappängen ägomark Emilsdal avs. Kapernaum horva
Hulterstad sn /Se Klappängen äng Fridhem avs. Kattknispargränd liten gata
Hulterstad socken /Se Kon och kalven stenar Gästgivaregården gd Kon gråsten
Hulterstad poststation /Se Kullhorvan ägomark Gösslunda by Kullhorvan gärde
Hulterstad rättaredöme Saknas Kullhorvan ägomark Gösslunda by Kvarnen = Stenkvarnen pingstvänkyrka
Alby by Kungsskär skär Gösslunda by Källa, Lilla källa - allmänt vattenställe
Gummtornen torn Kungsskär skär Gösslunda by Källa, Stora källa - allmänt vattenställe
Gösslunda by Käringrör fornlämning Herberget avs. Källa, Stora källa - allmänt vattenställe
Gösslunda by /Se Lillmossen mosse Horvan, Västra avs. Landsvägbron bro
Gösslunda by /Se Lillmossen mosse Horvan, Västra avs. Malmgatan byväg
Gösslunda by /Se Lillmossen mosse Horvan, Södra avs. Mellersten gråstensblock
Hulterstad by Lögesten sten Hulterstad by Mellbyjale utjord
Hulterstad by Matthall skär Hulterstad by Melspäckhallen gråsten
Hulterstad by Mellbygärde ägomark Hulterstad by o sn Millumstycket äga
Hulterstad by Mellbygärde ägomark Hägnhorvan avs. Planteshagen ängsallmänning
Hulterstad by Mellbyör holme Intaget avs. Rumpåker äga
Skärlän by Norra hamnen fjärd Intaget avsöndrad jord Rånissåse mosse
Skärlän by Norra ören udde Johnspark avs. Rånissmåsen mosse
Skärlöf by Nybygget ägomark Jonsbo gd Rånissmåsen mosse
Skärlöv by Nybygget ägomark Karlshorvan avs. Sjungarkvigan äga
Skärlöv by Penåsabäcken bäck Karlslund lht, (jord o. hus) Sjungarkvighuvudet äga
Skärlöv by Penåsabäcken bäck Lindetorp avs. Sjåket åker
Skärlöv by Penåsabäcken bäck Louispark avs. Sjögatan jalsgata
Skärlöv by Prästbacken ägomark Lugnet avs. Sjögatan byväg
Skärlöv by Prästbacken ägomark Malmen inhyseslägenheter Sjögatan byväg
Skärlöv by /Se Rovhorvan ägomark Malmen inhyseslägenheter Sjögatan byväg (jalsgata)
Skärlöv by /Se Rovhorvan åker Malmen inhuseslägenheter Skranket ´torn´
Skärlöv by /Se Rovhorvan ägomark Malmen, Södra samhälle Skärslet = Tornet Saknas
Skärlöv by /Se Salve skär Malmen, Östra inhysingslägenheter Smörkällan källa
Triberga by Sjöhorvan ägomark Melbygärde avs. Stenkvarnen ruin av kvarn
Triberga by Sjöhorvan ägomark Melbygärde avs. Stenkyrkan Saknas
Triberga by Sjöhorvan ägomark Melbyhage avs. Strandgärdesstenen gråstensblock
Triberga by Sjöhorvan ägomark Melbytorp avs. Strandjalsstenen, se Strandgärdesstenen Saknas
Triberga by *Skälve grund undervattensgrund Mellby by Sävgrundet grund i Östersjön
Triberga by Skären skär Mellby-, se Melby- Saknas Södermans Torg grusbackfält
Triberga by Stenkyrkan sten(?) Mosebacke lht Tornen, Stora torn
Triberga by /Se Stenkyrkan naturnamn? Norrgård gd Tornet triangelpunkt
Triberga borg fornborg Storbrobäcken bäck Norrgården bebyggelse Torpbron bro
Triberga borg fornborg Storbrobäcken bäck Norrgården gd Torpbäcken bäck
Triberga borg fornborg Strandgärdet gärde Norrhagen avs. Torpjalet ett område N byn
  Strandgärdesstenen sten Ragnarsborg lht Torpjalsgatan byväg
  Strandgärdet strandparti Rosenborg avs. Tossbokarten stenbacke
  Stömmelåkrarna åkrar /Se Rosentorp avs. Triberga by
  Sävgrundet grund Segerhem avsöndringar Triberga Borg fornborgen
  Södra hamnen sund Skärlöv by Triberga Hamn båtstället
  Södra ören holme Skärlöv by Trinda Styckena ägor
  Tjocksten terräng(?) Skärlöv by Trestenarna gråhallar
  Tjocksten terräng Skärlöv by Tre stenar Saknas
  Torpbrobäcken bäck Skärlöv by Trestenarna gråstenar
  Torsbokällan källa Skärlöv by Trestenshorvorna lotter
  Torsbokällan källa Skärlöv by Tuvor lott
  Tresockna triangelpunkt Skärlöv by Tvärgatan byväg
  Tre stenar fornlämning Skärlöv by Valteskärr kärr
  Triberga triangelpunkt Skärlöv by Valtes-Kärr-Källan källa
  Triberga mosse mosse Skärlöv by Vålbötet backe
  Triberga mosse mosse Strandgärdshorvan avs. Ören, Södra skär
  Tuvet ägomark Södra Horvan avs. Översten gråstensblock
  Tuvet ägomark Sörgård gd Tre Sten = Trestenarna Saknas
  Valterskärr kärr Sörgård gd  
  Valterskärr kärr Tomten avs.  
  Vårdbötet backe /Se Triberga by  
  Ållan vik Triberga by  
  Ållan vik Triberga by  
  Ören terräng Triberga by  
  Ören udde Triberga by  
  Ören, Norra udde Triberga by  
  Ören, Södra holme Triberga by  
  Örändan udde Västragården gd  
  Örändan udde ´Västragården´ Saknas  
    Västragården Saknas  
    Västra horvan avsöndringar  
    Östragården gd  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.