ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sandby socken : Möckleby härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 53 Naturnamn : 82 Bebyggelsenamn : 140 Naturnamn : 95
Sandby sn Alvret terräng Sagesmän förteckning Albyskogen skog
Sandby sn Berket terräng Sagesmän förteckning Allmanshorvan Saknas
Sandby sn Boviken vik Namnförteckning förteckning Appelrör stenrör
Sandby sn /Se Boviken vik Nummerförteckning förteckning Berget Saknas
Sandby sn Bunk, Stora terräng(?) Sandby socken Bet, Södra Saknas
Sandby by Bunk, Stora terräng Sandby-Gårdby pastorat Södra Bet Saknas
Sandby sn Bunk, Stora terräng /Se Nummerförteckning förteckning Beten Saknas
Sandby sn Bunkängen ägomark o. terräng Sagesmän förteckning Bjälkåker Saknas
Sandby sn Dröstorp triangelpunkt Sandby sn Björket lövskog
Sandby sn Dröstorpmossen mosse Sandby sn Björnflisa(n) sten
Sandby sn Dröstorpmossen mosse Sandby-Gårdby socknar Bleken gråstensblock
Sandby sn Enkullen, V. ägomark(?) Kyrka Sandby Saknas Borgen fornborg
Sandby sn Enkullen, Ö. ägomark Sandby socken Borggrundet grund
Sandby sn Flatkärr kärr Sagesmän förteckning Brolingorna Saknas
?Sandby sn Forsfallsdammen damm Sagesmän förteckning Dammbro bro
Sandby sn Forsfallsdammen terräng Sagesmän förteckning Dammkällan källa
Sandby sn Forslindsängen äng(?) Sagesmän förteckning Drängsprängan horva
Sandby sn Geran ägomark Sagesmän förteckning Dröstorp Måse(n) mosse
Sandby sn Geremossarna mossar Sagesmän förteckning Dunderrör stenrör
Sandby sn Gjussten skär Sagesmän förteckning Eken, Stora gammal, hög ek
Sandby sn Glåpsanden ägomark Sagesmän förteckning Flagergrundet grund
Sandby sn /Se Gnöstängen terräng Sagesmän förteckning Fredrik Långhals stenkarte
Sandby sn /Se Gäsåker ägomark Sagesmän förteckning Gatbäcken bäck
Sandby sn /Se Gästgivaren sten Sagesmän förteckning Gjusstenen sten
Gorbo förr hd /Se Haget terräng Sagesmän förteckning Gnöst backe
Gölen Saknas /Se Hagmossen mosse Sagesmän förteckning Gnöst backe
Näsby by Hummelkärr kärr Sagesmän förteckning Gnöstbacken, se Gnöst Saknas
Näsby by Håckelnabben ängsmark /Se Sagesmän förteckning Golvet område med kalkstenshällen
Näsby by Håckla ängsmark /Se Sagesmän förteckning Grind, Mellra, se Mellra Grind Saknas
Näsby by Hållnäs grund undervattensgrund Sagesmän förteckning Grythus lott med stenrör
Näsby by Kampholmen udde Sagesmän förteckning Gula-Hallen gråhall
Näsby by Kladdängen, Södra äng Sagesmän förteckning Gåshålan kärr
Näsby by /Se Kliverhorvan ägomark Sagesmän förteckning Gästgivaren sten
Näsby by Kliverhorvan ägomark Sagesmän förteckning Gästgivaren stenkarte
Näsby, Norra och Södra byar Kullhorvan ägomark Sagesmän förteckning Gölen djupställe
Näsby, Norra by Kuskärr kärr Sagesmän förteckning Göläng Saknas
Näsby, Södra by Kvarnbacken terräng Sagesmän förteckning Halkärr (Halvkärr) kärr, djupställe i mosse
Rumpetorp by Kvarnhorvan ägomark Sagesmän förteckning Hallen, Gula, se Gula Hallen Saknas
Rumpetorp by /Se Kycklingbacken ägomark Sagesmän förteckning Hummelkärr åker
Sandby, Norra by Källgången terräng Sagesmän förteckning Hålnäs Bor sjöbodar
Sandby by Långören halvö Sagesmän förteckning Hålnäs grund grund
Sandby by Lötarna ägomark Sagesmän förteckning Hålnäs Grund grund
Sandby, Södra by Lötmossen ägomark Sagesmän förteckning Klivarehorvor Saknas
[Sandbytorp] Saknas Madängen mad(?) Sagesmän förteckning Klämtaren sten
*Sandbytorp Saknas Madängen terräng Sagesmän förteckning Klövenhall spräckt gråstensblock
Skarpa Alby Saknas Möckelmossen mosse Sandby-Gårdby pastorat Kristians Grund grund
Skarpa Alby by Pilhorvan ägomark Sandby socken (även byar) Kullbo sjöbodläggningen
Skarpa Alby by /Se Pilhorvesidden terräng Sandby sn Kuskärr kärr
