ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vissefjärda socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 466 Naturnamn : 1572 Bebyggelsenamn : 849 Naturnamn : 1751
Vissefjärda sn Abborragölen sjö /Se Sagesmän förteckning Abborragölen göl
Vissefjärda sn Abborrgölen göl Sagesmän förteckning Abborrgölen göl
Vissefjärda sn Abborrgölen göl Sagesmän förteckning Abborrgölen göl
Vissefjärda sn /Se Abborrön ö Sagesmän förteckning Abborrkärret kärr
Vissefjärda sn Abrahamsgärde gärde Sagesmän förteckning Abborrön ö
Vissefjärda sn +Ahlesundet Saknas Förkortningar förteckning Alamossen mosse
Vissefjärda by, sn +Alekärret Saknas Förkortningar förteckning Alfred Svensamossen mosse
Vissefjärda sn Alekärret ägomark Vissefjärda sn Alkärret kärr
Vissefjerda sn Alkärret kärr Vissefjärda sn Alkärret kärr
Vissefjärda sn Alkärret kärr, tidigare odlad mark Vissefjärda sn Alkärret kärr
Vissefjärda sn Alkärret kärr Vissefjärda sn Almkvistakärret odling
Vissefjärda sn Alsjö göl tjärn Vissefjärda sn Alsjöbäcken bäck
Vissefjärda sn Alsjö göl göl Hultingarna inbyggarbeteckning Alsjökulla göl göl
Vissefjerda sn Alsjömåla triangelpunkt Hällasjömålarna inbyggarbeteckning Alsjökulla stutarna stenar
Vissefjärda sn Alsjömåla triangelpunkt Melarna inbyggarbeteckning Alsjömåla göl göl
Vissefjärda socken Alsjön sjö /Se Alatorpet förr t Alsjösjön sjö
Vissefjärda socken Alsjösjön sjö Alfredsborg lht Amens rör stenrör
Vissefjärda sn /Se Alsjösjön sjö Almedal lht Andakärr kärr
Vissefjerda sn Alsjö torvmosse torvmosse Alsjö by Andakärrsviken vik
Vissefjärda sn Alsjö torvmosse torvmosse Alsjö byar Andersa bro bro
Vissefjärda sn Alsjö torvmosse torvmosse Alsjökulla by Andersa lycke åker
Vissefjärda sn Andakärr kärr Alsjökulla by Andersmåla slott berg
Vissefjerda sn Andakärr kärr, tidigare delvis uppodlat Alsjölund lht Annikas gärde åker
Vissefjärda sn +Andersmålastycket Saknas Alsjömåla gård Antamåla rör stenrör
Vissefjärda sn +Anderssa rumpan Saknas Alsjömåla gård Antamålaviken vik
Vissefjärda sn +Andreastorp åker, äng, betesmark Alsjö station Saknas Appelaåkern åker
Vissefjärda sn Annikas gärde åker /Se Alsjö Västra by Arby kyrka el. Kyrkstenen sten
Vissefjärda sn ?Antamåla rör gränsmärke Alsjö Östra by Arnvik vik
Vissefjärda sn ?Antamåla rör gränsmärke Anderskulla äldre namn på Kulla Asabackarna skogsbackar
Vissefjärda sn ?Antamåla rör gränsmärke Andersmåla by Asen hage
Vissefjärda sn Antamåla rör gränsmärke Anneborg lht Asklund badställe
Vissefjärda sn Antamåla rör istidsbildning /Se Annedal lht Askängen äng
Vissefjärda sn Antamåla rör istidsbildning /Se Annelund lht Askängen äng
Vissefjärda sn Antamålaviken vik Annero lht Aspeliden vägbacke
Vissefjärda sn Antarör istidsbildning /Se Andersmåla by Aspellaåkern åker
Vissefjärda sn Appelaåkern åker /Se Antamåla by Aspträdan åker
Vissefjärda sn Arby kyrka stenar /Se Antamåla by Aspön ö
Vissefjärda sn *Armitterör punkt på riksgräns Anehult,Lilla t. Axlagärde åker
Vissefjärda sn Arnehult, Lilla terräng, f.d. odlad mark Arnhult Lilla torp Backamaden äng
Vissefjärda sn Arnvik vik Arnhult Stora förr torp Backemossen mosse
Vissefjärda sn Saknas /Se Arnvik vik Arninge, prästgård Saknas Backgöl göl
Vissefjärda sn Saknas Arnvik vik /Se Aspeliden lht Backåkern åker
Vissefjärda sn /Se +Arfvaskogsbrånen äng Aspeliden läg. Backåkern åker
Vissefjärda sn /Se Aspholmen terräng Asplunden lht Badhusviken vik
Vissefjärda sn /Se Aspön halvö Axelsborg lht Baggabus kulle
Vissefjärda sn /Se Aspön halvö Backabo by Baggamossen mosse
Vissefjärda sn /Se Backabo triangelpunkt Backabo byar Balkakärret kärr
Vissefjärda sn /Se Backgöl göl Backabo Mellan gård Bambärsmossen mosse
Vissefjärda sn /Se +Backåkern Saknas Backabo Södra by Bamsekulla äng
Vissefjärda sn /Se *Baggasjön sjö Backabo Östra by Barnalyckan åker
Vissefjärda sn /Se *Baggatångasjön, se Bockabosjön »sjö Bamsekulla gård Bastbacken äng
Vissefjärda sn /Se Baggeholm holme Bamsekulla hemman Bastholmen ö
Vissefjärda sn /Se Baggemossen terräng Basterön, se Annehult, Lilla Saknas Bastmaden äng
garpar inbyggarbeteckning *Baggesjön, se Bockbosjön sjö Basterön t Bastmaden äng
Kåraböket del av sn /Se *Baggetungan sjö Beateland lht Bastsjön sjö
Kåraböket del av sn /Se Baggetången sund /Se Bergamålen t Bastträdan åker
Alsjö by *Baggetånge os gränsplats Bergastället förr bs Baståkern åker
Alsjö by /Se *Baggetonge ooss os /Se Berget t. Baståkern åker
Alsjökulla by Baggeviken vik Berget lht Baståkern åker
Alsjökulla by Bamsekulla terräng, f.d. delvis odlad Bergåsa lht Baståkern åker
Alsjömåla gd /Se +Bamsekulla Oxhage betesmark Bilamålen t Baståkern åker
Alsjömåla gd /Se Bankatraket betesmark /Se Birgabacke förr bs Bekhålet hölj
?Andersmåla by Barkakärret ägomark Birgakvarn förr kvarn Bengsan göl
Andersmåla by /Se Barkakärret kärr, f.d. odlad mark *Bjurbäcksbås del av Bjurbäcken? Benvassviken vik
Andersmåla by /Se Bastbacken äng /Se Bjurbäckskulla lht Berget åker
Antamåla by /Se Basterön ö Björkbacken lht Berget, se Skolberget höjd
Antemåla, se Eremitemåla by Basterön ö Björkelund lht Berget åker
Aspeliden gård /Se Basterön ö /Se Björkelund lht Bergön ö
Backebo by Bastholmen ö Björkelund lht Besingen åker
Backabo by /Se Bastholmen holme Björketorp gård Betsmannen åker
?Baramala Saknas Bastholmen ö /Se Björketorp hemman Betsmanskroken slåtter
Basterön tp /Se Bastmaden äng /Se Björkholmen lht Birgerlycke åker
*Biskopzgodzet Saknas Bastmaden äng /Se Björkholmen lhtr Biskopagärdet äng
*Biskopzgodz gårdar /Se Bastsjön sjö Björkholmen Norra lht Biskopskroken slåtter
Björketorp gd /Se Bastsjön sjö /Se Björkhyddan lht Bjuestall holme
Björketorp gård /Se Bastträdan åker /Se Björkliden lht Bjurbäcken bäck
Björnabygden by /Se Baståkern åkrar /Se Björklunda lhtr Bjurbäcken bäck
Blommetorpet f.d. torp Baståkern åker /Se Björksjökärr hmd Bjärgabacke vägbacke
Bläsemåla by +Benåmålalyckan äng, åker, betesmark Björnabygden by Björkbacken äng
Bläsemåla by Bergamålen odlad mark Björnabygden by Björkbrånen åker
Bläsemåla by /Se Berget åker /Se Björneborg lht Björkholmen udde
Bläsemåla by /Se Bergön ö Blomdal lht Björkkärret kärr
Bläsemåla by /Se Bilamålen ägomark Blomdal lht Björklövskärret kärr
Bockabo by Bilamålen f.d. odlad mark Blomkulla lht Björkmaden äng
Bockabo by +Biten åker Blykulan förr bs Björkön ö
Båckebo by Bjurbäcken bäck Blykullemålen t. Björkön ö
Bockabo by Bjurbäcken bäck Blåsut lht Björkön ö
Bockabo by /Se Bjurbäcken bäck Bläsemåla by Björnatången udde
Brinkebo by Bjurbäcken bäck Bläsemåla by Blankgöl göl
Brinkabo by /Se *Bjurbäcksbås gränsmärke Bockabo by Blankgöl göl
Brinkabo by /Se *Bjurbäcksbås gränsmärke Bockabo by Blåbärsmossen mosse
Brinkabo gård /Se *Bjurbäcksbås gränsmärke Bockabo Västra by Blåmyren slåtter
Brinkabo by /Se Bjurbäcksmad mad Bockabo Östra by Blåsöga göl
Bromboda by Biursiön, se Mjusjön Saknas Bodatorpet t Bläckmossen mosse
Brombo by /Se Björkbrånen, se Brånen åker /Se Bokaberg förr bs Bläckmossen odlad mosse
Bromboda by /Se Björkelund terräng Bokelund lht Bläkärret kärr
Brändemåla by /Se Björkholmen udde Bomanstorpet t Blötfiskamossen mosse
Brännemåla by /Se Björkmaden mad Borgarlyckan lht Bockabosjön sjö
Brännemåla by /Se +Björkåker åker Borgen lht Bockaboviken vik
Buamåla gd /Se +Björkåker åker Borgen namn på Susingsborg Bockakärret kärr
Buamåla gård /Se +Björkåkern åker Bossbro förr t Bockakärret kärr
Buamåla gd o. by /Se Björkö ö Båsbro t. Bockasten sten
Buamåla gd /Se Björkön holme Bredasjö by Bockelsten sten
Buggehult by /Se Björkön holme Bredasjö by Bokbacken åker
Bungemåla by Björkön ö Bredasjö Västra by Bokgärdet äng
Bungemåla by Björkön ö Bredasjö Östra by Bokkullen kulle
Bungemåla by Björkön ö Bredsjö by Boknabben udde
?Bungemåla by Björnatången udde Brinkabo by Boknabben åker
Bungamåla by /Se Björnatången udde Brinkabo byar Bokviken vik
Bungemåla by /Se Björnatången udde Brinkabo Norra by Bokåkern åker
Bussamåla by /Se Blankgöl göl Brinkabo Södra by Bolabacken åker
Bussamåla by /Se Blankgöl göl Brolyckan lht Bolamossen mosse
Båldön by +Blocknabben Saknas Brolyckan lht Bolamossen mosse
Båldön by +Blocknabbestycket Saknas Bromboda by Bolen ängar
Båldön by Blåsut ägomark Bromboda by Bolen ängar
Båldön by Bläckmossen mosse Bråttomatorpet förr t Bolet äng
Bönemåla by Bläckmossen mosse /Se Brändemåla by Bolet äng
Bönemåla by /Se Bockabodasjön, se Bockabosjön sjö Brändemåla by Bolet äng
?Djuramåla by Bockabo hägnad terräng Buemåla gård Bolet äng
Djuramåla by /Se Bockabosjön sjö Buemåla by Bolet äng
Djuramåla by /Se Bockabo-(resp.Bockaboda-)sjön sjö Buggehult by Bolet äng
Ebbamåla by Bockabosjön sjö Buggehult gd Bolet äng
Ebbemåla Saknas Bockabo-(resp.Bockaboda-)sjön sjö Bugshult by Bolet äng
Ebbamåla by Bockabosjön sjö Bungemåla by Bolet äng
Ebbamåla by /Se Bockabosjön sjö Bungemåla by Bolet äng
Ebbamåla by /Se Bockabosjön sjö Bungemåla Norra by Bolet äng
Ekenberg gård /Se Bockabosjön sjö Bungemåla Södra by Bolet äng
Ellingsmåla by /Se Bockabosjön sjö Bussemåla by Bolet äng
Emmabo by Bockabosjön sjö Bussamåla by Bolet äng
Emmebo by Bockabosjön sank mark Båldön by Bolet äng
Emmaboda by Bockakärret åkermark Båldön by Bolet äng
Västra Emmaboda by Bockakärret terräng o. ägomark Båldön Norra by Bolet slåtter
Emmabo by /Se Bockakärret kärr, f.d. odlad mark Båldön Södra by Bolet äng
Emmabo, Västra by /Se +Bockbergsplan betesmark Båtsmanslyckan förr bs Bolet äng
Emmaboda köping /Se Bockholmen udde Båtsmanslyckan avs Bolet slåtter
Emmaboda kpg /Se Bockholmen odlad mark +Båtsmanslyckan Saknas Bolsterön ö
Emmaboda köping /Se Bodviken vik Båtsmanstorpet t Bolåkern åker
Emmaboda rättaredöme Saknas Bodviken vik /Se Bäckadal förr t Bolåkern åker
Eremitemåla förr gård Bodön ö Bäckadal lht Borgaberg berg
Eremitemåla by /Se Bodön ö Bäckalund lht Borgasjön del av Törn
Eremitemåla by /Se Bodön ö Bäckalund förr lht Borgaviken vik
Eremitemåla by /Se Bokkullen höjd Bäckasjö kärr avs Borstön ö
Eremitemåla by /Se Boknabben terräng Bäckelund lht Botlalyckan åker
Falebo by /Se Boknabben terräng, f.d. odlad mark Bönemåla by Bottamossen mosse
Fetekulla, se Fiddekulla by Boknabben åker /Se Bönemåla by Boön ö
Fiddekulla by Bolamossen mosse el. gård(?) Bössan lht Branta lid vägbacke
Fiddekulla by Bolamossen mosse Charlottendal lht Breasjökärret kärr
Fiddekulla by Bolet slåtter /Se Dalen lht Bredsjösjön sjö
Fiddekulla by Bolåkern åker /Se Dalhem lht Brinkabogölen göl
Fiddekulla by /Se Borgaviken vik Dalmålen förr t Brinkakärret kärr
Flinkatorpet f.d. torp Borgaviken vik /Se Djupadal lht Brinkaviken vik
Flädingstorp gård /Se Bossbro ägomark Djupadal lht Brites mo skog
Flädingstorp gd /Se +Brassaremossen åker,äng Djuramåla by Brogölen göl
Fornamåla by +Bredasjöbiten åker Djuramåla by Brokullaåkern åker
Fornamåla by Bredasjösjön sjö Djurelund lht Brokärret mosse
Fornamåla by +Bredasjöåker åker, äng Djäknaliden t. Brokärret kärr
Fornamåla by /Se Brinkabo, Norra terräng Djäknaliden t Bromaden äng
Fornamåla by /Se Brinkabo, Södra terräng Ebbamåla by Bromaden slåtter
Fornamåla by /Se Brinkakärret kärr Ebbamåla by Brombogöl göl
Fridhem gård /Se Brinkakärret kärr Ekbacken lht Broåkern åker
Frostensmåla by /Se Brinkaviken vik Ekeberga lht Bruabacken ängsbacke
Frostensmåla by /Se Brinkaviken vik Ekeby lht Brualiden vägbacke
Frostensmåla gdr /Se Brinkaviken vik /Se Ekeliden lht Brufaremossen mosse
Frostensmåla by /Se Brogölen göl Ekelund lht Brunnsjön sjö
Foglasjö by Brokullaåkern åker /Se Ekenberg lht Brunnsåkern åker
Fåglasjö by Brokärret kärr Ekenberg läg. Bruåkern åker
Fåglasjö by Brokärret ägomark Ekholmen lht Brytet åker
Fåglasjö by Brokärret mosse /Se Ekholmen lht Brytet åker
Förlångsö by +Brottland åker Ekholmen lht Brånarna äng
Förlångsön by +Broåker åker Ekholmen lht Brånaåkern åker
Förlångsö by +Broåkren Saknas Ekkulla lht Brånen åker
