ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stenåsa socken : Möckleby härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 45 Naturnamn : 112 Bebyggelsenamn : 137 Naturnamn : 129
Stenåsa sn Alverhorvan ägomark Sagesmän förteckning Alva? plats
Stenåsa sn Alverhorvan ägomark Sagesmän förteckning Alvaret = Storalvaret Saknas
Stenåsa sn Boberg backe /Se Sagesmän förteckning Alvaret stäppområde
Stenåsa sn /Se Bobergsbacken, se Boberg backe Sagesmän förteckning Baspunkt triangelpunkt
Stenåsa sn Bobergsbacken ägomark Sagesmän förteckning Baspunkt triangelpunkt
Stenåsa sn Bobergsbacken ägomark Sagesmän förteckning Berka lövskogsdunge
Stenåsa sn Bredåkrarna ägomark Sagesmän förteckning Boberg backe
Stenåsa sn Bredåkrarna åkrar Sagesmän förteckning Boberg backe
Stenåsa sn Breflater ägomark Sagesmän förteckning Borgbacken backe
Stenåsa sn /Se Breflater ägomark Sagesmän förteckning Brunnby Grund grund
Stenåsa sn /Se *Broggrundet grund Sagesmän förteckning Bräkerrören stenrör
Stenåsa sn /Se Båtsmanshorvan ägomark o. terräng Sagesmän förteckning Brunnbybron bro
Stenåsa sn /Se Båtsmanshorvan ägomark Sagesmän förteckning Bygatan gata
Stenåsa sn /Se Dammen terräng(?) Sagesmän förteckning Ebblundaskogen lövskog
Stenåsa by o. sn /Se Dammen terräng Sagesmän förteckning Flajjen rör stenrör (trol. odlingsröse)
Stenåsa sn /Se Danket ägomark Sagesmän förteckning Flajjen rör stenrör (trol. odlingsröse)
Stenåsa sn /Se Danket terräng Sagesmän förteckning Flajjen rör stenrör (trol. odlingsröse)
Brunneby by Drängsprängan ägomark Sagesmän förteckning Flaten åker
Brunnby byar Drängsprängan ägomark Sagesmän förteckning Frösslundabron landsvägsbro
Brunnby, Lilla by Flajenrör fornlämning Sagesmän förteckning Frösslunda huv, se Huven Saknas
Brunnby, Stora by Flajenrör fornlämning Sagesmän förteckning Frösslundamåsen mosse - vattensamling
Ebbelunda gård Flaten ägomark Sagesmän förteckning Frösslundaskogen avs
Fröslunda by Flaten ägomark Sagesmän förteckning Frösslundavägen utfarsväg
Fröslunda by Flaterna ägomark Sagesmän förteckning Gatbrunnen allmän brunn
Fröslunda by Flaterna ägomark Sagesmän förteckning Giselpallen sättställe, grund
Fröslunda by Flisbrottet terräng Stenåsa sn Griskärr kärr
Frösslunda by /Se Flisbrottet terräng Stenåsa sn Griskärr nu åker, förr kärr
Frösslunda by /Se Frösslundamossen mosse Stenåsa sn Gråsten gråstensblock
Fröslunda by /Se Frösslundamossen mosse Stenåsa sn Hallen, Gula gråstensblock
Fröslunda by /Se Griskärret ägomark Nummerförteckning förteckning Hamnen ´båtställe´
Fröslunda by /Se Grusören holme Nummerförteckning förteckning Heradssten gråstensblock
Fröslunda by /Se Grusören skär Stenåsa och Hulterstad pastorat Heradssten gråsten
Fröslunda by /Se Hunnflisekärret terräng Stenåsa socken Holmen åker
Gorbo förr hd /Se Hunnflisekärret kärr Stenåsa socken Huven åker
Kvinneby, Norra o Södra byar Jonsstrand terräng Stenåsa socken Håkan Tannes Hög forngravhög
Kvinneby byar Jonsstrand terräng Stenåsa socken /Se Håkan Tannas Hög forngravhög