Skarpa Alby by /Se Präströrskärret kärr Sandby socken (även byar) Kvarngärdet lott
Skarpa by /Se Präströrskärret kärr Sandby sn Kvarnhorvan Saknas
Åby by Rishorvan ägomark Sandby by och sn Kycklingbacken backe
Åby by Rishorvan ägomark Albylyckan avsöndringar Kycklingbacken höjd
Ålebäck, Nedre by Risängarna äng Alby by Kyrkgatan Saknas
  Rovhorvan ägomark Alby, Södra by Lassvik vik
  Rovhorvan ägomark Alby, Skarpa by Lundgrenhorvan horva
  Rumpetorpshorvan ägomark Ant-Olvället lott Lunden almdunge
  Rånåckshorvan terräng Bomans lht (hus med lite jord) Långstensbacken kulle
  Rånäckshorvan ägomark Bomans lht (hus med lite jord) Långören udde
  Rödskär skär Byggnadstomten avs. Lötvägen väg
  Saljerör fornlämning Bäcklyckan avs. Marken utmark
  Saljerör fornlämning Dallyckan avs. Mellra Grind grind
  Sandby borg fornborg /Se Dröstorp by Mellören udde
  Sandbymålet skjutplats skjutbana Dröstorp ruiner efter by Näsbyvägen väg
  Sandby syra lokal Eklunda by Pallen sten
  Sandhorvebacken terräng Eklunda by Pallen sten
  Sjockkälla källa /Se Eklunda by Prästgatan landsväg
  Sjåket terräng Ekelunda by Prästgropen sänka
  Sjömarken terräng Eklunda by Prästmarken utmark
  Tjockstenarna runstensfält Fredriksborg avs. Prästmåsen mosse
  Trestena triangelpunkt Fredriksborg avs. Präströr stenrör
  Trestena terräng Gottfridsborg avs Resmo Tjockstenar stenar
  Vettersmossen mosse Gottfridsborg avs Rishorvorna beteshag
  Vråstycket terräng Hålnäs gd Rishorvor horvor
  Vårdbötsbacken backe /Se Hålnäs bo(da)r sjöbodar Rovhorvan Saknas
  Vället, Norra ägomark Jakoptomten byggnadstomt Rödskär udde
  Vället, Norra terräng Komministergården bebyggelse Salje Rör stenrör
  Vället, Södra ägomark Kungsgården gd Sjockkälla källa
  Vället, Södra terräng Kungsgården gd Sjåkkällan källa
  Åbjörna flisa runsten Länsmansgården gd Skjutkällorna »kokande» källor
  Åbybäcken bäck Malmen bostadsställen Skäret strandsluttning
  Äggbacken ägomark o. terräng Malmen inhyseslägenheter ´Stomhemmanet´ prästgård
  Örnkulan triangelpunkt Malmen inhyseslägenheter Svinbacken backe - kulle
    Mellgårdarna gårdar Stångrör stenrör
    Norrgårdarna gårdar Torpgatan gata
    Norrgården gd Torör Saknas
    Norrgården gd Torör stenrör (med någon tornbyggnad i ruin)
    Norrgården gd Torörkällan källa
    Näsby by Törnet äng
    Näsby, Norra o. Södra byar Vitlindorna Saknas
    Näsby, Södra by Vitrör stenrör
    Näsby, Norra by Vålbötsbacken backe - sandkulle
    Prästgården bebyggelse Åby Almar träd
    Prästgården bebyggelse Ören, Norra udde
    Rosenlund avs. Ören, Södra udde
    Rumpan by Örnkulan stenstapel
    Rumpetorp by  
    Rumpetorp by  
    Rumptorp by  
    Rumptorp by  
    Rumptorp by  
    Rumptorp by  
    Rumpetorp gd  
    Sandby prästgård  
    Sandby, Norra by  
    Sandby, Södra by  
    Sandbäck by  
    Sandgårdsborg samhälle  
    Sandgårdsborg samhälle  
    Sandgårdsborg samhälle  
    Sandhem avs.  
    Sandlotten avs.  
    Sjöhorvan avs.  
    Skarpa Alby by  
    Skarpa Alby by  
    Skarpa Alby by  
    Sven-Olvället lott i närheten av lht  
    Sörgårdarna gårdar  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Sörgården gd  
    Vettlinnan ställe  
    Vället bebyggd plats  
    Vället lht  
    Vället lht:er  
    Vället lht:er  
    Vället lht:er  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Västergården gd  
    Åby by  
    Åby by  
    Åby by  
    Åby by  
    Ålebäck Nedre by  
    Ål(e)bäck, Nedra by  
    Ålebäck, Övre by  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östergården gd  
    Östergården gd  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.