ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mörbylånga socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 69 Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 180
Myreby, se Mörbylånga sn Alverhorvan ägomark Mörbylånga kommun Abrahams Buske buske
Mörbylånga sn Alverhorvan åker Mörbylånga sn sn Alvaret stora alvaret
Mörbylånga socken o. köping Alvret terräng Nummerförteckning förteckning Ammamåsen mosse - regntidskärr
Mörbylånga sn Amossen mosse Mörbylånga sn Amåsen mosse - kärr
Mörbylånga socken o. köping Amossen mosse Mörbylånga köping Amåsen måse
Mörbylånga köping Balken terräng Mörbylånga socken Betby Norra Öra holme
Mörbylånga köping o. sn Baspunkten, Södra triangelpunkt Mörbylånga sn Betby Södra Öra holme
Mörbylånga sn /Se Beteby Norra ören halvö Nummerförteckning förteckning Buske, Abrahams, se Abrahams Buske Saknas
Myraby (Mörby), se Mörbylånga köping o. sn Beteby Norra ören halvö Mörbylånga sn Bårby Borg fornborg
Mörbylånga förr by, numera köping Beteby Södra ören holmar Mörbylånga sn Bårby Grind grind
Mörbylånga köping o. sn Beteby Södra ören holme Kulan köpingen Bårby Kasa höglänt terräng med odling
Mörbylånga köping, sn *Borgbyskans fornborg Mörbylånga kurhöns inbyggarbeteckning Bält djupställe
Mörbylånga köping, socken +Borrum lund /Se Köpingen Saknas Dalen trakten runt järnvägsstationen
Mörbylånga sn Bårby borg fornborg /Se Skansen köping Flathall gråhall
Mörbylånga sn Bårbyborg fornborg Risingarna inbyggarbeteckning Gräsören, se Kojören Saknas
Mörbylånga sn Bårbyborg fornborg Sagesmän förteckning Gölen djupställe
Mörbylånga sn Bårby horva terräng Sagesmän förteckning Haken grund
Mörbylånga köping Bårby kase ägomark Sagesmän förteckning Hamnen, se Risinge Hamn Saknas
Mörbylånga sn Bårbykällan källa Sagesmän förteckning Hamnstenen gråhall
Mörbylånga sn Bårbykällan källa Annedal avs. Hulterstad Ko gråsten
Mörbylånga sn *Ekholmsudd udde /Se Annedal lht Häradsvägen, (Södra) landsväg
Mörbylånga sn *Ekholmsudd udde Annefrid avs. Ivan, Stora stor sten
Mörbylånga sn Gullbacken ägomark Arnedal avs. Kalvhagsudden udde
Mörbylånga sn Gullbacken ägomark Axelsborg avs. Katthallen gråhall
Mörbylånga sn Haken skär Axelshem lht Kojören holme
Mörbylånga sn Haken grund Bengtstorp gårdar-by Kopinan område
Mörbylånga sn Hedvigsborg ägomark Bengtstorp by Kronovattnet del av hav
Mörbylånga sn Igelkärret kärr Bengtstorp by eller gårdar Kärlekssoffan grotta
Mörbylånga köping Igelkärret kärr Betby by Långkasan horva
Mörbylånga sn Ivan, Stora skär Beteby by Mårtens Vik vik
Mörbylånga sn Ivan, Stora stor sten Beteby, se Betby by Mölngrundet holme
Mörbylånga sn Kalvhagen hage Bolagsgården gård Mölngrundet holme
Mörbylånga sn sn /Se Kalvhagen terräng Borgby, se Bårby byar Mölngrundet grund
Mörbylånga sn /Se Katthallen skär Borgby by Mölngrundet grund
Mörbylånga köp. /Se Katthallen sten Borgby by Pepparholmen holme
Mörbylånga köp. Kojören skär Bårby by Pigghallsbron = Piggvarbron stenbro
Mörbylånga sn och köping /Se Kojören holme Bårby by Piggvarsbron, se Pigghallsbron Saknas