Kvinneby, Södra by Kalvbrunnen brunn(?) Stenåsa socken /Se Häradssten, se Heradssten Saknas
Kvinneby, Södra by Kalvbrunnen brunn Stenåsa socken Häradsvägen, Norra landsväg
Kvinneby, Norra och Södra byar Kritmossen mosse Stenåsa socken Häradsvägen, Norra lndsvg
Kvinneby, Norra by Kritmossen mosse Stenåsa kämpe inbyggarbeteckning Häradsvägen, Norra landsväg
Kvinneby, Södra by Kroken ägomark Alby Saknas Hästhålet ställe i sjö
Kvinneby N:a o. S:a byar /Se Kroken ägomark Alby eller Kvinneby Södra Saknas Jalsgatan jalsgata
Slagerstad by Kronträdet terräng Alfredsro avs. med hus. Katbacken backe eller rör
Stenåsa by Kullhorvan ägomark Anneberg avs med hus, »jord o. hus» Katbacken backe eller rör
Stenåsa poststation /Se Kullhorvan ägomark Aspelund avs. Ka(r)ten Saknas
  Kvinnby bro bro Björkelund avsöndringsjord Katgrundet grund
  Lillalvret terräng »Boningstomten» Saknas Katgrundet grund
  Lillalvaret terräng Boningstomten avs. Kon gråstensblock
  Lökerum äga /Se Bostället Saknas Kritmåsen mosse - vattensamling
  Löt, Norra ägomark Brunnby byar Krok, Svennas, se Svennas Krok Saknas
  Löten terräng Brunnsby byar Kroken åker
  Löten ägomark Brunnby byar Kvinnbyvägen utfarsväg
  Löten terräng Brunnby byar Kyrkvägen utfarsväg
  Löten ägomark Brunnby byar Källarbackarna område
  Markhorvan ägomark Brunneby Lilla Saknas Källerplanen byallmänning
  Markhorvan terräng Brunnby, Lilla by Källerplanen byallmänning
  Möckelmossen vattensaml. Brunnby, Lilla by Källplanen allmänning med bykälla
  Möckelmossen mosse Brunnby, Stora by Lillalvaret alvar - betesmark - »byutmark»
  Norra baspunkten triangelpunkt Brunnby, Stora by Långhorvan åker
  Norra baspunkten triangelpunkt Brunneby Lilla eller Stenåsa prästestom Saknas Lökrumsåkern lott
  Norra löt ägomark Charlottenberg lht Löten lott - åker
  Norra mossen mosse o. ägomark Ebbelunda by Mabrunn brunn - vattenställe
  Olshamn vik Ebblunda by Maden, se Man Saknas
  Olshamn skyddad vik Ebbelunda by Maden, se Man Saknas
  Pellehorvan ägomark Ebblunda by Malmgatan bygata
  Pellehorvan ägomark Elisehem avs Man äng
  Pilängen äng Flajjen huvudlott Man lott - åker
  Ramsala ägomark Fridhem avsöndringar Marken betesfält
  Ramsala ägomark Frösslunda Saknas Midsommarskällan källa
  Risängen ägomark o. terräng Frösslunda Saknas /Se Myckelmåsen, se Möckelmåsen Saknas
  Risängen äng Frösslunda by Myckelmossen mosse
  Rosenpark ägomark Fröslunda by Möckelmossen Saknas
  Rosenpark ägomark Frösslunda by Möckelmåsen mosse - vattensamling
  Rörbacken terräng m. fornlämning Frösslundatäkten Saknas Möckelmåsen vattensamling
  Rörbacken terräng med fornlämning Grusplanen avs. Möckelmåshallen gråhall
  Skarntå ägomark Gunnarsborg avs. Norra Gata Saknas
  Skarntå ägomark Gunneborg avs. Offerkällan källa
  Skarpan ägomark Hanneborg lht Olshamn ´båtställe´
  Skarpan ägomark Heleneborg avs med hus Ramsala åker
  Slagerstad grund undervattensgrund Johnsdal avs. med hus Risängen åker