Förlångsö by +Brunemåla Stycket Saknas Ekkullen lht Brånudden udde
Förlångsö by /Se Bruakärret ägomark Ekkullen lht Brånåkern åker
Förlångsö by /Se Bruakärret terräng, f.d. odlad mark Ekudden lht Bråtgöl göl
Förlångsö by /Se Bruastenar stenar Ekängen lht Bråtlandet åker
?Gajemåla by Brufaremossen mosse Ellingsmåla by Bråtugnen nu nedriven ugn
?Gajemåla by Brunnsjön göl Ellingsmåla by Brända ö ö
Gaijemåla by /Se Brunnsåkern åker /Se Elsas lht Brändemosse mosse
Gajemåla by /Se +Brytugnsbackarne åker Emmabo by Brändö ö
Gantisbo by +Brytugnsängen äng Emmabo byar Brännan öppen plats i skogen
?Gantisbo by Brånen, se Björkbrånen åker /Se Emmaboda köping Brännhusmossen mosse
Gantesbo by /Se Brånudden udde Emmaboda jv.-station Brännhöljemaden äng
Glahytt förr krog /Se ?Bråtabäck bäck Emmaboda järnvägsstation Brännmo skog
Grämnamåla by /Se *Bråtebäck bäck Emmabodaholm lht Brölösabacke åker
Grämnamåla gd /Se +Bråtlandet åker Emmaboholm lht Brötlandet åker
Gunngölsmåla (terräng) f.d. torp +Bråtlandet åker Emmabodaholm lhtr Brötugnabacken äng
Gusamåla by +Bråtlandsbackarne äng Emmabo Västra by Brötugnsbacken äng
Gusemåla by /Se Bråtugnen f.d. ugn /Se Emmabo Östra by Brötugnsbacken äng
Gustavsbygd by /Se Brända fly sank mark Enbacken lht Brötugnsåkern åker
Gustavsbygd by /Se *Brändemålasjön sjö Enedal lht Buggaberg hage
Gustavsbygd by /Se Brände nabb udde Eremitemåla by Buggehultsjön vik
Guttamåla by Brändö ö Evedal lht Bultamossen mosse
Guttamåla by Brändö ö /Se Evedal lht Bungemålasjön sjö
Guttamåla by Brännan svedjat område /Se Falebo by Bunkarna äng
Guttamåla by /Se +Brännkärret äng Falebo by Båldö mo skog
Guttamåla by /Se Brännmossen ägomark Femfittstue förr bs Båldösjön göl
Guttorp by /Se Brännmossen ägomark Feshålet förr t Båsöga göl
Gölatorpet f.d. torp Brännmossen mosse, f.d. odlad mark Fiddekulla by Båsögon gölar
Hjortadal terräng, f.d. torp +Bröttelen Södre Bråne Saknas Fiddekulla by Båtsmansholmen holme
Hogemåla, se Hökamåla by +Bröttelen äga /Se Finkatorpet t. Båtsmanskärret kärr
Hovgård gd med kvarn Buggehultasjön vik Fittan förr bs Båtsmanskärret kärr
Hovgård gd /Se *Bultekvarn ?kvarn Flinkamålen förr t Båtsmanslyckan åker
Hulan by Båldömo skog Flädingstorp herrgård Båtsmanslyckan åker
Hulan by /Se Båldön triangelpunkt Flädingstorp säteri Båtsmanslyckan åker
Hult by Båldön, Norra ägomarker Fläskoset torp Båtsmanstomten åker
Hult by Båldön, Södra ägomarker Fornamåla by Båtsmansviken vik
Hult by Båsögon tjärnar Fornamåla by Båtsmansåkern åker
Hult by +Båtsmansbetet betesmark Fransro lht Bäckasjön vik
Hult by Båtsmansholmen holme Fredriksborg lht Bäckåkern åker
?Hult (el. Hyltan) by +Båtsmanslyckan åker Fridhem lht Bänkatrak(et) el. Traket sankmark
Hult by /Se +Båtsmanslyckan åker Fridhem lht Böknabben udde
?Hyltan (el.Hult) by Båtsmanslyckan gård /Se Fridhem lhtr Bökåkern åker
Hyltan by /Se Båtsmanslyckan åker /Se Fridhem lht Bökön kulle
Hyltan by /Se Båtsmansåkern åker /Se Fridhem lht Bössan vägskäl
*Hyttorpet torp /Se +Bäckagjerdet äng Fridhem lht Dackegrottan grotta
Håksens f.d. torp /Se +Bäckagjerdsåker åker Fridhem lht Dalen åker
Hällasjömåla by /Se Bäckasjö kärr kärr Fridhem lht Dalkällan källa
Hällasjömåla by /Se Bäckasjö kärr kärr Fridhem lht Dalstycket äng
Hälleskog f.d. torp Bäckasjökärr sank mark Fridhem lht Dalsåkern åker
Hökamåla by Bäckasjön vik Fridhem lht Dammaden äng
Hökamåla Saknas Bäckasjön vik Fridhem lht Dammamaden äng
Hökamåla by Bäckasjön vik Fridhem lht Dammarna slåtter
Hökamåla by /Se +Bäckåker åker Fridhem läg. Dammarna slåtter
Hökamåla gd /Se Böknabben udde Fridholm lht Dammen slåtter
Hökamålen (terräng)f.d.torp Böknabben udde /Se Fridsborg lht Dammen slåtter
Ingelsmåla by /Se Bössan ägomark Fridsdal lht Dammkärret kärr
Ingelsmåla by /Se Dammen vik Frostensmåla by Daniels gärde åker
Johannesdal terräng o. hus, f.d. även odlad mark Dammkärret kärr Fåglasjö byar Davites kärr kärr
Jössastället f.d. torp /Se Daniels gärde åker /Se Fåglasjö Mellan by Degtråget dal
Kabblanäs gd /Se Degtråget terräng Fåglasjö Västra by (Den) lille grå sten
Kammarbo by +Djupakärr äng Fåglasjö Västergård by Djupakärr kärr
Kammarbo by /Se Djupa sund sund Fåglasjö Västergård gdar Djupasund sund
*Kapmala Saknas Djupavasön ö Fåglasjö Östergård by Djupavasön ö
Karamåla, se Baramala Saknas Djupavasön ö /Se Fåglasjö Östergård gd Djupedal äng
Karamåla by Djupedal ägomark Fåglasjö Östra by Djupkurre göl
Karamåla by /Se Djuramåla göl göl Fänet avs Djupvase fiskvase
Karamåla by /Se Djuramålagölen uttorkad göl /Se Födkroken t Djuramålagöl göl
Karamåla by /Se Djurängen äng Förlångsö by Djuramålagölen slåtter
Kjesemåla by Djurängen sank mark, tidigare odlad Förlångsö by Djurängen äng
Kesemåla by Djäkneliden terräng, f.d. odlad mark Förlångsö by Drakabacken skogsbacke
Kjesemåla by /Se Drakarör istidsbildning Försöket förr t Drakarör stenrör
Kjesmåla by /Se Drakarör istidsbildning /Se Gajeholm lht Drängagråten äng
Kjesemåla by /Se Draka rör istidsbildning /Se Gajemåla by Drängagråten äng
Kimramåla by Dusaliden terräng Gajemåla by Drängagråten äng
Kimramåla by Dusaviken vik Gantesbo förr gård Drängagråten äng
Kimbramåla by Dyssarna åker /Se Gantesboholm lht Dumpellalyckan åker
Kimbramåla by /Se Ekbacken ekdunge /Se Gantisbo by Dunadyen göl
Kimbramåla by /Se Eket terräng Getanabben t. Dusaliden vägbacke
Kimbramåla by /Se Ekkärret ägomark Gotland lht Dusaviken vik
Klippan f.d. torp Ekkärret terräng, tidigare odlad mark Goulden lht Dusen åker
Klippingsbo by Ekkärret mosse /Se Glahytt förr krog Dyarna gölar
Klippingsbo by Eknäset udde Gläntan lht Dyssarna dyhål
Klippingsbo by Eknäset näs Grytmålen t Dyssarna odlad mosse
Klippingsbo by Ekudden udde Grytmålen t Ebbamålagölen göl
Klippingsbo by /Se Ellingsmålasjön sjö Grämnamåla gård Ekbacken äng
Klättorp gård /Se Ellingsmålasjön sjö /Se Grämnamåla by Ekbacken backe
Knappsmåla by Emmaboda skorsten triangelpunkt Grämnamåla gd Ekbacken äng
Knappsmåla by Emmabosjön f.d. sjö Grönadal lht Ekbacken kulle
Knappsmåla by Emmabosjön sankmark Grönadal lht Ekbrohagen hage
Knappsmåla by *Emmabro bro Gröndal lht Ekbromon skog
Knappsmåla by /Se Enenabben ägomark(?) Gröndal förr lht Ekbäcken bäck
Knappsmåla gd /Se *Eremiterör gränsmärke Gröndal lht Ekkurran mosse
Korpemåla by *Eremiterör gränsmärke Gröndal lht Ekkärret kärr
Korpamåla by /Se *Eremiterör gränsmärke Grönalid lht Ekkärret kärr
Korpemåla by /Se *Ermethe rör rör Grönlund lht Ekkärret kärr
Kråksmåla by Evedal terräng Grönlund lht Ekkärret odlad mosse
Kroxmåla Saknas Fagerek terräng Grönlund läg. Ekkorrviken vik
Kråksmåla by +Farfars lycka åker Grönäng lht Ekstadåkern åker
Kroksmåla by /Se +Farfars åker åker Gunnargölsmåla t Ekstycket slåtter
Krumstorp by /Se +Farmors kärr äng Gusemåla by Ekåker åker
Kråksmåla by /Se Fastan ö Gusemåla by Ekåkern åker
Kyrkeby gård /Se Fastan ö /Se Gusemåla Norra by Elinahål plats
Kåraböket del av Vissefjärda sn Fastudden udde Gusemåla Södra by Ellingsmålasjön sjö
Lassamåla by /Se Fastudden udde /Se Gustavsberg lht Emmabogöl göl
Lassamåla by /Se Femans åker åker /Se Gustavsberg lhtr Emmabosjön sjö
Lekaremåla by Fernabben udde Gustavsberg lht Enbuskalyckan åker
Lekaremåla by Fernabben udde /Se Gustavsbygd by Enbärsslottet skogsbacke
Lekaremåla by /Se Fimmerdalen plats i skog /Se Gustavsbygd by Fagustalyckan åker
Lekaremåla by /Se +Finnakärrsstycket Saknas Guttamåla by Falebosjön del av Skärsjön
Lekaremåla by /Se Finmaden mad Guttamåla by Fallen slåtter
Lekaremåla by /Se Finmaden odlad mark Guttorp by Fallet mosse
Lindehult by Finnahägnen ägomark o. terräng Guttorp by Fallet mosse
Lindehult by Fiskaremaden mad Gåsabacken förr t Fans bit åker
Lindehult by Fiskmåsaön ö Gästmad avs Faravels åker
Lindehult by Fixaviken vik Gölatorpet t Farfars åker åker
Lindehult by /Se Fixaviken vik Göljemålen t Farmors mad äng
Lindehult by /Se Flathallamon mo Hagalund lht Fastan vik
Lindehult by /Se Fliksgöl tjärn Hagalund lht Fastudden udde
Lindås samhälle /Se Fliksgöl göl Hagalund lht Femans kärr kärr
Lindön by Flinkakärret kärr Hagalund lht Femans åker åker
Linnefors by /Se Flyet ägomark Hagalund lht Fernabben udde
Linnefors poststation /Se Flyet åkermark Hagalund lht Feshålet åker
Lockatorp by /Se Flyet terräng, tidigare odlad Haglyckan lht Fimmerdalen plats i skogen
Locketorp by /Se Flyet åker m.m. Hallsborg lht Fina ön ö
Luntantorp torp /Se Flyet terräng, f.d. odlad mark Hallåker lht Finmaden äng
Lurenborg f.d. torp /Se Flyet kärr(?) Hamretorpet förr t Finnagärdet äng
Luvön gd Flyet kärr Havramålen t. Finnagärdsmossarna mossar
*Luöen gd /Se Flädingstorpasjön sjö Hemmet lht Finnahägnen slåtter
*Majemåla? försv. gd Flädingstorpasjön sjö /Se Hilborg lht Fiskarelyckan åker
Medlen by Flädingstorpasjön sjö /Se Hjortadal lht Fiskaremaden äng
Midsommarnabben torp /Se Fornamålagölen tjärn Holmen lht Fiskgöl göl
Muggetorp by Fornamålasjön sjö Hovgård gård Fiskmåsaön ö
Muggetorp by +Friska Ionas torp äng, betesmark Hovgård by Fittan göl
Muggetorp by +Friska kärret Saknas Hovgård Västra gård Fixakurran dyhål
Muggetorp by Friskamålen terräng(?) Hovgård Östra gård Fixalyckan åker
Muggetorp by /Se »Fursbro landsvägsbro Hulan by Fixaviken vik
Målatorp by /Se *Fursbro landsvägsbro Hulan by Flathallamon skog
Norra Målatorp by /Se Furs insjö, se Fursjön sjö Hulan by Flathallaåkern åker
Södra Målatorp by /Se Fursjön sjö Hult by Flathallen berghäll
Målen f.d. torp Fursjön sjö Hult by Flathallsbacken vägbacke
Nickamåla gård /Se Fursjön sjö Hultabygget t Fliksgöl göl
Nickamåla gd /Se Fursjön,resp. Furs insjö sjö Hult Mellan by Flinkakärret mosse
Norrehöjd folkskola /Se Fursjön sjö Hult Västra by Flisbäcken bäck
Nybygget f.d. torp *Furskvarn kvarn Hult Östra by Flyaläggarna slåtter
Nyttorp tp /Se »Fursos os, gränsplats Hyltan by Flyen mossar
Palmtorp f.d. torp *Furssooss utlopp /Se Hyltan by Flyet slåtter
Parismåla by /Se Fåglabrånen terräng Hyttorpet förr t Flyet slåtter
Parismåla by /Se Fåglahall terräng Hägnaden lht Flyet slåtter
Parismåla by /Se Fåglamosse mosse, f.d. odlad mark Hällasjömåla by Flyen fly
Parismåla by /Se Fåglasjösjön sjö Hällasjömåla by Flymossarna mossar
Parismåla by /Se +Fårahagen Saknas Hälleskog t Flädingstorpasjön sjö
Parismåla by /Se Fårhagen hage /Se Högalid lht Fornmålagölen göl
Parismåla by /Se Fäbrokärret sank mark Högalid t Fornamålasjön sjö
Parismåla by /Se +Fällemåsen Saknas Högalund lht Frankrike slåtter
Parismåla by /Se Fänet sankmark Högalund lht Frans Elofas ö ö
Parismåla by /Se Fänet terräng Högebo lht Fredsparken äng
Parismåla by /Se Fänet terräng Högtorpet t Frimanskan källa
Parismåla by /Se Förlången sjö Högåker lht Friskakärret kärr
Parismåla by /Se Förlången sjö /Se Hökamåla by Furs insjö sjö
Pellamåla by /Se Förlången sjö /Se Hökamåla by Fursjön sjö
Pellamåla by /Se +Förlångskärret äng Hökamålen t. Fusagöl göl
Peppar-Antens f.d. torp /Se +Förlångskärret äng, betesmark Hökamålen t Fyrkanten åker
Persbo gård /Se +Förlångskärret äng, betesmark Hörnan lht Fåglabrånen hage
Pråmboda by Förlångsö triangelpunkt Idelund lht Fåglahall gränssten
Prämboda gård /Se *Garperör Saknas Ingelsmåla by Fåglamossen mosse
*Pæterslöfsmala ?by Garpudd udde Ingelsmåla by Fåglasjöbacken vägbacke
*Paterlöfsmala Saknas Gastakullen kulle Irisborg lht Fåglasjösjön sjö
Risingen by /Se Gastaviken vik Janneborg lht Fårabackarna äng
Rosendal gård /Se Gastaviken vik Johannesberg lht Fårahagen hage
Rosenlund gård /Se +Gathägnen Saknas Johannesberg lht Fårahallarna stenar
*Ruggemåla gård Gatkärr kärr Johannesborg lht Fårön ö
Rukebo by /Se Gatkärr ägomark Johannesdal lht Fänet skogsmosse
Rukebo by /Se Gatkärr sank mark Josefinelund lht Fänet skogsmosse
Rörsbo by Gatkärret kärr Jämsundavik t. Fänet skogsmosse
Rörsbo by Gatkärret åkermark Jämsundavik lht Fänet mosse (?)
