ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hagby socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 73 Naturnamn : 103 Bebyggelsenamn : 130 Naturnamn : 155
Hagby sn Arvegrund grund Hagby sn Nummerförteckning förteckning
Hagby sn Arvegrund grund Hagby socken Hagby sn
Hagby sn /Se Bockören, Lilla skär Hagby sn Abborraholmen notvarp
Hagby sn Bockören, Lilla skär Alvik lht Andakärr f.d. kärr
Hagby sn Bockören, Stora skär Alvik lht Andakärrsbacken backe
Hagby sn Bockören, Stora skär Berget gård Annkärrabacken vägbacke
Hagby by o sn Domarkullen terräng Betet Saknas Arvegrund grund
Hagby sn Dunderberget terräng Björket gård Barnaberg, (Banaberg?) kulle
Hagby sn Gåsören, Lilla holme Brunnsgärdet lht Bastlyckan åker
Hagby sn Gåsören, Stora holme Brunnsgärdet lht Bedrövelsen åker
Hagby sn Gåsören, Stora skär Bäckudden lht Bockörarna, L:a & St. Bockören skär
Hagby sn Gärdet nat.namn? Bäckudden lht Bokgärdet åker
Hagby sn Hagby, Södra ägomark Charlottenlund lht Bron, N. & S. notvarp
Hagby sn Hagbyhamn ägomark(?) Charlottenlund lht Brukavägen väg
Hagby sn Hagbyhamn terräng Ekudden lht Brunnsgärdet åker
Hagby sn Hagbyudd udde Ekudden lht Byttlocket notvarp
Hagby sn Hagbyudd udde Furulid lht Djupakärr förr kärr
Hagby sn /Se Hagbyudde udde Furulund lht Djupan notvarp
Hagby sn /Se Hagbyudde udde Furulund lht Domberg backe
Hagby sn /Se Hagbyudd triangelpunkt Grönaklov lht och äng Dansaraholmen holme
*Lilla Broby Saknas Hagbyudd udde Grönaklov lht Dansen holme
*Broby, Lilla Saknas Hagby fiskeläge, Norra fiskeläge Gårdarna se Hagby Herragård Saknas Ekgärdet åker med ekar
*Broby litla Saknas *Hagbyudds hamn hamn Gårdarna bebyggelse Fallagatan ägoväg
Broby Litla Saknas Hagbyå å Haga lht Fallet odlad mark och skog
*Broby, Lilla Saknas Hagbyån å Haga lht Fyragärdet åker
Hagby, Norra by Hagbyån å Hagby by Gamläng nu åker
Hagby, Södra by *Hamnskär holme Hagby by Grytan, N. & S. notvarp
Hagby Saknas Hardehälmen, se Hundholmen ö Hagbyhamn lht Gräsörn holme
Hagby by o. sn Hundholmen ö Hagbyhamn hamnplats Grönaklov förr äng, nu åker
Hagby by o. sn Hundholmen holme Hagbyhamn hamn Gåsören holme
Hagby by och socken Hundholmen Saknas /Se Hagby Herragård gård Gåsörn holme
Hagby by o. sn Hålbäcken bäck Hagbymålarna småstugor Hackstomten el. Hackstomtabacken åker
Hagby, Norra by Hålbäcken bäck Hagbyslät, se Slät hemman Hagagärdet åker
Hagby, Södra by *Håndholm holme Hagbystom, se Stommet bebyggelse Hagby grund ugr
Hagby by Hästskär holme Hagbystom gård Hagbygrundet grund
Hagby by Hästskär holmar Hagbytorp by Hagbymark hagar
Hagby by o. sn Hästskär skär Hagbytorp by Hagbyudde udde
Hagby by Hästören, se Hästskär holme Hagbytorp by Hagby udde, se Skarnholmsudden udde
Hagby by Kiarringenabben, se Kärringudde udde Herragården se Hagby Herragård Saknas Hagbyån å
Hagby by Kläppen skär Herragården bebyggelse Hagbyån å
Hagby by & sn Kläppen skär Holmskvarn hemman Hamnagatan väg