  Smedhorvan ägomark Johnstrand avs Rörbacken trakt med stenrör
  Smedhorvan ägomark Kristineborg avs. Rörkällan källa
  Snålgärdet ägomark Kristinelund avs. Sillrör stenrör
  Snålgärdet ägomark Kvarnhorvan avsöndringar (Sjåket) Saknas
  Sockerör ägomark(?) Kvinneby, Norra by Sjöbacken ås
  Sockerör terräng Kvinneby Södra, se 1 Alby och 1 Triberga Saknas Sjögatan jalsgata
  Stenåsabadet badplats Kvinneby, Södra by Sjökätten allmänning
  Stenåsa ör udde Kvinneby byar Skeppenrör stenrör
  Stenåsa ör udde Kvinnby byar Slagerstad Gata bygata
  Stora ören halvö Kvinnby byar Slagerstad Gata bygata
  Stora ören udde Kvinnby byar Sla(ger)sta Grund grund
  Stora ören udde Kvinnby, Norra by Slastakättarna garnbred
  Strandgärdet ägomark Norra Kvinneby byar Slastanas Kalvhage ´horvlapp´
  Strandgärdet ägomark Kvinnby, Södra by Slastapilen sjömärke - pil
  Södra mossen mosse Kvinnby, Södra by Snedvägen Saknas
  Södra mossen mosse Kvinneby Södra, se 1 Alby eller Kvinneby Södra Saknas Snusbiten åkerbit
  Tannes hög fornlämning Kvinneby Södra, se Triberga eller Kvinneby Södra Saknas Stenkälla källa
  Tannes hög fornlämning Lugnet lht Stensör Saknas
  Torpmossebacken ägomark Lumpgården Saknas Stenåskättarna garnbredplaner
  Torpmossebacken ägomark Lumpgården Saknas Stenåspilen sjömärke
  Torpmossen mosse Malmen inhyseslägenheter Stenåsa Ör udde
  Torpmossen mosse Malmen inhyseslägenheter Stora-Brunnby Grund grund
  Torpmossen mosse (Sanden) gd Stora Brunnby Grund grund
  Åkelund ägomark Malmhorvan avs. Storalvaret stäppområde
  Åkelund ägomark Marieberg avs. Svarthädd stenblock
  Ödmanshorvan ägomark Mossen avs. Svennas Krok krök
  Ödmanshorvan ägomark Norrgårdarna gårdar Svinryggen ås
  Örnkullen fornlämning Norrgården gd Svinåsbacken ås
  Örnkullen kulle Norrgården gd Södra Gata Saknas
  Öråkrarna ägomark Oxhaget avs Södra Kvinnbybron bro
  Öråkrarna åkrar Peterssonshorvan avs. Tjocksten gråhallsamling
  Östra mark terräng Radiumfabriken Saknas Tjurhopen lott
    Rosenpark avsöndringar Torfmossen, se Torpmåsen Saknas
    Slagerstad by Torget område vid vägskäl
    Slagerstad by Torkmåsen, se Torpmåsen Saknas
    Slagerstad by Torpmåsen mosse - vattensamling
    Slagerstad by Torpmåsen mosse
    Slagerstad by Torpåsbacken höjd med åker
    Slagersta by Torvmunnen Saknas
    Slagerstadtäkten gd Tran kärr kärr
    Snålgärdet avs Tussero pingstvänkapellet
    Sofiero avs. Tuvkärret kärr
    (Stensborg) gård Tvåmanshaget beteshag
    Stensborg gd Vialvaret Saknas
    Stenåsa by Västergårdsgatan gata
    Stenåsa by Änglotterna åkerslotter
    Stenåsa prästestom, se Brunneby Lilla Saknas Änglottgatan Saknas
    Stineborg ´hus o. jord´ Örnkulen = Örnkullbacken backe
    Sörgårdarna gårdar Örnkulbacken backe
    Sörgårdarna Saknas  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Tomtplan avs.  
    Triberga Saknas  
    Triberga eller Kvinneby Södra Saknas  
    Västergårdarna gårdar  
    Ödmanhorvan avs.  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.