Rörsbo by Gatkärret mosse /Se Jössastället nu obebott torp Födkroken åker
Rörsbo by +Gatlyckan åker Kabblanäs gård Fölsingasten sten
Rörsbo by /Se Gatmossen mosse Kabblanäs gård Förlången sjö
Rörsbo by /Se Gatsjön vik Kabblanäsmad avs Förlången sjö
Samlanissatorpet f.d. torp /Se Gatåkern åker /Se Kallmanstorpet t Förlången sjö
*Santesbode by Getahallarna udde Kalvskinnsmaden hmd Gajelyckan åker
Sidlandsmåla by /Se Getahallarna skär Kammarbo by Gajemålamossen mosse
Sidlandsmåla by /Se Getahallarna naturnamn /Se Kammarbo by Gamle mosse mosse
Sidlandsmåla by /Se Getkärret Lilla kärr Karamåla by Garpudd udde
Sjötorpet torp /Se Getkärret Stora kärr Karamåla by Gatbacken berg
Sjötorpet torp /Se Getön ö Karamålamad avs Gatbrånen åker
Skeppebo gård /Se Gisamossen ägomark Karamåla Mellan by Gatkroken åker
Skeveryd by /Se Gisamossen mosse, f.d. odlad mark Karamåla Norra by Gatkärret kärr
Skinnbo by /Se Gisslaö halvö Karamåla Södra by Gatkärret kärr
Skruvetorp torp /Se Glaspellaholmen udde Karlagården lht Gatkärret mosse
Skruvgölshägnet torp Gossens vik vik Karlantatorpet förr t Gatmaden äng
Skutaryd by Gossens vik vik Karlsberg lht Gatmossen mosse
Skuteryd by Gossens vik vik /Se Karlsborg lht Gatmossen mosse
Skuteryd by Gottland åker /Se Karlsborg lht Gatsjön vik
?Skuteryd by +Granholmen Saknas Karlslund lhtr Gatstycket åker
?Skuteryd by +Granhultet Saknas Karlslund lht Gatåkern åker
Skutaryd by /Se Grankärret ägomark Karlsro lht Gethallen sten
Skutaryd by /Se Grankärret kärr, f.d. odlad mark Karlstorp förr t Gethusåkern åker
Skuteryd by /Se Grankärret ägomark Kesemåla by Gisabackarna åkrar
Skälstånga f.d. lantbruk Grankärret kärr, tidigare odlad mark Kimramåla gd Gisamossen mosse
Skälstånga gd /Se +Granmåsen Saknas Kimbramåla by Gissla ö ö
Skälstången gård /Se +Grannabbestycket Saknas Kimbramåla by Glasholmen madholme
Skälstången gård /Se Granudden udde Kjesemåla, se Käsemåla gd Gossens vik vik
Skälstången gd /Se Granön ö Kjesamålen förr t Gottland åker
Skälstången gd /Se *Gresseöre punkt på riksgräns Kjäsemåla by Granatlyckan åker
Skälstången gd /Se Grytan kärr Kjäsemålen t Granholmen ö
Skäppebo gd Grytfötterna stenar /Se Klenmåla by Grankärret kärr
Skäppebo gd +Gråberga Hägnen Saknas Klintemålen t. Grankärret kärr
Skäppebo gård Gråbergamossen mosse /Se Klintamålen t Grannslätt åker
Skeppebo Saknas Gråbergsmossen mosse Klippan förr t Granslätt åker
Skäppebo gd /Se Gröndal terräng Klippan lht Granudden udde
Skäppebo poststation /Se Grönkurre terräng Klippingsbo by Grisbrånen hage
Skäveryd by /Se *Gröntuv gränsmärke Klippingsbo byar Gropstycket åker
Smedjemåla gård /Se *Grön tuva gränsmärke Klippingsbo Mellan by Gropåkern åker
Smedjemåla gd /Se *Gröntuva gränsmärke Klippingsbo Västra by Gropåkern åker
Sneramåla by *Gröntuva gränsmärke Klippinsbo Östra by Gruvängen äng
Snäremåla Saknas »Gröntufwa» gränsmärke /Se Klättorp by Grytan göl
Snäremåla by Gubbagölen sjö /Se Klättorp by Grytfötterna stenar
Sneremåla by /Se Gubbakurran sankmark /Se Klättorp gd Grytfötterna sten
Sneramåla by /Se +Gubbakärret äng Knappsmåla by Gryttan mosse
Sneremåla by /Se Gubbalyckan åker /Se Knappsmåla by Gråbergamossen odlad mosse
Sneremåla by /Se Gubbgölen göl Knölen förr bs Grävlingaboet gryt
Stekaremåla by /Se Gubbåkern åker /Se Korpemåla by Grävlingesten gryt
Stekaremåla by /Se Gullbergsåkern åker /Se Korpemåla by Gräsön ö
Stekaremåla by /Se Gullholmen triangelpunkt Kristinelund lht Gröngöl göl
Stekaremåla by /Se +Gummebacke åker Kristinelund lht Grönkurre äng
*Stenbokxmaale ödetorp Gunngöl sjö Kroken t Grönkurre vattensamling
[Stenbokxmaale] Saknas Gusemålabäcken bäck Kroksmåla by Grötafatet åker
*Stenbokxmaale ödetorp (nu Försvunn.?) Gusgöl tjärn Kroksmåla by Grötafatet åker
Stjärntorp by /Se Gusgöl göl Kroksmåla gd Gubbagölen göl
Stolpebäck by Gustens ö ö Krukö by Gubbaholmarna kärr
Stolpabäck by /Se Guttamåla triangelpunkt Krukö by Gubbakurran sankmark
Stångatorpet tp /Se Guttorpsjön vik Krumstorp by Gubbakärret kärr
Stångemåla by Gåsabolet terräng Krumstorp by Gubbakärret kärr
Stångsmåla by Gåsakurran terräng Kruslocka måle förr t Gubbalyckan åker
Stångmåla by Gåsaströmmen ström Kulla gård Gubbalyckan åker
Stångsmåla by /Se Gåsehall skär Kulla kvarn Saknas Gubbens arshål vik
Stångsmåla by /Se Gåsåkern åker /Se Kullamalm lht Gubbens mosse mosse
Stångsmåla by /Se Gäddviken vik Kullebo lht Gubbgölen göl
Stångsmåla by /Se Gärdesmaden mad Kullen by Gubbåkern åker
Stångsmåla by /Se +Gärdet äng Kullen lht Gubbåkern åker
Stångsmåla by /Se Gärdsholmen ö Kvarnbacken lht Gubbåkern åker
Sutaremåla by Gärdsholmen holme Kvarnholmen lht Gubbåkern åker
Suttaremåla by Gärdsholmen holme /Se Kvarntorpet t Gubbåkern åker
Sutaremåla by Gärdsviken vik Kyrkeby herrgård Gubbåkern åker
Sutaremåla by /Se Gökamagamossen mosse Kyrkeby by Gullbacken ängsbacke
Sutaremåla by /Se Gökamaggamossen mosse, tidigare delvis uppodlad Kyrkeby kvarn Saknas Gullbergsåker åker
Sutaremåla by /Se Gölamaden mad Kyrkeby Norra gård Gullholmen kärr
Sutaremåla by /Se Gölen göl Kyrkeby Södra gård Gungöl göl
Svenstorpet tp /Se +Göljekärr äng Käsemåla gd Gunnarsgöl göl
Tinkelsbo by Hackkärret kärr Ladåkern avs Gusabacken skogsbacke
Tinkelsbo by Haggölen göl Landsberg lht Gusemålaviken vik
Tinkelsbo by /Se Hagkullen åker Larsamåla by Gusföl göl
Tinkelsbo by /Se Hagkullen kulle Lassamåla gård Gusmålabäck bäck
Torssbode, se Törsbo by Hagkärret åker Lassatorp t Gustens ö udde
Tången by Hagkärret odlad mark Lekaremåla by Gusåkern åker
Tången by Hagkärret kärr, f.d. odlad mark Lekaremåla by Guttalycke åker
Tången by +Hagkärret äng, betesmark Lekatorpet förr t Guttorpsjön vik
Tången by +Haglyckan åker, äng Libbastugan förr bs Gårdsviken vik
Tången by /Se Haglyckan äng /Se Liden lht Gåsabacken vägbacke
Törestorp gd /Se +Hagmaden Saknas Liden förr t Gåsabolet äng
Törestorp gård /Se Hagmaden ägomark Lilljans förr t Gåsahagen kärr
Törestorp gd /Se Hagmossen mosse /Se Lillsjödal lht Gåsakurran vattensamling
Törestorp gd /Se Hakgöl tjärn Lindehult by Gåsaströmmen bäck
Törnamålen tp /Se Hallasjön sjö Lindehult by Gåsåkern åker
Törnamålen tp /Se Hallasjö ögon tjärn Lindehult Norra by Gäddviken vik
Törnsjövik lht /Se Hallen terräng o. ägomark Lindehult Mellan by Gäddviken vik
Törsbo by Halvtunnan sjö Lindehult Västra by Gäddviken vik
Törsbo by Halvtunnan sjö Lindekullen lht Gällebäcken bäck
Törsbo by Halvtunnan sjö Lindenro lht Gärdsfänet skogsmosse
Törsbo by Hammarsjön sjö Lindemålen hmd Gärdsholmen ö
Törsbo by Hamraviken vik Lindhaga lht Gärdskärr kärr
Törsbo by /Se Hamraviken vik Lindhem lht Gärdskärret kärr
Törsbo by /Se Hampsjöfly ägomark Lindsdal lht Gärdslyckan åker
Törsbo by /Se Hampsjön sjö Lindås lht Gärdsmaden äng
Törsbo by /Se Hamraviken vik Lindås lht Gärdsviken vik
Vargastättan f.d. gärdesgård /Se Harön ö Lindås station Saknas Gärdsviken vik
Wesafjärdingen fjärdingsdel /Se Hassamossen mosse Lindöholm lht Gässivan gränssten
Veseborg fordom slott Hassaviken vik Lindölund lht Gökaholmarna kärr
*Vissefjärda kvarn Saknas Hassaviken vik Lindön by Gökalyckan åker
Yasjömåla gård /Se Hassaviken vik /Se Lindön by Gökamaggabacken vägbacke
Yasjömåla gd /Se +Hemmossåker åker Lindön Norra by Gökamaggamossen mosse
Åkermossen gård /Se Hemåkern åker /Se Lindön Södra by Gölabäcken bäck
Ällingsmåla by /Se +Hendriks Ladåker åker Linnefors bruk Gölakärren kärr
Ängalund (terräng),f.d. torp +Henrics hage betesmark Linnefors by Gölamaden äng
*Ärmelamåla rör Saknas Henrikamossen odlad mark Linnefors kvarn Saknas Gölamaden äng
Ödevata by +Henriks kohage betesmark Linnefors station Saknas Gölamossarna mossar
Ödevata by Hindbärsmossen åkermark Lisbettatorpet t Gölaflyet fly
Ödevata by /Se Hindbärsmossen mosse, tidigare odlad mark Ljungbyholm lht Göljemaden äng
Ödevata by /Se Hjortadal förr kärr, nu ägomark Ljungbylund by Gössabacke skogsbacke
Ödevalsmåla gård /Se Hjortadal ägomark Loamålen t Hackkärret kärr
Ödevatsmåla by /Se *Hjorta os utlopp Locketorp by Haggölen göl
Ödevatsmåla gd:ar /Se Hjortrongölen göl Locketorpamossen avs Haglyckan åker
Ödevatsmåla gd /Se Holmen terräng Locketorpamossen avs Hagmaden äng
Öremåla by /Se Hultabrånen terräng Lotsberg lht Hagmaden äng
Öremåla by /Se Hultagölen, Lilla göl Ludringsborg förr t Hagmossen odlad mosse
  Hultagölen, Lilla sjö /Se Lugnet t Hagviken vik
  Hultagölen, Stora göl Lugnet lht Hallahagarna hagar
  Hultagölen, Stora sjö /Se Lund lht Hallahagen hage
  +Hultahägnen betesmark Luntans torp t Hallarna udde
  +Hultakärret äng Luntantorp torp Hallarna stenar
  Hultamossen åkermark Lurenborg nu obebott torp Hallasjön sjö
  Hultamossen mosse, tidigare odlad mark Lustigholm lht Hallasjöögon gölar
  *Hultekvarn f.d. kvarn Lustkullemålen t. Hallaviken vik
  Hultet skogsmark Luvön by Halvtunnan göl
  +Hultgölsmåsen Saknas Luvön gård Halvåttingsgärdet äng
  *Hundebäck bäckgång Lyckan hmd Hammans mosse mosse
  Hundö ö /Se Långenabb lht Hammarlyckan åker
  Hynkärret mosse /Se Länkabromålen t. Hammarmossen mosse
  Hyrnkullen kulle Länkabromålen t Hammarsjön sjö
  Hyrnkullen kulle(?) Lönnegrensmåla lht Hampsjöfly fly
  Hyrnsjön tidigare sjö(?) Lövdalsmåla lht Hampsjön sjö
  +Håkans hål äng Lövdalmålen t. Hamraviken vik
  Håkanskärr ägomark Lövdalsmålen t Hamsänket slåtter
  »Håla alsåj» albevuxet sankmarksområde /Se Lövingadalen t Harkulle backarna bergås
  +Hålan Saknas Lövholm hmd Harkullagärdet äng
  Hålkärret odlad mark Lövsholm lht Harkullen kulle
  Hålldammskärret kärr Lövtorpet t Harön ö
  Hållkärren ägomark Lövåsen lht Hasanosan udde
  Hägnakärren kärr Lövåsen lht Hassamossen mosse
  +Hägnelycke åker Malmberg lht Hassaviken vik
  Hägnemossen mosse Mantamåla hmd Hasselholmen madholme
  Hägnen f.d. odling? Mantemåla hmd Hasselmossen mosse
  +Hägnen betesmark Marieborg lht Hasselviken vik
  +Hägnen äng, betesmark Marielund lht Helvetet Lilla moras
  Hällasjömålasjön f.d. sjö Marken avs Hemfänet skogsmosse
  Hällasjön sjö /Se Masterholmen hmd Hemsjön sjö
  Hällasjön sjö /Se Masterholmen t Hemsjön vik
  *Hällasjöröret gränsmärke Medlen by Hemåkern åker
  Hällasjösjön sjö Medlen by Henrikamossen mosse
  Hällasjösjön f.d. sjö, nu sankmark Mellangården gård Herragårdstrånget skog
  Hällasjösjön f.d. sjö, nu sankmark Mellangården by Himlaberget berg