Hagby by Kolboda terräng(?) Holmskvarn gård och kvarn Hamnavägen väg
Hagby by Kvarnlyckan åker Holmstorp lht Helveteshagen hage
Hagby by *Käringenabben, se Hagbyudde udde Holmstorp lht Hemgärdet åker
Hagby by *Kärringenabben udde Högmo lht Holmskvarnagatan byväg
Hagby poststation /Se Kärringhålet vik Högmo lht Hundholmen holme
Hagby, se Loverslund poststation Kärringhålet sund Jon-Sammels hmd Hundholmen holme
?Hagby kvarn Saknas Kärringudde udde Karlshem lht Hålbäcken bäck
Hagbytorp by Kärringudde udde Karlshem lht Håpen, Håparna (nu odlade, förr hasselbevuxna) ängar
Hagbytorp by Kärringudde udde Karlsmark lht Håpen åker
Hagbytorp by Kärringudde udde Karlsmark lht Håpgärdet åker
Hagbytorp by /Se Lovers bro bro Karlsro lht Hästskär holme
Holmskvarn gård *Långholmen ö Karlstorp lht Hästaskär holme
Holmskvarn gd *Långholmen ö Karlstorp lht Hästören, se Hästaskär Saknas
Holmsqvarn Saknas Nötsund vik Kolbo hamnplats Hästören, se Hästskär holme
*Knaplösa gd? /Se Nötsund sund Kolboda, eller Kolboden Saknas Högtomten åkerkulle
Lovers by Robacken vägbacke Kolboda gård Högås ås
Lovers kvarn fabrik Sallanders hage hage Kolboda hamn, Kolboda brygga hamnplats Intaget odlad mark och skog
Lofver bruk Sandvik vik Kristineborg lht Kattgatan by-&ägoväg
Lovers lhtr o kvarn *Sandvik vik /Se Kristineborg lht Kolbovägen se Brukavägen Saknas
Lovers gd *Sandviken vik Kvarnen, se Holmskvarn hemman Krokvik notvarp
Lovers by *Sandviken vik Kvarnlyckan järnvägsstation Kvarnbacken kulle
Lovers gd /Se Sandvik vik Kvarnlyckan järnvägsstation Kvarnlyckan förr åker
Lovers gård /Se Sandvik vik Kålbo se Kolboda Saknas Kyrkvägen förr väg
Vallby by Sandvik vik Lindelund lht Källaregärdet åker
Loverslund poststation /Se Sandviksudde udde Lindelund lht Käringhålet sund
Vallby by Sandviksudde udde Lovers kvarn och lhtr Käringehålet sund
Yxneberga by *Sanct Sigfridz kyrkogård kyrkogård Lovers förr kvarn, fabrik, bruk m.m. Käringudden udde
Yxneberga by Sefredshamn vik Lovers bruk förr alunbruk Käringudde udde
Yxneberga by *Sefredshamn vik Loverskvarn förr kvarn Lammets kulle backe
Yxneberga by *Sefredshamn vik Loverslund lhtr Lammetskulle åker
Yxneberga by Sefredshar a, se Sefredshamn /Se Loverslund lht (& poststation) Lille Sand notvarp
Yxneberga by *Sigfridshamn vik Lundbergslyckan lht Loversbro bro
  Sigfrids hamn vik Lyckeborg lht Lovers bro bro
  Skarnholmarna holmar Lyckeborg lht Loversån = Hagbyån Saknas
  Skarnholmen ö Länsmansgården gård Loversån, se Hagbyån å
  Skarnholmen holme /Se Länsmansgården bebyggelse Lusalund åker
  Skarnholmen holme Månsagården bebyggelse Lyckgärdena förr åkrar
  Skarnholmen holme Månsagården bebyggelse Långagärdet åker
  Skarnholmarna holmar Norra Hagby, se Norraby Saknas Långaleran åker
  Skeppören holme Norraby Saknas Långa mossen åker
  Skeppören skär Norrabyhamnen se Hagbyhamn Saknas Långvik vik