Mörbylånga sn o. köping /Se Långlundshorvorna ägomark Bårby byar Risinge Bro broläggning
Mörbylånga köping /Se Långlundshorvorna terräng Bårby byar Risinge Hamn tilläggsplats för båtar
Mörbylånga sn /Se Långrevsudden udde Bårby by Risinge Hög Saknas
Mörbylånga sn /Se Långrevsudden udde Bårby, Norra by Rundelen djupställe
Mörbylånga sn /Se Mattehorvan ägomark Bårby, Södra by Ryggen gråhall
Mörbylånga sn /Se Mattehorvan ägomark Edensborg avs. Rygghallen sten
Mörbylånga sn o. köping /Se Mårtensvik vik Eriksberg avs. Sankt Lars Källa källa
Bengtstorp gd:ar Mårtensvik vik Fridhem lht Slätten fält
Bengtstorp by Måshål skär (?) Gråborg stenstuga Storkärr vattenkärr
Bengtstorp by Måshål vik Gröndal avs. Storören holme
Bengtstorp by Möckel mossen vattensaml. Godtemplarhuset lht Tjocktörnarna åkrarna
Bengtstorp by Mörbylånga skans befästning /Se Gustavsberg avs. Tornet kartverkets triangelpunkt
Bengtstorp by Nykvarn terräng (?) Gustavsberg avs. Trindholmen holme
Bengtstorp by /Se Nykvarn väderkvarn Gustavsberg avs. Trindören holme
Bengtstorp gdr /Se Pepparholmsudden udde Hedvigsborg gd Trinnelshålet djupställe
Beteby by Pepparholmsudden udde Hedvigsborg gård Tvillingarna gråhallar
Beteby by Prästmarken terräng Hemmet avs. Tvillinghallarna gråhallar
Beteby by Risinge triangelpunkt Hillslund avs. Ö(de) Kärr vattenkärr
Beteby by Risingehamn naturhamn ´Hållstationen´ stationslägenhet Register förteckning
Beteby by Risinge hög fornlämning Johnshäll avs. Albyvägen Saknas
Beteby by Risinge hög fornlämning Jonsdal avs. Alvarbrunnen Saknas
Beteby by Skansen terräng Karlsro avs. Alvargatan Saknas
Beteby by Storkärret kärr Karlsro avs. Amåsen Saknas
Beteby by Storkärret kärr Kvarnlyckan lht Backe, Resmo, Mysinge Saknas
Beteby by Storören holme Kulan köping Bengtstorp Saknas
Beteby rättaredöme by Storören holme Kulan köping Bengtstorpvägen Saknas
Beteby rättaredöme by Södra baspunkten triangelpunkt Köpingen köping Berget Saknas
Borgby by /Se Trindhallarna fornlämningar Köpingen köping Berggatan Saknas
Borrum Saknas /Se Trindhallarna fornlämning Lindesro avs. Berggården Saknas
Bårby el. Borgby by Trindören skär Lindesro avs. Betby Saknas
Borgby by Trindören holme Linetorp avs. Bjälkåsbackarna Saknas
Bårby by Trollhättan ägomark Lugnet avs. Blomgården Saknas
Bårby by   Långbymörja köping Bolagsgården Saknas
Bårby by   Mejeriet mejeri Bolagsgården gd
Bårby by   Mårtenslyckan avs. Bring Saknas
Bårby by   Mörbylånga sn Bårby Saknas
Bårby by   Mörbylånga by Djurgården Saknas
Bårby by   Mörbylånga sn Duntbo lhter
Bårby by   Mörbylånga sn Elvan gd
Bårby (Borgby) by   Mörbylånga köping Flathallen Saknas
Bårby förr gd, nu by   Mörbylånga köping Fläskhorvan Saknas
Bårby by   Mörbylångadalen järnvägsstation Frö Lilla Saknas
Bårby by   Mörbylånga Gård Saknas Fiskaregatan Saknas
Bårby by   Nykvarn avs. Frö Skura Saknas
Bårby, Södra by   Nykvarn väderkvarn Galgbacken Saknas
Bårby by   Risinge by Gata Saknas
Bårby, N:a o S:a byar /Se   Rosengård avs. Gynge Saknas