  Hällasjösjön f.d. sjö Mellangården by Hinbärsbäcken bäck
  Hällasjösjön tidigare sjö(?) Mellangården by Hinbärsledet grind
  Hällasjösjön tidigare sjö Mellangården by Hinbärsmossen mosse
  Hällasjösjön f.d. sjö Mellangården by Hismosse mosse
  Hängen mosse /Se Midsommarnabben avs Hjortafly slåtter
  Hästahuvudet stubbe /Se Midsommarnabben torp Hjortafly fly
  Hästakurran mosse /Se Mon förr t Hjortagöl göl
  Hästbrånarna terräng, f.d. odlad mark Mon förr lht Hjortakullen kulle
  +Hästbrånarne betesmark Mossen förr bs Hjortflyet fly
  Hästbrånarna terräng Muggetorp by Hjortrongölen göl
  +Hästhagen betesmark Muggetorp by Hjärtstenen sten
  +Hästhagen betesmark Muggetorp Västra by Hoggarebol äng
  +Hästmåsen Saknas Muggetorp Östra by Hoggarelada slåtter
  Hästudden udde Muratorpet t Hoggaremad äng
  +Häståker åker Målatorp by Hoggareträdan åker
  Hästön holme Målatorp byar Hoggarevik vik
  Högahall sten /Se Målatorp Norra by Holmakärret kärr
  Högakulla skogskulle /Se Målatorps Norra Norregård by Holmarna ängar
  Högaslott berg(?) Målatorps Norra Södergård by Holmen slåtter
  Högerås terräng Målatorp Södra by Holmen Lilla äng
  Högs åker åker /Se Målatorps Södra Norregård by Holmen Stora äng
  +Högåker åker Målatorps Södra Södergård by Hopalyckan åker
  Hökaholm terräng Målen förr t Hulan åker
  +Hökakärret Saknas Målen förr t Hultabergen berg
  +Hökakärrsbrånen Saknas Målen förr t Hultagölen, Lilla göl
  *Hönesjön sjö Målen förr t Hultagölen, Stora göl
  Hörnsjön sjö Målen förr t Hultakällan källa
  Idekärret kärr Målen t Hultamossen mosse
  Idekärret kärr, f.d. delvis odlad Målen Östra t Hultgölen Lilla göl
  Iglagöl tjärn Nabben Lilla t. Hultgölen Stora göl
  Iglagölamossen Saknas Nabben, Stora t. Hultkärren kärr
  Ikärret kärr /Se Nabben, Östra t. Hultkärret kärr
  +Ikärrsrumpa Saknas Nabben lht Hultåkrarna åkrar
  +Ingabråne Saknas Neragården by Hundön ö
  Ingelsmåla triangelpunkt Nickamåla gård Husamossen mosse
  Ingölen göl Nickemåla gård Hyltmaderna ängar
  Ingölen göl Norraberg lht Hynkullen kulle
  Insjön vik Norragården by Hynkärret odlad mosse
  Insjön vik Norragården by Hynsjön vik
  +Isjömad Saknas Norregården by Håkans kärr kärr
  Isjön f.d. sjö Norregården Saknas Håkenåker åker
  Isjön sjö /Se Norrehöjd folkskola Håkna kärr kärr
  Israelsvik vik Norrgård hmd Håkons lycke åker
  +Jaens måse Saknas Norrgården by Hålkärret kärr
  +Jans lycka åker Nyadal lht Hållyckan åker
  +Jonas Anderssonstorp äng, betesmark Nybygget t. Hålsdammen slåtter
  Jonas Nils(son) mossarna mossar /Se Nybygget t. Hålåkern åker
  +Jons Rumpa Saknas Nybygget t. Hålängen äng
  Jungfrukullen kulle Nybygget hmd Hålängen äng
  Jämsundavik vik /Se Nybygget lht Hålängen äng
  Jämsundavik vik /Se Nybygget lht Hålängen äng
  +Jös(s)a bråne Saknas Nybygget t. Hägnarna ängar
  Jössalyckan åker /Se Nybygget t Hägnarna kärr
  +Kalfhagen äng, betesmark Nybygget lht Hägnakärren kärr
  +Kalfhagen Saknas Nyedal lht Hägnen äng
  +Kalfhagslyckan åker, äng Nyhem lht Hägnen äng
  +Kalfhagsåker åker Nyhem lht Hägnen kärr
  +Kalfmossbackarne äng Nyhem lht Hägnen äng
  +Kalfmossen åker Nyodlingen avs Hägnen äng
  +Kalleroningen Saknas Nyttorp t Hägnen äng
  Kalvakärr odlad mark Näset namn å Kabblanäs Hängen odlad mosse
  Kalvarumsviken vik Nätterfors lht Hägnen äng
  Kalvarumsviken vik Olofshöjd lht Hägnen Store äng
  Kalvarumsviken vik /Se Orrafänsnabb avs Hägnmad äng
  Kalvhagsviken vik Oskarsborg lht Hällan åker
  Kalvhagsviken vik Oskarshem lht Hällasjömålasjön sjö
  Kalvsjömaden mad Ottotorpet t Hällasjösjön sjö
  Kalvsjön sjö Oxhagen avs Hällsjö sjö
  Kalvsjön sjö Palmtorp förr t Hälls vide äng
  Kalvsmad odlad mark Palmtorpet t. Hästakurran sankmark
  Kanalviken vik Paradiset förr t Hästakärret kärr
  +Kanalyckan åker Parismåla by Hästaliden vägbacke
  +Karakärret äng Parismåla by Hästhagslyckan åker
  Karflyet sank mark Pellamåla by Hästkullen kulle
  +Carlbergs måle Saknas Pellamåla by Hästudden udde
  *Karlsjön, se Västersjön sjö Pellamåla by Hästviken vik
  Karls källa källa /Se Pellamåla Östra äldre namn å Ljungbylund Hästön ö
  +Carlslycka Saknas Pellamåla gd Höga Fea skogshöjd
  Karlssons backe landsvägsbacke /Se Persbol hmd. Högahall sten
  Karls åker åker /Se Persro lht Högakulla skogskullar
  +Karrhagen betesmark Petersborg t. Högakulla skogskulle
  Karsamåla göl tjärn Petersborg t. Högalid vägbacke
  Kasparkärret ägomark Petersburg, se Törnemålen Saknas Högaslott berg
  Kasparkärret kärr, f.d. odlad mark Petersborg lht Högekulla åker
  Kattgölen göl Pilamålen förr t Högerås ås
  Kattstenarna stenar /Se Piparemålen t Högkulle kulle
  Kedjeön udde Prämbo by Högsåker åker
  Kejsareberget berg Prämboda by Högåkern åker
  Kerstinabacken backe /Se Pumparetorpet förr torp Hökaholm udde
  Kerstina mossen mosse /Se Rammaryd jlht Hökaholmarna kärr
  Kesagärdet, Lilla åker /Se Ranryd förr hmd Hökakärret kärr
  Kesagärdet, Stora åker /Se Risingen by Hökåkern åker
  Kidön ö Risingen by Hönan åker
  Kistkärret kärr Risingen by Hörnemossen mosse
  Kittö terräng Rosendal t. Hörnsjön sjö
  Kjessjön sjö /Se Rosendal t. Höståkern åker
  Klappan ägomark Rosendal t. Idekärret kärr
  Klappervassen holme Rosendal lht Idholmarna madholmar
  Klintamålen terräng Rosendal lht Idsjön sjö
  Klintamålen naturnamn /Se Rosendal Nya t Iglagöl göl
  Klippan klippa(?) Rosendal lht Iglagölamossen mosse
  Klippdalsmarken plats /Se Rosendal läg. Iglagölen göl
  Klippingsbo, Västra terräng Rosendal lht Ikärret mosse
  Klippingsbo, Östra terräng o. ägomark Rosendal lht Inggärda bäck bäck
  Klippmossen ägomark Rosendal lht Ingrabacken åker
  Klippmossen mosse, förr odlad mark Rosenfors lht Insjön del av Fursjön
  Klipporna öar Rosenholm lht Insjön del av Kyrksjön
  Klipporna ö Rosenlund lht Insjömad äng
  Klipporna ö Rosenlund lht Intaget äng
  Klämman vik Rosenlund lht Isaks bygge udde
  Klämman vik /Se Rosenlund läg. Isaks byggsåkern åker
  Kläppen holme Rukebo by Isjön sjö
  Kläppen holme Rukebo by Israels backe vägbacke
  Kläppen udde, tidigare holme Rukebo by Israels vik vik
  Kläppen ö Råsa förr bs Johansmosse mosse
  Kläppen holme Rörmaden avs Jonas Nils(son)mossarna mossar
  Kläppen ö /Se Rörsbo by Jonsalyckan åker
  Kläppholmen, Lille ö Rörsbo by Julmaden äng
  Kläppholmen, Lille holme Rörsbo utjord Jungfrukullen kulle
  Lilla Kläppholmen holme /Se Rörsbomad avs Jungfrukullen kulle
  Kläppholmen, Store ö Rörsbo Norra by Jungfrukullen kulle
  Kläppholmen, Store holme Rörsbo Södra by Jungfrulyckan åker
  Stora Kläppholmen ö /Se Rörsjöholm lht Justalyckan åker
  Knappellyckan åker /Se Samlanissatorpet nu obebott torp Jutabacken äng
  Knösan tjärn Sandholm lht Juten åker
  Knösan göl Sandkullen lht Jäbbaled grind
  +Kohagen betesmark Sandslätt lht Jämsnavik vik
  Kohagen terräng Sandslätt lht Jäppes berg berg
  +Kohagen betesmark Sandvägsgärde avs Järnvägen väg
  +Kolbotten åker Sandås lht Jättegraven stenrös
  Korpanabben udde Sandås lht Jättåkern åker
  Korpflyet sankmark Sandås lht Jössalyckan åker
  Korpmossen mosse Sandås lht Kaffedusen kulle
  +Korråkern åker Sandås lht Kalgåsåkern åker
  Korsgöl tjärn Sandåsen lht Kallgärdet äng
  *Korsvatten förr sjö Sandåsen lht Kallmansjön hölj
  Koudden udde Sandåsen lht Kallmanslyckan åker
  Kringelmossen mosse Sanndal lht Kalsåkern åker
  Kringelmossen mosse /Se Sidlandsmåla by Kalvabrånen hage
  Kringelvass holme Sidlandsmåla gård Kalvabrånen hage
  Kringelvass ö Sidlandsmåla gd Kalvarumsviken vik
  Krokakärret kärr Sidlandstorp t. Kalvbrånen hage
  Krokakärret terräng, f.d. delvis odlad Sjuamålen förr t Kalvbrånen hage
  Krokgöl sjö Sjudarelyckan lht Kalvhagsviken vik
  Krokgöl göl Sjöbäcksholm lht Kalvsjön Saknas
  Krokiga tallen naturnamn /Se Sjöhaga lht Karinas lycka åker
  +Krokåkern åker Sjöliden lht Karls källa källa
  Krokö ö Sjötorpet hmd Karlssons backe el. Skräddarkallebacken vägbacke
  Krokö ö Sjötorpet nu obebott torp Karls åker åker
  Krokö ö /Se Sjötorpet torp Karlyckan åker
  Kroppgölen göl Sjövik lht Karnahall berg
  Kroppgölen göl Sjövik lht Kaskan ekställe
  +Kruskärret Saknas Skansen förr bs Kasparkärret kärr
  Kruslockamaden mosse(?) Skeppebo komministerbost. Kassamålagöl göl
  Kruslockamaden terräng Skinnabo by Kattgölen göl
  +Kruslyckan Saknas Skinnbo by Katthålet vattensamling
  Kråkgöl göl Skogsdal lht Kattkurran dyhål
  Kråkholmen terräng Skogsholmen lht Kattkurran vattensamling
  Kråkholmen udde Skogslund lht Kattkurran dyhål
  Kråkudden udde Skogslund lhtr Kattmossen mosse
  Kullamalm terräng(?) Skogslund lht Kattmossen mosse
  +Kullåker åker Skogsmossen avs Kattsten sten
  +Kullåker åker Skrikmålen förr t Kattstenarna stenar
  Kungsstenen sten Skruvetorp torp Kattstenarna stenar
  Kuvön ägomark Skruvgölshägnet torp Kedjeön ö
  Kuvön terräng, f.d. odlad mark Skruvsgölahägnen avs Kerstinabacken backe
  Kuvösjön f.d. del av Storsjön(?) Skruvtorp hmd Kerstina lycke åker
  Kvarnabäcken bäck Skutamålen t Kerstinamossen odlad mosse
  Kvarnabäcken dike Skutaryd byar Kesagärdet, Lilla åker
  Kvarnabäcken bäck /Se Skutaryd Norra by Kesagärdet, Stora åker
  +Qwarnahagen Saknas Skutaryd Södra by Kidön ö
  Kvarnakurran terräng Skuteryd by Kindbäcksmålamaden äng
  Kvarnakärret ägomark Skälstånga gård Kinnekulle kulle
  Kvarnakärret mosse /Se Skälstånga gd Kistbacken vägbacke
  Kvarnalyckan åker /Se Skäppebo gård Kistberget berg
  Kvarnamaden sank mark Skäppeboholms Prästgård bebyggelse Kistkärret kärr
  Kvarnasjön vik Skärvet lht Kittsberg berg
  Kvarnaviken vik Skäveryd gård Kittsbergsviken vik
  Kvarnaviken vik Skäveryd gård Kittö kärr
  Kvarnaviken vik Slottet hmd Kjeserör gränssten
  Kvarnaviken vik Smedjelyckan lht Kjesmålavik vik
  Kvarndammen damm Smedjemåla gård Kjessjö sjö
  Kvarndammen sankmark Smedjemåla gård Kjesmålaviken vik
  Kvarngärdet gärde /Se Smedsmåla förr t Klappan åker
  +Qvarnkärret äng Sneramåla by Klapparelyckan åker
  Kvarnkärret åker Sneremåla by Klappavassen ö
  Kvarnkärret odlad mark Sofielund lht Klinklyckan åker
  Kvarnkärret kärr Sofielund lht Klippdalsmarken betesmark
  Kvarnsjön sjö Sofielund lht Klippingakärret kärr
  Kvarnön holme Sofiero lht Klobbkvarn kvarn
  Kvill, Lilla o Stora bäckar /Se Solberga lht Klocksten sten
  Kvillebäcken bäck Soldattorpet t Klokpetters åker åker
