ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Resmo socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : 7
    Resmo by o. sn Alvargatan gata
    Västra Gata ´bygata´ Jättstenarna gånggrift
      Kleva Skura urgröpning
      Kärret vattenkärr
      Lill-Frö Skura urgröpning
      Resmo Källa mineralvattenkälla
      Syndaplatten plan

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.