  Stamholmen, se Skarnholmen ö Norragårdarna gårdar Maren åker
  *Starsteholm ö Norrlycke lhtr Markagatan ägoväg
  *Starste holm ö Norrlycke lhter Markgatorna vägar
  Stassnäs triangelpunkt Nybygget gård Markahagen åker
  Stassnäs triangelpunkt Nyäng lht Marken, se Hagbymark hagar
  Stenkällemossen mosse Nyäng lht Mellangärdet åker
  Stommet terräng o. ägomark Olofsborg lht Mellangärdet åker
  Stommet terräng Olofsborg lht Mossabrånen markbit
  Svartviken vik Olslund lht Mossarna åker
  Svartviken vik Olslund lht Månsagårdsgatan ägoväg
  *Såndholm holme Rebbagården Saknas Norra gatan väg
  Tingsbäcken bäck Räbbagården bebyggelse Norrlycke förr hage, nu åker
  Tingsbäcken bäck Robacken gårdar Nummerettsgärdet åker
  Vitarör fornlämning Robacken hmd Nyhamn hamn
  Vita sand sandstrand Sandvik hmd Nötsund vik
  Vita sand sandstrand Sandvik avs. Opphäng notvarp
  Ålida ö holme Södra Hagby, se Södraby Saknas Pjunkabacken vägbacke
  Ålida ö ö Skogslund lht Rabbagärdet åker
  Ånäset udde Skogslund lht Rebbagårdsgatan ägo-&byväg
  Ånäset näs Skogstorp lht Räbbagårdsgatan gata
  Ängen äng Skogstorp lht Robacken vägbacke
    Slät hemman Rödfyren avfallshög
    Slät gårdar Saltäng åkrar & hagar
    Smedjan lht Sand notvarp
    Solbacken lht Sandvik vik
    Solbacken lht Sandvik, se Sandviks udde vik
    Stommet se Hagbystom Saknas Sandviks udde udde
    Stommet bebyggelse Sandviksudd(e) udde
    Södraby Saknas Sigfrids hamn vik
    Södragården gård Sikören notvarp
    Söragården hmd Själagrundet stenrös
    Talliden lht Själgrundet grund
    Vallby by Skarnholmen holme
    Vallby by Skarnholmarna holmar
    Västerlund lht Skarnholmsudden udde
    Västerlund lht Skivagärdet åker
    Västramo lhter Skräddaregärdet förr åker
    Västramo lhtr Skäppelandsgrundet ugr
    Yxneberga by Slagsta öknamn på Hagbygrundet
    Yxneberga by Slagstad, se Hagby grund ugr
    Yxnebergamålarna stugor & torp Snokhagen hage
    Åborg lht Stabbadamm dammfäste, badplats
    Åborg lht Statsnäsudden udde
    Ängen lht Statsnäs udde
    Ängen lht Stenkäll (?) mark
    Äspet bostad Stenkäll vattningsställe (källa)
    Östragården gård Svartviken vik
    Östragården bebyggelse Södergrund ugr
      Södragrund grund
      Tallet skogsdunge
      Torpagatan byväg
      Torpaskärgården skärgård
      Tranängen förr äng, nu åker
      Tresnippagärdet åker
      Trädgårdsgärdet Saknas
      Tuväng åker
      Tärnören holme
      Vallby gata Saknas
      Vitesand strand
      Vitskär holme
      Västramark hagmark och skog
      Västramark skog-&hagmark
      Yxneberga mossar odlade mossar
      Ågatan ägoväg
      Ågärdet åker
      Ånäset udde
      Ånäsudden notvarp
      Äleholmen, se Dansen holme
      Ängagärdet åker
      Ängen åker
      Äspebacken backe
      Ören notvarp
      Örkullen flygsandskulle

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.