  Kvillebäcken dike Solhem lht Klämman vik
  Kvillebäcken bäck Solhem lht Kläppen holme
  Kyrkgärdet åker /Se Solhem lht Kläppen sten
  Kyrkmossen mosse /Se Solhem lht Kläppholmen ö
  Kyrkogårdsmossen mosse /Se Stekaremåla by Kläpp Lille sten
  Kyrksjön sjö Stekaremåla by Kläppmaden äng
  Kyrkosjön sjö Stenbacken lht Kläppmadsberget berg
  Kyrksjön sjö Stenkullen förr bs Kläpp Store sten
  Kyrksjön sjö /Se Stenkullen lht Klätterkärret kärr
  Kyrkstenen stenar /Se Stensborg lht Knappellyckan åker
  +Kålgården åker Stensåker lht Knappla ranke åker
  +Kålgården Saknas Stenängen lht Knutsgöl göl
  +Kålgårdskullen åker Stjärntorpet hmd Knutskälla källa
  +Kålåker åker Stjärntorp gård Knösan göl
  +Källareåker åker Stockadal lht Kohagsmaden lilla äng
  Källbergs mosse mosse /Se Stolpabäck by Kohagsmaden stora äng
  Källrummet terräng Stolpabäck by Kohagsviken vik
  Källrummet terräng Stolpebäck by Koholmen ö
  +Källåkren Saknas Storegården kronoeg. Kolbacken vägbacke
  +Kärrhägnen äng, betesmark Storegård gård Koliden vägbacke
  Kärslingen terräng Storkatorpet förr t Kolmilabacken skogsbacke
  Kässjö sjö Storkemålen t Kolplan slåtter
  Kättelön terräng Stormosseholm lht Kornhalsarna stenar
  Köllbacken äng (på två ställen) /Se Strandkilen avs Korpamossen mosse
  Kölåkern åker /Se Stranstorp förr t Korpamossen mosse
  +Ladåker åker Strömsberg lht Korpanabben udde
  +Lamhagen betesmark Strömsberg lht Korpmålafly fly
  Landbommen ägomark(?) Strömsberg lht Korsgöl göl
  +Landkänning äng Strömsholm lht Kosjön göl
  +Landåker åker Stubbalycke äldre namn på Vissefjärda prästgård Koudden udde
  Lassa arshål naturnamn /Se Stålatorpet förr t Koön ö
  Lassali backe /Se Stålberga gård Krakalyckan åker
  Laxaviken vik Stålberga by Kringelen åker
  +Leakärr Saknas Stålbergsmåla gård Kringelen åker
  Leakärr kärr Stångatorpet t Kringelen åker
  +Ledåker åker Stångsmåla by Kringelmossen mosse
  *Legdevärmen gränsplats Stångsmåla by Kringelmossen odlad mosse
  Lertaget lertag /Se Stångsmåla Norra by Kringlan åker
  Lerudden udde Stångsmåla Södra by Kringlen åker
  Lerudden udde Surbrunnsbacken lht Kringelvass ö
  Lerudden udde /Se Susingsborg gård Krokakärret kärr
  Libbakärret mosse Susingsborg gård Kroken Lilla äng
  Libbakärret kärr, f.d. odlad mark Sutaremåla by Kroken Stora äng
  Libbakärret kärr Sutaremåla by Krokgärdet äng
  Lidasjön sjö Sutaremåla gd Krokgöl göl
  Liden betesmark Svanastället förr bs Kroppgölen göl
  Liden terräng, f.d. odlad mark Svanbacken förr t Krokiga Tallen udde
  +Lillabronen betesmark Svartgärdstorpet förr t Krokåkern åker
  +Lilla gärde äng Svartkärr t. Krokåkern åker
  +Lilla Gärdet åker Svartmossen avs Krokåkern åker
  +Lilla Hagen betesmark Sveaborg lht Krokåkern åker
  Lilla kärr kärr Svenstorpet t Krokåsen ås
  Lilla kärr kärr Svängen t Krokö ö
  Lilla kärr kärr Sällbergsdal lht Kroppdammen damm
  Lilla kärr mosse /Se Södergård hmd Krubbhålet åker
  +Lilla Rona Saknas Södra Oxhagen lht Krubblyckan åker
  Lille Grå sten /Se Södra Oxhagen läg. Kruk Mörtön ö
  +Lille hage betesmark Söragården by Krusaledet grind
  +Lille åkren Saknas Söragården by Kruslockamossen mosse
  +Lillgärdet åker Söragården by Krutkällarelyckan åker
  +Lilla lyckan åker Söregården by Kråkbacke åker
  Lilla mad mad Söregården bebyggelse Kråkgöl göl
  Lillsjögölen tjärn Sörgården by Kråkholmen slåtter
  Lillsjögölen göl Tallbacken lht Kråkholmen madholme
  Lillsjögölen göl Tallelund lht Kråkudden udde
  Lillsjön vik Tallhagen lht Kråkåkern åker
  Lillsjön sjö Tillkråkamålen Saknas Kråkön ö
  Lillsjön sjö Tinkelsbo by Kråkön ö
  Lillsjön sjö Tinkelsbo by Kullabacken vägbacke
  Lillsjön f.d. del av Storsjön(?) Tinkelsboholm lht Kullalyckan åker
  Lillsjön göl Torsjö by Kullalyckan åker
  Lillsjön vik /Se Torsjö by Kullen åker
  +Lillåkern åker Trekanten lhtr Kullåkern åker
  Lillåkern åker /Se Trekanten lht Kullåkern åker
  Lillö skär Tresnibben lht Kungsekabacken vägbacke
  Lillö ö Trinnahult förr t Kungseken förr ek
  Lillön ö Trollebo lht Kurragärdet äng
  Lillön holme Trollängen lht Kuvön ö
  Lillön ö Tullbacken förr kvarn Kvarnabacken åker
  Lillön ö /Se Tyskatorpet t Kvarnabolet äng
  Lillön ö Tångatorpet t Kvarnabäcken bäck
  Lindekullen ägomark Tången t. Kvarnabäcken bäck
  Lindhem ägomark(?) Tången by Kvarnabäcken bäck
  Lindhem terräng, f.d. odlad mark Tången förr t Kvarnaholmen udde
  Lindön halvö Tången bebyggelse Kvarnakurran vattensamling
  Lindön halvö Tången, Östra by Kvarnakärret kärr
  Linnefors terräng Tärningatorpet t. Kvarnakärret kärr
  Linnefors triangelpunkt Tärningatorpet t Kvarnakärret kärr
  Linneforsån å Törestorp gård Kvarnakärret odlad mosse
  Linneforsån å /Se Törnemålen t. Kvarnalyckan åker
  +Linstättan åker, äng Törnemålen t. Kvarnalyckan åker
  Lockakärr kärr Törnamålen t Kvarnalyckan åker
  Lockakärr kärr Törnamålen t Kvarnalyckan åker
  Lockakärr kärr Törnsjövik lht Kvarnamaden äng
  Lockakärr ägomark Törsbo by Kvarnamaden äng
  Lockakärr terräng, tidigare odlad mark Törsbo by Kvarnamaden äng
  Locketorpamossen mosse Törsbokvarn bebyggelse Kvarnamaden äng
  Locketorpamossen mosse Törsbo Norra by Kvarnasjön vik
  Locketorpasjön sjö Törsbo Södra by Kvarnaviken vik
  Locketorpasjön del av Rostockasjön Törstorp by Kvarnaviken vik
  +Logåkren Saknas Udden herrgård Kvarnaviken vik
  Lomön Lilla ö Udden gård Kvarnbron f.d. bro
  Lomön, Lilla holme Ulriksdal lht Kvarnbäcken bäck
  Lomön, Lilla ö Ulriksdal lht Kvarnbäcken bäck
  Lomön, Stora ö Vallmo lht Kvarndammen damm
  Lomön, Stora ö Vantamålen förr t Kvarngärdet åker
  Lomön, Stora ö Vargakulla Saknas Kvarngärdet äng
  Lortön ö Vasakärret hmd Kvarngölen göl
  +Losakärret äng, betesmark Veremad avs Kvarnkärret kärr
  Losakärret kärr Veremad avs Kvarnkärret kärr
  Losakärret äng /Se Vesaborg förr slott Kvarnmaden äng
  Losalyckan åker /Se Vidingsborg lht Kvarnryen åker
  Lottgöl sjö Viken lht Kvarnsjön sjö
  +Lundgrens hägne Saknas Vissatorpet t Kvarnudden udde
  Luntanstorp terräng(?) Vissefjärda kyrkoherdebost. Kvastaholmarna kärr
  +Lustapärsstycket Saknas Vissefjärda prästgård gård Kvill Lille bäck
  Lustigkulle kulle Vissefjärda station Saknas Kvill Store bäck
  Luvön förr ö Vitlockamålen t Kyrkbacken vägbacke
  +Lyckan åker Vänhem lht Kyrkgården stenrös
  Lyckan åker /Se Världens Ände Saknas Kyrkgärdet åker
  Lyckebyån å Västergården by Kyrkgärdet äng
  Lyckebyån å Västraby by Kyrkgärdet äng
  Lyckebyån å Västragården by Kyrkkistemossen mosse
  Lyckebyån å Västragården by Kyrkkärret kärr
  Lyckebyån å /Se Västragården by Kyrkmossen el. Kyrkogårdsmossen betesmark
  Långakärr ägomark Västragården by Kyrkogårdsmossen betesmark
  Långa kärr terräng, f.d. odlad mark Yasjömåla gård Kyrksjön sjö
  Långa kärr ägomark Yasjömåla gd Kyrkstenen sten
  Långa kärr terräng, tidigare odlad mark Ådala lht Kyrktaket sten
  Långa kärr ägomark Ådalen lht Kyrkåkrarna åkrar
  Långa kärr kärr Åkermossen avs Kyrkåkrarna åkrar
  Långali backe /Se Åkermossen läg. Kyrkåkern åker
  Långekärr kärr Åselstorp förr t Kyrkåkern åker
  Långekärr kärr Ängalund lht Kyrkåkern åker
  Långekärr kärr Ängalund lht Kålåkern åker
  Långe mosse mosse Ängelsberg lht Kåraböket del av Vissefjärda sn
  Långevik vik Ängsberg lht Källareviken vik
  Långevik vik Ängsberg hmd Källbergs mosse mosse
  Långevik sank mark, f.d. vik Ängsberg lht Källbergs mosse odlad mosse
  Långgöl tjärn Änkens torp t Källbergsmossen mosse
  Långmosse mosse Ödevata by Källmaden äng
  Långmosse mosse Ödevata by Källmossen mosse
  Långmossen mosse, f.d. odlad mark Ödevata arbetshem Saknas Källrummet äng
  +Långsmalekärr äng, betesmark Ödevatmåla by Källåkern åker
  +Långsmalen åker Ödevatsmåla bebyggelse Källåkern åker
  +Långsmaleåker åker Öjasjömåla gård Källåkrarna åkrar
  Långsvens mosse mosse /Se Öjasjömåla, se 1 Yasjömåla gd Käringskärvet moras
  Långvik vik Öremåla by Käringåkern åker
  +Långåker åker Öremåla by Kärngabacken vägbacke
  +Långåkern åker Östragården by Kärngagärdet åker
  Långåkern åker /Se Östragården by Kärngastenen sten
  Långö ö Östragården by Kärrbackarna åkrar
  Långö holme Östragården by Kärrsåkern åker
  Långö ö /Se Östragården by Kärstingen hage
  Långön holme Övremåla bebyggelse Köllbacken äng
  Läboms sjö vik   Köllbacken äng
  Läggåkrarna åkrar /Se   Kölnåkern åker
  Lönnegrensmåla terräng, f.d. torp   Kölåkern åker
  Lövdalsmåla terräng, f.d. torp   Köpenhamn åker
  Lövsbro kärr kärr   Körslycke åker
  Lövsbro kärr kärr, f.d. odlad mark   Ladkullen kulle
  Lövsjön sjö   Ladmossen mosse
  Maden sank äng /Se   Ladåkern åker
  Madgöl tjärn   Ladåkrarna åkrar
  Madgöl tjärn   Landbommen åker
  Madgöl göl   Lassa arshål ö
  Madgöl göl   Lassaflyet fly
  Madgölabäcken bäck   Lassa källa källa
  Madgölabäcken dike   Lassali vägbacke
  Madgölabäcken bäck   Lassa lid vägbacke
  +Lille Madhusåker Saknas   Lassalyckan åker
  +Madhusåkren Saknas   Lassa mosse mosse
  Madåkern åker /Se   Laåkern åker
  Madön, Lilla holme   Ledja Byxorna äng
  Malmberget höjd   Ledmaden äng
  Malmberget berg(?)   Ledåkern åker
  Malmberget höjd /Se   Lekakällan källa
  +Malm Jonastorp åker   Lerbacken vägbacke
  Malmudden udde   Lergrävabacken ängsbacke
  Malmudden udde   Lerkurran vattensamling
  Malmudden udde /Se   Lermaden äng
  Malmviken vik   Lermaden mosse
  Malmön holme   Lermossen mosse
  Malmön terräng   Lermossen mosse
  Mannamossen ägomark   Lertaget förr lertag
  Mantamåla terräng   Lerudden udde
  +Maråkren Saknas   Leråkern åker
  Matsskärv skär   Libbabacken vägbacke
  Mellan-Klippingsbo terräng o. ägomark   Libbaåkern åker
  Mellankärret kärr /Se   Lidabacken vägbacke
  Mellanån å   Lidagärdet äng
  Midsommarkullen höjd   Lidasjön sjö
  Midsommarslätt plats i skogen /Se   Likaslätt åker
  Mjusjön sjö   Lilla damm slåtter
  Mjusjön f.d. sjö   Lillagölen göl
  Mjusjön f.d. (?) sjö   Lilla kärr kärr
  Mjusjön sjö   Lilla kärr kärr
  Mjusjön sjö   Lilla kärr kärr
  *Mjälte sjö   Lilla kärr kärr
  Mjälten sankmark   Lillakärr kärr
  Mjälten sjö /Se   Lilla kärr slåtter
  +Mjeltmossen betesmark, äng   Lilla kärr kärr
  Moarna skogsmark   Lillakärr kärr
  +Modig Lycka åker åker   Lille backe vägbacke
  +Momåsen Saknas   Lillebäck bäck
  Mon terräng   Lille fly fly