Myraby se Mörbylånga by och sn   Rydsborg avs. Gynge Hög Saknas
Mörbybyn kyrkby   Salemskapellet frikyrkobyggnad Gölen Saknas
Mörbylånga by och sn   Segersborg lht Gösslunda Rör Saknas
Mörbylånga by   Sigurdsborg avs. Haken Saknas
Mörbylånga by o sn   Sjukstugan avs. Hamnstenen Saknas
Mörbylånga kyrkby /Se   Skahus lht Hamnen Saknas
Mörbylånga poststation /Se   Skansen köping Hedvigsborg Saknas
Risinge by /Se   Skansen köping Håpen Saknas
Risinge by   Sockertomten avs. Häradsvägen Saknas
Risinge by   Sockertomten avs. Höckstenen Saknas
Risinge by   Soldal avs. Inalvaret å Utalvaret Saknas
Risinge by   Solklinten avs. Jättstenarna Saknas
Risinge by   Solnäs avs. Kalvhagsudden Saknas
Risinge by   Stommet präststomhemman Katthallen Saknas
Risinge by   Tomtelyckan avs. Katt Källa Saknas
Risinge by   Tomten, Norra avs. Kleva Saknas
Risinge by   Tomthagen avs. Kleva Malm Saknas
Risinge by   Tomthagen avs. Klevavägen Saknas
Risinge by   Tretton gd Kleva Skura Saknas
Risinge by   Trollhättan avs. Klöven Hall Saknas
Risinge by   Vägen avsöndringar Klöven Hall Saknas
Risinge by /Se   Vägen avs. Kulan = Köpingen Saknas
Risinge by /Se   Vägen avs. Kullarna Saknas
Risinge by /Se   Ängalund avs. Kullavägen Saknas
Skahus gd (?) /Se     Kvinsgröta Saknas
Skansen köpingsområde /Se     Källgatan Saknas
      Kärret Saknas
      Köpingen = Mörbylånga Saknas
      Lill-Frö Malm Saknas
      Lopperstad lhter
      Lunda Saknas
      Lund Källa Saknas
      Långkas Saknas
      Långtek Saknas
      Mellra Ör Saknas
      Mårtens Vik Saknas
      Mossen Saknas
      Mysinge Saknas
      Mysinge Gravkulle Saknas
      Mysinge Kung = Mysinge Hög Saknas
      Möckelmåsen Saknas
      Mölngrundet Saknas
      Norra Häradsvägen Saknas
      Nyttorp lht
      Pepparholmen Saknas
      Pigghallsbron Piggvarsbron Saknas
      Repslagargatan Saknas
      Resmo Saknas
      Resmo Källa Saknas
      Risinge Saknas
      Risinge Bro Saknas
      Risinge Hamn Saknas
      Risinge Hög Saknas
      Rosengård lht
      Rosenkällan Saknas
      Rosenlunds Horva Saknas
      Rundelen Saknas
      Ryggaren Saknas
      Rösslösa Saknas
      Sandarna Saknas
      Sankt Lars Källa Saknas
      Senapslandet Saknas
      Sion Saknas
      Sjömärket Saknas
      Skahus Saknas
      Skansen Saknas
      Skärlöv Saknas
      Solberga Saknas
      Sten-Källan Saknas
      Stenåsavägen Saknas
      Stommet gd
      Stora Ivan Saknas
      Storkärr Saknas
      Storören Saknas
      Sundet Saknas
      Syndaplätten Saknas
      Södra Mark Saknas
      Sörgården Saknas
      Tian gd
      Tjockstenarna Saknas
      Tjocktörnarna Saknas
      Tornet Saknas
      Tre Sten Saknas
      Tretton gd
      Trindören Saknas
      Trinnelshålet Saknas
      Tvillingarna Saknas
      Västra Gata Saknas
      Åkeryd Saknas
      Ängskär Saknas
      Öde Kärr Saknas
      Örarna Saknas
      Örarna Saknas
      Örnnyckelskojan Saknas
      Östergatan Saknas
      Östra Gata Saknas

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.