  Mon terräng   Lillemad äng
  +Morfars åker åker   Lille mosse mosse
  Mormor(s) kärr betesmark /Se   Lillmad äng
  Mormors åker åker /Se   Lillsjögölen göl
  Mosjön triangelpunkt   Lillsjön vik
  +Mossbronen åker   Lillsjön sjö
  mu klen, se Munkasjön /Se   Lillträdan åker
  Munkasjön sjö   Lillåkern åker
  Munkasjön sjö   Lillån å
  Munkasjön sjö /Se   Lillö ö
  Målabäcken bäck   Lillön ö
  Målabäcken bäck   Lillön ö
  Målabäcken bäck   Lillön ö
  +Målagjärdet åker, äng   Linders Backe åker
  +Målagjärdet åker, äng   Lindersö ö
  +Målakärret äng   Lindkullen kulle
  Målatorpakärr kärr /Se   Lindkullen kulle
  Målatorpaviken vik   Lindåkern åker
  Målatorpaviken vik /Se   Lindön ö
  Målen ägomark   Lindön ö
  Målen terräng   Lintångamaden äng
  Målen ägomark   Lintången madholme
  Målen terräng   Lissingsängen äng
  Målen, Östra ägomark   Lockakärr kärr
  +Målåkern åker   Lockakärret kärr
  +Målåkersängen äng   Lockatorpafly fly
  +Målängen äng   Lockatorpasjön sjö
  Månsakärr kärr   Lockatorpaviken vik
  Månsakärr kärr, f.d. odlad mark   Lomön Lille ö
  Månsanabbe udde   Lomön Store ö
  Mårtenhall terräng, delvis odlad   Lortön ö
  +Märken betesmark   Losakärret kärr
  Märrmossen ägomark   Losalyckan åker
  Märrmossen mosse, f.d. odlad mark   Lottgöl göl
  Mönstringsslätten slätt   Lund åker
  Mörka kärr åkermark   Lundamaden äng
  Mörka kärr kärr, tidigare odlad mark   Lustigholm udde
  +Mörkflyet betesmark   Lustigkulle kulle
  Mörtvassen holme   Lustigkulle kulle
  Mörtvik vik   Lustigkulle kulle
  Mörtviken vik   Lustigkulle kulle
  Mörtö, Bockabo holme   Lyckan åker
  Mörtön, Krukö holme   Lyckan åker
  Mörtö skärv skär   Lyckebyån Saknas
  +Nabbakärr Saknas   Lyckekällan källa
  Nabben ägomark   Långa kärr kärr
  Nabben udde, tidigare odlad mark   Långakärr kärr
  Nabben udde   Långakärr kärr
  Nabben udde   Långakärr kärr
  Nabben terräng   Långakärr kärr
  Nabben udde /Se   Långakärr kärr
  Nabben udde   Långakärr kärr
  +Naggen Saknas   Långakärr kärr
  +Namnlösan Saknas   Långakärr kärr
  Nebbes mad åker /Se   Långakärr kärr
  +Nissakällebrån(en) Saknas   Långakärr kärr
  Nissariket terräng(?)   Långali vägbacke
  Nissariket sankmark?   Långa lycke åker
  +Nissåker åker   Långanabbskärr kärr
  +Norra gärdet äng   Långakärrs sjuke dyhål
  +Norra Gärdet Saknas   Långbro kärr
  +Norra hagen betesmark   Långekärr kärr
  +Norralyckan åker, äng   Långelycke åker
  Norra Lyckan åker /Se   Långenabb udde
  +Norre Mo Saknas   Långevik vik
  +Norre Oxhagen Saknas   Långgöl göl
  +Norrgårdsängen äng   Långgölamossen mosse
  Norrgölen göl   Långmosse mosse
  Norrsjön sjö   Långmossen mosse
  Norrsjön sjö   Långsvens mosse odlad mosse
  +Norråker åker   Långvik vik
  +Norråker åker   Långåkern åker
  +Norråkern åker   Långåkern åker
  Notudden udde   Långåkern åker
  ?Lilla Nykärr äng   Långåkern åker
  +Nyland åker   Långåkern åker
  +Nyland åker   Långåkern åker
  +Nyland åker   Långåkern åker
  +Nylandet åker   Långåkern åker
  +Nylandet åker   Långö ö
  Nylandet nyodling /Se   Långön ö
  +Öfra Nylandet åker   Läbomssjö vik
  +Nyodlingen Saknas   Läggåkrarna åkrar
  +Nyrödjan Saknas   Läggåkrarna åker
  Nyrön slåtteräng /Se   Löfflebäck bäck
  Nyrön åker /Se   Lövamaden odling
  Näsaholmen udde   Lövsalabacken vägbacke
  Näsaholmen udde /Se   Lövsbro förr bro
  Näset halvö   Lövsbro kärr kärr
  Näset udde(?)   Madbackarna ängar
  Nätterhövden sjö   Madbacken skogsbacke
  Nätterhövden sjö   Maden odlad mosse
  Nätterhövden sjö   Madgöl göl
  Nätterhövden(resp. -hövdingen) sjö   Madgölabäcken bäck
  Nätterhövden sjö   Madhagen Lilla hage
  Nätterhövden sjö   Madhagen Stora hage
  Nätterhövden sjö   Madlyckan åker
  Nätterhövden sjö /Se   Madåkern åker
  Nätterhövden sjö /Se   Magasinsträdan åker
  Nättarhövden sjö /Se   Majorskans åker åker
  Nätterhövdingen, se Nätterhövden sjö   Malarunn åker
  Nötemad odlad mark   Malmberget berg
  Olgeskärr ägomark   Malmlyckan åker
  Olgeskärr kärr, f.d. odlad mark   Malmmon slåtter
  Oljeverket åker /Se   Malttorkabacken vägbacke
  Olofshöjd höjd   Malmådern slåtter
  Olsakärr mosse /Se   Mannabäcken bäck
  Olsnabben odling /Se   Manta hatt sten
  Oppsjön sjö   Markabackarna vägbackar
  +Osmaden Saknas   Markabron bro
  +Oxhagen Saknas   Markaledet grind
  +Oxhagen betesmark   Markalyckan åker
  +Oxhagen betesmark   Marken betesmark
  +Lille Oxhagen betesmark   Martes mad äng
  +Store Oxhagen betesmark   Masugnsbacken åker
  +Östra Oxhagen betesmark   Masugnsrännan vattenfall
  Oxhagen ägomark   Mattsåkern åker
  Oxhagen terräng, delvis odlad   Melafänet skogsmosse
  Oxhagsholmarna öar   Melagölen göl
  Oxhagsholmarna holmar   Mellankärret odlad mosse
  +Oxhagsmossen betesmark   Mellanmaden äng
  Oxhagsön ö   Mellanån del av Lyckebyån
  Palmtorp ägomark   Mellanön ö
  Parken skog(?)   Midsommarkullen kulle
  Parken terräng   Midsommarslätten äng
  Parran ägomark   Midsommarslätten äng
  Passakärret ägomark   Midsommarslätten öppen plats i skogen
  Passakärret kärr, tidigare odlad mark   Mignådigsten gränssten
  Pastorns Gärde åker /Se   Miklabacke vägbacke
  Pastorns Mosse mosse /Se   Millanstycket åker
  +Pellabrone betesmark   Mjusjön sjö
  Pellaviken vik   Mjusjön sjö
  Pepparkärret kärr   Mjälten sjö
  Pepparkärret kärr   Mjälten så gott som försvunnen sjö
  Persro terräng   Mjörbäcken bäck
  Perukudden udde   Moarna skog
  Petersborg terräng o. ägomark   Molyckan åker
  +Peters gärde äng, åker   Momossen mosse
  +Peter åker åker   Mon skog
  +Peter ängbackar äng   Mon skog
  Pilakärr kärr   Mormor(s)kärr betesmark
  Pilakärr kärr   Mormors lycka åker
  Pilakärr kärr   Mormors åker åker
  Pilbäcken bäck   Morotamossen mosse
  Pilbäcken bäck   Mossgärdet äng
  Pilsjön vik   Mostycket hage
  Pilön holme   Motorpagölen göl
  Pjättan tjärn   Muggetorpsgölen göl
  Plumpmossen mosse   Munkagärdet äng
  Plumpmossen mosse /Se   Munkahagen hage
  Porsmaden mad   Munkamaden äng
  Postalyckan åker /Se   Munkasjön sjö
  Prästamossen mosse   Munkasjön sjö
  Prästasjön sjö /Se   Munkåkern åker
  Prästsjön sjö   Myrbacken åker
  Pungen ägomark   Mystången kärr
  Pungen terräng, tidigare odlad mark   Målabackarna skogsbackar
  Pungen mosse /Se   Målabäcken bäck
  Påtugnen, Lilla odling /Se   Målagärdet äng
  Påtugnen, Stora odling /Se   Målagärdet äng
  +Päronbacken äng   Målagölen göl
  Revlen grund(?)   Målakurran vattensamling
  *Ringsbro förr bro   Målakärret kärr
  *Ringsbro förr bro   Målalandet åker
  Riskastet terräng   Målalyckan åker
  +Rompen åker   Målalyckan åker
  +Roningsängen äng   Målalyckan åker
  Rostockasjön sjö   Målamossen mosse
  Rostockasjön sjö   Målaregärdet äng
  Rostockasjön sjö   Målatorpakärr kärr
  +Rotåkern åker   Målatorpakärret kärr
  Rukebotån hage /Se   Målatorpaviken vik
  Rummet terräng   Målåkern åker
  Rumpan åker /Se   Månsakärr kärr
  Rumpe, Sura ägomark   Månsalandet åker
  Rumpekärr åkermark   Månsa nabbe udde
  Rumpekärr terräng, tidigare odlad mark   Mårtenhall sten
  +Ryden äng   Märrmossen mosse
  Ryden ägomark   Märåkern åker
  Rydkärret åker m.m.   Mönstringsslätten åker
  +Rydlyckan åker   Mörkafly fly
  +Rydåkern åker   Mörtvassen holme
  +Rydängen äng   Mörtvik vik
  Ry eksta åkern ägonamn? /Se   Mörtvik vik
  *Ryggakälla f.d. källa o. gränsmärke   Mörtviken vik
  *Ryggekälla förr källa o. gränsmärke   Mörtviken vik
  *Rygges källa förr källa o. gränsmärke   Mörtviken vik
  Ryttaremålen terräng   Mörtön ö
  Ryttaremålen udde   Nabbro bro
  Ryttaremålen ö   Nabbroviken vik
  Ryttaremålen ö /Se   Nabben udde
  +Ryåker åker   Nabben udde
  +Rågbranen Saknas   Naggelsön udde
  +Räfbråne mossen betesmark   Nebbes mad odlad mosse
  Rävkullamossarna mossar?   Nelksön ö
  Rävkullen höjd   Nergölen göl
  Rödesmad mad   Nissabäck bäck
  Rödesmad terräng, f.d. odlad mark   Nissarike kärr
  *Rödsten gränsplats   Nojsans kärr kärr
  Rödgölen göl   Nordvästre mosse mosse
  Rödjemad ägomark   Norra fly fly
  *Rönnehall punkt på den forna riksgränsen   Norra Gärde äng
  +Rörmaden Saknas   Norra gärde äng
  +Rörmadsåkren Saknas   Norra kärr mosse
  Rörsjön sjö /Se   Norra lyckan åker
  Rövaredalen motorbana, f.d. terräng   Norramosse mosse
  Rövaregölen göl   Norre stätte stätta
  Rövarekullen triangelpunkt   Norrgölen göl
  Salamad mad   Norrsjön sjö
  *Salbosjön, se Västersjön sjö   Norrsjön sjö
  Samlamossen mosse /Se   Norrsjön vik
  +Sandbacksåker åker   Norråkrarna åkrar
  +Sandlyckan åker   Norrängen äng
  Sandlyckan åker /Se   Notahagen hage
  +Sandvadsstycket Saknas   Notudden udde
  +Sans ? Lycka åker   Nykärret kärr
  Saxaviken vik   Nylandet åker
  Saxaviken vik   Nylandet Långe åker
  Saxaviken vik   Nyrödda åker
  *Sefwewermen, se *Legdevärmen gränsplats   Nyrön åker
  Selången, se Sidlången sjö   Nyåker kärr
  Selången sjö /Se   Näsaholmen udde
  Selången (el. Silången) sjö /Se   Näsamaden äng
  *Semmessos gränsplats   Näset halvö
  +Sexmarkstycket äng   Nässjöviken vik
  Sibbekärret ägomark   Nätaholmen ö
  Sibbekärret terräng, f.d. odlad mark   Nätterhövden sjö
  Sibbemad odlad mark   Nätterhövdingen sjö
  Sibbevik vik   Nätön ö
  Silången sjö   Nätön ö
  Silången sjö   Nöfflebäck bäck
  Sidlången sjö   Nötakullen åker
  Sidlången sjö   Olgeskärr kärr
  Sidlången sjö   Oljeverket åker
  Sillången sjö   Olmosse mosse
  Sidlången (resp. Sillången) sjö   Olofssund sund
  Sidlången sjö   Olsakärr odlad mosse
  Sidlången sjö /Se   Olsmad äng
  Sidlången sjö /Se   Olsnabben åker
  Sidlången sjö /Se   Oppsjön sjö
  Sidlången, se Sillången sjö   Ormabacken slåtter
  *Simande tuva gränspunkt   Orrafän skogsmosse
  Simlatuve ö   Orrafänsnabb udde
  Simlatuve ö   Osakärr kärr
  Simlatuve ö   Oset utlopp
  +Sjuakärret äng   Oset bäckmynning
  Sjudamålen terräng(?)   Oxaskiften åker
  Sjudarekärret kärr   Oxelåkern åker
  +Sjöbrånen Saknas   Oxhagsholmarna holmar
  Sjöhacket terräng   Oxhagskärret kärr
  Sjökärret kärr /Se   Oxhagslyckan lycka
  +Sjöslåttern Saknas   Oxhagsmossen mosse
  +Sjöstättstycket Saknas   Oxhagsviken vik
  Sjötorpet terräng(?)   Oxhagsön ö
  +Sjöåker åker   Pannkakemaden äng
  Skansen ägomark   Parken äng
  Skansen terräng, f.d. odlad mark   Parken slåtter
  +Skappelandsåker åker   Parken äng
  Skattrånget terräng   Parran äng
  Skepabäcken bäck   Parön ö
  Skepabäcken bäck   Paskärret kärr
  »Skepebäck bäck   Passakärret kärr
  Skepehorn vik   Pastornsgärde åker
  Skepehorn vik   Pastorns mosse mosse
  Skepehorn vik   Pellamåla rumpan hage
  Skepen sjö   Pellaviken vik
  Skepen, se Skeppen sjö   Pellamålaåkern åker
  Skepen sjö   Pelpärnaåkern åker
  Skepen sjö   Pepparkällan källa
  Skeppen sjö   Pepparkärret kärr
  Skepen sjö   Peruktallen förr tall
  Skepen sjö /Se   Peterkalsaholmen udde
  Skepudden udde   Pielipen äng
  Skepudden udde   Pielipen äng
  Skepudden udde   Piesmålalyckan åker
  Skogsmossen mosse   Pilbäcken bäck
  Skogsmossen mosse, f.d. odlad mark   Pilhagen hage
  Skolberget kulle /Se   Pilsjön vik
  Skolmossen mosse   Pinan Bortre kärr
  +Skomakareåkern åker   Pinan Hitre kärr
  Skorrputtan tjärn   Pinnmössan sten
  Skorrputtan tjärn /Se   Piphuvet skogsbacke
  Skrammelbäcken dike   Pjättan göl
  Skrammelbäcken f.d. bäck /Se   Plattakriknen äng
  Skrammelkärret kärr   Plattarna åker
  Skrotlyckan åker /Se   Plåten mosse
  Skruvgöl göl   Porsmaden äng
  Skruvgöl göl /Se   Postalyckan åker
  +Skruvjolsmossen betesmark   Postalyckan åker
  Skrålmossen mosse   Prästabacken äng
  Skrålmossen mosse, f.d. odlad mark   Prästagropen vattensamling
  Skrålmossen mosse /Se   Prästakorset sten
  Skräpplan sjö   Prästamaden äng
  Skumvik vik   Prästamossen mosse
  Skutamålen terräng, f.d. odlad mark   Prästasjön slåttersjö
  Skutarydbäcken bäck   Prästasjön slåttersjö
  Skutlyckan odlad mark   Prästholmen udde
  Skutrevik vik   Prästsjön sjö
  Skutrevik vik   Pungen äng
  Skytterabacken backe /Se   Pungen kärr
  Skyttlabacken (?) backe /Se   Pungen kärr
  Skälbäck terräng   Pungen mosse
  Skäppebo terräng, f.d. delvis odlad mark   Puttan mosse
  Skäppebosjön del av sjö   Pålaviken vik
  +Skärflyckan åker   Påtugnen, Lilla åker
  Skärgöl göl   Påtugnen, Stora åker
  Skärkärr terräng o. ägomark   Revlen sandrevel
  Skärkärr terräng, f.d. odlad mark   Ribban åker
  Skärsjön sjö   Ringsbäck bäck
  Skärsjön sjö   Ringsmo skog
  Skärvamo terräng   Riskastet rishög
  Skärvlyckan område /Se   Rom Västra åker
  +Skärfstycket äng   Rosendalsträdan åker
  Skärvön, Lilla udde   Rostockasjön sjö
  Skärvön, Stora udde   Rukebotå el. Tån hage
  *Skæva å /Se   Rukelyckan åker
  Skävremon mo   Rummet äng
  Skävresjön f.d. sjö   Rummet slåtter
  Skävresjön sank mark, f.d. sjö   Rummemad Lilla äng
  Slottagölen tjärn   Rummemad Stora äng
  Slottet triangelpunkt   Rumpan äng
  Slottsstenarna stenar /Se   Rumpan äng
  Slätafly odlad mark   Rumpan åker
  +Slätten Saknas   Rumpan Lilla förr slåtter
  Slättmossen mosse   Rumpan Stora förr slåtter
  +Smala lyckan åker   Rumpe Sura kärr
  Smalen sund   Rumpsjön göl
  Smedbacken backe /Se   Rydarna åkrar
  +Smedens kärr Saknas   Rydåkern åker
  Smedgöl tjärn   Ryen åker
  Smedgöl göl   Ryen åker
  Smedgöl göl   Ryet åker
  Smedgöl tjärn   Ryggemolyckan åker
  Smedkärret ägomark   Rykärret kärr
  Smedkärret kärr, tidigare odlad mark   Ryn åker
  Smedkärret kärr   Ryttaremaden äng
  +Smedshornet Saknas   Ryttaremålen ö
  Smedsjön sjö   Ryåkern åker
  Smedsjön sjö /Se   Rävabrånen kulle
  Smedåkern åker /Se   Rävkullen kulle
  Smöraskalocket ö   Rävlyckan åker
  Smöraskalocket holme   Rävlyckan åker
  Smörasken ö   Rävlyckan åker
  Smörasken holme   Rävlycke åker
  Smörasken ö   Rävskärvet räggryt
  Smörasken terräng   Rävskärvsholmarna kärr
  Smörmossen odlad mark?   Rävsten sten
  +Snickarebacken Saknas   Rävåkern åker
  Snokö ö   Röda grind grind
  Snokö holme   Rödes mad äng
  Snokö ö /Se   Rödgölen göl
  Spjället åker /Se   Rödjemad äng
  +Stampåker åker   Rölycke åker
  Starkärret kärr   Rörmaden äng
  Statmaden ägomark   Rödmaden mad
  Statmaden terräng, förr odlad mark   Rörsjön sjö
  +Stattåkren Saknas   Rövaredalen dal
  Stekarevik vik   Rövaregölen göl
  Stekarevik vik   Sakristian sten
  Stekarevik vik /Se   Sakristian vik
  Stengölen göl   Salahall gränssten
  Stenkaret del av Mjusjön   Salamad äng
  Stenkolsön udde   Salamad äng
  Stenkolsön ö /Se   Samla mossen odlad mosse
  »Stenån riksgräns   Samskulle kulle
  Stenön holme   Sandbergs kärr kärr
  Stenön ö /Se   Sanden Nedre åker
  +Stickare husåkren Saknas   Sanden Övre åker
  Stiftabacken terräng   Sandlyckan åker
  *Stobbehall punkt på riksgränsen   Sandlycke åker
  +Stora Bråtlandet Saknas   Sandslätt äng
  +Stora Hagen betesmark   Sandudden udde
  +Stora kärr äng, betesmark   Sandvat grustag
  +Stora kärr äng   Sandåkern åker
  Stora kärr ägomark   Sandön holme
  Stora Kärr mosse /Se   Saxavik vik
  Stora skärv holme   Sibbevik vik
  Stora Åkern åker /Se   Sibirien mosse
  +Store Brokulleåkren Saknas   Sibirien mosse
  +Store Kohagen betesmark   Sidlandsviken vik
  Store mosse mosse   Sidlången sjö
  Store mosse mosse   Sidstycket åker
  ?Storsjön sjö   Silverlyckan åker
  Storsjön sjö   Simla tuve ö
  Storsjön sjö   Simlegöl göl
  Storsjön sjö   Simlemad äng
  Storsjön sjö   Sinnerskutebackarna äng
  +Storåker åker   Sinnerskutebacken åker
  Storåkern åker /Se   Sinnerskutebacken åker
  +Storåkren Saknas   Sjudarekärret kärr
  Storö skär   Sjudåkern åker
  Storö ö   Sjöahägnen äng
  Storön ö   Sjöahägnsviken vik
  Storön holme   Sjöatorpasjön sjö
  Storön ö   Sjöbackarna vägbackar
  +Strängelmaden Saknas   Sjöbrånarna åkrar
  +Strängelåkren Saknas   Sjöbäcken bäck
  *Stubbehall punkt på riksgränsen   Sjögärdet äng
  *Stubbehall gränsmärke   Sjökärret kärr
  +Stugåker åker   Sjökärret mosse
  +Stugåkern åker   Sjölyckan åker
  +Stugåkern- åkren åker   Sjölyckan åker
  Stugåkern åker /Se   Sjölyckan åker
  Stålamossen mosse /Se   Sjölyckan åker
  +Ståndaremåsen Saknas   Sjölyckan åker
  Sundet vik   Sjömaden mad
  Sundet vik   Sjömossen mosse
  Sundet vik   Sjöträdan åker
  Sundö ö   Sjöträdan åker
  Sundö holme   Sjöåkern åker
  Sundö ö /Se   Skallbackarna skogsbackar
  Sundö Södra ö   Skatlyckan åker
  +Sunnaslåtern Saknas   Skatlyckan åker
  Sura Rumpe terräng, tidigare odlad mark   Skattrånget skog
  Surbrunnsviken vik   Skepen sjö
  *Susingsborgs gärde (förr) odling   Skepoan vik
  Sutramålamossen mosse   Skepparebacken äng
  Svalgebron bro(?)   Skepudden udde
  +Swanakärret Saknas   Skiftana åker
  Svanakärret kärr   Skiftana åker
  +Swanamålen Saknas   Skinnebovik vik
  Svarta hål tjärn   Skitaresten sten
  Svartegöl tjärn   Skitna drev mosse
  Svartgöl tjärn   Skjutarebacken grustag
  Svartgöl göl   Skolberget el. Berget höjd
  Svartgöl kärr   Skolbrånen hage
  Svartgöl mosse(?)   Skolkallalyckan åker
  Svartgöl tjärn   Skolmästarekärret kärr
  Svartgöl göl   Skorputtan göl
  *Svarthöljan f.d. hölja   Skostallet åker
  Svartmossen mosse   Skrammelbäcken nu uttorkad bäck
  Svartmossen mosse, tidigare delvis odlad   Skrammelkärret kärr
  Svartvik vik   Skratlan göl
  +Svarfvarebäcken äng   Skratlebäcken bäck
  Svees huas, se *Sviksvass holme   Skrotlyckan åker
  Svensakärrsmossen Saknas   Skruvgöl göl
  Svenstorpet ägomarker(?)   Skruvgöl(en) göl
  *Swijckzwass punkt på riksgräns   Skrålmossen mosse
  *Sviksvass holme   Skrålmossen mosse
  Svinanabben åker /Se   Skräddarelyckan åker
  Svinapinan odlad mark   Skräddareviken vik
  Svinnabben ägomark   Skräddarkallebacken vägbacke
  Svinneralyckan åker /Se   Skumma led grind
  Sväknamossen mosse /Se   Skumvik vik
  *Säfiewärmen plats på den forna riksgränsen   Skutlyckan åker
  +Sätesmåsen Saknas   Skutre backe vägbacke
  +Söder åkern åker   Skutrevik vik
  Södra bron bro /Se   Skutreviken vik
  +Södra Gärde åker, äng   Skyttegraven vallgrav
  +Södra Gärdet Saknas   Skytterabacken el. Skyttlabacken vägbacke
  +Södra hagen äng, betesmark   Skyttlabacken vägbacke
  +Södra Kalfhagen betesmark   Skåpet åker
  Södra kärr kärr   Skälbäck kärr
  Södra kärr kärr   Skäppebosjön del av Törn
  +Södra Lycka åker   Skärgölen göl
  Södra Lyckan åker /Se   Skärkärr kärr
  Södra Oxhagen gård /Se   Skärsjön sjö
  Södra sundö ö /Se   Skärvamo skog
  +Södre Bråne Saknas   Skärvet stenrevel
  +Södre hage betesmark   Skärvlyckan åker
  +Södre moen Saknas   Skärvlyckan åker
  Sönnrekärret ägomark   Skärvlyckan åker
  Sönnrekärret kärr, tidigare odlad mark   Skävremon skog
  Sörsjön sjö   Skävresjön sjö
  Sörsjön sjö   Skön kärs vik vik
  Sörsjön sjö   Sköttalyckan åker
  Sörängsudden udde, f.d. odlad mark   Slottagölen göl
  Tallen Krokiga tall?   Slottalandet äng
  ?Tallhagen betesmark   Slottsten sten
  +Tallhagen betesmark   Slottstenarna stenar
  Talludden udde   Slåttarebrånen äng
  Tallö holme   Slåttermaden äng
  Tallön ö   Släta fly fly
  Tallön ö   Slätfänet skogsmosse
  Tallön holme   Slätten åker
  Tallön holme   Slättingen åker
  Timmerflyet terräng   Slättmad äng
  Timmernabben udde   Slättmosse mosse
  Timmernabben udde   Slättåkern åker
  Timmernabben udde   Smalen sund
  Tinkelsboholm terräng o. ägomark   Smeabacken vägbacke
  +Tjardalsåkern åker   Smeahagen hage
  Tjurgölen göl   Smedbacken backe
  Tjärdalen mosse /Se   Smeddammen damm
  Tjärdalsmossen mosse /Se   Smedgöl göl
  Togölamossen mosse /Se   Smedkärret kärr
  Togölen f.d.(?) göl   Smedlyckan åker
  Togölen f.d. göl /Se   Smedlyckan åker
  +Tolandsdalen Saknas   Smedlyckan åker
  Tomtebo terräng(?)   Smedmaden äng
  +Tomten åker   Smedmaden äng
  Tomtåkern åker /Se   Smedsjön sjö
  +Tomtåkren Saknas   Smedåkern åker
  *Torensjön, se Törn sjö   Smedåkern åker
  +Torparekärret Saknas   Smesmosse mosse
  Torpet terräng o. ägomark   Småkärren kärr
  +Torphagen betesmark   Smålandsbron bro
  Torregöl tjärn   Smälledet grind
  Torregöl göl   Smälledslyckan åker
  Torregöl göl   Smöraskalocket ö
  Torregöl sjö /Se   Smörasken sten
  *Torsbo bro bro   Smörasken ö
  Torsjön sjö   Smörasken ö
  Torsjön sjö /Se   Smörmossen mosse
  Torsjön sjö /Se   Snickarehägnen äng
  Traket betesmark /Se   Snippen åker
  +Trakhagen betesmark   Snokakurran vattensamling
  +Trakkärret äng, betesmark   Snokö ö
  Tranbrånen mosse /Se   Snokö ö
  Tranhatt berg(?)   Snuggan åker
  +Tranholmen Saknas   Socknahallen berghäll
  Trantuven holme   Sokärret kärr
  Trasslagöl tjärn   Soldatsmaden äng
  +Tremarkamaden Saknas   Sopvrån åker
  Trindgölen göl   Sovareholmen madholme
  Trollagöl göl   Spinkabackarna äng
  Trollagöl tjärn   Spinkabacken ängsbacke
  Trollagöl göl   Spinkakullen kulle
  Trollakärr kärr   Spiskroken åker
  Trollberget höjd   Spjället åker
  Trollebo terräng(?)   Spjället åker
  Trollön halvö   Spjället åker
  +Trädgårdsåker åker   Sprängberget berg
  Träknifsiö, se Storsjön sjö   Spökkurran vattensamling
  *Träknivssjö, se Storsjön sjö   Staggagärdet äng
  *Träknivssjön sjö   Stallsträdan åker
  Tullbacken backe /Se   Stampåkern åker
  Tutasaklämman gång /Se   Starkärret kärr
  Tuvakärret kärr   Statmaden äng
  Tuvakärret kärr   Stekaremåla göl göl
  Tuvebrånen odling /Se   Stekaremålaviken vik
  Tvillingsmossarna mossar   Stekarevik vik
  Tvistaparken äng /Se   Stenbacken skogsbacke
  *Tvärodhe gränsplats   Stengölen göl
  Tyskagölen göl   Stenkakabacken kulle
  Tångakärret kärr, f.d. odlad mark   Stenkakabacken berg
  Tången ägomark   Stenkolsön ö
  Tången terräng, f.d. odlad mark   Stenåsen åker
  Tångsjön sjö /Se   Stiftabacken vägbacke
  Tärnön ö   Stikragöl Saknas
  Törelen, se Törn sjö   Stikravik vik
  Törn sjö   Stobben åker
  Törn sjö   Stockholmabacken vägbacke
  Törn sjö   Storagärdet äng
  Törn sjö   Stora kärr kärr
  Törn sjö   Stora kärr kärr
  Törn sjö   Stora kärr kärr
  Törn sjö   Stora kärr kärr
  Törn sjö   Stora kärr slåtter
  Törn sjö   Stora kärr kärr
  Törn sjö   Storakärr kärr
  Törn sjö   Stora lid vägbacke
  Törn sjö   Stora lyckan åker
  Törn sjö   Stora åkern åker
  Törn sjö /Se   Store backe vägbacke
  Törn sjö /Se   Store backe vägbacke
  Törn sjö /Se   Storebäck bäck
  Törn sjö /Se   Store lycke åker
  Törnakärret kärr   Store mad äng
  Törnakärret kärr   Store mosse mosse
  Törnakärret kärr /Se   Store mosse mosse
  Törnamålen ägomark   Store sten sten
  Törnamålen terräng o. ägomark   Store sten sten
  Tör-ne-Siö, se Törn sjö   Storkamossen mosse
  *Törne sjö, se Törn sjö   Storlycke åker
  Törngöl triangelpunkt   Storsjön Saknas
  Törngöl triangelpunkt   Storsjön del av Yen
  Törngöl sjö   Storsjön sjö
  Törngöl göl   Storträdan åker
  Törngöl göl /Se   Storåkern åker
  Törngöl sjö /Se   Storåkern åker
  Törngöl sjö /Se   Storåkern åker
  Törnhallakärret kärr   Storån Saknas
  Törnholmen naturnamn? /Se   Storö ö
  Törnmossen mosse   Storö ö
  +Ugglekärr äng, betesmark   Storön kärr
  Ulvahiet mosse /Se   Storön ö
  Utterklätten udde   Storön ö
  Vadet mosse /Se   Storön ö
  Vallda bro bro /Se   Strupen åker
  +Wangömmet Saknas   Strålamaden äng
  Vantaviken vik   Strängen åker
  Vantaviken vik   Strömmabacken vägbacke
  Vargabacken terräng   Stubbahygget skog
  Vargabacken terräng   Stubbaträdan åker
  +Wargakärret äng   Stugåkern åker
  Vargamossen mosse   Stålamossen mosse
  Vargamossen mosse, f.d. odlad mark   Stålamossen mosse
  +Warganabben Saknas   Stålamossen mosse
  Vasen terräng   Stålamossen odlad mosse
  Vassviken vik   Stångsmålasjön sjö
  *Vastensmålesjön, se Västersjön sjö   Stövelskaftet åker
  Vasviken vik   Sulmad äng
  Vasviken vik   Sundet vik
  Vasviken vik /Se   Sundet äng
  +Wattengången äng   Sundet bäck
  Veremad odlad mark   Sundö Norra ö
  Veremad mad   Sundö Södra ö
  +Wermansmaden Saknas   Surbrunnsträdan åker
  +Wermansnabben Saknas   Surbrunnsviken vik
  Vesaborg fordom borg   Surdegen sten
  *Vesan äldre namn på Kyrksjön? /Se   Sutramålamossen mosse
  +Wesmaden äng   Suttlabacken åker
  Vessjön sjö   Svalgabron bro
  +Westergrens torp åker, äng, betesmark   Svalsjön göl
  +Westergrens kärr betesmark   Svanakärret kärr
  Videmaden mad   Svanakärret kärr
  Vigbaggen göl   Svangölen göl
  Vildgölen göl   Svarta Grindsträdan åker
  Vildgölen göl   Svartahål mosse
  *Vildgöl sjö   Svarta hål vik
  Villegöl (Vildegöl)? dysjö, gränsmärke   Svartegöl göl
  Villgölen tjärn   Svartegöl göl
  Villgölen göl   Svartgärdsviken vik
  Villgölen sank mark   Svartgöl göl
  Vinterviken vik   Svartgöl göl
  +Wirmadsholmen Saknas   Svartgöl göl
  Vissatorpet odlad mark   Svartgöl göl
  *Vissefjärdabro bro   Svartgölamossen mosse
  *Vissefjärdabro bro   Svartkärr odling
  Vissefjärda bro bro   Svartkärrsflyet fly
  *Visö f.d. ö   Svartmossen mosse
  *Visön ö   Svartmossen mosse
  ?Vitasten gränsmärke /Se   Svartvik vik
  Västerbro bro /Se   Svarvarns backe åker
  Västersjön sjö   Svensakärrsmossen mosse
  Västersjön sjö   Svenskärr kärr
  Västersjön sjö   Svenstorpet åker
  Västersjön sjö   Svinanabbarna kärr
  Västrabrånarna terräng   Svinanabben åker
  Västra gärde terräng   Svinapinan skogsbacke
  +Wästre Hägnen Saknas   Svinnabben udde
  +Wästre Kohagen Saknas   Svinneralyckan åker
  Yen sjö   Svinåkern åker
  Yen sjö   Svinön ö
  Yen sjö /Se   Sväckamossen mosse
  Åklunds udde /Se   Sväknamossen odlad mosse
  +Åkergjärdet äng   Syndaresten sten
  +Åkergärdet åker, äng   Sällåkern åker
  +Åkerhägnen betesmark   Södra bron förr bro
  +Åkermossen åker, äng   Södra lyckan åker
  Åkärren ägomark   Sönreskärret kärr
  Åsakärret ägomark   Söra Gärde äng
  Åsakärret kärr, tidigare odlad mark   Sörakärr kärr
  Åsakärret terräng   Söra Kärr kärr
  +Åsbackarne åker, äng   Söra Mad äng
  Älgkärren kärr   Söregärde äng
  Älgstockakärret ägomark   Söregärdsåkern åker
  Älgstockakärret kärr, f.d. odlad mark   Sörelycke åker
  Ällingsmålasjön sjö /Se   Söremosse mosse
  +Ängekärret Saknas   Söre mosse mosse
  +Ängekärrsholmen Saknas   Sörgöl göl
  +Åkergärdet äng, betesmark   Sörsjön sjö
  +Lille Ödbrånebacken Saknas   Sörsjön sjö
  +Store Ödbrånebacken Saknas   Sörsjön sjö
  +Ödbrånestycket Saknas   Sörängen slåtter
  Ödevaten sjö   Sörängsudden udde
  Ödevaten sjö   Sötapplastycket åker
  Ödevaten sjö /Se   Taklesberg berg
  Ödevaten sjö /Se   Tallalyckan åker
  +Ödåkren Saknas   Tallbacken skogsbacke
  *Öijesiöö sjö /Se   Tallön ö
  Öjasjön sjö /Se   Tallön ö
  Ön ägomark   Tallön ö
  Ön terräng   Tempelgärdet åker
  Östervik vik   Tenavarpet udde
  Östervik vik /Se   Tiggarebiten hage
  +Östra halfgårdens hage betesmark   Timmernabben Lilla udde
  +Östre Kohagen Saknas   Timmernabben Stora udde
  +Östre mad åkren Saknas   Tjurgölen göl
  +Öfra hagen betesmark   Tjurnabben udde
  Övre kärret slåtter /Se   Tjuvaholmen madholme
      Tjuvasten sten
      Tjuvavägen väg
      Tjärdalen mosse
      Tjärdalsudden udde
      Togölamossen mosse
      Togölen göl
      Togölen göl
      Togölen göl
      Tomtegrytan kitteldal
      Tomten åker
      Tomtåkern åker
      Tomtängen äng
      Torparegärdet äng
      Torparehagen hage
      Torparekällan källa
      Torparelyckan åker
      Torpåkrarna åkrar
      Torregöl göl
      Torsjön sjö
      Torsjöviken vik
      Toslätten åker
      Traket sankmark
      Traklesberg berg
      Traklet slåtter
      Tranbrånen åker
      Tranhatt kulle
      Tranhatt skogsbacke
      Transjön sjö
      Trantuven ö
      Trantuven ö
      Tranåkern åker
      Trappbacken skogsbacke
      Trasslagöl göl
      Trehörningen åker
      Tremarkastycket slåtter
      Tresnibben åker
      Tresnippen åker
      Trinngölen göl
      Trinnkakan mosse
      Trollagöl göl
      Trollagöl göl
      Trollakärr kärr
      Trollbacken skogsbacke
      Trollberget berg
      Trollön udde
      Tråkegöl göl
      Trägärde äng
      Trälyckan åker
      Träskokullen åker
      Tullbacken vägbacke
      Tutasaklämman vik
      Tutasaklämman y. gång
      Tuvakärret kärr
      Tuvebrånen åker
      Tuvebrånen åker
      Tuvegärdet kärr
      Tvistaparken äng
      Tvistaparken äng
      Tvillingstenarna stenar
      Tvåmarkagärdet äng
      Tvärån udde
      Tvättkurran göl
      Tyskabacken vägbacke
      Tyskabrånen åker
      Tyskagärdet äng
      Tyskagölen göl
      Tyskamossen mosse
      Tån hage
      Tångakärret kärr
      Tångamaden äng
      Tången sjö
      Tångsjön sjö
      Tärnans göl göl
      Tärnans lycka åker
      Tärnön ö
      Törn sjö
      Törnabacken vägbacke
      Törnakärret kärr
      Törngöl göl
      Törnhallakärret kärr
      Törnkulle kulle
      Törnmossen mosse
      Törnåkern åker
      Törnängen äng
      Törnängslyckan åker
      Törslund åker
      Törstorpaholmen udde
      Törstorpamaden äng
      Ulvabrånen förr hage
      Ulvahiet mosse
      Undantagsängen äng
      Ursgölen göl
      Vadet otillgänglig plats i skogen
      Valbergsvik vik
      Vallda bro bro
      Vantaviken vik
      Vargabacken berg
      Vargabacken skogsbacke
      Vargabrånen kulle
      Vargamossen mosse
      Vargastättan stätta
      Vargastättan f.d. stätta
      Vargåkern åker
      Vasbron bro
      Vasen skog
      Vasviken vik
      Vedtaget plats där man hämtade ved
      Veremad äng
      Veremads udde udde
      Vessjön sjö
      Vidbaggen göl
      Videkurran kurra
      Videmaden äng
      Videåkern åker
      Videön ö
      Vildgölen göl
      Vimmerstättamossen mosse
      Vita Sand badställe
      Vitasten sten
      Vitegöl göl
      Vitängen äng
      Vryan åker
      Västerbergs stycke åker
      Väster bro förr bro
      Västersjön sjö
      Västeräng äng
      Västra bråne hage
      Västragårdsbackarna vägbackar
      Västra Gärde äng
      Västra kärr kärr
      Västrängen äng
      Yen sjö
      Yngfäshagen hage
      Yrkabrånen åker
      Ågärdet äng
      Ågölen göl
      Åholmarna slåtter
      Åkamossen mosse
      Åkergärdet åker
      Åkärren kärr
      Ålyckan åker
      Åmaden äng
      Åmaderna ängar
      Åsakällan källa
      Åsakärret kärr
      Åsakärret kärr
      Åsarna åker
      Åsen rullstensås
      Ägglyckan åker
      Älgkärren kärr
      Älgstockakärret kärr
      Älmbokärret kärr
      Älmåkern åker
      Älyckan åker
      Ämgertsmaden Lilla äng
      Ämgertsmaden Stora äng
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet äng
      Ängagärdskurran vattensamling
      Ängagärdslycke åker
      Ängamaden äng
      Änggärdsviken vik
      Ängsmossen mosse
      Ärtakullabäck dike
      Äspeslätten äng
      Äspön ö
      Ödevatabron bro
      Ödevaten sjö
      Öremålasjön göl
      Örnahagen slåtter
      Östersten sten
      Österängsmosse mosse
      Östra gärde äng
      Övatabäcken bäck
      Övre Dammen damm
      Övre kärret slåtter
      Övre mossen mosse
      Övre måsen mosse
      Öåkern åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.